فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:49,984

کاربران حاضر:354

 
 

خرید و فروش آپارتمان در مجیدیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
324607 مجیدیه شمالی پيش فروش فروش 63 1 3,150,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324605 مجیدیه شمالی پيش فروش فروش 52 1 2,600,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324382 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 73,000,000ریال 1396/07/27 ادامه
324660 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 31,500,000,000ریال 1396/07/27 ادامه
323840 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 3,200,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323500 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 1396/07/25 ادامه
322702 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 150,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322668 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 100,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322661 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 105,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
321998 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 50,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
321956 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 1396/07/23 ادامه
321245 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 140,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321216 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 55,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
320227 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 188 4 15,000,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
318558 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 70,000,000ریال 1396/07/13 ادامه
318528 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 67 2 1396/07/13 ادامه
318148 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 157 3 7,379,000,000ریال 47,000,000ریال 1396/07/13 ادامه
317576 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 275 2 15,125,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/07/11 ادامه
315976 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 65,000,000ریال 1396/07/05 ادامه
315010 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 146 3 11,800,000,000ریال 80,821,920ریال 1396/07/03 ادامه
314965 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 7,000,000,000ریال 1396/07/03 ادامه
314367 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 108 2 5,400,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
314315 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 180 4 12,600,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
314001 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 93 2 3,720,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
313968 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 94 2 4,324,000,000ریال 46,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
313378 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 115 2 10,350,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
313135 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 45,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
312932 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 150 3 9,750,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312891 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 1 21,760,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312872 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 7,500,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312378 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 135 3 8,370,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/06/29 ادامه
312052 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 135 3 6,500,000,000ریال 48,148,150ریال 1396/06/29 ادامه
311677 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 137 2 1396/06/29 ادامه
310878 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 1396/06/28 ادامه
310064 مجیدیه شمالی پيش فروش فروش 63 1 3,150,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/06/26 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29