فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:36,845

کاربران حاضر:274

 
 

خرید و فروش آپارتمان در امیر آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
384951 امیرآباد آپارتمان فروش 60 2 4,200,000,000ریال 70,000,000ریال 1397/02/27 ادامه
384746 امیرآباد آپارتمان فروش 110 2 11,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1397/02/27 ادامه
383670 امیرآباد آپارتمان فروش 85 2 6,500,000,000ریال 76,470,590ریال 1397/02/23 ادامه
383076 امیرآباد آپارتمان فروش 207 4 31,050,000,000ریال 150,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382603 امیرآباد آپارتمان فروش 90 2 5,900,000,000ریال 65,555,560ریال 1397/02/19 ادامه
382333 امیرآباد آپارتمان فروش 140 2 8,500,000,000ریال 60,714,290ریال 1397/02/17 ادامه
382270 امیرآباد آپارتمان فروش 74 2 4,440,000,000ریال 60,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
381971 امیرآباد آپارتمان فروش 117 2 9,594,000,000ریال 82,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
381849 امیرآباد آپارتمان فروش 100 2 7,200,000,000ریال 72,000,000ریال 1397/02/16 ادامه
381542 امیرآباد آپارتمان فروش 185 3 15,725,000,000ریال 85,000,000ریال 1397/02/13 ادامه
380661 امیرآباد آپارتمان فروش 110 3 1397/02/10 ادامه
380982 امیرآباد آپارتمان فروش 270 4 35,100,000,000ریال 130,000,000ریال 1397/02/10 ادامه
380600 امیرآباد آپارتمان فروش 71 2 5,609,000,000ریال 79,000,000ریال 1397/02/10 ادامه
380567 امیرآباد آپارتمان فروش 300 4 16,000,000,000ریال 53,333,330ریال 1397/02/09 ادامه
379622 امیرآباد آپارتمان فروش 75 2 5,200,000,000ریال 69,333,330ریال 1397/02/04 ادامه
379488 امیرآباد آپارتمان فروش 85 2 4,500,000,000ریال 52,941,180ریال 1397/02/04 ادامه
379469 امیرآباد آپارتمان فروش 65 1 1,300,000,000ریال 20,000,000ریال 1397/02/04 ادامه
379436 امیرآباد آپارتمان فروش 132 3 7,920,000,000ریال 60,000,000ریال 1397/02/04 ادامه
379164 امیرآباد آپارتمان فروش 135 3 15,525,000,000ریال 115,000,000ریال 1397/02/04 ادامه
378790 امیرآباد آپارتمان فروش 112 2 13,440,000,000ریال 120,000,000ریال 1397/02/02 ادامه
378691 امیرآباد آپارتمان فروش 80 2 6,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1397/02/02 ادامه
378677 امیرآباد آپارتمان فروش 94 2 4,500,000,000ریال 47,872,340ریال 1397/02/02 ادامه
378253 امیرآباد آپارتمان فروش 123 2 9,840,000,000ریال 80,000,000ریال 1397/01/30 ادامه
378086 امیرآباد آپارتمان فروش 135 3 11,475,000,000ریال 85,000,000ریال 1397/01/30 ادامه
378030 امیرآباد آپارتمان فروش 124 2 11,160,000,000ریال 90,000,000ریال 1397/01/30 ادامه
378030 امیرآباد آپارتمان فروش 122 2 11,160,000,000ریال 90,000,000ریال 1397/01/30 ادامه
377059 امیرآباد آپارتمان فروش 175 3 135,000,000ریال 1397/01/27 ادامه
377035 امیرآباد آپارتمان فروش 74 2 1397/01/27 ادامه
376828 امیرآباد آپارتمان فروش 94 2 8,500,000,000ریال 90,425,530ریال 1397/01/26 ادامه
376331 امیرآباد آپارتمان فروش 165 3 16,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1397/01/22 ادامه
376085 امیرآباد آپارتمان فروش 1000 17 150,000,000ریال 1397/01/21 ادامه
375189 امیرآباد آپارتمان فروش 120 3 7,200,000,000ریال 60,000,000ریال 1397/01/14 ادامه
375155 امیرآباد آپارتمان فروش 137 3 9,316,000,000ریال 68,000,000ریال 1397/01/14 ادامه
374811 امیرآباد آپارتمان فروش 100 2 4,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1397/01/14 ادامه
374410 امیرآباد آپارتمان فروش 127 3 12,065,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29