فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:10,030

کاربران حاضر:195

 
 

خرید آپارتمان در پونک

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360600 پونک آپارتمان فروش 118 3 9,200,000,000ریال 77,966,100ریال 1396/10/26 ادامه
360588 پونک آپارتمان فروش 110 2 9,500,000,000ریال 86,363,640ریال 1396/10/26 ادامه
360311 پونک آپارتمان فروش 123 2 8,364,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360291 پونک آپارتمان فروش 105 2 8,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360287 پونک آپارتمان فروش 53 1 4,100,000,000ریال 77,358,490ریال 1396/10/26 ادامه
360267 پونک آپارتمان فروش 88 2 7,480,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359831 پونک آپارتمان فروش 114 2 10,488,000,000ریال 92,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359830 پونک آپارتمان فروش 115 2 10,350,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359772 پونک آپارتمان فروش 87 2 8,500,000,000ریال 43,548,390ریال 1396/10/25 ادامه
359772 پونک آپارتمان فروش 62 1 8,500,000,000ریال 43,548,390ریال 1396/10/25 ادامه
359770 پونک پيش فروش فروش 137 3 5,069,000,000ریال 37,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359736 پونک آپارتمان فروش 141 3 9,165,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359561 پونک آپارتمان فروش 118 3 500,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359447 پونک آپارتمان فروش 133 3 85,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
358834 پونک آپارتمان فروش 117 2 1396/10/24 ادامه
359264 پونک آپارتمان فروش 80 2 6,700,000,000ریال 83,750,000ریال 1396/10/24 ادامه
359250 پونک آپارتمان فروش 118 3 13,570,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358805 پونک آپارتمان فروش 167 3 14,500,000,000ریال 86,826,350ریال 1396/10/24 ادامه
358767 پونک آپارتمان فروش 108 2 6,500,000,000ریال 60,185,190ریال 1396/10/24 ادامه
358762 پونک آپارتمان فروش 64 1 3,900,000,000ریال 60,937,500ریال 1396/10/24 ادامه
358724 پونک آپارتمان فروش 105 2 7,035,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/10/23 ادامه
358661 پونک آپارتمان فروش 0 1396/10/23 ادامه
358520 پونک آپارتمان فروش 138 3 8,004,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358254 پونک آپارتمان فروش 160 3 11,520,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358252 پونک آپارتمان فروش 101 2 8,787,000,000ریال 87,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358251 پونک آپارتمان فروش 100 2 8,500,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358249 پونک آپارتمان فروش 90 2 7,020,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358246 پونک آپارتمان فروش 100 2 4,500,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358242 پونک آپارتمان فروش 40 1 2,850,000,000ریال 71,250,000ریال 1396/10/21 ادامه
358216 پونک آپارتمان فروش 135 2 9,450,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
357949 پونک آپارتمان فروش 0 120,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357976 پونک آپارتمان فروش 0 110,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357863 پونک آپارتمان فروش 120 2 10,200,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357863 پونک آپارتمان فروش 107 2 10,200,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357863 پونک آپارتمان فروش 94 2 10,200,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29