فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:6,479

کاربران حاضر:201

 
 

خرید و فروش آپارتمان در تهرانپارس

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
324614 تهرانپارس آپارتمان فروش 57 1 2,860,000,000ریال 50,175,440ریال 1396/07/30 ادامه
324612 تهرانپارس آپارتمان فروش 0 10,000,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324603 تهرانپارس آپارتمان فروش 113 2 5,107,600,000ریال 45,200,000ریال 1396/07/30 ادامه
324601 تهرانپارس آپارتمان فروش 112 2 6,200,000,000ریال 55,357,140ریال 1396/07/30 ادامه
324579 تهرانپارس آپارتمان فروش 110 2 6,820,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324578 تهرانپارس آپارتمان فروش 117 2 3,400,000,000ریال 29,059,830ریال 1396/07/30 ادامه
324572 تهرانپارس آپارتمان فروش 115 2 4,600,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324741 تهرانپارس آپارتمان فروش 130 3 5,850,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324737 تهرانپارس آپارتمان فروش 126 3 6,048,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324817 تهرانپارس آپارتمان فروش 180 3 13,140,000,000ریال 73,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324669 تهرانپارس آپارتمان فروش 0 15,000,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324389 تهرانپارس آپارتمان فروش 0 85,000,000ریال 1396/07/27 ادامه
324387 تهرانپارس آپارتمان فروش 0 85,000,000ریال 1396/07/27 ادامه
324668 تهرانپارس آپارتمان فروش 0 22,000,000,000ریال 1396/07/27 ادامه
324028 تهرانپارس آپارتمان فروش 0 100,000,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324030 تهرانپارس آپارتمان فروش 0 26,000,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323863 تهرانپارس آپارتمان فروش 165 3 14,190,000,000ریال 86,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323823 تهرانپارس آپارتمان فروش 90 2 4,320,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323821 تهرانپارس آپارتمان فروش 117 2 4,914,000,000ریال 42,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323806 تهرانپارس آپارتمان فروش 0 13,000,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323797 تهرانپارس آپارتمان فروش 0 6,500,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323767 تهرانپارس آپارتمان فروش 100 2 4,800,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323657 تهرانپارس آپارتمان فروش 43 1 1,419,000,000ریال 33,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323655 تهرانپارس آپارتمان فروش 64 1 2,112,000,000ریال 33,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323654 تهرانپارس آپارتمان فروش 60 1 1,980,000,000ریال 33,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323752 تهرانپارس آپارتمان فروش 116 2 5,150,000,000ریال 44,396,550ریال 1396/07/25 ادامه
323529 تهرانپارس آپارتمان فروش 0 90,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323502 تهرانپارس آپارتمان فروش 1000 40 1396/07/25 ادامه
323497 تهرانپارس آپارتمان فروش 62 1 1396/07/25 ادامه
323370 تهرانپارس آپارتمان فروش 0 22,500,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323353 تهرانپارس آپارتمان فروش 100 2 12,000,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323294 تهرانپارس آپارتمان فروش 0 11,000,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323292 تهرانپارس آپارتمان فروش 114 2 6,270,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323255 تهرانپارس آپارتمان فروش 127 3 6,350,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323215 تهرانپارس آپارتمان فروش 128 3 6,400,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29