فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:14,726

کاربران حاضر:370

 
 

خرید و فروش آپارتمان در کردستان

 
تعداد رکورد یافت شده : 523
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
265646 کردستان آپارتمان فروش 230 4 11,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265294 کردستان آپارتمان فروش 135 3 10,200,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
264294 کردستان آپارتمان فروش 207 4 12,420,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
263026 کردستان جنوب آپارتمان فروش 207 4 12,420,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
260196 کردستان پيش فروش فروش 114 2 10,260,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/03/21 ادامه
259822 کردستان آپارتمان فروش 141 3 9,447,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/03/18 ادامه
259516 کردستان آپارتمان فروش 120 2 7,000,000,000ریال 58,333,330ریال 1396/03/18 ادامه
258963 کردستان آپارتمان فروش 115 2 12,000,000,000ریال 104,300,000ریال 1396/03/17 ادامه
257995 کردستان آپارتمان فروش 113 2 9,040,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/03/16 ادامه
257122 کردستان جنوب آپارتمان فروش 115 2 12,000,000,000ریال 104,347,830ریال 1396/03/11 ادامه
254757 کردستان جنوب آپارتمان فروش 82 2 4,500,000,000ریال 54,878,050ریال 1396/03/08 ادامه
253944 کردستان آپارتمان فروش 82 2 4,500,000,000ریال 54,800,000ریال 1396/03/07 ادامه
251663 کردستان جنوب آپارتمان فروش 115 2 6,900,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/03/01 ادامه
250544 کردستان جنوب آپارتمان فروش 113 2 9,831,000,000ریال 87,000,000ریال 1396/02/30 ادامه
250498 کردستان جنوب آپارتمان فروش 114 2 9,918,000,000ریال 87,000,000ریال 1396/02/30 ادامه
250049 کردستان جنوب آپارتمان فروش 52 2 3,700,000,000ریال 71,153,850ریال 1396/02/28 ادامه
249581 کردستان جنوب آپارتمان فروش 52 2 3,700,000,000ریال 71,153,850ریال 1396/02/27 ادامه
248638 کردستان جنوب آپارتمان فروش 115 3 8,625,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/02/25 ادامه
248636 کردستان شمال آپارتمان فروش 105 2 6,000,000,000ریال 57,142,860ریال 1396/02/25 ادامه
248049 کردستان آپارتمان فروش 135 3 10,200,000,000ریال 1396/02/24 ادامه
247728 کردستان آپارتمان فروش 115 3 8,625,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/02/24 ادامه
247413 کردستان جنوب آپارتمان فروش 111 2 8,325,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/02/23 ادامه
246885 کردستان جنوب آپارتمان فروش 115 2 10,350,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/02/20 ادامه
246847 کردستان آپارتمان فروش 111 2 8,325,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/02/20 ادامه
246413 کردستان جنوب آپارتمان فروش 112 2 7,280,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/02/19 ادامه
246337 کردستان جنوب آپارتمان فروش 185 3 19,425,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/02/19 ادامه
246337 کردستان جنوب آپارتمان فروش 198 19,425,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/02/19 ادامه
246336 کردستان جنوب آپارتمان فروش 143 3 9,581,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/02/19 ادامه
246219 کردستان آپارتمان فروش 0 9,266,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/02/19 ادامه
246180 کردستان پيش فروش فروش 114 2 10,260,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/02/19 ادامه
245722 کردستان آپارتمان فروش 141 3 9,447,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/02/18 ادامه
244769 کردستان جنوب آپارتمان فروش 113 2 9,266,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/02/16 ادامه
244768 کردستان جنوب آپارتمان فروش 107 2 6,300,000,000ریال 58,878,500ریال 1396/02/16 ادامه
242640 کردستان شمال آپارتمان فروش 131 2 7,205,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/02/10 ادامه
239340 کردستان شمال آپارتمان فروش 140 3 11,900,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15