فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:17,495

کاربران حاضر:172

 
 

خرید و فروش آپارتمان در عباس آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 998
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
295430 عباس آباد آپارتمان فروش 250 3 140,000,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
294532 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 95 2 4,600,000,000ریال 48,421,050ریال 1396/05/25 ادامه
294437 عباس آباد آپارتمان فروش 140 3 7,700,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
293921 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 80 2 4,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293217 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 100 2 6,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
292294 عباس آباد آپارتمان فروش 85 2 5,525,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
292241 عباس آباد آپارتمان فروش 94 2 4,230,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
290664 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 124 3 9,200,000,000ریال 74,193,550ریال 1396/05/19 ادامه
290045 عباس آباد آپارتمان فروش 100 2 7,000,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/05/17 ادامه
289988 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 55 2 3,300,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/17 ادامه
289191 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 183 2 8,200,000,000ریال 44,808,740ریال 1396/05/16 ادامه
286715 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 106 3 9,010,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/05/11 ادامه
286713 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 116 2 5,220,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/05/11 ادامه
286659 عباس آباد آپارتمان فروش 106 3 9,010,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/05/10 ادامه
286875 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 150 3 11,250,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/05/10 ادامه
285224 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 56 1 2,800,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/05/08 ادامه
285220 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 110 1 4,950,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/05/08 ادامه
285060 عباس آباد آپارتمان فروش 0 350,000,000ریال 1396/05/08 ادامه
284529 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 56 1 2,800,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/05/08 ادامه
284525 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 110 1 4,950,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/05/08 ادامه
284365 عباس آباد آپارتمان فروش 0 350,000,000ریال 1396/05/07 ادامه
280470 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 93 2 5,000,000,000ریال 53,763,440ریال 1396/05/01 ادامه
280201 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 147 2 1396/05/01 ادامه
280096 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 129 2 9,288,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/05/01 ادامه
280085 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 96 2 7,680,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/05/01 ادامه
280113 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 113 2 5,850,000,000ریال 51,769,910ریال 1396/04/31 ادامه
279952 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 205 3 10,250,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/04/31 ادامه
279823 عباس آباد آپارتمان فروش 250 3 140,000,000,000ریال 1396/04/28 ادامه
277391 عباس آباد آپارتمان فروش 83 2 4,200,000,000ریال 50,602,410ریال 1396/04/25 ادامه
275783 عباس آباد آپارتمان فروش 94 2 4,230,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/04/21 ادامه
276034 عباس آباد آپارتمان فروش 85 2 5,525,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/04/21 ادامه
275312 عباس آباد آپارتمان فروش 140 3 7,700,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/04/20 ادامه
275102 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 85 2 4,250,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/04/20 ادامه
273938 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 115 2 1396/04/20 ادامه
274202 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 100 2 6,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/04/19 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29