فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:17,976

کاربران حاضر:360

 
 

خرید و فروش آپارتمان در عباس آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
323855 عباس آباد آپارتمان فروش 106 2 4,982,000,000ریال 47,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
322857 عباس آباد آپارتمان فروش 72 2 5,184,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322254 عباس آباد آپارتمان فروش 141 3 9,870,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
321079 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 107 2 6,000,000,000ریال 56,074,770ریال 1396/07/19 ادامه
320687 عباس آباد آپارتمان فروش 250 3 140,000,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
320466 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 53 1 1,950,000,000ریال 36,792,450ریال 1396/07/18 ادامه
319340 عباس آباد آپارتمان فروش 0 500,000,000ریال 1396/07/16 ادامه
319361 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 100 2 6,300,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/07/16 ادامه
318795 عباس آباد آپارتمان فروش 0 53,000,000,000ریال 1396/07/13 ادامه
318717 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 91 2 4,700,000,000ریال 51,648,350ریال 1396/07/13 ادامه
317190 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 172 3 12,040,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/07/10 ادامه
316542 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 120 3 10,200,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/07/05 ادامه
315152 عباس آباد آپارتمان فروش 150 3 11,250,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/07/03 ادامه
314964 عباس آباد آپارتمان فروش 106 3 9,010,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/07/03 ادامه
314245 عباس آباد آپارتمان فروش 1000 30 140,000,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
313010 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 215 3 9,800,000,000ریال 45,581,400ریال 1396/06/30 ادامه
312616 عباس آباد آپارتمان فروش 0 350,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
311523 عباس آباد آپارتمان فروش 140 3 7,700,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/06/28 ادامه
310790 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 135 2 8,775,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/06/28 ادامه
310752 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 106 2 4,770,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/06/28 ادامه
310558 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 35 2,000,000,000ریال 57,142,860ریال 1396/06/27 ادامه
310856 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 96 2 6,528,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/06/27 ادامه
309091 عباس آباد آپارتمان فروش 141 3 9,870,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/06/23 ادامه
309081 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 97 2 5,335,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/06/23 ادامه
305460 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 180 4 7,200,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/06/16 ادامه
304785 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 178 3 8,544,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/06/15 ادامه
302976 عباس آباد آپارتمان فروش 174 3 7,830,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/06/13 ادامه
302294 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 101 3 5,252,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/06/12 ادامه
300550 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 113 2 8,300,000,000ریال 73,451,330ریال 1396/06/09 ادامه
299721 عباس آباد آپارتمان فروش 100 2 6,300,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/06/07 ادامه
299348 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 63 1 5,229,000,000ریال 83,000,000ریال 1396/06/06 ادامه
299321 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 170 3 8,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/06/06 ادامه
297842 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 117 2 8,190,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/06/01 ادامه
297733 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 95 2 4,950,000,000ریال 52,105,260ریال 1396/06/01 ادامه
297526 عباس آباد آپارتمان فروش 115 2 1396/06/01 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29