فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:18,972

کاربران حاضر:253

 
 

خرید و فروش آپارتمان در کردستان

 
تعداد رکورد یافت شده : 850
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
385430 کردستان شمال آپارتمان فروش 135 2 15,000,000,000ریال 111,111,110ریال 1397/02/31 ادامه
383238 کردستان جنوب آپارتمان فروش 109 2 7,750,000,000ریال 71,100,920ریال 1397/02/20 ادامه
382671 کردستان جنوب آپارتمان فروش 115 2 18,000,000,000ریال 156,521,740ریال 1397/02/19 ادامه
381851 کردستان شمال آپارتمان فروش 69 1 7,452,000,000ریال 108,000,000ریال 1397/02/16 ادامه
379129 کردستان جنوب آپارتمان فروش 222 4 27,750,000,000ریال 125,000,000ریال 1397/02/04 ادامه
375730 کردستان جنوب آپارتمان فروش 220 3 28,600,000,000ریال 130,000,000ریال 1397/01/19 ادامه
372078 کردستان جنوب آپارتمان فروش 75 2 4,500,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/12/16 ادامه
372177 کردستان جنوب آپارتمان فروش 207 4 13,455,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/12/15 ادامه
371749 کردستان شمال آپارتمان فروش 70 1 4,410,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/12/14 ادامه
369234 کردستان جنوب آپارتمان فروش 230 4 27,600,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/12/03 ادامه
368924 کردستان جنوب آپارتمان فروش 120 2 1396/12/02 ادامه
368924 کردستان جنوب آپارتمان فروش 125 2 1396/12/02 ادامه
368874 کردستان شمال آپارتمان فروش 87 2 8,700,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/11/30 ادامه
364857 کردستان شمال آپارتمان فروش 105 2 8,925,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/11/12 ادامه
364856 کردستان شمال آپارتمان فروش 145 3 12,325,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/11/12 ادامه
363179 کردستان جنوب آپارتمان فروش 120 2 12,600,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/11/07 ادامه
362941 کردستان جنوب آپارتمان فروش 222 4 27,750,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/11/04 ادامه
362505 کردستان جنوب آپارتمان فروش 109 2 7,750,000,000ریال 71,100,920ریال 1396/11/03 ادامه
359758 کردستان آپارتمان فروش 131 2 7,205,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359361 کردستان جنوب آپارتمان فروش 220 3 26,400,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
355869 کردستان آپارتمان فروش 0 30,000,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355443 کردستان جنوب آپارتمان فروش 82 2 3,500,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
354692 کردستان جنوب آپارتمان فروش 115 2 12,995,000,000ریال 113,000,000ریال 1396/10/10 ادامه
354631 کردستان آپارتمان فروش 0 260,000,000,000ریال 1396/10/10 ادامه
349090 کردستان جنوب آپارتمان فروش 110 2 7,000,000,000ریال 63,636,360ریال 1396/09/26 ادامه
348244 کردستان جنوب آپارتمان فروش 230 4 26,450,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/09/23 ادامه
346664 کردستان جنوب آپارتمان فروش 115 3 9,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/09/21 ادامه
346599 کردستان آپارتمان فروش 120 2 12,900,000,000ریال 107,500,000ریال 1396/09/21 ادامه
346579 کردستان آپارتمان فروش 125 2 13,437,500,000ریال 107,500,000ریال 1396/09/21 ادامه
345727 کردستان آپارتمان فروش 131 2 7,205,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/09/20 ادامه
344758 کردستان شمال آپارتمان فروش 90 2 7,650,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/09/16 ادامه
342973 کردستان جنوب آپارتمان فروش 95 2 7,600,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/09/12 ادامه
339721 کردستان آپارتمان فروش 1000 30 70,000,000,000ریال 1396/09/01 ادامه
337992 کردستان آپارتمان فروش 120 2 7,000,000,000ریال 58,333,330ریال 1396/08/25 ادامه
337923 کردستان آپارتمان فروش 107 2 6,300,000,000ریال 58,878,500ریال 1396/08/25 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25