فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:10,095

کاربران حاضر:304

 
 

خرید و فروش آپارتمان در ونک

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
241928 ونک آپارتمان فروش 84 2 9,700,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/02/09 ادامه
241928 ونک آپارتمان فروش 97 2 9,700,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/02/09 ادامه
241863 پونک آپارتمان فروش 137 2 8,220,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/02/07 ادامه
241341 پونک آپارتمان فروش 88 2 5,984,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/02/06 ادامه
241341 پونک آپارتمان فروش 130 5,984,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/02/06 ادامه
241341 پونک آپارتمان فروش 0 5,984,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/02/06 ادامه
240500 ونک آپارتمان فروش 143 2 1396/02/04 ادامه
240916 ونک آپارتمان فروش 133 3 8,600,000,000ریال 64,661,650ریال 1396/02/04 ادامه
240869 ونک آپارتمان فروش 125 2 11,250,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240869 ونک آپارتمان فروش 125 11,250,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240831 پونک آپارتمان فروش 72 2 3,400,000,000ریال 47,222,220ریال 1396/02/04 ادامه
240797 پونک آپارتمان فروش 70 1 3,710,000,000ریال 53,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240796 پونک آپارتمان فروش 130 3 7,200,000,000ریال 55,384,620ریال 1396/02/04 ادامه
240743 پونک آپارتمان فروش 103 2 6,386,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240735 پونک آپارتمان فروش 87 2 6,999,000,000ریال 77,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240458 ونک آپارتمان فروش 0 41,580,000,000ریال 210,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240371 پونک آپارتمان فروش 63 2 3,100,000,000ریال 49,206,350ریال 1396/02/03 ادامه
240369 پونک آپارتمان فروش 61 1 3,660,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
240354 پونک آپارتمان فروش 104 2 6,864,000,000ریال 66,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
240342 پونک آپارتمان فروش 67 2 3,700,000,000ریال 55,223,880ریال 1396/02/03 ادامه
240294 ونک آپارتمان فروش 192 3 11,904,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
240027 پونک آپارتمان فروش 156 3 7,800,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
240026 پونک آپارتمان فروش 80 2 4,400,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
240025 پونک آپارتمان فروش 133 2 4,655,000,000ریال 35,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239876 پونک آپارتمان فروش 64 2 2,900,000,000ریال 45,312,500ریال 1396/02/02 ادامه
239872 پونک آپارتمان فروش 65 2 3,380,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239407 ونک آپارتمان فروش 194 3 11,640,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
239177 پونک آپارتمان فروش 130 3 7,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
238876 ونک آپارتمان فروش 151 3 11,325,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238839 ونک آپارتمان فروش 69 2 4,300,000,000ریال 62,318,840ریال 1396/01/29 ادامه
238835 ونک آپارتمان فروش 125 3 7,500,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238805 پونک آپارتمان فروش 68 2 3,944,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238803 پونک آپارتمان فروش 90 2 5,850,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238802 پونک آپارتمان فروش 133 3 6,950,000,000ریال 52,255,640ریال 1396/01/29 ادامه
238783 پونک آپارتمان فروش 68 1 2,700,000,000ریال 39,705,880ریال 1396/01/29 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29