فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:26,540

کاربران حاضر:415

 
 

خرید و فروش آپارتمان در هفت تیر

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
219705 هفت تیر آپارتمان فروش 258 3 12,000,000,000ریال 46,511,630ریال 1395/11/28 ادامه
219674 هفت تیر آپارتمان فروش 122 2 4,880,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219673 هفت تیر آپارتمان فروش 90 2 5,220,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219433 هفت تیر آپارتمان فروش 45 1 2,025,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219462 هفت تیر آپارتمان فروش 57 1 3,705,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219461 هفت تیر آپارتمان فروش 46 1 1,600,000,000ریال 34,782,610ریال 1395/11/28 ادامه
219066 هفت تیر آپارتمان فروش 100 2 5,700,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
219054 هفت تیر آپارتمان فروش 138 3 8,000,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
219016 هفت تیر آپارتمان فروش 85 2 3,825,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218235 هفت تیر آپارتمان فروش 62 2 3,300,000,000ریال 53,225,800ریال 1395/11/26 ادامه
218232 هفت تیر آپارتمان فروش 100 2 6,200,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217805 هفت تیر آپارتمان فروش 225 10 18,000,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217700 هفت تیر آپارتمان فروش 121 3 7,865,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217469 هفت تیر آپارتمان فروش 150 3 9,300,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217034 هفت تیر آپارتمان فروش 102 2 6,324,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
217005 هفت تیر آپارتمان فروش 0 1 2,500,000,000ریال 45,871,560ریال 1395/11/24 ادامه
215889 هفت تیر آپارتمان فروش 76 2 5,700,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
215448 هفت تیر آپارتمان فروش 145 3 10,150,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215183 هفت تیر آپارتمان فروش 61 1 3,294,000,000ریال 54,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215176 هفت تیر آپارتمان فروش 113 2 5,085,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215174 هفت تیر آپارتمان فروش 75 2 3,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
213899 هفت تیر آپارتمان فروش 95 2 6,175,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/18 ادامه
213782 هفت تیر آپارتمان فروش 100 2 5,700,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/11/18 ادامه
212769 هفت تیر آپارتمان فروش 155 3 115,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
213121 هفت تیر آپارتمان فروش 53 1 2,300,000,000ریال 43,396,230ریال 1395/11/17 ادامه
213104 هفت تیر آپارتمان فروش 100 2 5,500,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
213039 هفت تیر آپارتمان فروش 98 2 3,950,000,000ریال 40,306,120ریال 1395/11/17 ادامه
212157 هفت تیر آپارتمان فروش 0 1 9,711,000,000ریال 83,000,000ریال 1395/11/14 ادامه
211256 هفت تیر آپارتمان فروش 84 2 4,452,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/11/13 ادامه
211247 هفت تیر آپارتمان فروش 95 2 4,085,000,000ریال 43,000,000ریال 1395/11/13 ادامه
210773 هفت تیر آپارتمان فروش 100 2 5,800,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/11/13 ادامه
210997 هفت تیر آپارتمان فروش 92 2 6,440,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/11/12 ادامه
210974 هفت تیر آپارتمان فروش 126 3 7,938,000,000ریال 63,000,000ریال 1395/11/12 ادامه
210905 هفت تیر آپارتمان فروش 116 2 7,540,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/12 ادامه
210039 هفت تیر آپارتمان فروش 516 7 150,000,000ریال 1395/11/11 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29