فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:8,064

کاربران حاضر:990

 
 

خرید آپارتمان در پونک

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
230615 پونک آپارتمان فروش 86 2 5,100,000,000ریال 59,302,330ریال 1395/12/28 ادامه
230530 پونک آپارتمان فروش 70 2 2,800,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/25 ادامه
229875 پونک آپارتمان فروش 73 2 3,850,000,000ریال 52,739,730ریال 1395/12/24 ادامه
229753 پونک آپارتمان فروش 77 2 4,250,000,000ریال 55,194,810ریال 1395/12/24 ادامه
229620 پونک آپارتمان فروش 56 1 3,150,000,000ریال 56,250,000ریال 1395/12/24 ادامه
230335 پونک آپارتمان فروش 160 3 12,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230079 پونک آپارتمان فروش 65 2 2,750,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230223 پونک آپارتمان فروش 147 3 5,900,000,000ریال 40,136,050ریال 1395/12/24 ادامه
230195 پونک آپارتمان فروش 101 2 7,575,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230194 پونک آپارتمان فروش 65 2 2,850,000,000ریال 43,846,150ریال 1395/12/24 ادامه
230192 پونک آپارتمان فروش 75 2 3,150,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229464 پونک آپارتمان فروش 75 1 130,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229270 پونک آپارتمان فروش 64 2 2,450,000,000ریال 38,281,250ریال 1395/12/23 ادامه
229244 پونک آپارتمان فروش 145 3 9,425,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
229208 پونک آپارتمان فروش 115 2 8,970,000,000ریال 78,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
229207 پونک آپارتمان فروش 67 2 3,300,000,000ریال 49,250,000ریال 1395/12/22 ادامه
229197 پونک آپارتمان فروش 145 3 9,425,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
229126 پونک آپارتمان فروش 95 2 4,200,000,000ریال 44,200,000ریال 1395/12/22 ادامه
229113 پونک آپارتمان فروش 135 3 8,100,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
229111 پونک آپارتمان فروش 85 2 6,600,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
228706 پونک آپارتمان فروش 73 2 3,850,000,000ریال 52,739,730ریال 1395/12/21 ادامه
228705 پونک آپارتمان فروش 54 1 3,699,000,000ریال 68,500,000ریال 1395/12/21 ادامه
228262 پونک آپارتمان فروش 60 1 2,750,000,000ریال 45,833,330ریال 1395/12/19 ادامه
228235 پونک آپارتمان فروش 67 2 2,512,500,000ریال 37,500,000ریال 1395/12/19 ادامه
227986 پونک آپارتمان فروش 120 3 9,840,000,000ریال 82,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227986 پونک آپارتمان فروش 130 9,840,000,000ریال 82,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227986 پونک آپارتمان فروش 0 9,840,000,000ریال 82,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227973 پونک آپارتمان فروش 101 2 7,300,000,000ریال 72,277,230ریال 1395/12/18 ادامه
227895 پونک آپارتمان فروش 101 2 7,300,000,000ریال 72,200,000ریال 1395/12/18 ادامه
227833 پونک آپارتمان فروش 140 2 11,500,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227719 پونک آپارتمان فروش 53 1 2,597,000,000ریال 49,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227532 پونک آپارتمان فروش 150 3 22,500,000,000ریال 150,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
227526 پونک آپارتمان فروش 111 2 7,992,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
227349 پونک آپارتمان فروش 95 2 5,700,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
227271 پونک آپارتمان فروش 58 1 2,700,000,000ریال 46,551,720ریال 1395/12/17 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29