فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:10,416

کاربران حاضر:304

 
 

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
205817 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 330 4 28,000,000,000ریال 1395/11/03 ادامه
205771 اشرفی اصفهانی3 آپارتمان فروش 136 3 7,480,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205770 اشرفی اصفهانی3 آپارتمان فروش 85 2 4,250,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205700 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 140 3 8,000,000,000ریال 57,142,860ریال 1395/11/02 ادامه
205667 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 112 2 5,600,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205436 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 101 2 7,777,000,000ریال 77,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205435 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 132 2 10,164,000,000ریال 77,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205419 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 110 2 8,470,000,000ریال 77,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205418 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 86 2 4,570,000,000ریال 53,139,530ریال 1395/10/30 ادامه
205357 اشرفی اصفهانی3 آپارتمان فروش 140 3 8,000,000,000ریال 57,142,850ریال 1395/10/30 ادامه
205254 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 67 1 3,551,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205253 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 76 2 3,000,000,000ریال 39,473,680ریال 1395/10/30 ادامه
204952 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 110 2 5,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204911 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 101 2 4,242,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204881 اشرفی اصفهانی3 آپارتمان فروش 116 2 5,220,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204810 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 56 1 2,400,000,000ریال 42,857,140ریال 1395/10/29 ادامه
204788 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 85 2 2,550,000,000ریال 30,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204530 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 125 3 8,750,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204452 اشرفی اصفهانی3 آپارتمان فروش 202 3 9,090,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204308 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 90 2 5,580,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204304 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 78 2 4,524,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204264 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 95 2 5,350,000,000ریال 56,300,000ریال 1395/10/28 ادامه
204222 اشرفی اصفهانی3 آپارتمان فروش 70 2 3,640,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204221 اشرفی اصفهانی3 آپارتمان فروش 80 2 4,160,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204217 اشرفی اصفهانی3 آپارتمان فروش 112 3 4,480,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
203960 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 60 1 1395/10/28 ادامه
203730 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 110 3 5,280,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203727 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 63 1 2,331,000,000ریال 37,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203597 اشرفی اصفهانی3 آپارتمان فروش 80 2 3,600,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203593 اشرفی اصفهانی3 آپارتمان فروش 140 3 6,580,000,000ریال 47,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203574 اشرفی اصفهانی3 آپارتمان فروش 106 2 4,240,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203542 اشرفی اصفهانی3 آپارتمان فروش 105 3 6,300,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203810 اشرفی اصفهانی3 آپارتمان فروش 1 18,040,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203309 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 80 2 1395/10/27 ادامه
203220 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 90 2 4,680,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29