فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:28,391

کاربران حاضر:278

 
 

خرید و فروش آپارتمان در هفت تیر

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
240066 هفت تیر آپارتمان فروش 102 2 6,120,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239945 هفت تیر آپارتمان فروش 105 2 7,350,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239353 هفت تیر آپارتمان فروش 100 2 4,800,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
239244 هفت تیر آپارتمان فروش 93 2 6,045,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
239220 هفت تیر آپارتمان فروش 144 3 8,640,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
238836 هفت تیر آپارتمان فروش 55 1 3,135,000,000ریال 57,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
237238 هفت تیر آپارتمان فروش 130 3 7,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
236870 هفت تیر آپارتمان فروش 165 3 12,375,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
236832 هفت تیر آپارتمان فروش 180 4 11,000,000,000ریال 61,100,000ریال 1396/01/24 ادامه
236770 هفت تیر آپارتمان فروش 80 1 9,600,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
236315 هفت تیر آپارتمان فروش 280 6 19,404,000,000ریال 77,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
236270 هفت تیر آپارتمان فروش 92 2 5,428,000,000ریال 59,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235127 هفت تیر آپارتمان فروش 70 1 3,640,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
235126 هفت تیر آپارتمان فروش 130 3 7,540,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
235122 هفت تیر آپارتمان فروش 100 2 5,200,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
234840 هفت تیر آپارتمان فروش 92 2 1396/01/20 ادامه
234812 هفت تیر آپارتمان فروش 135 3 9,045,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/01/19 ادامه
234437 هفت تیر آپارتمان فروش 300 4 19,975,000,320ریال 85,000,000ریال 1396/01/17 ادامه
230553 هفت تیر آپارتمان فروش 130 3 4,550,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/12/25 ادامه
229539 هفت تیر آپارتمان فروش 85 2 2,500,000,000ریال 29,411,760ریال 1395/12/24 ادامه
229684 هفت تیر آپارتمان فروش 130 2 5,200,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229675 هفت تیر آپارتمان فروش 92 2 5,980,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229314 هفت تیر آپارتمان فروش 92 2 4,416,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
229191 هفت تیر آپارتمان فروش 100 2 5,500,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
228487 هفت تیر آپارتمان فروش 117 3 8,000,000,000ریال 68,376,070ریال 1395/12/21 ادامه
228418 هفت تیر آپارتمان فروش 130 3 5,590,000,000ریال 43,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228263 هفت تیر آپارتمان فروش 76 2 3,534,000,000ریال 46,500,000ریال 1395/12/19 ادامه
228126 هفت تیر آپارتمان فروش 90 2 110,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
227902 هفت تیر آپارتمان فروش 200 3 12,500,000,000ریال 62,500,000ریال 1395/12/18 ادامه
227884 هفت تیر آپارتمان فروش 135 3 9,045,000,000ریال 67,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227816 هفت تیر آپارتمان فروش 400 2 38,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227761 هفت تیر آپارتمان فروش 82 2 3,280,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227311 هفت تیر آپارتمان فروش 105 2 5,250,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
227050 هفت تیر آپارتمان فروش 85 2 1395/12/17 ادامه
227050 هفت تیر آپارتمان فروش 85 1395/12/17 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29