فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:36,532

کاربران حاضر:202

 
 

خرید آپارتمان در رسالت

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
295830 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 59 2 3,009,000,000ریال 51,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296193 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 6,500,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296173 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 100 2 5,300,000,000ریال 53,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296166 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 75,000,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
295567 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 60,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
295514 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 1000 30 90,000,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
294832 میدان رسالت آپارتمان فروش 45 1 2,200,000,000ریال 48,888,890ریال 1396/05/26 ادامه
294234 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 62 1 1,550,000,000ریال 25,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294233 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 68 2 2,300,000,000ریال 33,823,530ریال 1396/05/25 ادامه
293502 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 115 2 5,980,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293492 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 80 2 5,440,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293479 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 130 3 6,890,000,000ریال 53,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293186 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 62 2 2,170,000,000ریال 35,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
293159 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 90 2 5,040,000,000ریال 56,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
293133 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 76 2 2,900,000,000ریال 38,157,890ریال 1396/05/23 ادامه
293107 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 70 2 2,695,000,000ریال 38,500,000ریال 1396/05/23 ادامه
293009 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 78 2 2,000,000,000ریال 25,641,030ریال 1396/05/23 ادامه
292732 میدان رسالت آپارتمان فروش 0 1396/05/23 ادامه
292351 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 50 1 1,900,000,000ریال 38,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
292350 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 58 1 2,650,000,000ریال 45,689,660ریال 1396/05/22 ادامه
292316 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 85 2 3,145,000,000ریال 37,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
292315 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 91 2 3,500,000,000ریال 38,461,540ریال 1396/05/22 ادامه
292226 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 55 1 2,100,000,000ریال 38,181,820ریال 1396/05/22 ادامه
292186 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 72 1 2,880,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
291860 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 133 3 6,384,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/05/21 ادامه
291834 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 125 3 8,250,000,000ریال 66,000,000ریال 1396/05/21 ادامه
291831 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 100 2 6,600,000,000ریال 66,000,000ریال 1396/05/21 ادامه
291787 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 107 2 5,550,000,000ریال 51,869,160ریال 1396/05/21 ادامه
291696 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 76 2 3,800,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/05/21 ادامه
291683 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 105 2 5,040,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/05/21 ادامه
291100 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 81 2 4,212,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/05/19 ادامه
291058 میدان رسالت آپارتمان فروش 120 2 5,500,000,000ریال 45,833,330ریال 1396/05/19 ادامه
291057 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 144 3 6,048,000,000ریال 42,000,000ریال 1396/05/19 ادامه
291052 میدان رسالت آپارتمان فروش 90 2 4,710,000,000ریال 52,333,330ریال 1396/05/19 ادامه
291011 میدان رسالت آپارتمان فروش 120 3 6,600,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/05/19 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29