فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:27,499

کاربران حاضر:976

 
 

خرید و فروش آپارتمان در هفت تیر

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
230553 هفت تیر آپارتمان فروش 130 3 4,550,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/12/25 ادامه
229539 هفت تیر آپارتمان فروش 85 2 2,500,000,000ریال 29,411,760ریال 1395/12/24 ادامه
229684 هفت تیر آپارتمان فروش 130 2 5,200,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229675 هفت تیر آپارتمان فروش 92 2 5,980,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229314 هفت تیر آپارتمان فروش 92 2 4,416,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
229191 هفت تیر آپارتمان فروش 100 2 5,500,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
228487 هفت تیر آپارتمان فروش 117 3 8,000,000,000ریال 68,376,070ریال 1395/12/21 ادامه
228418 هفت تیر آپارتمان فروش 130 3 5,590,000,000ریال 43,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228263 هفت تیر آپارتمان فروش 76 2 3,534,000,000ریال 46,500,000ریال 1395/12/19 ادامه
228126 هفت تیر آپارتمان فروش 90 2 110,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
227902 هفت تیر آپارتمان فروش 200 3 12,500,000,000ریال 62,500,000ریال 1395/12/18 ادامه
227884 هفت تیر آپارتمان فروش 135 3 9,045,000,000ریال 67,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227816 هفت تیر آپارتمان فروش 400 2 38,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227761 هفت تیر آپارتمان فروش 82 2 3,280,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227311 هفت تیر آپارتمان فروش 105 2 5,250,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
227050 هفت تیر آپارتمان فروش 85 2 1395/12/17 ادامه
227050 هفت تیر آپارتمان فروش 85 1395/12/17 ادامه
226835 هفت تیر آپارتمان فروش 0 25,920,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
226298 هفت تیر آپارتمان فروش 64 2 2,600,000,000ریال 40,625,000ریال 1395/12/15 ادامه
226291 هفت تیر آپارتمان فروش 78 2 3,200,000,000ریال 41,025,640ریال 1395/12/15 ادامه
226442 هفت تیر آپارتمان فروش 0 1 19,600,000,000ریال 90,740,740ریال 1395/12/15 ادامه
225768 هفت تیر آپارتمان فروش 62 2 2,046,000,000ریال 33,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225919 هفت تیر آپارتمان فروش 124 2 6,572,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225302 هفت تیر آپارتمان فروش 45 1 1,800,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
225247 هفت تیر آپارتمان فروش 50 1 1,980,000,000ریال 39,600,000ریال 1395/12/11 ادامه
225375 هفت تیر آپارتمان فروش 100 2 5,700,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
224950 هفت تیر آپارتمان فروش 124 2 6,572,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/12/10 ادامه
224367 هفت تیر آپارتمان فروش 175 3 6,120,000,000ریال 34,971,430ریال 1395/12/09 ادامه
224270 هفت تیر آپارتمان فروش 157 3 9,420,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/09 ادامه
224267 هفت تیر آپارتمان فروش 89 2 4,000,000,000ریال 44,943,820ریال 1395/12/09 ادامه
224264 هفت تیر آپارتمان فروش 70 1 4,500,000,000ریال 64,285,710ریال 1395/12/09 ادامه
223643 هفت تیر آپارتمان فروش 100 2 4,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223498 هفت تیر آپارتمان فروش 50 1 1,980,000,000ریال 39,600,000ریال 1395/12/08 ادامه
223843 هفت تیر آپارتمان فروش 105 2 5,145,000,000ریال 49,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223832 هفت تیر آپارتمان فروش 100 2 5,700,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29