فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:33,683

کاربران حاضر:363

 
 

خرید و فروش آپارتمان در کاشانی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
324599 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 120 3 8,400,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324800 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 185 3 14,245,000,000ریال 77,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324256 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 144 3 10,080,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324254 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 76 2 6,308,000,000ریال 83,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324251 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 98 2 4,950,000,000ریال 50,510,200ریال 1396/07/26 ادامه
324231 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 185 3 14,245,000,000ریال 77,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323987 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 127 2 9,525,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323982 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 100 2 6,400,000,000ریال 64,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323979 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 108 2 5,940,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323955 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 113 2 6,328,000,000ریال 56,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323779 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 131 3 10,873,000,000ریال 83,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
322667 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 0 140,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323167 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 180 3 20,000,000,000ریال 111,111,110ریال 1396/07/24 ادامه
322923 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 73 2 2,900,000,000ریال 39,726,030ریال 1396/07/24 ادامه
322888 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 55 1 4,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322408 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 133 3 7,315,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322336 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 105 2 4,725,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322311 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 123 3 5,781,000,000ریال 47,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322302 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 107 3 5,243,000,000ریال 49,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322239 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 0 6,500,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322225 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 100 2 6,100,000,000ریال 61,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322214 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 120 3 9,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322145 کلیم کاشانی آپارتمان فروش 80 2 2,880,000,000ریال 36,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
321929 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 34 13,600,000,000ریال 400,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
321922 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 85 2 6,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
321693 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 0 108,000,000,000ریال 1396/07/22 ادامه
321437 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 0 9,000,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321259 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 0 135,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321240 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 180 3 130,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321222 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 260 4 90,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321018 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 120 3 8,760,000,000ریال 73,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
320310 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 0 115,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
320307 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 0 115,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
320695 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 176 3 13,552,000,000ریال 77,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
320535 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 240 3 22,800,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29