فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:19,050

کاربران حاضر:96

 
 

خرید و فروش آپارتمان در مطهری

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
281580 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 88 2 6,160,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/05/03 ادامه
281395 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 94 2 5,000,000,000ریال 53,191,490ریال 1396/05/02 ادامه
280481 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 88 2 6,160,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/05/01 ادامه
280116 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 73 2 2,700,000,000ریال 36,986,300ریال 1396/04/31 ادامه
279250 مطهری آپارتمان فروش 195 4 1396/04/28 ادامه
279127 مطهری آپارتمان فروش 156 2 7,176,000,000ریال 46,000,000ریال 1396/04/27 ادامه
276596 مطهری آپارتمان فروش 110 3 6,435,000,000ریال 58,500,000ریال 1396/04/22 ادامه
276565 مطهری آپارتمان فروش 156 2 7,332,000,000ریال 47,000,000ریال 1396/04/22 ادامه
276392 مطهری آپارتمان فروش 58 2 2,050,000,000ریال 35,344,830ریال 1396/04/22 ادامه
275743 مطهری آپارتمان فروش 90 2 3,500,000,000ریال 38,888,890ریال 1396/04/21 ادامه
276114 مطهری آپارتمان فروش 0 90,000,000,000ریال 1396/04/21 ادامه
276055 مطهری آپارتمان فروش 188 3 14,100,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/04/21 ادامه
276029 مطهری آپارتمان فروش 150 3 9,750,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/04/21 ادامه
276018 مطهری آپارتمان فروش 120 2 9,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/04/21 ادامه
275362 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 225 3 10,575,000,000ریال 47,000,000ریال 1396/04/20 ادامه
275115 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 102 2 4,896,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/04/20 ادامه
274612 مطهری آپارتمان فروش 225 3 10,575,000,320ریال 47,000,000ریال 1396/04/19 ادامه
274601 مطهری آپارتمان فروش 160 3 7,200,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/04/19 ادامه
274467 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 110 2 8,250,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/04/19 ادامه
273983 مطهری آپارتمان فروش 80 3 1396/04/19 ادامه
273887 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 200 3 8,500,000,000ریال 42,500,000ریال 1396/04/19 ادامه
273883 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 105 2 7,455,000,000ریال 71,000,000ریال 1396/04/19 ادامه
273671 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 116 3 5,568,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/04/18 ادامه
273670 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 76 2 4,864,000,000ریال 64,000,000ریال 1396/04/18 ادامه
273669 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 110 2 3,900,000,000ریال 35,454,550ریال 1396/04/18 ادامه
273649 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 101 2 4,040,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/04/18 ادامه
273561 مطهری آپارتمان فروش 100 2 6,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/04/18 ادامه
272807 مطهری آپارتمان فروش 76 2 4,864,000,000ریال 64,000,000ریال 1396/04/15 ادامه
272590 مطهری آپارتمان فروش 101 2 3,900,000,000ریال 38,613,860ریال 1396/04/15 ادامه
272068 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 71 1 3,399,480,000ریال 47,880,000ریال 1396/04/13 ادامه
272250 مطهری آپارتمان فروش 115 3 7,475,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/04/13 ادامه
270647 مطهری آپارتمان فروش 450 6 32,400,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/04/11 ادامه
270506 مطهری آپارتمان فروش 0 89,000,000ریال 1396/04/11 ادامه
270238 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 133 3 8,246,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/04/08 ادامه
270235 مطهری تخت طاووس آپارتمان فروش 63 1 2,400,000,000ریال 38,095,240ریال 1396/04/08 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29