فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:32,925

کاربران حاضر:182

 
 

خرید و فروش آپارتمان در هفت تیر

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360007 هفت تیر آپارتمان فروش 117 2 1396/10/26 ادامه
360440 هفت تیر آپارتمان فروش 90 2 4,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360307 هفت تیر آپارتمان فروش 100 2 4,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359435 هفت تیر آپارتمان فروش 0 110,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359222 هفت تیر آپارتمان فروش 75 2 5,250,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359222 هفت تیر آپارتمان فروش 85 2 5,250,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359221 هفت تیر آپارتمان فروش 155 3 10,850,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358317 هفت تیر آپارتمان فروش 112 2 7,280,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357969 هفت تیر آپارتمان فروش 0 105,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357915 هفت تیر آپارتمان فروش 0 78,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
356171 هفت تیر آپارتمان فروش 78 2 5,850,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/10/16 ادامه
355912 هفت تیر آپارتمان فروش 0 34,000,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355906 هفت تیر آپارتمان فروش 0 35,000,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
354788 هفت تیر آپارتمان فروش 0 1396/10/11 ادامه
354693 هفت تیر آپارتمان فروش 175 3 9,625,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/10/10 ادامه
354140 هفت تیر آپارتمان فروش 0 95,000,000ریال 1396/10/10 ادامه
353236 هفت تیر آپارتمان فروش 173 3 8,500,000,000ریال 49,100,000ریال 1396/10/05 ادامه
353206 هفت تیر آپارتمان فروش 165 3 12,375,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/10/05 ادامه
353202 هفت تیر آپارتمان فروش 170 3 11,050,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/10/05 ادامه
352374 هفت تیر آپارتمان فروش 0 20,000,000,000ریال 1396/10/04 ادامه
350890 هفت تیر آپارتمان فروش 58 1 3,550,000,000ریال 61,206,900ریال 1396/09/29 ادامه
349981 هفت تیر آپارتمان فروش 0 90,000,000ریال 1396/09/29 ادامه
350414 هفت تیر آپارتمان فروش 120 2 9,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/09/28 ادامه
349838 هفت تیر آپارتمان فروش 320 4 17,000,000,000ریال 1396/09/28 ادامه
348890 هفت تیر آپارتمان فروش 198 3 8,316,000,000ریال 42,000,000ریال 1396/09/26 ادامه
348729 هفت تیر آپارتمان فروش 140 2 5,880,000,000ریال 42,000,000ریال 1396/09/25 ادامه
348635 هفت تیر آپارتمان فروش 85 2 5,950,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/09/25 ادامه
346613 هفت تیر آپارتمان فروش 0 45,200,000,000ریال 1396/09/21 ادامه
346477 هفت تیر آپارتمان فروش 0 55,000,000,000ریال 1396/09/19 ادامه
346317 هفت تیر آپارتمان فروش 57 1 2,550,000,000ریال 44,736,840ریال 1396/09/19 ادامه
345993 هفت تیر آپارتمان فروش 0 100,000,000ریال 1396/09/19 ادامه
346270 هفت تیر آپارتمان فروش 104 2 4,150,000,000ریال 39,903,850ریال 1396/09/19 ادامه
346077 هفت تیر آپارتمان فروش 160 3 125,000,000ریال 1396/09/19 ادامه
345485 هفت تیر آپارتمان فروش 90 2 4,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/09/20 ادامه
345165 هفت تیر آپارتمان فروش 0 110,000,000ریال 1396/09/20 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29