فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:18,523

کاربران حاضر:201

 
 

خرید و فروش آپارتمان در عباس آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360233 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 131 2 6,900,000,000ریال 52,671,760ریال 1396/10/26 ادامه
359963 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 180 4 1396/10/26 ادامه
358312 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 180 3 8,500,000,000ریال 47,222,220ریال 1396/10/20 ادامه
357689 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 67 1 3,015,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/10/19 ادامه
357687 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 65 1 4,900,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/19 ادامه
357687 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 68 1 4,900,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/19 ادامه
357441 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 92 2 6,900,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
357438 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 178 3 12,460,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356255 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 120 3 10,200,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/16 ادامه
355510 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 75 1 9,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355094 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 90 2 7,830,000,000ریال 87,000,000ریال 1396/10/11 ادامه
353963 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 225 3 15,000,000,000ریال 66,666,670ریال 1396/10/07 ادامه
352309 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 100 2 6,700,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/10/04 ادامه
351779 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 172 3 12,040,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/03 ادامه
350887 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 91 2 5,400,000,000ریال 59,340,660ریال 1396/09/29 ادامه
350543 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 180 4 1396/09/29 ادامه
350397 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 72 2 3,096,000,000ریال 43,000,000ریال 1396/09/28 ادامه
348933 عباس آباد آپارتمان فروش 141 3 9,870,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/09/25 ادامه
348182 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 183 2 8,500,000,000ریال 46,448,090ریال 1396/09/23 ادامه
347960 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 141 3 9,870,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/09/22 ادامه
347288 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 106 2 4,876,000,000ریال 46,000,000ریال 1396/09/21 ادامه
347281 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 150 3 11,250,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/09/21 ادامه
346091 عباس آباد آپارتمان فروش 0 350,000,000ریال 1396/09/19 ادامه
345847 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 110 2 5,280,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/09/20 ادامه
345814 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 106 3 9,010,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/09/20 ادامه
344671 عباس آباد آپارتمان فروش 106 2 4,982,000,000ریال 47,000,000ریال 1396/09/16 ادامه
344468 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 141 3 9,870,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/09/16 ادامه
343600 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 96 2 6,720,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/09/13 ادامه
343598 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 65 1 3,250,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/09/13 ادامه
340937 عباس آباد آپارتمان فروش 0 53,000,000,000ریال 1396/09/05 ادامه
339570 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 178 3 8,900,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/09/02 ادامه
339569 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 129 2 9,030,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/09/02 ادامه
339707 عباس آباد آپارتمان فروش 250 3 140,000,000,000ریال 1396/09/01 ادامه
338930 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 100 2 6,300,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/08/29 ادامه
338826 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 80 2 3,500,000,000ریال 43,750,000ریال 1396/08/29 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29