فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:34,016

کاربران حاضر:367

 
 

خرید و فروش آپارتمان در جردن

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
268389 جردن آپارتمان فروش 145 2 14,210,000,000ریال 98,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268385 جردن آپارتمان فروش 90 2 11,000,000,000ریال 122,200,000ریال 1396/04/01 ادامه
268368 جردن آپارتمان فروش 145 2 14,210,000,000ریال 98,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268311 جردن آپارتمان فروش 156 3 17,160,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268629 جردن آفریقا آپارتمان فروش 180 3 19,800,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267745 جردن آفریقا آپارتمان فروش 191 3 16,426,000,000ریال 86,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267634 جردن آپارتمان فروش 105 2 13,125,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267060 جردن آپارتمان فروش 0 1396/03/31 ادامه
266793 جردن آپارتمان فروش 191 3 16,426,000,000ریال 86,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266347 جردن آفریقا آپارتمان فروش 120 2 13,200,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266248 جردن آفریقا آپارتمان فروش 161 3 11,270,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
265934 جردن آپارتمان فروش 0 400,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
265715 جردن آفریقا آپارتمان فروش 130 3 10,140,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
265647 جردن آپارتمان فروش 120 2 13,200,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265597 جردن آپارتمان فروش 120 2 13,200,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265546 جردن آفریقا آپارتمان فروش 166 3 2,800,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265546 جردن آفریقا آپارتمان فروش 155 3 2,800,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265546 جردن آفریقا آپارتمان فروش 28 2 2,800,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265763 جردن آفریقا آپارتمان فروش 110 2 13,750,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265321 جردن آپارتمان فروش 150 2 18,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265257 جردن آپارتمان فروش 130 2 9,360,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
264570 جردن آپارتمان فروش 0 250,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
265000 جردن آفریقا آپارتمان فروش 171 3 15,390,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
264822 جردن آپارتمان فروش 110 2 13,750,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
264863 جردن آپارتمان فروش 155 3 13,175,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/25 ادامه
264415 جردن آپارتمان فروش 130 2 11,700,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/03/25 ادامه
264411 جردن آپارتمان فروش 134 2 10,050,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/03/25 ادامه
264355 جردن آپارتمان فروش 145 2 14,210,000,000ریال 98,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
263048 جردن آفریقا آپارتمان فروش 145 2 14,210,000,000ریال 98,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
260979 جردن آفریقا آپارتمان فروش 270 4 1396/03/22 ادامه
261498 جردن آپارتمان فروش 0 500,000,000,000ریال 1396/03/22 ادامه
261494 جردن آپارتمان فروش 0 315,000,000,000ریال 420,000,000ریال 1396/03/22 ادامه
261465 جردن آپارتمان فروش 1000 50 162,000,000,000ریال 1396/03/22 ادامه
260891 جردن آفریقا آپارتمان فروش 198 3 24,156,000,000ریال 122,000,000ریال 1396/03/22 ادامه
260891 جردن آفریقا آپارتمان فروش 145 3 24,156,000,000ریال 122,000,000ریال 1396/03/22 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29