فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:18,441

کاربران حاضر:378

 
 

خرید و فروش آپارتمان در مطهری

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
251087 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 72 2 2,750,000,000ریال 38,194,440ریال 1396/03/01 ادامه
251257 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 192 4 17,280,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/02/31 ادامه
251076 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 72 2 5,040,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/02/31 ادامه
250435 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 115 2 7,475,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/02/30 ادامه
250433 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 56 1 2,240,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/02/30 ادامه
249178 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 60 2 3,180,000,000ریال 53,000,000ریال 1396/02/27 ادامه
249174 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 105 2 7,350,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/02/27 ادامه
248211 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 106 2 7,155,000,000ریال 67,500,000ریال 1396/02/24 ادامه
248208 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 67 2 3,900,000,000ریال 58,208,960ریال 1396/02/24 ادامه
246857 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 75 2 3,200,000,000ریال 42,666,670ریال 1396/02/20 ادامه
246426 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 93 2 3,960,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/02/19 ادامه
246426 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 55 1 3,960,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/02/19 ادامه
246421 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 72 2 4,680,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/02/19 ادامه
245912 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 220 64,000,000,000ریال 1396/02/18 ادامه
245249 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 85 2 5,525,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/02/17 ادامه
245247 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 88 2 3,550,000,000ریال 40,340,910ریال 1396/02/17 ادامه
244587 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 96 2 4,320,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/02/14 ادامه
242599 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 145 2 10,150,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/02/10 ادامه
242436 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 73 2 2,700,000,000ریال 36,986,300ریال 1396/02/10 ادامه
241881 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 85 6,160,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/02/07 ادامه
241881 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 88 2 6,160,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/02/07 ادامه
241880 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 125 3 7,500,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/02/07 ادامه
241879 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 230 3 23,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/02/07 ادامه
241419 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 109 2 6,104,000,000ریال 56,000,000ریال 1396/02/06 ادامه
240899 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 150 3 9,750,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240888 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 94 2 4,230,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240868 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 120 2 8,400,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240411 مطهری آپارتمان فروش 200 3 32,000,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
240115 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 102 2 4,896,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
240114 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 117 2 5,265,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
240110 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 110 2 8,250,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239951 مطهری آپارتمان فروش 110 2 6,050,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239366 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 118 3 8,850,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
239366 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 65 2 8,850,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
239347 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 225 3 10,575,000,000ریال 47,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29