فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:10,019

کاربران حاضر:995

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهران

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
230635 شهران آپارتمان فروش 103 2 4,532,000,000ریال 44,000,000ریال 1395/12/28 ادامه
230599 شهران آپارتمان فروش 118 2 7,080,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/28 ادامه
230536 شهران آپارتمان فروش 80 2 3,200,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/25 ادامه
230535 شهران آپارتمان فروش 71 2 2,500,000,000ریال 35,200,000ریال 1395/12/25 ادامه
230422 شهران آپارتمان فروش 112 2 1395/12/25 ادامه
229877 شهران آپارتمان فروش 113 2 6,780,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229856 شهران آپارتمان فروش 90 2 3,700,000,000ریال 41,111,110ریال 1395/12/24 ادامه
229798 شهران آپارتمان فروش 115 3 6,100,000,000ریال 53,043,480ریال 1395/12/24 ادامه
229778 شهران آپارتمان فروش 120 2 6,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229724 شهران آپارتمان فروش 88 2 3,960,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229722 شهران آپارتمان فروش 90 2 4,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229720 شهران آپارتمان فروش 103 2 4,944,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229632 شهران آپارتمان فروش 51 1 1,900,000,000ریال 37,254,900ریال 1395/12/24 ادامه
229546 شهران آپارتمان فروش 81 2 2,835,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229958 شهران آپارتمان فروش 100 2 60,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230050 شهران آپارتمان فروش 62 1 2,232,000,000ریال 36,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230227 شهران آپارتمان فروش 80 1 3,040,000,000ریال 38,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230207 شهران آپارتمان فروش 100 2 4,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230206 شهران آپارتمان فروش 73 2 3,066,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230179 شهران آپارتمان فروش 115 3 5,750,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230178 شهران آپارتمان فروش 76 2 3,040,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230164 شهران آپارتمان فروش 47 1 2,180,000,000ریال 46,300,000ریال 1395/12/24 ادامه
229279 شهران آپارتمان فروش 145 3 7,250,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
229278 شهران آپارتمان فروش 87 2 3,900,000,000ریال 44,827,590ریال 1395/12/23 ادامه
229277 شهران آپارتمان فروش 134 3 5,896,000,000ریال 44,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
229276 شهران آپارتمان فروش 87 2 3,828,000,000ریال 44,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
229256 شهران آپارتمان فروش 56 1 2,856,000,000ریال 51,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
229196 شهران آپارتمان فروش 87 2 3,900,000,000ریال 44,800,000ریال 1395/12/22 ادامه
229132 شهران آپارتمان فروش 103 2 5,665,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
228860 شهران آپارتمان فروش 97 2 1395/12/22 ادامه
229124 شهران آپارتمان فروش 100 2 3,670,000,000ریال 36,700,000ریال 1395/12/22 ادامه
229121 شهران آپارتمان فروش 70 2 2,550,000,000ریال 36,420,000ریال 1395/12/22 ادامه
228772 شهران پيش فروش فروش 142 3 7,755,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228746 شهران آپارتمان فروش 113 2 6,780,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228738 شهران آپارتمان فروش 90 2 3,700,000,000ریال 41,111,110ریال 1395/12/21 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29