فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:5,210

کاربران حاضر:296

 
 

خرید و فروش آپارتمان در آزادی

 
تعداد رکورد یافت شده : 983
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
238167 آزادی آپارتمان فروش 370 11,000,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
234251 آزادی آپارتمان فروش 145 3 4,350,000,000ریال 30,000,000ریال 1396/01/17 ادامه
234233 آزادی آپارتمان فروش 112 2 4,368,000,000ریال 39,000,000ریال 1396/01/17 ادامه
233943 آزادی آپارتمان فروش 0 21,000,000,000ریال 1396/01/16 ادامه
226417 آزادی آپارتمان فروش 0 1 6,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/15 ادامه
224534 آزادی آپارتمان فروش 0 1 20,510,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/09 ادامه
222969 آزادی آپارتمان فروش 0 1 5,110,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
222413 آزادی2 آپارتمان فروش 100 2 3,000,000,000ریال 30,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
222412 آزادی2 آپارتمان فروش 65 1 3,120,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
221290 آزادی2 آپارتمان فروش 130 3 7,150,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
220290 آزادی2 آپارتمان فروش 76 3 3,100,000,000ریال 40,789,470ریال 1395/12/01 ادامه
219779 آزادی2 آپارتمان فروش 102 2 5,100,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
218721 آزادی2 آپارتمان فروش 34 1 900,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218227 آزادی آپارتمان فروش 103 2 5,150,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218208 آزادی آپارتمان فروش 0 1 6,400,000,000ریال 66,666,660ریال 1395/11/26 ادامه
217025 آزادی2 آپارتمان فروش 129 3 4,128,000,000ریال 32,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
217022 آزادی2 آپارتمان فروش 118 3 4,130,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
217021 آزادی2 آپارتمان فروش 105 2 3,675,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216110 آزادی2 آپارتمان فروش 95 2 7,600,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216101 آزادی2 آپارتمان فروش 165 4 8,000,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216098 آزادی2 آپارتمان فروش 103 2 5,150,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
215453 آزادی آپارتمان فروش 0 1 7,100,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215380 آزادی2 آپارتمان فروش 100 2 3,000,000,000ریال 30,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215373 آزادی2 آپارتمان فروش 68 2 2,100,000,000ریال 30,882,350ریال 1395/11/20 ادامه
214892 آزادی2 آپارتمان فروش 134 3 7,102,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
214533 آزادی2 آپارتمان فروش 103 2 5,459,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
213063 آزادی2 آپارتمان فروش 90 2 2,700,000,000ریال 30,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
213052 آزادی2 آپارتمان فروش 73 2 2,200,000,000ریال 30,136,980ریال 1395/11/17 ادامه
212034 آزادی2 آپارتمان فروش 133 2 5,500,000,000ریال 41,353,380ریال 1395/11/14 ادامه
211637 آزادی2 آپارتمان فروش 48 1 1395/11/14 ادامه
211137 آزادی2 آپارتمان فروش 47 1 1,900,000,000ریال 40,425,530ریال 1395/11/13 ادامه
210783 آزادی2 آپارتمان فروش 100 2 5,300,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/11/13 ادامه
210778 آزادی2 آپارتمان فروش 108 2 4,860,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/13 ادامه
210373 آزادی2 آپارتمان فروش 70 2 2,660,000,000ریال 38,000,000ریال 1395/11/11 ادامه
210008 آزادی آپارتمان فروش 0 43,000,000ریال 1395/11/11 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29