فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:13,804

کاربران حاضر:233

 
 

خرید و فروش آپارتمان در کردستان

 
تعداد رکورد یافت شده : 497
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
239340 کردستان شمال آپارتمان فروش 140 3 11,900,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
239180 کردستان آپارتمان فروش 131 2 7,205,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
237613 کردستان آپارتمان فروش 131 2 7,300,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
237412 کردستان جنوب آپارتمان فروش 245 4 26,950,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
236268 کردستان جنوب آپارتمان فروش 111 2 8,325,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235689 کردستان آپارتمان فروش 111 2 8,325,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235027 کردستان شمال آپارتمان فروش 70 1 3,250,000,000ریال 46,428,570ریال 1396/01/20 ادامه
233881 کردستان آپارتمان فروش 115 2 10,350,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/01/15 ادامه
233603 کردستان شمال آپارتمان فروش 124 3 1396/01/15 ادامه
227418 کردستان جنوب آپارتمان فروش 105 2 6,000,000,000ریال 57,142,860ریال 1395/12/17 ادامه
225536 کردستان جنوب آپارتمان فروش 135 3 22,275,000,000ریال 165,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
223770 کردستان جنوب آپارتمان فروش 115 2 6,900,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
221741 کردستان جنوب آپارتمان فروش 100 2 4,500,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
221739 کردستان جنوب آپارتمان فروش 52 2 3,500,000,000ریال 67,307,690ریال 1395/12/03 ادامه
220905 کردستان آپارتمان فروش 52 2 3,500,000,000ریال 67,300,000ریال 1395/12/02 ادامه
220372 کردستان جنوب آپارتمان فروش 220 4 24,200,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
219695 کردستان جنوب آپارتمان فروش 113 2 9,266,000,000ریال 82,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219637 کردستان آپارتمان فروش 115 3 8,625,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219239 کردستان آپارتمان فروش 113 2 9,266,000,000ریال 82,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
214800 کردستان آپارتمان فروش 115 2 8,050,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
214658 کردستان جنوب آپارتمان فروش 115 2 10,350,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
213243 کردستان آپارتمان فروش 143 3 9,274,000,000ریال 68,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
212221 کردستان جنوب آپارتمان فروش 114 2 8,379,000,000ریال 73,500,000ریال 1395/11/14 ادامه
212218 کردستان شمال آپارتمان فروش 120 3 9,600,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/14 ادامه
212110 کردستان آپارتمان فروش 114 2 8,379,000,000ریال 73,500,000ریال 1395/11/14 ادامه
211403 کردستان آپارتمان فروش 105 2 7,875,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/13 ادامه
211396 کردستان آپارتمان فروش 90 7,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/13 ادامه
211263 کردستان1 آپارتمان فروش 120 2 7,200,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/13 ادامه
211000 کردستان آپارتمان فروش 100 7,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/12 ادامه
210514 کردستان جنوب آپارتمان فروش 143 3 9,724,000,000ریال 68,000,000ریال 1395/11/11 ادامه
210513 کردستان جنوب آپارتمان فروش 185 3 20,350,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/11/11 ادامه
210432 کردستان آپارتمان فروش 143 3 9,274,000,000ریال 68,000,000ریال 1395/11/11 ادامه
209984 کردستان آپارتمان فروش 190 3 73,000,000ریال 1395/11/11 ادامه
209182 کردستان آپارتمان فروش 190 3 13,300,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/11/09 ادامه
208300 کردستان جنوب آپارتمان فروش 114 2 9,918,000,000ریال 87,000,000ریال 1395/11/06 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15