فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:34,961

کاربران حاضر:210

 
 

خرید و فروش آپارتمان در امیر آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360502 امیرآباد آپارتمان فروش 140 3 14,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360246 امیرآباد آپارتمان فروش 92 2 5,200,000,000ریال 56,521,740ریال 1396/10/26 ادامه
358586 امیرآباد آپارتمان فروش 70 1 3,700,000,000ریال 52,857,140ریال 1396/10/21 ادامه
358583 امیرآباد آپارتمان فروش 200 3 7,600,000,000ریال 38,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358582 امیرآباد آپارتمان فروش 140 2 8,120,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358318 امیرآباد آپارتمان فروش 100 2 3,600,000,000ریال 36,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357562 امیرآباد آپارتمان فروش 140 3 1396/10/19 ادامه
357417 امیرآباد آپارتمان فروش 110 2 9,570,000,000ریال 87,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356782 امیرآباد آپارتمان فروش 142 3 5,964,000,000ریال 42,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356753 امیرآباد آپارتمان فروش 125 2 8,500,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356187 امیرآباد آپارتمان فروش 58 2 4,300,000,000ریال 74,137,930ریال 1396/10/16 ادامه
356180 امیرآباد آپارتمان فروش 133 3 7,500,000,000ریال 56,390,980ریال 1396/10/16 ادامه
355430 امیرآباد آپارتمان فروش 132 2 4,950,000,000ریال 37,500,000ریال 1396/10/13 ادامه
355429 امیرآباد آپارتمان فروش 93 2 3,600,000,000ریال 38,709,680ریال 1396/10/13 ادامه
355518 امیرآباد آپارتمان فروش 127 3 11,430,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355106 امیرآباد آپارتمان فروش 135 2 5,300,000,000ریال 39,259,260ریال 1396/10/11 ادامه
355076 امیرآباد آپارتمان فروش 165 3 15,675,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/10/11 ادامه
354820 امیرآباد آپارتمان فروش 160 3 80,000,000ریال 1396/10/11 ادامه
354969 امیرآباد آپارتمان فروش 108 2 4,800,000,000ریال 44,444,440ریال 1396/10/11 ادامه
354520 امیرآباد آپارتمان فروش 97 2 3,500,000,000ریال 36,082,470ریال 1396/10/10 ادامه
354650 امیرآباد آپارتمان فروش 132 3 6,600,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/10/10 ادامه
354000 امیرآباد آپارتمان فروش 190 3 18,050,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/10/09 ادامه
353398 امیرآباد آپارتمان فروش 110 3 1396/10/07 ادامه
353541 امیرآباد آپارتمان فروش 93 2 3,600,000,000ریال 38,709,680ریال 1396/10/07 ادامه
353540 امیرآباد آپارتمان فروش 75 2 4,050,000,000ریال 54,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
353539 امیرآباد آپارتمان فروش 101 1 6,000,000,000ریال 59,405,940ریال 1396/10/07 ادامه
353678 امیرآباد آپارتمان فروش 120 3 7,200,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
353652 امیرآباد آپارتمان فروش 126 3 8,442,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
352324 امیرآباد آپارتمان فروش 80 2 3,200,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/10/04 ادامه
352323 امیرآباد آپارتمان فروش 98 3 5,390,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/10/04 ادامه
350916 امیرآباد آپارتمان فروش 57 1 3,920,000,000ریال 68,771,930ریال 1396/09/29 ادامه
350892 امیرآباد آپارتمان فروش 77 2 5,621,000,000ریال 73,000,000ریال 1396/09/29 ادامه
350892 امیرآباد آپارتمان فروش 107 2 5,621,000,000ریال 73,000,000ریال 1396/09/29 ادامه
349100 امیرآباد آپارتمان فروش 100 2 6,800,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/09/26 ادامه
349093 امیرآباد آپارتمان فروش 74 2 3,500,000,000ریال 47,297,300ریال 1396/09/26 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29