فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:16,178

کاربران حاضر:235

 
 

خرید آپارتمان در بنی هاشم

 
تعداد رکورد یافت شده : 718
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
239978 بنی هاشم آپارتمان فروش 138 3 8,280,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
238710 بنی هاشم آپارتمان فروش 150 3 10,500,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
233853 بنی هاشم آپارتمان فروش 220 4 20,000,000,000ریال 1396/01/15 ادامه
233442 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 14,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/01/14 ادامه
230177 بنی هاشم آپارتمان فروش 66 1 2,100,000,000ریال 31,800,000ریال 1395/12/24 ادامه
228798 بنی هاشم آپارتمان فروش 80 2 8,100,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
219260 بنی هاشم آپارتمان فروش 112 2 8,064,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
212654 بنی هاشم آپارتمان فروش 113 2 6,780,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
211896 بنی هاشم آپارتمان فروش 107 2 6,420,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/14 ادامه
210494 بنی هاشم آپارتمان فروش 96 2 6,240,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/11 ادامه
210448 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 32,000,000,000ریال 1395/11/11 ادامه
210172 بنی هاشم آپارتمان فروش 105 2 5,460,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/11/11 ادامه
209993 بنی هاشم آپارتمان فروش 120 3 58,500,000ریال 1395/11/11 ادامه
210010 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 80,000,000ریال 1395/11/11 ادامه
208763 بنی هاشم آپارتمان فروش 110 2 7,150,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/07 ادامه
208500 بنی هاشم آپارتمان فروش 80 2 4,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/07 ادامه
205919 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 100,000,000ریال 1395/11/03 ادامه
205371 بنی هاشم آپارتمان فروش 120 2 12,000,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205087 بنی هاشم آپارتمان فروش 153 4 1395/10/30 ادامه
201063 بنی هاشم آپارتمان فروش 91 2 4,186,000,000ریال 46,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
199376 بنی هاشم آپارتمان فروش 100 1 4,200,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/15 ادامه
199298 بنی هاشم آپارتمان فروش 100 2 7,000,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
190071 بنی هاشم آپارتمان فروش 60 1 2,760,000,000ریال 46,000,000ریال 1395/09/23 ادامه
189708 بنی هاشم آپارتمان فروش 150 3 10,500,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/09/21 ادامه
113816 بنی هاشم آپارتمان فروش 450 9 36,900,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/03/25 ادامه
101814 بنی هاشم آپارتمان فروش 85 2 5,100,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/02/28 ادامه
98123 بنی هاشم آپارتمان فروش 200 4 4,200,000,000ریال 76,400,000ریال 1395/02/21 ادامه
94679 بنی هاشم آپارتمان فروش 62 1 2,480,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/02/14 ادامه
90377 بنی هاشم آپارتمان فروش 60 2 2,400,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/02/06 ادامه
90009 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 1 1395/02/06 ادامه
89834 بنی هاشم آپارتمان فروش 150 3 8,700,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/02/05 ادامه
89072 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 1 16,800,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/02/04 ادامه
88733 بنی هاشم آپارتمان فروش 0 1 3,750,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/02/01 ادامه
88711 بنی هاشم آپارتمان فروش 57 1 3,400,000,000ریال 59,649,120ریال 1395/02/01 ادامه
88708 بنی هاشم آپارتمان فروش 86 2 3,612,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/02/01 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21