فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:33,177

کاربران حاضر:354

 
 

خرید و فروش آپارتمان در امیر آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
324627 امیرآباد آپارتمان فروش 200 3 14,000,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324624 امیرآباد آپارتمان فروش 185 3 16,650,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324504 امیرآباد آپارتمان فروش 100 2 7,000,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324504 امیرآباد آپارتمان فروش 100 2 7,000,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/07/27 ادامه
324295 امیرآباد آپارتمان فروش 81 2 4,300,000,000ریال 53,086,420ریال 1396/07/26 ادامه
323900 امیرآباد آپارتمان فروش 147 3 9,555,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323449 امیرآباد آپارتمان فروش 240 5 27,000,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323072 امیرآباد آپارتمان فروش 106 2 5,300,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
321612 امیرآباد آپارتمان فروش 98 3 5,390,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321586 امیرآباد آپارتمان فروش 125 2 3,500,000,000ریال 28,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321582 امیرآباد آپارتمان فروش 140 3 12,500,000,000ریال 89,285,710ریال 1396/07/20 ادامه
321096 امیرآباد آپارتمان فروش 232 4 23,200,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
320970 امیرآباد آپارتمان فروش 84 2 3,800,000,000ریال 45,238,100ریال 1396/07/19 ادامه
320674 امیرآباد آپارتمان فروش 132 3 6,000,000,000ریال 45,454,550ریال 1396/07/18 ادامه
320666 امیرآباد آپارتمان فروش 90 2 7,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
320150 امیرآباد آپارتمان فروش 170 3 15,640,000,000ریال 92,000,000ریال 1396/07/17 ادامه
319952 امیرآباد آپارتمان فروش 145 3 10,585,000,000ریال 73,000,000ریال 1396/07/17 ادامه
319947 امیرآباد آپارتمان فروش 77 2 3,200,000,000ریال 41,558,440ریال 1396/07/17 ادامه
319942 امیرآباد آپارتمان فروش 104 2 7,592,000,000ریال 73,000,000ریال 1396/07/17 ادامه
319357 امیرآباد آپارتمان فروش 105 4 4,200,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/07/16 ادامه
319149 امیرآباد آپارتمان فروش 135 2 5,000,000,000ریال 37,037,040ریال 1396/07/15 ادامه
319148 امیرآباد آپارتمان فروش 44 1 3,500,000,000ریال 79,545,450ریال 1396/07/15 ادامه
319146 امیرآباد آپارتمان فروش 107 2 7,500,000,000ریال 70,093,460ریال 1396/07/15 ادامه
318862 امیرآباد آپارتمان فروش 127 3 11,430,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/07/15 ادامه
318862 امیرآباد آپارتمان فروش 144 3 11,430,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/07/15 ادامه
318549 امیرآباد آپارتمان فروش 90 3 1396/07/13 ادامه
318266 امیرآباد آپارتمان فروش 75 2 3,675,000,000ریال 49,000,000ریال 1396/07/12 ادامه
317200 امیرآباد آپارتمان فروش 82 2 4,700,000,000ریال 57,317,070ریال 1396/07/10 ادامه
317181 امیرآباد آپارتمان فروش 142 3 5,964,000,000ریال 42,000,000ریال 1396/07/10 ادامه
317178 امیرآباد آپارتمان فروش 119 2 4,300,000,000ریال 36,134,450ریال 1396/07/10 ادامه
316538 امیرآباد آپارتمان فروش 200 3 23,000,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/07/05 ادامه
315226 امیرآباد آپارتمان فروش 140 3 12,600,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/07/04 ادامه
315223 امیرآباد آپارتمان فروش 140 3 8,400,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/07/04 ادامه
315562 امیرآباد آپارتمان فروش 164 3 9,000,000,000ریال 54,878,050ریال 1396/07/04 ادامه
314939 امیرآباد آپارتمان فروش 75 2 4,500,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/07/03 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29