فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:55,932

کاربران حاضر:195

 
 

خرید و فروش آپارتمان در سهروردی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
324560 سهروردی آپارتمان فروش 110 2 8,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324559 سهروردی آپارتمان فروش 120 3 8,000,000,000ریال 66,666,670ریال 1396/07/30 ادامه
324555 سهروردی آپارتمان فروش 46 1 2,600,000,000ریال 56,521,740ریال 1396/07/30 ادامه
324421 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 0 150,000,000ریال 1396/07/27 ادامه
324281 سهروردی آپارتمان فروش 136 3 10,880,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324280 سهروردی آپارتمان فروش 85 2 5,450,000,000ریال 64,117,650ریال 1396/07/26 ادامه
323562 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 0 150,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323578 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 0 155,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323441 سهروردی آپارتمان فروش 95 2 8,075,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323365 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 120 2 6,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323336 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 93 2 7,905,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323257 سهروردی شمالی پيش فروش فروش 165 3 21,450,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323241 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 150 3 11,250,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323141 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 165 3 21,450,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323136 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 0 9,800,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322494 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 138 3 13,800,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322383 سهروردی آپارتمان فروش 178 2 8,900,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322376 سهروردی آپارتمان فروش 84 2 3,300,000,000ریال 39,285,710ریال 1396/07/23 ادامه
322244 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 132 3 11,352,000,000ریال 86,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322235 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 135 2 7,000,000,000ریال 51,800,000ریال 1396/07/23 ادامه
322226 سهروردی جنوبی آپارتمان فروش 143 3 9,724,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
321858 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 0 120,000,000,000ریال 1396/07/22 ادامه
321730 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 0 100,000,000ریال 1396/07/22 ادامه
321604 سهروردی آپارتمان فروش 105 2 9,450,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321597 سهروردی آپارتمان فروش 69 1 2,760,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321266 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 220 4 100,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321239 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 0 110,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321326 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 0 200,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321325 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 0 173,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321008 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 0 50,000,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
320975 سهروردی آپارتمان فروش 50 1 2,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
320691 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 208 3 35,000,000,000ریال 168,269,230ریال 1396/07/18 ادامه
320648 سهروردی آپارتمان فروش 210 3 10,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
320195 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 0 31,000,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
320151 سهروردی آپارتمان فروش 180 3 19,800,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/07/17 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29