فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:7,375

کاربران حاضر:179

 
 

خرید و فروش آپارتمان در جنت آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360467 جنت آباد آپارتمان فروش 78 2 5,450,000,000ریال 69,871,790ریال 1396/10/26 ادامه
360434 جنت آباد آپارتمان فروش 115 3 7,600,000,000ریال 66,086,960ریال 1396/10/26 ادامه
360430 جنت آباد آپارتمان فروش 115 2 8,300,000,000ریال 72,173,910ریال 1396/10/26 ادامه
360423 جنت آباد آپارتمان فروش 97 2 7,275,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360412 جنت آباد آپارتمان فروش 123 3 7,257,000,000ریال 59,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360402 جنت آباد آپارتمان فروش 123 3 7,380,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360325 جنت آباد آپارتمان فروش 82 2 5,904,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360260 جنت آباد آپارتمان فروش 118 3 7,200,000,000ریال 61,016,950ریال 1396/10/26 ادامه
359825 جنت آباد آپارتمان فروش 68 2 3,750,000,000ریال 55,147,060ریال 1396/10/25 ادامه
359299 جنت آباد آپارتمان فروش 79 2 4,898,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359296 جنت آباد آپارتمان فروش 40 1 2,450,000,000ریال 61,250,000ریال 1396/10/24 ادامه
358761 جنت آباد آپارتمان فروش 73 2 3,550,000,000ریال 48,630,140ریال 1396/10/24 ادامه
358253 جنت آباد آپارتمان فروش 111 2 9,435,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358250 جنت آباد آپارتمان فروش 110 2 7,500,000,000ریال 68,181,820ریال 1396/10/21 ادامه
358247 جنت آباد آپارتمان فروش 88 2 5,150,000,000ریال 58,522,730ریال 1396/10/21 ادامه
358241 جنت آباد آپارتمان فروش 60 1 2,600,000,000ریال 43,333,330ریال 1396/10/21 ادامه
358194 جنت آباد آپارتمان فروش 0 80,000,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358176 جنت آباد آپارتمان فروش 0 60,000,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
357886 جنت آباد آپارتمان فروش 0 1396/10/20 ادامه
357790 جنت آباد آپارتمان فروش 118 2 9,440,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/10/19 ادامه
357426 جنت آباد آپارتمان فروش 120 3 10,200,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
357425 جنت آباد آپارتمان فروش 110 2 9,000,000,000ریال 81,818,180ریال 1396/10/18 ادامه
357425 جنت آباد آپارتمان فروش 116 2 9,000,000,000ریال 81,818,180ریال 1396/10/18 ادامه
357393 جنت آباد آپارتمان فروش 128 3 12,800,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
357392 جنت آباد آپارتمان فروش 118 2 11,800,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356866 جنت آباد آپارتمان فروش 113 2 8,700,000,000ریال 76,991,150ریال 1396/10/17 ادامه
356505 جنت آباد آپارتمان فروش 0 135,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356385 جنت آباد آپارتمان فروش 117 3 7,254,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/10/16 ادامه
356382 جنت آباد آپارتمان فروش 73 1 5,475,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/10/16 ادامه
355955 جنت آباد آپارتمان فروش 65 2 3,400,000,000ریال 52,307,690ریال 1396/10/13 ادامه
355875 جنت آباد آپارتمان فروش 0 25,000,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355672 جنت آباد آپارتمان فروش 0 155,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355668 جنت آباد آپارتمان فروش 0 135,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355589 جنت آباد آپارتمان فروش 120 2 1396/10/13 ادامه
355666 جنت آباد آپارتمان فروش 0 140,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29