فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:9,801

کاربران حاضر:431

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهران

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
220074 شهران آپارتمان فروش 77 1 3,000,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
220073 شهران آپارتمان فروش 0 1 1,522,500,000ریال 29,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
220072 شهران آپارتمان فروش 75 2 4,125,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
220025 شهران آپارتمان فروش 51 1 2,150,000,000ریال 42,156,860ریال 1395/11/30 ادامه
220024 شهران آپارتمان فروش 54 2 2,550,000,000ریال 47,222,220ریال 1395/11/30 ادامه
220023 شهران آپارتمان فروش 80 2 2,750,000,000ریال 34,375,000ریال 1395/11/30 ادامه
220022 شهران آپارتمان فروش 58 1 2,668,000,000ریال 46,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
220021 شهران آپارتمان فروش 131 3 8,515,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219835 شهران آپارتمان فروش 135 2 1395/11/30 ادامه
219777 شهران آپارتمان فروش 93 2 5,580,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219580 شهران آپارتمان فروش 141 3 7,755,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219446 شهران آپارتمان فروش 50 1 3,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219237 شهران آپارتمان فروش 170 2 8,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219041 شهران آپارتمان فروش 95 2 2,375,000,000ریال 25,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
219031 شهران آپارتمان فروش 130 2 3,250,000,000ریال 25,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
219030 شهران آپارتمان فروش 110 2 2,200,000,000ریال 20,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
219008 شهران آپارتمان فروش 90 2 4,320,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218922 شهران آپارتمان فروش 75 2 3,600,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218864 شهران آپارتمان فروش 90 2 3,600,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218861 شهران آپارتمان فروش 77 2 1,400,000,000ریال 18,181,820ریال 1395/11/27 ادامه
218860 شهران آپارتمان فروش 120 3 5,400,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218821 شهران آپارتمان فروش 78 2 2,650,000,000ریال 33,974,360ریال 1395/11/27 ادامه
218820 شهران آپارتمان فروش 58 1 3,190,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218819 شهران آپارتمان فروش 92 2 3,500,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218818 شهران آپارتمان فروش 85 2 4,250,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218817 شهران آپارتمان فروش 140 3 5,200,000,000ریال 37,142,860ریال 1395/11/27 ادامه
218571 شهران آپارتمان فروش 110 2 1395/11/27 ادامه
218533 شهران آپارتمان فروش 191 3 13,274,500,000ریال 69,500,000ریال 1395/11/27 ادامه
218444 شهران آپارتمان فروش 97 2 5,820,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218442 شهران آپارتمان فروش 118 3 6,264,000,000ریال 54,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218395 شهران آپارتمان فروش 78 2 4,680,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218388 شهران آپارتمان فروش 78 2 2,700,000,000ریال 34,615,380ریال 1395/11/26 ادامه
218384 شهران آپارتمان فروش 112 2 5,936,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218382 شهران آپارتمان فروش 58 1 3,200,000,000ریال 55,172,410ریال 1395/11/26 ادامه
218237 شهران آپارتمان فروش 90 2 2,250,000,000ریال 25,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29