فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:32,622

کاربران حاضر:196

 
 

خرید و فروش آپارتمان در کاشانی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
295611 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 0 110,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296346 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 140 3 7,280,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296289 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 0 55,000,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296284 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 71 1 4,047,000,000ریال 57,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296267 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 107 2 4,280,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296205 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 77 2 4,620,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296196 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 87 2 5,220,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296140 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 110 3 7,480,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296061 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 176 3 13,552,000,000ریال 77,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
295371 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 80 2 6,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295371 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 115 2 6,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295370 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 82 2 4,510,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
294797 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 91 1 4,550,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/05/26 ادامه
294496 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 142 3 9,230,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294490 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 90 2 5,000,000,000ریال 55,555,560ریال 1396/05/25 ادامه
294482 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 104 2 3,700,000,000ریال 35,576,920ریال 1396/05/25 ادامه
294354 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 172 3 13,072,000,000ریال 76,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294106 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 100 2 1396/05/25 ادامه
294009 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 98 2 5,194,000,000ریال 53,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293454 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 107 3 5,243,000,000ریال 49,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
293453 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 89 2 5,340,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
293341 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 100 2 6,100,000,000ریال 61,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
292966 کلیم کاشانی آپارتمان فروش 63 2 3,250,000,000ریال 51,587,300ریال 1396/05/23 ادامه
292950 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 82 2 3,936,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
292466 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 100 2 8,500,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
292556 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 107 3 7,704,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
292420 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 74 2 5,550,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
292344 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 80 2 6,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
292336 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 65 2 2,700,000,000ریال 41,538,460ریال 1396/05/22 ادامه
292223 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 65 2 2,200,000,000ریال 33,846,150ریال 1396/05/22 ادامه
291956 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 500 20 1396/05/22 ادامه
291905 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 147 3 9,996,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/05/21 ادامه
291797 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 125 3 7,750,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/05/21 ادامه
291741 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 84 2 4,050,000,000ریال 48,214,290ریال 1396/05/21 ادامه
291380 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 107 2 8,560,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/05/19 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29