فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:10,176

کاربران حاضر:212

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شریعتی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360612 شریعتی آپارتمان فروش 150 3 18,300,000,000ریال 122,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360582 شریعتی آپارتمان فروش 120 3 10,200,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360590 شریعتی آپارتمان فروش 0 100,000,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360459 شریعتی آپارتمان فروش 108 2 5,940,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360427 شریعتی آپارتمان فروش 82 2 4,920,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360411 شریعتی آپارتمان فروش 84 2 6,678,000,000ریال 79,500,000ریال 1396/10/26 ادامه
360389 شریعتی آپارتمان فروش 100 2 4,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360376 شریعتی آپارتمان فروش 78 2 4,000,000,000ریال 51,282,050ریال 1396/10/26 ادامه
360374 شریعتی آپارتمان فروش 94 2 5,170,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360364 شریعتی آپارتمان فروش 100 2 4,500,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360308 شریعتی آپارتمان فروش 113 2 3,800,000,000ریال 33,628,320ریال 1396/10/26 ادامه
359472 شریعتی آپارتمان فروش 0 180,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359731 شریعتی آپارتمان فروش 97 2 5,100,000,000ریال 52,577,320ریال 1396/10/25 ادامه
359718 شریعتی آپارتمان فروش 135 3 4,500,000,000ریال 33,333,330ریال 1396/10/25 ادامه
359717 شریعتی آپارتمان فروش 150 3 8,900,000,000ریال 59,333,330ریال 1396/10/25 ادامه
359700 شریعتی آپارتمان فروش 135 3 10,125,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359691 شریعتی آپارتمان فروش 76 2 4,900,000,000ریال 64,473,680ریال 1396/10/25 ادامه
359082 شریعتی آپارتمان فروش 200 3 10,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359345 شریعتی آپارتمان فروش 185 2 29,700,000,000ریال 160,540,530ریال 1396/10/24 ادامه
358791 شریعتی آپارتمان فروش 0 21,000,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358789 شریعتی آپارتمان فروش 0 55,000,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358692 شریعتی آپارتمان فروش 0 170,000,000ریال 1396/10/23 ادامه
358537 پارک شریعتی آپارتمان فروش 108 2 7,200,000,000ریال 66,666,670ریال 1396/10/21 ادامه
358191 شریعتی آپارتمان فروش 0 115,000,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358166 شریعتی آپارتمان فروش 115 2 6,900,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
358163 شریعتی آپارتمان فروش 121 2 7,502,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
358169 شریعتی آپارتمان فروش 0 65,000,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357974 شریعتی آپارتمان فروش 0 105,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
358024 شریعتی آپارتمان فروش 0 350,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357924 شریعتی آپارتمان فروش 0 78,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357806 شریعتی آپارتمان فروش 116 3 9,860,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357559 پارک شریعتی آپارتمان فروش 115 3 1396/10/19 ادامه
357063 شریعتی آپارتمان فروش 250 3 210,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356495 شریعتی آپارتمان فروش 0 120,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356493 شریعتی آپارتمان فروش 0 240,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29