فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:16,458

کاربران حاضر:217

 
 

خرید و فروش آپارتمان در عباس آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 750
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
240889 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 83 2 3,569,000,000ریال 43,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
239358 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 107 3 9,095,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
239328 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 115 2 6,900,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
238942 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 115 2 1396/01/30 ادامه
237664 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 175 3 8,850,000,000ریال 50,571,430ریال 1396/01/27 ادامه
237452 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 147 2 1396/01/27 ادامه
237373 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 85 2 4,250,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
237242 عباس آباد آپارتمان فروش 175 3 8,850,000,000ریال 50,500,000ریال 1396/01/26 ادامه
236726 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 65 2 4,225,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
236520 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 106 2 1396/01/24 ادامه
235843 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 83 2 4,200,000,000ریال 50,602,410ریال 1396/01/23 ادامه
235836 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 95 2 4,600,000,000ریال 48,421,050ریال 1396/01/23 ادامه
234047 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 120 2 12,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/01/16 ادامه
234013 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 183 2 8,200,000,000ریال 44,808,740ریال 1396/01/16 ادامه
233384 عباس آباد آپارتمان فروش 40 1 140,000,000,000ریال 1396/01/14 ادامه
230562 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 116 2 5,800,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/26 ادامه
229671 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 140 3 10,220,000,000ریال 73,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229668 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 129 2 9,288,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229665 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 100 2 3,600,000,000ریال 36,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230242 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 116 2 5,800,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229302 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 100 2 6,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
228551 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 175 3 7,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
227928 عباس آباد آپارتمان فروش 135 3 11,475,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227769 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 135 3 1,147,500,000ریال 8,500,000ریال 1395/12/18 ادامه
227768 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 53 1 1,950,000,000ریال 36,792,450ریال 1395/12/18 ادامه
227431 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 172 3 12,040,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
226292 عباس آباد آپارتمان فروش 100 2 3,600,000,000ریال 36,000,000ریال 1395/12/15 ادامه
226016 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 140 3 5,600,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
224952 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 85 2 5,525,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/10 ادامه
223440 عباس آباد آپارتمان فروش 175 3 160,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223372 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 175 3 1395/12/08 ادامه
223279 عباس آباد آپارتمان فروش 120 3 9,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
223267 عباس آباد آپارتمان فروش 174 3 7,830,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
222367 عباس آبادبهشتی آپارتمان فروش 95 2 6,000,000,000ریال 63,157,890ریال 1395/12/04 ادامه
222341 ولی عصرتاعباس آباد آپارتمان فروش 101 3 5,555,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22