فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:34,120

کاربران حاضر:321

 
 

خرید و فروش آپارتمان در هفت تیر

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
382992 هفت تیر آپارتمان فروش 60 2 3,600,000,000ریال 60,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382695 هفت تیر آپارتمان فروش 111 2 8,325,000,000ریال 75,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382578 هفت تیر آپارتمان فروش 95 2 4,000,000,000ریال 42,105,260ریال 1397/02/18 ادامه
382268 هفت تیر آپارتمان فروش 75 2 2,200,000,000ریال 29,333,330ریال 1397/02/17 ادامه
381533 هفت تیر آپارتمان فروش 81 2 8,600,000,000ریال 91,489,360ریال 1397/02/13 ادامه
381533 هفت تیر آپارتمان فروش 94 2 8,600,000,000ریال 91,489,360ریال 1397/02/13 ادامه
381531 هفت تیر آپارتمان فروش 92 2 6,624,000,000ریال 72,000,000ریال 1397/02/13 ادامه
380588 هفت تیر آپارتمان فروش 98 3 5,900,000,000ریال 60,204,080ریال 1397/02/10 ادامه
380463 هفت تیر آپارتمان فروش 70 1 4,900,000,000ریال 70,000,000ریال 1397/02/09 ادامه
379473 هفت تیر آپارتمان فروش 102 3 5,200,000,000ریال 50,980,390ریال 1397/02/04 ادامه
377686 هفت تیر آپارتمان فروش 112 2 7,280,000,000ریال 65,000,000ریال 1397/01/29 ادامه
376807 هفت تیر آپارتمان فروش 130 3 4,500,000,000ریال 34,615,380ریال 1397/01/23 ادامه
374887 هفت تیر آپارتمان فروش 120 3 7,200,000,000ریال 60,000,000ریال 1397/01/09 ادامه
373635 هفت تیر آپارتمان فروش 100 2 7,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/12/22 ادامه
373308 هفت تیر آپارتمان فروش 90 2 6,300,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/12/21 ادامه
371064 هفت تیر آپارتمان فروش 95 2 4,000,000,000ریال 42,105,260ریال 1396/12/12 ادامه
370534 هفت تیر آپارتمان فروش 111 2 8,325,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/12/08 ادامه
370513 هفت تیر آپارتمان فروش 117 2 5,265,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/12/08 ادامه
369103 هفت تیر آپارتمان فروش 45 1 2,850,000,000ریال 63,333,330ریال 1396/12/02 ادامه
369066 هفت تیر آپارتمان فروش 132 4 5,200,000,000ریال 39,393,940ریال 1396/12/02 ادامه
368910 هفت تیر آپارتمان فروش 220 3 11,500,000,000ریال 52,272,730ریال 1396/12/02 ادامه
365252 هفت تیر آپارتمان فروش 68 2 3,000,000,000ریال 44,117,650ریال 1396/11/15 ادامه
364821 هفت تیر آپارتمان فروش 92 2 6,164,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/11/11 ادامه
363712 هفت تیر آپارتمان فروش 104 2 6,760,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/11/09 ادامه
363515 هفت تیر آپارتمان فروش 75 1 2,700,000,000ریال 36,000,000ریال 1396/11/08 ادامه
362508 هفت تیر آپارتمان فروش 61 1 3,660,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/11/03 ادامه
361400 هفت تیر آپارتمان فروش 193 3 22,680,000,000ریال 1396/10/30 ادامه
360989 هفت تیر آپارتمان فروش 85 2 5,950,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/28 ادامه
360985 هفت تیر آپارتمان فروش 140 2 5,880,000,000ریال 42,000,000ریال 1396/10/28 ادامه
360969 هفت تیر آپارتمان فروش 198 3 8,316,000,000ریال 42,000,000ریال 1396/10/28 ادامه
360007 هفت تیر آپارتمان فروش 117 2 1396/10/26 ادامه
360440 هفت تیر آپارتمان فروش 90 2 4,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360307 هفت تیر آپارتمان فروش 100 2 4,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359435 هفت تیر آپارتمان فروش 0 110,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359222 هفت تیر آپارتمان فروش 75 2 5,250,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29