فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:18,704

کاربران حاضر:203

 
 

خرید آپارتمان در بنی هاشم

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360466 بنی هاشم آپارتمان فروش 102 2 5,610,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359441 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 90,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
356940 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 30,000,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
355653 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 110,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355599 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 92,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
354781 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 1396/10/11 ادامه
354610 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 40,000,000,000ریال 1396/10/10 ادامه
354388 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 95,000,000ریال 1396/10/10 ادامه
354256 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 3,700,000,000ریال 1396/10/10 ادامه
354135 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 105,000,000ریال 1396/10/10 ادامه
354115 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 120,000,000ریال 1396/10/09 ادامه
354066 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 70,000,000ریال 1396/10/09 ادامه
354036 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 1396/10/09 ادامه
353788 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 60,000,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
353211 بنی هاشم آپارتمان فروش 160 3 8,720,000,000ریال 54,500,000ریال 1396/10/06 ادامه
352616 بنی هاشم آپارتمان فروش 255 5 1396/10/05 ادامه
349976 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 90,000,000ریال 1396/09/28 ادامه
349851 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 100,000,000,000ریال 1396/09/28 ادامه
349616 بنی هاشم آپارتمان فروش 110 2 6,160,000,000ریال 56,000,000ریال 1396/09/27 ادامه
349345 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 100,000,000ریال 1396/09/27 ادامه
348744 بنی هاشم آپارتمان فروش 107 2 6,099,000,000ریال 57,000,000ریال 1396/09/25 ادامه
348852 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 46,000,000,000ریال 1396/09/25 ادامه
346634 بنی هاشم آپارتمان فروش 158 3 10,902,000,000ریال 69,000,000ریال 1396/09/21 ادامه
346606 بنی هاشم آپارتمان فروش 162 3 11,178,000,000ریال 69,000,000ریال 1396/09/21 ادامه
346051 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 140,000,000ریال 1396/09/19 ادامه
345169 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 90,000,000ریال 1396/09/20 ادامه
345606 بنی هاشم آپارتمان فروش 110 2 6,050,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/09/20 ادامه
345077 بنی هاشم آپارتمان فروش 88 2 1396/09/19 ادامه
345240 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 200,000,000ریال 1396/09/19 ادامه
344207 بنی هاشم آپارتمان فروش 102 2 5,610,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/09/14 ادامه
342446 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 100,000,000,000ریال 1396/09/09 ادامه
342359 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 60,000,000,000ریال 1396/09/09 ادامه
341457 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 105,000,000ریال 1396/09/08 ادامه
341450 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 80,000,000ریال 1396/09/08 ادامه
339232 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 75,000,000ریال 1396/09/01 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29