فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:9,890

کاربران حاضر:219

 
 

خرید و فروش آپارتمان در ونک

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
223723 پونک آپارتمان فروش 140 3 8,820,000,000ریال 63,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223713 پونک آپارتمان فروش 85 2 5,525,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223693 پونک آپارتمان فروش 80 2 4,560,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223681 پونک آپارتمان فروش 70 2 6,500,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223995 ونک آپارتمان فروش 100 17,500,000,000ریال 175,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223994 ونک آپارتمان فروش 80 2 12,800,000,000ریال 160,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223990 ونک آپارتمان فروش 130 2 20,800,000,000ریال 160,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223976 ونک آپارتمان فروش 176 3 23,760,000,000ریال 135,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223951 ونک آپارتمان فروش 125 2 20,000,000,000ریال 160,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223897 پونک آپارتمان فروش 138 2 10,074,000,000ریال 73,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223616 پونک آپارتمان فروش 78 2 3,000,000,000ریال 38,461,540ریال 1395/12/08 ادامه
223474 ونک آپارتمان فروش 270 3 180,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223393 پونک آپارتمان فروش 115 3 65,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223377 ونک آپارتمان فروش 320 4 1395/12/08 ادامه
223377 ونک آپارتمان فروش 320 4 1395/12/08 ادامه
223388 پونک آپارتمان فروش 55 1 44,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223862 ونک آپارتمان فروش 240 4 18,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223846 ونک آپارتمان فروش 70 2 7,700,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223826 پونک آپارتمان فروش 85 2 5,695,000,000ریال 67,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223213 پونک آپارتمان فروش 58 1 3,350,000,000ریال 57,758,620ریال 1395/12/08 ادامه
223304 پونک آپارتمان فروش 76 2 4,200,000,000ریال 55,263,160ریال 1395/12/07 ادامه
223297 پونک آپارتمان فروش 118 2 6,600,000,000ریال 55,932,200ریال 1395/12/07 ادامه
223296 پونک آپارتمان فروش 115 2 7,360,000,000ریال 64,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
223232 پونک آپارتمان فروش 75 2 3,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
223126 پونک آپارتمان فروش 75 2 1395/12/07 ادامه
222604 ونک آپارتمان فروش 160 3 180,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
222603 ونک آپارتمان فروش 180 3 180,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
222602 ونک آپارتمان فروش 190 3 160,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
222601 ونک آپارتمان فروش 200 3 180,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
222884 ونک آپارتمان فروش 97 2 7,294,400,000ریال 75,200,000ریال 1395/12/05 ادامه
222830 پونک آپارتمان فروش 52 1 2,960,000,000ریال 56,923,070ریال 1395/12/05 ادامه
222818 ونک آپارتمان فروش 60 1 10,800,000,000ریال 180,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
222797 ونک آپارتمان فروش 60 1 9,600,000,000ریال 160,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
223051 ونک آپارتمان فروش 103 3 16,480,000,000ریال 160,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
223050 ونک آپارتمان فروش 80 1 12,800,000,000ریال 160,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29