فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:28,797

کاربران حاضر:191

 
 

خرید و فروش آپارتمان در کاشانی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
223688 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 118 3 7,500,000,000ریال 63,559,320ریال 1395/12/08 ادامه
223679 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 124 2 6,944,000,000ریال 56,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223905 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 192 3 9,984,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223655 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 131 3 5,895,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223387 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 107 2 38,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223891 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 126 3 10,080,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223890 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 50 1 220,000,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223888 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 147 3 10,584,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223887 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 146 3 9,490,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223884 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 153 3 9,103,500,000ریال 59,500,000ریال 1395/12/08 ادامه
223853 آیت الله کاشانی1 آپارتمان فروش 73 2 5,840,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223302 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 92 2 4,450,000,000ریال 48,369,570ریال 1395/12/07 ادامه
223301 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 102 2 4,743,000,000ریال 46,500,000ریال 1395/12/07 ادامه
222836 آیت الله کاشانی1 آپارتمان فروش 78 2 3,300,000,000ریال 42,307,690ریال 1395/12/05 ادامه
222802 آیت الله کاشانی1 آپارتمان فروش 115 3 8,625,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
222801 آیت الله کاشانی1 آپارتمان فروش 135 3 10,125,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
222794 آیت الله کاشانی1 آپارتمان فروش 70 2 6,300,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
222463 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 220 4 20,900,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
222428 آیت الله کاشانی1 آپارتمان فروش 125 2 7,750,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
222303 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 150 3 9,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
222288 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 72 2 3,200,000,000ریال 44,444,440ریال 1395/12/04 ادامه
222242 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 120 3 7,200,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
221784 کلیم کاشانی آپارتمان فروش 90 2 4,590,000,000ریال 51,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
221693 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 142 3 7,100,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
221692 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 123 3 7,600,000,000ریال 61,788,620ریال 1395/12/03 ادامه
221661 آیت الله کاشانی1 آپارتمان فروش 72 2 4,320,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
221568 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 120 3 9,840,000,000ریال 82,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
221564 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 115 2 6,095,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
221324 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 98 2 1395/12/03 ادامه
221179 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 118 3 7,500,000,000ریال 63,559,320ریال 1395/12/02 ادامه
221150 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 146 3 9,490,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
221118 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 120 2 9,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
221117 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 153 3 9,103,500,000ریال 59,500,000ریال 1395/12/02 ادامه
221116 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 126 3 10,080,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
221019 کلیم کاشانی آپارتمان فروش 64 2 2,500,000,000ریال 39,062,500ریال 1395/12/02 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29