فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:31,980

کاربران حاضر:200

 
 

خرید و فروش آپارتمان در هفت تیر

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
324386 هفت تیر آپارتمان فروش 0 85,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324497 هفت تیر آپارتمان فروش 94 2 6,110,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/27 ادامه
323853 هفت تیر آپارتمان فروش 152 3 5,300,000,000ریال 34,868,420ریال 1396/07/25 ادامه
323814 هفت تیر آپارتمان فروش 123 3 6,400,000,000ریال 52,032,520ریال 1396/07/25 ادامه
323270 هفت تیر آپارتمان فروش 180 4 11,000,000,000ریال 61,111,110ریال 1396/07/24 ادامه
323232 هفت تیر آپارتمان فروش 0 7,200,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322705 هفت تیر آپارتمان فروش 0 100,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322935 هفت تیر آپارتمان فروش 117 2 4,680,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322664 هفت تیر آپارتمان فروش 0 95,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322282 هفت تیر آپارتمان فروش 135 3 7,695,000,000ریال 57,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322273 هفت تیر آپارتمان فروش 130 3 8,840,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322255 هفت تیر آپارتمان فروش 135 3 9,045,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
321246 هفت تیر آپارتمان فروش 0 150,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
320716 هفت تیر آپارتمان فروش 167 3 5,845,000,000ریال 35,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
320560 هفت تیر آپارتمان فروش 102 2 6,120,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
319949 هفت تیر آپارتمان فروش 130 2 5,000,000,000ریال 38,461,540ریال 1396/07/17 ادامه
319945 هفت تیر آپارتمان فروش 132 4 5,200,000,000ریال 39,393,940ریال 1396/07/17 ادامه
319503 هفت تیر آپارتمان فروش 173 3 8,500,000,000ریال 49,132,950ریال 1396/07/16 ادامه
319371 هفت تیر آپارتمان فروش 82 2 3,280,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/07/16 ادامه
318730 هفت تیر آپارتمان فروش 95 2 4,940,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/07/13 ادامه
318566 هفت تیر آپارتمان فروش 0 78,000,000ریال 1396/07/13 ادامه
318150 هفت تیر آپارتمان فروش 156 4 5,460,000,000ریال 35,000,000ریال 1396/07/13 ادامه
318367 هفت تیر آپارتمان فروش 157 3 9,420,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/07/12 ادامه
317201 هفت تیر آپارتمان فروش 120 3 9,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/07/10 ادامه
317201 هفت تیر آپارتمان فروش 60 1 9,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/07/10 ادامه
316402 هفت تیر آپارتمان فروش 94 2 4,000,000,000ریال 42,553,190ریال 1396/07/06 ادامه
316307 هفت تیر آپارتمان فروش 91 2 5,640,000,000ریال 61,978,020ریال 1396/07/06 ادامه
316290 هفت تیر آپارتمان فروش 100 2 6,300,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/07/06 ادامه
315322 هفت تیر آپارتمان فروش 0 120,000,000ریال 1396/07/04 ادامه
315056 هفت تیر آپارتمان فروش 198 3 8,316,000,000ریال 42,000,000ریال 1396/07/03 ادامه
314967 هفت تیر آپارتمان فروش 320 4 17,000,000,000ریال 1396/07/03 ادامه
314838 هفت تیر آپارتمان فروش 131 2 6,000,000,000ریال 45,801,530ریال 1396/07/03 ادامه
314753 هفت تیر آپارتمان فروش 95 2 5,225,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/07/03 ادامه
314237 هفت تیر آپارتمان فروش 141 2 6,063,000,000ریال 43,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
313974 هفت تیر آپارتمان فروش 82 2 4,100,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29