فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:5,656

کاربران حاضر:335

 
 

خرید و فروش آپارتمان در پیامبر

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
324762 پیامبر آپارتمان فروش 61 1 4,000,000,000ریال 65,573,770ریال 1396/07/30 ادامه
324742 پیامبر آپارتمان فروش 80 2 6,800,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324742 پیامبر آپارتمان فروش 78 2 6,800,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324786 پیامبر آپارتمان فروش 83 1 4,600,000,000ریال 55,421,690ریال 1396/07/29 ادامه
324819 پیامبر آپارتمان فروش 140 3 8,680,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324249 پیامبر آپارتمان فروش 186 3 11,904,000,000ریال 64,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324236 پیامبر آپارتمان فروش 130 3 10,140,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323985 پیامبر آپارتمان فروش 145 3 8,500,000,000ریال 58,620,690ریال 1396/07/26 ادامه
323393 پیامبر آپارتمان فروش 105 2 6,405,000,000ریال 61,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323027 پیامبر آپارتمان فروش 67 1 2,680,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
321901 پیامبر آپارتمان فروش 126 3 8,190,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
320524 پیامبر آپارتمان فروش 75 2 4,275,000,000ریال 57,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
319891 پیامبر آپارتمان فروش 65 2 3,510,000,000ریال 54,000,000ریال 1396/07/17 ادامه
319390 پیامبر آپارتمان فروش 98 2 6,076,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/07/16 ادامه
319384 پیامبر آپارتمان فروش 104 2 6,240,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/07/16 ادامه
319074 پیامبر آپارتمان فروش 95 2 6,300,000,000ریال 66,315,790ریال 1396/07/15 ادامه
318198 پیامبر آپارتمان فروش 125 3 7,750,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/07/13 ادامه
318185 پیامبر آپارتمان فروش 102 2 6,200,000,000ریال 60,784,310ریال 1396/07/13 ادامه
317860 پیامبر آپارتمان فروش 120 2 120,000,000ریال 1396/07/12 ادامه
317860 پیامبر آپارتمان فروش 80 120,000,000ریال 1396/07/12 ادامه
317312 پیامبر آپارتمان فروش 91 2 5,460,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/07/11 ادامه
317296 پیامبر آپارتمان فروش 91 2 5,005,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/07/11 ادامه
317295 پیامبر آپارتمان فروش 135 3 7,560,000,000ریال 56,000,000ریال 1396/07/11 ادامه
315630 پیامبر آپارتمان فروش 75 2 6,150,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/07/04 ادامه
315577 پیامبر آپارتمان فروش 120 2 7,000,000,000ریال 58,333,330ریال 1396/07/04 ادامه
314885 پیامبر آپارتمان فروش 82 2 3,290,000,000ریال 40,121,950ریال 1396/07/03 ادامه
313536 پیامبر آپارتمان فروش 111 3 7,548,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
313342 پیامبر آپارتمان فروش 120 2 7,200,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
312136 پیامبر آپارتمان فروش 72 2 3,250,000,000ریال 45,138,890ریال 1396/06/29 ادامه
312126 پیامبر آپارتمان فروش 120 3 6,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/06/29 ادامه
312123 پیامبر آپارتمان فروش 66 2 2,600,000,000ریال 39,393,940ریال 1396/06/29 ادامه
311303 پیامبر آپارتمان فروش 80 2 5,200,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/06/28 ادامه
311303 پیامبر آپارتمان فروش 75 5,200,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/06/28 ادامه
311302 پیامبر آپارتمان فروش 50 1 3,650,000,000ریال 73,000,000ریال 1396/06/28 ادامه
311302 پیامبر آپارتمان فروش 67 3,650,000,000ریال 73,000,000ریال 1396/06/28 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29