فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:46,986

کاربران حاضر:420

 
 

خرید و فروش آپارتمان در سهروردی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
220008 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 154 4 10,780,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219997 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 108 2 9,072,000,000ریال 84,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219689 سهروردی آپارتمان فروش 100 2 6,600,000,000ریال 66,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219688 سهروردی آپارتمان فروش 108 2 6,912,000,000ریال 64,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219628 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 127 3 10,150,000,000ریال 79,921,260ریال 1395/11/28 ادامه
219604 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 118 2 7,788,000,000ریال 66,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219589 سهروردی جنوبی آپارتمان فروش 120 2 7,560,000,000ریال 63,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219472 سهروردی آپارتمان فروش 57 1 2,550,000,000ریال 44,736,840ریال 1395/11/28 ادامه
218966 سهروردی آپارتمان فروش 50 1 2,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218879 سهروردی آپارتمان فروش 120 2 5,040,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218469 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 130 3 11,000,000,000ریال 84,615,380ریال 1395/11/26 ادامه
218466 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 132 3 11,220,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218322 سهروردی آپارتمان فروش 137 3 4,110,000,000ریال 30,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218321 سهروردی آپارتمان فروش 95 2 6,175,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218320 سهروردی آپارتمان فروش 118 2 8,850,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218320 سهروردی آپارتمان فروش 112 2 8,850,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218011 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 96 2 100,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217557 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 100 2 9,000,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217553 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 111 3 9,435,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217538 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 118 2 8,850,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217225 سهروردی آپارتمان فروش 105 2 1395/11/25 ادامه
217164 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 114 2 11,400,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216951 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 114 3 5,996,400,000ریال 52,600,000ریال 1395/11/24 ادامه
216880 سهروردی آپارتمان فروش 97 2 5,335,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216879 سهروردی آپارتمان فروش 70 2 5,810,000,000ریال 83,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
215996 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 72 2 5,350,000,000ریال 74,305,560ریال 1395/11/23 ادامه
215921 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 118 2 8,850,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216148 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 264 3 13,200,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216064 سهروردی آپارتمان فروش 84 2 5,600,000,000ریال 66,666,670ریال 1395/11/21 ادامه
216060 سهروردی آپارتمان فروش 130 3 11,000,000,000ریال 84,615,380ریال 1395/11/21 ادامه
216059 سهروردی آپارتمان فروش 132 3 11,220,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
215671 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 248 3 70,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
215049 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 330 3 200,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215551 سهروردی آپارتمان فروش 114 2 11,400,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215441 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 122 3 9,150,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29