فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:22,335

کاربران حاضر:335

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شاهین

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
240834 شاهین شمالی آپارتمان فروش 82 2 3,000,000,000ریال 36,585,370ریال 1396/02/04 ادامه
240827 شاهین شمالی آپارتمان فروش 90 2 5,000,000,000ریال 55,555,560ریال 1396/02/04 ادامه
240823 شاهین شمالی آپارتمان فروش 145 3 8,990,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240784 شاهین شمالی آپارتمان فروش 155 3 9,765,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240465 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 170 3 12,750,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240465 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 160 3 12,750,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240356 شاهین شمالی آپارتمان فروش 130 3 6,890,000,000ریال 53,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
239877 شاهین شمالی آپارتمان فروش 70 2 2,600,000,000ریال 37,142,860ریال 1396/02/02 ادامه
239690 شاهین شمالی آپارتمان فروش 114 2 1396/02/02 ادامه
239689 شاهین شمالی آپارتمان فروش 165 3 1396/02/02 ادامه
239296 شاهین شمالی آپارتمان فروش 110 2 7,150,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
239294 شاهین شمالی آپارتمان فروش 146 3 9,490,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
238293 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 165 4 8,500,000,000ریال 51,515,150ریال 1396/01/28 ادامه
237326 شاهین شمالی آپارتمان فروش 64 2 2,600,000,000ریال 40,625,000ریال 1396/01/26 ادامه
236453 شاهین شمالی آپارتمان فروش 104 2 5,720,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
235925 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 105 2 4,720,000,000ریال 44,952,380ریال 1396/01/23 ادامه
235893 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 114 2 6,400,000,000ریال 56,140,350ریال 1396/01/23 ادامه
234667 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 72 2 2,800,000,000ریال 38,888,890ریال 1396/01/19 ادامه
234666 شاهین شمالی آپارتمان فروش 57 2 2,200,000,000ریال 38,596,490ریال 1396/01/19 ادامه
234067 شاهین شمالی آپارتمان فروش 156 3 9,828,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/01/16 ادامه
233794 شاهین شمالی آپارتمان فروش 120 3 6,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/01/15 ادامه
233573 شاهین شمالی آپارتمان فروش 145 3 9,860,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/01/14 ادامه
233520 شاهین شمالی آپارتمان فروش 100 2 5,300,000,000ریال 53,000,000ریال 1396/01/14 ادامه
233520 شاهین شمالی آپارتمان فروش 97 2 5,300,000,000ریال 53,000,000ریال 1396/01/14 ادامه
230189 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 112 2 6,272,000,000ریال 56,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230188 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 150 3 7,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
228733 شاهین شمالی آپارتمان فروش 90 2 3,600,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228702 شاهین شمالی آپارتمان فروش 55 1 3,245,000,000ریال 59,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
227721 شاهین شمالی آپارتمان فروش 66 2 2,996,400,000ریال 45,400,000ریال 1395/12/18 ادامه
227543 شاهین شمالی آپارتمان فروش 98 2 5,390,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
227527 شاهین شمالی آپارتمان فروش 125 2 6,625,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
227514 شاهین شمالی آپارتمان فروش 50 1 13,000,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
227503 شاهین شمالی آپارتمان فروش 80 2 4,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
227018 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 130 3 8,450,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
226987 شاهین شمالی آپارتمان فروش 145 3 7,975,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29