فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:59,204

کاربران حاضر:323

 
 

خرید و فروش آپارتمان در سهروردی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
384947 سهروردی آپارتمان فروش 122 2 16,470,000,000ریال 135,000,000ریال 1397/02/27 ادامه
384939 سهروردی آپارتمان فروش 125 3 11,875,000,000ریال 95,000,000ریال 1397/02/27 ادامه
384720 سهروردی آپارتمان فروش 105 2 7,665,000,000ریال 73,000,000ریال 1397/02/27 ادامه
384719 سهروردی آپارتمان فروش 90 2 9,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1397/02/27 ادامه
384422 سهروردی آپارتمان فروش 175 3 16,200,000,000ریال 92,571,430ریال 1397/02/25 ادامه
384083 سهروردی آپارتمان فروش 95 2 8,900,000,000ریال 93,684,210ریال 1397/02/25 ادامه
383754 سهروردی آپارتمان فروش 173 3 25,950,000,000ریال 150,000,000ریال 1397/02/24 ادامه
383752 سهروردی آپارتمان فروش 147 2 14,700,000,000ریال 100,000,000ریال 1397/02/24 ادامه
383656 سهروردی آپارتمان فروش 84 2 7,300,000,000ریال 86,904,760ریال 1397/02/23 ادامه
383096 سهروردی آپارتمان فروش 270 3 1397/02/20 ادامه
383233 سهروردی آپارتمان فروش 72 2 11,160,000,000ریال 155,000,000ریال 1397/02/20 ادامه
382987 سهروردی آپارتمان فروش 105 2 5,985,000,000ریال 57,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
383075 سهروردی آپارتمان فروش 131 3 14,672,000,000ریال 112,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
383073 سهروردی آپارتمان فروش 105 2 11,760,000,000ریال 112,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382704 سهروردی آپارتمان فروش 230 4 23,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382703 سهروردی آپارتمان فروش 97 2 9,700,000,000ریال 100,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382703 سهروردی آپارتمان فروش 72 2 9,700,000,000ریال 100,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382702 سهروردی آپارتمان فروش 110 3 11,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382357 سهروردی آپارتمان فروش 235 4 32,900,000,000ریال 140,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
382356 سهروردی آپارتمان فروش 150 3 13,950,000,000ریال 93,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
382355 سهروردی آپارتمان فروش 120 2 12,320,000,000ریال 110,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
382355 سهروردی آپارتمان فروش 112 2 12,320,000,000ریال 110,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
382336 سهروردی آپارتمان فروش 95 2 8,900,000,000ریال 93,684,210ریال 1397/02/17 ادامه
381959 سهروردی آپارتمان فروش 186 3 22,320,000,000ریال 120,000,000ریال 1397/02/16 ادامه
381844 سهروردی آپارتمان فروش 120 2 7,500,000,000ریال 62,500,000ریال 1397/02/16 ادامه
381527 سهروردی آپارتمان فروش 98 2 9,800,000,000ریال 100,000,000ریال 1397/02/13 ادامه
381526 سهروردی آپارتمان فروش 100 2 9,500,000,000ریال 95,000,000ریال 1397/02/13 ادامه
381523 سهروردی آپارتمان فروش 85 2 9,350,000,000ریال 110,000,000ریال 1397/02/13 ادامه
381523 سهروردی آپارتمان فروش 105 2 9,350,000,000ریال 110,000,000ریال 1397/02/13 ادامه
381521 سهروردی آپارتمان فروش 182 3 15,470,000,000ریال 85,000,000ریال 1397/02/13 ادامه
381412 سهروردی آپارتمان فروش 106 2 500,000,000ریال 30,000,000ریال 1397/02/13 ادامه
380860 سهروردی آپارتمان فروش 93 2 5,800,000,000ریال 62,365,590ریال 1397/02/10 ادامه
380068 سهروردی آپارتمان فروش 100 2 6,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1397/02/06 ادامه
379610 سهروردی آپارتمان فروش 127 2 9,525,000,000ریال 75,000,000ریال 1397/02/04 ادامه
379460 سهروردی آپارتمان فروش 129 3 10,320,000,000ریال 80,000,000ریال 1397/02/04 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29