فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:6,474

کاربران حاضر:198

 
 

خرید و فروش آپارتمان در جنت آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
223753 جنت آباد آپارتمان فروش 53 1 2,862,000,000ریال 54,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223735 جنت آباد آپارتمان فروش 86 2 3,010,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223730 جنت آباد آپارتمان فروش 83 2 4,380,000,000ریال 52,771,080ریال 1395/12/08 ادامه
223728 جنت آباد آپارتمان فروش 104 2 5,720,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223725 جنت آباد آپارتمان فروش 115 2 6,900,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223724 جنت آباد آپارتمان فروش 141 3 8,319,000,000ریال 59,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223719 جنت آباد آپارتمان فروش 89 2 3,560,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223658 جنت آباد آپارتمان فروش 55 2 2,600,000,000ریال 47,272,730ریال 1395/12/08 ادامه
223657 جنت آباد آپارتمان فروش 105 2 5,775,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223651 جنت آباد آپارتمان فروش 93 2 5,115,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223618 جنت آباد آپارتمان فروش 75 2 2,700,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223611 جنت آباد آپارتمان فروش 95 2 4,227,500,000ریال 44,500,000ریال 1395/12/08 ادامه
223608 جنت آباد آپارتمان فروش 120 3 7,200,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223445 جنت آباد آپارتمان فروش 0 1 140,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223390 جنت آباد آپارتمان فروش 72 2 60,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223382 جنت آباد آپارتمان فروش 143 3 80,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223855 جنت آباد آپارتمان فروش 115 2 6,900,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223845 جنت آباد آپارتمان فروش 72 2 3,000,000,000ریال 41,666,660ریال 1395/12/08 ادامه
223823 جنت آباد آپارتمان فروش 141 3 8,037,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223303 جنت آباد آپارتمان فروش 82 2 4,346,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
223299 جنت آباد آپارتمان فروش 97 2 5,100,000,000ریال 52,577,320ریال 1395/12/07 ادامه
223099 جنت آباد آپارتمان فروش 162 3 12,960,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
222958 جنت آباد آپارتمان فروش 155 3 9,300,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
222421 جنت آباد آپارتمان فروش 97 2 5,092,500,000ریال 52,500,000ریال 1395/12/04 ادامه
222405 جنت آباد آپارتمان فروش 88 2 3,520,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
222309 جنت آباد آپارتمان فروش 70 2 3,300,000,000ریال 47,142,860ریال 1395/12/04 ادامه
222280 جنت آباد آپارتمان فروش 150 3 9,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
222263 جنت آباد آپارتمان فروش 61 1 2,700,000,000ریال 44,262,290ریال 1395/12/04 ادامه
222244 جنت آباد آپارتمان فروش 64 2 2,900,000,000ریال 45,312,500ریال 1395/12/04 ادامه
222243 جنت آباد آپارتمان فروش 64 1 2,880,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
221811 جنت آباد آپارتمان فروش 165 3 11,550,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
221700 جنت آباد آپارتمان فروش 85 2 3,740,000,000ریال 44,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
221698 جنت آباد آپارتمان فروش 96 1 4,800,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
221690 جنت آباد آپارتمان فروش 125 3 8,500,000,000ریال 68,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
221689 جنت آباد آپارتمان فروش 140 3 8,540,000,000ریال 61,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29