فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:50,211

کاربران حاضر:231

 
 

خرید و فروش آپارتمان در سهروردی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
240891 سهروردی آپارتمان فروش 122 3 8,784,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240887 سهروردی آپارتمان فروش 115 2 6,900,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240886 سهروردی آپارتمان فروش 120 3 9,500,000,000ریال 79,166,670ریال 1396/02/04 ادامه
240757 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 115 2 7,100,000,000ریال 61,700,000ریال 1396/02/04 ادامه
240496 سهروردی آپارتمان فروش 107 2 1396/02/04 ادامه
240460 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 0 41,760,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240320 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 120 3 9,500,000,000ریال 79,100,000ریال 1396/02/03 ادامه
240065 سهروردی آپارتمان فروش 140 3 13,300,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239989 سهروردی جنوبی آپارتمان فروش 110 2 6,930,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239357 سهروردی آپارتمان فروش 125 2 9,000,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
239356 سهروردی آپارتمان فروش 125 2 8,000,000,000ریال 64,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
239349 سهروردی آپارتمان فروش 46 1 2,392,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
239221 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 125 2 9,000,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
238144 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 100 2 8,500,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
237629 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 105 2 7,200,000,000ریال 68,500,000ریال 1396/01/28 ادامه
237781 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 0 88,000,000,000ریال 220,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237768 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 0 32,000,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237748 سهروردی شمالی پيش فروش فروش 165 3 21,450,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237662 سهروردی آپارتمان فروش 97 2 5,335,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237388 سهروردی آپارتمان فروش 185 9 11,000,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
237376 سهروردی آپارتمان فروش 147 3 8,820,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
237376 سهروردی آپارتمان فروش 90 2 8,820,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
237375 سهروردی آپارتمان فروش 84 2 3,300,000,000ریال 39,285,710ریال 1396/01/26 ادامه
237374 سهروردی آپارتمان فروش 52 1 4,160,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
236921 سهروردی آپارتمان فروش 120 2 8,000,000,000ریال 66,666,670ریال 1396/01/26 ادامه
236251 سهروردی آپارتمان فروش 80 7,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
236251 سهروردی آپارتمان فروش 100 2 7,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
236251 سهروردی آپارتمان فروش 76 7,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235841 سهروردی آپارتمان فروش 114 2 7,752,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235811 سهروردی آپارتمان فروش 120 2 8,040,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235642 سهروردی آپارتمان فروش 89 2 1,750,000,000ریال 19,662,920ریال 1396/01/23 ادامه
235244 سهروردی آپارتمان فروش 215 4 23,650,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
235219 سهروردی آپارتمان فروش 115 2 8,625,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
235156 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 110 2 8,250,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
235123 سهروردی شمالی آپارتمان فروش 108 2 8,100,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29