فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:20,461

کاربران حاضر:221

 
 

خرید و فروش آپارتمان در مطهری

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360943 مطهری آپارتمان فروش 105 2 8,200,000,000ریال 78,095,240ریال 1396/10/28 ادامه
360935 مطهری آپارتمان فروش 114 3 7,980,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/28 ادامه
361038 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 190 3 10,450,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/10/27 ادامه
360591 مطهری آپارتمان فروش 115 3 10,120,000,000ریال 88,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360581 مطهری آپارتمان فروش 0 140,000,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360457 مطهری آپارتمان فروش 84 2 5,712,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360245 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 117 2 6,100,000,000ریال 52,136,750ریال 1396/10/26 ادامه
360242 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 106 2 5,300,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359942 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 220 64,000,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
358590 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 66 2 5,280,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358160 مطهری آپارتمان فروش 0 95,000,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357400 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 67 2 4,300,000,000ریال 64,179,100ریال 1396/10/18 ادامه
356786 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 75 2 5,850,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356785 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 145 3 11,310,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356778 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 82 2 4,100,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356513 مطهری آپارتمان فروش 0 110,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
355616 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 102 2 1396/10/13 ادامه
355424 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 75 1 5,100,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355423 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 112 2 5,040,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
353544 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 54 1 2,200,000,000ریال 40,740,740ریال 1396/10/07 ادامه
353516 مطهری آپارتمان فروش 0 110,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
353514 مطهری آپارتمان فروش 0 150,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
353680 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 195 4 11,000,000,000ریال 56,410,260ریال 1396/10/07 ادامه
353813 مطهری آپارتمان فروش 0 65,000,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
352984 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 108 2 5,500,000,000ریال 50,925,930ریال 1396/10/05 ادامه
352983 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 59 1 3,210,000,000ریال 54,406,780ریال 1396/10/05 ادامه
352397 مطهری آپارتمان فروش 0 120,000,000,000ریال 1396/10/04 ادامه
352326 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 163 2 7,000,000,000ریال 42,944,790ریال 1396/10/04 ادامه
352325 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 120 3 7,800,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/10/04 ادامه
350902 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 52 1 2,500,000,000ریال 48,076,920ریال 1396/09/29 ادامه
350857 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 103 2 4,800,000,000ریال 46,601,940ریال 1396/09/29 ادامه
350411 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 103 2 4,223,000,000ریال 41,000,000ریال 1396/09/28 ادامه
350402 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 180 3 9,900,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/09/28 ادامه
350204 مطهری آپارتمان فروش 160 3 7,200,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/09/28 ادامه
349567 مطهری آپارتمان فروش 0 5,100,000,000ریال 1396/09/27 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29