فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:4,647

کاربران حاضر:214

 
 

خرید و فروش آپارتمان در پیامبر

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
223849 پیامبر آپارتمان فروش 64 1 2,688,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223838 پیامبر آپارتمان فروش 53 1 2,400,000,000ریال 45,283,010ریال 1395/12/08 ادامه
223829 پیامبر آپارتمان فروش 105 2 6,300,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223338 پیامبر آپارتمان فروش 155 3 11,935,000,000ریال 77,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
223325 پیامبر آپارتمان فروش 70 2 4,340,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
223325 پیامبر آپارتمان فروش 95 4,340,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
222805 پیامبر آپارتمان فروش 176 3 9,600,000,000ریال 54,545,450ریال 1395/12/05 ادامه
222423 پیامبر آپارتمان فروش 81 2 3,645,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
222275 پیامبر آپارتمان فروش 95 2 5,890,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
222274 پیامبر آپارتمان فروش 160 3 10,720,000,000ریال 67,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
221734 پیامبر آپارتمان فروش 91 2 5,460,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
221733 پیامبر آپارتمان فروش 93 2 4,000,000,000ریال 43,010,750ریال 1395/12/03 ادامه
221686 پیامبر آپارتمان فروش 62 1 3,980,000,000ریال 64,193,550ریال 1395/12/03 ادامه
220591 پیامبر آپارتمان فروش 72 2 60,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
220591 پیامبر آپارتمان فروش 96 60,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
220591 پیامبر آپارتمان فروش 68 60,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
220987 پیامبر آپارتمان فروش 55 2 2,600,000,000ریال 47,272,730ریال 1395/12/02 ادامه
220958 پیامبر آپارتمان فروش 92 2 3,680,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
220913 پیامبر آپارتمان فروش 64 1 2,752,000,000ریال 43,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
220911 پیامبر آپارتمان فروش 105 2 5,775,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
220037 پیامبر آپارتمان فروش 71 2 3,800,000,000ریال 53,521,130ریال 1395/11/30 ادامه
219522 پیامبر آپارتمان فروش 64 1 2,880,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219517 پیامبر آپارتمان فروش 61 1 2,700,000,000ریال 44,262,290ریال 1395/11/28 ادامه
218541 پیامبر آپارتمان فروش 165 3 11,550,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218403 پیامبر آپارتمان فروش 115 2 6,095,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218397 پیامبر آپارتمان فروش 113 2 5,000,000,000ریال 44,247,790ریال 1395/11/26 ادامه
217600 پیامبر آپارتمان فروش 179 3 8,600,000,000ریال 48,044,690ریال 1395/11/25 ادامه
217598 پیامبر آپارتمان فروش 137 3 7,946,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
216835 پیامبر آپارتمان فروش 130 3 7,020,000,000ریال 54,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
216834 پیامبر آپارتمان فروش 137 3 8,220,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
216794 پیامبر آپارتمان فروش 82 2 3,280,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
217047 پیامبر آپارتمان فروش 132 3 8,580,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
217036 پیامبر آپارتمان فروش 71 2 3,976,000,000ریال 56,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
217035 پیامبر آپارتمان فروش 94 2 5,264,000,000ریال 56,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216531 پیامبر آپارتمان فروش 165 3 10,725,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/23 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29