فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:3,664

کاربران حاضر:963

 
 

خرید آپارتمان در سید خندان

 
تعداد رکورد یافت شده : 361
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
229699 سیدخندان آپارتمان فروش 107 2 6,634,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230244 سیدخندان آپارتمان فروش 75 2 2,800,000,000ریال 37,333,330ریال 1395/12/24 ادامه
230243 سیدخندان آپارتمان فروش 117 2 5,000,000,000ریال 42,735,040ریال 1395/12/24 ادامه
229305 سیدخندان آپارتمان فروش 76 2 2,750,000,000ریال 36,184,210ریال 1395/12/23 ادامه
228315 سیدخندان آپارتمان فروش 79 2 3,500,000,000ریال 44,303,800ریال 1395/12/19 ادامه
226746 سیدخندان آپارتمان فروش 57 1 2,400,000,000ریال 42,105,260ریال 1395/12/16 ادامه
224809 سیدخندان آپارتمان فروش 48 1 1,900,000,000ریال 39,583,330ریال 1395/12/10 ادامه
224559 سیدخندان آپارتمان فروش 160 3 10,880,000,000ریال 68,000,000ریال 1395/12/09 ادامه
224377 سیدخندان آپارتمان فروش 48 1 2,600,000,000ریال 54,166,670ریال 1395/12/09 ادامه
223763 سیدخندان آپارتمان فروش 45 1 2,340,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223762 سیدخندان آپارتمان فروش 62 1 2,750,000,000ریال 44,354,840ریال 1395/12/08 ادامه
223557 سیدخندان آپارتمان فروش 57 1 2,052,000,000ریال 36,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
222856 سیدخندان آپارتمان فروش 53 1 2,385,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
222336 سیدخندان آپارتمان فروش 128 3 7,936,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
221794 سیدخندان آپارتمان فروش 54 2 3,000,000,000ریال 55,555,560ریال 1395/12/03 ادامه
221792 سیدخندان آپارتمان فروش 102 2 3,570,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
221790 سیدخندان آپارتمان فروش 121 3 5,445,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
220257 سیدخندان آپارتمان فروش 50 1 2,300,000,000ریال 46,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
220256 سیدخندان آپارتمان فروش 80 2 3,300,000,000ریال 41,250,000ریال 1395/12/01 ادامه
220253 سیدخندان آپارتمان فروش 90 2 6,000,000,000ریال 66,666,670ریال 1395/12/01 ادامه
219715 سیدخندان آپارتمان فروش 90 2 4,300,000,000ریال 47,777,780ریال 1395/11/28 ادامه
218882 سیدخندان آپارتمان فروش 54 2 3,240,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218354 سیدخندان آپارتمان فروش 50 1 2,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218353 سیدخندان آپارتمان فروش 100 2 4,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218323 سیدخندان آپارتمان فروش 76 2 3,500,000,000ریال 46,052,630ریال 1395/11/26 ادامه
217678 سیدخندان آپارتمان فروش 88 2 3,256,000,000ریال 37,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217143 سیدخندان آپارتمان فروش 150 3 9,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216549 سیدخندان آپارتمان فروش 81 2 1395/11/24 ادامه
216067 سیدخندان آپارتمان فروش 71 2 2,900,000,000ریال 40,845,070ریال 1395/11/21 ادامه
215022 سیدخندان آپارتمان فروش 120 2 53,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
214394 سیدخندان آپارتمان فروش 106 2 5,724,000,000ریال 54,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
213763 سیدخندان آپارتمان فروش 108 2 4,860,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/18 ادامه
213755 سیدخندان آپارتمان فروش 95 2 6,175,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/18 ادامه
213135 سیدخندان آپارتمان فروش 54 1 2,900,000,000ریال 53,703,700ریال 1395/11/17 ادامه
213122 سیدخندان آپارتمان فروش 30 2,200,000,000ریال 73,333,330ریال 1395/11/17 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11