فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:3,578

کاربران حاضر:385

 
 

خرید آپارتمان در سید خندان

 
تعداد رکورد یافت شده : 343
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
219715 سیدخندان آپارتمان فروش 90 2 4,300,000,000ریال 47,777,780ریال 1395/11/28 ادامه
218882 سیدخندان آپارتمان فروش 54 2 3,240,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218354 سیدخندان آپارتمان فروش 50 1 2,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218353 سیدخندان آپارتمان فروش 100 2 4,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218323 سیدخندان آپارتمان فروش 76 2 3,500,000,000ریال 46,052,630ریال 1395/11/26 ادامه
217678 سیدخندان آپارتمان فروش 88 2 3,256,000,000ریال 37,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217143 سیدخندان آپارتمان فروش 150 3 9,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216549 سیدخندان آپارتمان فروش 81 2 1395/11/24 ادامه
216067 سیدخندان آپارتمان فروش 71 2 2,900,000,000ریال 40,845,070ریال 1395/11/21 ادامه
215022 سیدخندان آپارتمان فروش 120 2 53,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
214394 سیدخندان آپارتمان فروش 106 2 5,724,000,000ریال 54,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
213763 سیدخندان آپارتمان فروش 108 2 4,860,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/18 ادامه
213755 سیدخندان آپارتمان فروش 95 2 6,175,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/18 ادامه
213135 سیدخندان آپارتمان فروش 54 1 2,900,000,000ریال 53,703,700ریال 1395/11/17 ادامه
213122 سیدخندان آپارتمان فروش 30 2,200,000,000ریال 73,333,330ریال 1395/11/17 ادامه
213122 سیدخندان آپارتمان فروش 30 2,200,000,000ریال 73,333,330ریال 1395/11/17 ادامه
213118 سیدخندان آپارتمان فروش 97 2 5,626,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
211954 سیدخندان آپارتمان فروش 84 2 3,192,000,000ریال 38,000,000ریال 1395/11/14 ادامه
211324 سیدخندان آپارتمان فروش 102 1 5,202,000,000ریال 51,000,000ریال 1395/11/13 ادامه
210509 سیدخندان آپارتمان فروش 128 3 7,936,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/11/11 ادامه
210507 سیدخندان آپارتمان فروش 125 3 6,875,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/11/11 ادامه
208846 سیدخندان آپارتمان فروش 90 2 5,400,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/07 ادامه
208565 سیدخندان آپارتمان فروش 80 2 3,300,000,000ریال 41,250,000ریال 1395/11/07 ادامه
207618 سیدخندان آپارتمان فروش 125 3 9,375,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/05 ادامه
207618 سیدخندان آپارتمان فروش 88 2 9,375,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/05 ادامه
207377 سیدخندان آپارتمان فروش 85 1 4,590,000,000ریال 54,000,000ریال 1395/11/05 ادامه
207377 سیدخندان آپارتمان فروش 62 1 4,590,000,000ریال 54,000,000ریال 1395/11/05 ادامه
206634 سیدخندان آپارتمان فروش 57 1 2,650,000,000ریال 46,491,230ریال 1395/11/04 ادامه
206635 سیدخندان آپارتمان فروش 50 1 2,250,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/04 ادامه
206324 سیدخندان آپارتمان فروش 130 3 6,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/03 ادامه
205032 سیدخندان آپارتمان فروش 104 2 6,500,000,000ریال 62,500,000ریال 1395/10/29 ادامه
204417 سیدخندان آپارتمان فروش 54 1 2,300,000,000ریال 42,592,590ریال 1395/10/28 ادامه
200627 سیدخندان آپارتمان فروش 42 1 2,250,000,000ریال 53,571,430ریال 1395/10/19 ادامه
199522 سیدخندان آپارتمان فروش 90 2 50,000,000ریال 1395/10/15 ادامه
198716 سیدخندان آپارتمان فروش 0 1 2,632,500,000ریال 45,000,000ریال 1395/10/13 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10