فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:11,404

کاربران حاضر:213

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهران

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360535 شهران آپارتمان فروش 190 3 15,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360284 شهران آپارتمان فروش 123 3 7,995,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360282 شهران آپارتمان فروش 90 2 4,950,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360282 شهران آپارتمان فروش 97 2 4,950,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360280 شهران آپارتمان فروش 58 1 3,550,000,000ریال 61,206,900ریال 1396/10/26 ادامه
359834 شهران آپارتمان فروش 120 2 9,300,000,000ریال 77,500,000ریال 1396/10/25 ادامه
359132 شهران آپارتمان فروش 92 2 3,680,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359107 شهران آپارتمان فروش 153 3 7,650,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359279 شهران آپارتمان فروش 140 3 6,750,000,000ریال 48,214,290ریال 1396/10/24 ادامه
359275 شهران آپارتمان فروش 58 1 3,750,000,000ریال 64,655,170ریال 1396/10/24 ادامه
359267 شهران آپارتمان فروش 175 3 9,625,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358732 شهران آپارتمان فروش 125 3 5,500,000,000ریال 44,000,000ریال 1396/10/23 ادامه
358731 شهران آپارتمان فروش 100 2 3,000,000,000ریال 30,000,000ریال 1396/10/23 ادامه
358731 شهران آپارتمان فروش 92 2 3,000,000,000ریال 30,000,000ریال 1396/10/23 ادامه
358731 شهران آپارتمان فروش 85 2 3,000,000,000ریال 30,000,000ریال 1396/10/23 ادامه
358222 شهران آپارتمان فروش 58 2 3,720,000,000ریال 64,137,930ریال 1396/10/21 ادامه
357885 شهران آپارتمان فروش 0 1396/10/20 ادامه
357865 شهران آپارتمان فروش 125 3 10,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357810 شهران آپارتمان فروش 194 3 10,282,000,000ریال 53,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357793 شهران آپارتمان فروش 67 1 5,170,000,000ریال 77,164,180ریال 1396/10/19 ادامه
357792 شهران آپارتمان فروش 48 1 2,680,000,000ریال 55,833,330ریال 1396/10/19 ادامه
357773 شهران آپارتمان فروش 70 2 6,300,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/10/19 ادامه
357765 شهران آپارتمان فروش 60 1 1,500,000,000ریال 25,000,000ریال 1396/10/19 ادامه
357757 شهران آپارتمان فروش 68 1 1,500,000,000ریال 22,058,820ریال 1396/10/19 ادامه
357508 شهران آپارتمان فروش 0 32,000,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
357436 شهران آپارتمان فروش 103 2 6,283,000,000ریال 61,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
357432 شهران آپارتمان فروش 75 2 4,350,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
357432 شهران آپارتمان فروش 85 2 4,350,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
357430 شهران آپارتمان فروش 125 3 7,250,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
357185 شهران آپارتمان فروش 73 1 1,752,000,000ریال 24,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356911 شهران آپارتمان فروش 66 1 4,200,000,000ریال 63,636,360ریال 1396/10/17 ادامه
356869 شهران آپارتمان فروش 105 2 5,800,000,000ریال 55,238,100ریال 1396/10/17 ادامه
356867 شهران آپارتمان فروش 137 3 8,000,000,000ریال 58,394,160ریال 1396/10/17 ادامه
356857 شهران آپارتمان فروش 71 1 4,402,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356842 شهران آپارتمان فروش 68 1 1,600,000,000ریال 23,529,410ریال 1396/10/17 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29