فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:17,346

کاربران حاضر:128

 
 

خرید آپارتمان در بنی هاشم

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
296174 بنی هاشم آپارتمان فروش 97 2 5,189,500,000ریال 53,500,000ریال 1396/05/29 ادامه
295418 بنی هاشم آپارتمان فروش 100 2 5,500,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
294672 بنی هاشم آپارتمان فروش 60 1 1396/05/26 ادامه
293123 بنی هاشم آپارتمان فروش 70 2 2,870,000,000ریال 41,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
293115 بنی هاشم آپارتمان فروش 70 2 4,340,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
293108 بنی هاشم آپارتمان فروش 65 1 4,030,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
293100 بنی هاشم آپارتمان فروش 75 2 2,500,000,000ریال 33,333,330ریال 1396/05/23 ادامه
293027 بنی هاشم آپارتمان فروش 80 2 4,960,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
292308 بنی هاشم آپارتمان فروش 64 1 2,300,000,000ریال 35,937,500ریال 1396/05/22 ادامه
291132 بنی هاشم آپارتمان فروش 107 2 6,420,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/19 ادامه
291105 بنی هاشم آپارتمان فروش 72 2 3,600,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/05/19 ادامه
290987 بنی هاشم آپارتمان فروش 71 2 2,500,000,000ریال 35,211,270ریال 1396/05/19 ادامه
290584 بنی هاشم آپارتمان فروش 92 2 5,060,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/05/18 ادامه
290531 بنی هاشم آپارتمان فروش 87 2 4,785,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/05/18 ادامه
290402 بنی هاشم آپارتمان فروش 73 1 3,577,000,000ریال 49,000,000ریال 1396/05/18 ادامه
289801 بنی هاشم آپارتمان فروش 61 1 3,233,000,000ریال 53,000,000ریال 1396/05/17 ادامه
289769 بنی هاشم آپارتمان فروش 61 1 2,745,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/05/17 ادامه
289318 بنی هاشم آپارتمان فروش 111 2 7,770,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/05/16 ادامه
289295 بنی هاشم آپارتمان فروش 150 3 10,500,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/05/16 ادامه
289245 بنی هاشم آپارتمان فروش 100 2 7,000,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/05/16 ادامه
287996 بنی هاشم آپارتمان فروش 120 3 6,840,000,000ریال 57,000,000ریال 1396/05/12 ادامه
287269 بنی هاشم آپارتمان فروش 100 2 4,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/05/11 ادامه
286543 بنی هاشم آپارتمان فروش 120 3 6,600,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/05/10 ادامه
286135 بنی هاشم آپارتمان فروش 138 3 8,280,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/10 ادامه
285961 بنی هاشم آپارتمان فروش 61 1 2,867,000,000ریال 47,000,000ریال 1396/05/09 ادامه
285959 بنی هاشم آپارتمان فروش 90 2 5,220,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/05/09 ادامه
285911 بنی هاشم آپارتمان فروش 70 2 4,060,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/05/09 ادامه
285572 بنی هاشم آپارتمان فروش 103 2 1396/05/09 ادامه
285355 بنی هاشم آپارتمان فروش 70 2 3,000,000,000ریال 42,857,140ریال 1396/05/08 ادامه
285265 بنی هاشم آپارتمان فروش 82 2 3,000,000,000ریال 36,600,000ریال 1396/05/08 ادامه
284660 بنی هاشم آپارتمان فروش 70 2 3,000,000,000ریال 42,857,140ریال 1396/05/08 ادامه
284570 بنی هاشم آپارتمان فروش 82 2 3,000,000,000ریال 36,600,000ریال 1396/05/08 ادامه
282167 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 10,500,000,000ریال 1396/05/04 ادامه
281446 بنی هاشم آپارتمان فروش 112 2 8,064,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/05/02 ادامه
281243 بنی هاشم آپارتمان فروش 78 1 3,120,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/05/02 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29