فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:5,837

کاربران حاضر:225

 
 

خرید و فروش آپارتمان در آزادی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
337418 آزادی آپارتمان فروش 0 75,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
335940 آزادی آپارتمان فروش 106 2 5,512,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/08/23 ادامه
335857 آزادی آپارتمان فروش 54 1 2,300,000,000ریال 42,592,590ریال 1396/08/23 ادامه
335832 آزادی آپارتمان فروش 45 1 2,340,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/08/23 ادامه
336061 آزادی آپارتمان فروش 0 6,600,000,000ریال 1396/08/22 ادامه
335686 آزادی آپارتمان فروش 0 1396/08/22 ادامه
334989 آزادی آپارتمان فروش 0 1396/08/21 ادامه
334811 آزادی آپارتمان فروش 370 11,000,000,000ریال 1396/08/20 ادامه
333138 آزادی آپارتمان فروش 0 2,800,000,000ریال 1396/08/15 ادامه
333043 آزادی آپارتمان فروش 192 6 13,000,000,000ریال 1396/08/15 ادامه
328123 آزادی آپارتمان فروش 0 62,400,000,000ریال 1396/08/06 ادامه
327870 آزادی آپارتمان فروش 0 70,000,000ریال 1396/08/06 ادامه
327138 آزادی آپارتمان فروش 103 2 5,150,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/08/04 ادامه
327111 آزادی آپارتمان فروش 102 2 5,100,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/08/04 ادامه
327071 آزادی آپارتمان فروش 0 7,500,000,000ریال 1396/08/03 ادامه
325395 آزادی آپارتمان فروش 0 20,000,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
325478 آزادی آپارتمان فروش 0 36,250,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324855 آزادی آپارتمان فروش 100 2 1396/07/30 ادامه
324384 آزادی آپارتمان فروش 0 75,000,000ریال 1396/07/27 ادامه
323228 آزادی آپارتمان فروش 0 700,000,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322600 آزادی آپارتمان فروش 0 1396/07/24 ادامه
322006 آزادی آپارتمان فروش 0 100,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
321171 آزادی آپارتمان فروش 0 1396/07/20 ادامه
320194 آزادی آپارتمان فروش 0 170,000,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
317536 آزادی آپارتمان فروش 192 6 13,000,000,000ریال 1396/07/11 ادامه
314758 آزادی آپارتمان فروش 98 2 3,332,000,000ریال 34,000,000ریال 1396/07/03 ادامه
311683 آزادی آپارتمان فروش 100 2 1396/06/29 ادامه
311250 آزادی آپارتمان فروش 112 2 4,368,000,000ریال 39,000,000ریال 1396/06/28 ادامه
309645 آزادی آپارتمان فروش 0 25,000,000,000ریال 1396/06/25 ادامه
308465 آزادی آپارتمان فروش 0 700,000,000,000ریال 1396/06/22 ادامه
307611 آزادی آپارتمان فروش 0 20,000,000,000ریال 1396/06/22 ادامه
305428 آزادی آپارتمان فروش 128 2 6,800,000,000ریال 53,125,000ریال 1396/06/16 ادامه
305059 آزادی آپارتمان فروش 370 11,000,000,000ریال 1396/06/15 ادامه
304732 آزادی آپارتمان فروش 144 3 5,760,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/06/15 ادامه
304730 آزادی آپارتمان فروش 145 3 4,350,000,000ریال 30,000,000ریال 1396/06/15 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29