فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:41,964

کاربران حاضر:434

 
 

خرید و فروش آپارتمان در مجیدیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
205474 مجیدیه جنوبی آپارتمان فروش 132 3 40,000,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205375 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 120 2 5,100,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
203615 مجیدیه جنوبی آپارتمان فروش 55 1 1,500,000,000ریال 27,270,000ریال 1395/10/27 ادامه
203458 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 45 1 1,450,000,000ریال 32,200,000ریال 1395/10/27 ادامه
203069 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 14,500,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
202165 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 68 1 2,516,000,000ریال 37,000,000ریال 1395/10/23 ادامه
201089 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 90 2 5,000,000,000ریال 55,500,000ریال 1395/10/22 ادامه
201038 مجیدیه جنوبی آپارتمان فروش 63 2 2,520,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
200897 مجیدیه جنوبی آپارتمان فروش 0 1395/10/20 ادامه
200896 مجیدیه جنوبی آپارتمان فروش 0 1395/10/20 ادامه
201295 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 2 30,000,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
201289 مجیدیه جنوبی آپارتمان فروش 0 8,000,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
200727 مجیدیه جنوبی آپارتمان فروش 163 3 9,000,000,000ریال 55,200,000ریال 1395/10/19 ادامه
200571 مجیدیه جنوبی آپارتمان فروش 61 2 3,000,000,000ریال 49,100,000ریال 1395/10/19 ادامه
200569 مجیدیه جنوبی آپارتمان فروش 70 2 2,650,000,000ریال 37,800,000ریال 1395/10/19 ادامه
200568 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 87 2 3,080,000,000ریال 35,400,000ریال 1395/10/19 ادامه
199159 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 68 1 2,516,000,000ریال 37,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
199145 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 68 2 3,400,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
199142 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 68 2 3,400,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
192031 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 97 2 5,529,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/09/25 ادامه
191897 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 61 1 2,600,000,000ریال 42,622,950ریال 1395/09/25 ادامه
191839 مجیدیه جنوبی آپارتمان فروش 51 1 1,600,000,000ریال 31,372,550ریال 1395/09/25 ادامه
189419 مجیدیه جنوبی آپارتمان فروش 75 2 3,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/09/21 ادامه
189646 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 137 2 6,576,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/09/21 ادامه
189449 مجیدیه جنوبی آپارتمان فروش 80 2 3,000,000,000ریال 37,500,000ریال 1395/09/21 ادامه
183957 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 98 2 4,600,000,000ریال 46,930,000ریال 1395/09/04 ادامه
183720 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 40 1 1,800,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/09/03 ادامه
179765 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 70 2 4,620,000,000ریال 66,000,000ریال 1395/08/23 ادامه
179692 مجیدیه جنوبی آپارتمان فروش 82 2 2,132,000,000ریال 26,000,000ریال 1395/08/23 ادامه
179406 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 76 2 3,914,000,000ریال 51,500,000ریال 1395/08/22 ادامه
176563 مجیدیه جنوبی آپارتمان فروش 60 1 2,000,000,000ریال 33,333,330ریال 1395/08/16 ادامه
162838 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 86 2 3,182,000,000ریال 37,000,000ریال 1395/07/10 ادامه
157540 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 80 2 4,240,000,000ریال 1395/06/27 ادامه
157530 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 95 2 4,750,000,000ریال 1395/06/27 ادامه
157440 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 75 1 2,800,000,000ریال 1395/06/27 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29