فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:4,451

کاربران حاضر:421

 
 

خرید و فروش آپارتمان در پیامبر

 
تعداد رکورد یافت شده : 980
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
204993 پیامبر آپارتمان فروش 176 3 9,600,000,000ریال 54,545,450ریال 1395/10/29 ادامه
204863 پیامبر آپارتمان فروش 102 2 4,590,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204537 پیامبر آپارتمان فروش 165 3 9,075,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204387 پیامبر آپارتمان فروش 95 2 3,990,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
203755 پیامبر آپارتمان فروش 122 2 6,466,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
203585 پیامبر آپارتمان فروش 50 1 9,000,000,000ریال 180,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203550 پیامبر آپارتمان فروش 104 2 5,824,000,000ریال 56,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203210 پیامبر آپارتمان فروش 60 1 3,420,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203209 پیامبر آپارتمان فروش 118 3 6,372,000,000ریال 54,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203190 پیامبر آپارتمان فروش 135 3 8,302,500,000ریال 61,500,000ریال 1395/10/27 ادامه
202710 پیامبر آپارتمان فروش 136 3 7,888,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
202545 پیامبر آپارتمان فروش 170 3 11,050,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/10/25 ادامه
202505 پیامبر آپارتمان فروش 62 1 2,200,000,000ریال 35,483,870ریال 1395/10/25 ادامه
202424 پیامبر آپارتمان فروش 73 2 2,600,000,000ریال 35,616,440ریال 1395/10/25 ادامه
201695 پیامبر آپارتمان فروش 110 2 4,730,000,000ریال 43,000,000ریال 1395/10/22 ادامه
201495 پیامبر آپارتمان فروش 75 2 2,400,000,000ریال 32,000,000ریال 1395/10/22 ادامه
201493 پیامبر آپارتمان فروش 65 1 2,080,000,000ریال 32,000,000ریال 1395/10/22 ادامه
201024 پیامبر آپارتمان فروش 86 2 3,354,000,000ریال 39,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
201014 پیامبر آپارتمان فروش 115 3 3,680,000,000ریال 32,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
201014 پیامبر آپارتمان فروش 150 3 3,680,000,000ریال 32,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
200841 پیامبر آپارتمان فروش 65 2 1395/10/20 ادامه
200840 پیامبر آپارتمان فروش 150 3 1395/10/20 ادامه
200839 پیامبر آپارتمان فروش 115 2 1395/10/20 ادامه
201179 پیامبر آپارتمان فروش 100 2 5,500,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
200616 پیامبر آپارتمان فروش 91 2 3,890,000,000ریال 42,747,250ریال 1395/10/19 ادامه
200410 پیامبر آپارتمان فروش 89 2 1395/10/19 ادامه
200198 پیامبر آپارتمان فروش 60 1 2,520,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
199260 پیامبر آپارتمان فروش 105 2 6,300,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
199221 پیامبر آپارتمان فروش 62 1 3,596,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
199220 پیامبر آپارتمان فروش 95 2 3,596,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
199220 پیامبر آپارتمان فروش 74 3,596,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
199220 پیامبر آپارتمان فروش 72 3,596,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
199130 پیامبر آپارتمان فروش 53 1 2,650,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
199128 پیامبر آپارتمان فروش 60 1 2,520,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
198915 پیامبر آپارتمان فروش 140 3 8,400,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/13 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28