فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:9,292

کاربران حاضر:266

 
 

خرید و فروش آپارتمان در فرجام

 
تعداد رکورد یافت شده : 591
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
88544 فرجام آپارتمان فروش 118 2 6,136,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/02/01 ادامه
88486 فرجام آپارتمان فروش 80 2 2,960,000,000ریال 37,000,000ریال 1395/02/01 ادامه
87988 فرجام آپارتمان فروش 140 3 6,500,000,000ریال 46,428,570ریال 1395/01/31 ادامه
87734 فرجام آپارتمان فروش 77 2 2,350,000,000ریال 1395/01/31 ادامه
87730 فرجام آپارتمان فروش 55 1 2,035,000,000ریال 37,000,000ریال 1395/01/31 ادامه
87073 فرجام آپارتمان فروش 130 3 7,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/01/30 ادامه
87064 فرجام آپارتمان فروش 115 2 5,175,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/01/30 ادامه
86326 فرجام آپارتمان فروش 71 1 2,500,000,000ریال 35,211,260ریال 1395/01/29 ادامه
86302 فرجام آپارتمان فروش 68 2 2,380,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/01/29 ادامه
86014 فرجام آپارتمان فروش 114 2 5,358,000,000ریال 47,000,000ریال 1395/01/28 ادامه
85934 فرجام آپارتمان فروش 95 2 4,370,000,000ریال 46,000,000ریال 1395/01/28 ادامه
84987 فرجام آپارتمان فروش 70 2 2,940,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/01/26 ادامه
84982 فرجام آپارتمان فروش 50 1 1,980,000,000ریال 39,600,000ریال 1395/01/26 ادامه
84976 فرجام آپارتمان فروش 55 1 1,650,000,000ریال 30,000,000ریال 1395/01/26 ادامه
84609 فرجام آپارتمان فروش 135 3 1395/01/25 ادامه
84981 فرجام آپارتمان فروش 90 2 4,320,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/01/25 ادامه
83508 فرجام آپارتمان فروش 114 3 5,472,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/01/24 ادامه
83507 فرجام آپارتمان فروش 104 2 4,992,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/01/24 ادامه
83506 فرجام آپارتمان فروش 95 2 4,560,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/01/24 ادامه
82849 فرجام آپارتمان فروش 72 1 2,100,000,000ریال 29,166,660ریال 1395/01/23 ادامه
82422 فرجام آپارتمان فروش 100 2 3,400,000,000ریال 34,000,000ریال 1395/01/22 ادامه
82201 فرجام آپارتمان فروش 86 2 2,580,000,000ریال 30,000,000ریال 1395/01/22 ادامه
82051 فرجام آپارتمان فروش 1 75,000,000ریال 1395/01/22 ادامه
81790 فرجام آپارتمان فروش 90 2 4,000,000,000ریال 44,444,440ریال 1395/01/21 ادامه
81304 فرجام آپارتمان فروش 73 2 2,336,000,000ریال 32,000,000ریال 1395/01/18 ادامه
81277 فرجام آپارتمان فروش 64 2 2,400,000,000ریال 37,500,000ریال 1395/01/18 ادامه
80075 فرجام آپارتمان فروش 125 3 5,375,000,000ریال 43,000,000ریال 1395/01/16 ادامه
77430 فرجام آپارتمان فروش 1 120,000,000ریال 1394/12/24 ادامه
77132 فرجام آپارتمان فروش 53 1 1,900,000,000ریال 35,849,050ریال 1394/12/22 ادامه
76665 فرجام آپارتمان فروش 67 2 2,600,000,000ریال 38,805,970ریال 1394/12/20 ادامه
76248 فرجام آپارتمان فروش 44 1 1,300,000,000ریال 29,545,450ریال 1394/12/19 ادامه
76247 فرجام آپارتمان فروش 150 3 7,950,000,000ریال 53,000,000ریال 1394/12/19 ادامه
76246 فرجام آپارتمان فروش 130 3 6,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1394/12/19 ادامه
76245 فرجام آپارتمان فروش 95 2 4,370,000,000ریال 46,000,000ریال 1394/12/19 ادامه
76057 فرجام آپارتمان فروش 44 1 1,300,000,000ریال 29,545,450ریال 1394/12/19 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17