فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:7,899

کاربران حاضر:420

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شریعتی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
205477 شریعتی آپارتمان فروش 83 3 7,055,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205269 شریعتی آپارتمان فروش 66 1 2,508,000,000ریال 38,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
204729 شریعتی4 آپارتمان فروش 87 2 2,958,000,000ریال 34,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204727 شریعتی4 آپارتمان فروش 92 2 2,760,000,000ریال 30,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204917 شریعتی آپارتمان فروش 150 3 16,500,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204903 شریعتی آپارتمان فروش 113 2 9,831,000,000ریال 87,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204870 شریعتی4 آپارتمان فروش 87 2 5,220,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204775 شریعتی آپارتمان فروش 40 1 2,400,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204502 شریعتی آپارتمان فروش 150 3 12,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204449 شریعتی4 آپارتمان فروش 136 3 8,296,000,000ریال 61,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204299 شریعتی آپارتمان فروش 68 2 4,080,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204202 شریعتی4 آپارتمان فروش 93 3 5,580,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
203695 شریعتی آپارتمان فروش 122 2 4,880,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203693 شریعتی آپارتمان فروش 133 2 4,655,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203577 شریعتی4 آپارتمان فروش 120 3 7,440,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203854 شریعتی آپارتمان فروش 0 1 21,000,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203847 شریعتی آپارتمان فروش 122 2 12,200,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203369 شریعتی آپارتمان فروش 0 150,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203253 شریعتی آپارتمان فروش 400 8 30,000,000,000ریال 176,500,000ریال 1395/10/27 ادامه
203235 شریعتی آپارتمان فروش 260 3 27,300,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203107 شریعتی آپارتمان فروش 160 3 9,000,000,000ریال 56,200,000ریال 1395/10/26 ادامه
203086 شریعتی آپارتمان فروش 128 3 10,880,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
203042 شریعتی آپارتمان فروش 132 2 12,936,000,000ریال 98,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
202984 شریعتی4 آپارتمان فروش 68 2 4,080,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
202497 شریعتی4 آپارتمان فروش 87 2 2,800,000,000ریال 32,183,900ریال 1395/10/25 ادامه
202223 پارک شریعتی تادولت آپارتمان فروش 100 2 4,500,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/10/23 ادامه
201086 شریعتی آپارتمان فروش 100 2 4,500,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/10/22 ادامه
201298 شریعتی آپارتمان فروش 107 2 6,000,000,000ریال 56,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
201285 شریعتی آپارتمان فروش 0 16 120,000,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
201258 شریعتی آپارتمان فروش 150 3 18,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
200736 شریعتی آپارتمان فروش 120 2 11,400,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200726 شریعتی آپارتمان فروش 150 3 9,750,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200711 شریعتی آپارتمان فروش 158 3 9,480,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200684 شریعتی پيش فروش فروش 135 3 28,800,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200631 پارک شریعتی آپارتمان فروش 104 2 5,512,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29