فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:31,907

کاربران حاضر:999

 
 

خرید و فروش آپارتمان در جردن

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
230569 جردن آفریقا آپارتمان فروش 97 2 8,245,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/28 ادامه
231087 جردن آفریقا آپارتمان فروش 105 2 9,975,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/12/26 ادامه
230834 جردن آفریقا آپارتمان فروش 126 3 15,120,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/12/25 ادامه
230834 جردن آفریقا آپارتمان فروش 137 3 15,120,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/12/25 ادامه
229982 جردن آپارتمان فروش 97 2 120,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230327 جردن آفریقا آپارتمان فروش 70 1 8,125,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230327 جردن آفریقا آپارتمان فروش 65 1 8,125,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230284 جردن آفریقا آپارتمان فروش 86 2 7,000,000,000ریال 81,395,350ریال 1395/12/24 ادامه
228509 جردن آفریقا آپارتمان فروش 56 1 5,880,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228087 جردن آپارتمان فروش 60 1 507,200,000,000ریال 320,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228069 جردن آپارتمان فروش 1100 8 220,000,000,000ریال 400,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228040 جردن آفریقا آپارتمان فروش 146 3 9,636,000,000ریال 66,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227471 جردن آفریقا آپارتمان فروش 180 3 19,800,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
226035 جردن آفریقا آپارتمان فروش 132 2 8,976,000,000ریال 68,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225127 جردن آپارتمان فروش 115 2 1395/12/11 ادامه
224997 جردن آفریقا آپارتمان فروش 197 3 24,034,000,000ریال 122,000,000ریال 1395/12/10 ادامه
224430 جردن آفریقا آپارتمان فروش 75 1 7,875,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/12/09 ادامه
224429 جردن آفریقا آپارتمان فروش 90 2 9,450,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/12/09 ادامه
224350 جردن آپارتمان فروش 100 2 7,800,000,000ریال 78,000,000ریال 1395/12/09 ادامه
223414 جردن آپارتمان فروش 200 3 200,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223379 جردن آفریقا آپارتمان فروش 115 2 1395/12/08 ادامه
222622 جردن آفریقا آپارتمان فروش 350 5 225,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
223069 جردن آفریقا آپارتمان فروش 186 3 15,810,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
223018 جردن آپارتمان فروش 128 2 10,000,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
222487 جردن آفریقا آپارتمان فروش 220 4 23,100,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
222485 جردن آفریقا آپارتمان فروش 166 3 16,275,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
222485 جردن آفریقا آپارتمان فروش 155 3 16,275,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
222485 جردن آفریقا آپارتمان فروش 128 2 16,275,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
222434 جردن آپارتمان فروش 140 2 12,600,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
221873 جردن آفریقا آپارتمان فروش 164 3 14,760,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
221815 جردن آپارتمان فروش 150 3 13,095,000,000ریال 87,300,000ریال 1395/12/03 ادامه
221208 جردن آفریقا آپارتمان فروش 130 2 9,360,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
220404 جردن آفریقا آپارتمان فروش 90 2 11,700,000,000ریال 130,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
220404 جردن آفریقا آپارتمان فروش 140 3 11,700,000,000ریال 130,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
220401 جردن آفریقا آپارتمان فروش 110 2 13,750,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29