فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:11,681

کاربران حاضر:192

 
 

خرید و فروش آپارتمان در ونک

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
374531 پونک آپارتمان فروش 53 1 4,929,000,000ریال 93,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374030 پونک آپارتمان فروش 108 2 9,500,000,000ریال 87,962,960ریال 1396/12/24 ادامه
374004 ونک آپارتمان فروش 200 4 14,000,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
373920 ونک آپارتمان فروش 80 2 7,500,000,000ریال 1396/12/23 ادامه
373990 پونک آپارتمان فروش 132 3 9,500,000,000ریال 71,969,700ریال 1396/12/23 ادامه
373977 پونک آپارتمان فروش 68 2 5,350,000,000ریال 78,676,470ریال 1396/12/23 ادامه
373922 ونک آپارتمان فروش 121 2 8,500,000,000ریال 70,247,930ریال 1396/12/23 ادامه
373705 پونک آپارتمان فروش 115 3 9,000,000,000ریال 78,260,870ریال 1396/12/23 ادامه
373663 ونک آپارتمان فروش 75 1 7,125,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/12/22 ادامه
373592 پونک آپارتمان فروش 80 2 7,000,000,000ریال 87,500,000ریال 1396/12/22 ادامه
373589 پونک آپارتمان فروش 71 2 4,800,000,000ریال 67,605,630ریال 1396/12/22 ادامه
373569 پونک آپارتمان فروش 60 1 4,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/12/22 ادامه
373397 پونک آپارتمان فروش 78 2 7,300,000,000ریال 93,589,740ریال 1396/12/22 ادامه
373354 ونک آپارتمان فروش 150 3 12,750,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/22 ادامه
373352 ونک آپارتمان فروش 194 3 11,640,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/12/22 ادامه
373339 ونک آپارتمان فروش 78 2 7,850,000,000ریال 100,641,030ریال 1396/12/21 ادامه
373083 پونک آپارتمان فروش 115 3 10,695,000,000ریال 93,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
373081 پونک آپارتمان فروش 105 2 12,180,000,000ریال 116,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372983 پونک آپارتمان فروش 78 2 5,400,000,000ریال 69,230,770ریال 1396/12/20 ادامه
372981 پونک آپارتمان فروش 59 2 3,800,000,000ریال 64,406,780ریال 1396/12/20 ادامه
372978 پونک آپارتمان فروش 88 2 7,500,000,000ریال 85,227,270ریال 1396/12/20 ادامه
372947 پونک آپارتمان فروش 105 2 8,925,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372786 پونک آپارتمان فروش 73 2 5,700,000,000ریال 78,082,190ریال 1396/12/20 ادامه
372693 پونک آپارتمان فروش 127 2 1396/12/19 ادامه
372672 ونک آپارتمان فروش 112 2 9,000,000,000ریال 80,357,140ریال 1396/12/19 ادامه
372448 ونک آپارتمان فروش 100 2 8,500,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/17 ادامه
372354 پونک آپارتمان فروش 64 2 4,500,000,000ریال 70,312,500ریال 1396/12/16 ادامه
372046 پونک آپارتمان فروش 75 1 5,250,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/12/15 ادامه
372045 پونک آپارتمان فروش 110 2 5,000,000,000ریال 1396/12/15 ادامه
371825 پونک آپارتمان فروش 120 2 14,400,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/12/15 ادامه
371823 پونک آپارتمان فروش 124 2 11,160,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/12/15 ادامه
371822 پونک آپارتمان فروش 130 3 9,425,000,000ریال 72,500,000ریال 1396/12/15 ادامه
371751 ونک آپارتمان فروش 74 2 7,800,000,000ریال 105,405,410ریال 1396/12/14 ادامه
371751 ونک آپارتمان فروش 71 7,800,000,000ریال 105,405,410ریال 1396/12/14 ادامه
371722 پونک آپارتمان فروش 77 2 6,853,000,000ریال 89,000,000ریال 1396/12/14 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29