فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:10,660

کاربران حاضر:226

 
 

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
240830 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 72 2 3,960,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240826 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 88 2 5,104,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240295 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 110 3 10,000,000,000ریال 90,900,000ریال 1396/02/03 ادامه
239995 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 123 2 7,626,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239953 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 135 2 6,000,000,000ریال 44,440,000ریال 1396/02/02 ادامه
238806 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 60 2 3,200,000,000ریال 53,333,330ریال 1396/01/29 ادامه
238671 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 125 3 8,750,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238289 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 100 2 7,200,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
237778 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 186 3 13,950,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237725 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 153 3 11,000,000,000ریال 71,800,000ریال 1396/01/27 ادامه
237320 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 97 2 5,000,000,000ریال 51,546,390ریال 1396/01/26 ادامه
237317 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 110 3 10,000,000,000ریال 90,909,090ریال 1396/01/26 ادامه
236833 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 143 3 11,869,000,000ریال 83,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
236829 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 110 3 10,000,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
236784 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 145 3 10,875,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
236458 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 59 1 2,655,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
236429 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 107 2 4,280,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
236428 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 67 2 2,600,000,000ریال 38,805,970ریال 1396/01/23 ادامه
236210 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 62 1 2,200,000,000ریال 35,483,870ریال 1396/01/23 ادامه
235996 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 91 2 1396/01/23 ادامه
235923 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 89 2 4,717,000,000ریال 53,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235922 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 82 2 6,150,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235922 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 110 6,150,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235922 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 0 6,150,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235898 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 77 2 3,100,000,000ریال 40,259,740ریال 1396/01/23 ادامه
235479 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 70 1 65,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235479 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 120 2 65,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235479 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 0 65,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235320 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 140 3 8,500,000,000ریال 60,714,290ریال 1396/01/20 ادامه
235138 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 158 32 10,270,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
234711 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 148 3 7,930,000,000ریال 61,000,000ریال 1396/01/19 ادامه
234711 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 130 3 7,930,000,000ریال 61,000,000ریال 1396/01/19 ادامه
234711 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 133 3 7,930,000,000ریال 61,000,000ریال 1396/01/19 ادامه
234703 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 104 2 5,304,000,000ریال 51,000,000ریال 1396/01/19 ادامه
234658 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 63 2 2,400,000,000ریال 38,095,240ریال 1396/01/19 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29