فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:7,083

کاربران حاضر:993

 
 

خرید و فروش آپارتمان در بلوار فردوس

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
229895 بلوار فردوس آپارتمان فروش 183 3 9,150,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229890 بلوار فردوس آپارتمان فروش 81 2 4,495,500,000ریال 55,500,000ریال 1395/12/24 ادامه
229882 بلوار فردوس آپارتمان فروش 118 3 7,316,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229861 بلوار فردوس آپارتمان فروش 75 2 3,675,000,000ریال 49,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229116 بلوار فردوس آپارتمان فروش 80 2 2,960,000,000ریال 37,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
228455 بلوار فردوس آپارتمان فروش 145 3 6,520,000,000ریال 44,965,520ریال 1395/12/19 ادامه
228406 بلوار فردوس آپارتمان فروش 99 2 5,841,000,000ریال 59,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228309 بلوار فردوس آپارتمان فروش 55 1 1,800,000,000ریال 32,727,270ریال 1395/12/19 ادامه
228299 بلوار فردوس آپارتمان فروش 67 1 2,345,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228280 بلوار فردوس آپارتمان فروش 68 2 4,200,000,000ریال 61,764,710ریال 1395/12/19 ادامه
228270 بلوار فردوس آپارتمان فروش 56 1 2,420,000,000ریال 43,214,290ریال 1395/12/19 ادامه
228133 بلوار فردوس آپارتمان فروش 760 32 90,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228071 بلوار فردوس آپارتمان فروش 4945 48 226,800,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
227397 بلوار فردوس آپارتمان فروش 114 3 5,000,000,000ریال 43,859,650ریال 1395/12/17 ادامه
227344 بلوار فردوس آپارتمان فروش 92 2 6,440,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
227340 بلوار فردوس آپارتمان فروش 73 2 3,150,000,000ریال 43,150,680ریال 1395/12/17 ادامه
227313 بلوار فردوس آپارتمان فروش 147 3 6,950,000,000ریال 47,278,910ریال 1395/12/17 ادامه
226807 بلوار فردوس آپارتمان فروش 1760 32 72,000,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
226458 بلوار فردوس آپارتمان فروش 107 2 7,200,000,000ریال 67,289,720ریال 1395/12/15 ادامه
226325 بلوار فردوس آپارتمان فروش 114 2 5,472,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/12/15 ادامه
226311 بلوار فردوس آپارتمان فروش 54 1 3,348,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/12/15 ادامه
226147 بلوار فردوس آپارتمان فروش 0 1 76,000,000ریال 1395/12/15 ادامه
226142 بلوار فردوس آپارتمان فروش 100 2 1395/12/15 ادامه
225998 بلوار فردوس آپارتمان فروش 100 2 5,800,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225953 بلوار فردوس آپارتمان فروش 78 2 3,822,000,000ریال 49,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225670 بلوار فردوس آپارتمان فروش 0 1 90,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225450 بلوار فردوس آپارتمان فروش 180 4 12,960,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
225446 بلوار فردوس آپارتمان فروش 107 2 7,704,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
225418 بلوار فردوس آپارتمان فروش 144 2 10,368,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
225274 بلوار فردوس آپارتمان فروش 64 1 2,880,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
225264 بلوار فردوس آپارتمان فروش 46 1 1,970,000,000ریال 42,826,080ریال 1395/12/11 ادامه
225257 بلوار فردوس آپارتمان فروش 76 2 3,040,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
225404 بلوار فردوس آپارتمان فروش 117 2 5,850,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
225400 بلوار فردوس آپارتمان فروش 130 3 9,360,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
225398 بلوار فردوس آپارتمان فروش 115 2 8,280,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29