فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:11,122

کاربران حاضر:336

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهران

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
324748 شهران آپارتمان فروش 90 2 5,220,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324787 شهران آپارتمان فروش 117 2 5,265,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324821 شهران آپارتمان فروش 145 3 10,440,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324818 شهران آپارتمان فروش 125 2 8,750,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324173 شهران آپارتمان فروش 37 1 2,200,000,000ریال 59,459,460ریال 1396/07/27 ادامه
324160 شهران آپارتمان فروش 60 1 2,400,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/07/27 ادامه
324248 شهران آپارتمان فروش 110 2 7,700,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324246 شهران آپارتمان فروش 140 3 7,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324245 شهران آپارتمان فروش 105 2 6,615,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324218 شهران آپارتمان فروش 145 3 7,000,000,000ریال 48,275,860ریال 1396/07/26 ادامه
323704 شهران آپارتمان فروش 30 2,400,000,000ریال 30,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323704 شهران آپارتمان فروش 80 2 2,400,000,000ریال 30,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323539 شهران آپارتمان فروش 78 2 1396/07/25 ادامه
323392 شهران آپارتمان فروش 140 3 7,200,000,000ریال 51,428,570ریال 1396/07/24 ادامه
323387 شهران آپارتمان فروش 115 2 6,990,000,000ریال 60,782,610ریال 1396/07/24 ادامه
322675 شهران آپارتمان فروش 0 85,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323166 شهران آپارتمان فروش 0 23,500,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323164 شهران آپارتمان فروش 165 2 8,250,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323054 شهران آپارتمان فروش 75 2 4,350,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323053 شهران آپارتمان فروش 63 1 2,016,000,000ریال 32,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323039 شهران آپارتمان فروش 58 1 2,000,000,000ریال 34,482,760ریال 1396/07/24 ادامه
322999 شهران پيش فروش فروش 80 2 3,760,000,000ریال 47,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322990 شهران پيش فروش فروش 95 2 1,900,000,000ریال 20,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322953 شهران پيش فروش فروش 52 1 1,040,000,000ریال 20,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322945 شهران پيش فروش فروش 120 2 5,640,000,000ریال 47,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322944 شهران پيش فروش فروش 110 2 2,200,000,000ریال 20,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322903 شهران پيش فروش فروش 78 2 1,560,000,000ریال 20,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322394 شهران آپارتمان فروش 132 3 5,016,000,000ریال 38,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322384 شهران آپارتمان فروش 120 2 5,640,000,000ریال 47,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322384 شهران آپارتمان فروش 80 2 5,640,000,000ریال 47,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322375 شهران آپارتمان فروش 165 2 8,250,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322300 شهران آپارتمان فروش 130 3 7,150,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322267 شهران آپارتمان فروش 130 2 7,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
321916 شهران آپارتمان فروش 65 1 3,575,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
321911 شهران آپارتمان فروش 153 3 6,000,000,000ریال 39,215,690ریال 1396/07/23 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29