فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:57,363

کاربران حاضر:177

 
 

خرید و فروش آپارتمان در سهروردی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360497 سهروردی آپارتمان فروش 110 36,000,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360458 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 112 2 5,488,000,000ریال 49,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360236 سهروردی آپارتمان فروش 90 2 4,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359464 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 0 200,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359080 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 156 3 9,360,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358859 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 250 4 110,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358855 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 235 4 110,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359188 سهروردی آپارتمان فروش 108 2 7,236,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359185 سهروردی آپارتمان فروش 50 1 2,550,000,000ریال 51,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358184 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 200 3 14,000,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358025 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 0 220,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357700 سهروردی آپارتمان فروش 72 2 5,050,000,000ریال 70,138,890ریال 1396/10/19 ادامه
357698 سهروردی آپارتمان فروش 107 2 8,600,000,000ریال 80,373,830ریال 1396/10/19 ادامه
356471 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 0 150,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356189 سهروردی آپارتمان فروش 115 2 7,700,000,000ریال 66,956,520ریال 1396/10/16 ادامه
356109 سهروردی آپارتمان فروش 187 3 1396/10/16 ادامه
355101 سهروردی آپارتمان فروش 118 3 13,216,000,000ریال 112,000,000ریال 1396/10/11 ادامه
355101 سهروردی آپارتمان فروش 118 3 13,216,000,000ریال 112,000,000ریال 1396/10/11 ادامه
355095 سهروردی آپارتمان فروش 94 2 7,520,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/10/11 ادامه
354423 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 0 240,000,000ریال 1396/10/10 ادامه
354686 سهروردی آپارتمان فروش 350 3 46,000,000,000ریال 1396/10/10 ادامه
354330 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 0 35,000,000,000ریال 1396/10/10 ادامه
354266 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 0 9,800,000,000ریال 1396/10/10 ادامه
354144 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 0 173,000,000ریال 1396/10/10 ادامه
354129 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 0 200,000,000ریال 1396/10/10 ادامه
354071 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 248 3 70,000,000ریال 1396/10/09 ادامه
353993 سهروردی آپارتمان فروش 92 2 7,360,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/10/09 ادامه
353839 سهروردی آپارتمان فروش 140 2 120,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
353694 سهروردی آپارتمان فروش 110 2 11,550,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
353692 سهروردی آپارتمان فروش 165 3 24,750,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
353308 سهروردی آپارتمان فروش 230 4 25,300,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/10/06 ادامه
353186 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 170 3 12,240,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/10/05 ادامه
352555 سهروردی آپارتمان فروش 125 3 17,500,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/10/05 ادامه
352314 سهروردی آپارتمان فروش 50 1 2,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/10/04 ادامه
352311 سهروردی آپارتمان فروش 84 2 3,300,000,000ریال 39,285,710ریال 1396/10/04 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29