فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:10,505

کاربران حاضر:428

 
 

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
220039 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 56 1 3,300,000,000ریال 58,928,570ریال 1395/11/30 ادامه
220035 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 78 2 4,368,000,000ریال 56,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
220031 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 88 2 5,720,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219862 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 120 2 55,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219792 اشرفی اصفهانی3 آپارتمان فروش 90 2 5,400,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219788 اشرفی اصفهانی3 آپارتمان فروش 116 3 7,772,000,000ریال 67,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219786 اشرفی اصفهانی3 آپارتمان فروش 120 2 9,600,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219516 اشرفی اصفهانی3 آپارتمان فروش 76 2 3,500,000,000ریال 46,052,630ریال 1395/11/28 ادامه
219322 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 0 1 115,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219292 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 100 2 1395/11/28 ادامه
219261 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 130 2 8,450,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219079 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 144 3 12,240,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218923 اشرفی اصفهانی3 آپارتمان فروش 108 2 6,156,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218917 اشرفی اصفهانی3 آپارتمان فروش 90 2 6,300,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218905 اشرفی اصفهانی3 آپارتمان فروش 90 2 4,860,000,000ریال 54,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218896 اشرفی اصفهانی3 آپارتمان فروش 95 2 5,415,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218871 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 92 2 3,500,000,000ریال 38,043,480ریال 1395/11/27 ادامه
218856 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 76 2 4,700,000,000ریال 61,842,110ریال 1395/11/27 ادامه
218831 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 67 2 3,300,000,000ریال 49,253,730ریال 1395/11/27 ادامه
218826 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 105 2 6,000,000,000ریال 57,142,860ریال 1395/11/27 ادامه
218431 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 77 2 4,400,000,000ریال 57,142,860ریال 1395/11/26 ادامه
218410 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 84 2 3,192,000,000ریال 38,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218409 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 85 2 3,300,000,000ریال 38,823,530ریال 1395/11/26 ادامه
218402 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 140 3 6,580,000,000ریال 47,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218400 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 145 3 8,410,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218389 اشرفی اصفهانی3 آپارتمان فروش 122 3 7,076,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217914 اشرفی اصفهانی3 آپارتمان فروش 275 3 12,375,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217913 اشرفی اصفهانی3 آپارتمان فروش 250 3 11,250,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217788 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 180 3 10,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217718 اشرفی اصفهانی3 آپارتمان فروش 110 2 4,290,000,000ریال 39,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217698 اشرفی اصفهانی3 آپارتمان فروش 112 3 4,368,000,000ریال 39,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217694 اشرفی اصفهانی3 آپارتمان فروش 67 2 2,850,000,000ریال 42,537,310ریال 1395/11/25 ادامه
217688 اشرفی اصفهانی3 آپارتمان فروش 122 3 5,490,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217687 اشرفی اصفهانی3 آپارتمان فروش 172 3 7,740,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217686 اشرفی اصفهانی3 آپارتمان فروش 131 3 5,895,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29