فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:11,279

کاربران حاضر:143

 
 

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
295989 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 87 2 2,784,000,000ریال 32,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
295957 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 72 1 3,096,000,000ریال 43,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
295818 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 82 2 3,198,000,000ریال 39,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
295621 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 0 135,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
295613 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 0 95,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296355 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 135 3 10,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296294 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 63 2 7,245,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296286 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 0 1,040,000,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296199 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 135 3 10,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296144 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 130 3 14,000,000,000ریال 107,692,310ریال 1396/05/29 ادامه
295476 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 117 2 6,552,000,000ریال 56,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295438 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 163 3 9,780,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295420 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 110 3 6,820,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295369 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 99 2 4,653,000,000ریال 47,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295364 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 120 2 7,200,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295356 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 80 2 5,600,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
294854 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 70 2 2,870,000,000ریال 41,000,000ریال 1396/05/26 ادامه
294506 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 60 1 3,200,000,000ریال 53,333,330ریال 1396/05/25 ادامه
294498 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 96 2 5,760,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294435 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 120 3 6,360,000,000ریال 53,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294016 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 78 2 3,800,000,000ریال 48,717,950ریال 1396/05/24 ادامه
294012 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 80 2 4,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
294007 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 97 2 5,700,000,000ریال 58,762,890ریال 1396/05/24 ادامه
293954 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 143 3 11,869,000,000ریال 83,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293831 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 140 3 7,700,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293820 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 106 2 3,600,000,000ریال 33,962,260ریال 1396/05/24 ادامه
293305 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 137 2 8,494,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
293173 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 72 2 4,500,000,000ریال 62,500,000ریال 1396/05/23 ادامه
293132 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 69 2 2,850,000,000ریال 41,304,350ریال 1396/05/23 ادامه
293118 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 70 2 4,410,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
293097 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 54 1 2,450,000,000ریال 45,370,370ریال 1396/05/23 ادامه
293069 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 88 2 3,800,000,000ریال 43,181,820ریال 1396/05/23 ادامه
292975 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 67 2 3,700,000,000ریال 55,223,880ریال 1396/05/23 ادامه
292537 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 143 3 12,000,000,000ریال 83,916,080ریال 1396/05/22 ادامه
292425 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 75 1 3,750,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29