فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:4,816

کاربران حاضر:282

 
 

خرید و فروش آپارتمان در پیامبر

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
241354 پیامبر آپارتمان فروش 105 2 6,720,000,000ریال 64,000,000ریال 1396/02/06 ادامه
241353 پیامبر آپارتمان فروش 124 3 8,184,000,000ریال 66,000,000ریال 1396/02/06 ادامه
240832 پیامبر آپارتمان فروش 74 2 3,200,000,000ریال 43,243,240ریال 1396/02/04 ادامه
240381 پیامبر آپارتمان فروش 176 3 9,600,000,000ریال 54,545,450ریال 1396/02/03 ادامه
240358 پیامبر آپارتمان فروش 118 3 6,490,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
239874 پیامبر آپارتمان فروش 69 2 3,250,000,000ریال 47,101,450ریال 1396/02/02 ادامه
239863 پیامبر آپارتمان فروش 95 2 3,800,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239295 پیامبر آپارتمان فروش 117 2 7,605,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
239291 پیامبر آپارتمان فروش 78 2 3,354,000,000ریال 43,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
239269 پیامبر آپارتمان فروش 55 1 2,100,000,000ریال 38,181,820ریال 1396/01/30 ادامه
238303 پیامبر آپارتمان فروش 86 2 4,644,000,000ریال 54,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
238302 پیامبر آپارتمان فروش 98 2 4,900,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
238301 پیامبر آپارتمان فروش 63 1 2,929,500,000ریال 46,500,000ریال 1396/01/28 ادامه
238297 پیامبر آپارتمان فروش 107 2 6,634,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
237179 پیامبر آپارتمان فروش 65 2 2,550,000,000ریال 39,230,770ریال 1396/01/26 ادامه
236462 پیامبر آپارتمان فروش 94 2 4,650,000,000ریال 49,468,090ریال 1396/01/24 ادامه
236425 پیامبر آپارتمان فروش 101 2 6,060,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235926 پیامبر آپارتمان فروش 85 2 3,300,000,000ریال 38,823,530ریال 1396/01/23 ادامه
235895 پیامبر آپارتمان فروش 88 2 5,984,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235077 پیامبر آپارتمان فروش 77 2 2,950,000,000ریال 38,311,690ریال 1396/01/20 ادامه
234700 پیامبر آپارتمان فروش 140 3 8,400,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/01/19 ادامه
234685 پیامبر آپارتمان فروش 105 2 5,775,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/01/19 ادامه
234681 پیامبر آپارتمان فروش 73 2 3,100,000,000ریال 42,465,750ریال 1396/01/19 ادامه
233806 پیامبر آپارتمان فروش 104 2 5,720,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/01/15 ادامه
233805 پیامبر آپارتمان فروش 133 3 5,900,000,000ریال 44,360,900ریال 1396/01/15 ادامه
233804 پیامبر آپارتمان فروش 55 1 3,300,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/01/15 ادامه
233626 پیامبر آپارتمان فروش 91 2 1396/01/15 ادامه
233519 پیامبر آپارتمان فروش 103 2 3,900,000,000ریال 37,864,080ریال 1396/01/14 ادامه
233309 پیامبر آپارتمان فروش 95 2 5,700,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/01/14 ادامه
233309 پیامبر آپارتمان فروش 74 5,700,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/01/14 ادامه
233309 پیامبر آپارتمان فروش 72 5,700,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/01/14 ادامه
230619 پیامبر آپارتمان فروش 70 2 2,900,000,000ریال 41,428,570ریال 1395/12/28 ادامه
230594 پیامبر آپارتمان فروش 105 2 6,825,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/28 ادامه
229558 پیامبر آپارتمان فروش 59 1 2,350,000,000ریال 39,830,510ریال 1395/12/24 ادامه
229957 پیامبر آپارتمان فروش 120 2 100,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29