فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:15,141

کاربران حاضر:286

 
 

خرید آپارتمان در بنی هاشم

 
تعداد رکورد یافت شده : 710
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
205371 بنی هاشم آپارتمان فروش 120 2 12,000,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205087 بنی هاشم آپارتمان فروش 153 4 1395/10/30 ادامه
201063 بنی هاشم آپارتمان فروش 91 2 4,186,000,000ریال 46,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
199376 بنی هاشم آپارتمان فروش 100 1 4,200,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/15 ادامه
199298 بنی هاشم آپارتمان فروش 100 2 7,000,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
190071 بنی هاشم آپارتمان فروش 60 1 2,760,000,000ریال 46,000,000ریال 1395/09/23 ادامه
189708 بنی هاشم آپارتمان فروش 150 3 10,500,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/09/21 ادامه
113816 بنی هاشم آپارتمان فروش 450 9 36,900,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/03/25 ادامه
101814 بنی هاشم آپارتمان فروش 85 2 5,100,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/02/28 ادامه
98123 بنی هاشم آپارتمان فروش 200 4 4,200,000,000ریال 76,400,000ریال 1395/02/21 ادامه
94679 بنی هاشم آپارتمان فروش 62 1 2,480,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/02/14 ادامه
90377 بنی هاشم آپارتمان فروش 60 2 2,400,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/02/06 ادامه
90009 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 1 1395/02/06 ادامه
89834 بنی هاشم آپارتمان فروش 150 3 8,700,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/02/05 ادامه
89072 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 1 16,800,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/02/04 ادامه
88733 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 1 3,750,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/02/01 ادامه
88711 بنی هاشم آپارتمان فروش 57 1 3,400,000,000ریال 59,649,120ریال 1395/02/01 ادامه
88708 بنی هاشم آپارتمان فروش 86 2 3,612,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/02/01 ادامه
88571 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 1 11,000,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/02/01 ادامه
88495 بنی هاشم آپارتمان فروش 65 2 3,770,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/02/01 ادامه
88359 بنی هاشم آپارتمان فروش 45 1 2,610,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/02/01 ادامه
88352 بنی هاشم آپارتمان فروش 60 2 2,400,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/02/01 ادامه
88046 بنی هاشم آپارتمان فروش 110 2 6,050,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/01/31 ادامه
87978 بنی هاشم آپارتمان فروش 150 3 8,700,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/01/31 ادامه
87822 بنی هاشم آپارتمان فروش 72 2 3,384,000,000ریال 47,000,000ریال 1395/01/31 ادامه
87295 بنی هاشم آپارتمان فروش 134 3 10,720,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/01/30 ادامه
87263 بنی هاشم آپارتمان فروش 80 2 4,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/01/30 ادامه
87250 بنی هاشم آپارتمان فروش 85 2 4,675,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/01/30 ادامه
87240 بنی هاشم آپارتمان فروش 76 2 3,000,000,000ریال 39,473,680ریال 1395/01/30 ادامه
87207 بنی هاشم آپارتمان فروش 70 1 3,850,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/01/30 ادامه
87046 بنی هاشم آپارتمان فروش 60 1 5,100,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/01/30 ادامه
86469 بنی هاشم آپارتمان فروش 45 1 1,710,000,000ریال 38,000,000ریال 1395/01/29 ادامه
86445 بنی هاشم آپارتمان فروش 72 2 4,248,000,000ریال 59,000,000ریال 1395/01/29 ادامه
86316 بنی هاشم آپارتمان فروش 57 1 3,400,000,000ریال 59,649,120ریال 1395/01/29 ادامه
86307 بنی هاشم آپارتمان فروش 86 2 3,612,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/01/29 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21