فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:7,021

کاربران حاضر:427

 
 

خرید و فروش آپارتمان در طالقانی

 
تعداد رکورد یافت شده : 426
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
205304 سراه طالقانی آپارتمان فروش 85 2 3,850,000,000ریال 45,294,120ریال 1395/10/30 ادامه
205189 طالقانی آپارتمان فروش 86 2 2,967,000,000ریال 34,500,000ریال 1395/10/30 ادامه
204199 طالقانی آپارتمان فروش 70 3 4,550,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
203248 طالقانی آپارتمان فروش 644 12 32,000,000,000ریال 111,880,000ریال 1395/10/27 ادامه
202980 طالقانی آپارتمان فروش 93 3 5,394,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
200357 طالقانی آپارتمان فروش 74 2 4,440,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
199293 طالقانی آپارتمان فروش 81 2 6,075,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
198226 طالقانی آپارتمان فروش 167 3 6,012,000,000ریال 36,000,000ریال 1395/10/12 ادامه
198105 طالقانی آپارتمان فروش 70 1 4,060,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/10/12 ادامه
197251 طالقانی آپارتمان فروش 55 2 1,900,000,000ریال 34,545,450ریال 1395/10/09 ادامه
196143 طالقانی آپارتمان فروش 83 6,640,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/10/07 ادامه
196142 طالقانی آپارتمان فروش 55 4,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/10/07 ادامه
194892 طالقانی آپارتمان فروش 60 1 2,400,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/10/06 ادامه
194617 سراه طالقانی آپارتمان فروش 87 2 4,000,000,000ریال 45,977,010ریال 1395/10/05 ادامه
194516 طالقانی آپارتمان فروش 58 1 3,480,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/02 ادامه
194174 طالقانی آپارتمان فروش 88 2 4,312,000,000ریال 49,000,000ریال 1395/10/01 ادامه
192638 طالقانی آپارتمان فروش 128 3 7,000,000,000ریال 54,687,500ریال 1395/09/29 ادامه
191936 طالقانی آپارتمان فروش 88 2 4,312,000,000ریال 49,000,000ریال 1395/09/25 ادامه
191908 سراه طالقانی آپارتمان فروش 76 1 2,432,000,000ریال 32,000,000ریال 1395/09/25 ادامه
191844 طالقانی آپارتمان فروش 85 2 2,720,000,000ریال 32,000,000ریال 1395/09/25 ادامه
191838 طالقانی آپارتمان فروش 80 2 3,200,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/09/25 ادامه
191237 سراه طالقانی آپارتمان فروش 57 1 2,200,000,000ریال 38,596,490ریال 1395/09/25 ادامه
190806 طالقانی آپارتمان فروش 56 1 3,080,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/09/23 ادامه
190794 طالقانی آپارتمان فروش 108 2 5,940,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/09/23 ادامه
188228 طالقانی آپارتمان فروش 85 2 2,720,000,000ریال 32,000,000ریال 1395/09/17 ادامه
186850 طالقانی آپارتمان فروش 135 2 7,425,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/09/15 ادامه
185587 سراه طالقانی آپارتمان فروش 142 4 21,000,000,000ریال 1395/09/11 ادامه
185587 سراه طالقانی آپارتمان فروش 90 1 21,000,000,000ریال 1395/09/11 ادامه
184121 طالقانی آپارتمان فروش 60 1 2,400,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/09/04 ادامه
183789 طالقانی آپارتمان فروش 83 5,810,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/09/03 ادامه
183274 طالقانی آپارتمان فروش 70 3 4,550,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/09/02 ادامه
183246 سراه طالقانی آپارتمان فروش 69 2 2,208,000,000ریال 32,000,000ریال 1395/09/02 ادامه
182702 طالقانی آپارتمان فروش 90 3 3,600,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/09/01 ادامه
181526 طالقانی آپارتمان فروش 69 1 2,415,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/08/26 ادامه
180483 طالقانی آپارتمان فروش 63 1 3,213,000,000ریال 51,000,000ریال 1395/08/24 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13