فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:11,621

کاربران حاضر:213

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهران

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
374506 شهران آپارتمان فروش 78 2 4,680,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374486 شهران آپارتمان فروش 55 1 3,850,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374485 شهران آپارتمان فروش 61 1 3,200,000,000ریال 52,459,020ریال 1396/12/27 ادامه
374013 شهران آپارتمان فروش 91 2 5,750,000,000ریال 63,186,810ریال 1396/12/24 ادامه
374011 شهران آپارتمان فروش 65 2 4,450,000,000ریال 68,461,540ریال 1396/12/24 ادامه
374008 شهران آپارتمان فروش 30 3,300,000,000ریال 41,250,000ریال 1396/12/24 ادامه
374008 شهران آپارتمان فروش 80 2 3,300,000,000ریال 41,250,000ریال 1396/12/24 ادامه
374007 شهران آپارتمان فروش 97 2 8,245,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
374006 شهران آپارتمان فروش 76 2 5,700,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
374001 شهران آپارتمان فروش 123 3 7,300,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
373599 شهران آپارتمان فروش 120 2 6,600,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/12/22 ادامه
373597 شهران آپارتمان فروش 80 2 5,200,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/12/22 ادامه
373596 شهران آپارتمان فروش 63 1 5,040,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/12/22 ادامه
373558 شهران آپارتمان فروش 145 3 8,300,000,000ریال 57,241,380ریال 1396/12/22 ادامه
373379 شهران آپارتمان فروش 99 2 8,415,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/22 ادامه
373362 شهران آپارتمان فروش 170 3 10,200,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/12/22 ادامه
373361 شهران آپارتمان فروش 113 2 7,500,000,000ریال 1396/12/22 ادامه
373360 شهران آپارتمان فروش 87 2 4,000,000,000ریال 45,977,010ریال 1396/12/22 ادامه
373079 شهران آپارتمان فروش 167 3 12,525,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372960 شهران آپارتمان فروش 0 1 5,043,500,000ریال 77,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372955 شهران آپارتمان فروش 80 2 6,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372944 شهران آپارتمان فروش 75 2 6,600,000,000ریال 88,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372797 شهران آپارتمان فروش 60 1 4,200,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372796 شهران آپارتمان فروش 55 1 3,400,000,000ریال 61,818,180ریال 1396/12/20 ادامه
372795 شهران آپارتمان فروش 60 1 5,700,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372795 شهران آپارتمان فروش 85 2 5,700,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372758 شهران آپارتمان فروش 121 2 11,132,000,000ریال 92,000,000ریال 1396/12/19 ادامه
372201 شهران آپارتمان فروش 117 2 1396/12/16 ادامه
372037 شهران آپارتمان فروش 88 2 5,720,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/12/15 ادامه
372015 شهران آپارتمان فروش 60 1 3,500,000,000ریال 58,333,330ریال 1396/12/15 ادامه
372011 شهران آپارتمان فروش 54 1 3,340,000,000ریال 61,851,850ریال 1396/12/15 ادامه
371807 شهران آپارتمان فروش 121 3 8,470,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/12/15 ادامه
371707 شهران آپارتمان فروش 90 2 6,750,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/12/14 ادامه
371706 شهران آپارتمان فروش 81 2 5,100,000,000ریال 62,962,960ریال 1396/12/14 ادامه
371391 شهران آپارتمان فروش 135 2 7,425,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/12/13 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29