فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:30,362

کاربران حاضر:233

 
 

خرید و فروش آپارتمان در امیر آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
269821 امیرآباد آپارتمان فروش 120 3 6,500,000,000ریال 54,166,670ریال 1396/04/04 ادامه
268226 امیرآباد آپارتمان فروش 60 2 2,400,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268614 امیرآباد آپارتمان فروش 76 2 5,320,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267531 امیرآباد آپارتمان فروش 153 3 7,650,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267529 امیرآباد آپارتمان فروش 83 2 3,800,000,000ریال 45,783,130ریال 1396/03/31 ادامه
266878 امیرآباد آپارتمان فروش 122 2 4,880,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266434 امیرآباد آپارتمان فروش 230 3 23,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266326 امیرآباد آپارتمان فروش 96 2 5,568,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266304 امیرآباد آپارتمان فروش 107 2 4,922,000,000ریال 46,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
265734 امیرآباد آپارتمان فروش 75 2 3,675,000,000ریال 49,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
264952 امیرآباد آپارتمان فروش 82 2 4,900,000,000ریال 59,756,100ریال 1396/03/27 ادامه
264180 امیرآباد آپارتمان فروش 105 4 4,200,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
264179 امیرآباد آپارتمان فروش 135 2 5,500,000,000ریال 40,740,740ریال 1396/03/24 ادامه
264178 امیرآباد آپارتمان فروش 99 2 6,400,000,000ریال 64,646,460ریال 1396/03/24 ادامه
264161 امیرآباد آپارتمان فروش 122 3 5,734,000,000ریال 47,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
263510 امیرآباد آپارتمان فروش 85 2 3,650,000,000ریال 42,941,180ریال 1396/03/23 ادامه
263509 امیرآباد آپارتمان فروش 134 3 5,494,000,000ریال 41,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
262113 امیرآباد آپارتمان فروش 85 2 3,650,000,000ریال 42,941,180ریال 1396/03/23 ادامه
262112 امیرآباد آپارتمان فروش 134 3 5,494,000,000ریال 41,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
261670 امیرآباد آپارتمان فروش 148 3 8,140,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/03/22 ادامه
261666 امیرآباد آپارتمان فروش 164 3 9,000,000,000ریال 54,878,050ریال 1396/03/22 ادامه
261622 امیرآباد آپارتمان فروش 85 2 7,225,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/22 ادامه
261432 امیرآباد آپارتمان فروش 85 2 5,100,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/03/22 ادامه
261431 امیرآباد آپارتمان فروش 116 3 6,000,000,000ریال 51,724,140ریال 1396/03/22 ادامه
261428 امیرآباد آپارتمان فروش 70 1 3,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/03/22 ادامه
261427 امیرآباد آپارتمان فروش 90 2 4,600,000,000ریال 51,111,110ریال 1396/03/22 ادامه
260656 امیرآباد آپارتمان فروش 106 2 5,300,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/03/21 ادامه
259721 امیرآباد آپارتمان فروش 80 2 3,280,000,000ریال 41,000,000ریال 1396/03/18 ادامه
259720 امیرآباد آپارتمان فروش 92 2 4,600,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/03/18 ادامه
259718 امیرآباد آپارتمان فروش 120 2 7,500,000,000ریال 62,500,000ریال 1396/03/18 ادامه
259199 امیرآباد آپارتمان فروش 189 3 20,000,000,000ریال 106,382,980ریال 1396/03/17 ادامه
258912 امیرآباد آپارتمان فروش 105 2 7,875,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/03/17 ادامه
258911 امیرآباد آپارتمان فروش 142 3 5,964,000,000ریال 42,000,000ریال 1396/03/17 ادامه
258112 امیرآباد آپارتمان فروش 108 2 4,600,000,000ریال 42,500,000ریال 1396/03/16 ادامه
258111 امیرآباد آپارتمان فروش 119 2 4,100,000,000ریال 34,453,780ریال 1396/03/16 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29