فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:34,625

کاربران حاضر:197

 
 

خرید و فروش آپارتمان در کاشانی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
359829 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 150 3 10,250,000,000ریال 68,333,330ریال 1396/10/25 ادامه
359768 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 139 3 7,506,000,000ریال 54,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359679 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 150 3 11,250,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
358860 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 220 4 120,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359304 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 150 3 6,750,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359238 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 136 2 7,616,000,000ریال 56,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359212 کلیم کاشانی آپارتمان فروش 51 1 3,150,000,000ریال 61,764,710ریال 1396/10/24 ادامه
358802 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 177 4 11,505,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358211 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 95 2 9,025,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358174 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 186 3 10,602,000,000ریال 57,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358154 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 185 3 14,245,000,000ریال 77,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357958 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 235 3 105,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357957 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 0 105,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357944 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 0 125,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357913 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 0 80,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357783 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 57 1 3,400,000,000ریال 59,649,120ریال 1396/10/19 ادامه
357523 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 0 150,000,000,000ریال 1396/10/19 ادامه
357424 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 150 3 6,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
357419 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 67 1 4,300,000,000ریال 64,179,100ریال 1396/10/18 ادامه
356899 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 74 2 5,328,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356856 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 73 2 3,700,000,000ریال 50,684,930ریال 1396/10/17 ادامه
356416 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 600 12 1396/10/17 ادامه
356527 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 105 2 120,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356383 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 131 3 5,633,000,000ریال 43,000,000ریال 1396/10/16 ادامه
355962 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 95 2 6,840,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355947 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 137 3 15,070,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355910 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 0 5,300,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355780 کلیم کاشانی آپارتمان فروش 53 2 2,550,000,000ریال 48,113,210ریال 1396/10/13 ادامه
355569 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 500 20 1396/10/13 ادامه
355484 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 104 2 8,840,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355414 کلیم کاشانی آپارتمان فروش 48 1 2,200,000,000ریال 45,833,330ریال 1396/10/13 ادامه
355195 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 124 2 8,060,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/10/12 ادامه
355193 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 235 3 25,850,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/10/12 ادامه
355014 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 75 2 3,800,000,000ریال 50,666,670ریال 1396/10/11 ادامه
354843 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 0 250,000,000ریال 1396/10/11 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29