فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:27,946

کاربران حاضر:191

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شاهین

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
374447 شاهین شمالی آپارتمان فروش 65 2 1396/12/27 ادامه
374019 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 74 2 5,290,000,000ریال 71,486,490ریال 1396/12/24 ادامه
373573 شاهین شمالی آپارتمان فروش 100 2 7,000,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/12/22 ادامه
373381 شاهین شمالی آپارتمان فروش 91 2 7,735,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/22 ادامه
373374 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 100 2 6,800,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/12/22 ادامه
372986 شاهین شمالی آپارتمان فروش 130 3 8,450,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372977 شاهین شمالی آپارتمان فروش 85 2 7,310,000,000ریال 86,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372785 شاهین شمالی آپارتمان فروش 82 2 4,800,000,000ریال 58,536,590ریال 1396/12/20 ادامه
371719 شاهین شمالی آپارتمان فروش 71 2 4,800,000,000ریال 67,605,630ریال 1396/12/14 ادامه
371400 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 93 2 8,091,000,000ریال 87,000,000ریال 1396/12/13 ادامه
371361 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 51 1 3,500,000,000ریال 68,627,450ریال 1396/12/13 ادامه
370623 شاهین شمالی آپارتمان فروش 102 2 11,000,000,000ریال 107,843,140ریال 1396/12/09 ادامه
370284 شاهین شمالی آپارتمان فروش 882 2 74,970,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/08 ادامه
370186 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 70 2 4,200,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/12/07 ادامه
370161 شاهین شمالی آپارتمان فروش 58 1 13,000,000,000ریال 1396/12/07 ادامه
370159 شاهین شمالی آپارتمان فروش 120 2 10,200,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/07 ادامه
369910 شاهین شمالی آپارتمان فروش 200 3 17,000,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/06 ادامه
369647 شاهین شمالی آپارتمان فروش 200 3 1396/12/06 ادامه
369592 شاهین شمالی آپارتمان فروش 85 2 4,760,000,000ریال 56,000,000ریال 1396/12/06 ادامه
369627 شاهین شمالی آپارتمان فروش 120 2 9,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/12/05 ادامه
368728 شاهین شمالی آپارتمان فروش 81 2 6,600,000,000ریال 81,481,480ریال 1396/11/30 ادامه
368380 شاهین شمالی آپارتمان فروش 51 1 3,264,000,000ریال 64,000,000ریال 1396/11/29 ادامه
367721 شاهین شمالی آپارتمان فروش 75 2 4,875,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/11/25 ادامه
367232 شاهین شمالی آپارتمان فروش 88 2 80,000,000ریال 1396/11/25 ادامه
367232 شاهین شمالی آپارتمان فروش 77 2 80,000,000ریال 1396/11/25 ادامه
367341 شاهین شمالی آپارتمان فروش 70 1 5,600,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/11/24 ادامه
365595 شاهین شمالی آپارتمان فروش 86 2 7,200,000,000ریال 83,720,930ریال 1396/11/16 ادامه
365330 شاهین شمالی آپارتمان فروش 50 1 3,300,000,000ریال 66,000,000ریال 1396/11/15 ادامه
364683 شاهین شمالی آپارتمان فروش 97 2 7,800,000,000ریال 80,412,370ریال 1396/11/11 ادامه
364205 شاهین شمالی آپارتمان فروش 82 2 5,100,000,000ریال 62,195,120ریال 1396/11/10 ادامه
363731 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 105 2 6,615,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/11/09 ادامه
362465 شاهین شمالی آپارتمان فروش 112 2 6,160,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/11/03 ادامه
361835 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 132 3 13,500,000,000ریال 102,272,730ریال 1396/11/02 ادامه
361737 شاهین شمالی آپارتمان فروش 51 1 3,300,000,000ریال 64,705,880ریال 1396/11/01 ادامه
361706 شاهین شمالی آپارتمان فروش 80 2 4,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/11/01 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29