فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:5,033

کاربران حاضر:234

 
 

خرید و فروش آپارتمان در پیامبر

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
267507 پیامبر آپارتمان فروش 60 1 2,850,000,000ریال 47,500,000ریال 1396/03/31 ادامه
266926 پیامبر آپارتمان فروش 120 2 7,200,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266924 پیامبر آپارتمان فروش 160 3 10,720,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266487 پیامبر آپارتمان فروش 84 2 1396/03/30 ادامه
266307 پیامبر آپارتمان فروش 90 2 4,600,000,000ریال 51,111,110ریال 1396/03/29 ادامه
265563 پیامبر آپارتمان فروش 59 1 2,350,000,000ریال 39,830,510ریال 1396/03/28 ادامه
265558 پیامبر آپارتمان فروش 67 1 2,613,000,000ریال 39,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265816 پیامبر آپارتمان فروش 70 2 3,200,000,000ریال 45,714,290ریال 1396/03/28 ادامه
265813 پیامبر آپارتمان فروش 67 2 3,100,000,000ریال 46,268,660ریال 1396/03/28 ادامه
265192 پیامبر آپارتمان فروش 150 3 9,400,000,000ریال 62,666,670ریال 1396/03/27 ادامه
261575 پیامبر آپارتمان فروش 120 2 7,200,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/03/22 ادامه
261385 پیامبر آپارتمان فروش 95 2 5,900,000,000ریال 62,105,260ریال 1396/03/22 ادامه
260732 پیامبر آپارتمان فروش 65 2 2,700,000,000ریال 41,538,460ریال 1396/03/21 ادامه
260728 پیامبر آپارتمان فروش 75 2 6,300,000,000ریال 84,000,000ریال 1396/03/21 ادامه
260678 پیامبر آپارتمان فروش 105 2 6,300,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/03/21 ادامه
260356 پیامبر آپارتمان فروش 120 2 120,000,000ریال 1396/03/21 ادامه
260356 پیامبر آپارتمان فروش 80 120,000,000ریال 1396/03/21 ادامه
260152 پیامبر آپارتمان فروش 112 3 8,400,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/03/20 ادامه
260139 پیامبر آپارتمان فروش 53 1 2,199,500,000ریال 41,500,000ریال 1396/03/20 ادامه
260131 پیامبر آپارتمان فروش 100 2 5,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/03/20 ادامه
258929 پیامبر آپارتمان فروش 85 2 4,080,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/03/17 ادامه
257542 پیامبر آپارتمان فروش 65 2 2,500,000,000ریال 38,461,540ریال 1396/03/13 ادامه
257538 پیامبر آپارتمان فروش 82 2 3,280,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/03/13 ادامه
257523 پیامبر آپارتمان فروش 92 2 3,542,000,000ریال 38,500,000ریال 1396/03/13 ادامه
256385 پیامبر آپارتمان فروش 130 3 5,200,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/03/10 ادامه
256358 پیامبر آپارتمان فروش 55 2 2,600,000,000ریال 47,272,730ریال 1396/03/10 ادامه
255590 پیامبر آپارتمان فروش 135 3 6,500,000,000ریال 48,148,150ریال 1396/03/10 ادامه
255553 پیامبر آپارتمان فروش 103 2 5,871,000,000ریال 57,000,000ریال 1396/03/10 ادامه
254727 پیامبر آپارتمان فروش 80 2 4,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/03/08 ادامه
254723 پیامبر آپارتمان فروش 61 1 2,700,000,000ریال 44,262,300ریال 1396/03/08 ادامه
254013 پیامبر آپارتمان فروش 72 2 4,680,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/03/07 ادامه
253999 پیامبر آپارتمان فروش 65 2 4,030,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/03/07 ادامه
253514 پیامبر آپارتمان فروش 170 3 9,500,000,000ریال 55,882,350ریال 1396/03/07 ادامه
253501 پیامبر آپارتمان فروش 134 3 5,494,000,000ریال 41,000,000ریال 1396/03/07 ادامه
253381 پیامبر آپارتمان فروش 50 1 2,900,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/03/06 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29