فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:10,454

کاربران حاضر:237

 
 

خرید و فروش آپارتمان در ونک

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
269928 پونک آپارتمان فروش 165 3 13,530,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
269917 ونک آپارتمان فروش 150 3 16,500,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
269780 پونک آپارتمان فروش 136 3 9,790,000,000ریال 71,900,000ریال 1396/04/04 ادامه
268488 پونک آپارتمان فروش 125 10,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268477 پونک پيش فروش فروش 114 3 10,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268361 ونک آپارتمان فروش 158 3 13,430,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268308 پونک آپارتمان فروش 185 4 8,000,000,000ریال 43,243,240ریال 1396/04/01 ادامه
268299 ونک آپارتمان فروش 130 3 9,750,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268561 پونک آپارتمان فروش 130 3 10,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268553 پونک پيش فروش فروش 130 2 10,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267878 ونک آپارتمان فروش 0 300,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267820 پونک پيش فروش فروش 110 2 80,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267510 پونک آپارتمان فروش 62 2 5,600,000,000ریال 90,322,580ریال 1396/03/31 ادامه
267490 پونک آپارتمان فروش 66 2 2,970,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267483 پونک آپارتمان فروش 75 2 3,375,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267456 پونک آپارتمان فروش 63 1 4,221,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267384 ونک آپارتمان فروش 82 1 5,576,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267738 ونک آپارتمان فروش 182 3 16,380,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267737 ونک آپارتمان فروش 235 4 17,625,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267709 پونک آپارتمان فروش 101 3 8,585,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267709 پونک آپارتمان فروش 130 3 8,585,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267709 پونک آپارتمان فروش 118 3 8,585,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267675 پونک آپارتمان فروش 130 3 11,050,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267672 پونک آپارتمان فروش 118 3 10,030,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267608 ونک آپارتمان فروش 150 3 12,750,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267587 ونک آپارتمان فروش 169 3 10,309,000,000ریال 61,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267654 پونک آپارتمان فروش 0 11,500,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267159 ونک آپارتمان فروش 320 4 400,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267159 ونک آپارتمان فروش 320 4 400,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
266985 ونک آپارتمان فروش 125 2 17,500,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
266969 ونک آپارتمان فروش 0 2 20,100,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
266900 پونک آپارتمان فروش 145 3 11,890,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266841 پونک آپارتمان فروش 64 2 3,700,000,000ریال 57,812,500ریال 1396/03/30 ادامه
266703 پونک آپارتمان فروش 69 2 3,000,000,000ریال 43,478,260ریال 1396/03/30 ادامه
266442 ونک آپارتمان فروش 175 3 21,875,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29