فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:10,811

کاربران حاضر:267

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهران

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
295961 شهران آپارتمان فروش 70 2 3,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296327 شهران آپارتمان فروش 98 2 4,800,000,000ریال 48,979,590ریال 1396/05/29 ادامه
296326 شهران آپارتمان فروش 112 2 4,928,000,000ریال 44,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296325 شهران آپارتمان فروش 127 3 5,700,000,000ریال 44,881,890ریال 1396/05/29 ادامه
296304 شهران آپارتمان فروش 150 3 6,450,000,000ریال 43,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296303 شهران آپارتمان فروش 118 3 5,428,000,000ریال 46,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296145 شهران آپارتمان فروش 140 3 11,900,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296088 شهران آپارتمان فروش 94 2 5,170,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296070 شهران آپارتمان فروش 108 2 4,700,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296063 شهران آپارتمان فروش 90 2 3,780,000,000ریال 42,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296060 شهران آپارتمان فروش 140 3 5,600,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
295491 شهران آپارتمان فروش 108 2 5,900,000,000ریال 54,629,630ریال 1396/05/29 ادامه
295506 شهران آپارتمان فروش 700 10 80,000,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295362 شهران آپارتمان فروش 89 2 5,073,000,000ریال 57,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295236 شهران آپارتمان فروش 60 1 3,120,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295235 شهران آپارتمان فروش 95 2 3,800,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295225 شهران آپارتمان فروش 55 1 2,360,000,000ریال 42,909,090ریال 1396/05/28 ادامه
295295 شهران آپارتمان فروش 105 2 4,400,000,000ریال 41,904,760ریال 1396/05/28 ادامه
294884 شهران آپارتمان فروش 60 1 2,100,000,000ریال 35,000,000ریال 1396/05/26 ادامه
294849 شهران آپارتمان فروش 81 2 2,673,000,000ریال 33,000,000ریال 1396/05/26 ادامه
294671 شهران آپارتمان فروش 51 2 1396/05/26 ادامه
294613 شهران آپارتمان فروش 220 4 17,600,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/05/26 ادامه
294478 شهران آپارتمان فروش 85 2 5,100,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294459 شهران آپارتمان فروش 80 2 4,400,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294420 شهران آپارتمان فروش 150 3 11,250,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294408 شهران آپارتمان فروش 135 3 8,100,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294290 شهران آپارتمان فروش 70 1 1,650,000,000ریال 23,571,430ریال 1396/05/25 ادامه
294288 شهران آپارتمان فروش 67 1 2,546,000,000ریال 38,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
293996 شهران آپارتمان فروش 103 3 5,047,000,000ریال 49,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293995 شهران آپارتمان فروش 78 2 5,304,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293965 شهران آپارتمان فروش 71 1 4,402,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293963 شهران آپارتمان فروش 141 3 7,755,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293953 شهران آپارتمان فروش 103 3 5,047,000,000ریال 49,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293796 شهران آپارتمان فروش 87 2 3,480,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293760 شهران آپارتمان فروش 60 1 2,400,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29