فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:15,483

کاربران حاضر:405

 
 

خرید و فروش آپارتمان در عباس آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 716
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
219697 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 94 3 6,580,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219355 عباس آباد آپارتمان فروش 165 3 130,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
218360 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 110 3 7,700,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218285 عباس آباد آپارتمان فروش 95 2 6,000,000,000ریال 63,157,890ریال 1395/11/26 ادامه
216708 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 160 3 1,120,000,000ریال 7,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216649 عباس آباد آپارتمان فروش 0 1 90,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
215958 عباس آباد آپارتمان فروش 100 2 3,900,000,000ریال 39,000,000ریال 1395/11/23 ادامه
215916 عباس آباد آپارتمان فروش 100 2 6,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
215555 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 150 4 8,490,000,000ریال 56,600,000ریال 1395/11/20 ادامه
215338 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 65 1 4,200,000,000ریال 64,615,380ریال 1395/11/20 ادامه
214140 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 97 2 80,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
214749 عباس آباد آپارتمان فروش 150 3 8,500,000,000ریال 56,600,000ریال 1395/11/19 ادامه
214663 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 172 3 12,000,000,000ریال 69,767,440ریال 1395/11/19 ادامه
214399 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 90 2 4,950,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
214399 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 110 2 4,950,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
212743 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 110 2 1395/11/17 ادامه
213176 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 88 2 3,960,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
213171 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 172 3 6,500,000,000ریال 37,790,700ریال 1395/11/17 ادامه
212216 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 120 2 12,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/11/14 ادامه
211948 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 100 2 6,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/14 ادامه
210587 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 96 2 6,240,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/12 ادامه
210587 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 101 2 6,240,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/12 ادامه
210431 عباس آباد آپارتمان فروش 130 3 6,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/11 ادامه
210241 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 82 2 5,000,000,000ریال 60,975,610ریال 1395/11/11 ادامه
209812 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 215 3 9,782,500,000ریال 45,500,000ریال 1395/11/10 ادامه
209554 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 74 1 4,218,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/11/10 ادامه
209549 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 100 2 6,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/10 ادامه
209546 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 35 2,100,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/10 ادامه
209057 عباس آباد آپارتمان فروش 100 2 6,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/10 ادامه
208835 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 92 2 6,808,000,000ریال 74,000,000ریال 1395/11/07 ادامه
206558 عباس آباد آپارتمان فروش 400 150,000,000ریال 1395/11/04 ادامه
206332 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 82 2 3,400,000,000ریال 41,463,410ریال 1395/11/03 ادامه
205505 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 170 3 7,990,000,000ریال 47,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205016 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 82 2 5,576,000,000ریال 68,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
203870 عباس آباد آپارتمان فروش 172 3 12,040,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21