فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:4,692

کاربران حاضر:176

 
 

خرید و فروش آپارتمان در پیامبر

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
230619 پیامبر آپارتمان فروش 70 2 2,900,000,000ریال 41,428,570ریال 1395/12/28 ادامه
230594 پیامبر آپارتمان فروش 105 2 6,825,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/28 ادامه
229558 پیامبر آپارتمان فروش 59 1 2,350,000,000ریال 39,830,510ریال 1395/12/24 ادامه
229957 پیامبر آپارتمان فروش 120 2 100,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229957 پیامبر آپارتمان فروش 80 100,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230237 پیامبر آپارتمان فروش 161 3 9,660,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230220 پیامبر آپارتمان فروش 129 3 9,933,000,000ریال 77,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229295 پیامبر آپارتمان فروش 155 3 11,625,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
229259 پیامبر آپارتمان فروش 110 2 4,620,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
228732 پیامبر آپارتمان فروش 138 3 7,314,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228710 پیامبر آپارتمان فروش 89 2 5,500,000,000ریال 61,797,750ریال 1395/12/21 ادامه
228699 پیامبر آپارتمان فروش 132 3 8,580,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228697 پیامبر آپارتمان فروش 71 2 3,053,000,000ریال 43,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
227969 پیامبر آپارتمان فروش 131 3 7,205,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227752 پیامبر آپارتمان فروش 50 1 2,100,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227707 پیامبر آپارتمان فروش 60 1 2,190,000,000ریال 36,500,000ریال 1395/12/18 ادامه
227510 پیامبر آپارتمان فروش 63 2 3,580,000,000ریال 56,825,400ریال 1395/12/17 ادامه
227288 پیامبر آپارتمان فروش 67 1 2,646,500,000ریال 39,500,000ریال 1395/12/17 ادامه
226995 پیامبر آپارتمان فروش 77 2 2,900,000,000ریال 37,662,340ریال 1395/12/17 ادامه
226372 پیامبر آپارتمان فروش 114 2 4,560,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/15 ادامه
226127 پیامبر آپارتمان فروش 102 2 4,794,000,000ریال 47,000,000ریال 1395/12/15 ادامه
225891 پیامبر آپارتمان فروش 83 2 3,050,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225320 پیامبر آپارتمان فروش 53 1 2,400,000,000ریال 45,283,020ریال 1395/12/11 ادامه
225078 پیامبر آپارتمان فروش 162 3 12,960,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
225074 پیامبر آپارتمان فروش 90 2 4,950,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
224876 پیامبر آپارتمان فروش 85 2 4,760,000,000ریال 56,000,000ریال 1395/12/10 ادامه
224875 پیامبر آپارتمان فروش 71 1 2,350,000,000ریال 33,098,590ریال 1395/12/10 ادامه
224846 پیامبر آپارتمان فروش 82 2 3,772,000,000ریال 46,000,000ریال 1395/12/10 ادامه
223849 پیامبر آپارتمان فروش 64 1 2,688,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223838 پیامبر آپارتمان فروش 53 1 2,400,000,000ریال 45,283,010ریال 1395/12/08 ادامه
223829 پیامبر آپارتمان فروش 105 2 6,300,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223338 پیامبر آپارتمان فروش 155 3 11,935,000,000ریال 77,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
223325 پیامبر آپارتمان فروش 70 2 4,340,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
223325 پیامبر آپارتمان فروش 95 4,340,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
222805 پیامبر آپارتمان فروش 176 3 9,600,000,000ریال 54,545,450ریال 1395/12/05 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29