فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:17,920

کاربران حاضر:334

 
 

خرید آپارتمان در بنی هاشم

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
323822 بنی هاشم آپارتمان فروش 78 2 4,680,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323264 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 60,000,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322699 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 105,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322938 بنی هاشم آپارتمان فروش 85 2 3,600,000,000ریال 42,352,940ریال 1396/07/24 ادامه
322003 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 80,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
321254 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 120,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
320177 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 100,000,000,000ریال 1396/07/17 ادامه
318529 بنی هاشم آپارتمان فروش 255 5 1396/07/13 ادامه
318284 بنی هاشم آپارتمان فروش 160 3 8,720,000,000ریال 54,500,000ریال 1396/07/12 ادامه
316204 بنی هاشم آپارتمان فروش 91 2 5,369,000,000ریال 59,000,000ریال 1396/07/05 ادامه
316191 بنی هاشم آپارتمان فروش 100 2 4,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/07/05 ادامه
315937 بنی هاشم آپارتمان فروش 103 2 1396/07/05 ادامه
315691 بنی هاشم آپارتمان فروش 120 3 6,840,000,000ریال 57,000,000ریال 1396/07/04 ادامه
314977 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 8,600,000,000ریال 1396/07/03 ادامه
314976 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 17,000,000,000ریال 1396/07/03 ادامه
314848 بنی هاشم آپارتمان فروش 120 3 6,600,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/07/03 ادامه
313980 بنی هاشم آپارتمان فروش 95 2 4,400,000,000ریال 46,315,790ریال 1396/07/02 ادامه
313379 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 40,000,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
312293 بنی هاشم آپارتمان فروش 125 2 7,500,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/06/29 ادامه
311748 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 75,000,000ریال 1396/06/29 ادامه
311762 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 85,000,000ریال 1396/06/29 ادامه
310946 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 100,000,000ریال 1396/06/28 ادامه
308910 بنی هاشم آپارتمان فروش 118 2 4,800,000,000ریال 40,677,970ریال 1396/06/25 ادامه
308134 بنی هاشم آپارتمان فروش 50 1 2,050,000,000ریال 41,000,000ریال 1396/06/22 ادامه
306428 بنی هاشم آپارتمان فروش 225 4 11,250,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/06/20 ادامه
305620 بنی هاشم آپارتمان فروش 138 3 8,280,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/06/16 ادامه
304307 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 14,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/06/15 ادامه
304034 بنی هاشم آپارتمان فروش 147 3 9,555,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/06/14 ادامه
303014 بنی هاشم آپارتمان فروش 160 3 8,720,000,000ریال 54,500,000ریال 1396/06/13 ادامه
302364 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 32,000,000,000ریال 1396/06/12 ادامه
301928 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 80,000,000ریال 1396/06/12 ادامه
301891 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 100,000,000ریال 1396/06/12 ادامه
301643 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 8,100,000,000ریال 1396/06/11 ادامه
301071 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 3,800,000,000ریال 1396/06/09 ادامه
301034 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 13,000,000,000ریال 1396/06/09 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29