فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:58,219

کاربران حاضر:201

 
 

خرید و فروش آپارتمان در سهروردی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
374408 سهروردی آپارتمان فروش 180 3 20,700,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374406 سهروردی آپارتمان فروش 174 3 20,880,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374349 سهروردی آپارتمان فروش 113 2 10,735,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374329 سهروردی آپارتمان فروش 120 3 8,000,000,000ریال 66,666,670ریال 1396/12/27 ادامه
374230 سهروردی آپارتمان فروش 180 3 20,700,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374228 سهروردی آپارتمان فروش 174 3 20,880,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374171 سهروردی آپارتمان فروش 113 2 10,735,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
374151 سهروردی آپارتمان فروش 120 3 8,000,000,000ریال 66,666,670ریال 1396/12/24 ادامه
373943 سهروردی آپارتمان فروش 106 2 8,000,000,000ریال 75,471,700ریال 1396/12/24 ادامه
373916 سهروردی آپارتمان فروش 108 2 6,480,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/12/23 ادامه
373783 سهروردی آپارتمان فروش 118 3 15,340,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/12/23 ادامه
373783 سهروردی آپارتمان فروش 118 3 15,340,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/12/23 ادامه
373737 سهروردی آپارتمان فروش 264 13,992,000,000ریال 53,000,000ریال 1396/12/23 ادامه
373629 سهروردی آپارتمان فروش 89 2 6,600,000,000ریال 74,157,300ریال 1396/12/22 ادامه
373296 سهروردی آپارتمان فروش 200 3 17,000,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/21 ادامه
373295 سهروردی آپارتمان فروش 100 2 8,500,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/21 ادامه
373027 سهروردی آپارتمان فروش 80 2 6,900,000,000ریال 86,250,000ریال 1396/12/20 ادامه
373011 سهروردی آپارتمان فروش 96 2 8,160,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
373011 سهروردی آپارتمان فروش 102 2 8,160,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
373010 سهروردی آپارتمان فروش 69 1 3,000,000,000ریال 43,478,260ریال 1396/12/20 ادامه
372639 سهروردی آپارتمان فروش 123 3 11,865,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/12/17 ادامه
372639 سهروردی آپارتمان فروش 113 3 11,865,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/12/17 ادامه
372161 سهروردی آپارتمان فروش 105 2 12,075,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/12/15 ادامه
371837 سهروردی آپارتمان فروش 122 2 13,420,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/12/15 ادامه
371430 سهروردی آپارتمان فروش 96 2 11,040,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/12/13 ادامه
370851 سهروردی آپارتمان فروش 47 1 2,700,000,000ریال 57,446,810ریال 1396/12/09 ادامه
370846 سهروردی آپارتمان فروش 144 3 12,000,000,000ریال 1396/12/09 ادامه
370515 سهروردی آپارتمان فروش 97 2 10,185,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/12/08 ادامه
370219 سهروردی آپارتمان فروش 113 2 5,800,000,000ریال 51,327,430ریال 1396/12/07 ادامه
369896 سهروردی آپارتمان فروش 50 2 3,750,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/12/06 ادامه
369492 سهروردی آپارتمان فروش 61 2 7,100,000,000ریال 116,393,440ریال 1396/12/05 ادامه
369278 سهروردی آپارتمان فروش 118 2 1396/12/03 ادامه
369278 سهروردی آپارتمان فروش 108 2 1396/12/03 ادامه
369121 سهروردی آپارتمان فروش 101 2 7,000,000,000ریال 69,306,930ریال 1396/12/02 ادامه
368558 سهروردی آپارتمان فروش 120 2 9,120,000,000ریال 76,000,000ریال 1396/11/30 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29