فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:8,713

کاربران حاضر:305

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شریعتی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
241856 شریعتی پيش فروش فروش 150 3 13,500,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/02/07 ادامه
241805 شریعتی آپارتمان فروش 115 2 13,000,000,000ریال 1396/02/07 ادامه
241250 شریعتی آپارتمان فروش 150 3 12,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/02/06 ادامه
240922 پارک شریعتی تادولت آپارتمان فروش 103 2 6,180,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240451 شریعتی آپارتمان فروش 190 3 22,800,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240434 شریعتی آپارتمان فروش 181 3 15,385,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
239950 شریعتی آپارتمان فروش 70 1 6,790,000,000ریال 97,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239567 شریعتی آپارتمان فروش 124 3 1,780,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
238704 شریعتی آپارتمان فروش 154 3 10,780,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238177 شریعتی آپارتمان فروش 100 2 8,400,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
238174 شریعتی آپارتمان فروش 163 3 7,661,000,000ریال 47,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
238163 شریعتی آپارتمان فروش 162 3 8,424,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
237758 شریعتی آپارتمان فروش 323 4 30,000,000,000ریال 92,800,000ریال 1396/01/27 ادامه
237736 شریعتی آپارتمان فروش 130 3 13,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237711 شریعتی آپارتمان فروش 180 3 20,700,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237263 شریعتی آپارتمان فروش 92 2 7,544,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
237228 شریعتی آپارتمان فروش 128 3 9,600,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
236811 شریعتی آپارتمان فروش 130 3 11,440,000,000ریال 88,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
236766 شریعتی آپارتمان فروش 148 3 10,360,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
236399 شریعتی آپارتمان فروش 160 2 14,720,000,000ریال 92,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
236369 شریعتی آپارتمان فروش 90 1 17,500,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235869 پارک شریعتی آپارتمان فروش 115 3 5,290,000,000ریال 46,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235769 شریعتی آپارتمان فروش 181 3 7,000,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235696 شریعتی آپارتمان فروش 110 2 10,000,000,000ریال 90,900,000ریال 1396/01/23 ادامه
235389 شریعتی آپارتمان فروش 135 3 42,480,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
234413 شریعتی آپارتمان فروش 0 23,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/01/17 ادامه
233847 شریعتی آپارتمان فروش 187 3 20,570,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/01/15 ادامه
233738 پارک شریعتی تادولت آپارتمان فروش 114 3 5,928,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/01/15 ادامه
233381 شریعتی آپارتمان فروش 135 3 13,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/01/14 ادامه
233380 شریعتی آپارتمان فروش 135 3 13,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/01/14 ادامه
233420 شریعتی آپارتمان فروش 0 12,720,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/01/16 ادامه
230567 پارک شریعتی تادولت آپارتمان فروش 133 3 6,118,000,000ریال 46,000,000ریال 1395/12/28 ادامه
231084 پارک شریعتی آپارتمان فروش 100 2 4,800,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/12/26 ادامه
229879 شریعتی آپارتمان فروش 87 2 8,265,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229840 شریعتی آپارتمان فروش 98 2 10,350,000,000ریال 115,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29