فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:35,073

کاربران حاضر:132

 
 

خرید و فروش آپارتمان در جردن

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
296408 جردن آفریقا آپارتمان فروش 327 4 27,795,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/05/30 ادامه
296405 جردن آفریقا آپارتمان فروش 115 2 12,650,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/05/30 ادامه
296345 جردن آفریقا آپارتمان فروش 135 3 10,125,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296247 جردن آپارتمان فروش 0 1,900,000,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296100 جردن آپارتمان فروش 200 4 15,600,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
295052 جردن آفریقا آپارتمان فروش 180 3 19,800,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/05/26 ادامه
295050 جردن آفریقا آپارتمان فروش 125 2 12,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/05/26 ادامه
295047 جردن آفریقا آپارتمان فروش 90 2 9,900,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/05/26 ادامه
294917 جردن آفریقا آپارتمان فروش 41 1 3,000,000,000ریال 73,170,730ریال 1396/05/26 ادامه
294976 جردن آپارتمان فروش 0 500,000,000,000ریال 1396/05/26 ادامه
294663 جردن آفریقا آپارتمان فروش 195 3 25,350,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/05/26 ادامه
294634 جردن آپارتمان فروش 220 4 16,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/05/26 ادامه
294378 جردن آپارتمان فروش 147 3 12,789,000,000ریال 87,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294043 جردن آپارتمان فروش 1000 50 162,000,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293974 جردن آفریقا آپارتمان فروش 100 2 14,000,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293974 جردن آفریقا آپارتمان فروش 100 2 14,000,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293972 جردن آفریقا آپارتمان فروش 147 2 11,760,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
292462 جردن آپارتمان فروش 120 2 9,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
292464 جردن آپارتمان فروش 0 180,000,000,000ریال 180,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
292599 جردن آپارتمان فروش 260 220,000,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
292575 جردن آپارتمان فروش 0 153,750,000,000ریال 250,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
292574 جردن آپارتمان فروش 81 2 9,315,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
292558 جردن آپارتمان فروش 145 2 14,210,000,000ریال 98,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
291943 جردن آپارتمان فروش 0 1396/05/22 ادامه
291872 جردن آپارتمان فروش 75 1 7,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/05/21 ادامه
290833 جردن آپارتمان فروش 0 190,000,000ریال 1396/05/21 ادامه
291416 جردن آپارتمان فروش 0 150,000,000,000ریال 1396/05/21 ادامه
291367 جردن آپارتمان فروش 156 3 17,160,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/05/19 ادامه
291284 جردن آپارتمان فروش 142 3 12,993,000,000ریال 91,500,000ریال 1396/05/19 ادامه
290813 جردن آپارتمان فروش 0 450,000,000ریال 1396/05/19 ادامه
290704 جردن آفریقا آپارتمان فروش 134 3 10,720,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/05/19 ادامه
290596 جردن آپارتمان فروش 0 300,000,000,000ریال 1396/05/18 ادامه
289573 جردن آپارتمان فروش 0 300,000,000ریال 1396/05/17 ادامه
289572 جردن آپارتمان فروش 0 180,000,000ریال 1396/05/17 ادامه
289503 جردن آپارتمان فروش 174 3 1396/05/17 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29