فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:10,583

کاربران حاضر:970

 
 

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
230618 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 81 2 3,402,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/28 ادامه
230612 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 110 3 6,600,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/28 ادامه
229868 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 84 2 4,000,000,000ریال 47,619,050ریال 1395/12/24 ادامه
229863 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 132 3 8,580,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229812 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 108 2 6,262,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229812 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 101 2 6,262,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229752 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 95 2 4,465,000,000ریال 47,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229748 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 85 2 6,600,000,000ریال 77,647,060ریال 1395/12/24 ادامه
229550 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 63 1 2,268,000,000ریال 36,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229949 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 370 4 1395/12/24 ادامه
230347 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 0 10,200,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230060 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 67 2 2,546,000,000ریال 38,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230224 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 89 3 4,950,000,000ریال 55,617,980ریال 1395/12/24 ادامه
230222 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 140 3 7,980,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229925 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 86 2 1395/12/24 ادامه
229437 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 107 2 1395/12/24 ادامه
229269 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 72 2 3,168,000,000ریال 44,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
229268 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 64 2 3,450,000,000ریال 53,906,250ریال 1395/12/23 ادامه
228709 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 84 2 4,000,000,000ریال 47,619,050ریال 1395/12/21 ادامه
228703 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 74 2 3,300,000,000ریال 44,594,590ریال 1395/12/21 ادامه
228475 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 117 2 5,499,000,000ریال 47,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228403 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 214 3 11,128,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228308 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 63 2 3,580,000,000ریال 56,825,400ریال 1395/12/19 ادامه
227970 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 81 2 4,950,000,000ریال 61,111,110ریال 1395/12/18 ادامه
227909 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 0 65,000,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227867 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 125 2 7,875,000,000ریال 63,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227568 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 100 2 1395/12/18 ادامه
227354 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 78 2 3,400,000,000ریال 43,589,740ریال 1395/12/17 ادامه
227511 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 86 2 4,550,000,000ریال 52,906,980ریال 1395/12/17 ادامه
227387 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 96 2 3,200,000,000ریال 33,333,330ریال 1395/12/17 ادامه
227203 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 63 2 2,142,000,000ریال 34,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
227334 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 71 2 3,692,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
227312 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 73 2 4,500,000,000ریال 61,643,840ریال 1395/12/17 ادامه
227272 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 61 1 2,850,000,000ریال 46,721,310ریال 1395/12/17 ادامه
227265 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 52 1 2,646,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29