فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:36,974

کاربران حاضر:337

 
 

خرید و فروش آپارتمان در جردن

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
324638 جردن آفریقا آپارتمان فروش 156 3 17,940,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324052 جردن آفریقا آپارتمان فروش 160 3 19,200,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324050 جردن آفریقا آپارتمان فروش 155 2 15,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323582 جردن آپارتمان فروش 0 195,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323951 جردن آفریقا آپارتمان فروش 170 3 15,300,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323560 جردن آپارتمان فروش 0 250,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323469 جردن آفریقا آپارتمان فروش 140 3 16,100,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323239 جردن آپارتمان فروش 105 2 12,600,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322723 جردن آپارتمان فروش 0 210,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322785 جردن آپارتمان فروش 0 220,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323128 جردن آپارتمان فروش 156 3 17,160,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322578 جردن آفریقا آپارتمان فروش 165 3 18,150,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322444 جردن آفریقا آپارتمان فروش 123 3 9,680,000,000ریال 78,699,190ریال 1396/07/23 ادامه
322275 جردن آپارتمان فروش 130 3 10,140,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322261 جردن آپارتمان فروش 130 2 9,360,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322247 جردن آپارتمان فروش 132 2 8,976,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322234 جردن آپارتمان فروش 135 3 10,124,999,680ریال 75,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322023 جردن آپارتمان فروش 0 210,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
321962 جردن آپارتمان فروش 105 2 1396/07/23 ادامه
322020 جردن آپارتمان فروش 0 220,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
321875 جردن آپارتمان فروش 1520 24 183,000,000,000ریال 1396/07/22 ادامه
321863 جردن آپارتمان فروش 0 153,750,000,000ریال 250,000,000ریال 1396/07/22 ادامه
321862 جردن آپارتمان فروش 0 180,000,000,000ریال 180,000,000ریال 1396/07/22 ادامه
321707 جردن آپارتمان فروش 1000 20 100,000,000,000ریال 1396/07/22 ادامه
321175 جردن آپارتمان فروش 174 3 1396/07/20 ادامه
321307 جردن آپارتمان فروش 0 180,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
320680 جردن آپارتمان فروش 200 4 15,600,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
320603 جردن آفریقا آپارتمان فروش 180 3 13,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
320368 جردن آپارتمان فروش 0 220,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
320218 جردن آپارتمان فروش 0 60,000,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
319729 جردن آپارتمان فروش 0 170,000,000ریال 1396/07/17 ادامه
319711 جردن آپارتمان فروش 0 180,000,000ریال 1396/07/17 ادامه
319703 جردن آپارتمان فروش 0 200,000,000ریال 1396/07/17 ادامه
319342 جردن آپارتمان فروش 0 180,000,000ریال 1396/07/16 ادامه
319337 جردن آپارتمان فروش 0 500,000,000ریال 1396/07/16 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29