فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:24,938

کاربران حاضر:420

 
 

خرید آپارتمان در میرداماد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
219712 میرداماد آپارتمان فروش 105 2 13,200,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219712 میرداماد آپارتمان فروش 110 2 13,200,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219649 میرداماد آپارتمان فروش 110 2 7,150,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219578 میرداماد آپارتمان فروش 85 2 14,560,000,000ریال 112,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219364 میرداماد آپارتمان فروش 0 24 350,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219140 میرداماد آپارتمان فروش 220 4 39,600,000,000ریال 180,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
219139 میرداماد آپارتمان فروش 163 3 18,745,000,000ریال 115,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218941 میرداماد آپارتمان فروش 81 2 6,885,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218498 میرداماد آپارتمان فروش 140 3 11,900,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218495 میرداماد آپارتمان فروش 70 2 19,000,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218495 میرداماد آپارتمان فروش 30 19,000,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218233 میرداماد آپارتمان فروش 95 2 7,400,000,000ریال 77,894,740ریال 1395/11/26 ادامه
217555 میرداماد آپارتمان فروش 141 3 8,742,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217080 میرداماد آپارتمان فروش 150 3 12,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
217073 میرداماد آپارتمان فروش 166 3 14,940,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
217072 میرداماد آپارتمان فروش 134 3 14,070,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216178 میرداماد آپارتمان فروش 154 3 13,900,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216177 میرداماد آپارتمان فروش 125 2 12,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216075 میرداماد آپارتمان فروش 130 3 8,450,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216024 میرداماد آپارتمان فروش 142 3 9,230,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216015 میرداماد آپارتمان فروش 95 2 7,400,000,000ریال 77,894,740ریال 1395/11/21 ادامه
216014 میرداماد آپارتمان فروش 74 2 5,470,000,000ریال 73,918,920ریال 1395/11/21 ادامه
215522 میرداماد آپارتمان فروش 213 3 22,365,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215520 میرداماد آپارتمان فروش 114 2 13,680,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215447 میرداماد آپارتمان فروش 108 2 10,800,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215315 میرداماد آپارتمان فروش 60 1 5,700,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215315 میرداماد آپارتمان فروش 90 5,700,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215315 میرداماد آپارتمان فروش 0 5,700,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
214849 میرداماد آپارتمان فروش 114 2 13,680,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
214806 میرداماد آپارتمان فروش 95 2 9,025,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
214801 میرداماد آپارتمان فروش 213 3 22,365,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
214668 میرداماد آپارتمان فروش 145 3 9,425,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
214667 میرداماد آپارتمان فروش 110 2 7,150,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
214044 میرداماد آپارتمان فروش 140 3 15,525,000,000ریال 115,000,000ریال 1395/11/18 ادامه
213955 میرداماد آپارتمان فروش 130 3 14,560,000,000ریال 112,000,000ریال 1395/11/18 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29