فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:31,590

کاربران حاضر:243

 
 

خرید و فروش آپارتمان در امیر آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
296374 امیرآباد آپارتمان فروش 86 2 4,200,000,000ریال 48,837,210ریال 1396/05/29 ادامه
296354 امیرآباد آپارتمان فروش 127 3 7,620,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296352 امیرآباد آپارتمان فروش 200 3 13,000,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
294986 امیرآباد آپارتمان فروش 125 2 9,375,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/05/26 ادامه
294906 امیرآباد آپارتمان فروش 101 2 4,600,000,000ریال 45,544,550ریال 1396/05/26 ادامه
293239 امیرآباد آپارتمان فروش 90 3 8,100,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
293233 امیرآباد آپارتمان فروش 244 3 19,520,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
293228 امیرآباد آپارتمان فروش 122 2 9,760,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
292970 امیرآباد آپارتمان فروش 58 1 3,886,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
291216 امیرآباد آپارتمان فروش 85 2 3,300,000,000ریال 38,823,530ریال 1396/05/19 ادامه
291208 امیرآباد آپارتمان فروش 70 2 4,550,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/05/19 ادامه
291441 امیرآباد آپارتمان فروش 150 3 8,250,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/05/19 ادامه
290654 امیرآباد آپارتمان فروش 147 3 8,820,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/18 ادامه
290177 امیرآباد آپارتمان فروش 110 2 7,150,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/05/17 ادامه
289992 امیرآباد آپارتمان فروش 106 2 4,500,000,000ریال 42,452,830ریال 1396/05/17 ادامه
289198 امیرآباد آپارتمان فروش 135 3 12,150,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/05/16 ادامه
288699 امیرآباد آپارتمان فروش 175 3 110,000,000ریال 1396/05/16 ادامه
288161 امیرآباد آپارتمان فروش 162 3 7,938,000,000ریال 49,000,000ریال 1396/05/12 ادامه
287386 امیرآباد آپارتمان فروش 55 1 4,675,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/05/11 ادامه
287386 امیرآباد آپارتمان فروش 105 2 4,675,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/05/11 ادامه
287386 امیرآباد آپارتمان فروش 0 4,675,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/05/11 ادامه
286731 امیرآباد آپارتمان فروش 110 2 8,580,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/05/11 ادامه
286730 امیرآباد آپارتمان فروش 106 2 5,800,000,000ریال 54,716,980ریال 1396/05/11 ادامه
286461 امیرآباد آپارتمان فروش 65 2 3,250,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/05/10 ادامه
286034 امیرآباد آپارتمان فروش 84 1 3,750,000,000ریال 44,642,860ریال 1396/05/09 ادامه
286033 امیرآباد آپارتمان فروش 132 2 5,940,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/05/09 ادامه
285427 امیرآباد آپارتمان فروش 180 3 9,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/05/09 ادامه
285217 امیرآباد آپارتمان فروش 75 2 5,475,000,000ریال 73,000,000ریال 1396/05/08 ادامه
285217 امیرآباد آپارتمان فروش 103 2 5,475,000,000ریال 73,000,000ریال 1396/05/08 ادامه
285216 امیرآباد آپارتمان فروش 63 1 3,950,000,000ریال 62,698,410ریال 1396/05/08 ادامه
284732 امیرآباد آپارتمان فروش 180 3 9,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/05/08 ادامه
284522 امیرآباد آپارتمان فروش 75 2 5,475,000,000ریال 73,000,000ریال 1396/05/08 ادامه
284522 امیرآباد آپارتمان فروش 103 2 5,475,000,000ریال 73,000,000ریال 1396/05/08 ادامه
284521 امیرآباد آپارتمان فروش 63 1 3,950,000,000ریال 62,698,410ریال 1396/05/08 ادامه
282050 امیرآباد آپارتمان فروش 90 2 3,870,000,000ریال 43,000,000ریال 1396/05/03 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29