فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:8,583

کاربران حاضر:221

 
 

خرید آپارتمان در پونک

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
269928 پونک آپارتمان فروش 165 3 13,530,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
269780 پونک آپارتمان فروش 136 3 9,790,000,000ریال 71,900,000ریال 1396/04/04 ادامه
268488 پونک آپارتمان فروش 125 10,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268477 پونک پيش فروش فروش 114 3 10,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268308 پونک آپارتمان فروش 185 4 8,000,000,000ریال 43,243,240ریال 1396/04/01 ادامه
268561 پونک آپارتمان فروش 130 3 10,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268553 پونک پيش فروش فروش 130 2 10,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267820 پونک پيش فروش فروش 110 2 80,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267510 پونک آپارتمان فروش 62 2 5,600,000,000ریال 90,322,580ریال 1396/03/31 ادامه
267490 پونک آپارتمان فروش 66 2 2,970,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267483 پونک آپارتمان فروش 75 2 3,375,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267456 پونک آپارتمان فروش 63 1 4,221,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267709 پونک آپارتمان فروش 101 3 8,585,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267709 پونک آپارتمان فروش 130 3 8,585,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267709 پونک آپارتمان فروش 118 3 8,585,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267675 پونک آپارتمان فروش 130 3 11,050,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267672 پونک آپارتمان فروش 118 3 10,030,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267654 پونک آپارتمان فروش 0 11,500,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
266900 پونک آپارتمان فروش 145 3 11,890,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266841 پونک آپارتمان فروش 64 2 3,700,000,000ریال 57,812,500ریال 1396/03/30 ادامه
266703 پونک آپارتمان فروش 69 2 3,000,000,000ریال 43,478,260ریال 1396/03/30 ادامه
266313 پونک آپارتمان فروش 64 2 3,008,000,000ریال 47,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266271 پونک آپارتمان فروش 147 3 5,900,000,000ریال 40,136,050ریال 1396/03/29 ادامه
266252 پونک آپارتمان فروش 132 2 7,575,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266252 پونک آپارتمان فروش 101 2 7,575,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266214 پونک پيش فروش فروش 82 2 4,838,000,000ریال 59,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266211 پونک پيش فروش فروش 80 2 4,720,000,000ریال 59,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
265668 پونک پيش فروش فروش 127 2 4,191,000,000ریال 33,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265583 پونک آپارتمان فروش 157 3 12,497,200,000ریال 79,600,000ریال 1396/03/28 ادامه
265820 پونک آپارتمان فروش 80 2 4,720,000,000ریال 59,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265820 پونک آپارتمان فروش 82 2 4,720,000,000ریال 59,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265817 پونک آپارتمان فروش 60 2 3,200,000,000ریال 53,333,330ریال 1396/03/28 ادامه
265814 پونک آپارتمان فروش 115 2 7,475,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265304 پونک آپارتمان فروش 148 3 12,728,000,000ریال 86,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265270 پونک آپارتمان فروش 110 2 8,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29