فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:9,977

کاربران حاضر:301

 
 

خرید و فروش آپارتمان در طالقانی

 
تعداد رکورد یافت شده : 634
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
382222 سراه طالقانی آپارتمان فروش 70 1 1,500,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
374865 سراه طالقانی آپارتمان فروش 120 3 7,800,000,000ریال 65,000,000ریال 1397/01/08 ادامه
372829 سراه طالقانی آپارتمان فروش 76 1 1396/12/20 ادامه
369831 سراه طالقانی آپارتمان فروش 105 2 4,410,000,000ریال 42,000,000ریال 1396/12/06 ادامه
365240 سراه طالقانی آپارتمان فروش 88 2 2,992,000,000ریال 34,000,000ریال 1396/11/15 ادامه
360940 طالقانی آپارتمان فروش 85 2 4,080,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/10/28 ادامه
359664 طالقانی آپارتمان فروش 135 2 7,560,000,000ریال 56,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
357888 طالقانی آپارتمان فروش 0 1396/10/20 ادامه
356958 طالقانی آپارتمان فروش 0 32,000,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
355056 طالقانی آپارتمان فروش 0 34,000,000,000ریال 1396/10/11 ادامه
353784 طالقانی آپارتمان فروش 0 160,000,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
352650 طالقانی آپارتمان فروش 0 80,000,000ریال 1396/10/05 ادامه
349833 طالقانی آپارتمان فروش 0 54,000,000,000ریال 1396/09/28 ادامه
349813 طالقانی آپارتمان فروش 0 450,000,000,000ریال 1396/09/27 ادامه
349305 طالقانی آپارتمان فروش 0 88,000,000ریال 1396/09/27 ادامه
348647 طالقانی آپارتمان فروش 85 2 4,080,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/09/25 ادامه
348382 طالقانی آپارتمان فروش 0 110,000,000ریال 1396/09/25 ادامه
348128 سراه طالقانی آپارتمان فروش 134 3 5,360,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/09/23 ادامه
347559 طالقانی آپارتمان فروش 0 81,000,000,000ریال 1396/09/21 ادامه
347544 طالقانی آپارتمان فروش 0 32,000,000,000ریال 1396/09/21 ادامه
345729 طالقانی آپارتمان فروش 0 100,000,000,000ریال 1396/09/20 ادامه
344727 سراه طالقانی آپارتمان فروش 128 2 6,500,000,000ریال 50,781,250ریال 1396/09/16 ادامه
344416 طالقانی آپارتمان فروش 0 150,000,000,000ریال 1396/09/16 ادامه
344111 طالقانی آپارتمان فروش 135 2 7,560,000,000ریال 56,000,000ریال 1396/09/14 ادامه
344051 سراه طالقانی آپارتمان فروش 70 1 1,200,000,000ریال 17,142,860ریال 1396/09/14 ادامه
336770 طالقانی آپارتمان فروش 128 3 7,000,000,000ریال 54,687,500ریال 1396/08/24 ادامه
336807 طالقانی آپارتمان فروش 0 1396/08/24 ادامه
334688 سراه طالقانی آپارتمان فروش 142 4 21,000,000,000ریال 1396/08/20 ادامه
334688 سراه طالقانی آپارتمان فروش 90 21,000,000,000ریال 1396/08/20 ادامه
331606 طالقانی آپارتمان فروش 0 140,000,000,000ریال 1396/08/11 ادامه
328221 طالقانی آپارتمان فروش 0 80,000,000ریال 1396/08/07 ادامه
327750 طالقانی آپارتمان فروش 0 32,000,000,000ریال 1396/08/06 ادامه
327398 طالقانی آپارتمان فروش 0 81,000,000,000ریال 1396/08/06 ادامه
325280 سراه طالقانی آپارتمان فروش 80 2 4,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
325280 سراه طالقانی آپارتمان فروش 70 2 4,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19