فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:10,997

کاربران حاضر:369

 
 

فروش آپارتمان در اشرفی اصفهانی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
268494 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 135 3 8,370,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268341 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 135 3 8,370,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267517 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 70 1 2,700,000,000ریال 38,571,430ریال 1396/03/31 ادامه
267512 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 95 2 4,465,000,000ریال 47,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267417 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 136 2 6,100,000,000ریال 44,852,940ریال 1396/03/31 ادامه
267647 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 168 3 9,240,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267083 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 107 2 1396/03/31 ادامه
266905 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 89 3 4,950,000,000ریال 55,617,980ریال 1396/03/30 ادامه
266904 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 82 2 3,650,000,000ریال 44,512,200ریال 1396/03/30 ادامه
266705 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 43 1 2,500,000,000ریال 58,139,530ریال 1396/03/30 ادامه
266322 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 49 1 2,200,000,000ریال 44,897,960ریال 1396/03/29 ادامه
266314 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 75 2 2,800,000,000ریال 37,333,330ریال 1396/03/29 ادامه
266312 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 60 2 3,280,000,000ریال 54,666,670ریال 1396/03/29 ادامه
266309 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 78 2 4,500,000,000ریال 57,692,310ریال 1396/03/29 ادامه
266208 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 124 2 8,060,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266203 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 124 2 8,184,000,000ریال 66,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
265933 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 0 160,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
265601 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 85 2 5,593,000,000ریال 65,800,000ریال 1396/03/28 ادامه
265819 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 124 2 8,060,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265819 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 124 2 8,060,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265793 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 110 3 6,600,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265324 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 0 28,000,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265251 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 107 2 8,560,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
265248 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 120 2 10,200,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
265066 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 104 2 1396/03/27 ادامه
265191 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 72 1 4,680,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
264884 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 72 2 3,960,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/03/25 ادامه
264838 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 60 2 3,250,000,000ریال 54,100,000ریال 1396/03/25 ادامه
264524 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 0 95,000,000ریال 1396/03/25 ادامه
264259 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 69 2 2,950,000,000ریال 42,753,620ریال 1396/03/24 ادامه
264252 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 122 3 7,076,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
264240 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 121 2 4,840,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
264239 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 110 2 7,150,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
264084 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 95 2 5,900,000,000ریال 62,105,260ریال 1396/03/24 ادامه
264075 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 122 3 7,076,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29