فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:29,434

کاربران حاضر:176

 
 

خرید و فروش آپارتمان در کاشانی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
229876 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 192 4 10,560,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229862 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 89 2 5,500,000,000ریال 61,797,750ریال 1395/12/24 ادامه
229795 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 137 3 8,000,000,000ریال 58,394,160ریال 1395/12/24 ادامه
230235 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 135 3 7,425,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230196 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 130 2 6,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230196 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 95 2 6,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230190 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 100 2 4,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229292 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 135 3 9,800,000,000ریال 72,592,590ریال 1395/12/23 ادامه
229078 کلیم کاشانی آپارتمان فروش 47 1 1,750,000,000ریال 37,234,040ریال 1395/12/22 ادامه
229077 کلیم کاشانی آپارتمان فروش 55 1 1,800,000,000ریال 32,727,270ریال 1395/12/22 ادامه
228781 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 141 3 8,000,000,000ریال 56,737,580ریال 1395/12/21 ادامه
228714 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 124 3 9,300,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228707 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 60 1 3,900,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228791 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 140 3 7,100,000,000ریال 50,700,000ریال 1395/12/21 ادامه
228471 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 80 2 5,840,000,000ریال 73,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228402 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 87 2 5,220,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228380 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 130 3 8,450,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
227723 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 67 1 4,050,000,000ریال 60,447,760ریال 1395/12/18 ادامه
227512 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 80 2 5,840,000,000ریال 73,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
227508 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 63 2 3,200,000,000ریال 50,793,650ریال 1395/12/17 ادامه
227346 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 90 2 3,690,000,000ریال 41,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
227323 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 74 2 5,550,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
226990 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 87 2 5,220,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
226986 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 110 2 8,030,000,000ریال 73,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
226879 کلیم کاشانی آپارتمان فروش 50 2 3,250,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
226496 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 136 2 6,392,000,000ریال 47,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
226319 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 80 2 4,960,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/12/15 ادامه
226304 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 60 1 3,720,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/12/15 ادامه
226357 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 74 2 5,550,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/15 ادامه
226100 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 190 3 13,300,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
226010 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 130 3 9,100,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
226006 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 135 3 10,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225973 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 83 2 4,399,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225966 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 82 2 3,772,000,000ریال 46,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225951 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 180 3 9,540,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29