فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:27,798

کاربران حاضر:423

 
 

خرید و فروش آپارتمان در کاشانی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
205363 آیت الله کاشانی1 آپارتمان فروش 153 3 8,874,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205354 آیت الله کاشانی1 آپارتمان فروش 78 2 5,000,000,000ریال 64,102,560ریال 1395/10/30 ادامه
205332 آیت الله کاشانی1 آپارتمان فروش 100 2 11,000,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205331 آیت الله کاشانی1 آپارتمان فروش 130 3 7,280,000,000ریال 56,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205260 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 0 2 3,500,000,000ریال 36,269,430ریال 1395/10/30 ادامه
205193 آیت الله کاشانی1 آپارتمان فروش 71 1 3,905,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
204730 آیت الله کاشانی1 آپارتمان فروش 93 2 3,720,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
205006 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 120 2 6,240,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204973 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 91 2 6,370,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204967 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 85 2 5,270,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204880 آیت الله کاشانی1 آپارتمان فروش 88 8,360,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204878 آیت الله کاشانی1 آپارتمان فروش 49 4,655,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204819 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 68 2 2,850,000,000ریال 41,911,760ریال 1395/10/29 ادامه
204294 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 56 1 3,192,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204238 آیت الله کاشانی1 آپارتمان فروش 50 1 2,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204225 آیت الله کاشانی1 آپارتمان فروش 107 2 3,959,000,000ریال 37,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204195 آیت الله کاشانی1 آپارتمان فروش 115 2 5,750,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
203739 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 67 2 3,082,000,000ریال 46,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203720 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 104 2 3,650,000,000ریال 35,096,150ریال 1395/10/27 ادامه
203674 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 155 3 7,000,000,000ریال 45,100,000ریال 1395/10/27 ادامه
203610 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 90 2 3,600,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203556 آیت الله کاشانی1 آپارتمان فروش 81 3 4,455,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203310 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 85 2 1395/10/27 ادامه
203262 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 341 60,000,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203123 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 75 2 3,200,000,000ریال 42,600,000ریال 1395/10/26 ادامه
203121 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 58 1 3,750,000,000ریال 64,600,000ریال 1395/10/26 ادامه
203095 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 97 2 6,402,000,000ریال 66,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
203068 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 153 3 10,404,000,000ریال 68,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
202974 آیت الله کاشانی1 آپارتمان فروش 120 3 6,720,000,000ریال 56,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
202684 آیت الله کاشانی1 آپارتمان فروش 200 3 15,200,000,000ریال 76,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
202913 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 54 1 2,700,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
202765 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 340 120,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
202761 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 91 2 70,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
202529 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 178 3 9,434,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/10/25 ادامه
202499 آیت الله کاشانی1 آپارتمان فروش 84 2 3,100,000,000ریال 36,904,760ریال 1395/10/25 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29