فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:48,725

کاربران حاضر:151

 
 

خرید و فروش آپارتمان در مجیدیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
296211 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 130 3 7,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296202 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 100 3 6,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296201 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 65 1 3,900,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296183 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 120 3 7,200,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296182 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 85 2 5,100,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296170 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 135 3 6,500,000,000ریال 48,148,150ریال 1396/05/29 ادامه
296168 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 110 3 6,600,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296167 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 75 2 4,500,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
295556 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 137 2 1396/05/29 ادامه
295481 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 98 2 4,600,000,000ریال 46,930,000ریال 1396/05/28 ادامه
294364 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 65 1 3,000,000,000ریال 46,153,850ریال 1396/05/25 ادامه
294277 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 57 2 2,530,000,000ریال 44,385,960ریال 1396/05/25 ادامه
294272 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 68 2 2,150,000,000ریال 31,617,650ریال 1396/05/25 ادامه
293147 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 43 1 2,150,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
293106 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 100 2 4,500,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
292283 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 84 2 2,604,000,000ریال 31,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
291842 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 105 2 6,195,000,000ریال 59,000,000ریال 1396/05/21 ادامه
291699 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 100 2 4,200,000,000ریال 42,000,000ریال 1396/05/21 ادامه
291687 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 61 1 3,050,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/05/21 ادامه
291628 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 92 2 3,496,000,000ریال 38,000,000ریال 1396/05/21 ادامه
291139 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 72 2 3,168,000,000ریال 44,000,000ریال 1396/05/19 ادامه
291103 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 80 2 3,200,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/05/19 ادامه
291099 مجیدیه جنوبی آپارتمان فروش 105 2 3,150,000,000ریال 30,000,000ریال 1396/05/19 ادامه
291092 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 80 2 4,400,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/05/19 ادامه
291090 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 85 2 4,675,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/05/19 ادامه
291024 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 85 2 4,420,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/05/19 ادامه
291016 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 76 2 3,420,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/05/19 ادامه
290754 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 106 2 45,200,000ریال 1396/05/19 ادامه
290743 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 1396/05/19 ادامه
290275 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 96 2 55,000,000ریال 1396/05/18 ادامه
290274 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 89 2 60,000,000ریال 1396/05/18 ادامه
290399 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 86 2 3,500,000,000ریال 40,697,670ریال 1396/05/18 ادامه
290096 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 180 3 9,900,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/05/17 ادامه
288675 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 71 2 1396/05/16 ادامه
288664 مجیدیه شمالی آپارتمان فروش 0 60,000,000ریال 1396/05/16 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29