فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:6,328

کاربران حاضر:417

 
 

خرید و فروش آپارتمان در جنت آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
205437 جنت آباد آپارتمان فروش 145 3 8,120,000,000ریال 56,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205430 جنت آباد آپارتمان فروش 125 3 7,000,000,000ریال 56,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205428 جنت آباد آپارتمان فروش 128 3 7,296,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205423 جنت آباد آپارتمان فروش 165 3 9,735,000,000ریال 59,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205422 جنت آباد آپارتمان فروش 136 3 7,888,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205410 جنت آباد آپارتمان فروش 130 3 7,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205343 جنت آباد آپارتمان فروش 152 3 6,992,000,000ریال 46,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205340 جنت آباد آپارتمان فروش 120 7,800,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205267 جنت آباد آپارتمان فروش 68 2 2,856,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205266 جنت آباد آپارتمان فروش 65 2 2,320,000,000ریال 35,692,310ریال 1395/10/30 ادامه
205262 جنت آباد آپارتمان فروش 51 1 2,000,000,000ریال 39,215,680ریال 1395/10/30 ادامه
205261 جنت آباد آپارتمان فروش 62 1 2,200,000,000ریال 35,483,870ریال 1395/10/30 ادامه
205256 جنت آباد آپارتمان فروش 73 2 2,600,000,000ریال 35,616,440ریال 1395/10/30 ادامه
205084 جنت آباد آپارتمان فروش 112 2 1395/10/30 ادامه
204746 جنت آباد آپارتمان فروش 63 2 2,016,000,000ریال 32,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204726 جنت آباد آپارتمان فروش 58 1 2,100,000,000ریال 36,206,890ریال 1395/10/29 ادامه
204992 جنت آباد آپارتمان فروش 140 2 7,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204991 جنت آباد آپارتمان فروش 125 2 6,625,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204990 جنت آباد آپارتمان فروش 130 2 6,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204962 جنت آباد آپارتمان فروش 155 3 7,000,000,000ریال 45,100,000ریال 1395/10/29 ادامه
204960 جنت آباد آپارتمان فروش 81 2 5,400,000,000ریال 66,666,660ریال 1395/10/29 ادامه
204944 جنت آباد آپارتمان فروش 104 2 5,824,000,000ریال 56,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204937 جنت آباد آپارتمان فروش 100 2 6,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204933 جنت آباد آپارتمان فروش 80 2 4,400,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204930 جنت آباد آپارتمان فروش 130 3 6,760,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204929 جنت آباد آپارتمان فروش 122 2 6,466,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204906 جنت آباد آپارتمان فروش 95 2 4,845,000,000ریال 51,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204818 جنت آباد آپارتمان فروش 63 2 2,016,000,000ریال 32,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204793 جنت آباد آپارتمان فروش 81 2 2,997,000,000ریال 37,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204624 جنت آباد آپارتمان فروش 75 2 1395/10/29 ادامه
204623 جنت آباد آپارتمان فروش 60 1 1395/10/29 ادامه
204618 جنت آباد آپارتمان فروش 145 3 1395/10/29 ادامه
204601 جنت آباد آپارتمان فروش 87 2 1395/10/29 ادامه
204490 جنت آباد آپارتمان فروش 135 3 8,302,500,000ریال 61,500,000ریال 1395/10/28 ادامه
204456 جنت آباد آپارتمان فروش 190 3 11,400,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29