فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:10,113

کاربران حاضر:525

 
 

خرید آپارتمان در گلبرگ

 
تعداد رکورد یافت شده : 29
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
129085 گلبرگ آپارتمان فروش 114 2 4,788,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/04/29 ادامه
83642 گلبرگ آپارتمان فروش 43 1 1,419,000,000ریال 33,000,000ریال 1395/01/24 ادامه
77992 گلبرگ آپارتمان فروش 61 2 2,135,000,000ریال 35,000,000ریال 1394/12/25 ادامه
74499 گلبرگ آپارتمان فروش 90 2 2,970,000,000ریال 33,000,000ریال 1394/12/17 ادامه
64942 گلبرگ آپارتمان فروش 61 1 2,318,000,000ریال 38,000,000ریال 1394/11/29 ادامه
64934 گلبرگ آپارتمان فروش 89 2 4,094,000,000ریال 46,000,000ریال 1394/11/29 ادامه
63468 گلبرگ آپارتمان فروش 43 1 1,376,000,000ریال 32,000,000ریال 1394/11/27 ادامه
58429 گلبرگ آپارتمان فروش 61 1 2,318,000,000ریال 38,000,000ریال 1394/11/18 ادامه
57550 گلبرگ آپارتمان فروش 61 2 2,135,000,000ریال 35,000,000ریال 1394/11/15 ادامه
57541 گلبرگ آپارتمان فروش 90 2 2,970,000,000ریال 33,000,000ریال 1394/11/15 ادامه
228598 گلبرگ آپارتمان فروش 54 1 1,863,000,000ریال 34,500,000ریال 1394/05/26 ادامه
207006 گلبرگ آپارتمان فروش 68 2 2,380,000,000ریال 35,000,000ریال 1394/04/29 ادامه
125297 گلبرگ آپارتمان فروش 194 4 8,000,000,000ریال 66,650,000ریال 1393/12/21 ادامه
125178 گلبرگ آپارتمان فروش 86 2 3,956,000,000ریال 46,000,000ریال 1393/12/21 ادامه
125158 گلبرگ آپارتمان فروش 160 4 6,600,000,000ریال 55,000,000ریال 1393/12/21 ادامه
125074 گلبرگ آپارتمان فروش 72 2 3,000,000,000ریال 41,650,000ریال 1393/12/21 ادامه
125026 گلبرگ آپارتمان فروش 100 2 4,600,000,000ریال 46,000,000ریال 1393/12/21 ادامه
125024 گلبرگ آپارتمان فروش 80 2 3,560,000,000ریال 44,500,000ریال 1393/12/21 ادامه
124954 گلبرگ آپارتمان فروش 63 1 2,394,000,000ریال 38,000,000ریال 1393/12/21 ادامه
124869 گلبرگ آپارتمان فروش 46 1 2,116,000,000ریال 46,000,000ریال 1393/12/21 ادامه
122552 گلبرگ آپارتمان فروش 80 2 3,840,000,000ریال 48,000,000ریال 1393/12/18 ادامه
122401 گلبرگ آپارتمان فروش 62 2 2,100,000,000ریال 33,850,000ریال 1393/12/18 ادامه
119335 گلبرگ آپارتمان فروش 114 2 4,788,000,000ریال 42,000,000ریال 1393/12/12 ادامه
119076 گلبرگ آپارتمان فروش 45 1 1,620,000,000ریال 36,000,000ریال 1393/12/12 ادامه
119069 گلبرگ آپارتمان فروش 84 2 2,500,000,000ریال 30,000,000ریال 1393/12/12 ادامه
118837 گلبرگ آپارتمان فروش 288 6 8,112,000,000ریال 52,000,000ریال 1393/12/11 ادامه
118189 گلبرگ آپارتمان فروش 36 1 1,062,000,000ریال 29,500,000ریال 1393/12/11 ادامه
92224 گلبرگ آپارتمان فروش 90 2 3,600,000,000ریال 40,000,000ریال 1393/11/06 ادامه
91324 گلبرگ آپارتمان فروش 90 2 2,970,000,000ریال 33,000,000ریال 1393/11/05 ادامه
1