فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:10,616

کاربران حاضر:227

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهران

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
269898 شهران آپارتمان فروش 0 18,450,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
268491 شهران آپارتمان فروش 125 8,400,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268455 شهران آپارتمان فروش 165 3 7,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268380 شهران آپارتمان فروش 0 8,400,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268322 شهران آپارتمان فروش 118 3 7,344,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268564 شهران آپارتمان فروش 140 3 8,400,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268550 شهران آپارتمان فروش 130 2 7,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267506 شهران آپارتمان فروش 91 2 3,731,000,000ریال 41,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267504 شهران آپارتمان فروش 115 2 6,325,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267500 شهران آپارتمان فروش 94 2 5,358,000,000ریال 57,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267482 شهران آپارتمان فروش 96 2 4,992,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267481 شهران آپارتمان فروش 62 1 2,790,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
266947 شهران آپارتمان فروش 96 2 4,128,000,000ریال 43,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266939 شهران آپارتمان فروش 120 2 6,240,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266825 شهران آپارتمان فروش 57 2 12,000,000,000ریال 210,526,320ریال 1396/03/30 ادامه
266779 شهران آپارتمان فروش 155 3 13,175,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266286 شهران آپارتمان فروش 94 2 5,640,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266263 شهران آپارتمان فروش 60 1 10,000,000,000ریال 166,666,670ریال 1396/03/29 ادامه
266250 شهران آپارتمان فروش 151 3 8,607,000,000ریال 57,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266247 شهران آپارتمان فروش 138 2 4,500,000,000ریال 32,608,700ریال 1396/03/29 ادامه
266237 شهران آپارتمان فروش 87 2 3,915,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266233 شهران آپارتمان فروش 72 2 3,816,000,000ریال 53,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266232 شهران آپارتمان فروش 145 2 4,500,000,000ریال 31,034,480ریال 1396/03/29 ادامه
266084 شهران آپارتمان فروش 50 1 2,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
265672 شهران آپارتمان فروش 0 18,360,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265619 شهران آپارتمان فروش 85 2 3,500,000,000ریال 41,176,470ریال 1396/03/28 ادامه
265618 شهران آپارتمان فروش 105 3 9,975,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265670 شهران آپارتمان فروش 105 2 4,400,000,000ریال 41,904,760ریال 1396/03/28 ادامه
265507 شهران آپارتمان فروش 72 1 2,850,000,000ریال 39,583,330ریال 1396/03/28 ادامه
265348 شهران آپارتمان فروش 80 2 20,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265862 شهران آپارتمان فروش 212 3 24,000,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265812 شهران آپارتمان فروش 66 2 3,300,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265790 شهران آپارتمان فروش 140 3 8,820,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265785 شهران آپارتمان فروش 80 2 3,360,000,000ریال 42,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265235 شهران آپارتمان فروش 155 3 9,975,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29