فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:5,757

کاربران حاضر:365

 
 

خرید و فروش آپارتمان در تهرانپارس

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
220005 تهرانپارس آپارتمان فروش 138 3 10,902,000,000ریال 79,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219992 تهرانپارس آپارتمان فروش 150 3 9,750,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219902 تهرانپارس آپارتمان فروش 48 1 1,300,000,000ریال 27,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219900 تهرانپارس آپارتمان فروش 40 1 800,000,000ریال 20,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219987 تهرانپارس آپارتمان فروش 52 1 1,780,000,000ریال 34,200,000ریال 1395/11/30 ادامه
219981 تهرانپارس آپارتمان فروش 58 1 1,690,000,000ریال 29,100,000ریال 1395/11/30 ادامه
219974 تهرانپارس آپارتمان فروش 65 1 1,755,000,000ریال 27,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219972 تهرانپارس آپارتمان فروش 55 1 1,830,000,000ریال 33,200,000ریال 1395/11/30 ادامه
219847 تهرانپارس آپارتمان فروش 88 2 50,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219971 تهرانپارس آپارتمان فروش 60 1 1,680,000,000ریال 28,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219839 تهرانپارس آپارتمان فروش 24 45,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219451 تهرانپارس آپارتمان فروش 54 1 2,268,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219450 تهرانپارس آپارتمان فروش 57 1 2,100,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219443 تهرانپارس آپارتمان فروش 65 2 2,490,000,000ریال 38,300,000ریال 1395/11/28 ادامه
219442 تهرانپارس آپارتمان فروش 66 1 2,150,000,000ریال 32,500,000ریال 1395/11/28 ادامه
219418 تهرانپارس آپارتمان فروش 50 1 1,850,000,000ریال 37,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219414 تهرانپارس آپارتمان فروش 50 1 900,000,000ریال 18,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219467 تهرانپارس آپارتمان فروش 70 1 2,450,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219466 تهرانپارس آپارتمان فروش 62 1 2,150,000,000ریال 34,600,000ریال 1395/11/28 ادامه
219318 تهرانپارس آپارتمان فروش 220 4 70,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219317 تهرانپارس آپارتمان فروش 0 70,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219316 تهرانپارس آپارتمان فروش 0 55,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219459 تهرانپارس آپارتمان فروش 75 2 2,900,000,000ریال 38,600,000ریال 1395/11/28 ادامه
219456 تهرانپارس آپارتمان فروش 58 1 2,200,000,000ریال 37,900,000ریال 1395/11/28 ادامه
219455 تهرانپارس آپارتمان فروش 60 1 1,980,000,000ریال 33,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219287 تهرانپارس آپارتمان فروش 59 2 1395/11/28 ادامه
219286 تهرانپارس آپارتمان فروش 0 1 1395/11/28 ادامه
219238 تهرانپارس آپارتمان فروش 50 9,000,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219064 تهرانپارس آپارتمان فروش 130 3 7,410,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
219053 تهرانپارس آپارتمان فروش 131 3 7,598,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
219029 تهرانپارس آپارتمان فروش 67 2 2,010,000,000ریال 30,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
219028 تهرانپارس آپارتمان فروش 30 1 1,420,000,000ریال 47,300,000ریال 1395/11/27 ادامه
219006 تهرانپارس آپارتمان فروش 54 1 1,998,000,000ریال 37,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
219001 تهرانپارس آپارتمان فروش 50 1 2,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218996 تهرانپارس آپارتمان فروش 58 2 1,820,000,000ریال 31,300,000ریال 1395/11/27 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29