فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:35,823

کاربران حاضر:195

 
 

خرید و فروش آپارتمان در امیر آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
374410 امیرآباد آپارتمان فروش 127 3 12,065,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374356 امیرآباد آپارتمان فروش 76 2 6,350,000,000ریال 83,552,630ریال 1396/12/27 ادامه
374353 امیرآباد آپارتمان فروش 97 3 6,650,000,000ریال 68,556,700ریال 1396/12/27 ادامه
374232 امیرآباد آپارتمان فروش 127 3 12,065,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374178 امیرآباد آپارتمان فروش 76 2 6,350,000,000ریال 83,552,630ریال 1396/12/24 ادامه
374175 امیرآباد آپارتمان فروش 97 3 6,650,000,000ریال 68,556,700ریال 1396/12/24 ادامه
373961 امیرآباد آپارتمان فروش 122 2 11,224,000,000ریال 92,000,000ریال 1396/12/23 ادامه
373740 امیرآباد آپارتمان فروش 230 3 26,450,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/12/23 ادامه
373729 امیرآباد آپارتمان فروش 145 3 12,325,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/23 ادامه
373448 امیرآباد آپارتمان فروش 175 3 1396/12/22 ادامه
373305 امیرآباد آپارتمان فروش 82 2 4,600,000,000ریال 56,097,560ریال 1396/12/21 ادامه
373110 امیرآباد آپارتمان فروش 120 2 10,800,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372842 امیرآباد آپارتمان فروش 126 3 1396/12/20 ادامه
372387 امیرآباد آپارتمان فروش 84 2 3,800,000,000ریال 45,238,100ریال 1396/12/16 ادامه
372109 امیرآباد آپارتمان فروش 162 3 8,910,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/12/16 ادامه
372077 امیرآباد آپارتمان فروش 140 3 10,780,000,000ریال 77,000,000ریال 1396/12/16 ادامه
371756 امیرآباد آپارتمان فروش 98 3 5,390,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/12/14 ادامه
371444 امیرآباد آپارتمان فروش 100 2 6,200,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/12/13 ادامه
371065 امیرآباد آپارتمان فروش 120 2 7,200,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/12/12 ادامه
370294 امیرآباد آپارتمان فروش 110 2 13,750,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/12/08 ادامه
370293 امیرآباد آپارتمان فروش 135 3 16,875,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/12/08 ادامه
370261 امیرآباد آپارتمان فروش 122 2 9,900,000,000ریال 81,147,540ریال 1396/12/07 ادامه
370258 امیرآباد آپارتمان فروش 98 3 6,000,000,000ریال 61,224,490ریال 1396/12/07 ادامه
370257 امیرآباد آپارتمان فروش 65 2 4,870,000,000ریال 74,923,080ریال 1396/12/07 ادامه
370003 امیرآباد آپارتمان فروش 120 3 6,900,000,000ریال 57,500,000ریال 1396/12/07 ادامه
370002 امیرآباد آپارتمان فروش 116 2 6,380,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/12/07 ادامه
369514 امیرآباد آپارتمان فروش 111 2 10,989,000,000ریال 99,000,000ریال 1396/12/05 ادامه
369509 امیرآباد آپارتمان فروش 88 2 7,500,000,000ریال 85,227,270ریال 1396/12/05 ادامه
369417 امیرآباد آپارتمان فروش 93 2 4,185,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/12/03 ادامه
369416 امیرآباد آپارتمان فروش 122 3 6,100,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/12/03 ادامه
368917 امیرآباد آپارتمان فروش 92 2 9,200,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/12/02 ادامه
368100 امیرآباد آپارتمان فروش 130 2 5,750,000,000ریال 44,230,770ریال 1396/11/28 ادامه
366427 امیرآباد آپارتمان فروش 180 3 13,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/11/19 ادامه
366422 امیرآباد آپارتمان فروش 108 2 10,260,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/11/19 ادامه
365997 امیرآباد آپارتمان فروش 135 3 1,120,500,000ریال 8,300,000ریال 1396/11/17 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29