فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:20,585

کاربران حاضر:174

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهر زیبا

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
359788 شهرزیبا آپارتمان فروش 99 2 5,148,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
358212 شهرزیبا آپارتمان فروش 75 2 6,150,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358212 شهرزیبا آپارتمان فروش 85 2 6,150,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
354753 شهرزیبا آپارتمان فروش 110 3 6,050,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/10/11 ادامه
353367 شهرزیبا آپارتمان فروش 130 2 8,000,000,000ریال 61,538,460ریال 1396/10/06 ادامه
351700 شهرزیبا آپارتمان فروش 160 3 1,100,000,000ریال 6,875,000ریال 1396/10/04 ادامه
351719 شهرزیبا آپارتمان فروش 70 2 3,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/10/03 ادامه
351479 شهرزیبا آپارتمان فروش 120 2 9,500,000,000ریال 79,166,670ریال 1396/10/03 ادامه
350343 شهرزیبا آپارتمان فروش 90 2 3,500,000,000ریال 38,888,890ریال 1396/09/28 ادامه
349720 شهرزیبا آپارتمان فروش 133 3 9,975,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/09/27 ادامه
347914 شهرزیبا آپارتمان فروش 75 2 5,625,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/09/22 ادامه
347914 شهرزیبا آپارتمان فروش 85 2 5,625,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/09/22 ادامه
347416 شهرزیبا آپارتمان فروش 110 2 7,040,000,000ریال 64,000,000ریال 1396/09/21 ادامه
346718 شهرزیبا آپارتمان فروش 170 3 12,000,000,000ریال 70,588,240ریال 1396/09/21 ادامه
345935 شهرزیبا آپارتمان فروش 173 3 13,000,000,000ریال 75,144,510ریال 1396/09/20 ادامه
344271 شهرزیبا آپارتمان فروش 58 1 3,000,000,000ریال 51,724,140ریال 1396/09/14 ادامه
343072 شهرزیبا آپارتمان فروش 100 2 3,500,000,000ریال 35,000,000ریال 1396/09/12 ادامه
341208 شهرزیبا آپارتمان فروش 105 2 4,725,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/09/07 ادامه
340952 شهرزیبا آپارتمان فروش 125 2 11,000,000,000ریال 1396/09/07 ادامه
340727 شهرزیبا آپارتمان فروش 48 1 6,720,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/09/05 ادامه
339640 شهرزیبا آپارتمان فروش 90 2 4,590,000,000ریال 51,000,000ریال 1396/09/01 ادامه
339128 شهرزیبا آپارتمان فروش 56 2 2,000,000,000ریال 35,714,290ریال 1396/08/30 ادامه
339075 شهرزیبا آپارتمان فروش 93 2 1396/08/30 ادامه
337208 شهرزیبا آپارتمان فروش 100 2 6,750,000,000ریال 67,500,000ریال 1396/08/25 ادامه
335402 شهرزیبا آپارتمان فروش 96 2 4,320,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/08/21 ادامه
331852 شهرزیبا آپارتمان فروش 105 2 5,250,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/08/14 ادامه
329809 شهرزیبا آپارتمان فروش 126 2 6,930,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/08/09 ادامه
328534 شهرزیبا آپارتمان فروش 67 2 3,000,000,000ریال 44,776,120ریال 1396/08/07 ادامه
327231 شهرزیبا آپارتمان فروش 90 2 3,600,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/08/03 ادامه
325516 شهرزیبا آپارتمان فروش 140 3 9,800,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/08/01 ادامه
322395 شهرزیبا آپارتمان فروش 133 3 8,645,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322393 شهرزیبا آپارتمان فروش 101 2 4,100,000,000ریال 40,594,060ریال 1396/07/23 ادامه
321917 شهرزیبا آپارتمان فروش 92 2 3,650,000,000ریال 39,673,910ریال 1396/07/23 ادامه
321805 شهرزیبا آپارتمان فروش 35 1 1,950,000,000ریال 55,714,290ریال 1396/07/22 ادامه
320940 شهرزیبا آپارتمان فروش 90 2 4,950,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29