فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:9,476

کاربران حاضر:339

 
 

خرید آپارتمان در پونک

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
324773 پونک آپارتمان فروش 64 2 3,000,000,000ریال 46,875,000ریال 1396/07/30 ادامه
324772 پونک آپارتمان فروش 69 1 2,850,000,000ریال 41,304,350ریال 1396/07/30 ادامه
324760 پونک آپارتمان فروش 60 1 3,150,000,000ریال 52,500,000ریال 1396/07/30 ادامه
324779 پونک آپارتمان فروش 100 2 4,800,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324776 پونک آپارتمان فروش 57 1 3,680,000,000ریال 64,561,400ریال 1396/07/29 ادامه
324380 پونک آپارتمان فروش 0 1396/07/29 ادامه
324380 پونک آپارتمان فروش 0 1396/07/29 ادامه
324378 پونک آپارتمان فروش 0 23,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324409 پونک آپارتمان فروش 0 130,000,000ریال 1396/07/27 ادامه
324175 پونک آپارتمان فروش 87 1 3,045,000,000ریال 35,000,000ریال 1396/07/27 ادامه
324255 پونک آپارتمان فروش 100 2 9,000,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324244 پونک آپارتمان فروش 100 2 7,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323983 پونک آپارتمان فروش 88 2 6,688,000,000ریال 76,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323977 پونک آپارتمان فروش 83 2 5,600,000,000ریال 67,469,880ریال 1396/07/26 ادامه
323974 پونک آپارتمان فروش 57 1 4,218,000,000ریال 74,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323781 پونک آپارتمان فروش 130 3 6,760,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323579 پونک آپارتمان فروش 0 160,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323399 پونک آپارتمان فروش 104 2 7,696,000,000ریال 74,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323397 پونک آپارتمان فروش 87 2 6,786,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323396 پونک آپارتمان فروش 135 3 6,750,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323061 پونک آپارتمان فروش 72 2 5,180,000,000ریال 71,944,440ریال 1396/07/24 ادامه
323057 پونک آپارتمان فروش 51 1 4,000,000,000ریال 78,431,370ریال 1396/07/24 ادامه
322970 پونک آپارتمان فروش 61 2 3,650,000,000ریال 59,836,070ریال 1396/07/24 ادامه
322409 پونک آپارتمان فروش 93 2 7,533,000,000ریال 81,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322403 پونک آپارتمان فروش 65 1 4,875,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322380 پونک آپارتمان فروش 61 2 3,650,000,000ریال 59,836,070ریال 1396/07/23 ادامه
322314 پونک آپارتمان فروش 95 2 4,000,000,000ریال 42,105,260ریال 1396/07/23 ادامه
322292 پونک آپارتمان فروش 115 2 8,510,000,000ریال 74,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322286 پونک آپارتمان فروش 130 3 11,050,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322278 پونک آپارتمان فروش 133 3 9,709,000,000ریال 73,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322272 پونک پيش فروش فروش 130 2 10,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322263 پونک آپارتمان فروش 130 3 10,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322221 پونک آپارتمان فروش 105 2 8,600,000,000ریال 81,904,760ریال 1396/07/23 ادامه
321919 پونک آپارتمان فروش 90 2 4,860,000,000ریال 54,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
321905 پونک آپارتمان فروش 135 2 8,100,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29