فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:15,171

کاربران حاضر:293

 
 

خرید و فروش آپارتمان در عباس آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 691
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
205505 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 170 3 7,990,000,000ریال 47,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205016 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 82 2 5,576,000,000ریال 68,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
203870 عباس آباد آپارتمان فروش 172 3 12,040,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203156 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 60 1 3,780,000,000ریال 63,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203151 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 175 3 11,375,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
201870 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 207 4 1395/10/23 ادامه
201641 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 96 2 8,160,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/10/22 ادامه
201133 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 133 3 6,916,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
200643 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 45 1 3,150,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200643 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 68 3,150,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200643 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 65 3,150,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
199400 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 225 3 13,500,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
198877 عباس آباد آپارتمان فروش 67 1 4,690,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/13 ادامه
198317 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 68 2 3,000,000,000ریال 44,117,650ریال 1395/10/12 ادامه
198191 عباس آباد آپارتمان فروش 160 3 8,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/10/12 ادامه
197325 عباس آباد آپارتمان فروش 54 1 2,900,000,000ریال 53,703,700ریال 1395/10/09 ادامه
196355 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 83 2 4,200,000,000ریال 50,602,410ریال 1395/10/07 ادامه
195808 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 183 2 8,200,000,000ریال 44,808,740ریال 1395/10/06 ادامه
195786 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 106 2 4,770,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/10/06 ادامه
194723 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 250 3 11,750,000,000ریال 47,000,000ریال 1395/10/05 ادامه
193615 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 136 3 11,288,000,000ریال 83,000,000ریال 1395/09/29 ادامه
193588 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 160 3 11,680,000,000ریال 73,000,000ریال 1395/09/29 ادامه
193588 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 140 3 11,680,000,000ریال 73,000,000ریال 1395/09/29 ادامه
191477 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 85 2 6,000,000,000ریال 70,588,240ریال 1395/09/24 ادامه
190855 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 77 2 6,545,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/09/23 ادامه
189642 عباس آباد آپارتمان فروش 150 3 8,500,000,000ریال 56,666,670ریال 1395/09/21 ادامه
188127 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 51 1 2,200,000,000ریال 43,137,250ریال 1395/09/17 ادامه
187741 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 300 3 13,800,000,000ریال 46,000,000ریال 1395/09/16 ادامه
186983 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 90 1 5,000,000,000ریال 55,555,560ریال 1395/09/15 ادامه
186867 عباس آباد آپارتمان فروش 155 4 9,610,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/09/15 ادامه
185654 عباس آباد آپارتمان فروش 77 2 5,236,000,000ریال 68,000,000ریال 1395/09/11 ادامه
185422 عباس آباد آپارتمان فروش 160 3 8,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/09/09 ادامه
185256 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 155 4 9,610,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/09/09 ادامه
184936 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 67 1 4,690,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/09/07 ادامه
184936 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 52 4,690,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/09/07 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20