فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:6,082

کاربران حاضر:199

 
 

خرید و فروش آپارتمان در پیامبر

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
359223 پیامبر آپارتمان فروش 126 3 9,576,000,000ریال 76,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358256 پیامبر آپارتمان فروش 59 1 3,500,000,000ریال 59,322,030ریال 1396/10/21 ادامه
358244 پیامبر آپارتمان فروش 53 1 4,120,000,000ریال 77,735,850ریال 1396/10/21 ادامه
357389 پیامبر آپارتمان فروش 98 2 6,174,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
355379 پیامبر آپارتمان فروش 64 1 3,494,400,000ریال 54,600,000ریال 1396/10/13 ادامه
355358 پیامبر آپارتمان فروش 92 2 4,200,000,000ریال 45,652,170ریال 1396/10/13 ادامه
354754 پیامبر آپارتمان فروش 118 2 6,490,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/10/11 ادامه
354202 پیامبر آپارتمان فروش 60 1 3,500,000,000ریال 58,333,330ریال 1396/10/10 ادامه
353708 پیامبر آپارتمان فروش 120 2 9,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
353349 پیامبر آپارتمان فروش 111 3 8,547,000,000ریال 77,000,000ریال 1396/10/06 ادامه
351728 پیامبر آپارتمان فروش 68 2 4,250,000,000ریال 62,500,000ریال 1396/10/03 ادامه
351374 پیامبر آپارتمان فروش 71 2 3,500,000,000ریال 49,295,770ریال 1396/10/02 ادامه
351371 پیامبر آپارتمان فروش 134 3 5,700,000,000ریال 42,537,310ریال 1396/10/02 ادامه
351010 پیامبر آپارتمان فروش 118 3 7,788,000,000ریال 66,000,000ریال 1396/09/29 ادامه
349151 پیامبر آپارتمان فروش 67 1 4,824,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/09/26 ادامه
349151 پیامبر آپارتمان فروش 50 4,824,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/09/26 ادامه
349149 پیامبر آپارتمان فروش 75 2 5,400,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/09/26 ادامه
348570 پیامبر آپارتمان فروش 122 3 6,500,000,000ریال 53,278,690ریال 1396/09/25 ادامه
347424 پیامبر آپارتمان فروش 61 2 3,800,000,000ریال 62,295,080ریال 1396/09/21 ادامه
346716 پیامبر آپارتمان فروش 122 3 7,300,000,000ریال 59,836,070ریال 1396/09/21 ادامه
345943 پیامبر آپارتمان فروش 91 2 6,500,000,000ریال 71,428,570ریال 1396/09/20 ادامه
345128 پیامبر آپارتمان فروش 114 2 1396/09/20 ادامه
344456 پیامبر آپارتمان فروش 186 3 13,500,000,000ریال 72,580,650ریال 1396/09/16 ادامه
343033 پیامبر آپارتمان فروش 78 2 5,616,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/09/12 ادامه
342766 پیامبر آپارتمان فروش 108 2 9,072,000,000ریال 84,000,000ریال 1396/09/12 ادامه
341349 پیامبر آپارتمان فروش 148 3 9,176,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/09/08 ادامه
341346 پیامبر آپارتمان فروش 155 3 12,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/09/08 ادامه
339685 پیامبر آپارتمان فروش 70 2 5,320,000,000ریال 76,000,000ریال 1396/09/01 ادامه
339685 پیامبر آپارتمان فروش 95 5,320,000,000ریال 76,000,000ریال 1396/09/01 ادامه
339074 پیامبر آپارتمان فروش 86 2 1396/08/30 ادامه
339049 پیامبر آپارتمان فروش 122 3 8,906,000,000ریال 73,000,000ریال 1396/08/30 ادامه
339030 پیامبر آپارتمان فروش 200 4 90,000,000,000ریال 1396/08/30 ادامه
339030 پیامبر آپارتمان فروش 100 2 90,000,000,000ریال 1396/08/30 ادامه
339030 پیامبر آپارتمان فروش 100 2 90,000,000,000ریال 1396/08/30 ادامه
338463 پیامبر آپارتمان فروش 80 2 4,720,000,000ریال 59,000,000ریال 1396/08/27 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29