فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:10,649

کاربران حاضر:187

 
 

خرید و فروش آپارتمان در ونک

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
296392 ونک آپارتمان فروش 156 3 14,040,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/05/30 ادامه
295895 پونک آپارتمان فروش 0 3,500,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
295612 ونک آپارتمان فروش 0 300,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296336 ونک آپارتمان فروش 71 2 6,390,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296336 ونک آپارتمان فروش 74 6,390,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296320 پونک آپارتمان فروش 130 3 7,500,000,000ریال 57,692,310ریال 1396/05/29 ادامه
296131 ونک آپارتمان فروش 71 2 6,390,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296071 پونک آپارتمان فروش 112 2 8,400,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
295630 پونک آپارتمان فروش 0 130,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296113 ونک آپارتمان فروش 0 350,000,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
295452 پونک آپارتمان فروش 135 3 10,125,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295447 پونک آپارتمان فروش 100 2 7,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295401 پونک آپارتمان فروش 132 3 8,000,000,000ریال 60,606,060ریال 1396/05/28 ادامه
295299 پونک پيش فروش فروش 127 2 4,191,000,000ریال 33,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295242 پونک آپارتمان فروش 60 1 3,200,000,000ریال 53,333,330ریال 1396/05/28 ادامه
295097 پونک آپارتمان فروش 130 3 1396/05/28 ادامه
294967 پونک آپارتمان فروش 130 3 6,760,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/05/26 ادامه
294474 پونک آپارتمان فروش 57 1 3,750,000,000ریال 65,700,000ریال 1396/05/25 ادامه
294438 پونک آپارتمان فروش 63 1 4,095,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294416 پونک آپارتمان فروش 127 2 8,064,500,000ریال 63,500,000ریال 1396/05/25 ادامه
294377 ونک آپارتمان فروش 100 2 10,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294256 پونک آپارتمان فروش 63 1 2,835,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294252 پونک آپارتمان فروش 58 2 2,320,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294044 ونک آپارتمان فروش 315 3 23,000,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
294021 پونک آپارتمان فروش 185 3 13,875,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
294021 پونک آپارتمان فروش 145 2 13,875,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
294006 پونک آپارتمان فروش 90 2 7,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
294003 پونک آپارتمان فروش 130 3 8,905,000,000ریال 68,500,000ریال 1396/05/24 ادامه
294002 پونک آپارتمان فروش 137 3 11,645,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293952 ونک آپارتمان فروش 208 4 13,520,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293902 ونک آپارتمان فروش 75 2 6,750,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293897 ونک آپارتمان فروش 121 2 8,000,000,000ریال 66,115,700ریال 1396/05/24 ادامه
293495 پونک آپارتمان فروش 115 2 8,510,000,000ریال 74,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293354 پونک آپارتمان فروش 145 3 10,440,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
293302 پونک آپارتمان فروش 105 2 8,600,000,000ریال 81,904,760ریال 1396/05/23 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29