فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:5,232

کاربران حاضر:245

 
 

خرید و فروش آپارتمان در پیامبر

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
296334 پیامبر آپارتمان فروش 93 2 6,250,000,000ریال 67,204,300ریال 1396/05/29 ادامه
295361 پیامبر آپارتمان فروش 85 2 5,185,000,000ریال 61,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295239 پیامبر آپارتمان فروش 60 1 3,600,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295237 پیامبر آپارتمان فروش 74 2 4,200,000,000ریال 56,756,760ریال 1396/05/28 ادامه
295093 پیامبر آپارتمان فروش 78 2 1396/05/28 ادامه
295093 پیامبر آپارتمان فروش 101 2 1396/05/28 ادامه
294497 پیامبر آپارتمان فروش 118 3 5,900,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
293221 پیامبر آپارتمان فروش 135 3 5,200,000,000ریال 38,518,520ریال 1396/05/23 ادامه
293220 پیامبر آپارتمان فروش 131 3 6,419,000,000ریال 49,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
293210 پیامبر آپارتمان فروش 112 2 6,200,000,000ریال 55,357,140ریال 1396/05/23 ادامه
293199 پیامبر آپارتمان فروش 150 3 8,250,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
291898 پیامبر آپارتمان فروش 111 2 7,300,000,000ریال 65,765,770ریال 1396/05/21 ادامه
291734 پیامبر آپارتمان فروش 95 2 4,655,000,000ریال 49,000,000ریال 1396/05/21 ادامه
291733 پیامبر آپارتمان فروش 88 1 5,100,000,000ریال 57,954,550ریال 1396/05/21 ادامه
290423 پیامبر آپارتمان فروش 71 2 2,900,000,000ریال 40,845,070ریال 1396/05/18 ادامه
290158 پیامبر آپارتمان فروش 88 2 9,504,000,000ریال 108,000,000ریال 1396/05/17 ادامه
288913 پیامبر آپارتمان فروش 63 2 3,720,000,000ریال 59,047,620ریال 1396/05/16 ادامه
288910 پیامبر آپارتمان فروش 106 2 6,000,000,000ریال 1396/05/16 ادامه
288884 پیامبر آپارتمان فروش 113 2 5,000,000,000ریال 44,247,790ریال 1396/05/16 ادامه
288627 پیامبر آپارتمان فروش 89 2 1396/05/16 ادامه
288302 پیامبر آپارتمان فروش 71 2 3,100,000,000ریال 43,661,970ریال 1396/05/14 ادامه
287340 پیامبر آپارتمان فروش 75 2 3,150,000,000ریال 42,000,000ریال 1396/05/11 ادامه
286495 پیامبر آپارتمان فروش 63 2 2,950,000,000ریال 46,825,400ریال 1396/05/10 ادامه
286007 پیامبر آپارتمان فروش 75 2 4,500,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/09 ادامه
285984 پیامبر آپارتمان فروش 127 3 5,600,000,000ریال 44,094,490ریال 1396/05/09 ادامه
284149 پیامبر آپارتمان فروش 80 2 3,750,000,000ریال 46,875,000ریال 1396/05/07 ادامه
284147 پیامبر آپارتمان فروش 85 2 3,995,000,000ریال 47,000,000ریال 1396/05/07 ادامه
284134 پیامبر آپارتمان فروش 50 1 2,200,000,000ریال 44,000,000ریال 1396/05/07 ادامه
284113 پیامبر آپارتمان فروش 61 1 2,867,000,000ریال 47,000,000ریال 1396/05/07 ادامه
284100 پیامبر آپارتمان فروش 130 3 9,620,000,000ریال 74,000,000ریال 1396/05/07 ادامه
283888 پیامبر آپارتمان فروش 80 2 3,750,000,000ریال 46,875,000ریال 1396/05/05 ادامه
283886 پیامبر آپارتمان فروش 85 2 3,995,000,000ریال 47,000,000ریال 1396/05/05 ادامه
283873 پیامبر آپارتمان فروش 50 1 2,200,000,000ریال 44,000,000ریال 1396/05/05 ادامه
283852 پیامبر آپارتمان فروش 61 1 2,867,000,000ریال 47,000,000ریال 1396/05/05 ادامه
283839 پیامبر آپارتمان فروش 130 3 9,620,000,000ریال 74,000,000ریال 1396/05/05 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29