فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:9,724

کاربران حاضر:352

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شریعتی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
324617 شریعتی آپارتمان فروش 92 2 7,544,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324598 شریعتی آپارتمان فروش 103 2 7,725,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324809 شریعتی آپارتمان فروش 155 3 11,625,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324388 شریعتی آپارتمان فروش 0 90,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324388 شریعتی آپارتمان فروش 0 90,000,000ریال 1396/07/27 ادامه
323924 پارک شریعتی آپارتمان فروش 101 2 6,565,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323836 شریعتی آپارتمان فروش 0 14,400,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323807 شریعتی آپارتمان فروش 0 7,500,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323795 شریعتی آپارتمان فروش 138 3 11,040,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323509 شریعتی آپارتمان فروش 55 1 1396/07/25 ادامه
323588 شریعتی آپارتمان فروش 0 150,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323573 شریعتی آپارتمان فروش 140 3 95,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323318 شریعتی آپارتمان فروش 118 3 12,390,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323299 شریعتی آپارتمان فروش 116 3 9,860,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323258 شریعتی آپارتمان فروش 163 3 7,661,000,000ریال 47,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323246 شریعتی آپارتمان فروش 125 2 10,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323262 شریعتی آپارتمان فروش 0 22,000,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323218 شریعتی آپارتمان فروش 128 3 9,600,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323216 شریعتی آپارتمان فروش 116 2 5,916,000,000ریال 51,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322670 شریعتی آپارتمان فروش 0 140,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322669 شریعتی آپارتمان فروش 0 100,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323206 شریعتی آپارتمان فروش 162 3 8,424,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323151 شریعتی آپارتمان فروش 160 4 9,000,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323147 شریعتی آپارتمان فروش 148 3 10,360,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322957 شریعتی آپارتمان فروش 82 2 4,920,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322690 شریعتی آپارتمان فروش 0 100,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322487 شریعتی آپارتمان فروش 145 3 13,050,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322328 شریعتی آپارتمان فروش 110 2 11,660,000,000ریال 106,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322252 شریعتی آپارتمان فروش 135 3 6,000,000,000ریال 44,500,000ریال 1396/07/23 ادامه
322218 شریعتی آپارتمان فروش 135 3 6,000,000,000ریال 44,500,000ریال 1396/07/23 ادامه
321881 شریعتی آپارتمان فروش 133 3 6,384,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/07/22 ادامه
321779 شریعتی آپارتمان فروش 2000 100 800,000,000ریال 1396/07/22 ادامه
321879 شریعتی آپارتمان فروش 0 25,000,000,000ریال 1396/07/22 ادامه
321706 شریعتی آپارتمان فروش 750 15 90,000,000,000ریال 1396/07/22 ادامه
321513 شریعتی آپارتمان فروش 121 2 7,502,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29