فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:28,561

کاربران حاضر:369

 
 

خرید آپارتمان در میرداماد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
268501 میرداماد آپارتمان فروش 113 2 13,560,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268466 میرداماد آپارتمان فروش 114 3 15,600,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268466 میرداماد آپارتمان فروش 114 3 15,600,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268461 میرداماد آپارتمان فروش 112 3 13,560,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268435 میرداماد آپارتمان فروش 126 3 14,300,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268418 میرداماد آپارتمان فروش 128 3 12,800,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268369 میرداماد آپارتمان فروش 125 3 8,400,000,000ریال 67,200,000ریال 1396/04/01 ادامه
268278 میرداماد آپارتمان فروش 113 2 13,786,000,000ریال 122,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268267 میرداماد آپارتمان فروش 113 2 13,650,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268615 میرداماد آپارتمان فروش 200 4 17,000,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268543 میرداماد آپارتمان فروش 130 2 14,300,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268516 میرداماد آپارتمان فروش 130 2 15,600,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267583 میرداماد آپارتمان فروش 130 3 8,450,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267103 میرداماد آپارتمان فروش 0 250,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
266977 میرداماد آپارتمان فروش 160 3 19,200,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
266895 میرداماد آپارتمان فروش 135 3 13,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266887 میرداماد آپارتمان فروش 74 1 7,400,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266866 میرداماد آپارتمان فروش 114 2 13,680,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266396 میرداماد آپارتمان فروش 0 100,000,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266331 میرداماد آپارتمان فروش 170 3 12,750,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
265014 میرداماد آپارتمان فروش 124 3 13,640,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
265014 میرداماد آپارتمان فروش 140 3 13,640,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
264996 میرداماد آپارتمان فروش 131 3 10,480,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
264776 میرداماد آپارتمان فروش 133 3 9,975,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/03/25 ادامه
264548 میرداماد آپارتمان فروش 0 150,000,000ریال 1396/03/25 ادامه
264475 میرداماد آپارتمان فروش 134 2 10,050,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/03/25 ادامه
264299 میرداماد آپارتمان فروش 141 3 10,575,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
264192 میرداماد آپارتمان فروش 91 2 5,950,000,000ریال 65,384,620ریال 1396/03/24 ادامه
264103 میرداماد آپارتمان فروش 57 1 3,800,000,000ریال 66,666,670ریال 1396/03/24 ادامه
263037 میرداماد آپارتمان فروش 138 3 17,250,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
263037 میرداماد آپارتمان فروش 85 2 17,250,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
261627 میرداماد آپارتمان فروش 130 3 11,700,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/03/22 ادامه
261509 میرداماد آپارتمان فروش 114 2 13,680,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/03/22 ادامه
261500 میرداماد آپارتمان فروش 0 52,000,000,000ریال 1396/03/22 ادامه
260858 میرداماد آپارتمان فروش 0 39,000,000,000ریال 1396/03/21 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29