فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:7,693

کاربران حاضر:293

 
 

خرید و فروش آپارتمان در طالقانی

 
تعداد رکورد یافت شده : 453
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
236699 سراه طالقانی آپارتمان فروش 87 2 4,000,000,000ریال 45,977,010ریال 1396/01/24 ادامه
230322 سراه طالقانی آپارتمان فروش 105 2 5,775,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229123 طالقانی آپارتمان فروش 183 3 10,980,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
228082 طالقانی آپارتمان فروش 112 2 140,000,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
225308 طالقانی آپارتمان فروش 69 1 2,415,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
224437 سراه طالقانی آپارتمان فروش 95 2 3,300,000,000ریال 34,736,840ریال 1395/12/09 ادامه
221961 طالقانی آپارتمان فروش 0 1 90,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
218898 طالقانی آپارتمان فروش 93 3 5,580,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
217043 طالقانی آپارتمان فروش 74 2 3,850,000,000ریال 52,027,020ریال 1395/11/24 ادامه
217038 طالقانی آپارتمان فروش 88 2 4,350,000,000ریال 49,431,810ریال 1395/11/24 ادامه
216898 سراه طالقانی آپارتمان فروش 163 4 5,868,000,000ریال 36,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216087 سراه طالقانی آپارتمان فروش 80 2 4,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216087 سراه طالقانی آپارتمان فروش 70 2 4,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216086 سراه طالقانی آپارتمان فروش 120 3 7,200,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
214891 طالقانی آپارتمان فروش 128 3 7,000,000,000ریال 54,687,500ریال 1395/11/20 ادامه
214727 سراه طالقانی آپارتمان فروش 181 3 7,240,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
213674 طالقانی آپارتمان فروش 55 2 1,900,000,000ریال 34,545,450ریال 1395/11/18 ادامه
213564 سراه طالقانی آپارتمان فروش 70 1 1,200,000,000ریال 17,142,860ریال 1395/11/18 ادامه
213058 طالقانی آپارتمان فروش 56 1 3,024,000,000ریال 54,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
212120 طالقانی آپارتمان فروش 135 2 7,560,000,000ریال 56,000,000ریال 1395/11/14 ادامه
212064 طالقانی آپارتمان فروش 83 6,640,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/14 ادامه
211262 طالقانی آپارتمان فروش 83 5,810,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/11/13 ادامه
208603 طالقانی آپارتمان فروش 41 1 2,378,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/11/07 ادامه
207272 طالقانی آپارتمان فروش 85 2 3,850,000,000ریال 45,294,120ریال 1395/11/05 ادامه
207462 طالقانی آپارتمان فروش 52 1 1,900,000,000ریال 36,538,460ریال 1395/11/05 ادامه
207411 سراه طالقانی آپارتمان فروش 88 2 2,992,000,000ریال 34,000,000ریال 1395/11/05 ادامه
205811 طالقانی آپارتمان فروش 1000 220,000,000,000ریال 1395/11/03 ادامه
205304 سراه طالقانی آپارتمان فروش 85 2 3,850,000,000ریال 45,294,120ریال 1395/10/30 ادامه
205189 طالقانی آپارتمان فروش 86 2 2,967,000,000ریال 34,500,000ریال 1395/10/30 ادامه
204199 طالقانی آپارتمان فروش 70 3 4,550,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
203248 طالقانی آپارتمان فروش 644 12 32,000,000,000ریال 111,880,000ریال 1395/10/27 ادامه
202980 طالقانی آپارتمان فروش 93 3 5,394,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
200357 طالقانی آپارتمان فروش 74 2 4,440,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
199293 طالقانی آپارتمان فروش 81 2 6,075,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
198226 طالقانی آپارتمان فروش 167 3 6,012,000,000ریال 36,000,000ریال 1395/10/12 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13