فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:32,773

کاربران حاضر:212

 
 

خرید و فروش آپارتمان در جردن

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
240930 جردن آفریقا آپارتمان فروش 182 3 14,560,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240929 جردن آفریقا آپارتمان فروش 180 2 15,300,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240450 جردن آپارتمان فروش 140 3 18,200,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240096 جردن آفریقا آپارتمان فروش 233 3 23,300,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
240092 جردن آفریقا آپارتمان فروش 124 3 11,000,000,000ریال 88,709,680ریال 1396/02/02 ادامه
239946 جردن آپارتمان فروش 100 2 7,800,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239659 جردن آپارتمان فروش 77 1 9,240,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
238744 جردن آپارتمان فروش 140 2 13,300,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238367 جردن آفریقا آپارتمان فروش 150 3 21,000,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
238367 جردن آفریقا آپارتمان فروش 180 3 21,000,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
238246 جردن آفریقا آپارتمان فروش 90 2 9,900,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
238188 جردن آفریقا آپارتمان فروش 80 2 11,200,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
238188 جردن آفریقا آپارتمان فروش 100 2 11,200,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
237801 جردن آفریقا آپارتمان فروش 164 3 12,300,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237772 جردن آپارتمان فروش 126 3 15,120,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237724 جردن آپارتمان فروش 0 60,000,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
236939 جردن آفریقا آپارتمان فروش 145 2 14,210,000,000ریال 98,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
236935 جردن آفریقا آپارتمان فروش 80 2 9,520,000,000ریال 119,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
236935 جردن آفریقا آپارتمان فروش 70 1 9,520,000,000ریال 119,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
236903 جردن آفریقا آپارتمان فروش 134 3 11,000,000,000ریال 82,089,550ریال 1396/01/24 ادامه
236406 جردن آپارتمان فروش 145 2 14,210,000,000ریال 98,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
236388 جردن آپارتمان فروش 130 3 10,140,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235956 جردن آفریقا آپارتمان فروش 145 2 20,300,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235875 جردن آفریقا آپارتمان فروش 135 3 10,125,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235941 جردن آپارتمان فروش 111 3 1,900,000,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235424 جردن آفریقا آپارتمان فروش 458 4 91,600,000,000ریال 200,000,000ریال 1396/01/21 ادامه
235296 جردن آفریقا آپارتمان فروش 260 4 19,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
235293 جردن آفریقا آپارتمان فروش 120 2 12,600,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
235293 جردن آفریقا آپارتمان فروش 115 2 12,600,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
235252 جردن آفریقا آپارتمان فروش 145 2 20,300,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
235165 جردن آپارتمان فروش 145 3 13,900,000,000ریال 95,862,070ریال 1396/01/20 ادامه
235152 جردن آپارتمان فروش 135 2 9,315,000,000ریال 69,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
235113 جردن آپارتمان فروش 120 2 10,200,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
234814 جردن آپارتمان فروش 135 3 10,124,999,680ریال 75,000,000ریال 1396/01/19 ادامه
234501 جردن آفریقا آپارتمان فروش 180 3 15,300,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/01/17 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29