فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:8,180

کاربران حاضر:282

 
 

خرید آپارتمان در پونک

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
240831 پونک آپارتمان فروش 72 2 3,400,000,000ریال 47,222,220ریال 1396/02/04 ادامه
240797 پونک آپارتمان فروش 70 1 3,710,000,000ریال 53,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240796 پونک آپارتمان فروش 130 3 7,200,000,000ریال 55,384,620ریال 1396/02/04 ادامه
240743 پونک آپارتمان فروش 103 2 6,386,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240735 پونک آپارتمان فروش 87 2 6,999,000,000ریال 77,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240371 پونک آپارتمان فروش 63 2 3,100,000,000ریال 49,206,350ریال 1396/02/03 ادامه
240369 پونک آپارتمان فروش 61 1 3,660,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
240354 پونک آپارتمان فروش 104 2 6,864,000,000ریال 66,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
240342 پونک آپارتمان فروش 67 2 3,700,000,000ریال 55,223,880ریال 1396/02/03 ادامه
240027 پونک آپارتمان فروش 156 3 7,800,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
240026 پونک آپارتمان فروش 80 2 4,400,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
240025 پونک آپارتمان فروش 133 2 4,655,000,000ریال 35,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239876 پونک آپارتمان فروش 64 2 2,900,000,000ریال 45,312,500ریال 1396/02/02 ادامه
239872 پونک آپارتمان فروش 65 2 3,380,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239177 پونک آپارتمان فروش 130 3 7,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
238805 پونک آپارتمان فروش 68 2 3,944,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238803 پونک آپارتمان فروش 90 2 5,850,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238802 پونک آپارتمان فروش 133 3 6,950,000,000ریال 52,255,640ریال 1396/01/29 ادامه
238783 پونک آپارتمان فروش 68 1 2,700,000,000ریال 39,705,880ریال 1396/01/29 ادامه
238691 پونک آپارتمان فروش 146 3 8,300,000,000ریال 56,800,000ریال 1396/01/29 ادامه
238325 پونک آپارتمان فروش 80 2 4,400,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
238323 پونک آپارتمان فروش 56 1 3,800,000,000ریال 67,857,140ریال 1396/01/28 ادامه
237322 پونک آپارتمان فروش 77 2 4,235,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
237306 پونک آپارتمان فروش 130 2 8,450,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
237267 پونک آپارتمان فروش 136 3 9,790,000,000ریال 71,900,000ریال 1396/01/26 ادامه
236822 پونک آپارتمان فروش 165 3 13,530,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
236199 پونک آپارتمان فروش 21 450,000,000ریال 21,428,570ریال 1396/01/23 ادامه
235897 پونک آپارتمان فروش 72 1 3,200,000,000ریال 44,444,440ریال 1396/01/23 ادامه
235376 پونک آپارتمان فروش 700 7 30,030,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
235082 پونک آپارتمان فروش 59 2 2,655,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
235079 پونک آپارتمان فروش 77 2 2,926,000,000ریال 38,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
234792 پونک آپارتمان فروش 170 3 9,860,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/01/19 ادامه
234686 پونک آپارتمان فروش 112 2 7,000,000,000ریال 62,500,000ریال 1396/01/19 ادامه
234433 پونک آپارتمان فروش 127 2 8,064,500,000ریال 63,500,000ریال 1396/01/17 ادامه
234254 پونک آپارتمان فروش 66 1 4,290,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/01/17 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29