فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:26,392

کاربران حاضر:1004

 
 

خرید آپارتمان در میرداماد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
229793 میرداماد آپارتمان فروش 180 2 18,900,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229792 میرداماد آپارتمان فروش 205 3 18,450,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229703 میرداماد آپارتمان فروش 127 3 14,605,000,000ریال 115,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229696 میرداماد آپارتمان فروش 200 4 17,000,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230361 میرداماد آپارتمان فروش 80 1 12,000,000,000ریال 150,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230265 میرداماد آپارتمان فروش 205 3 16,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229416 میرداماد آپارتمان فروش 72 1 1395/12/24 ادامه
228097 میرداماد آپارتمان فروش 161 3 1395/12/19 ادامه
228078 میرداماد آپارتمان فروش 0 100,000,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
227305 میرداماد آپارتمان فروش 130 3 14,560,000,000ریال 112,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
227300 میرداماد آپارتمان فروش 130 3 8,450,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
226855 میرداماد آپارتمان فروش 600 240,000,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
226822 میرداماد آپارتمان فروش 180 3 27,000,000,000ریال 150,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
226486 میرداماد آپارتمان فروش 140 3 11,900,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/15 ادامه
226389 میرداماد آپارتمان فروش 130 3 8,450,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/15 ادامه
226438 میرداماد آپارتمان فروش 110 2 9,680,000,000ریال 88,000,000ریال 1395/12/15 ادامه
226071 میرداماد آپارتمان فروش 125 3 8,400,000,000ریال 67,200,000ریال 1395/12/14 ادامه
226026 میرداماد آپارتمان فروش 135 3 14,850,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225673 میرداماد آپارتمان فروش 130 3 76,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225917 میرداماد آپارتمان فروش 56 1 3,640,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225563 میرداماد آپارتمان فروش 85 2 7,225,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
225562 میرداماد آپارتمان فروش 143 2 8,700,000,000ریال 60,839,160ریال 1395/12/11 ادامه
225560 میرداماد آپارتمان فروش 130 3 9,750,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
225559 میرداماد آپارتمان فروش 230 3 25,300,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
224996 میرداماد آپارتمان فروش 134 2 10,050,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/10 ادامه
224979 میرداماد آپارتمان فروش 145 3 10,875,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/10 ادامه
224976 میرداماد آپارتمان فروش 159 3 17,490,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/12/10 ادامه
224385 میرداماد آپارتمان فروش 130 3 8,840,000,000ریال 68,000,000ریال 1395/12/09 ادامه
223948 میرداماد آپارتمان فروش 108 2 11,070,000,000ریال 102,500,000ریال 1395/12/08 ادامه
223948 میرداماد آپارتمان فروش 128 3 11,070,000,000ریال 102,500,000ریال 1395/12/08 ادامه
223947 میرداماد آپارتمان فروش 145 3 11,900,000,000ریال 140,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223947 میرداماد آپارتمان فروش 145 3 11,900,000,000ریال 140,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223947 میرداماد آپارتمان فروش 85 2 11,900,000,000ریال 140,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223945 میرداماد آپارتمان فروش 162 3 12,150,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223943 میرداماد آپارتمان فروش 220 4 22,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29