فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:6,843

کاربران حاضر:390

 
 

خرید و فروش آپارتمان در بلوار فردوس

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
219965 بلوار فردوس آپارتمان فروش 171 3 11,115,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219794 بلوار فردوس آپارتمان فروش 91 1 5,733,000,000ریال 63,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219778 بلوار فردوس آپارتمان فروش 144 2 10,512,000,000ریال 73,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219768 بلوار فردوس آپارتمان فروش 105 2 5,460,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219579 بلوار فردوس آپارتمان فروش 146 3 7,884,000,000ریال 54,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219365 بلوار فردوس آپارتمان فروش 0 1 90,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219323 بلوار فردوس آپارتمان فروش 0 1 105,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219257 بلوار فردوس آپارتمان فروش 180 4 13,140,000,000ریال 73,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219062 بلوار فردوس آپارتمان فروش 105 2 5,670,000,000ریال 54,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218924 بلوار فردوس آپارتمان فروش 79 2 2,900,000,000ریال 36,708,860ریال 1395/11/27 ادامه
218912 بلوار فردوس آپارتمان فروش 111 2 5,600,000,000ریال 50,450,450ریال 1395/11/27 ادامه
218906 بلوار فردوس آپارتمان فروش 74 2 4,292,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218900 بلوار فردوس آپارتمان فروش 80 2 3,600,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218537 بلوار فردوس آپارتمان فروش 186 3 12,000,000,000ریال 64,516,120ریال 1395/11/27 ادامه
218535 بلوار فردوس آپارتمان فروش 171 3 10,260,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218374 بلوار فردوس آپارتمان فروش 54 1 2,160,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218010 بلوار فردوس آپارتمان فروش 0 1 100,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218009 بلوار فردوس آپارتمان فروش 0 1 209,580,830ریال 1395/11/26 ادامه
217699 بلوار فردوس آپارتمان فروش 82 2 3,500,000,000ریال 42,682,920ریال 1395/11/25 ادامه
217762 بلوار فردوس آپارتمان فروش 220 3 18,700,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217542 بلوار فردوس آپارتمان فروش 151 3 8,607,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217525 بلوار فردوس آپارتمان فروش 75 2 3,750,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217520 بلوار فردوس آپارتمان فروش 100 2 5,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217203 بلوار فردوس آپارتمان فروش 130 3 9,490,000,000ریال 73,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
217039 بلوار فردوس آپارتمان فروش 110 2 5,280,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216944 بلوار فردوس آپارتمان فروش 105 2 4,935,000,000ریال 47,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216590 بلوار فردوس آپارتمان فروش 124 2 65,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216396 بلوار فردوس آپارتمان فروش 107 2 6,933,600,000ریال 64,800,000ریال 1395/11/23 ادامه
215925 بلوار فردوس آپارتمان فروش 71 3 4,615,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
215878 بلوار فردوس آپارتمان فروش 47 1 2,300,000,000ریال 48,936,170ریال 1395/11/21 ادامه
216225 بلوار فردوس آپارتمان فروش 150 13,500,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216118 بلوار فردوس آپارتمان فروش 55 4,125,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216117 بلوار فردوس آپارتمان فروش 95 7,125,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216116 بلوار فردوس آپارتمان فروش 110 2 9,900,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
215665 بلوار فردوس آپارتمان فروش 117 2 78,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29