فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:18,467

کاربران حاضر:313

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهر زیبا

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
240793 شهرزیبا آپارتمان فروش 110 2 4,700,000,000ریال 42,727,270ریال 1396/02/04 ادامه
237314 شهرزیبا آپارتمان فروش 108 2 5,184,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
234069 شهرزیبا آپارتمان فروش 170 3 12,000,000,000ریال 70,588,240ریال 1396/01/16 ادامه
233509 شهرزیبا آپارتمان فروش 74 2 2,442,000,000ریال 33,000,000ریال 1396/01/14 ادامه
233313 شهرزیبا آپارتمان فروش 86 2 3,200,000,000ریال 37,209,300ریال 1396/01/14 ادامه
230597 شهرزیبا آپارتمان فروش 75 2 4,650,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/12/28 ادامه
230062 شهرزیبا آپارتمان فروش 50 1 1,900,000,000ریال 38,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229257 شهرزیبا آپارتمان فروش 80 2 3,250,000,000ریال 40,625,000ریال 1395/12/23 ادامه
228729 شهرزیبا آپارتمان فروش 150 3 7,800,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
227742 شهرزیبا آپارتمان فروش 84 2 3,600,000,000ریال 42,857,140ریال 1395/12/18 ادامه
227525 شهرزیبا آپارتمان فروش 125 3 5,250,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
227263 شهرزیبا آپارتمان فروش 56 2 2,000,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
227276 شهرزیبا آپارتمان فروش 55 1 2,310,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
227276 شهرزیبا آپارتمان فروش 65 2,310,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
226119 شهرزیبا آپارتمان فروش 75 2 3,600,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/12/15 ادامه
225875 شهرزیبا آپارتمان فروش 64 1 2,300,000,000ریال 35,937,500ریال 1395/12/14 ادامه
225528 شهرزیبا آپارتمان فروش 150 3 6,300,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225527 شهرزیبا آپارتمان فروش 108 2 3,618,000,000ریال 33,500,000ریال 1395/12/14 ادامه
223789 شهرزیبا آپارتمان فروش 100 2 4,200,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223789 شهرزیبا آپارتمان فروش 107 4,200,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223789 شهرزیبا آپارتمان فروش 105 4,200,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223787 شهرزیبا آپارتمان فروش 113 2 4,520,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223785 شهرزیبا آپارتمان فروش 101 2 5,908,500,000ریال 58,500,000ریال 1395/12/08 ادامه
223785 شهرزیبا آپارتمان فروش 136 3 5,908,500,000ریال 58,500,000ریال 1395/12/08 ادامه
223785 شهرزیبا آپارتمان فروش 0 5,908,500,000ریال 58,500,000ریال 1395/12/08 ادامه
223828 شهرزیبا آپارتمان فروش 113 2 4,746,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223344 شهرزیبا آپارتمان فروش 150 3 6,300,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
223287 شهرزیبا آپارتمان فروش 142 3 5,680,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
223287 شهرزیبا آپارتمان فروش 168 5,680,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
223287 شهرزیبا آپارتمان فروش 0 5,680,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
221676 شهرزیبا آپارتمان فروش 84 2 3,800,000,000ریال 45,238,090ریال 1395/12/03 ادامه
221137 شهرزیبا آپارتمان فروش 133 3 7,980,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
221112 شهرزیبا آپارتمان فروش 150 3 8,250,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
219845 شهرزیبا آپارتمان فروش 70 2 1395/11/30 ادامه
219844 شهرزیبا آپارتمان فروش 100 2 1395/11/30 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29