فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:5,693

کاربران حاضر:258

 
 

خرید و فروش آپارتمان در تهرانپارس

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
205792 تهرانپارس آپارتمان فروش 200 3 17,000,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205758 تهرانپارس آپارتمان فروش 82 2 3,690,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205747 تهرانپارس آپارتمان فروش 100 3 4,300,000,000ریال 43,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205746 تهرانپارس آپارتمان فروش 93 2 5,115,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205743 تهرانپارس آپارتمان فروش 85 2 3,825,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205742 تهرانپارس آپارتمان فروش 78 2 5,500,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205641 تهرانپارس آپارتمان فروش 93 2 3,000,000,000ریال 32,200,000ریال 1395/11/02 ادامه
205639 تهرانپارس آپارتمان فروش 32 1,000,000,000ریال 31,200,000ریال 1395/11/02 ادامه
205638 تهرانپارس آپارتمان فروش 48 1 2,000,000,000ریال 41,600,000ریال 1395/11/02 ادامه
205635 تهرانپارس آپارتمان فروش 73 1 2,920,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205634 تهرانپارس آپارتمان فروش 67 2 1,820,000,000ریال 27,100,000ریال 1395/11/02 ادامه
205632 تهرانپارس آپارتمان فروش 49 1 1,900,000,000ریال 38,700,000ریال 1395/11/02 ادامه
205627 تهرانپارس آپارتمان فروش 80 2 2,960,000,000ریال 37,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205727 تهرانپارس آپارتمان فروش 90 2 3,330,000,000ریال 37,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205532 تهرانپارس آپارتمان فروش 95 3 1395/11/02 ادامه
205531 تهرانپارس آپارتمان فروش 60 1 1395/11/02 ادامه
205555 تهرانپارس آپارتمان فروش 66 1 24,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205554 تهرانپارس آپارتمان فروش 0 45,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205553 تهرانپارس آپارتمان فروش 75 2 38,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205646 تهرانپارس آپارتمان فروش 70 2 1,850,000,000ریال 26,400,000ریال 1395/11/02 ادامه
205644 تهرانپارس آپارتمان فروش 40 1 950,000,000ریال 23,700,000ریال 1395/11/02 ادامه
205643 تهرانپارس آپارتمان فروش 76 2 1,900,000,000ریال 25,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205551 تهرانپارس آپارتمان فروش 145 2 60,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205550 تهرانپارس آپارتمان فروش 120 2 60,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205538 تهرانپارس آپارتمان فروش 0 1395/11/02 ادامه
205537 تهرانپارس آپارتمان فروش 80 1 1395/11/02 ادامه
205536 تهرانپارس آپارتمان فروش 103 2 1395/11/02 ادامه
205459 تهرانپارس آپارتمان فروش 113 3 5,593,500,000ریال 49,500,000ریال 1395/11/02 ادامه
205458 تهرانپارس آپارتمان فروش 145 3 9,425,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205439 تهرانپارس آپارتمان فروش 83 2 4,233,000,000ریال 51,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205438 تهرانپارس آپارتمان فروش 150 2 6,000,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205433 تهرانپارس آپارتمان فروش 120 2 5,040,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205432 تهرانپارس آپارتمان فروش 150 3 7,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205426 تهرانپارس آپارتمان فروش 124 3 4,464,000,000ریال 36,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205425 تهرانپارس آپارتمان فروش 0 6,000,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29