فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:18,125

کاربران حاضر:178

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهر زیبا

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
230597 شهرزیبا آپارتمان فروش 75 2 4,650,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/12/28 ادامه
230062 شهرزیبا آپارتمان فروش 50 1 1,900,000,000ریال 38,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229257 شهرزیبا آپارتمان فروش 80 2 3,250,000,000ریال 40,625,000ریال 1395/12/23 ادامه
228729 شهرزیبا آپارتمان فروش 150 3 7,800,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
227742 شهرزیبا آپارتمان فروش 84 2 3,600,000,000ریال 42,857,140ریال 1395/12/18 ادامه
227525 شهرزیبا آپارتمان فروش 125 3 5,250,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
227263 شهرزیبا آپارتمان فروش 56 2 2,000,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
227276 شهرزیبا آپارتمان فروش 55 1 2,310,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
227276 شهرزیبا آپارتمان فروش 65 2,310,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
226119 شهرزیبا آپارتمان فروش 75 2 3,600,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/12/15 ادامه
225875 شهرزیبا آپارتمان فروش 64 1 2,300,000,000ریال 35,937,500ریال 1395/12/14 ادامه
225528 شهرزیبا آپارتمان فروش 150 3 6,300,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225527 شهرزیبا آپارتمان فروش 108 2 3,618,000,000ریال 33,500,000ریال 1395/12/14 ادامه
223789 شهرزیبا آپارتمان فروش 100 2 4,200,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223789 شهرزیبا آپارتمان فروش 107 4,200,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223789 شهرزیبا آپارتمان فروش 105 4,200,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223787 شهرزیبا آپارتمان فروش 113 2 4,520,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223785 شهرزیبا آپارتمان فروش 101 2 5,908,500,000ریال 58,500,000ریال 1395/12/08 ادامه
223785 شهرزیبا آپارتمان فروش 136 3 5,908,500,000ریال 58,500,000ریال 1395/12/08 ادامه
223785 شهرزیبا آپارتمان فروش 0 5,908,500,000ریال 58,500,000ریال 1395/12/08 ادامه
223828 شهرزیبا آپارتمان فروش 113 2 4,746,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223344 شهرزیبا آپارتمان فروش 150 3 6,300,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
223287 شهرزیبا آپارتمان فروش 142 3 5,680,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
223287 شهرزیبا آپارتمان فروش 168 5,680,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
223287 شهرزیبا آپارتمان فروش 0 5,680,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
221676 شهرزیبا آپارتمان فروش 84 2 3,800,000,000ریال 45,238,090ریال 1395/12/03 ادامه
221137 شهرزیبا آپارتمان فروش 133 3 7,980,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
221112 شهرزیبا آپارتمان فروش 150 3 8,250,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
219845 شهرزیبا آپارتمان فروش 70 2 1395/11/30 ادامه
219844 شهرزیبا آپارتمان فروش 100 2 1395/11/30 ادامه
219781 شهرزیبا آپارتمان فروش 80 1 4,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219521 شهرزیبا آپارتمان فروش 65 1 3,510,000,000ریال 54,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
218829 شهرزیبا آپارتمان فروش 117 3 4,329,000,000ریال 37,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
217575 شهرزیبا آپارتمان فروش 101 2 4,000,000,000ریال 39,603,960ریال 1395/11/25 ادامه
216416 شهرزیبا آپارتمان فروش 95 2 4,275,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/23 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29