فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:9,344

کاربران حاضر:233

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شریعتی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
296253 شریعتی آپارتمان فروش 105 2 10,000,000,000ریال 95,238,100ریال 1396/05/29 ادامه
296240 شریعتی آپارتمان فروش 92 2 4,600,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296212 شریعتی آپارتمان فروش 65 1 6,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296203 شریعتی آپارتمان فروش 95 2 9,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296169 شریعتی آپارتمان فروش 90 2 5,850,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296151 شریعتی آپارتمان فروش 84 2 6,552,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296148 شریعتی آپارتمان فروش 103 3 6,695,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296146 شریعتی آپارتمان فروش 110 2 9,900,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296125 شریعتی آپارتمان فروش 168 3 10,500,000,000ریال 62,500,000ریال 1396/05/29 ادامه
296119 شریعتی آپارتمان فروش 128 3 11,392,000,000ریال 89,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296114 شریعتی آپارتمان فروش 143 3 13,585,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296093 شریعتی آپارتمان فروش 167 3 13,360,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296090 شریعتی آپارتمان فروش 130 2 12,155,000,000ریال 93,500,000ریال 1396/05/29 ادامه
296065 شریعتی آپارتمان فروش 116 2 6,960,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
295461 شریعتی آپارتمان فروش 102 2 5,610,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295414 شریعتی آپارتمان فروش 100 2 8,500,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295284 شریعتی آپارتمان فروش 111 2 3,996,000,000ریال 36,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295282 شریعتی آپارتمان فروش 94 2 3,760,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
294817 شریعتی آپارتمان فروش 66 1 2,442,000,000ریال 37,000,000ریال 1396/05/26 ادامه
294367 شریعتی آپارتمان فروش 162 2 8,424,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294279 شریعتی آپارتمان فروش 56 1 1,900,000,000ریال 33,928,570ریال 1396/05/25 ادامه
294230 شریعتی آپارتمان فروش 65 2 2,470,000,000ریال 38,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
293528 شریعتی آپارتمان فروش 110 2 11,660,000,000ریال 106,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293499 شریعتی آپارتمان فروش 108 2 6,480,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293457 شریعتی آپارتمان فروش 107 2 5,200,000,000ریال 48,598,130ریال 1396/05/23 ادامه
293256 پارک شریعتی تادولت آپارتمان فروش 222 3 10,500,000,000ریال 47,297,300ریال 1396/05/23 ادامه
293184 شریعتی آپارتمان فروش 60 1 2,400,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
293085 شریعتی آپارتمان فروش 75 1 3,750,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
293081 شریعتی آپارتمان فروش 60 1 3,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
293080 شریعتی آپارتمان فروش 68 1 2,900,000,000ریال 42,647,060ریال 1396/05/23 ادامه
292706 شریعتی آپارتمان فروش 90 2 1396/05/23 ادامه
292782 شریعتی آپارتمان فروش 0 180,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
292338 شریعتی آپارتمان فروش 67 1 2,646,500,000ریال 39,500,000ریال 1396/05/22 ادامه
292300 شریعتی آپارتمان فروش 133 3 6,384,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
292266 شریعتی آپارتمان فروش 55 2 3,575,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29