فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:8,235

کاربران حاضر:210

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شریعتی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
223648 شریعتی آپارتمان فروش 77 2 3,300,000,000ریال 42,857,140ریال 1395/12/08 ادامه
223632 شریعتی آپارتمان فروش 64 2 2,500,000,000ریال 39,062,500ریال 1395/12/08 ادامه
223480 شریعتی آپارتمان فروش 54 1 1,620,000,000ریال 30,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223391 شریعتی آپارتمان فروش 100 2 80,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
222812 شریعتی4 آپارتمان فروش 103 2 5,974,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
223101 شریعتی آپارتمان فروش 185 3 17,575,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
222442 شریعتی آپارتمان فروش 165 3 16,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
222433 شریعتی آپارتمان فروش 144 3 14,400,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
222427 شریعتی4 آپارتمان فروش 56 3,920,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
222388 شریعتی4 آپارتمان فروش 80 2 4,160,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
222248 شریعتی آپارتمان فروش 48 1 2,400,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
222241 شریعتی آپارتمان فروش 78 2 2,200,000,000ریال 28,205,130ریال 1395/12/04 ادامه
222206 شریعتی آپارتمان فروش 58 2 3,190,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
221868 پارک شریعتی آپارتمان فروش 170 3 11,000,000,000ریال 64,705,880ریال 1395/12/04 ادامه
221836 شریعتی آپارتمان فروش 140 3 11,900,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
221835 شریعتی آپارتمان فروش 160 3 11,200,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
221834 شریعتی آپارتمان فروش 0 1 13,000,000,000ریال 82,278,480ریال 1395/12/03 ادامه
221651 شریعتی آپارتمان فروش 55 1 2,350,000,000ریال 42,727,270ریال 1395/12/03 ادامه
221631 شریعتی آپارتمان فروش 85 2 5,100,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
221585 شریعتی آپارتمان فروش 67 1 4,087,000,000ریال 61,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
221577 شریعتی آپارتمان فروش 65 2 3,250,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
221476 شریعتی آپارتمان فروش 48 1 2,200,000,000ریال 45,833,330ریال 1395/12/03 ادامه
221426 شریعتی آپارتمان فروش 48 1 2,050,000,000ریال 42,708,330ریال 1395/12/03 ادامه
221069 شریعتی آپارتمان فروش 170 3 11,000,000,000ریال 64,700,000ریال 1395/12/02 ادامه
221043 شریعتی4 آپارتمان فروش 94 2 5,170,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
221042 شریعتی4 آپارتمان فروش 74 2 4,440,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
220903 شریعتی آپارتمان فروش 95 2 3,300,000,000ریال 34,700,000ریال 1395/12/02 ادامه
220890 شریعتی آپارتمان فروش 106 2 3,710,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
220878 شریعتی آپارتمان فروش 86 2 3,096,000,000ریال 36,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
220870 شریعتی آپارتمان فروش 70 2 2,940,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
220852 شریعتی آپارتمان فروش 56 1 2,400,000,000ریال 42,800,000ریال 1395/12/02 ادامه
220849 شریعتی آپارتمان فروش 70 2 2,800,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
220845 شریعتی آپارتمان فروش 56 1 2,520,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
220806 شریعتی آپارتمان فروش 87 2 2,958,000,000ریال 34,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
220282 شریعتی4 آپارتمان فروش 100 2 4,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29