فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:24,440

کاربران حاضر:156

 
 

خرید و فروش آپارتمان در قلهک

 
تعداد رکورد یافت شده : 844
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
281237 قلهک آپارتمان فروش 52 1 3,650,000,000ریال 70,192,310ریال 1396/05/02 ادامه
279974 قلهک آپارتمان فروش 87 2 8,700,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/04/31 ادامه
279003 قلهک آپارتمان فروش 127 3 12,065,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/04/27 ادامه
277534 قلهک آپارتمان فروش 64 1 3,000,000,000ریال 46,875,000ریال 1396/04/25 ادامه
277409 قلهک آپارتمان فروش 66 2 4,500,000,000ریال 68,181,820ریال 1396/04/25 ادامه
277163 قلهک آپارتمان فروش 350 4 160,000,000ریال 1396/04/25 ادامه
276942 قلهک آپارتمان فروش 125 2 11,750,000,000ریال 94,000,000ریال 1396/04/24 ادامه
276301 قلهک آپارتمان فروش 0 120,000,000ریال 1396/04/22 ادامه
276297 قلهک آپارتمان فروش 0 120,000,000ریال 1396/04/22 ادامه
276142 قلهک آپارتمان فروش 90 2 7,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/04/21 ادامه
275225 قلهک آپارتمان فروش 162 3 12,150,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/04/20 ادامه
273898 قلهک آپارتمان فروش 200 3 24,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/04/19 ادامه
273896 قلهک آپارتمان فروش 105 2 8,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/04/19 ادامه
273824 قلهک آپارتمان فروش 116 2 7,540,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/04/18 ادامه
273284 قلهک آپارتمان فروش 150 4 120,000,000ریال 1396/04/18 ادامه
273284 قلهک آپارتمان فروش 35 120,000,000ریال 1396/04/18 ادامه
272754 قلهک آپارتمان فروش 0 32,000,000,000ریال 1396/04/15 ادامه
272666 قلهک آپارتمان فروش 105 2 8,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/04/15 ادامه
272447 قلهک آپارتمان فروش 200 3 120,000,000ریال 1396/04/15 ادامه
272341 قلهک آپارتمان فروش 155 3 11,625,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/04/13 ادامه
272339 قلهک آپارتمان فروش 138 3 9,936,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/04/13 ادامه
272337 قلهک آپارتمان فروش 95 2 7,350,000,000ریال 77,368,420ریال 1396/04/13 ادامه
270246 قلهک آپارتمان فروش 62 1 3,300,000,000ریال 53,225,810ریال 1396/04/08 ادامه
269965 قلهک آپارتمان فروش 0 27,300,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
268496 قلهک آپارتمان فروش 0 10,800,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268350 قلهک آپارتمان فروش 0 10,800,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268313 قلهک آپارتمان فروش 155 3 11,780,000,000ریال 76,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267543 قلهک آپارتمان فروش 83 2 4,399,000,000ریال 53,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267340 قلهک آپارتمان فروش 83 2 4,399,000,000ریال 53,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
266889 قلهک آپارتمان فروش 52 1 3,650,000,000ریال 70,192,310ریال 1396/03/30 ادامه
266836 قلهک آپارتمان فروش 115 2 8,000,000,000ریال 69,565,220ریال 1396/03/30 ادامه
266335 قلهک آپارتمان فروش 70 1 5,040,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266332 قلهک آپارتمان فروش 64 1 3,000,000,000ریال 46,875,000ریال 1396/03/29 ادامه
265911 قلهک آپارتمان فروش 0 125,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
265759 قلهک آپارتمان فروش 100 2 7,900,000,000ریال 79,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25