فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:19,272

کاربران حاضر:293

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شاهین

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
205617 شاهین شمالی آپارتمان فروش 49 1 3,000,000,000ریال 61,224,490ریال 1395/11/02 ادامه
204869 شاهین شمالی آپارتمان فروش 120 2 6,600,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204860 شاهین شمالی آپارتمان فروش 129 2 7,095,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204535 شاهین شمالی آپارتمان فروش 165 3 9,735,000,000ریال 59,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204384 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 78 2 2,750,000,000ریال 35,256,410ریال 1395/10/28 ادامه
204241 شاهین شمالی آپارتمان فروش 61 1 2,650,000,000ریال 43,442,620ریال 1395/10/28 ادامه
204193 شاهین شمالی آپارتمان فروش 90 2 5,175,000,000ریال 57,500,000ریال 1395/10/28 ادامه
203753 شاهین شمالی آپارتمان فروش 100 2 6,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
203748 شاهین شمالی آپارتمان فروش 130 3 6,760,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203544 شاهین شمالی آپارتمان فروش 120 2 6,600,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203540 شاهین شمالی آپارتمان فروش 80 2 4,400,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
202678 شاهین شمالی آپارتمان فروش 165 3 9,735,000,000ریال 59,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
202490 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 51 1 2,000,000,000ریال 39,215,680ریال 1395/10/25 ادامه
200888 شاهین شمالی آپارتمان فروش 90 2 1395/10/20 ادامه
201166 شاهین شمالی آپارتمان فروش 156 3 9,828,000,000ریال 63,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
200782 شاهین شمالی آپارتمان فروش 130 3 7,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200781 شاهین شمالی آپارتمان فروش 120 3 6,500,000,000ریال 54,166,670ریال 1395/10/19 ادامه
200613 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 60 1 2,700,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200604 شاهین شمالی آپارتمان فروش 104 2 5,304,000,000ریال 51,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200581 شاهین شمالی آپارتمان فروش 115 2 5,750,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200261 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 134 3 8,308,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
199714 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 70 2 3,150,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/10/15 ادامه
199709 شاهین شمالی آپارتمان فروش 82 2 4,510,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/15 ادامه
199244 شاهین شمالی آپارتمان فروش 85 2 2,750,000,000ریال 32,352,940ریال 1395/10/14 ادامه
199227 شاهین شمالی آپارتمان فروش 57 1 2,300,000,000ریال 40,350,880ریال 1395/10/14 ادامه
198914 شاهین شمالی آپارتمان فروش 135 3 9,855,000,000ریال 73,000,000ریال 1395/10/13 ادامه
198913 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 150 3 7,950,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/10/13 ادامه
198911 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 105 2 4,725,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/10/13 ادامه
198296 شاهین شمالی آپارتمان فروش 144 3 7,920,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/12 ادامه
198116 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 76 2 3,100,000,000ریال 40,789,470ریال 1395/10/12 ادامه
198096 شاهین شمالی آپارتمان فروش 98 2 5,292,000,000ریال 54,000,000ریال 1395/10/12 ادامه
197871 شاهین شمالی آپارتمان فروش 133 3 65,000,000ریال 1395/10/12 ادامه
197830 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 165 4 8,000,000,000ریال 48,484,850ریال 1395/10/12 ادامه
196803 شاهین شمالی آپارتمان فروش 65 1 3,445,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/10/08 ادامه
196801 شاهین شمالی آپارتمان فروش 90 2 4,770,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/10/08 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29