فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:4,970

کاربران حاضر:404

 
 

خرید و فروش آپارتمان در آزادی

 
تعداد رکورد یافت شده : 975
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
219779 آزادی2 آپارتمان فروش 102 2 5,100,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
218721 آزادی2 آپارتمان فروش 34 1 900,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218227 آزادی آپارتمان فروش 103 2 5,150,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218208 آزادی آپارتمان فروش 0 1 6,400,000,000ریال 66,666,660ریال 1395/11/26 ادامه
217025 آزادی2 آپارتمان فروش 129 3 4,128,000,000ریال 32,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
217022 آزادی2 آپارتمان فروش 118 3 4,130,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
217021 آزادی2 آپارتمان فروش 105 2 3,675,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216110 آزادی2 آپارتمان فروش 95 2 7,600,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216101 آزادی2 آپارتمان فروش 165 4 8,000,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216098 آزادی2 آپارتمان فروش 103 2 5,150,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
215453 آزادی آپارتمان فروش 0 1 7,100,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215380 آزادی2 آپارتمان فروش 100 2 3,000,000,000ریال 30,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215373 آزادی2 آپارتمان فروش 68 2 2,100,000,000ریال 30,882,350ریال 1395/11/20 ادامه
214892 آزادی2 آپارتمان فروش 134 3 7,102,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
214533 آزادی2 آپارتمان فروش 103 2 5,459,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
213063 آزادی2 آپارتمان فروش 90 2 2,700,000,000ریال 30,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
213052 آزادی2 آپارتمان فروش 73 2 2,200,000,000ریال 30,136,980ریال 1395/11/17 ادامه
212034 آزادی2 آپارتمان فروش 133 2 5,500,000,000ریال 41,353,380ریال 1395/11/14 ادامه
211637 آزادی2 آپارتمان فروش 48 1 1395/11/14 ادامه
211137 آزادی2 آپارتمان فروش 47 1 1,900,000,000ریال 40,425,530ریال 1395/11/13 ادامه
210783 آزادی2 آپارتمان فروش 100 2 5,300,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/11/13 ادامه
210778 آزادی2 آپارتمان فروش 108 2 4,860,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/13 ادامه
210373 آزادی2 آپارتمان فروش 70 2 2,660,000,000ریال 38,000,000ریال 1395/11/11 ادامه
210008 آزادی آپارتمان فروش 0 43,000,000ریال 1395/11/11 ادامه
209709 آزادی2 آپارتمان فروش 54 1 2,600,000,000ریال 48,148,140ریال 1395/11/10 ادامه
209690 آزادی2 آپارتمان فروش 130 2 4,200,000,000ریال 32,307,690ریال 1395/11/10 ادامه
209449 آزادی2 آپارتمان فروش 52 1 1,404,000,000ریال 27,000,000ریال 1395/11/10 ادامه
209447 آزادی2 آپارتمان فروش 60 1 1,680,000,000ریال 28,000,000ریال 1395/11/10 ادامه
209353 آزادی آپارتمان فروش 60 1 1,600,000,000ریال 26,666,660ریال 1395/11/10 ادامه
208981 آزادی2 آپارتمان فروش 59 2 2,000,000,000ریال 33,898,300ریال 1395/11/09 ادامه
208608 آزادی2 آپارتمان فروش 97 2 3,400,000,000ریال 35,051,540ریال 1395/11/07 ادامه
207487 آزادی آپارتمان فروش 135 3 32,500,000,000ریال 240,700,000ریال 1395/11/05 ادامه
207436 آزادی2 آپارتمان فروش 50 2 1,600,000,000ریال 32,000,000ریال 1395/11/05 ادامه
204946 آزادی آپارتمان فروش 83 2 4,050,000,000ریال 48,795,180ریال 1395/10/29 ادامه
204792 آزادی آپارتمان فروش 70 2 2,400,000,000ریال 34,285,710ریال 1395/10/29 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28