فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:7,185

کاربران حاضر:203

 
 

خرید و فروش آپارتمان در جنت آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
324829 جنت آباد آپارتمان فروش 145 3 11,890,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324370 جنت آباد آپارتمان فروش 0 1396/07/29 ادامه
324392 جنت آباد آپارتمان فروش 0 90,000,000ریال 1396/07/27 ادامه
324370 جنت آباد آپارتمان فروش 0 1396/07/27 ادامه
324174 جنت آباد آپارتمان فروش 40 1 1,800,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/07/27 ادامه
324162 جنت آباد آپارتمان فروش 57 1 1,450,000,000ریال 25,438,600ریال 1396/07/27 ادامه
324252 جنت آباد آپارتمان فروش 84 2 5,040,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324242 جنت آباد آپارتمان فروش 125 2 9,000,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324240 جنت آباد آپارتمان فروش 164 3 10,660,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324029 جنت آباد آپارتمان فروش 0 41,000,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323978 جنت آباد آپارتمان فروش 77 2 5,775,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323972 جنت آباد آپارتمان فروش 56 1 3,000,000,000ریال 53,571,430ریال 1396/07/26 ادامه
323957 جنت آباد آپارتمان فروش 90 2 3,825,000,000ریال 42,500,000ریال 1396/07/26 ادامه
323845 جنت آباد آپارتمان فروش 73 2 4,300,000,000ریال 58,904,110ریال 1396/07/25 ادامه
323844 جنت آباد آپارتمان فروش 85 2 4,675,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323716 جنت آباد آپارتمان فروش 64 1 2,350,000,000ریال 36,718,750ریال 1396/07/25 ادامه
323512 جنت آباد آپارتمان فروش 0 1396/07/25 ادامه
323312 جنت آباد آپارتمان فروش 110 2 7,700,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323311 جنت آباد آپارتمان فروش 152 3 9,000,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323298 جنت آباد آپارتمان فروش 110 2 7,480,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323227 جنت آباد آپارتمان فروش 115 2 8,740,000,000ریال 76,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322692 جنت آباد آپارتمان فروش 0 100,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323060 جنت آباد آپارتمان فروش 733 2 4,300,000,000ریال 5,866,300ریال 1396/07/24 ادامه
322980 جنت آباد آپارتمان فروش 65 1 2,900,000,000ریال 44,615,380ریال 1396/07/24 ادامه
322377 جنت آباد آپارتمان فروش 85 2 5,000,000,000ریال 58,823,530ریال 1396/07/23 ادامه
322319 جنت آباد آپارتمان فروش 96 2 5,200,000,000ریال 54,166,670ریال 1396/07/23 ادامه
322317 جنت آباد آپارتمان فروش 107 2 6,848,000,000ریال 64,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322316 جنت آباد آپارتمان فروش 122 3 9,272,000,000ریال 76,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322298 جنت آباد آپارتمان فروش 140 3 9,100,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322262 جنت آباد آپارتمان فروش 132 3 8,184,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322250 جنت آباد آپارتمان فروش 100 2 10,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322243 جنت آباد آپارتمان فروش 132 2 9,000,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322224 جنت آباد آپارتمان فروش 132 2 10,500,000,000ریال 79,545,450ریال 1396/07/23 ادامه
321923 جنت آباد آپارتمان فروش 124 3 7,000,000,000ریال 56,451,610ریال 1396/07/23 ادامه
321853 جنت آباد آپارتمان فروش 0 12,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/07/22 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29