فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:11,893

کاربران حاضر:311

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهران

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
385114 شهران آپارتمان فروش 63 1 3,400,000,000ریال 53,968,250ریال 1397/02/30 ادامه
385083 شهران آپارتمان فروش 110 2 12,100,000,000ریال 110,000,000ریال 1397/02/29 ادامه
385004 شهران آپارتمان فروش 100 2 1397/02/29 ادامه
385080 شهران آپارتمان فروش 142 3 9,940,000,000ریال 70,000,000ریال 1397/02/29 ادامه
385077 شهران آپارتمان فروش 88 2 10,120,000,000ریال 115,000,000ریال 1397/02/29 ادامه
384646 شهران آپارتمان فروش 67 2 6,365,000,000ریال 95,000,000ریال 1397/02/27 ادامه
384266 شهران آپارتمان فروش 73 2 6,497,000,000ریال 89,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
384250 شهران آپارتمان فروش 75 2 4,125,000,000ریال 55,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
384033 شهران آپارتمان فروش 150 3 16,500,000,000ریال 110,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
383927 شهران آپارتمان فروش 115 3 8,395,000,000ریال 73,000,000ریال 1397/02/24 ادامه
383924 شهران آپارتمان فروش 55 1 4,200,000,000ریال 76,363,640ریال 1397/02/24 ادامه
383923 شهران آپارتمان فروش 47 1 3,200,000,000ریال 68,085,110ریال 1397/02/24 ادامه
383904 شهران آپارتمان فروش 95 2 2,800,000,000ریال 29,473,680ریال 1397/02/24 ادامه
383695 شهران آپارتمان فروش 130 3 13,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1397/02/23 ادامه
383694 شهران آپارتمان فروش 145 3 15,225,000,000ریال 105,000,000ریال 1397/02/23 ادامه
383372 شهران آپارتمان فروش 108 2 6,480,000,000ریال 60,000,000ریال 1397/02/22 ادامه
383357 شهران آپارتمان فروش 106 2 6,800,000,000ریال 64,150,940ریال 1397/02/22 ادامه
383302 شهران آپارتمان فروش 95 2 1397/02/22 ادامه
383301 شهران آپارتمان فروش 140 3 1397/02/22 ادامه
383007 شهران آپارتمان فروش 120 3 14,000,000,000ریال 116,666,670ریال 1397/02/20 ادامه
382883 شهران آپارتمان فروش 160 3 8,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382882 شهران آپارتمان فروش 94 3 6,500,000,000ریال 69,148,940ریال 1397/02/19 ادامه
382881 شهران آپارتمان فروش 100 2 2,100,000,000ریال 21,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382880 شهران آپارتمان فروش 72 1 5,200,000,000ریال 72,222,220ریال 1397/02/19 ادامه
382546 شهران آپارتمان فروش 92 2 2,944,000,000ریال 32,000,000ریال 1397/02/18 ادامه
382530 شهران آپارتمان فروش 105 2 1,700,000,000ریال 16,190,480ریال 1397/02/18 ادامه
382049 شهران آپارتمان فروش 137 3 1397/02/18 ادامه
382317 شهران آپارتمان فروش 125 2 10,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
382316 شهران آپارتمان فروش 99 2 9,600,000,000ریال 96,969,700ریال 1397/02/17 ادامه
382299 شهران آپارتمان فروش 140 3 8,400,000,000ریال 60,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
382185 شهران آپارتمان فروش 78 2 6,630,000,000ریال 85,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
382184 شهران آپارتمان فروش 60 1 4,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
382183 شهران آپارتمان فروش 52 1 4,000,000,000ریال 76,923,080ریال 1397/02/17 ادامه
381930 شهران آپارتمان فروش 64 2 4,896,000,000ریال 76,500,000ریال 1397/02/16 ادامه
381927 شهران آپارتمان فروش 115 2 9,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1397/02/16 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29