فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:29,654

کاربران حاضر:422

 
 

خرید آپارتمان در رسالت

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
204790 میدان رسالت آپارتمان فروش 75 2 2,500,000,000ریال 33,333,330ریال 1395/10/29 ادامه
203946 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 1 1395/10/28 ادامه
203828 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 337 3 30,000,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203108 میدان رسالت آپارتمان فروش 0 8,600,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
203056 میدان رسالت آپارتمان فروش 112 3 7,000,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
202330 میدان رسالت آپارتمان فروش 105 2 160,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
201747 میدان رسالت آپارتمان فروش 140 3 4,900,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/10/22 ادامه
201307 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 1 16,000,000,000ریال 152,380,950ریال 1395/10/20 ادامه
199369 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 83 2 5,203,000,000ریال 43,000,000ریال 1395/10/15 ادامه
199327 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 90 2 4,230,000,000ریال 47,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
198225 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 61 1 2,650,000,000ریال 43,442,620ریال 1395/10/12 ادامه
198156 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 76 2 2,660,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/10/12 ادامه
197674 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 72 1 2,300,000,000ریال 31,944,440ریال 1395/10/11 ادامه
197514 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 105 2 4,725,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/10/09 ادامه
197326 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 82 2 2,800,000,000ریال 34,146,340ریال 1395/10/09 ادامه
196927 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 77 2 4,389,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/10/08 ادامه
196900 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 90 2 4,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/10/08 ادامه
196893 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 100 2 4,700,000,000ریال 47,000,000ریال 1395/10/08 ادامه
196243 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 67 1 3,015,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/10/07 ادامه
196185 میدان رسالت آپارتمان فروش 91 2 5,460,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/07 ادامه
196166 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 64 1 2,200,000,000ریال 34,375,000ریال 1395/10/07 ادامه
196055 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 60 1 1,800,000,000ریال 30,000,000ریال 1395/10/07 ادامه
195722 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 137 3 6,987,000,000ریال 51,000,000ریال 1395/10/06 ادامه
195691 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 94 2 4,324,000,000ریال 46,000,000ریال 1395/10/06 ادامه
194978 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 52 1 1,768,000,000ریال 34,000,000ریال 1395/10/05 ادامه
194961 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 83 2 2,500,000,000ریال 30,120,480ریال 1395/10/05 ادامه
194535 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 125 3 5,500,000,000ریال 44,000,000ریال 1395/10/05 ادامه
194284 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 128 3 7,424,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/10/01 ادامه
194283 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 130 3 7,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/01 ادامه
194172 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 71 2 1,890,000,000ریال 26,619,720ریال 1395/10/01 ادامه
194168 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 55 1 1,850,000,000ریال 33,636,360ریال 1395/10/01 ادامه
194160 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 55 1 1,850,000,000ریال 33,636,360ریال 1395/10/01 ادامه
194119 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 60 1 1,860,000,000ریال 31,000,000ریال 1395/10/01 ادامه
193267 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 73 2 2,500,000,000ریال 34,246,580ریال 1395/09/29 ادامه
191894 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 71 2 1,846,000,000ریال 26,000,000ریال 1395/09/25 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29