فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:26,212

کاربران حاضر:208

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شاهین

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
324775 شاهین شمالی آپارتمان فروش 81 2 3,600,000,000ریال 44,444,440ریال 1396/07/29 ادامه
323988 شاهین شمالی آپارتمان فروش 140 3 9,800,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323736 شاهین شمالی آپارتمان فروش 40 1 2,500,000,000ریال 62,500,000ریال 1396/07/25 ادامه
323063 شاهین شمالی آپارتمان فروش 90 2 5,580,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
321921 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 105 2 6,300,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
321893 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 100 2 5,100,000,000ریال 51,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
320382 شاهین شمالی آپارتمان فروش 51 1 3,162,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
319883 شاهین شمالی آپارتمان فروش 100 2 6,800,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/07/17 ادامه
318159 شاهین شمالی آپارتمان فروش 97 2 6,062,500,000ریال 62,500,000ریال 1396/07/13 ادامه
317302 شاهین شمالی آپارتمان فروش 71 1 3,500,000,000ریال 49,295,770ریال 1396/07/11 ادامه
317113 شاهین شمالی آپارتمان فروش 58 2 2,300,000,000ریال 39,655,170ریال 1396/07/10 ادامه
317369 شاهین شمالی آپارتمان فروش 80 2 4,640,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/07/10 ادامه
317369 شاهین شمالی آپارتمان فروش 120 3 4,640,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/07/10 ادامه
317369 شاهین شمالی آپارتمان فروش 90 2 4,640,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/07/10 ادامه
317356 شاهین شمالی آپارتمان فروش 120 2 7,800,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/10 ادامه
317356 شاهین شمالی آپارتمان فروش 107 7,800,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/10 ادامه
317316 شاهین شمالی آپارتمان فروش 67 1 3,685,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/07/10 ادامه
316357 شاهین شمالی آپارتمان فروش 115 2 6,750,000,000ریال 58,695,650ریال 1396/07/06 ادامه
316347 شاهین شمالی آپارتمان فروش 65 2 3,000,000,000ریال 46,153,850ریال 1396/07/06 ادامه
315826 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 160 3 11,520,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/07/04 ادامه
315619 شاهین شمالی آپارتمان فروش 57 1 3,850,000,000ریال 67,543,860ریال 1396/07/04 ادامه
315181 شاهین شمالی آپارتمان فروش 120 3 11,500,000,000ریال 95,833,330ریال 1396/07/03 ادامه
314066 شاهین شمالی آپارتمان فروش 105 2 7,140,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
313354 شاهین شمالی آپارتمان فروش 97 2 6,305,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
312436 شاهین شمالی آپارتمان فروش 135 3 8,775,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312429 شاهین شمالی آپارتمان فروش 115 2 6,670,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/06/29 ادامه
310226 شاهین شمالی آپارتمان فروش 135 2 9,450,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/06/26 ادامه
307980 شاهین شمالی آپارتمان فروش 90 2 4,300,000,000ریال 47,777,780ریال 1396/06/22 ادامه
307971 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 100 2 5,900,000,000ریال 59,000,000ریال 1396/06/22 ادامه
307931 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 81 2 3,240,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/06/22 ادامه
308191 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 130 2 9,100,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/06/22 ادامه
307066 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 115 2 4,750,000,000ریال 41,304,350ریال 1396/06/21 ادامه
306627 شاهین شمالی آپارتمان فروش 125 2 6,875,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/06/20 ادامه
306125 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 163 3 7,000,000,000ریال 42,944,790ریال 1396/06/20 ادامه
305965 شاهین شمالی آپارتمان فروش 59 2 3,000,000,000ریال 50,847,460ریال 1396/06/19 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29