فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:34,538

کاربران حاضر:235

 
 

خرید آپارتمان در رسالت

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
268506 میدان رسالت پيش فروش فروش 112 2 11,200,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268478 میدان رسالت پيش فروش فروش 114 3 11,200,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268891 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 53 1 1,855,000,000ریال 35,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268887 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 53 1 1,855,000,000ریال 35,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268463 میدان رسالت پيش فروش فروش 112 3 11,200,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268401 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 56 1 12,800,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268554 میدان رسالت پيش فروش فروش 112 2 11,200,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267789 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 63 1 1396/04/01 ادامه
267769 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 128 3 1396/04/01 ادامه
267479 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 58 1 1,948,800,000ریال 33,600,000ریال 1396/03/31 ادامه
267476 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 130 3 6,600,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267454 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 105 2 4,725,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267449 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 90 2 4,050,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267440 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 100 2 5,500,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267428 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 104 2 5,250,000,000ریال 50,480,770ریال 1396/03/31 ادامه
267383 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 120 2 5,700,000,000ریال 47,500,000ریال 1396/03/31 ادامه
267331 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 120 2 4,560,000,000ریال 38,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267316 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 86 2 4,128,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
266722 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 137 2 7,535,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
265869 میدان رسالت آپارتمان فروش 73 2 1396/03/29 ادامه
265693 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 116 2 4,000,000,000ریال 34,482,760ریال 1396/03/28 ادامه
265620 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 85 2 3,740,000,000ریال 44,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
264782 میدان رسالت آپارتمان فروش 90 2 3,850,000,000ریال 42,700,000ریال 1396/03/25 ادامه
264880 میدان رسالت آپارتمان فروش 100 2 3,000,000,000ریال 30,000,000ریال 1396/03/25 ادامه
264877 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 73 2 3,358,000,000ریال 46,000,000ریال 1396/03/25 ادامه
263700 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 8,300,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
263475 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 65 2 2,600,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
262078 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 65 2 2,600,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
263078 میدان رسالت آپارتمان فروش 0 1 1396/03/23 ادامه
261681 میدان رسالت آپارتمان فروش 0 1 1396/03/23 ادامه
261330 میدان رسالت آپارتمان فروش 45 1 2,200,000,000ریال 48,888,890ریال 1396/03/22 ادامه
261329 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 85 2 4,250,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/03/22 ادامه
261300 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 71 2 2,430,000,000ریال 34,200,000ریال 1396/03/22 ادامه
261280 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 55 1 2,100,000,000ریال 38,181,820ریال 1396/03/22 ادامه
261215 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 82 2 2,132,000,000ریال 26,000,000ریال 1396/03/22 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29