فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:10,182

کاربران حاضر:229

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهران

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
240821 شهران آپارتمان فروش 62 2 2,850,000,000ریال 45,967,740ریال 1396/02/04 ادامه
240820 شهران آپارتمان فروش 110 2 5,610,000,000ریال 51,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240810 شهران آپارتمان فروش 73 1 1,752,000,000ریال 24,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240809 شهران آپارتمان فروش 80 2 4,640,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240805 شهران آپارتمان فروش 70 2 2,800,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240803 شهران آپارتمان فروش 145 3 6,000,000,000ریال 41,379,310ریال 1396/02/04 ادامه
240802 شهران آپارتمان فروش 109 2 5,232,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240380 شهران آپارتمان فروش 125 2 8,750,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
240378 شهران آپارتمان فروش 89 2 4,094,000,000ریال 46,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
240376 شهران آپارتمان فروش 65 2 3,000,000,000ریال 46,153,850ریال 1396/02/03 ادامه
240366 شهران آپارتمان فروش 65 2 2,300,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
240355 شهران آپارتمان فروش 87 2 3,045,000,000ریال 35,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
240340 شهران آپارتمان فروش 85 2 4,200,000,000ریال 49,411,760ریال 1396/02/03 ادامه
240155 شهران آپارتمان فروش 140 3 1396/02/03 ادامه
240004 شهران آپارتمان فروش 110 2 5,600,000,000ریال 50,909,090ریال 1396/02/02 ادامه
240003 شهران آپارتمان فروش 108 2 4,536,000,000ریال 42,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
240002 شهران آپارتمان فروش 110 2 4,950,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
240001 شهران آپارتمان فروش 150 3 11,250,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
240000 شهران آپارتمان فروش 100 2 7,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239868 شهران آپارتمان فروش 54 2 2,052,000,000ریال 38,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239867 شهران آپارتمان فروش 74 2 3,000,000,000ریال 40,540,540ریال 1396/02/02 ادامه
239866 شهران آپارتمان فروش 87 2 3,045,000,000ریال 35,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239854 شهران آپارتمان فروش 66 2 2,442,000,000ریال 37,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239293 شهران آپارتمان فروش 94 2 4,888,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
239292 شهران آپارتمان فروش 53 1 1,900,000,000ریال 35,849,060ریال 1396/01/30 ادامه
239290 شهران آپارتمان فروش 97 2 4,074,000,000ریال 42,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
239289 شهران آپارتمان فروش 94 2 5,300,000,000ریال 56,382,980ریال 1396/01/30 ادامه
239287 شهران آپارتمان فروش 135 3 12,150,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
239280 شهران آپارتمان فروش 150 3 7,200,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
239268 شهران آپارتمان فروش 90 2 3,750,000,000ریال 41,666,670ریال 1396/01/30 ادامه
238779 شهران آپارتمان فروش 108 2 5,346,000,000ریال 49,500,000ریال 1396/01/29 ادامه
238778 شهران آپارتمان فروش 113 3 4,520,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238777 شهران آپارتمان فروش 93 2 5,580,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238769 شهران آپارتمان فروش 101 3 4,545,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238413 شهران آپارتمان فروش 100 2 1396/01/29 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29