فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:9,694

کاربران حاضر:300

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهران

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
205755 شهران آپارتمان فروش 115 2 6,900,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205723 شهران آپارتمان فروش 143 3 11,440,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205708 شهران آپارتمان فروش 112 2 4,032,000,000ریال 36,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205602 شهران آپارتمان فروش 65 1 3,055,000,000ریال 47,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205595 شهران آپارتمان فروش 54 1 1,700,000,000ریال 31,481,480ریال 1395/11/02 ادامه
205682 شهران آپارتمان فروش 150 3 10,950,000,000ریال 73,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205681 شهران آپارتمان فروش 90 2 4,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205674 شهران آپارتمان فروش 117 2 4,950,000,000ریال 42,307,690ریال 1395/11/02 ادامه
205671 شهران آپارتمان فروش 114 2 5,700,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205424 شهران آپارتمان فروش 117 2 4,797,000,000ریال 41,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205322 شهران آپارتمان فروش 140 3 7,420,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205263 شهران آپارتمان فروش 92 2 3,600,000,000ریال 39,130,430ریال 1395/10/30 ادامه
205259 شهران آپارتمان فروش 72 2 2,450,000,000ریال 34,027,780ریال 1395/10/30 ادامه
205258 شهران آپارتمان فروش 67 2 2,881,000,000ریال 43,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205255 شهران آپارتمان فروش 83 2 3,154,000,000ریال 38,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205085 شهران آپارتمان فروش 200 3 1395/10/30 ادامه
204770 شهران آپارتمان فروش 79 2 2,800,000,000ریال 35,443,030ریال 1395/10/29 ادامه
204737 شهران آپارتمان فروش 67 1 2,613,000,000ریال 39,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
205005 شهران آپارتمان فروش 132 2 4,686,000,000ریال 35,500,000ریال 1395/10/29 ادامه
204987 شهران آپارتمان فروش 128 3 8,500,000,000ریال 66,406,250ریال 1395/10/29 ادامه
204919 شهران آپارتمان فروش 150 3 7,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204916 شهران آپارتمان فروش 170 3 10,540,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204898 شهران آپارتمان فروش 112 3 5,450,000,000ریال 48,660,710ریال 1395/10/29 ادامه
204866 شهران آپارتمان فروش 110 2 5,280,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204815 شهران آپارتمان فروش 84 2 3,276,000,000ریال 39,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204814 شهران آپارتمان فروش 0 1 2,600,000,000ریال 41,600,000ریال 1395/10/29 ادامه
204812 شهران آپارتمان فروش 82 2 3,280,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204800 شهران آپارتمان فروش 77 2 3,234,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204800 شهران آپارتمان فروش 100 3,234,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204800 شهران آپارتمان فروش 0 3,234,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204539 شهران آپارتمان فروش 165 2 8,580,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204406 شهران آپارتمان فروش 98 2 5,250,000,000ریال 53,571,430ریال 1395/10/28 ادامه
204392 شهران آپارتمان فروش 65 1 4,030,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204391 شهران آپارتمان فروش 71 2 4,402,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204390 شهران آپارتمان فروش 100 2 5,600,000,000ریال 56,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29