فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:38,461

کاربران حاضر:192

 
 

خرید و فروش آپارتمان در جردن

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360530 جردن آفریقا آپارتمان فروش 188 3 24,816,000,000ریال 132,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360530 جردن آفریقا آپارتمان فروش 156 3 24,816,000,000ریال 132,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360274 جردن آفریقا آپارتمان فروش 100 2 7,800,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360068 جردن آپارتمان فروش 0 250,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359931 جردن آفریقا آپارتمان فروش 233 3 23,300,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359887 جردن آفریقا آپارتمان فروش 160 3 14,400,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359484 جردن آپارتمان فروش 0 350,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
358856 جردن آپارتمان فروش 270 4 120,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358849 جردن آپارتمان فروش 160 3 120,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359346 جردن آپارتمان فروش 183 3 21,045,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359336 جردن آپارتمان فروش 156 3 17,160,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359334 جردن آپارتمان فروش 155 3 20,150,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359203 جردن آفریقا آپارتمان فروش 161 3 14,490,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358694 جردن آپارتمان فروش 0 750,000,000ریال 1396/10/23 ادامه
358643 جردن آفریقا آپارتمان فروش 240 3 18,960,000,000ریال 79,000,000ریال 1396/10/23 ادامه
358642 جردن آفریقا آپارتمان فروش 174 3 19,140,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/10/23 ادامه
358641 جردن آفریقا آپارتمان فروش 155 3 20,150,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/10/23 ادامه
358632 جردن آفریقا آپارتمان فروش 160 3 19,200,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/10/23 ادامه
358553 جردن آفریقا آپارتمان فروش 159 3 12,402,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358548 جردن آفریقا آپارتمان فروش 69 1 7,900,000,000ریال 114,492,750ریال 1396/10/21 ادامه
358543 جردن آفریقا آپارتمان فروش 86 2 11,610,000,000ریال 135,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358543 جردن آفریقا آپارتمان فروش 96 2 11,610,000,000ریال 135,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358543 جردن آفریقا آپارتمان فروش 91 2 11,610,000,000ریال 135,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358012 جردن آپارتمان فروش 0 420,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
358283 جردن آفریقا آپارتمان فروش 164 3 13,940,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357878 جردن آپارتمان فروش 0 1396/10/20 ادامه
357815 جردن آفریقا آپارتمان فروش 111 2 12,987,000,000ریال 117,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357534 جردن آفریقا آپارتمان فروش 200 4 30,000,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/10/19 ادامه
357499 جردن آفریقا آپارتمان فروش 100 2 14,000,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/10/19 ادامه
356922 جردن آپارتمان فروش 0 60,000,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356806 جردن آفریقا آپارتمان فروش 112 2 12,096,000,000ریال 108,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356804 جردن آفریقا آپارتمان فروش 147 3 12,789,000,000ریال 87,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356948 جردن آپارتمان فروش 0 300,000,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356270 جردن آفریقا آپارتمان فروش 140 18,200,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/10/16 ادامه
356269 جردن آفریقا آپارتمان فروش 162 3 16,200,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/10/16 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29