فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:6,308

کاربران حاضر:191

 
 

خرید و فروش آپارتمان در پیامبر

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
374533 پیامبر آپارتمان فروش 102 2 8,670,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374527 پیامبر آپارتمان فروش 154 3 10,010,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374012 پیامبر آپارتمان فروش 64 2 5,700,000,000ریال 89,062,500ریال 1396/12/24 ادامه
373601 پیامبر آپارتمان فروش 105 2 8,000,000,000ریال 76,190,480ریال 1396/12/22 ادامه
372971 پیامبر آپارتمان فروش 114 2 7,410,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372969 پیامبر آپارتمان فروش 80 2 6,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372765 پیامبر آپارتمان فروش 91 2 8,000,000,000ریال 87,912,090ریال 1396/12/19 ادامه
372357 پیامبر آپارتمان فروش 105 2 6,825,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/12/16 ادامه
372353 پیامبر آپارتمان فروش 51 1 3,200,000,000ریال 62,745,100ریال 1396/12/16 ادامه
372047 پیامبر آپارتمان فروش 82 2 5,260,000,000ریال 64,146,340ریال 1396/12/15 ادامه
372014 پیامبر آپارتمان فروش 75 2 6,300,000,000ریال 84,000,000ریال 1396/12/15 ادامه
372014 پیامبر آپارتمان فروش 80 6,300,000,000ریال 84,000,000ریال 1396/12/15 ادامه
372013 پیامبر آپارتمان فروش 68 1 5,780,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/15 ادامه
371705 پیامبر آپارتمان فروش 53 1 3,975,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/12/14 ادامه
371105 پیامبر آپارتمان فروش 148 3 1396/12/12 ادامه
370553 پیامبر آپارتمان فروش 118 3 9,100,000,000ریال 77,118,640ریال 1396/12/08 ادامه
370548 پیامبر آپارتمان فروش 87 2 5,500,000,000ریال 63,218,390ریال 1396/12/08 ادامه
370499 پیامبر آپارتمان فروش 69 2 5,865,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/08 ادامه
370499 پیامبر آپارتمان فروش 88 5,865,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/08 ادامه
370185 پیامبر آپارتمان فروش 108 2 9,936,000,000ریال 92,000,000ریال 1396/12/07 ادامه
370181 پیامبر آپارتمان فروش 67 2 5,200,000,000ریال 77,611,940ریال 1396/12/07 ادامه
369616 پیامبر آپارتمان فروش 74 2 5,140,000,000ریال 69,459,460ریال 1396/12/06 ادامه
369166 پیامبر آپارتمان فروش 108 2 8,400,000,000ریال 77,777,780ریال 1396/12/02 ادامه
368727 پیامبر آپارتمان فروش 68 1 6,120,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/11/30 ادامه
368302 پیامبر آپارتمان فروش 150 3 1,000,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/11/29 ادامه
368197 پیامبر آپارتمان فروش 104 2 5,400,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/11/29 ادامه
368197 پیامبر آپارتمان فروش 72 2 5,400,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/11/29 ادامه
367181 پیامبر آپارتمان فروش 115 3 7,820,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/11/23 ادامه
366698 پیامبر آپارتمان فروش 108 2 7,776,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/11/21 ادامه
366053 پیامبر آپارتمان فروش 150 3 12,750,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/11/18 ادامه
365928 پیامبر آپارتمان فروش 75 2 5,850,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/11/17 ادامه
365596 پیامبر آپارتمان فروش 68 1 5,304,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/11/16 ادامه
365331 پیامبر آپارتمان فروش 91 2 6,197,100,000ریال 68,100,000ریال 1396/11/15 ادامه
365164 پیامبر آپارتمان فروش 140 3 1396/11/15 ادامه
364974 پیامبر آپارتمان فروش 120 3 1396/11/14 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29