فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:20,798

کاربران حاضر:183

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهر زیبا

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
373986 شهرزیبا آپارتمان فروش 110 2 8,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/12/23 ادامه
373074 شهرزیبا آپارتمان فروش 133 3 12,635,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372030 شهرزیبا آپارتمان فروش 106 2 9,010,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/15 ادامه
371679 شهرزیبا آپارتمان فروش 71 1 4,615,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/12/14 ادامه
371181 شهرزیبا آپارتمان فروش 142 3 10,100,000,000ریال 71,126,760ریال 1396/12/12 ادامه
370182 شهرزیبا آپارتمان فروش 90 2 6,200,000,000ریال 68,888,890ریال 1396/12/07 ادامه
370169 شهرزیبا آپارتمان فروش 93 2 5,000,000,000ریال 53,763,440ریال 1396/12/07 ادامه
369915 شهرزیبا آپارتمان فروش 78 2 6,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/12/06 ادامه
369915 شهرزیبا آپارتمان فروش 80 2 6,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/12/06 ادامه
369136 شهرزیبا آپارتمان فروش 70 2 4,500,000,000ریال 64,285,710ریال 1396/12/02 ادامه
367185 شهرزیبا آپارتمان فروش 99 2 5,445,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/11/24 ادامه
365629 شهرزیبا آپارتمان فروش 110 2 6,500,000,000ریال 59,090,910ریال 1396/11/16 ادامه
365349 شهرزیبا آپارتمان فروش 105 2 6,500,000,000ریال 61,904,760ریال 1396/11/15 ادامه
362904 شهرزیبا آپارتمان فروش 135 3 10,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/11/04 ادامه
362573 شهرزیبا آپارتمان فروش 155 3 12,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/11/04 ادامه
362457 شهرزیبا آپارتمان فروش 130 2 8,000,000,000ریال 61,538,460ریال 1396/11/03 ادامه
362454 شهرزیبا آپارتمان فروش 92 2 5,520,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/11/03 ادامه
362214 شهرزیبا آپارتمان فروش 145 3 13,050,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/11/03 ادامه
361110 شهرزیبا آپارتمان فروش 80 2 5,750,000,000ریال 71,875,000ریال 1396/10/27 ادامه
359788 شهرزیبا آپارتمان فروش 99 2 5,148,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
358212 شهرزیبا آپارتمان فروش 75 2 6,150,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358212 شهرزیبا آپارتمان فروش 85 2 6,150,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
354753 شهرزیبا آپارتمان فروش 110 3 6,050,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/10/11 ادامه
353367 شهرزیبا آپارتمان فروش 130 2 8,000,000,000ریال 61,538,460ریال 1396/10/06 ادامه
351700 شهرزیبا آپارتمان فروش 160 3 1,100,000,000ریال 6,875,000ریال 1396/10/04 ادامه
351719 شهرزیبا آپارتمان فروش 70 2 3,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/10/03 ادامه
351479 شهرزیبا آپارتمان فروش 120 2 9,500,000,000ریال 79,166,670ریال 1396/10/03 ادامه
350343 شهرزیبا آپارتمان فروش 90 2 3,500,000,000ریال 38,888,890ریال 1396/09/28 ادامه
349720 شهرزیبا آپارتمان فروش 133 3 9,975,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/09/27 ادامه
347914 شهرزیبا آپارتمان فروش 75 2 5,625,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/09/22 ادامه
347914 شهرزیبا آپارتمان فروش 85 2 5,625,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/09/22 ادامه
347416 شهرزیبا آپارتمان فروش 110 2 7,040,000,000ریال 64,000,000ریال 1396/09/21 ادامه
346718 شهرزیبا آپارتمان فروش 170 3 12,000,000,000ریال 70,588,240ریال 1396/09/21 ادامه
345935 شهرزیبا آپارتمان فروش 173 3 13,000,000,000ریال 75,144,510ریال 1396/09/20 ادامه
344271 شهرزیبا آپارتمان فروش 58 1 3,000,000,000ریال 51,724,140ریال 1396/09/14 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29