فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:12,323

کاربران حاضر:212

 
 

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
359990 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 112 2 48,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360422 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 107 2 6,634,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360401 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 123 3 6,396,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360338 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 88 2 5,104,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360315 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 110 2 6,820,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359751 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 135 3 7,200,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359671 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 110 2 6,600,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359667 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 130 2 11,050,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359133 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 162 3 10,530,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359078 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 168 3 9,744,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359301 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 82 2 5,600,000,000ریال 68,292,680ریال 1396/10/24 ادامه
359298 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 82 2 3,690,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359251 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 72 1 6,120,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358792 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 130 3 13,650,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358787 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 124 2 9,424,000,000ریال 76,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358765 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 63 1 5,040,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358693 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 0 180,000,000ریال 1396/10/23 ادامه
358217 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 130 2 11,700,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358215 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 80 3 6,500,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
357675 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 110 3 9,000,000,000ریال 81,818,180ریال 1396/10/19 ادامه
357381 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 131 3 9,825,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356941 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 0 23,000,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356906 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 162 4 12,150,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356903 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 135 2 9,180,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356870 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 77 2 4,600,000,000ریال 59,740,260ریال 1396/10/17 ادامه
356838 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 100 2 6,500,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356489 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 540 12 80,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356372 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 136 2 6,600,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356386 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 125 2 8,125,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/10/16 ادامه
356384 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 76 2 6,460,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/16 ادامه
356282 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 67 2 1396/10/16 ادامه
355963 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 105 2 7,035,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355950 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 95 2 7,600,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355648 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 0 160,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355482 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 125 3 10,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29