فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:35,194

کاربران حاضر:189

 
 

خرید و فروش آپارتمان در کاشانی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
374441 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 167 3 1396/12/27 ادامه
374440 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 167 3 1396/12/27 ادامه
374342 کلیم کاشانی آپارتمان فروش 50 1 2,550,000,000ریال 51,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374267 کلیم کاشانی آپارتمان فروش 65 2 1396/12/26 ادامه
374089 کلیم کاشانی آپارتمان فروش 65 2 1396/12/26 ادامه
374164 کلیم کاشانی آپارتمان فروش 50 1 2,550,000,000ریال 51,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
374026 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 79 2 7,505,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
374022 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 80 2 6,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
373989 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 83 2 6,889,000,000ریال 83,000,000ریال 1396/12/23 ادامه
373989 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 90 6,889,000,000ریال 83,000,000ریال 1396/12/23 ادامه
373989 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 104 6,889,000,000ریال 83,000,000ریال 1396/12/23 ادامه
373706 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 121 2 13,500,000,000ریال 111,570,250ریال 1396/12/23 ادامه
373082 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 253 4 37,444,000,000ریال 148,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372987 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 107 2 8,560,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
373014 کلیم کاشانی آپارتمان فروش 55 1 3,900,000,000ریال 70,909,090ریال 1396/12/20 ادامه
372949 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 157 3 10,205,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372788 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 93 2 6,400,000,000ریال 68,817,200ریال 1396/12/20 ادامه
372784 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 57 1 4,560,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372770 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 95 2 2,850,000,000ریال 30,000,000ریال 1396/12/19 ادامه
372770 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 85 2,850,000,000ریال 30,000,000ریال 1396/12/19 ادامه
372560 کلیم کاشانی آپارتمان فروش 60 1 2,400,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/12/17 ادامه
372403 کلیم کاشانی آپارتمان فروش 52 1 2,400,000,000ریال 46,153,850ریال 1396/12/16 ادامه
372402 کلیم کاشانی آپارتمان فروش 40 1 2,100,000,000ریال 52,500,000ریال 1396/12/16 ادامه
372198 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 65 2 1396/12/16 ادامه
372052 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 77 2 6,800,000,000ریال 88,311,690ریال 1396/12/15 ادامه
371827 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 149 3 12,500,000,000ریال 83,892,620ریال 1396/12/15 ادامه
371720 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 104 2 6,032,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/12/14 ادامه
369598 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 191 3 21,010,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/12/06 ادامه
369495 کلیم کاشانی آپارتمان فروش 56 1 2,900,000,000ریال 51,785,710ریال 1396/12/05 ادامه
369406 کلیم کاشانی آپارتمان فروش 48 1 3,000,000,000ریال 62,500,000ریال 1396/12/03 ادامه
369252 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 136 2 10,200,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/12/03 ادامه
369237 کلیم کاشانی آپارتمان فروش 160 4 12,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/12/03 ادامه
369164 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 79 2 7,000,000,000ریال 88,607,590ریال 1396/12/02 ادامه
369129 کلیم کاشانی آپارتمان فروش 82 2 3,000,000,000ریال 36,585,370ریال 1396/12/02 ادامه
369128 کلیم کاشانی آپارتمان فروش 72 2 4,500,000,000ریال 62,500,000ریال 1396/12/02 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29