فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:14,027

کاربران حاضر:277

 
 

خرید و فروش آپارتمان در دماوند

 
تعداد رکورد یافت شده : 454
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
تهران نو دماوند آپارتمان فروش 133 3 5,300,000,000ریال 1395/11/29 ادامه
88500 دماوند2 آپارتمان فروش 96 2 3,360,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/02/01 ادامه
84778 دماوند2 آپارتمان فروش 52 1 1,456,000,000ریال 28,000,000ریال 1395/01/25 ادامه
84779 دماوند2 آپارتمان فروش 80 2 1,500,000,000ریال 1395/01/25 ادامه
83524 دماوند2 آپارتمان فروش 85 2 2,975,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/01/24 ادامه
83514 دماوند2 آپارتمان فروش 54 1 1,620,000,000ریال 30,000,000ریال 1395/01/24 ادامه
82853 دماوند2 آپارتمان فروش 52 1 1,570,000,000ریال 30,192,300ریال 1395/01/23 ادامه
82202 دماوند2 آپارتمان فروش 46 1 1,748,000,000ریال 38,000,000ریال 1395/01/22 ادامه
82042 دماوند2 آپارتمان فروش 50 1 29,000,000ریال 1395/01/22 ادامه
80037 دماوند2 آپارتمان فروش 82 2 2,050,000,000ریال 25,000,000ریال 1395/01/16 ادامه
79953 دماوند2 آپارتمان فروش 65 2 1,500,000,000ریال 23,076,920ریال 1395/01/16 ادامه
77126 دماوند2 آپارتمان فروش 75 2 2,625,000,000ریال 35,000,000ریال 1394/12/22 ادامه
76485 دماوند2 آپارتمان فروش 53 1 1,325,000,000ریال 25,000,000ریال 1394/12/20 ادامه
75199 دماوند2 آپارتمان فروش 77 2 2,579,500,000ریال 33,500,000ریال 1394/12/18 ادامه
75134 دماوند2 آپارتمان فروش 77 2 2,579,500,000ریال 33,500,000ریال 1394/12/18 ادامه
73293 دماوند2 آپارتمان فروش 75 2 3,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1394/12/15 ادامه
73277 دماوند2 آپارتمان فروش 75 2 3,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1394/12/15 ادامه
73261 دماوند2 آپارتمان فروش 75 2 3,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1394/12/15 ادامه
72400 دماوند2 آپارتمان فروش 50 1 2,350,000,000ریال 47,000,000ریال 1394/12/12 ادامه
72378 دماوند2 آپارتمان فروش 60 1 1,500,000,000ریال 25,000,000ریال 1394/12/12 ادامه
71136 دماوند2 آپارتمان فروش 97 2 4,171,000,000ریال 43,000,000ریال 1394/12/10 ادامه
67974 دماوند2 آپارتمان فروش 91 2 4,095,000,000ریال 45,000,000ریال 1394/12/04 ادامه
67717 دماوند2 آپارتمان فروش 90 2 2,700,000,000ریال 30,000,000ریال 1394/12/04 ادامه
67716 دماوند2 آپارتمان فروش 68 1 2,200,000,000ریال 32,352,940ریال 1394/12/04 ادامه
67286 دماوند2 آپارتمان فروش 96 2 3,168,000,000ریال 33,000,000ریال 1394/12/03 ادامه
66901 دماوند2 آپارتمان فروش 60 1 1,650,000,000ریال 27,500,000ریال 1394/12/03 ادامه
210743 دماوند آپارتمان فروش 112 2 3,920,000,000ریال 35,000,000ریال 1394/05/03 ادامه
194552 دماوند آپارتمان فروش 118 3 3,776,000,000ریال 32,000,000ریال 1394/04/09 ادامه
194399 دماوند آپارتمان فروش 56 1 1,650,000,000ریال 30,000,000ریال 1394/04/09 ادامه
194348 دماوند آپارتمان فروش 54 1 1,500,000,000ریال 27,750,000ریال 1394/04/09 ادامه
192815 دماوند آپارتمان فروش 45 1 1,400,000,000ریال 31,100,000ریال 1394/04/07 ادامه
192762 دماوند آپارتمان فروش 49 1 1,568,000,000ریال 32,000,000ریال 1394/04/07 ادامه
191923 دماوند آپارتمان فروش 64 2 2,496,000,000ریال 39,000,000ریال 1394/04/04 ادامه
191709 دماوند آپارتمان فروش 43 1 1,400,000,000ریال 32,558,130ریال 1394/04/04 ادامه
190944 دماوند آپارتمان فروش 58 1 1,850,000,000ریال 32,000,000ریال 1394/04/03 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13