فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:21,255

کاربران حاضر:962

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شاهین

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
230189 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 112 2 6,272,000,000ریال 56,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230188 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 150 3 7,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
228733 شاهین شمالی آپارتمان فروش 90 2 3,600,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228702 شاهین شمالی آپارتمان فروش 55 1 3,245,000,000ریال 59,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
227721 شاهین شمالی آپارتمان فروش 66 2 2,996,400,000ریال 45,400,000ریال 1395/12/18 ادامه
227543 شاهین شمالی آپارتمان فروش 98 2 5,390,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
227527 شاهین شمالی آپارتمان فروش 125 2 6,625,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
227514 شاهین شمالی آپارتمان فروش 50 1 13,000,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
227503 شاهین شمالی آپارتمان فروش 80 2 4,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
227018 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 130 3 8,450,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
226987 شاهین شمالی آپارتمان فروش 145 3 7,975,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
226757 شاهین شمالی آپارتمان فروش 62 1 2,294,000,000ریال 37,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
226756 شاهین شمالی آپارتمان فروش 52 1 2,350,000,000ریال 45,192,310ریال 1395/12/16 ادامه
226113 شاهین شمالی آپارتمان فروش 90 2 4,950,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/15 ادامه
226101 شاهین شمالی آپارتمان فروش 123 3 6,396,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225880 شاهین شمالی آپارتمان فروش 57 1 2,964,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225161 شاهین شمالی آپارتمان فروش 165 3 58,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
224511 شاهین شمالی آپارتمان فروش 120 2 6,600,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/09 ادامه
224510 شاهین شمالی آپارتمان فروش 145 3 9,425,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/09 ادامه
223755 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 76 2 3,100,000,000ریال 40,789,470ریال 1395/12/08 ادامه
223733 شاهین شمالی آپارتمان فروش 82 2 3,350,000,000ریال 40,853,660ریال 1395/12/08 ادامه
223731 شاهین شمالی آپارتمان فروش 100 2 3,800,000,000ریال 38,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223729 شاهین شمالی آپارتمان فروش 104 2 5,200,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223215 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 63 1 2,700,000,000ریال 42,857,140ریال 1395/12/08 ادامه
223214 شاهین شمالی آپارتمان فروش 48 1 2,950,000,000ریال 61,458,330ریال 1395/12/08 ادامه
223300 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 105 2 4,935,000,000ریال 47,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
223293 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 136 2 9,656,000,000ریال 71,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
222837 شاهین شمالی آپارتمان فروش 165 3 9,570,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
222317 شاهین شمالی آپارتمان فروش 120 2 6,600,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
220441 شاهین شمالی آپارتمان فروش 155 3 9,300,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
220038 شاهین شمالی آپارتمان فروش 65 1 3,700,000,000ریال 56,923,080ریال 1395/11/30 ادامه
220034 شاهین شمالی آپارتمان فروش 91 2 4,641,000,000ریال 51,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
220027 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 157 3 11,775,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219081 شاهین شمالی آپارتمان فروش 140 3 8,820,000,000ریال 63,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
219081 شاهین شمالی آپارتمان فروش 190 3 8,820,000,000ریال 63,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29