فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:27,306

کاربران حاضر:176

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شاهین

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
358766 شاهین شمالی آپارتمان فروش 97 2 6,350,000,000ریال 65,463,920ریال 1396/10/24 ادامه
358760 شاهین شمالی آپارتمان فروش 50 1 3,400,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
357894 شاهین شمالی آپارتمان فروش 56 1 1396/10/20 ادامه
357784 شاهین شمالی آپارتمان فروش 60 1 3,600,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/10/19 ادامه
357782 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 60 2 3,170,000,000ریال 52,833,330ریال 1396/10/19 ادامه
356849 شاهین شمالی آپارتمان فروش 140 3 10,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356388 شاهین شمالی آپارتمان فروش 107 3 8,250,000,000ریال 77,102,800ریال 1396/10/16 ادامه
355372 شاهین شمالی آپارتمان فروش 51 1 2,800,000,000ریال 54,901,960ریال 1396/10/13 ادامه
355116 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 136 3 11,000,000,000ریال 80,882,350ریال 1396/10/11 ادامه
355015 شاهین شمالی آپارتمان فروش 66 2 4,488,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/10/11 ادامه
353709 شاهین شمالی آپارتمان فروش 120 3 12,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
351833 شاهین شمالی آپارتمان فروش 100 2 7,000,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/03 ادامه
351001 شاهین شمالی آپارتمان فروش 82 2 4,000,000,000ریال 48,780,490ریال 1396/09/29 ادامه
350997 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 100 2 6,700,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/09/29 ادامه
349960 شاهین شمالی آپارتمان فروش 115 2 1396/09/29 ادامه
350347 شاهین شمالی آپارتمان فروش 80 2 4,960,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/09/28 ادامه
350347 شاهین شمالی آپارتمان فروش 120 3 4,960,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/09/28 ادامه
350347 شاهین شمالی آپارتمان فروش 90 2 4,960,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/09/28 ادامه
349178 شاهین شمالی آپارتمان فروش 55 1 3,500,000,000ریال 63,636,360ریال 1396/09/26 ادامه
347924 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 70 2 3,150,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/09/22 ادامه
347429 شاهین شمالی آپارتمان فروش 100 2 8,300,000,000ریال 83,000,000ریال 1396/09/21 ادامه
347429 شاهین شمالی آپارتمان فروش 140 2 8,300,000,000ریال 83,000,000ریال 1396/09/21 ادامه
347428 شاهین شمالی آپارتمان فروش 200 3 16,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/09/21 ادامه
347423 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 105 2 6,825,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/09/21 ادامه
346722 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 117 3 7,605,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/09/21 ادامه
346459 شاهین شمالی آپارتمان فروش 65 1 5,655,000,000ریال 87,000,000ریال 1396/09/19 ادامه
346428 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 103 2 5,800,000,000ریال 56,310,680ریال 1396/09/19 ادامه
345948 شاهین شمالی آپارتمان فروش 114 2 5,000,000,000ریال 43,859,650ریال 1396/09/20 ادامه
344458 شاهین شمالی آپارتمان فروش 87 2 12,000,000,000ریال 137,931,030ریال 1396/09/16 ادامه
344457 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 136 3 11,000,000,000ریال 80,882,350ریال 1396/09/16 ادامه
343218 شاهین شمالی آپارتمان فروش 70 2 1396/09/14 ادامه
343689 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 76 2 3,190,000,000ریال 41,973,680ریال 1396/09/13 ادامه
343218 شاهین شمالی آپارتمان فروش 70 2 1396/09/13 ادامه
343161 شاهین شمالی آپارتمان فروش 58 1 13,000,000,000ریال 1396/09/13 ادامه
343062 شاهین شمالی آپارتمان فروش 90 2 4,800,000,000ریال 53,333,330ریال 1396/09/12 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29