فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:40,256

کاربران حاضر:264

 
 

خرید و فروش آپارتمان در جردن

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
384990 جردن آفریقا آپارتمان فروش 320 4 50,000,000,000ریال 1397/02/29 ادامه
384989 جردن آفریقا آپارتمان فروش 143 3 10,000,000,000ریال 69,930,070ریال 1397/02/29 ادامه
384754 جردن آفریقا آپارتمان فروش 120 2 21,000,000,000ریال 175,000,000ریال 1397/02/27 ادامه
384753 جردن آفریقا آپارتمان فروش 153 3 26,010,000,000ریال 170,000,000ریال 1397/02/27 ادامه
384707 جردن آفریقا آپارتمان فروش 280 5 36,400,000,000ریال 130,000,000ریال 1397/02/26 ادامه
384430 جردن آفریقا آپارتمان فروش 132 3 16,962,000,000ریال 128,500,000ریال 1397/02/25 ادامه
384415 جردن آفریقا آپارتمان فروش 140 2 17,500,000,000ریال 125,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
383216 جردن آفریقا آپارتمان فروش 142 3 14,000,000,000ریال 98,591,550ریال 1397/02/20 ادامه
383051 جردن آفریقا آپارتمان فروش 103 2 16,750,000,000ریال 162,621,360ریال 1397/02/20 ادامه
382737 جردن آفریقا آپارتمان فروش 137 3 20,550,000,000ریال 150,000,000ریال 1397/02/18 ادامه
382002 جردن آفریقا آپارتمان فروش 170 3 22,950,000,000ریال 135,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
382001 جردن آفریقا آپارتمان فروش 120 2 16,560,000,000ریال 138,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
381551 جردن آفریقا آپارتمان فروش 215 3 30,100,000,000ریال 140,000,000ریال 1397/02/13 ادامه
380960 جردن آفریقا آپارتمان فروش 300 4 24,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1397/02/11 ادامه
380632 جردن آفریقا آپارتمان فروش 170 3 28,800,000,000ریال 169,411,760ریال 1397/02/10 ادامه
380582 جردن آفریقا آپارتمان فروش 220 4 16,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1397/02/10 ادامه
380318 جردن آفریقا آپارتمان فروش 198 3 150,000,000ریال 1397/02/09 ادامه
380129 جردن آفریقا آپارتمان فروش 242 3 50,820,000,000ریال 210,000,000ریال 1397/02/08 ادامه
380128 جردن آفریقا آپارتمان فروش 368 4 77,280,000,000ریال 210,000,000ریال 1397/02/08 ادامه
380118 جردن آفریقا آپارتمان فروش 76 1 10,260,000,000ریال 135,000,000ریال 1397/02/08 ادامه
379215 جردن آفریقا آپارتمان فروش 141 2 1397/02/05 ادامه
379768 جردن آفریقا آپارتمان فروش 156 3 21,060,000,000ریال 135,000,000ریال 1397/02/05 ادامه
379546 جردن آفریقا آپارتمان فروش 148 3 13,320,000,000ریال 90,000,000ریال 1397/02/04 ادامه
379176 جردن آفریقا آپارتمان فروش 104 2 15,600,000,000ریال 150,000,000ریال 1397/02/04 ادامه
378824 جردن آفریقا آپارتمان فروش 91 2 14,105,000,000ریال 155,000,000ریال 1397/02/03 ادامه
378092 جردن آفریقا آپارتمان فروش 160 3 21,600,000,000ریال 135,000,000ریال 1397/01/30 ادامه
376982 جردن آفریقا آپارتمان فروش 179 3 17,500,000,000ریال 97,765,360ریال 1397/01/27 ادامه
376948 جردن آفریقا آپارتمان فروش 250 3 25,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1397/01/27 ادامه
376385 جردن آفریقا آپارتمان فروش 550 5 1397/01/22 ادامه
375981 جردن آفریقا آپارتمان فروش 130 3 10,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1397/01/20 ادامه
375302 جردن آفریقا آپارتمان فروش 140 3 13,300,000,000ریال 95,000,000ریال 1397/01/16 ادامه
375222 جردن آفریقا آپارتمان فروش 87 2 10,614,000,000ریال 122,000,000ریال 1397/01/14 ادامه
374944 جردن آفریقا آپارتمان فروش 200 3 31,000,000,000ریال 155,000,000ریال 1397/01/14 ادامه
374723 جردن آفریقا آپارتمان فروش 233 3 1397/01/07 ادامه
374070 جردن آفریقا آپارتمان فروش 270 4 33,750,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29