فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:31,728

کاربران حاضر:237

 
 

خرید و فروش آپارتمان در کاشانی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
268694 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 0 1396/04/03 ادامه
268475 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 114 3 7,056,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268537 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 112 2 7,056,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267868 کلیم کاشانی آپارتمان فروش 65 2 1396/04/01 ادامه
267501 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 110 3 5,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267491 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 124 2 7,440,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267209 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 125 3 1,300,000,000ریال 12,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267623 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 125 3 8,250,000,000ریال 66,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267617 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 182 3 9,100,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267599 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 105 2 9,450,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267130 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 0 115,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
266953 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 140 3 7,100,000,000ریال 50,714,290ریال 1396/03/30 ادامه
266952 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 118 2 8,260,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266808 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 173 3 13,000,000,000ریال 75,144,510ریال 1396/03/30 ادامه
266745 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 140 3 7,100,000,000ریال 50,700,000ریال 1396/03/30 ادامه
266740 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 110 2 9,130,000,000ریال 83,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266495 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 93 2 40,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266653 کلیم کاشانی آپارتمان فروش 51 1 2,150,000,000ریال 42,156,860ریال 1396/03/30 ادامه
266298 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 87 2 6,500,000,000ریال 74,712,640ریال 1396/03/29 ادامه
266251 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 93 2 3,720,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
265568 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 87 2 3,000,000,000ریال 34,482,760ریال 1396/03/28 ادامه
265274 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 148 3 10,064,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
265258 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 120 2 9,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
265215 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 73 2 5,000,000,000ریال 68,493,150ریال 1396/03/27 ادامه
265198 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 130 2 7,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
265198 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 95 2 7,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
264098 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 135 3 6,615,000,000ریال 49,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
264097 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 132 3 8,316,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
264064 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 124 2 6,944,000,000ریال 56,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
263693 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 165 3 8,500,000,000ریال 51,500,000ریال 1396/03/23 ادامه
263682 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 105 2 8,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
263535 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 140 2 7,840,000,000ریال 56,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
263394 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 63 2 2,700,000,000ریال 42,800,000ریال 1396/03/23 ادامه
263381 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 85 2 5,525,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
261997 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 63 2 2,700,000,000ریال 42,800,000ریال 1396/03/23 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29