فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:6,657

کاربران حاضر:300

 
 

خرید و فروش آپارتمان در جنت آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
241826 جنت آباد آپارتمان فروش 200 3 10,600,000,000ریال 53,000,000ریال 1396/02/07 ادامه
241808 جنت آباد آپارتمان فروش 170 3 12,240,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/02/07 ادامه
241362 جنت آباد آپارتمان فروش 75 2 4,125,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/02/06 ادامه
241362 جنت آباد آپارتمان فروش 85 2 4,125,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/02/06 ادامه
241360 جنت آباد آپارتمان فروش 57 1 2,260,000,000ریال 39,649,120ریال 1396/02/06 ادامه
241328 جنت آباد آپارتمان فروش 90 2 3,420,000,000ریال 38,000,000ریال 1396/02/06 ادامه
241327 جنت آباد آپارتمان فروش 130 2 6,760,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/02/06 ادامه
241326 جنت آباد آپارتمان فروش 125 2 6,625,000,000ریال 53,000,000ریال 1396/02/06 ادامه
241301 جنت آباد آپارتمان فروش 147 3 12,000,000,000ریال 1396/02/06 ادامه
240835 جنت آباد آپارتمان فروش 78 2 2,650,000,000ریال 33,974,360ریال 1396/02/04 ادامه
240825 جنت آباد آپارتمان فروش 123 3 5,250,000,000ریال 42,682,930ریال 1396/02/04 ادامه
240822 جنت آباد آپارتمان فروش 180 2 15,000,000,000ریال 83,333,330ریال 1396/02/04 ادامه
240763 جنت آباد آپارتمان فروش 125 3 7,500,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240455 جنت آباد آپارتمان فروش 0 24,000,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240442 جنت آباد آپارتمان فروش 180 2 15,000,000,000ریال 83,300,000ریال 1396/02/04 ادامه
240410 جنت آباد آپارتمان فروش 0 58,080,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
240368 جنت آباد آپارتمان فروش 100 2 4,950,000,000ریال 49,500,000ریال 1396/02/03 ادامه
240283 جنت آباد آپارتمان فروش 133 3 9,709,000,000ریال 73,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
240273 جنت آباد آپارتمان فروش 145 3 9,000,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
240324 جنت آباد آپارتمان فروش 150 3 8,250,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
240008 جنت آباد آپارتمان فروش 125 3 6,250,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239986 جنت آباد آپارتمان فروش 120 2 7,200,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239879 جنت آباد آپارتمان فروش 52 1 2,250,000,000ریال 43,269,230ریال 1396/02/02 ادامه
239858 جنت آباد آپارتمان فروش 78 2 2,500,000,000ریال 32,051,280ریال 1396/02/02 ادامه
239300 جنت آباد آپارتمان فروش 60 1 2,100,000,000ریال 35,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
239223 جنت آباد آپارتمان فروش 146 3 9,490,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
239204 جنت آباد آپارتمان فروش 162 3 7,700,000,000ریال 47,500,000ریال 1396/01/30 ادامه
239202 جنت آباد پيش فروش فروش 149 3 9,238,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
239172 جنت آباد آپارتمان فروش 110 2 7,150,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
238807 جنت آباد آپارتمان فروش 63 2 2,835,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238800 جنت آباد آپارتمان فروش 131 3 8,515,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238794 جنت آباد آپارتمان فروش 120 3 7,200,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238612 جنت آباد آپارتمان فروش 65 2 2,000,000,000ریال 30,769,230ریال 1396/01/29 ادامه
238328 جنت آباد آپارتمان فروش 135 3 9,450,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
238319 جنت آباد آپارتمان فروش 53 1 2,400,000,000ریال 45,283,020ریال 1396/01/28 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29