فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:3,692

کاربران حاضر:215

 
 

خرید آپارتمان در سید خندان

 
تعداد رکورد یافت شده : 376
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
240853 سیدخندان آپارتمان فروش 80 2 5,000,000,000ریال 62,500,000ریال 1396/02/04 ادامه
240103 سیدخندان آپارتمان فروش 145 3 8,410,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
240103 سیدخندان آپارتمان فروش 94 2 8,410,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
240103 سیدخندان آپارتمان فروش 98 2 8,410,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
240089 سیدخندان آپارتمان فروش 87 2 5,655,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239920 سیدخندان آپارتمان فروش 57 1 2,650,000,000ریال 46,491,230ریال 1396/02/02 ادامه
238857 سیدخندان آپارتمان فروش 140 3 6,200,000,000ریال 44,285,710ریال 1396/01/29 ادامه
238845 سیدخندان آپارتمان فروش 104 2 6,500,000,000ریال 62,500,000ریال 1396/01/29 ادامه
236743 سیدخندان آپارتمان فروش 148 3 7,622,000,000ریال 51,500,000ریال 1396/01/26 ادامه
236236 سیدخندان آپارتمان فروش 100 2 4,500,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
236224 سیدخندان آپارتمان فروش 60 1 2,700,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235246 سیدخندان آپارتمان فروش 116 2 6,960,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
235223 سیدخندان آپارتمان فروش 81 2 3,645,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
234284 سیدخندان آپارتمان فروش 75 1 3,100,000,000ریال 41,333,330ریال 1396/01/17 ادامه
234283 سیدخندان آپارتمان فروش 117 3 5,300,000,000ریال 45,299,150ریال 1396/01/17 ادامه
233725 سیدخندان آپارتمان فروش 54 1 2,300,000,000ریال 42,592,590ریال 1396/01/15 ادامه
233720 سیدخندان آپارتمان فروش 110 2 7,040,000,000ریال 64,000,000ریال 1396/01/15 ادامه
229699 سیدخندان آپارتمان فروش 107 2 6,634,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230244 سیدخندان آپارتمان فروش 75 2 2,800,000,000ریال 37,333,330ریال 1395/12/24 ادامه
230243 سیدخندان آپارتمان فروش 117 2 5,000,000,000ریال 42,735,040ریال 1395/12/24 ادامه
229305 سیدخندان آپارتمان فروش 76 2 2,750,000,000ریال 36,184,210ریال 1395/12/23 ادامه
228315 سیدخندان آپارتمان فروش 79 2 3,500,000,000ریال 44,303,800ریال 1395/12/19 ادامه
226746 سیدخندان آپارتمان فروش 57 1 2,400,000,000ریال 42,105,260ریال 1395/12/16 ادامه
224809 سیدخندان آپارتمان فروش 48 1 1,900,000,000ریال 39,583,330ریال 1395/12/10 ادامه
224559 سیدخندان آپارتمان فروش 160 3 10,880,000,000ریال 68,000,000ریال 1395/12/09 ادامه
224377 سیدخندان آپارتمان فروش 48 1 2,600,000,000ریال 54,166,670ریال 1395/12/09 ادامه
223763 سیدخندان آپارتمان فروش 45 1 2,340,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223762 سیدخندان آپارتمان فروش 62 1 2,750,000,000ریال 44,354,840ریال 1395/12/08 ادامه
223557 سیدخندان آپارتمان فروش 57 1 2,052,000,000ریال 36,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
222856 سیدخندان آپارتمان فروش 53 1 2,385,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
222336 سیدخندان آپارتمان فروش 128 3 7,936,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
221794 سیدخندان آپارتمان فروش 54 2 3,000,000,000ریال 55,555,560ریال 1395/12/03 ادامه
221792 سیدخندان آپارتمان فروش 102 2 3,570,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
221790 سیدخندان آپارتمان فروش 121 3 5,445,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
220257 سیدخندان آپارتمان فروش 50 1 2,300,000,000ریال 46,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11