فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:17,003

کاربران حاضر:428

 
 

خرید و فروش آپارتمان در مطهری

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
220016 مطهری آپارتمان فروش 0 11,970,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219667 مطهری آپارتمان فروش 162 3 9,720,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219661 مطهری آپارتمان فروش 90 2 4,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
218311 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 86 2 3,900,000,000ریال 45,348,840ریال 1395/11/26 ادامه
218309 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 100 2 4,700,000,000ریال 47,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217631 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 150 3 5,550,000,000ریال 37,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217629 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 90 2 4,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217180 مطهری آپارتمان فروش 150 4 8,490,000,000ریال 56,600,000ریال 1395/11/24 ادامه
216969 مطهری آپارتمان فروش 65 1 4,200,000,000ریال 64,615,380ریال 1395/11/24 ادامه
216957 مطهری آپارتمان فروش 78 1 2,964,000,000ریال 38,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
215987 مطهری آپارتمان فروش 80 2 4,560,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/11/23 ادامه
216090 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 119 3 7,616,000,000ریال 64,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
214898 مطهری1 آپارتمان فروش 106 4 6,890,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
214078 مطهری1 آپارتمان فروش 120 2 1395/11/19 ادامه
214400 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 84 2 4,800,000,000ریال 57,142,860ریال 1395/11/19 ادامه
213531 مطهری آپارتمان فروش 300 7 110,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
213951 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 200 3 10,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/18 ادامه
213850 مطهری آپارتمان فروش 100 2 6,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/18 ادامه
213838 مطهری آپارتمان فروش 100 2 5,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/18 ادامه
213733 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 100 2 6,164,000,000ریال 67,000,000ریال 1395/11/18 ادامه
213733 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 92 2 6,164,000,000ریال 67,000,000ریال 1395/11/18 ادامه
212782 مطهری آپارتمان فروش 80 1 120,000,000ریال 1395/11/18 ادامه
213230 مطهری آپارتمان فروش 220 3 13,200,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
213221 مطهری آپارتمان فروش 105 2 7,035,000,000ریال 67,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
213113 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 128 3 5,300,000,000ریال 41,406,250ریال 1395/11/17 ادامه
213054 مطهری1 آپارتمان فروش 108 1 6,696,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
212987 مطهری آپارتمان فروش 108 2 4,320,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
212531 مطهری آپارتمان فروش 128 3 5,300,000,000ریال 41,400,000ریال 1395/11/16 ادامه
212144 مطهری آپارتمان فروش 181 3 7,240,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/11/14 ادامه
211980 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 73 2 2,993,000,000ریال 41,000,000ریال 1395/11/14 ادامه
211977 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 116 3 5,568,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/11/14 ادامه
211908 مطهری آپارتمان فروش 80 2 4,560,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/11/14 ادامه
211479 مطهری آپارتمان فروش 220 3 11,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/13 ادامه
211395 مطهری آپارتمان فروش 160 3 7,000,000,000ریال 1395/11/13 ادامه
211277 مطهری1 آپارتمان فروش 162 3 9,720,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/13 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29