فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:39,353

کاربران حاضر:194

 
 

خرید و فروش آپارتمان در جردن

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
374070 جردن آفریقا آپارتمان فروش 270 4 33,750,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
373999 جردن آفریقا آپارتمان فروش 142 3 14,000,000,000ریال 98,591,550ریال 1396/12/24 ادامه
373419 جردن آفریقا آپارتمان فروش 260 4 22,100,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/22 ادامه
372187 جردن آفریقا آپارتمان فروش 200 3 29,000,000,000ریال 145,000,000ریال 1396/12/15 ادامه
371874 جردن آفریقا آپارتمان فروش 183 3 21,960,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/12/15 ادامه
371564 جردن آفریقا آپارتمان فروش 208 3 1396/12/14 ادامه
369979 جردن آفریقا آپارتمان فروش 140 2 17,500,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/12/07 ادامه
369401 جردن آفریقا آپارتمان فروش 145 2 18,850,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/12/03 ادامه
369209 جردن آفریقا آپارتمان فروش 126 2 13,860,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/12/03 ادامه
369205 جردن آفریقا آپارتمان فروش 86 2 11,000,000,000ریال 127,906,980ریال 1396/12/03 ادامه
368889 جردن آفریقا آپارتمان فروش 155 3 21,700,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/12/02 ادامه
368545 جردن آفریقا آپارتمان فروش 157 3 14,915,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/11/30 ادامه
367852 جردن آفریقا آپارتمان فروش 280 5 28,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/11/26 ادامه
367783 جردن آفریقا آپارتمان فروش 69 1 7,900,000,000ریال 114,492,750ریال 1396/11/26 ادامه
367521 جردن آفریقا آپارتمان فروش 100 2 10,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/11/25 ادامه
367520 جردن آفریقا آپارتمان فروش 76 1 9,700,000,000ریال 127,631,580ریال 1396/11/25 ادامه
367515 جردن آفریقا آپارتمان فروش 135 2 12,420,000,000ریال 92,000,000ریال 1396/11/24 ادامه
367112 جردن آفریقا آپارتمان فروش 81 2 8,910,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/11/23 ادامه
366776 جردن آفریقا آپارتمان فروش 170 3 18,300,000,000ریال 107,647,060ریال 1396/11/23 ادامه
366775 جردن آفریقا آپارتمان فروش 145 2 17,400,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/11/23 ادامه
366774 جردن آفریقا آپارتمان فروش 120 2 16,500,000,000ریال 137,500,000ریال 1396/11/23 ادامه
366767 جردن آفریقا آپارتمان فروش 143 3 18,447,000,000ریال 129,000,000ریال 1396/11/23 ادامه
366766 جردن آفریقا آپارتمان فروش 195 3 17,500,000,000ریال 89,743,590ریال 1396/11/23 ادامه
366765 جردن آفریقا آپارتمان فروش 105 2 13,650,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/11/23 ادامه
366468 جردن آفریقا آپارتمان فروش 215 3 27,950,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/11/19 ادامه
366467 جردن آفریقا آپارتمان فروش 270 4 23,220,000,000ریال 86,000,000ریال 1396/11/19 ادامه
366459 جردن آفریقا آپارتمان فروش 128 2 9,600,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/11/19 ادامه
366458 جردن آفریقا آپارتمان فروش 70 1 8,400,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/11/19 ادامه
366448 جردن آفریقا آپارتمان فروش 161 2 12,075,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/11/19 ادامه
364810 جردن آفریقا آپارتمان فروش 137 3 17,810,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/11/11 ادامه
364409 جردن آفریقا آپارتمان فروش 330 4 1396/11/11 ادامه
364380 جردن آفریقا آپارتمان فروش 192 3 17,000,000,000ریال 88,541,670ریال 1396/11/11 ادامه
363972 جردن آفریقا آپارتمان فروش 85 2 10,625,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/11/10 ادامه
363971 جردن آفریقا آپارتمان فروش 75 1 9,150,000,000ریال 122,000,000ریال 1396/11/10 ادامه
363679 جردن آفریقا آپارتمان فروش 165 3 20,625,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/11/08 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29