فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:27,125

کاربران حاضر:212

 
 

خرید و فروش آپارتمان در امیر آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 892
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
222862 امیرآباد آپارتمان فروش 120 2 6,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
221975 امیرآباد آپارتمان فروش 122 3 47,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
222349 امیرآباد آپارتمان فروش 92 2 5,200,000,000ریال 56,521,740ریال 1395/12/04 ادامه
221761 امیرآباد آپارتمان فروش 100 2 4,500,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
221744 امیرآباد آپارتمان فروش 88 2 5,192,000,000ریال 59,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
221740 امیرآباد آپارتمان فروش 93 2 3,600,000,000ریال 38,709,680ریال 1395/12/03 ادامه
221187 امیرآباد آپارتمان فروش 136 3 12,648,000,000ریال 93,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
221027 امیرآباد آپارتمان فروش 118 2 5,546,000,000ریال 47,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
220998 امیرآباد آپارتمان فروش 92 2 4,600,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
220249 امیرآباد آپارتمان فروش 98 2 3,920,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
220377 امیرآباد آپارتمان فروش 200 4 13,000,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
219701 امیرآباد آپارتمان فروش 120 2 5,040,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219700 امیرآباد آپارتمان فروش 106 2 5,300,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219696 امیرآباد آپارتمان فروش 135 3 8,775,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
218930 امیرآباد آپارتمان فروش 120 2 7,500,000,000ریال 62,500,000ریال 1395/11/27 ادامه
218884 امیرآباد آپارتمان فروش 125 2 6,750,000,000ریال 54,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218305 امیرآباد آپارتمان فروش 75 2 3,150,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218304 امیرآباد آپارتمان فروش 111 2 4,200,000,000ریال 37,837,840ریال 1395/11/26 ادامه
218031 امیرآباد آپارتمان فروش 114 2 70,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217840 امیرآباد آپارتمان فروش 130 3 13,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217682 امیرآباد آپارتمان فروش 110 2 7,700,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217625 امیرآباد آپارتمان فروش 75 2 3,900,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
216862 امیرآباد آپارتمان فروش 127 2 6,000,000,000ریال 47,244,090ریال 1395/11/25 ادامه
216872 امیرآباد آپارتمان فروش 105 2 6,720,000,000ریال 64,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216085 امیرآباد آپارتمان فروش 134 3 5,494,000,000ریال 41,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216005 امیرآباد آپارتمان فروش 130 2 6,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216001 امیرآباد آپارتمان فروش 55 1 3,300,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
215510 امیرآباد آپارتمان فروش 121 2 9,559,000,000ریال 79,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215500 امیرآباد آپارتمان فروش 188 3 20,000,000,000ریال 106,382,980ریال 1395/11/20 ادامه
215492 امیرآباد آپارتمان فروش 93 2 7,254,000,000ریال 78,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215492 امیرآباد آپارتمان فروش 96 7,254,000,000ریال 78,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215492 امیرآباد آپارتمان فروش 62 7,254,000,000ریال 78,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215308 امیرآباد آپارتمان فروش 93 2 5,100,000,000ریال 54,838,710ریال 1395/11/20 ادامه
215286 امیرآباد آپارتمان فروش 44 1 3,500,000,000ریال 79,545,450ریال 1395/11/20 ادامه
214664 امیرآباد آپارتمان فروش 140 2 8,120,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26