فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:12,114

کاربران حاضر:319

 
 

خرید و فروش آپارتمان در ونک

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
385110 پونک آپارتمان فروش 151 3 13,590,000,000ریال 90,000,000ریال 1397/02/30 ادامه
385098 پونک آپارتمان فروش 58 1 4,300,000,000ریال 74,137,930ریال 1397/02/30 ادامه
385066 پونک آپارتمان فروش 85 2 7,500,000,000ریال 88,235,290ریال 1397/02/29 ادامه
384998 ونک آپارتمان فروش 90 2 11,700,000,000ریال 130,000,000ریال 1397/02/29 ادامه
384801 ونک آپارتمان فروش 60 1 1397/02/27 ادامه
384801 ونک آپارتمان فروش 60 1397/02/27 ادامه
384683 پونک آپارتمان فروش 82 2 5,084,000,000ریال 62,000,000ریال 1397/02/27 ادامه
384284 پونک آپارتمان فروش 106 2 7,400,000,000ریال 69,811,320ریال 1397/02/25 ادامه
384277 پونک آپارتمان فروش 65 1 4,900,000,000ریال 75,384,620ریال 1397/02/25 ادامه
384273 پونک آپارتمان فروش 63 1 3,622,500,000ریال 57,500,000ریال 1397/02/25 ادامه
384062 ونک آپارتمان فروش 148 3 14,800,000,000ریال 100,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
384050 پونک آپارتمان فروش 150 3 13,500,000,000ریال 90,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
384049 پونک آپارتمان فروش 140 3 11,900,000,000ریال 85,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
383939 پونک آپارتمان فروش 75 2 6,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1397/02/24 ادامه
383427 پونک آپارتمان فروش 150 3 15,750,000,000ریال 105,000,000ریال 1397/02/23 ادامه
383422 پونک آپارتمان فروش 130 2 15,000,000,000ریال 115,384,620ریال 1397/02/23 ادامه
383397 پونک آپارتمان فروش 102 2 9,000,000,000ریال 88,235,290ریال 1397/02/23 ادامه
382908 پونک آپارتمان فروش 97 2 7,275,000,000ریال 75,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382903 پونک آپارتمان فروش 67 2 4,800,000,000ریال 71,641,790ریال 1397/02/19 ادامه
382667 پونک آپارتمان فروش 147 3 15,876,000,000ریال 108,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382666 پونک آپارتمان فروش 157 3 15,700,000,000ریال 100,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382662 پونک آپارتمان فروش 128 3 12,800,000,000ریال 100,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382563 پونک آپارتمان فروش 70 2 6,450,000,000ریال 92,142,860ریال 1397/02/18 ادامه
382562 پونک آپارتمان فروش 64 2 5,900,000,000ریال 92,187,500ریال 1397/02/18 ادامه
382561 پونک آپارتمان فروش 72 2 5,300,000,000ریال 73,611,110ریال 1397/02/18 ادامه
382559 پونک آپارتمان فروش 57 2 4,650,000,000ریال 81,578,950ریال 1397/02/18 ادامه
382742 ونک آپارتمان فروش 215 4 21,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1397/02/18 ادامه
382731 ونک آپارتمان فروش 123 3 10,700,000,000ریال 86,991,870ریال 1397/02/18 ادامه
382391 ونک آپارتمان فروش 175 3 22,750,000,000ریال 130,000,000ریال 1397/02/18 ادامه
382388 ونک آپارتمان فروش 98 2 9,000,000,000ریال 91,836,730ریال 1397/02/18 ادامه
382381 ونک آپارتمان فروش 170 3 15,300,000,000ریال 90,000,000ریال 1397/02/18 ادامه
382322 پونک آپارتمان فروش 130 3 12,610,000,000ریال 97,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
382320 پونک آپارتمان فروش 86 2 9,000,000,000ریال 104,651,160ریال 1397/02/17 ادامه
382302 پونک آپارتمان فروش 118 3 14,750,000,000ریال 125,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
382194 پونک آپارتمان فروش 60 1 4,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29