فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:20,085

کاربران حاضر:205

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهر زیبا

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
322395 شهرزیبا آپارتمان فروش 133 3 8,645,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322393 شهرزیبا آپارتمان فروش 101 2 4,100,000,000ریال 40,594,060ریال 1396/07/23 ادامه
321917 شهرزیبا آپارتمان فروش 92 2 3,650,000,000ریال 39,673,910ریال 1396/07/23 ادامه
321805 شهرزیبا آپارتمان فروش 35 1 1,950,000,000ریال 55,714,290ریال 1396/07/22 ادامه
320940 شهرزیبا آپارتمان فروش 90 2 4,950,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
320939 شهرزیبا آپارتمان فروش 117 2 4,680,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
320400 شهرزیبا آپارتمان فروش 99 2 3,861,000,000ریال 39,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
319885 شهرزیبا آپارتمان فروش 163 3 10,000,000,000ریال 61,349,690ریال 1396/07/17 ادامه
319096 شهرزیبا آپارتمان فروش 80 2 4,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/07/15 ادامه
317301 شهرزیبا آپارتمان فروش 85 2 4,080,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/07/11 ادامه
315815 شهرزیبا آپارتمان فروش 210 4 24,150,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/07/04 ادامه
315601 شهرزیبا آپارتمان فروش 75 2 5,250,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/07/04 ادامه
315601 شهرزیبا آپارتمان فروش 85 2 5,250,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/07/04 ادامه
315175 شهرزیبا آپارتمان فروش 145 3 10,875,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/07/03 ادامه
314873 شهرزیبا آپارتمان فروش 60 1 2,820,000,000ریال 47,000,000ریال 1396/07/03 ادامه
314861 شهرزیبا آپارتمان فروش 71 1 4,000,000,000ریال 56,338,030ریال 1396/07/03 ادامه
314072 شهرزیبا آپارتمان فروش 100 2 7,000,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
314071 شهرزیبا آپارتمان فروش 123 2 6,150,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
313349 شهرزیبا آپارتمان فروش 120 2 6,600,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
310218 شهرزیبا آپارتمان فروش 133 3 9,443,000,000ریال 71,000,000ریال 1396/06/26 ادامه
307968 شهرزیبا آپارتمان فروش 80 2 4,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/06/22 ادامه
307968 شهرزیبا آپارتمان فروش 95 2 4,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/06/22 ادامه
307300 شهرزیبا آپارتمان فروش 130 2 8,000,000,000ریال 61,538,460ریال 1396/06/21 ادامه
307297 شهرزیبا آپارتمان فروش 160 3 9,500,000,000ریال 59,375,000ریال 1396/06/21 ادامه
306610 شهرزیبا آپارتمان فروش 150 3 8,250,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/06/20 ادامه
304866 شهرزیبا آپارتمان فروش 95 2 4,275,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/06/15 ادامه
304866 شهرزیبا آپارتمان فروش 158 2 4,275,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/06/15 ادامه
304866 شهرزیبا آپارتمان فروش 85 2 4,275,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/06/15 ادامه
304144 شهرزیبا آپارتمان فروش 173 3 13,000,000,000ریال 75,144,510ریال 1396/06/14 ادامه
303119 شهرزیبا آپارتمان فروش 63 1 2,620,000,000ریال 41,587,300ریال 1396/06/13 ادامه
303534 شهرزیبا آپارتمان فروش 170 3 12,000,000,000ریال 70,588,240ریال 1396/06/13 ادامه
300283 شهرزیبا آپارتمان فروش 120 2 6,200,000,000ریال 51,666,670ریال 1396/06/08 ادامه
300282 شهرزیبا آپارتمان فروش 110 3 5,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/06/08 ادامه
298278 شهرزیبا آپارتمان فروش 65 2 3,000,000,000ریال 46,153,850ریال 1396/06/04 ادامه
298276 شهرزیبا آپارتمان فروش 80 2 3,450,000,000ریال 43,125,000ریال 1396/06/04 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29