فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:29,606

کاربران حاضر:159

 
 

خرید آپارتمان در میرداماد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
296391 میرداماد آپارتمان فروش 103 2 8,755,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/05/30 ادامه
296101 میرداماد آپارتمان فروش 137 3 16,714,000,000ریال 122,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296086 میرداماد آپارتمان فروش 145 3 17,690,000,000ریال 122,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
294916 میرداماد آپارتمان فروش 62 1 5,000,000,000ریال 80,645,160ریال 1396/05/26 ادامه
294578 میرداماد آپارتمان فروش 70 1 5,600,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294577 میرداماد آپارتمان فروش 140 2 10,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294575 میرداماد آپارتمان فروش 136 3 10,880,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294573 میرداماد آپارتمان فروش 130 3 8,450,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294572 میرداماد آپارتمان فروش 98 2 8,330,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294571 میرداماد آپارتمان فروش 138 2 9,500,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294571 میرداماد آپارتمان فروش 120 2 9,500,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294571 میرداماد آپارتمان فروش 100 2 9,500,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294372 میرداماد آپارتمان فروش 142 3 15,620,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294362 میرداماد آپارتمان فروش 92 2 5,980,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294359 میرداماد آپارتمان فروش 130 3 11,700,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
293827 میرداماد آپارتمان فروش 100 2 8,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293252 میرداماد آپارتمان فروش 124 3 11,780,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
292593 میرداماد آپارتمان فروش 0 52,000,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
292526 میرداماد آپارتمان فروش 95 2 6,990,000,000ریال 73,578,950ریال 1396/05/22 ادامه
291820 میرداماد آپارتمان فروش 130 3 10,140,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/05/21 ادامه
291811 میرداماد آپارتمان فروش 110 2 6,600,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/21 ادامه
291778 میرداماد آپارتمان فروش 123 3 8,600,000,000ریال 69,900,000ریال 1396/05/21 ادامه
291327 میرداماد آپارتمان فروش 145 3 15,950,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/05/19 ادامه
291224 میرداماد آپارتمان فروش 73 1 4,750,000,000ریال 65,068,490ریال 1396/05/19 ادامه
291148 میرداماد آپارتمان فروش 124 3 1,780,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/05/19 ادامه
290692 میرداماد آپارتمان فروش 199 4 23,880,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/05/19 ادامه
290580 میرداماد آپارتمان فروش 110 2 6,600,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/18 ادامه
290186 میرداماد آپارتمان فروش 152 3 12,920,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/05/17 ادامه
289470 میرداماد آپارتمان فروش 81 2 6,500,000,000ریال 80,246,910ریال 1396/05/17 ادامه
289464 میرداماد آپارتمان فروش 98 2 8,820,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/05/17 ادامه
289365 میرداماد آپارتمان فروش 71 2 7,455,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/05/16 ادامه
289338 میرداماد آپارتمان فروش 152 3 12,920,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/05/16 ادامه
289243 میرداماد آپارتمان فروش 300 4 21,000,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/05/16 ادامه
288619 میرداماد پيش فروش فروش 120 2 14,400,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/05/16 ادامه
288180 میرداماد آپارتمان فروش 150 3 17,700,000,000ریال 118,000,000ریال 1396/05/12 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29