فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:16,070

کاربران حاضر:989

 
 

خرید و فروش آپارتمان در عباس آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 736
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
230562 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 116 2 5,800,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/26 ادامه
229671 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 140 3 10,220,000,000ریال 73,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229668 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 129 2 9,288,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229665 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 100 2 3,600,000,000ریال 36,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230242 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 116 2 5,800,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229302 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 100 2 6,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
228551 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 175 3 7,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
227928 عباس آباد آپارتمان فروش 135 3 11,475,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227769 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 135 3 1,147,500,000ریال 8,500,000ریال 1395/12/18 ادامه
227768 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 53 1 1,950,000,000ریال 36,792,450ریال 1395/12/18 ادامه
227431 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 172 3 12,040,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
226292 عباس آباد آپارتمان فروش 100 2 3,600,000,000ریال 36,000,000ریال 1395/12/15 ادامه
226016 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 140 3 5,600,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
224952 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 85 2 5,525,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/10 ادامه
223440 عباس آباد آپارتمان فروش 175 3 160,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223372 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 175 3 1395/12/08 ادامه
223279 عباس آباد آپارتمان فروش 120 3 9,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
223267 عباس آباد آپارتمان فروش 174 3 7,830,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
222367 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 95 2 6,000,000,000ریال 63,157,890ریال 1395/12/04 ادامه
222341 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 101 3 5,555,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
222207 عباس آباد آپارتمان فروش 106 1 5,300,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
221786 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 84 2 6,132,000,000ریال 73,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
221613 عباس آباد آپارتمان فروش 110 3 7,700,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
220830 عباس آباد آپارتمان فروش 58 1 2,800,000,000ریال 48,200,000ریال 1395/12/02 ادامه
219697 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 94 3 6,580,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219355 عباس آباد آپارتمان فروش 165 3 130,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
218360 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 110 3 7,700,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218285 عباس آباد آپارتمان فروش 95 2 6,000,000,000ریال 63,157,890ریال 1395/11/26 ادامه
216708 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 160 3 1,120,000,000ریال 7,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216649 عباس آباد آپارتمان فروش 0 1 90,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
215958 عباس آباد آپارتمان فروش 100 2 3,900,000,000ریال 39,000,000ریال 1395/11/23 ادامه
215916 عباس آباد آپارتمان فروش 100 2 6,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
215555 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 150 4 8,490,000,000ریال 56,600,000ریال 1395/11/20 ادامه
215338 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 65 1 4,200,000,000ریال 64,615,380ریال 1395/11/20 ادامه
214140 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 97 2 80,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22