فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:28,671

کاربران حاضر:319

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شاهین

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
384682 شاهین شمالی آپارتمان فروش 60 1 4,350,000,000ریال 72,500,000ریال 1397/02/27 ادامه
384785 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 148 3 13,000,000,000ریال 87,837,840ریال 1397/02/26 ادامه
384047 شاهین شمالی آپارتمان فروش 134 3 9,782,000,000ریال 73,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
383392 شاهین شمالی آپارتمان فروش 80 2 5,600,000,000ریال 70,000,000ریال 1397/02/23 ادامه
383359 شاهین شمالی آپارتمان فروش 115 3 12,650,000,000ریال 110,000,000ریال 1397/02/22 ادامه
383009 شاهین شمالی آپارتمان فروش 58 1 15,000,000,000ریال 1397/02/20 ادامه
382660 شاهین شمالی آپارتمان فروش 134 3 9,380,000,000ریال 70,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382199 شاهین شمالی آپارتمان فروش 85 2 7,000,000,000ریال 82,352,940ریال 1397/02/17 ادامه
382192 شاهین شمالی آپارتمان فروش 56 1 3,400,000,000ریال 60,714,290ریال 1397/02/17 ادامه
381646 شاهین شمالی آپارتمان فروش 51 1 3,600,000,000ریال 70,588,240ریال 1397/02/16 ادامه
381670 شاهین شمالی آپارتمان فروش 85 2 5,525,000,000ریال 65,000,000ریال 1397/02/15 ادامه
381670 شاهین شمالی آپارتمان فروش 105 3 5,525,000,000ریال 65,000,000ریال 1397/02/15 ادامه
380793 شاهین شمالی آپارتمان فروش 80 2 5,600,000,000ریال 70,000,000ریال 1397/02/10 ادامه
380793 شاهین شمالی آپارتمان فروش 120 3 5,600,000,000ریال 70,000,000ریال 1397/02/10 ادامه
380793 شاهین شمالی آپارتمان فروش 90 2 5,600,000,000ریال 70,000,000ریال 1397/02/10 ادامه
379887 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 110 2 9,700,000,000ریال 88,181,820ریال 1397/02/05 ادامه
379885 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 78 2 7,410,000,000ریال 95,000,000ریال 1397/02/05 ادامه
379882 شاهین شمالی آپارتمان فروش 50 1 3,200,000,000ریال 64,000,000ریال 1397/02/05 ادامه
378008 شاهین شمالی آپارتمان فروش 103 2 9,270,000,000ریال 90,000,000ریال 1397/01/29 ادامه
377609 شاهین شمالی آپارتمان فروش 97 2 8,245,000,000ریال 85,000,000ریال 1397/01/28 ادامه
376194 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 61 1 3,450,000,000ریال 56,557,380ریال 1397/01/21 ادامه
374447 شاهین شمالی آپارتمان فروش 65 2 1396/12/27 ادامه
374019 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 74 2 5,290,000,000ریال 71,486,490ریال 1396/12/24 ادامه
373573 شاهین شمالی آپارتمان فروش 100 2 7,000,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/12/22 ادامه
373381 شاهین شمالی آپارتمان فروش 91 2 7,735,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/22 ادامه
373374 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 100 2 6,800,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/12/22 ادامه
372986 شاهین شمالی آپارتمان فروش 130 3 8,450,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372977 شاهین شمالی آپارتمان فروش 85 2 7,310,000,000ریال 86,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372785 شاهین شمالی آپارتمان فروش 82 2 4,800,000,000ریال 58,536,590ریال 1396/12/20 ادامه
371719 شاهین شمالی آپارتمان فروش 71 2 4,800,000,000ریال 67,605,630ریال 1396/12/14 ادامه
371400 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 93 2 8,091,000,000ریال 87,000,000ریال 1396/12/13 ادامه
371361 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 51 1 3,500,000,000ریال 68,627,450ریال 1396/12/13 ادامه
370623 شاهین شمالی آپارتمان فروش 102 2 11,000,000,000ریال 107,843,140ریال 1396/12/09 ادامه
370284 شاهین شمالی آپارتمان فروش 882 2 74,970,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/08 ادامه
370186 شاهین جنوبی آپارتمان فروش 70 2 4,200,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/12/07 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29