فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:45,739

کاربران حاضر:276

 
 

خرید و فروش آپارتمان در نیروی هوایی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
272654 نیروی هوایی آپارتمان فروش 87 2 4,698,000,000ریال 54,000,000ریال 1396/04/15 ادامه
55418 نیروی هوایی آپارتمان فروش 428 8 17,000,000,000ریال 39,710,000ریال 1394/11/11 ادامه
55338 نیروی هوایی آپارتمان فروش 103 2 5,664,999,680ریال 55,000,000ریال 1394/11/11 ادامه
55209 نیروی هوایی آپارتمان فروش 88 2 3,300,000,000ریال 37,500,000ریال 1394/11/11 ادامه
55182 نیروی هوایی آپارتمان فروش 73 2 2,336,000,000ریال 32,000,000ریال 1394/11/11 ادامه
55172 نیروی هوایی آپارتمان فروش 118 2 5,900,000,000ریال 50,000,000ریال 1394/11/11 ادامه
55171 نیروی هوایی آپارتمان فروش 64 1 2,400,000,000ریال 37,500,000ریال 1394/11/11 ادامه
55167 نیروی هوایی آپارتمان فروش 72 2 3,000,000,000ریال 41,500,000ریال 1394/11/11 ادامه
55166 نیروی هوایی آپارتمان فروش 108 2 4,428,000,000ریال 41,000,000ریال 1394/11/11 ادامه
55159 نیروی هوایی آپارتمان فروش 75 1 3,225,000,000ریال 43,000,000ریال 1394/11/11 ادامه
54572 نیروی هوایی آپارتمان فروش 86 2 4,300,000,000ریال 50,000,000ریال 1394/11/10 ادامه
54539 نیروی هوایی آپارتمان فروش 93 2 4,975,500,000ریال 53,500,000ریال 1394/11/10 ادامه
54377 نیروی هوایی آپارتمان فروش 56 1 1,600,000,000ریال 28,500,000ریال 1394/11/10 ادامه
53896 نیروی هوایی آپارتمان فروش 94 2 3,290,000,000ریال 35,000,000ریال 1394/11/08 ادامه
53784 نیروی هوایی آپارتمان فروش 91 2 3,458,000,000ریال 38,000,000ریال 1394/11/08 ادامه
53780 نیروی هوایی آپارتمان فروش 86 2 2,580,000,000ریال 30,000,000ریال 1394/11/08 ادامه
53754 نیروی هوایی آپارتمان فروش 92 2 3,772,000,000ریال 41,000,000ریال 1394/11/08 ادامه
53709 نیروی هوایی آپارتمان فروش 55 2 3,000,000,000ریال 54,500,000ریال 1394/11/08 ادامه
53625 نیروی هوایی آپارتمان فروش 47 1 1,600,000,000ریال 34,000,000ریال 1394/11/08 ادامه
53619 نیروی هوایی آپارتمان فروش 53 1 1,431,000,000ریال 27,000,000ریال 1394/11/08 ادامه
53006 نیروی هوایی آپارتمان فروش 98 2 3,822,000,000ریال 39,000,000ریال 1394/11/07 ادامه
52992 نیروی هوایی آپارتمان فروش 87 2 3,219,000,000ریال 37,000,000ریال 1394/11/07 ادامه
52961 نیروی هوایی آپارتمان فروش 67 2 3,216,000,000ریال 48,000,000ریال 1394/11/07 ادامه
52885 نیروی هوایی آپارتمان فروش 87 2 3,306,000,000ریال 38,000,000ریال 1394/11/07 ادامه
52774 نیروی هوایی آپارتمان فروش 48 1 1,700,000,000ریال 35,400,000ریال 1394/11/07 ادامه
52249 نیروی هوایی آپارتمان فروش 130 2 6,760,000,000ریال 52,000,000ریال 1394/11/06 ادامه
52071 نیروی هوایی آپارتمان فروش 79 2 2,750,000,000ریال 34,800,000ریال 1394/11/06 ادامه
51981 نیروی هوایی پيش فروش فروش 90 2 4,950,000,000ریال 55,000,000ریال 1394/11/06 ادامه
51952 نیروی هوایی آپارتمان فروش 86 2 2,400,000,000ریال 27,900,000ریال 1394/11/06 ادامه
51372 نیروی هوایی آپارتمان فروش 583 6 26,774,999,040ریال 85,000,000ریال 1394/11/05 ادامه
51321 نیروی هوایی آپارتمان فروش 200 4 31,500,001,280ریال 105,000,000ریال 1394/11/05 ادامه
51091 نیروی هوایی آپارتمان فروش 52 1 2,028,000,000ریال 39,000,000ریال 1394/11/05 ادامه
50707 نیروی هوایی آپارتمان فروش 600 14 34,560,000,000ریال 120,000,000ریال 1394/11/04 ادامه
49762 نیروی هوایی آپارتمان فروش 89 2 2,670,000,000ریال 30,000,000ریال 1394/11/03 ادامه
49461 نیروی هوایی آپارتمان فروش 330 6 14,620,000,000ریال 85,000,000ریال 1394/11/01 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29