فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:6,782

کاربران حاضر:314

 
 

خرید و فروش آپارتمان در تهرانپارس

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360992 تهرانپارس آپارتمان فروش 90 2 2,500,000,000ریال 27,777,780ریال 1396/10/28 ادامه
360991 تهرانپارس آپارتمان فروش 78 1 3,200,000,000ریال 41,025,640ریال 1396/10/28 ادامه
360988 تهرانپارس آپارتمان فروش 67 1 2,680,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/10/28 ادامه
360987 تهرانپارس آپارتمان فروش 70 2 3,200,000,000ریال 45,714,290ریال 1396/10/28 ادامه
360972 تهرانپارس آپارتمان فروش 54 1 2,700,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/10/28 ادامه
360964 تهرانپارس آپارتمان فروش 62 1 2,000,000,000ریال 32,258,060ریال 1396/10/28 ادامه
360963 تهرانپارس آپارتمان فروش 68 2 2,720,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/10/28 ادامه
360959 تهرانپارس آپارتمان فروش 110 3 6,200,000,000ریال 56,363,640ریال 1396/10/28 ادامه
360958 تهرانپارس آپارتمان فروش 100 2 2,950,000,000ریال 29,500,000ریال 1396/10/28 ادامه
360921 تهرانپارس آپارتمان فروش 70 2 3,250,000,000ریال 46,428,570ریال 1396/10/28 ادامه
360920 تهرانپارس آپارتمان فروش 106 2 5,088,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/10/28 ادامه
360916 تهرانپارس آپارتمان فروش 60 1 3,500,000,000ریال 58,333,330ریال 1396/10/28 ادامه
360915 تهرانپارس آپارتمان فروش 102 2 11,500,000,000ریال 112,745,100ریال 1396/10/28 ادامه
360877 تهرانپارس آپارتمان فروش 68 1 2,200,000,000ریال 32,352,940ریال 1396/10/27 ادامه
360625 تهرانپارس آپارتمان فروش 83 2 1396/10/27 ادامه
360002 تهرانپارس آپارتمان فروش 79 2 1396/10/26 ادامه
360462 تهرانپارس آپارتمان فروش 77 2 3,850,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360400 تهرانپارس آپارتمان فروش 47 1 2,115,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360366 تهرانپارس آپارتمان فروش 100 2 4,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360365 تهرانپارس آپارتمان فروش 81 2 4,350,000,000ریال 53,703,700ریال 1396/10/26 ادامه
360348 تهرانپارس آپارتمان فروش 115 2 8,625,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360342 تهرانپارس آپارتمان فروش 87 2 3,950,000,000ریال 45,402,300ریال 1396/10/26 ادامه
360341 تهرانپارس آپارتمان فروش 105 2 4,200,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360334 تهرانپارس آپارتمان فروش 94 2 3,900,000,000ریال 41,489,360ریال 1396/10/26 ادامه
360333 تهرانپارس آپارتمان فروش 88 2 4,200,000,000ریال 47,727,270ریال 1396/10/26 ادامه
360330 تهرانپارس آپارتمان فروش 120 3 5,040,000,000ریال 42,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360321 تهرانپارس آپارتمان فروش 80 2 4,370,000,000ریال 46,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360320 تهرانپارس آپارتمان فروش 95 2 4,370,000,000ریال 46,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360306 تهرانپارس آپارتمان فروش 89 2 4,200,000,000ریال 47,191,010ریال 1396/10/26 ادامه
359478 تهرانپارس آپارتمان فروش 0 165,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359477 تهرانپارس آپارتمان فروش 0 165,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359769 تهرانپارس آپارتمان فروش 130 3 6,800,000,000ریال 52,307,690ریال 1396/10/25 ادامه
359766 تهرانپارس آپارتمان فروش 150 3 9,750,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359760 تهرانپارس پيش فروش فروش 130 3 4,810,000,000ریال 37,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359753 تهرانپارس آپارتمان فروش 0 15,000,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29