فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:17,917

کاربران حاضر:216

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهر زیبا

 
تعداد رکورد یافت شده : 993
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
223789 شهرزیبا آپارتمان فروش 100 2 4,200,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223789 شهرزیبا آپارتمان فروش 107 4,200,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223789 شهرزیبا آپارتمان فروش 105 4,200,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223787 شهرزیبا آپارتمان فروش 113 2 4,520,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223785 شهرزیبا آپارتمان فروش 101 2 5,908,500,000ریال 58,500,000ریال 1395/12/08 ادامه
223785 شهرزیبا آپارتمان فروش 136 3 5,908,500,000ریال 58,500,000ریال 1395/12/08 ادامه
223785 شهرزیبا آپارتمان فروش 0 5,908,500,000ریال 58,500,000ریال 1395/12/08 ادامه
223828 شهرزیبا آپارتمان فروش 113 2 4,746,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223344 شهرزیبا آپارتمان فروش 150 3 6,300,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
223287 شهرزیبا آپارتمان فروش 142 3 5,680,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
223287 شهرزیبا آپارتمان فروش 168 5,680,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
223287 شهرزیبا آپارتمان فروش 0 5,680,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
221676 شهرزیبا آپارتمان فروش 84 2 3,800,000,000ریال 45,238,090ریال 1395/12/03 ادامه
221137 شهرزیبا آپارتمان فروش 133 3 7,980,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
221112 شهرزیبا آپارتمان فروش 150 3 8,250,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
219845 شهرزیبا آپارتمان فروش 70 2 1395/11/30 ادامه
219844 شهرزیبا آپارتمان فروش 100 2 1395/11/30 ادامه
219781 شهرزیبا آپارتمان فروش 80 1 4,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219521 شهرزیبا آپارتمان فروش 65 1 3,510,000,000ریال 54,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
218829 شهرزیبا آپارتمان فروش 117 3 4,329,000,000ریال 37,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
217575 شهرزیبا آپارتمان فروش 101 2 4,000,000,000ریال 39,603,960ریال 1395/11/25 ادامه
216416 شهرزیبا آپارتمان فروش 95 2 4,275,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/23 ادامه
215875 شهرزیبا آپارتمان فروش 55 2 1,760,000,000ریال 32,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
215608 شهرزیبا آپارتمان فروش 184 3 7,360,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215488 شهرزیبا آپارتمان فروش 122 3 6,588,000,000ریال 54,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215386 شهرزیبا آپارتمان فروش 100 2 5,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215279 شهرزیبا آپارتمان فروش 103 2 5,768,000,000ریال 56,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
214612 شهرزیبا آپارتمان فروش 130 3 5,850,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
214310 شهرزیبا آپارتمان فروش 110 3 4,620,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
213702 شهرزیبا آپارتمان فروش 75 2 4,125,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/11/18 ادامه
213681 شهرزیبا آپارتمان فروش 80 2 4,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/18 ادامه
213403 شهرزیبا آپارتمان فروش 120 2 9,000,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
213403 شهرزیبا آپارتمان فروش 50 9,000,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
213371 شهرزیبا آپارتمان فروش 201 3 14,070,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
213151 شهرزیبا آپارتمان فروش 133 3 6,150,000,000ریال 46,240,600ریال 1395/11/17 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29