فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:3,533

کاربران حاضر:284

 
 

خرید آپارتمان در سید خندان

 
تعداد رکورد یافت شده : 313
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
205032 سیدخندان آپارتمان فروش 104 2 6,500,000,000ریال 62,500,000ریال 1395/10/29 ادامه
204417 سیدخندان آپارتمان فروش 54 1 2,300,000,000ریال 42,592,590ریال 1395/10/28 ادامه
200627 سیدخندان آپارتمان فروش 42 1 2,250,000,000ریال 53,571,430ریال 1395/10/19 ادامه
199522 سیدخندان آپارتمان فروش 90 2 50,000,000ریال 1395/10/15 ادامه
198716 سیدخندان آپارتمان فروش 0 1 2,632,500,000ریال 45,000,000ریال 1395/10/13 ادامه
198335 سیدخندان آپارتمان فروش 0 2 3,000,000,000ریال 37,267,080ریال 1395/10/12 ادامه
197132 سیدخندان آپارتمان فروش 116 2 1395/10/09 ادامه
195797 سیدخندان آپارتمان فروش 114 2 3,648,000,000ریال 32,000,000ریال 1395/10/06 ادامه
195784 سیدخندان آپارتمان فروش 77 2 3,850,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/10/06 ادامه
194101 سیدخندان آپارتمان فروش 76 2 2,850,000,000ریال 37,500,000ریال 1395/10/01 ادامه
193593 سیدخندان آپارتمان فروش 102 2 6,426,000,000ریال 63,000,000ریال 1395/09/29 ادامه
188654 سیدخندان آپارتمان فروش 90 2 5,500,000,000ریال 61,111,110ریال 1395/09/18 ادامه
188493 سیدخندان آپارتمان فروش 76 2 3,800,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/09/18 ادامه
185247 سیدخندان آپارتمان فروش 94 2 5,452,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/09/09 ادامه
183903 سیدخندان آپارتمان فروش 138 3 7,590,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/09/03 ادامه
183855 سیدخندان آپارتمان فروش 111 3 8,880,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/09/03 ادامه
181571 سیدخندان آپارتمان فروش 125 3 6,688,000,000ریال 76,000,000ریال 1395/08/26 ادامه
181571 سیدخندان آپارتمان فروش 88 2 6,688,000,000ریال 76,000,000ریال 1395/08/26 ادامه
179895 سیدخندان آپارتمان فروش 102 2 3,570,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/08/23 ادامه
175917 سیدخندان آپارتمان فروش 98 2 4,018,000,000ریال 41,000,000ریال 1395/08/13 ادامه
175719 سیدخندان آپارتمان فروش 40 1,800,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/08/13 ادامه
174420 سیدخندان آپارتمان فروش 111 2 4,800,000,000ریال 43,243,240ریال 1395/08/10 ادامه
169622 سیدخندان آپارتمان فروش 88 2 3,432,000,000ریال 39,000,000ریال 1395/07/29 ادامه
169756 سیدخندان آپارتمان فروش 102 2 5,202,000,000ریال 51,000,000ریال 1395/07/29 ادامه
169720 سیدخندان آپارتمان فروش 150 3 9,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/07/29 ادامه
169374 سیدخندان آپارتمان فروش 76 2 3,400,000,000ریال 44,736,840ریال 1395/07/29 ادامه
168167 سیدخندان آپارتمان فروش 100 2 4,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/07/26 ادامه
167181 سیدخندان آپارتمان فروش 53 1 2,385,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/07/19 ادامه
166585 سیدخندان آپارتمان فروش 80 2 4,640,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/07/18 ادامه
164923 سیدخندان آپارتمان فروش 88 2 1395/07/14 ادامه
165353 سیدخندان آپارتمان فروش 70 1 2,700,000,000ریال 38,571,430ریال 1395/07/14 ادامه
163194 سیدخندان آپارتمان فروش 90 2 1395/07/11 ادامه
162487 سیدخندان آپارتمان فروش 90 2 5,400,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/07/10 ادامه
162481 سیدخندان آپارتمان فروش 70 1 3,640,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/07/10 ادامه
158123 سیدخندان آپارتمان فروش 108 3 5,200,000,000ریال 48,148,150ریال 1395/06/28 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9