فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:4,902

کاربران حاضر:289

 
 

خرید و فروش آپارتمان در آزادی

 
تعداد رکورد یافت شده : 949
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
204946 آزادی آپارتمان فروش 83 2 4,050,000,000ریال 48,795,180ریال 1395/10/29 ادامه
204792 آزادی آپارتمان فروش 70 2 2,400,000,000ریال 34,285,710ریال 1395/10/29 ادامه
204603 آزادی2 آپارتمان فروش 100 2 1395/10/29 ادامه
204235 آزادی2 آپارتمان فروش 88 2 3,080,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204215 آزادی2 آپارتمان فروش 93 2 3,906,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
203547 آزادی2 آپارتمان فروش 140 3 6,500,000,000ریال 46,428,570ریال 1395/10/27 ادامه
202185 آزادی آپارتمان فروش 103 2 2,600,000,000ریال 25,242,720ریال 1395/10/23 ادامه
201981 آزادی آپارتمان فروش 68 2 2,200,000,000ریال 32,352,940ریال 1395/10/23 ادامه
201980 آزادی آپارتمان فروش 63 2 1,764,000,000ریال 28,000,000ریال 1395/10/23 ادامه
201979 آزادی آپارتمان فروش 68 2 2,200,000,000ریال 32,352,940ریال 1395/10/23 ادامه
202063 آزادی آپارتمان فروش 63 2 1,764,000,000ریال 28,000,000ریال 1395/10/23 ادامه
201595 آزادی2 آپارتمان فروش 130 3 7,150,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/22 ادامه
201116 آزادی2 آپارتمان فروش 103 2 5,665,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
201115 آزادی2 آپارتمان فروش 134 3 7,370,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
200526 آزادی2 آپارتمان فروش 65 2 2,600,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
199605 آزادی2 آپارتمان فروش 44 1,620,000,000ریال 36,818,180ریال 1395/10/15 ادامه
199125 آزادی2 آپارتمان فروش 63 2 1,764,000,000ریال 28,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
199121 آزادی2 آپارتمان فروش 68 2 2,200,000,000ریال 32,352,940ریال 1395/10/14 ادامه
198752 آزادی2 آپارتمان فروش 106 2 5,300,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/10/13 ادامه
198620 آزادی2 آپارتمان فروش 100 2 3,000,000,000ریال 30,000,000ریال 1395/10/13 ادامه
198619 آزادی2 آپارتمان فروش 65 1 3,055,000,000ریال 47,000,000ریال 1395/10/13 ادامه
198601 آزادی2 آپارتمان فروش 115 3 4,082,500,000ریال 35,500,000ریال 1395/10/13 ادامه
198192 آزادی آپارتمان فروش 90 2 3,000,000,000ریال 1395/10/12 ادامه
198114 آزادی2 آپارتمان فروش 130 2 4,300,000,000ریال 33,076,920ریال 1395/10/12 ادامه
197391 آزادی2 آپارتمان فروش 130 3 6,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/10/09 ادامه
196779 آزادی2 آپارتمان فروش 76 3 3,300,000,000ریال 43,421,050ریال 1395/10/08 ادامه
196056 آزادی آپارتمان فروش 54 1 2,100,000,000ریال 38,888,890ریال 1395/10/07 ادامه
195880 آزادی2 آپارتمان فروش 48 1 1395/10/07 ادامه
195649 آزادی آپارتمان فروش 80 2 3,840,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/10/06 ادامه
195596 آزادی2 آپارتمان فروش 102 2 5,100,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/10/06 ادامه
195441 آزادی2 آپارتمان فروش 59 1 1,500,000,000ریال 25,423,720ریال 1395/10/06 ادامه
194899 آزادی2 آپارتمان فروش 105 2 3,675,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/10/06 ادامه
194897 آزادی2 آپارتمان فروش 65 2 2,210,000,000ریال 34,000,000ریال 1395/10/06 ادامه
194895 آزادی2 آپارتمان فروش 47 1 1,800,000,000ریال 38,297,870ریال 1395/10/06 ادامه
195093 آزادی آپارتمان فروش 110 2 4,950,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/10/05 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28