فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:7,040

کاربران حاضر:274

 
 

خرید و فروش آپارتمان در هنگام

 
تعداد رکورد یافت شده : 303
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
88515 هنگام آپارتمان فروش 83 2 3,901,000,000ریال 47,000,000ریال 1395/02/01 ادامه
88514 هنگام آپارتمان فروش 93 2 2,976,000,000ریال 32,000,000ریال 1395/02/01 ادامه
87985 هنگام آپارتمان فروش 110 2 6,050,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/01/31 ادامه
86918 هنگام آپارتمان فروش 60 1 1,680,000,000ریال 28,000,000ریال 1395/01/30 ادامه
85530 هنگام آپارتمان فروش 110 2 4,400,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/01/26 ادامه
85527 هنگام آپارتمان فروش 180 3 9,360,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/01/26 ادامه
85505 هنگام آپارتمان فروش 60 2 2,100,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/01/26 ادامه
84973 هنگام آپارتمان فروش 58 1 2,200,000,000ریال 37,931,030ریال 1395/01/26 ادامه
85029 هنگام آپارتمان فروش 97 2 2,619,000,000ریال 27,000,000ریال 1395/01/25 ادامه
85025 هنگام آپارتمان فروش 130 3 6,110,000,000ریال 47,000,000ریال 1395/01/25 ادامه
82833 هنگام آپارتمان فروش 50 1 2,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/01/23 ادامه
82425 هنگام آپارتمان فروش 60 1 2,820,000,000ریال 47,000,000ریال 1395/01/22 ادامه
82203 هنگام آپارتمان فروش 83 1 2,350,000,000ریال 28,313,250ریال 1395/01/22 ادامه
81282 هنگام آپارتمان فروش 100 2 3,800,000,000ریال 38,000,000ریال 1395/01/18 ادامه
80056 هنگام آپارتمان فروش 103 2 3,000,000,000ریال 29,126,210ریال 1395/01/16 ادامه
79326 هنگام آپارتمان فروش 80 2 2,960,000,000ریال 37,000,000ریال 1395/01/14 ادامه
76656 هنگام آپارتمان فروش 75 2 2,500,000,000ریال 33,333,330ریال 1394/12/20 ادامه
76480 هنگام آپارتمان فروش 70 2 1,820,000,000ریال 26,000,000ریال 1394/12/20 ادامه
76213 هنگام آپارتمان فروش 58 1 1,500,000,000ریال 25,862,060ریال 1394/12/19 ادامه
76157 هنگام آپارتمان فروش 75 2 2,625,000,000ریال 35,000,000ریال 1394/12/19 ادامه
76022 هنگام آپارتمان فروش 58 1 1,500,000,000ریال 25,862,060ریال 1394/12/19 ادامه
75966 هنگام آپارتمان فروش 75 2 2,625,000,000ریال 35,000,000ریال 1394/12/19 ادامه
75191 هنگام آپارتمان فروش 102 2 2,856,000,000ریال 28,000,000ریال 1394/12/18 ادامه
75179 هنگام آپارتمان فروش 50 1 2,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1394/12/18 ادامه
75164 هنگام آپارتمان فروش 68 2 2,380,000,000ریال 35,000,000ریال 1394/12/18 ادامه
75126 هنگام آپارتمان فروش 102 2 2,856,000,000ریال 28,000,000ریال 1394/12/18 ادامه
75114 هنگام آپارتمان فروش 50 1 2,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1394/12/18 ادامه
75099 هنگام آپارتمان فروش 68 2 2,380,000,000ریال 35,000,000ریال 1394/12/18 ادامه
73883 هنگام آپارتمان فروش 90 2 4,050,000,000ریال 45,000,000ریال 1394/12/16 ادامه
73492 هنگام آپارتمان فروش 96 2 4,800,000,000ریال 50,000,000ریال 1394/12/15 ادامه
73464 هنگام آپارتمان فروش 96 2 4,800,000,000ریال 50,000,000ریال 1394/12/15 ادامه
73436 هنگام آپارتمان فروش 96 2 4,800,000,000ریال 50,000,000ریال 1394/12/15 ادامه
72871 هنگام آپارتمان فروش 58 1 2,000,000,000ریال 34,482,750ریال 1394/12/13 ادامه
72412 هنگام آپارتمان فروش 115 2 1,800,000,000ریال 15,652,170ریال 1394/12/12 ادامه
71843 هنگام آپارتمان فروش 102 2 5,508,000,000ریال 54,000,000ریال 1394/12/11 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9