فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:38,510

کاربران حاضر:333

 
 

خرید آپارتمان در رسالت

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
324609 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 12,000,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324412 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 120,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324406 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 100,000,000ریال 1396/07/27 ادامه
324391 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 70,000,000ریال 1396/07/27 ادامه
323839 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 5,800,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323828 میدان رسالت آپارتمان فروش 0 14,000,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323808 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 6,000,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323792 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 14,000,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323506 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 80 2 1396/07/25 ادامه
323360 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 170,000,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323137 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 6,500,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323009 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 85 2 3,145,000,000ریال 37,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322981 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 65 2 2,795,000,000ریال 43,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322965 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 49 1 2,548,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322497 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 49,500,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322345 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 4,500,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322330 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 115 2 5,980,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
321986 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 85,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
321965 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 1396/07/23 ادامه
321553 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 133 3 6,384,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321431 بزرگراه رسالت پيش فروش فروش 130 3 5,850,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321242 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 110,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321198 بزرگراه رسالت پيش فروش فروش 200 4 100,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321176 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 1396/07/20 ادامه
320685 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 1000 30 90,000,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
320001 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 137 2 7,535,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
320199 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 43,000,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
320072 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 130 3 4,680,000,000ریال 36,000,000ریال 1396/07/17 ادامه
320038 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 130 3 6,600,000,000ریال 1396/07/17 ادامه
319584 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 70,000,000,000ریال 1396/07/17 ادامه
318846 میدان رسالت آپارتمان فروش 0 20,000,000,000ریال 1396/07/15 ادامه
318561 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 70,000,000ریال 1396/07/13 ادامه
316268 میدان رسالت آپارتمان فروش 92 2 3,404,000,000ریال 37,000,000ریال 1396/07/06 ادامه
316234 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 94 2 3,384,000,000ریال 36,000,000ریال 1396/07/05 ادامه
316188 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 0 7,000,000,000ریال 1396/07/05 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29