فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:11,783

کاربران حاضر:340

 
 

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
324613 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 120 3 6,360,000,000ریال 53,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324780 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 79 2 5,000,000,000ریال 63,291,140ریال 1396/07/29 ادامه
324777 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 69 2 3,700,000,000ریال 53,623,190ریال 1396/07/29 ادامه
324827 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 131 3 8,120,000,000ریال 61,984,730ریال 1396/07/29 ادامه
324230 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 105 2 6,667,500,000ریال 63,500,000ریال 1396/07/26 ادامه
323953 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 125 2 8,125,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323871 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 128 3 5,600,000,000ریال 43,750,000ریال 1396/07/25 ادامه
323563 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 0 180,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323395 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 136 2 6,500,000,000ریال 47,794,120ریال 1396/07/25 ادامه
323394 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 100 2 6,500,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323291 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 0 28,000,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322688 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 0 110,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323127 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 151 3 8,456,000,000ریال 56,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323028 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 67 2 4,154,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322966 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 112 2 5,600,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322924 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 80 2 3,500,000,000ریال 43,750,000ریال 1396/07/24 ادامه
322916 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 77 2 5,000,000,000ریال 64,935,060ریال 1396/07/24 ادامه
322629 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 0 80,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322617 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 87 2 1396/07/24 ادامه
322539 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 0 45,500,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322405 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 80 3 6,500,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322382 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 80 2 3,500,000,000ریال 43,750,000ریال 1396/07/23 ادامه
322270 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 130 2 8,450,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322264 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 132 3 10,824,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322141 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 48 1 2,200,000,000ریال 45,833,330ریال 1396/07/23 ادامه
322001 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 0 90,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
321926 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 145 3 9,425,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
321906 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 130 2 11,050,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
321904 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 112 2 5,824,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
321028 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 155 3 5,250,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
321028 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 75 2 5,250,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
321005 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 125 3 7,500,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
320947 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 78 1 4,150,000,000ریال 53,205,130ریال 1396/07/19 ادامه
320945 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 67 1 2,948,000,000ریال 44,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
320506 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 95 2 6,460,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29