فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:8,478

کاربران حاضر:174

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شریعتی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
230567 پارک شریعتی تادولت آپارتمان فروش 133 3 6,118,000,000ریال 46,000,000ریال 1395/12/28 ادامه
231084 پارک شریعتی آپارتمان فروش 100 2 4,800,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/12/26 ادامه
229879 شریعتی آپارتمان فروش 87 2 8,265,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229840 شریعتی آپارتمان فروش 98 2 10,350,000,000ریال 115,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230148 شریعتی آپارتمان فروش 74 1 1,850,000,000ریال 25,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230167 شریعتی آپارتمان فروش 51 1 1,350,000,000ریال 26,470,000ریال 1395/12/24 ادامه
229252 شریعتی آپارتمان فروش 152 3 10,640,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
229203 شریعتی آپارتمان فروش 121 3 6,897,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
229242 شریعتی آپارتمان فروش 0 8,500,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
229163 شریعتی آپارتمان فروش 58 1 3,450,000,000ریال 59,482,760ریال 1395/12/22 ادامه
229162 شریعتی آپارتمان فروش 65 1 5,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
228998 شریعتی آپارتمان فروش 51 1 1,750,000,000ریال 34,313,730ریال 1395/12/22 ادامه
228777 شریعتی آپارتمان فروش 158 3 7,110,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228424 شریعتی آپارتمان فروش 170 2 6,800,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228283 شریعتی آپارتمان فروش 36 1 1,250,000,000ریال 34,722,220ریال 1395/12/19 ادامه
228279 شریعتی آپارتمان فروش 63 1 2,696,400,000ریال 42,800,000ریال 1395/12/19 ادامه
228269 شریعتی آپارتمان فروش 50 2 3,250,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228254 شریعتی آپارتمان فروش 75 1 4,500,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228227 شریعتی آپارتمان فروش 45 1 2,250,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228073 شریعتی آپارتمان فروش 1170 18 254,400,000,000ریال 240,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
227920 شریعتی آپارتمان فروش 132 2 12,804,000,000ریال 97,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227890 شریعتی آپارتمان فروش 115 2 13,000,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227885 شریعتی آپارتمان فروش 128 3 9,856,000,000ریال 77,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227874 شریعتی آپارتمان فروش 100 2 9,000,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227841 شریعتی پيش فروش فروش 150 3 13,500,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227819 شریعتی آپارتمان فروش 185 3 22,200,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
226310 شریعتی آپارتمان فروش 84 2 2,850,000,000ریال 33,928,570ریال 1395/12/15 ادامه
226283 شریعتی آپارتمان فروش 133 2 4,655,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/12/15 ادامه
226453 شریعتی آپارتمان فروش 108 2 6,156,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/12/15 ادامه
225829 پارک شریعتی آپارتمان فروش 62 1 3,000,000,000ریال 48,387,100ریال 1395/12/14 ادامه
225456 شریعتی پيش فروش فروش 150 3 12,750,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
225427 شریعتی آپارتمان فروش 82 2 7,000,000,000ریال 85,365,850ریال 1395/12/11 ادامه
225423 شریعتی آپارتمان فروش 155 3 9,300,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
225421 شریعتی آپارتمان فروش 114 2 9,006,000,000ریال 79,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
225313 شریعتی آپارتمان فروش 67 2 3,100,000,000ریال 46,268,660ریال 1395/12/11 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29