فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:9,749

کاربران حاضر:412

 
 

خرید و فروش آپارتمان در ونک

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
205417 پونک آپارتمان فروش 85 2 5,100,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205351 پونک آپارتمان فروش 85 2 5,270,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205320 پونک آپارتمان فروش 85 2 4,675,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205317 پونک آپارتمان فروش 152 3 8,800,000,000ریال 57,894,730ریال 1395/10/30 ادامه
205197 پونک آپارتمان فروش 60 2 3,100,000,000ریال 51,666,660ریال 1395/10/30 ادامه
205093 ونک آپارتمان فروش 250 3 180,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205069 پونک آپارتمان فروش 75 2 1395/10/30 ادامه
205065 ونک آپارتمان فروش 125 1 1395/10/30 ادامه
205054 ونک آپارتمان فروش 150 3 13,500,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204989 پونک آپارتمان فروش 100 2 6,200,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204977 پونک آپارتمان فروش 78 2 5,070,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204950 پونک آپارتمان فروش 130 3 7,150,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204927 پونک آپارتمان فروش 130 3 10,000,000,000ریال 76,923,080ریال 1395/10/29 ادامه
204924 ونک آپارتمان فروش 150 3 12,750,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204895 پونک آپارتمان فروش 140 12,600,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204873 پونک آپارتمان فروش 83 2 5,146,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204858 پونک آپارتمان فروش 120 3 5,400,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204857 ونک آپارتمان فروش 76 2 9,120,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204813 پونک آپارتمان فروش 80 2 2,800,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204626 پونک آپارتمان فروش 90 2 1395/10/29 ادامه
204619 پونک آپارتمان فروش 92 2 1395/10/29 ادامه
204604 پونک آپارتمان فروش 61 1 1395/10/29 ادامه
204557 پونک آپارتمان فروش 131 3 11,790,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204507 ونک آپارتمان فروش 93 2 9,300,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204498 ونک آپارتمان فروش 105 2 11,550,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204468 ونک آپارتمان فروش 130 20,540,000,000ریال 158,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204467 ونک آپارتمان فروش 95 15,010,000,000ریال 158,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204465 پونک آپارتمان فروش 205 3 14,760,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204450 پونک آپارتمان فروش 135 3 8,775,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204448 پونک آپارتمان فروش 125 2 9,000,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204403 پونک آپارتمان فروش 82 2 3,750,000,000ریال 45,731,710ریال 1395/10/28 ادامه
204377 پونک آپارتمان فروش 61 2 3,800,000,000ریال 62,295,080ریال 1395/10/28 ادامه
204310 پونک آپارتمان فروش 60 1 2,150,000,000ریال 35,833,330ریال 1395/10/28 ادامه
204208 پونک آپارتمان فروش 67 2 2,814,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204201 پونک آپارتمان فروش 87 2 4,960,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29