فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:30,857

کاربران حاضر:389

 
 

خرید و فروش آپارتمان در جردن

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
219722 جردن آفریقا آپارتمان فروش 140 2 12,600,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219721 جردن آفریقا آپارتمان فروش 183 3 14,640,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219587 جردن آپارتمان فروش 146 3 12,410,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219158 جردن آفریقا آپارتمان فروش 164 3 13,448,000,000ریال 82,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
219157 جردن آفریقا آپارتمان فروش 140 3 15,400,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218680 جردن آپارتمان فروش 150 3 155,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218676 جردن آپارتمان فروش 500 8 220,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218509 جردن آفریقا آپارتمان فروش 135 3 11,000,000,000ریال 81,481,480ریال 1395/11/27 ادامه
218508 جردن آفریقا آپارتمان فروش 161 3 11,270,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218506 جردن آفریقا آپارتمان فروش 150 3 13,095,000,000ریال 87,300,000ریال 1395/11/27 ادامه
218194 جردن آپارتمان فروش 123 3 8,000,000,000ریال 65,040,650ریال 1395/11/26 ادامه
217865 جردن آفریقا آپارتمان فروش 166 3 15,272,000,000ریال 92,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217864 جردن آفریقا آپارتمان فروش 160 3 17,280,000,000ریال 108,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217862 جردن آفریقا آپارتمان فروش 200 4 30,000,000,000ریال 150,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217800 جردن آپارتمان فروش 161 3 11,270,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217794 جردن آپارتمان فروش 115 1 18,000,000,000ریال 156,500,000ریال 1395/11/25 ادامه
217791 جردن آپارتمان فروش 140 2 12,600,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217780 جردن آپارتمان فروش 135 3 11,000,000,000ریال 81,400,000ریال 1395/11/25 ادامه
217744 جردن آپارتمان فروش 155 3 13,175,000,320ریال 85,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217165 جردن آپارتمان فروش 100 2 14,000,000,000ریال 140,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
217138 جردن آفریقا آپارتمان فروش 120 2 10,200,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
217137 جردن آفریقا آپارتمان فروش 154 3 13,860,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
217088 جردن آفریقا آپارتمان فروش 143 3 18,590,000,000ریال 130,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
215912 جردن آپارتمان فروش 123 3 8,000,000,000ریال 65,040,650ریال 1395/11/21 ادامه
216186 جردن آفریقا آپارتمان فروش 105 2 13,125,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216040 جردن آفریقا آپارتمان فروش 161 3 11,270,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
215587 جردن آفریقا آپارتمان فروش 100 2 14,000,000,000ریال 140,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215547 جردن آفریقا آپارتمان فروش 274 4 21,372,000,000ریال 78,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
214810 جردن آپارتمان فروش 110 2 13,750,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
213975 جردن آفریقا آپارتمان فروش 146 3 12,410,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/11/18 ادامه
213974 جردن آفریقا آپارتمان فروش 150 3 11,250,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/18 ادامه
213516 جردن آپارتمان فروش 250 180,000,000ریال 1395/11/18 ادامه
213512 جردن آپارتمان فروش 0 28 210,000,000ریال 1395/11/18 ادامه
213333 جردن آفریقا آپارتمان فروش 93 2 12,090,000,000ریال 130,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
213333 جردن آفریقا آپارتمان فروش 109 12,090,000,000ریال 130,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29