فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:31,891

کاربران حاضر:204

 
 

خرید آپارتمان در میرداماد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360615 میرداماد آپارتمان فروش 131 3 9,170,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360565 میرداماد آپارتمان فروش 125 2 9,000,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360397 میرداماد آپارتمان فروش 130 3 8,450,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359960 میرداماد آپارتمان فروش 120 2 1396/10/26 ادامه
359726 میرداماد آپارتمان فروش 140 3 11,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359436 میرداماد آپارتمان فروش 85 2 110,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359406 میرداماد آپارتمان فروش 0 1396/10/25 ادامه
358627 میرداماد آپارتمان فروش 271 4 27,100,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/10/23 ادامه
358538 میرداماد آپارتمان فروش 83 2 6,300,000,000ریال 75,903,610ریال 1396/10/21 ادامه
358528 میرداماد آپارتمان فروش 90 2 6,500,000,000ریال 72,222,220ریال 1396/10/21 ادامه
358527 میرداماد آپارتمان فروش 88 2 10,560,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358524 میرداماد آپارتمان فروش 125 3 14,375,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
357963 میرداماد آپارتمان فروش 0 150,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
358308 میرداماد آپارتمان فروش 151 3 16,610,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357847 میرداماد آپارتمان فروش 125 3 13,125,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357488 میرداماد آپارتمان فروش 145 2 9,500,000,000ریال 65,517,240ریال 1396/10/19 ادامه
356218 میرداماد آپارتمان فروش 75 2 5,250,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/16 ادامه
356063 میرداماد آپارتمان فروش 227 3 20,430,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/10/14 ادامه
355724 میرداماد آپارتمان فروش 0 220,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355463 میرداماد آپارتمان فروش 76 2 8,360,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355549 میرداماد آپارتمان فروش 150 2 18,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355549 میرداماد آپارتمان فروش 120 18,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355186 میرداماد آپارتمان فروش 110 2 15,400,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/10/12 ادامه
355166 میرداماد آپارتمان فروش 182 3 16,380,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/10/12 ادامه
355165 میرداماد آپارتمان فروش 140 3 19,600,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/10/12 ادامه
355061 میرداماد آپارتمان فروش 125 3 14,625,000,000ریال 117,000,000ریال 1396/10/11 ادامه
355039 میرداماد آپارتمان فروش 165 3 14,500,000,000ریال 87,878,790ریال 1396/10/11 ادامه
355030 میرداماد آپارتمان فروش 113 2 13,560,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/10/11 ادامه
354834 میرداماد آپارتمان فروش 211 3 1396/10/11 ادامه
354849 میرداماد آپارتمان فروش 0 400,000,000ریال 1396/10/11 ادامه
354430 میرداماد آپارتمان فروش 0 200,000,000ریال 1396/10/10 ادامه
353752 میرداماد آپارتمان فروش 103 2 9,888,000,000ریال 96,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
353403 میرداماد آپارتمان فروش 130 2 1396/10/07 ادامه
353178 میرداماد آپارتمان فروش 128 3 15,360,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/10/05 ادامه
352746 میرداماد آپارتمان فروش 134 3 400,000,000ریال 1396/10/05 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29