فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:41,712

کاربران حاضر:273

 
 

خرید آپارتمان در رسالت

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360950 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 67 2 3,000,000,000ریال 44,776,120ریال 1396/10/28 ادامه
360949 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 97 2 4,850,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/10/28 ادامه
360912 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 85 2 4,500,000,000ریال 52,941,180ریال 1396/10/28 ادامه
360904 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 85 2 3,230,000,000ریال 38,000,000ریال 1396/10/28 ادامه
360903 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 73 2 4,526,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/10/28 ادامه
360898 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 60 1 2,100,000,000ریال 35,000,000ریال 1396/10/27 ادامه
360897 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 116 3 5,800,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/10/27 ادامه
360456 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 100 2 6,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360441 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 90 2 4,300,000,000ریال 47,777,780ریال 1396/10/26 ادامه
360437 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 117 2 5,850,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360433 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 117 2 6,669,000,000ریال 57,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360399 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 75 2 2,625,000,000ریال 35,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360371 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 120 2 6,240,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360351 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 108 2 6,000,000,000ریال 55,555,560ریال 1396/10/26 ادامه
359924 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 43,000,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359759 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 142 2 6,300,000,000ریال 44,366,200ریال 1396/10/25 ادامه
359690 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 137 2 7,535,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359689 میدان رسالت آپارتمان فروش 107 2 5,136,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359663 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 9,000,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359408 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 1396/10/25 ادامه
358695 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 160,000,000ریال 1396/10/23 ادامه
358197 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 4,000,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358192 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 70,000,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358190 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 5,000,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358144 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 9,500,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357517 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 170,000,000,000ریال 1396/10/19 ادامه
357306 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 130 3 4,680,000,000ریال 36,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
357263 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 130 3 6,600,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
357025 بزرگراه رسالت پيش فروش فروش 200 4 100,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356959 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 4,500,000,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
355650 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 100,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355602 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 48,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355046 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 80 2 6,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/10/11 ادامه
354814 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 65,000,000ریال 1396/10/11 ادامه
354792 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 83 2 1396/10/11 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29