فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:6,577

کاربران حاضر:173

 
 

خرید و فروش آپارتمان در جنت آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
230616 جنت آباد آپارتمان فروش 85 2 3,950,000,000ریال 46,470,590ریال 1395/12/28 ادامه
230610 جنت آباد آپارتمان فروش 135 3 7,155,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/12/28 ادامه
230600 جنت آباد آپارتمان فروش 82 2 4,100,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/28 ادامه
229896 جنت آباد آپارتمان فروش 140 3 9,100,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229894 جنت آباد آپارتمان فروش 180 3 9,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229878 جنت آباد آپارتمان فروش 55 1 3,245,000,000ریال 59,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229866 جنت آباد آپارتمان فروش 90 2 3,600,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229850 جنت آباد آپارتمان فروش 90 2 5,850,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229754 جنت آباد آپارتمان فروش 83 2 3,500,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229621 جنت آباد آپارتمان فروش 71 2 3,053,000,000ریال 43,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229577 جنت آباد آپارتمان فروش 51 1 2,500,000,000ریال 49,019,610ریال 1395/12/24 ادامه
229564 جنت آباد آپارتمان فروش 38 1 1,790,000,000ریال 47,105,260ریال 1395/12/24 ادامه
229563 جنت آباد آپارتمان فروش 51 1 2,050,000,000ریال 40,196,080ریال 1395/12/24 ادامه
230350 جنت آباد آپارتمان فروش 141 3 9,165,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229288 جنت آباد آپارتمان فروش 106 2 6,360,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
229287 جنت آباد آپارتمان فروش 94 2 5,170,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
229018 جنت آباد آپارتمان فروش 38 1 1,790,000,000ریال 47,100,000ریال 1395/12/22 ادامه
228891 جنت آباد آپارتمان فروش 0 35,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
228814 جنت آباد آپارتمان فروش 135 3 10,125,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
228765 جنت آباد آپارتمان فروش 132 2 9,000,000,000ریال 68,100,000ریال 1395/12/21 ادامه
228727 جنت آباد آپارتمان فروش 90 2 5,850,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228711 جنت آباد آپارتمان فروش 106 2 6,042,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228476 جنت آباد آپارتمان فروش 98 2 5,390,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228388 جنت آباد آپارتمان فروش 150 3 140,000,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228298 جنت آباد آپارتمان فروش 80 2 4,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228266 جنت آباد آپارتمان فروش 77 2 2,900,000,000ریال 37,662,340ریال 1395/12/19 ادامه
228241 جنت آباد آپارتمان فروش 62 1 2,294,000,000ریال 37,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228355 جنت آباد آپارتمان فروش 125 2 6,625,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228135 جنت آباد آپارتمان فروش 120 2 100,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228130 جنت آباد آپارتمان فروش 55 1 80,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228100 جنت آباد آپارتمان فروش 77 2 1395/12/19 ادامه
227980 جنت آباد آپارتمان فروش 105 2 5,355,000,000ریال 51,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227972 جنت آباد آپارتمان فروش 140 3 7,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227921 جنت آباد آپارتمان فروش 165 3 9,570,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227870 جنت آباد آپارتمان فروش 140 3 7,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29