فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:6,758

کاربران حاضر:282

 
 

خرید و فروش آپارتمان در بلوار فردوس

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
205767 بلوار فردوس آپارتمان فروش 90 2 4,300,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205751 بلوار فردوس آپارتمان فروش 99 2 5,247,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205744 بلوار فردوس آپارتمان فروش 180 4 13,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205434 بلوار فردوس آپارتمان فروش 90 2 5,400,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205408 بلوار فردوس آپارتمان فروش 73 2 4,015,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205406 بلوار فردوس آپارتمان فروش 125 3 7,750,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205401 بلوار فردوس آپارتمان فروش 95 2 4,085,000,000ریال 43,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205355 بلوار فردوس آپارتمان فروش 90 2 4,300,000,000ریال 47,777,770ریال 1395/10/30 ادامه
205324 بلوار فردوس آپارتمان فروش 114 2 6,000,000,000ریال 52,631,570ریال 1395/10/30 ادامه
205323 بلوار فردوس آپارتمان فروش 131 2 6,943,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205270 بلوار فردوس آپارتمان فروش 75 2 2,800,000,000ریال 37,333,330ریال 1395/10/30 ادامه
205265 بلوار فردوس آپارتمان فروش 56 1 2,200,000,000ریال 39,285,710ریال 1395/10/30 ادامه
205203 بلوار فردوس آپارتمان فروش 65 2 2,925,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205201 بلوار فردوس آپارتمان فروش 73 2 3,400,000,000ریال 46,575,340ریال 1395/10/30 ادامه
205200 بلوار فردوس آپارتمان فروش 56 1 2,200,000,000ریال 39,285,710ریال 1395/10/30 ادامه
205199 بلوار فردوس آپارتمان فروش 63 2 3,465,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205068 بلوار فردوس آپارتمان فروش 117 2 1395/10/30 ادامه
205067 بلوار فردوس آپارتمان فروش 180 4 1395/10/30 ادامه
205066 بلوار فردوس آپارتمان فروش 107 2 1395/10/30 ادامه
204747 بلوار فردوس آپارتمان فروش 57 2 2,300,000,000ریال 40,350,870ریال 1395/10/29 ادامه
204745 بلوار فردوس آپارتمان فروش 54 1 2,430,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204910 بلوار فردوس آپارتمان فروش 87 2 4,785,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204787 بلوار فردوس آپارتمان فروش 55 1 2,050,000,000ریال 37,272,730ریال 1395/10/29 ادامه
204326 بلوار فردوس آپارتمان فروش 88 2 3,388,000,000ریال 38,500,000ریال 1395/10/28 ادامه
204295 بلوار فردوس آپارتمان فروش 82 2 5,248,000,000ریال 64,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204292 بلوار فردوس آپارتمان فروش 73 2 4,672,000,000ریال 64,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204234 بلوار فردوس آپارتمان فروش 80 3 5,360,000,000ریال 67,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204228 بلوار فردوس آپارتمان فروش 80 2 4,320,000,000ریال 54,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204223 بلوار فردوس آپارتمان فروش 104 2 4,368,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
203652 بلوار فردوس آپارتمان فروش 55 1 2,300,000,000ریال 41,800,000ریال 1395/10/27 ادامه
203648 بلوار فردوس آپارتمان فروش 64 1 2,944,000,000ریال 46,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203596 بلوار فردوس آپارتمان فروش 49 1 2,170,000,000ریال 44,285,710ریال 1395/10/27 ادامه
203595 بلوار فردوس آپارتمان فروش 75 2 4,875,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203586 بلوار فردوس آپارتمان فروش 87 2 4,785,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203584 بلوار فردوس آپارتمان فروش 90 2 3,240,000,000ریال 36,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29