فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:17,367

کاربران حاضر:422

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهر زیبا

 
تعداد رکورد یافت شده : 947
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
204743 شهرزیبا آپارتمان فروش 82 2 3,772,000,000ریال 46,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204872 شهرزیبا آپارتمان فروش 150 3 7,800,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204229 شهرزیبا آپارتمان فروش 100 2 4,600,000,000ریال 46,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
203226 شهرزیبا آپارتمان فروش 125 2 7,125,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203225 شهرزیبا آپارتمان فروش 145 3 8,555,000,000ریال 59,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203214 شهرزیبا آپارتمان فروش 140 7,800,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203214 شهرزیبا آپارتمان فروش 150 3 7,800,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
202846 شهرزیبا آپارتمان فروش 55 2 1,900,000,000ریال 34,545,450ریال 1395/10/26 ادامه
202495 شهرزیبا آپارتمان فروش 100 2 4,800,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/10/25 ادامه
200668 شهرزیبا آپارتمان فروش 110 2 6,050,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200614 شهرزیبا آپارتمان فروش 74 2 2,750,000,000ریال 37,162,160ریال 1395/10/19 ادامه
200281 شهرزیبا آپارتمان فروش 110 2 4,600,000,000ریال 41,818,180ریال 1395/10/19 ادامه
199705 شهرزیبا آپارتمان فروش 113 2 4,633,000,000ریال 41,000,000ریال 1395/10/15 ادامه
199692 شهرزیبا آپارتمان فروش 80 1 3,040,000,000ریال 38,000,000ریال 1395/10/15 ادامه
199691 شهرزیبا آپارتمان فروش 100 2 3,800,000,000ریال 38,000,000ریال 1395/10/15 ادامه
199261 شهرزیبا آپارتمان فروش 184 3 7,728,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
198750 شهرزیبا آپارتمان فروش 118 2 6,490,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/13 ادامه
198740 شهرزیبا آپارتمان فروش 113 2 4,746,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/10/13 ادامه
198609 شهرزیبا آپارتمان فروش 60 1 3,300,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/13 ادامه
198608 شهرزیبا آپارتمان فروش 70 1 3,850,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/13 ادامه
198607 شهرزیبا آپارتمان فروش 80 2 4,400,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/13 ادامه
198301 شهرزیبا آپارتمان فروش 106 2 6,466,000,000ریال 61,000,000ریال 1395/10/12 ادامه
198298 شهرزیبا آپارتمان فروش 108 2 6,588,000,000ریال 61,000,000ریال 1395/10/12 ادامه
198139 شهرزیبا آپارتمان فروش 77 2 3,300,000,000ریال 42,857,140ریال 1395/10/12 ادامه
198132 شهرزیبا آپارتمان فروش 80 2 4,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/10/12 ادامه
198117 شهرزیبا آپارتمان فروش 87 2 2,610,000,000ریال 30,000,000ریال 1395/10/12 ادامه
197713 شهرزیبا آپارتمان فروش 59 1 2,500,000,000ریال 42,372,880ریال 1395/10/11 ادامه
196328 شهرزیبا آپارتمان فروش 68 2 3,300,000,000ریال 48,529,410ریال 1395/10/07 ادامه
196159 شهرزیبا آپارتمان فروش 108 2 4,320,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/10/07 ادامه
196147 شهرزیبا آپارتمان فروش 90 2 2,430,000,000ریال 27,000,000ریال 1395/10/07 ادامه
196006 شهرزیبا آپارتمان فروش 80 2 2,160,000,000ریال 27,000,000ریال 1395/10/07 ادامه
195881 شهرزیبا آپارتمان فروش 70 2 1395/10/07 ادامه
195744 شهرزیبا آپارتمان فروش 86 2 4,300,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/10/07 ادامه
195580 شهرزیبا آپارتمان فروش 100 2 5,300,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/10/06 ادامه
195579 شهرزیبا آپارتمان فروش 90 2 4,770,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/10/06 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28