فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:9,183

کاربران حاضر:234

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شریعتی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
270038 شریعتی آپارتمان فروش 160 2 14,720,000,000ریال 92,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
269932 شریعتی آپارتمان فروش 130 3 11,440,000,000ریال 88,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
269892 شریعتی آپارتمان فروش 180 3 20,700,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
269772 شریعتی آپارتمان فروش 92 2 7,544,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/04/04 ادامه
269749 شریعتی آپارتمان فروش 128 3 9,600,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/04/04 ادامه
269722 شریعتی آپارتمان فروش 148 3 10,360,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/04/04 ادامه
269700 پارک شریعتی آپارتمان فروش 97 2 5,300,000,000ریال 54,639,180ریال 1396/04/04 ادامه
268544 شریعتی آپارتمان فروش 0 220,000,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268907 شریعتی آپارتمان فروش 51 1 1,350,000,000ریال 26,470,000ریال 1396/04/03 ادامه
268876 شریعتی آپارتمان فروش 74 1 1,850,000,000ریال 25,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268448 شریعتی آپارتمان فروش 165 3 220,000,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268408 شریعتی آپارتمان فروش 50 1 10,200,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268347 شریعتی آپارتمان فروش 0 13,000,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268283 شریعتی آپارتمان فروش 166 2 14,940,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268262 شریعتی آپارتمان فروش 0 300,000,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267791 شریعتی آپارتمان فروش 83 2 1396/04/01 ادامه
267771 شریعتی آپارتمان فروش 128 3 1396/04/01 ادامه
267549 شریعتی آپارتمان فروش 138 2 8,970,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267478 شریعتی آپارتمان فروش 57 1 1,710,000,000ریال 30,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267380 شریعتی آپارتمان فروش 154 3 6,160,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267247 شریعتی آپارتمان فروش 42 1 1,247,400,000ریال 29,700,000ریال 1396/03/31 ادامه
267646 شریعتی آپارتمان فروش 130 3 13,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267582 شریعتی آپارتمان فروش 172 3 17,200,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267579 شریعتی آپارتمان فروش 160 3 11,200,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267081 شریعتی آپارتمان فروش 65 2 1396/03/31 ادامه
267079 شریعتی آپارتمان فروش 65 1 60,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267057 شریعتی آپارتمان فروش 72 2 1396/03/31 ادامه
267563 شریعتی آپارتمان فروش 0 855,000,000,000ریال 570,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
266777 شریعتی آپارتمان فروش 100 2 10,300,000,000ریال 103,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266751 شریعتی آپارتمان فروش 114 2 9,006,000,000ریال 79,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266123 شریعتی آپارتمان فروش 0 12,500,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266079 شریعتی آپارتمان فروش 30 1 950,000,000ریال 31,600,000ریال 1396/03/29 ادامه
265886 شریعتی آپارتمان فروش 62 2 1396/03/29 ادامه
266030 شریعتی آپارتمان فروش 75 2 2,000,000,000ریال 11,500,000ریال 1396/03/29 ادامه
265642 شریعتی آپارتمان فروش 116 3 9,860,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29