فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:19,992

کاربران حاضر:416

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شاهین

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
220038 شاهین شمالی آپارتمان فروش 65 1 3,700,000,000ریال 56,923,080ریال 1395/11/30 ادامه
220034 شاهین شمالی آپارتمان فروش 91 2 4,641,000,000ریال 51,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
220027 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 157 3 11,775,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219081 شاهین شمالی آپارتمان فروش 140 3 8,820,000,000ریال 63,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
219081 شاهین شمالی آپارتمان فروش 190 3 8,820,000,000ریال 63,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218437 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 74 2 3,100,000,000ریال 41,891,890ریال 1395/11/26 ادامه
218408 شاهین شمالی آپارتمان فروش 60 2 3,400,000,000ریال 56,666,670ریال 1395/11/26 ادامه
218387 شاهین شمالی آپارتمان فروش 59 2 2,700,000,000ریال 45,762,710ریال 1395/11/26 ادامه
217712 شاهین شمالی آپارتمان فروش 145 3 8,410,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
216832 شاهین شمالی آپارتمان فروش 105 2 5,250,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
216813 شاهین شمالی آپارتمان فروش 63 1 3,465,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216431 شاهین شمالی آپارتمان فروش 45 1 2,350,000,000ریال 52,222,220ریال 1395/11/23 ادامه
216129 شاهین شمالی آپارتمان فروش 120 2 6,900,000,000ریال 57,500,000ریال 1395/11/21 ادامه
215631 شاهین شمالی آپارتمان فروش 135 3 7,425,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215628 شاهین شمالی آپارتمان فروش 125 2 6,875,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215623 شاهین شمالی آپارتمان فروش 160 3 10,080,000,000ریال 63,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215413 شاهین شمالی آپارتمان فروش 105 2 5,775,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215411 شاهین شمالی آپارتمان فروش 85 2 4,675,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215404 شاهین شمالی آپارتمان فروش 75 2 4,125,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215009 شاهین شمالی آپارتمان فروش 115 3 54,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215009 شاهین شمالی آپارتمان فروش 140 3 54,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215008 شاهین شمالی آپارتمان فروش 70 2 54,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215008 شاهین شمالی آپارتمان فروش 85 2 54,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
214962 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 55 1 1395/11/20 ادامه
214901 شاهین شمالی آپارتمان فروش 105 2 6,825,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
214086 شاهین شمالی آپارتمان فروش 127 3 58,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
214569 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 160 3 9,600,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
214538 شاهین شمالی آپارتمان فروش 80 2 5,200,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
214349 شاهین شمالی آپارتمان فروش 67 2 3,200,000,000ریال 47,761,190ریال 1395/11/19 ادامه
214317 شاهین شمالی آپارتمان فروش 80 2 4,400,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
213677 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 76 2 3,100,000,000ریال 40,789,470ریال 1395/11/18 ادامه
213205 شاهین شمالی آپارتمان فروش 63 2 2,646,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
213159 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 73 2 3,796,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
213154 شاهین شمالی آپارتمان فروش 130 2 5,200,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
212180 شاهین شمالی آپارتمان فروش 137 3 7,809,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/11/14 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29