فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:26,785

کاربران حاضر:215

 
 

خرید و فروش آپارتمان در قلهک

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360885 قلهک آپارتمان فروش 96 2 8,160,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/27 ادامه
361115 قلهک آپارتمان فروش 52 1 4,500,000,000ریال 86,538,460ریال 1396/10/27 ادامه
360613 قلهک آپارتمان فروش 135 3 14,175,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
358540 قلهک آپارتمان فروش 66 2 4,950,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358159 قلهک آپارتمان فروش 155 3 11,780,000,000ریال 76,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
358362 قلهک آپارتمان فروش 195 4 12,675,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357980 قلهک آپارتمان فروش 0 180,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
356481 قلهک آپارتمان فروش 0 170,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
355464 قلهک آپارتمان فروش 116 2 7,540,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355557 قلهک آپارتمان فروش 164 3 12,636,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355557 قلهک آپارتمان فروش 162 3 12,636,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355043 قلهک آپارتمان فروش 164 3 12,792,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/10/11 ادامه
354707 قلهک آپارتمان فروش 162 3 12,636,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/10/10 ادامه
354085 قلهک آپارتمان فروش 0 88,000,000ریال 1396/10/09 ادامه
353765 قلهک آپارتمان فروش 111 2 7,500,000,000ریال 67,567,570ریال 1396/10/07 ادامه
353764 قلهک آپارتمان فروش 111 2 7,500,000,000ریال 67,567,570ریال 1396/10/07 ادامه
352471 قلهک آپارتمان فروش 0 10,000,000,000ریال 1396/10/04 ادامه
352455 قلهک آپارتمان فروش 0 10,800,000,000ریال 1396/10/04 ادامه
351965 قلهک آپارتمان فروش 0 125,000,000ریال 1396/10/04 ادامه
351807 قلهک آپارتمان فروش 158 3 10,500,000,000ریال 66,455,700ریال 1396/10/03 ادامه
351770 قلهک آپارتمان فروش 81 2 6,600,000,000ریال 81,481,480ریال 1396/10/03 ادامه
351440 قلهک آپارتمان فروش 135 2 10,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/10/03 ادامه
350590 قلهک آپارتمان فروش 0 160,000,000ریال 1396/09/29 ادامه
349919 قلهک آپارتمان فروش 176 3 14,995,200,000ریال 85,200,000ریال 1396/09/28 ادامه
349744 قلهک آپارتمان فروش 116 2 9,860,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/09/27 ادامه
349357 قلهک آپارتمان فروش 0 115,000,000ریال 1396/09/27 ادامه
348846 قلهک آپارتمان فروش 96 2 8,160,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/09/25 ادامه
348236 قلهک آپارتمان فروش 220 3 28,600,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/09/23 ادامه
348236 قلهک آپارتمان فروش 205 3 28,600,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/09/23 ادامه
347815 قلهک آپارتمان فروش 90 2 7,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/09/22 ادامه
346996 قلهک آپارتمان فروش 0 120,000,000ریال 1396/09/22 ادامه
347668 قلهک آپارتمان فروش 121 2 11,495,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/09/22 ادامه
347346 قلهک آپارتمان فروش 89 2 9,790,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/09/21 ادامه
346624 قلهک آپارتمان فروش 170 3 13,260,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/09/21 ادامه
345864 قلهک آپارتمان فروش 95 2 6,700,000,000ریال 70,526,320ریال 1396/09/20 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29