فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:27,248

کاربران حاضر:223

 
 

خرید آپارتمان در میرداماد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
240917 میرداماد آپارتمان فروش 58 1 5,200,000,000ریال 89,655,170ریال 1396/02/04 ادامه
240915 میرداماد آپارتمان فروش 103 2 8,755,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
239631 میرداماد آپارتمان فروش 173 3 13,840,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239335 میرداماد آپارتمان فروش 152 3 10,640,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
238433 میرداماد آپارتمان فروش 200 12 1396/01/29 ادامه
238872 میرداماد آپارتمان فروش 350 4 29,750,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238694 میرداماد آپارتمان فروش 125 3 9,500,000,000ریال 76,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238418 میرداماد آپارتمان فروش 130 2 1396/01/29 ادامه
237790 میرداماد آپارتمان فروش 205 3 15,375,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237453 میرداماد آپارتمان فروش 145 2 1396/01/27 ادامه
236346 میرداماد آپارتمان فروش 142 3 15,620,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
236334 میرداماد آپارتمان فروش 154 3 13,900,000,000ریال 90,250,000ریال 1396/01/23 ادامه
235885 میرداماد آپارتمان فروش 100 2 10,500,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235885 میرداماد آپارتمان فروش 135 3 10,500,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235885 میرداماد آپارتمان فروش 0 10,500,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235301 میرداماد آپارتمان فروش 83 2 8,300,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
235301 میرداماد آپارتمان فروش 105 8,300,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
235301 میرداماد آپارتمان فروش 96 8,300,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
234825 میرداماد آپارتمان فروش 164 3 11,480,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/01/19 ادامه
234817 میرداماد آپارتمان فروش 130 2 9,490,000,000ریال 73,000,000ریال 1396/01/19 ادامه
234490 میرداماد آپارتمان فروش 260 3 27,300,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/01/17 ادامه
234488 میرداماد آپارتمان فروش 121 2 10,285,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/01/17 ادامه
234487 میرداماد آپارتمان فروش 130 3 8,800,000,000ریال 67,692,310ریال 1396/01/17 ادامه
234015 میرداماد آپارتمان فروش 130 2 15,600,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/01/16 ادامه
233963 میرداماد آپارتمان فروش 140 3 10,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/16 ادامه
233837 میرداماد پيش فروش فروش 134 3 14,070,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/01/15 ادامه
233395 میرداماد آپارتمان فروش 0 240,000,000,000ریال 1396/01/14 ادامه
233386 میرداماد آپارتمان فروش 140 3 16,100,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/01/14 ادامه
233373 میرداماد آپارتمان فروش 140 3 12,600,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/01/14 ادامه
229793 میرداماد آپارتمان فروش 180 2 18,900,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229792 میرداماد آپارتمان فروش 205 3 18,450,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229703 میرداماد آپارتمان فروش 127 3 14,605,000,000ریال 115,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229696 میرداماد آپارتمان فروش 200 4 17,000,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230361 میرداماد آپارتمان فروش 80 1 12,000,000,000ریال 150,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230265 میرداماد آپارتمان فروش 205 3 16,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29