فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:30,685

کاربران حاضر:349

 
 

خرید آپارتمان در میرداماد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
324619 میرداماد آپارتمان فروش 92 2 5,980,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324616 میرداماد آپارتمان فروش 93 2 9,765,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324580 میرداماد آپارتمان فروش 103 2 8,755,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324801 میرداماد آپارتمان فروش 141 3 9,500,000,000ریال 67,375,890ریال 1396/07/29 ادامه
323803 میرداماد آپارتمان فروش 126 2 13,230,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323178 میرداماد آپارتمان فروش 114 2 13,680,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323130 میرداماد آپارتمان فروش 113 2 13,786,000,000ریال 122,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322422 میرداماد آپارتمان فروش 75 2 9,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
321764 میرداماد آپارتمان فروش 0 150,000,000ریال 1396/07/22 ادامه
321634 میرداماد آپارتمان فروش 163 3 13,040,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/07/22 ادامه
321632 میرداماد آپارتمان فروش 138 3 9,660,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321628 میرداماد آپارتمان فروش 125 3 11,865,000,000ریال 113,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321628 میرداماد آپارتمان فروش 105 2 11,865,000,000ریال 113,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321552 میرداماد پيش فروش فروش 150 3 18,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321535 میرداماد آپارتمان فروش 130 3 10,140,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321448 میرداماد آپارتمان فروش 123 3 8,600,000,000ریال 69,900,000ریال 1396/07/20 ادامه
321269 میرداماد آپارتمان فروش 199 4 120,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321169 میرداماد پيش فروش فروش 225 4 1396/07/20 ادامه
321107 میرداماد آپارتمان فروش 130 2 9,750,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
321106 میرداماد آپارتمان فروش 120 2 14,400,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
320810 میرداماد آپارتمان فروش 0 400,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
320729 میرداماد آپارتمان فروش 138 2 10,074,000,000ریال 73,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
320703 میرداماد آپارتمان فروش 145 3 17,690,000,000ریال 122,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
320262 میرداماد آپارتمان فروش 160 3 1396/07/19 ادامه
320579 میرداماد آپارتمان فروش 125 3 14,125,000,000ریال 113,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
320575 میرداماد آپارتمان فروش 70 1 5,950,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
320012 میرداماد آپارتمان فروش 140 3 12,600,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
320214 میرداماد آپارتمان فروش 147 3 15,510,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
320155 میرداماد آپارتمان فروش 186 3 14,880,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/07/17 ادامه
320119 میرداماد آپارتمان فروش 150 3 5,000,000,000ریال 1396/07/17 ادامه
320054 میرداماد آپارتمان فروش 140 3 11,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/07/17 ادامه
319483 میرداماد آپارتمان فروش 90 2 9,450,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/07/16 ادامه
319331 میرداماد آپارتمان فروش 0 250,000,000ریال 1396/07/16 ادامه
318477 میرداماد آپارتمان فروش 100 2 10,500,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/07/12 ادامه
318477 میرداماد آپارتمان فروش 135 3 10,500,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/07/12 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29