فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:45,705

کاربران حاضر:298

 
 

خرید و فروش آپارتمان در سهروردی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
205759 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 100 2 6,200,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205748 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 113 3 5,876,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205733 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 110 3 7,700,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205491 سهروردی آپارتمان فروش 100 2 6,200,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205455 سهروردی جنوبی آپارتمان فروش 120 2 5,640,000,000ریال 47,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205395 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 125 2 7,000,000,000ریال 56,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205381 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 117 2 4,900,000,000ریال 41,800,000ریال 1395/10/30 ادامه
205231 سهروردی جنوبی آپارتمان فروش 35 1 1,350,000,000ریال 38,500,000ریال 1395/10/30 ادامه
205217 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 47 1 2,200,000,000ریال 46,800,000ریال 1395/10/30 ادامه
205216 سهروردی جنوبی آپارتمان فروش 69 2 3,800,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205100 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 400 108,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205099 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 95 2 95,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205047 سهروردی آپارتمان فروش 205 4 7,500,000,000ریال 36,585,370ریال 1395/10/29 ادامه
204920 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 97 2 5,335,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204831 سهروردی آپارتمان فروش 85 2 3,825,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204035 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 128 2 120,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204501 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 110 3 8,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204483 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 135 3 7,425,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204282 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 77 2 6,160,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204278 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 52 1 4,160,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
203973 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 0 105,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
203774 سهروردی آپارتمان فروش 97 2 5,335,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
203877 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 100 2 10,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203875 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 310 5 12,500,000,000ریال 40,322,580ریال 1395/10/27 ادامه
203848 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 150 3 11,250,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203169 سهروردی آپارتمان فروش 110 3 8,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203168 سهروردی آپارتمان فروش 77 2 6,160,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203168 سهروردی آپارتمان فروش 72 2 6,160,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203167 سهروردی آپارتمان فروش 52 1 4,160,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203145 سهروردی آپارتمان فروش 135 3 7,425,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
203043 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 152 3 7,600,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
202663 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 113 2 8,475,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
202754 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 135 3 80,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
202655 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 120 2 7,800,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
202621 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 115 3 7,000,000,000ریال 60,800,000ریال 1395/10/25 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29