فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:48,934

کاربران حاضر:993

 
 

خرید و فروش آپارتمان در سهروردی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
230544 سهروردی آپارتمان فروش 95 2 5,980,000,000ریال 62,947,370ریال 1395/12/25 ادامه
230434 سهروردی آپارتمان فروش 180 3 220,000,000ریال 1395/12/25 ادامه
229836 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 95 2 8,075,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229773 سهروردی آپارتمان فروش 92 2 7,820,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229772 سهروردی آپارتمان فروش 140 3 13,300,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229670 سهروردی آپارتمان فروش 138 2 10,074,000,000ریال 73,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229669 سهروردی آپارتمان فروش 177 3 10,000,000,000ریال 56,497,180ریال 1395/12/24 ادامه
229667 سهروردی آپارتمان فروش 73 2 5,256,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230385 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 120 3 10,200,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230241 سهروردی آپارتمان فروش 95 2 8,075,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229303 سهروردی آپارتمان فروش 86 2 4,000,000,000ریال 46,511,630ریال 1395/12/23 ادامه
229301 سهروردی آپارتمان فروش 264 4 13,200,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
229245 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 140 3 10,220,000,000ریال 73,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
229243 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 129 2 9,288,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
229238 سهروردی جنوبی آپارتمان فروش 177 3 10,000,000,000ریال 56,400,000ریال 1395/12/23 ادامه
229177 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 95 2 6,365,000,000ریال 67,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
229151 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 60 1 4,200,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
229145 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 112 2 5,600,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
229141 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 210 3 10,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
229109 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 138 3 10,074,000,000ریال 73,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
228483 سهروردی آپارتمان فروش 143 3 9,724,000,000ریال 68,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228468 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 72 2 5,760,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228449 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 100 2 5,900,000,000ریال 59,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228447 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 126 3 6,700,000,000ریال 53,174,600ریال 1395/12/19 ادامه
228441 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 210 3 10,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228423 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 82 2 5,100,000,000ریال 62,195,120ریال 1395/12/19 ادامه
228417 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 115 3 8,510,000,000ریال 74,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228412 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 138 3 13,800,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228374 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 109 2 6,213,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228049 سهروردی آپارتمان فروش 98 2 9,800,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228013 سهروردی آپارتمان فروش 131 3 8,200,000,000ریال 62,595,420ریال 1395/12/18 ادامه
227873 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 131 3 8,200,000,000ریال 62,500,000ریال 1395/12/18 ادامه
227771 سهروردی آپارتمان فروش 80 2 3,900,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227486 سهروردی آپارتمان فروش 210 3 10,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
227435 سهروردی آپارتمان فروش 72 2 5,760,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29