فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:6,595

کاربران حاضر:171

 
 

خرید و فروش آپارتمان در تهرانپارس

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360002 تهرانپارس آپارتمان فروش 79 2 1396/10/26 ادامه
360462 تهرانپارس آپارتمان فروش 77 2 3,850,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360400 تهرانپارس آپارتمان فروش 47 1 2,115,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360366 تهرانپارس آپارتمان فروش 100 2 4,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360365 تهرانپارس آپارتمان فروش 81 2 4,350,000,000ریال 53,703,700ریال 1396/10/26 ادامه
360348 تهرانپارس آپارتمان فروش 115 2 8,625,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360342 تهرانپارس آپارتمان فروش 87 2 3,950,000,000ریال 45,402,300ریال 1396/10/26 ادامه
360341 تهرانپارس آپارتمان فروش 105 2 4,200,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360334 تهرانپارس آپارتمان فروش 94 2 3,900,000,000ریال 41,489,360ریال 1396/10/26 ادامه
360333 تهرانپارس آپارتمان فروش 88 2 4,200,000,000ریال 47,727,270ریال 1396/10/26 ادامه
360330 تهرانپارس آپارتمان فروش 120 3 5,040,000,000ریال 42,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360321 تهرانپارس آپارتمان فروش 80 2 4,370,000,000ریال 46,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360320 تهرانپارس آپارتمان فروش 95 2 4,370,000,000ریال 46,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360306 تهرانپارس آپارتمان فروش 89 2 4,200,000,000ریال 47,191,010ریال 1396/10/26 ادامه
359478 تهرانپارس آپارتمان فروش 0 165,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359477 تهرانپارس آپارتمان فروش 0 165,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359769 تهرانپارس آپارتمان فروش 130 3 6,800,000,000ریال 52,307,690ریال 1396/10/25 ادامه
359766 تهرانپارس آپارتمان فروش 150 3 9,750,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359760 تهرانپارس پيش فروش فروش 130 3 4,810,000,000ریال 37,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359753 تهرانپارس آپارتمان فروش 0 15,000,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359727 تهرانپارس آپارتمان فروش 136 3 8,000,000,000ریال 58,823,530ریال 1396/10/25 ادامه
359697 تهرانپارس آپارتمان فروش 147 3 4,851,000,000ریال 33,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359696 تهرانپارس آپارتمان فروش 130 3 6,700,000,000ریال 51,538,460ریال 1396/10/25 ادامه
359695 تهرانپارس آپارتمان فروش 125 3 7,500,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359686 تهرانپارس آپارتمان فروش 130 2 5,200,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359659 تهرانپارس آپارتمان فروش 128 2 5,760,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359658 تهرانپارس آپارتمان فروش 130 3 6,890,000,000ریال 53,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359656 تهرانپارس آپارتمان فروش 180 3 11,160,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359442 تهرانپارس آپارتمان فروش 0 75,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359433 تهرانپارس آپارتمان فروش 0 116,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359407 تهرانپارس آپارتمان فروش 0 1396/10/25 ادامه
359087 تهرانپارس آپارتمان فروش 164 3 8,692,000,000ریال 53,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359084 تهرانپارس آپارتمان فروش 165 3 10,000,000,000ریال 60,600,000ریال 1396/10/25 ادامه
359182 تهرانپارس آپارتمان فروش 170 3 12,000,000,000ریال 70,588,240ریال 1396/10/24 ادامه
358678 تهرانپارس آپارتمان فروش 0 80,000,000ریال 1396/10/23 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29