فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:16,721

کاربران حاضر:365

 
 

خرید آپارتمان در بنی هاشم

 
تعداد رکورد یافت شده : 739
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
268388 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 13,000,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267650 بنی هاشم آپارتمان فروش 147 3 9,555,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
266842 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 3,800,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266221 بنی هاشم آپارتمان فروش 100 2 5,500,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
264876 بنی هاشم آپارتمان فروش 60 2 3,100,000,000ریال 51,600,000ریال 1396/03/25 ادامه
263621 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 11,600,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
263470 بنی هاشم آپارتمان فروش 70 2 4,340,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
263450 بنی هاشم آپارتمان فروش 65 1 4,030,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
263463 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 7,500,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
262073 بنی هاشم آپارتمان فروش 70 2 4,340,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
262053 بنی هاشم آپارتمان فروش 65 1 4,030,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
262066 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 7,500,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
261942 بنی هاشم آپارتمان فروش 80 2 4,960,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
263339 بنی هاشم آپارتمان فروش 80 2 4,960,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
262224 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 11,600,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
261331 بنی هاشم آپارتمان فروش 53 1 2,000,000,000ریال 37,735,850ریال 1396/03/22 ادامه
260046 بنی هاشم آپارتمان فروش 46 1 1,500,000,000ریال 32,600,000ریال 1396/03/20 ادامه
259628 بنی هاشم آپارتمان فروش 80 2 4,250,000,000ریال 53,125,000ریال 1396/03/18 ادامه
258864 بنی هاشم آپارتمان فروش 30 1 4,500,000,000ریال 1396/03/17 ادامه
258737 بنی هاشم آپارتمان فروش 125 2 7,500,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/03/17 ادامه
258728 بنی هاشم آپارتمان فروش 61 1 3,233,000,000ریال 53,000,000ریال 1396/03/17 ادامه
258639 بنی هاشم آپارتمان فروش 48 1 1,650,000,000ریال 34,375,000ریال 1396/03/17 ادامه
256246 بنی هاشم آپارتمان فروش 60 1 2,950,000,000ریال 49,166,670ریال 1396/03/11 ادامه
254908 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 8,100,000,000ریال 1396/03/08 ادامه
252540 بنی هاشم آپارتمان فروش 160 3 8,720,000,000ریال 54,500,000ریال 1396/03/03 ادامه
247358 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 11,600,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/02/21 ادامه
246247 بنی هاشم آپارتمان فروش 147 3 9,555,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/02/19 ادامه
242099 بنی هاشم آپارتمان فروش 80 2 8,100,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/02/09 ادامه
239978 بنی هاشم آپارتمان فروش 138 3 8,280,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
238710 بنی هاشم آپارتمان فروش 150 3 10,500,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
233853 بنی هاشم آپارتمان فروش 220 4 20,000,000,000ریال 1396/01/15 ادامه
233442 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 14,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/01/14 ادامه
230177 بنی هاشم آپارتمان فروش 66 1 2,100,000,000ریال 31,800,000ریال 1395/12/24 ادامه
228798 بنی هاشم آپارتمان فروش 80 2 8,100,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
219260 بنی هاشم آپارتمان فروش 112 2 8,064,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22