فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:6,629

کاربران حاضر:313

 
 

خرید و فروش آپارتمان در پیامبر

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
385116 پیامبر آپارتمان فروش 114 2 9,150,000,000ریال 80,263,160ریال 1397/02/30 ادامه
384681 پیامبر آپارتمان فروش 48 1 4,000,000,000ریال 83,333,330ریال 1397/02/27 ادامه
384275 پیامبر آپارتمان فروش 51 1 4,300,000,000ریال 84,313,730ریال 1397/02/25 ادامه
384267 پیامبر آپارتمان فروش 103 2 8,549,000,000ریال 83,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
384253 پیامبر آپارتمان فروش 100 2 8,500,000,000ریال 85,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
384253 پیامبر آپارتمان فروش 90 2 8,500,000,000ریال 85,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
383706 پیامبر آپارتمان فروش 146 3 10,220,000,000ریال 70,000,000ریال 1397/02/23 ادامه
383402 پیامبر آپارتمان فروش 82 2 6,200,000,000ریال 75,609,760ریال 1397/02/23 ادامه
383367 پیامبر آپارتمان فروش 108 2 12,960,000,000ریال 120,000,000ریال 1397/02/22 ادامه
382888 پیامبر آپارتمان فروش 69 2 6,555,000,000ریال 95,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382888 پیامبر آپارتمان فروش 88 6,555,000,000ریال 95,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382307 پیامبر آپارتمان فروش 108 2 8,640,000,000ریال 80,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
381920 پیامبر آپارتمان فروش 85 2 5,450,000,000ریال 64,117,650ریال 1397/02/16 ادامه
382031 پیامبر آپارتمان فروش 118 2 10,620,000,000ریال 90,000,000ریال 1397/02/16 ادامه
379858 پیامبر آپارتمان فروش 120 2 10,200,000,000ریال 85,000,000ریال 1397/02/06 ادامه
379857 پیامبر آپارتمان فروش 75 2 7,125,000,000ریال 95,000,000ریال 1397/02/06 ادامه
379856 پیامبر آپارتمان فروش 68 1 6,460,000,000ریال 95,000,000ریال 1397/02/06 ادامه
379889 پیامبر آپارتمان فروش 123 2 14,760,000,000ریال 120,000,000ریال 1397/02/05 ادامه
378979 پیامبر آپارتمان فروش 91 2 6,500,000,000ریال 1397/02/03 ادامه
378993 پیامبر آپارتمان فروش 86 2 10,320,000,000ریال 120,000,000ریال 1397/02/03 ادامه
378479 پیامبر آپارتمان فروش 101 2 1397/02/02 ادامه
378479 پیامبر آپارتمان فروش 78 2 1397/02/02 ادامه
378476 پیامبر آپارتمان فروش 200 4 1397/02/02 ادامه
378476 پیامبر آپارتمان فروش 100 2 1397/02/02 ادامه
378476 پیامبر آپارتمان فروش 100 2 1397/02/02 ادامه
377863 پیامبر آپارتمان فروش 91 2 5,700,000,000ریال 62,637,360ریال 1397/01/29 ادامه
377862 پیامبر آپارتمان فروش 82 2 5,400,000,000ریال 65,853,660ریال 1397/01/29 ادامه
377181 پیامبر آپارتمان فروش 77 2 4,500,000,000ریال 58,441,560ریال 1397/01/28 ادامه
377009 پیامبر آپارتمان فروش 135 3 12,690,000,000ریال 94,000,000ریال 1397/01/27 ادامه
376626 پیامبر آپارتمان فروش 136 3 11,560,000,000ریال 85,000,000ریال 1397/01/22 ادامه
376533 پیامبر آپارتمان فروش 44 1 3,500,000,000ریال 79,545,450ریال 1397/01/22 ادامه
376205 پیامبر آپارتمان فروش 53 1 4,300,000,000ریال 81,132,080ریال 1397/01/22 ادامه
376042 پیامبر آپارتمان فروش 74 2 1397/01/21 ادامه
375905 پیامبر آپارتمان فروش 51 1 3,650,000,000ریال 71,568,630ریال 1397/01/20 ادامه
375898 پیامبر آپارتمان فروش 95 2 8,170,000,000ریال 86,000,000ریال 1397/01/20 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29