فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:5,490

کاربران حاضر:153

 
 

خرید و فروش آپارتمان در آزادی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
277201 آزادی آپارتمان فروش 52 1 1,350,000,000ریال 25,961,540ریال 1396/04/25 ادامه
276783 آزادی آپارتمان فروش 0 700,000,000,000ریال 1396/04/22 ادامه
276564 آزادی آپارتمان فروش 0 25,000,000,000ریال 1396/04/22 ادامه
276456 آزادی آپارتمان فروش 79 2 2,300,000,000ریال 29,113,920ریال 1396/04/22 ادامه
275733 آزادی آپارتمان فروش 80 2 3,000,000,000ریال 37,500,000ریال 1396/04/21 ادامه
275800 آزادی آپارتمان فروش 74 2 2,812,000,000ریال 38,000,000ریال 1396/04/21 ادامه
274693 آزادی آپارتمان فروش 76 2 1396/04/20 ادامه
271952 آزادی آپارتمان فروش 102 2 5,100,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/04/13 ادامه
271369 آزادی آپارتمان فروش 103 2 5,150,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/04/12 ادامه
270050 آزادی آپارتمان فروش 0 21,000,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
267377 آزادی آپارتمان فروش 89 2 4,361,000,000ریال 49,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
265025 آزادی آپارتمان فروش 0 62,400,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
261471 آزادی آپارتمان فروش 160 4 12,000,000,000ریال 1396/03/22 ادامه
261514 آزادی آپارتمان فروش 0 25,000,000,000ریال 1396/03/22 ادامه
260820 آزادی آپارتمان فروش 0 20,000,000,000ریال 1396/03/21 ادامه
259631 آزادی آپارتمان فروش 144 3 5,760,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/03/18 ادامه
259597 آزادی آپارتمان فروش 58 2 2,620,000,000ریال 45,172,410ریال 1396/03/18 ادامه
259238 آزادی آپارتمان فروش 100 2 1396/03/18 ادامه
257978 آزادی آپارتمان فروش 112 2 4,368,000,000ریال 39,000,000ریال 1396/03/16 ادامه
257434 آزادی آپارتمان فروش 145 3 4,350,000,000ریال 30,000,000ریال 1396/03/13 ادامه
256047 آزادی آپارتمان فروش 80 2 14,500,000,000ریال 1396/03/10 ادامه
253567 آزادی آپارتمان فروش 0 70,000,000ریال 1396/03/07 ادامه
246770 آزادی آپارتمان فروش 192 6 13,000,000,000ریال 1396/02/20 ادامه
246463 آزادی آپارتمان فروش 0 25,000,000,000ریال 75,750,000ریال 1396/02/19 ادامه
242584 آزادی آپارتمان فروش 80 2 14,500,000,000ریال 1396/02/10 ادامه
238167 آزادی آپارتمان فروش 370 11,000,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
234251 آزادی آپارتمان فروش 145 3 4,350,000,000ریال 30,000,000ریال 1396/01/17 ادامه
234233 آزادی آپارتمان فروش 112 2 4,368,000,000ریال 39,000,000ریال 1396/01/17 ادامه
233943 آزادی آپارتمان فروش 0 21,000,000,000ریال 1396/01/16 ادامه
226417 آزادی آپارتمان فروش 0 1 6,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/15 ادامه
224534 آزادی آپارتمان فروش 0 1 20,510,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/09 ادامه
222969 آزادی آپارتمان فروش 0 1 5,110,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
222413 آزادی2 آپارتمان فروش 100 2 3,000,000,000ریال 30,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
222412 آزادی2 آپارتمان فروش 65 1 3,120,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
221290 آزادی2 آپارتمان فروش 130 3 7,150,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29