فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:21,232

کاربران حاضر:269

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهر زیبا

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
385087 شهرزیبا آپارتمان فروش 109 2 6,500,000,000ریال 59,633,030ریال 1397/02/29 ادامه
384375 شهرزیبا آپارتمان فروش 145 3 15,950,000,000ریال 110,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
383925 شهرزیبا آپارتمان فروش 72 2 6,500,000,000ریال 90,277,780ریال 1397/02/24 ادامه
383610 شهرزیبا آپارتمان فروش 110 2 7,700,000,000ریال 70,000,000ریال 1397/02/23 ادامه
383609 شهرزیبا آپارتمان فروش 72 2 5,000,000,000ریال 69,444,440ریال 1397/02/23 ادامه
383608 شهرزیبا آپارتمان فروش 40 1 3,250,000,000ریال 81,250,000ریال 1397/02/23 ادامه
382896 شهرزیبا آپارتمان فروش 72 2 5,000,000,000ریال 69,444,440ریال 1397/02/19 ادامه
382549 شهرزیبا آپارتمان فروش 111 2 6,660,000,000ریال 60,000,000ریال 1397/02/18 ادامه
382548 شهرزیبا آپارتمان فروش 87 2 6,250,000,000ریال 71,839,080ریال 1397/02/18 ادامه
382051 شهرزیبا آپارتمان فروش 116 2 1397/02/18 ادامه
381667 شهرزیبا آپارتمان فروش 67 2 4,020,000,000ریال 60,000,000ریال 1397/02/15 ادامه
380550 شهرزیبا آپارتمان فروش 81 2 5,670,000,000ریال 70,000,000ریال 1397/02/09 ادامه
380549 شهرزیبا آپارتمان فروش 130 3 12,350,000,000ریال 95,000,000ریال 1397/02/09 ادامه
380549 شهرزیبا آپارتمان فروش 90 2 12,350,000,000ریال 95,000,000ریال 1397/02/09 ادامه
380549 شهرزیبا آپارتمان فروش 75 2 12,350,000,000ریال 95,000,000ریال 1397/02/09 ادامه
378003 شهرزیبا آپارتمان فروش 145 3 13,775,000,000ریال 95,000,000ریال 1397/01/29 ادامه
378002 شهرزیبا آپارتمان فروش 120 3 9,600,000,000ریال 80,000,000ریال 1397/01/29 ادامه
377626 شهرزیبا آپارتمان فروش 130 3 13,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1397/01/28 ادامه
377182 شهرزیبا آپارتمان فروش 104 2 6,960,000,000ریال 66,923,080ریال 1397/01/28 ادامه
376204 شهرزیبا آپارتمان فروش 50 1 2,900,000,000ریال 58,000,000ریال 1397/01/22 ادامه
375908 شهرزیبا آپارتمان فروش 116 3 10,208,000,000ریال 88,000,000ریال 1397/01/20 ادامه
375147 شهرزیبا آپارتمان فروش 53 1 3,975,000,000ریال 75,000,000ریال 1397/01/14 ادامه
375147 شهرزیبا آپارتمان فروش 88 2 3,975,000,000ریال 75,000,000ریال 1397/01/14 ادامه
375147 شهرزیبا آپارتمان فروش 0 3,975,000,000ریال 75,000,000ریال 1397/01/14 ادامه
374988 شهرزیبا آپارتمان فروش 140 3 1397/01/14 ادامه
374988 شهرزیبا آپارتمان فروش 160 3 1397/01/14 ادامه
374988 شهرزیبا آپارتمان فروش 100 2 1397/01/14 ادامه
374900 شهرزیبا آپارتمان فروش 150 3 9,800,000,000ریال 65,333,330ریال 1397/01/09 ادامه
374895 شهرزیبا آپارتمان فروش 155 3 8,525,000,000ریال 55,000,000ریال 1397/01/09 ادامه
374895 شهرزیبا آپارتمان فروش 168 3 8,525,000,000ریال 55,000,000ریال 1397/01/09 ادامه
374895 شهرزیبا آپارتمان فروش 142 3 8,525,000,000ریال 55,000,000ریال 1397/01/09 ادامه
373986 شهرزیبا آپارتمان فروش 110 2 8,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/12/23 ادامه
373074 شهرزیبا آپارتمان فروش 133 3 12,635,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372030 شهرزیبا آپارتمان فروش 106 2 9,010,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/15 ادامه
371679 شهرزیبا آپارتمان فروش 71 1 4,615,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/12/14 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29