فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:52,486

کاربران حاضر:299

 
 

خرید و فروش آپارتمان در مجیدیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360891 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 56 1 2,632,000,000ریال 47,000,000ریال 1396/10/27 ادامه
360624 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 44 1 1396/10/27 ادامه
360424 مجیدیه شمالی پيش فروش فروش 117 2 8,190,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359733 مجیدیه شمالی پيش فروش فروش 127 2 8,890,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359716 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 142 3 9,940,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
357914 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 80,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
356447 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 60,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356440 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 70,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356286 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 73,000,000ریال 1396/10/16 ادامه
354790 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 98 2 1396/10/11 ادامه
354778 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 137 2 1396/10/11 ادامه
353453 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 55,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
352625 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 1396/10/05 ادامه
352529 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 180 4 12,600,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/05 ادامه
352189 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 9,450,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/04 ادامه
352130 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 6,700,000,000ریال 1396/10/04 ادامه
350552 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 80,000,000ریال 1396/09/29 ادامه
350225 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 12,000,000,000ریال 1396/09/28 ادامه
349797 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 16,000,000,000ریال 1396/09/27 ادامه
349586 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 100 2 5,500,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/09/27 ادامه
349528 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 7,150,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/09/27 ادامه
349346 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 95,000,000ریال 1396/09/27 ادامه
349343 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 110,000,000ریال 1396/09/27 ادامه
348659 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 56 1 2,632,000,000ریال 47,000,000ریال 1396/09/25 ادامه
348310 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 44 1 1396/09/25 ادامه
347533 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 7,000,000,000ریال 1396/09/21 ادامه
346945 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 160 3 300,000,000ریال 27,000,000ریال 1396/09/21 ادامه
346841 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 45,000,000ریال 1396/09/21 ادامه
346589 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 9,000,000,000ریال 1396/09/21 ادامه
346340 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 7,100,000,000ریال 1396/09/19 ادامه
346333 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 6,300,000,000ریال 1396/09/19 ادامه
346313 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 68 2 2,980,000,000ریال 43,823,530ریال 1396/09/19 ادامه
346247 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 110 3 6,380,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/09/19 ادامه
346002 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 80,000,000ریال 1396/09/19 ادامه
345734 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 9,000,000,000ریال 1396/09/20 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29