فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:47,289

کاربران حاضر:518

 
 

خرید و فروش آپارتمان در مجیدیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
268818 مجیدیه جنوبی آپارتمان فروش 65 2 1,600,000,000ریال 24,615,380ریال 1396/04/03 ادامه
268848 مجیدیه جنوبی آپارتمان فروش 57 2 2,970,000,000ریال 52,105,260ریال 1396/04/03 ادامه
268382 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 9,450,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268206 مجیدیه جنوبی آپارتمان فروش 98 3 4,312,000,000ریال 44,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268128 مجیدیه جنوبی آپارتمان فروش 114 3 4,312,000,000ریال 44,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268012 مجیدیه جنوبی آپارتمان فروش 105 3 4,620,000,000ریال 44,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267415 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 6,700,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267399 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 92 2 4,300,000,000ریال 46,739,130ریال 1396/03/31 ادامه
267357 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 110 2 6,050,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267308 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 52 1 1,700,000,000ریال 32,600,000ریال 1396/03/31 ادامه
265656 مجیدیه جنوبی آپارتمان فروش 0 10,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265600 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 188 4 15,000,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265589 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 115 2 10,350,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
264840 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 66 2 3,860,000,000ریال 58,400,000ریال 1396/03/25 ادامه
264417 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 60 2 14,000,000,000ریال 1396/03/25 ادامه
264125 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 103 2 5,974,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
263684 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 125 2 9,800,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
263410 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 70 2 2,550,000,000ریال 36,400,000ریال 1396/03/23 ادامه
262013 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 70 2 2,550,000,000ریال 36,400,000ریال 1396/03/23 ادامه
261314 مجیدیه جنوبی آپارتمان فروش 0 4,000,000,000ریال 1396/03/22 ادامه
261209 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 68 2 2,150,000,000ریال 31,617,650ریال 1396/03/22 ادامه
260612 مجیدیه جنوبی آپارتمان فروش 0 3,920,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/03/21 ادامه
260603 مجیدیه جنوبی آپارتمان فروش 65 2 2,080,000,000ریال 32,000,000ریال 1396/03/21 ادامه
260300 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 100,000,000ریال 1396/03/21 ادامه
260098 مجیدیه جنوبی آپارتمان فروش 55 1 1,700,000,000ریال 30,900,000ریال 1396/03/20 ادامه
260082 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 60 1 1,900,000,000ریال 31,666,670ریال 1396/03/20 ادامه
259695 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 9,000,000,000ریال 1396/03/18 ادامه
259642 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 75 2 3,500,000,000ریال 46,666,670ریال 1396/03/18 ادامه
259237 مجیدیه جنوبی آپارتمان فروش 63 2 1396/03/18 ادامه
258808 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 100 2 5,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/03/17 ادامه
258739 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 108 2 5,400,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/03/17 ادامه
258732 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 83 2 3,700,000,000ریال 44,500,000ریال 1396/03/17 ادامه
258459 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 60 1 1396/03/17 ادامه
258456 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 50 1 1396/03/17 ادامه
258603 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 2,925,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/03/17 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29