فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:16,678

کاربران حاضر:248

 
 

خرید و فروش آپارتمان در کردستان

 
تعداد رکورد یافت شده : 817
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
337992 کردستان آپارتمان فروش 120 2 7,000,000,000ریال 58,333,330ریال 1396/08/25 ادامه
337923 کردستان آپارتمان فروش 107 2 6,300,000,000ریال 58,878,500ریال 1396/08/25 ادامه
337213 کردستان جنوب آپارتمان فروش 114 2 6,270,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
336613 کردستان جنوب آپارتمان فروش 220 4 24,200,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/08/23 ادامه
335301 کردستان آپارتمان فروش 230 4 11,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/08/22 ادامه
334261 کردستان جنوب آپارتمان فروش 120 2 12,600,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/08/17 ادامه
334261 کردستان جنوب آپارتمان فروش 125 2 12,600,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/08/17 ادامه
332794 کردستان جنوب آپارتمان فروش 145 3 1396/08/15 ادامه
333156 کردستان شمال آپارتمان فروش 70 1 3,780,000,000ریال 54,000,000ریال 1396/08/15 ادامه
332359 کردستان شمال آپارتمان فروش 131 2 7,205,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/08/14 ادامه
332277 کردستان آپارتمان فروش 62 2 5,084,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/08/14 ادامه
329343 کردستان شمال آپارتمان فروش 145 3 13,050,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/08/10 ادامه
329342 کردستان شمال آپارتمان فروش 105 2 9,450,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/08/10 ادامه
328589 کردستان جنوب آپارتمان فروش 52 2 3,600,000,000ریال 69,230,770ریال 1396/08/07 ادامه
327409 کردستان آپارتمان فروش 207 4 12,420,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/08/06 ادامه
327294 کردستان جنوب آپارتمان فروش 75 2 3,500,000,000ریال 46,666,670ریال 1396/08/04 ادامه
324287 کردستان جنوب آپارتمان فروش 120 2 12,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
321850 کردستان آپارتمان فروش 1000 30 70,000,000,000ریال 1396/07/22 ادامه
319035 کردستان آپارتمان فروش 230 4 11,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/07/15 ادامه
318845 کردستان آپارتمان فروش 120 2 13,200,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/07/15 ادامه
318839 کردستان آپارتمان فروش 125 2 13,750,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/07/13 ادامه
318462 کردستان جنوب آپارتمان فروش 207 4 12,420,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/07/12 ادامه
314744 کردستان آپارتمان فروش 105 2 6,300,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/07/03 ادامه
314127 کردستان شمال آپارتمان فروش 105 2 8,925,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
314126 کردستان شمال آپارتمان فروش 145 3 12,325,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
313426 کردستان پيش فروش فروش 114 2 10,260,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
313421 کردستان آپارتمان فروش 111 2 8,325,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
313404 کردستان آپارتمان فروش 115 2 12,000,000,000ریال 104,300,000ریال 1396/07/01 ادامه
312355 کردستان آپارتمان فروش 120 2 7,000,000,000ریال 58,333,330ریال 1396/06/29 ادامه
311462 کردستان آپارتمان فروش 131 2 7,205,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/06/28 ادامه
308809 کردستان شمال آپارتمان فروش 115 2 600,000,000ریال 35,000,000ریال 1396/06/23 ادامه
308504 کردستان آپارتمان فروش 131 2 7,300,000,000ریال 55,730,000ریال 1396/06/22 ادامه
307345 کردستان جنوب آپارتمان فروش 238 4 16,184,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/06/21 ادامه
306522 کردستان جنوب آپارتمان فروش 90 2 4,600,000,000ریال 51,111,110ریال 1396/06/20 ادامه
305669 کردستان جنوب آپارتمان فروش 115 2 12,000,000,000ریال 104,347,830ریال 1396/06/16 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24