فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:25,782

کاربران حاضر:292

 
 

خرید و فروش آپارتمان در هفت تیر

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
205768 هفت تیر آپارتمان فروش 112 3 5,040,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205330 هفت تیر آپارتمان فروش 160 3 6,720,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205257 هفت تیر آپارتمان فروش 58 1 2,600,000,000ریال 44,827,580ریال 1395/10/30 ادامه
205250 هفت تیر آپارتمان فروش 70 2 3,640,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
204961 هفت تیر آپارتمان فروش 150 3 10,500,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204943 هفت تیر آپارتمان فروش 152 3 5,300,000,000ریال 34,868,420ریال 1395/10/29 ادامه
204940 هفت تیر آپارتمان فروش 150 3 7,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204879 هفت تیر آپارتمان فروش 70 1 5,250,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204874 هفت تیر آپارتمان فروش 94 2 6,110,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204504 هفت تیر آپارتمان فروش 220 3 11,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204212 هفت تیر آپارتمان فروش 110 2 4,950,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
203708 هفت تیر آپارتمان فروش 121 3 7,865,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203599 هفت تیر آپارتمان فروش 93 2 6,045,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
202688 هفت تیر آپارتمان فروش 97 2 5,820,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
202623 هفت تیر آپارتمان فروش 105 2 7,350,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/25 ادامه
202483 هفت تیر آپارتمان فروش 85 2 4,845,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/10/25 ادامه
202227 هفت تیر آپارتمان فروش 121 3 7,865,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/10/23 ادامه
201714 هفت تیر آپارتمان فروش 0 1 4,875,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/10/22 ادامه
201622 هفت تیر آپارتمان فروش 142 3 7,100,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/10/22 ادامه
201042 هفت تیر آپارتمان فروش 152 3 5,320,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
201217 هفت تیر آپارتمان فروش 130 2 6,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
201157 هفت تیر آپارتمان فروش 102 6,650,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
201157 هفت تیر آپارتمان فروش 95 2 6,650,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
199887 هفت تیر آپارتمان فروش 84 2 1395/10/16 ادامه
199610 هفت تیر آپارتمان فروش 105 2 5,040,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/10/15 ادامه
199380 هفت تیر آپارتمان فروش 101 3 4,242,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/10/15 ادامه
198781 هفت تیر آپارتمان فروش 94 3 5,452,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/10/13 ادامه
198231 هفت تیر آپارتمان فروش 102 2 6,324,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/10/12 ادامه
197107 هفت تیر آپارتمان فروش 84 2 1395/10/09 ادامه
196881 هفت تیر آپارتمان فروش 76 1 3,500,000,000ریال 46,052,630ریال 1395/10/08 ادامه
195633 هفت تیر آپارتمان فروش 95 7,125,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/10/06 ادامه
195041 هفت تیر آپارتمان فروش 65 1 6,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/10/05 ادامه
195038 هفت تیر آپارتمان فروش 121 3 7,865,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/10/05 ادامه
194317 هفت تیر آپارتمان فروش 113 2 5,085,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/10/01 ادامه
194252 هفت تیر آپارتمان فروش 215 3 7,095,000,000ریال 33,000,000ریال 1395/10/01 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29