فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:28,017

کاربران حاضر:272

 
 

خرید و فروش آپارتمان در قلهک

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
384981 قلهک آپارتمان فروش 105 2 8,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1397/02/29 ادامه
384584 قلهک آپارتمان فروش 42 1 4,800,000,000ریال 114,285,710ریال 1397/02/26 ادامه
383284 قلهک آپارتمان فروش 210 3 17,850,000,000ریال 85,000,000ریال 1397/02/22 ادامه
382699 قلهک آپارتمان فروش 143 3 18,590,000,000ریال 130,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382011 قلهک آپارتمان فروش 96 2 10,500,000,000ریال 109,375,000ریال 1397/02/17 ادامه
381019 قلهک آپارتمان فروش 130 3 11,700,000,000ریال 90,000,000ریال 1397/02/11 ادامه
379980 قلهک آپارتمان فروش 350 4 170,000,000ریال 1397/02/06 ادامه
375169 قلهک آپارتمان فروش 105 2 8,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1397/01/14 ادامه
372602 قلهک آپارتمان فروش 83 2 5,600,000,000ریال 67,469,880ریال 1396/12/17 ادامه
372086 قلهک آپارتمان فروش 64 1 3,200,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/12/16 ادامه
369968 قلهک آپارتمان فروش 143 3 18,590,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/12/07 ادامه
369962 قلهک آپارتمان فروش 110 2 9,350,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/07 ادامه
369457 قلهک آپارتمان فروش 205 3 32,800,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/12/03 ادامه
369433 قلهک آپارتمان فروش 107 2 8,560,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/12/03 ادامه
369432 قلهک آپارتمان فروش 40 1 4,100,000,000ریال 102,500,000ریال 1396/12/03 ادامه
369198 قلهک آپارتمان فروش 120 3 10,000,000,000ریال 83,333,330ریال 1396/12/02 ادامه
368878 قلهک آپارتمان فروش 117 2 11,700,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/12/02 ادامه
368863 قلهک آپارتمان فروش 150 3 15,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/11/30 ادامه
366760 قلهک آپارتمان فروش 142 3 17,750,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/11/23 ادامه
366343 قلهک آپارتمان فروش 35 1 2,500,000,000ریال 71,428,570ریال 1396/11/19 ادامه
366350 قلهک آپارتمان فروش 105 2 6,510,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/11/18 ادامه
366348 قلهک آپارتمان فروش 42 1 3,900,000,000ریال 92,857,140ریال 1396/11/18 ادامه
364789 قلهک آپارتمان فروش 149 3 14,900,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/11/11 ادامه
364293 قلهک آپارتمان فروش 128 3 8,960,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/11/11 ادامه
363960 قلهک آپارتمان فروش 140 3 15,400,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/11/10 ادامه
361992 قلهک آپارتمان فروش 350 4 170,000,000ریال 1396/11/02 ادامه
360885 قلهک آپارتمان فروش 96 2 8,160,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/27 ادامه
361115 قلهک آپارتمان فروش 52 1 4,500,000,000ریال 86,538,460ریال 1396/10/27 ادامه
360613 قلهک آپارتمان فروش 135 3 14,175,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
358540 قلهک آپارتمان فروش 66 2 4,950,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358159 قلهک آپارتمان فروش 155 3 11,780,000,000ریال 76,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
358362 قلهک آپارتمان فروش 195 4 12,675,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357980 قلهک آپارتمان فروش 0 180,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
356481 قلهک آپارتمان فروش 0 170,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
355464 قلهک آپارتمان فروش 116 2 7,540,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29