فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:35,956

کاربران حاضر:312

 
 

خرید و فروش آپارتمان در کاشانی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
385111 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 174 3 18,270,000,000ریال 105,000,000ریال 1397/02/30 ادامه
385104 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 105 2 6,300,000,000ریال 60,000,000ریال 1397/02/30 ادامه
385102 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 65 2 5,900,000,000ریال 90,769,230ریال 1397/02/30 ادامه
385005 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 100 2 1397/02/29 ادامه
384610 کلیم کاشانی آپارتمان فروش 45 1 2,500,000,000ریال 55,555,560ریال 1397/02/26 ادامه
384388 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 250 4 37,500,000,000ریال 150,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
384283 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 82 2 7,298,000,000ریال 89,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
384281 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 80 2 6,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
383942 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 93 2 8,000,000,000ریال 86,021,510ریال 1397/02/24 ادامه
383707 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 185 3 16,095,000,000ریال 87,000,000ریال 1397/02/23 ادامه
383616 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 75 2 6,525,000,000ریال 87,000,000ریال 1397/02/23 ادامه
383014 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 34 13,600,000,000ریال 400,000,000ریال 1397/02/20 ادامه
382909 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 108 3 9,720,000,000ریال 90,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382904 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 71 2 5,325,000,000ریال 75,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382981 کلیم کاشانی آپارتمان فروش 51 1 2,499,000,000ریال 49,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382668 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 154 3 16,000,000,000ریال 103,896,100ریال 1397/02/19 ادامه
382565 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 125 2 6,600,000,000ریال 52,800,000ریال 1397/02/18 ادامه
382400 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 60 2 1397/02/18 ادامه
382323 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 190 3 15,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
382319 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 111 3 8,991,000,000ریال 81,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
382200 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 80 2 7,600,000,000ریال 95,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
382195 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 86 2 5,200,000,000ریال 60,465,120ریال 1397/02/17 ادامه
382193 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 47 1 4,000,000,000ریال 85,106,380ریال 1397/02/17 ادامه
381895 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 104 2 8,632,000,000ریال 83,000,000ریال 1397/02/16 ادامه
381750 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 80 1 1397/02/16 ادامه
381750 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 90 2 1397/02/16 ادامه
381750 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 70 1 1397/02/16 ادامه
380931 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 163 3 13,040,000,000ریال 80,000,000ریال 1397/02/11 ادامه
380922 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 76 2 8,740,000,000ریال 115,000,000ریال 1397/02/11 ادامه
380859 کلیم کاشانی آپارتمان فروش 50 1 2,400,000,000ریال 48,000,000ریال 1397/02/10 ادامه
380554 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 70 2 6,300,000,000ریال 90,000,000ریال 1397/02/09 ادامه
380234 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 80 2 10,000,000,000ریال 125,000,000ریال 1397/02/09 ادامه
380231 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 123 3 8,500,000,000ریال 69,105,690ریال 1397/02/09 ادامه
379852 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 105 2 11,025,000,000ریال 105,000,000ریال 1397/02/06 ادامه
379739 آیت الله کاشانی آپارتمان فروش 260 4 32,500,000,000ریال 125,000,000ریال 1397/02/05 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29