فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:21,420

کاربران حاضر:300

 
 

خرید و فروش آپارتمان در قلهک

 
تعداد رکورد یافت شده : 558
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
205827 قلهک آپارتمان فروش 140 3 15,400,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/11/03 ادامه
205739 قلهک آپارتمان فروش 132 3 11,880,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
204280 قلهک آپارتمان فروش 85 2 5,525,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
203866 قلهک آپارتمان فروش 285 8 24,000,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
202471 قلهک آپارتمان فروش 66 2 4,500,000,000ریال 68,100,000ریال 1395/10/25 ادامه
201553 قلهک آپارتمان فروش 62 1 3,100,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/10/22 ادامه
200022 قلهک آپارتمان فروش 120 3 8,520,000,000ریال 71,000,000ریال 1395/10/16 ادامه
199429 قلهک آپارتمان فروش 111 2 7,200,000,000ریال 64,864,860ریال 1395/10/14 ادامه
198947 قلهک آپارتمان فروش 75 2 6,600,000,000ریال 88,000,000ریال 1395/10/13 ادامه
198947 قلهک آپارتمان فروش 95 6,600,000,000ریال 88,000,000ریال 1395/10/13 ادامه
192921 قلهک آپارتمان فروش 135 16,875,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/09/29 ادامه
191497 قلهک آپارتمان فروش 93 2 6,231,000,000ریال 67,000,000ریال 1395/09/24 ادامه
191007 قلهک آپارتمان فروش 125 3 10,375,000,000ریال 83,000,000ریال 1395/09/24 ادامه
190976 قلهک آپارتمان فروش 130 3 10,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/09/23 ادامه
190769 قلهک آپارتمان فروش 105 2 8,190,000,000ریال 78,000,000ریال 1395/09/23 ادامه
189481 قلهک آپارتمان فروش 83 2 4,500,000,000ریال 54,216,870ریال 1395/09/21 ادامه
186472 قلهک آپارتمان فروش 162 3 12,150,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/09/14 ادامه
186456 قلهک آپارتمان فروش 125 3 10,375,000,000ریال 83,000,000ریال 1395/09/14 ادامه
185611 قلهک آپارتمان فروش 83 2 4,500,000,000ریال 54,216,870ریال 1395/09/11 ادامه
183486 قلهک آپارتمان فروش 66 2 4,950,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/09/02 ادامه
182101 قلهک آپارتمان فروش 118 3 7,000,000,000ریال 59,322,030ریال 1395/08/27 ادامه
181947 قلهک آپارتمان فروش 62 1 3,100,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/08/27 ادامه
181218 قلهک آپارتمان فروش 120 2 7,500,000,000ریال 62,500,000ریال 1395/08/25 ادامه
180655 قلهک آپارتمان فروش 122 2 10,370,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/08/24 ادامه
179083 قلهک آپارتمان فروش 93 2 6,882,000,000ریال 74,000,000ریال 1395/08/20 ادامه
178624 قلهک آپارتمان فروش 122 2 10,370,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/08/20 ادامه
177132 قلهک آپارتمان فروش 30 1,980,000,000ریال 66,000,000ریال 1395/08/17 ادامه
176789 قلهک آپارتمان فروش 0 2 6,500,000,000ریال 71,038,250ریال 1395/08/16 ادامه
176765 قلهک آپارتمان فروش 67 2 4,355,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/08/16 ادامه
176393 قلهک آپارتمان فروش 104 2 1395/08/16 ادامه
173349 قلهک آپارتمان فروش 165 3 10,725,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/08/08 ادامه
172817 قلهک پيش فروش فروش 120 3 11,400,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/08/06 ادامه
169719 قلهک آپارتمان فروش 130 3 8,710,000,000ریال 67,000,000ریال 1395/07/29 ادامه
167431 قلهک آپارتمان فروش 350 4 150,000,000ریال 1395/07/24 ادامه
167313 قلهک آپارتمان فروش 142 3 16,756,000,000ریال 118,000,000ریال 1395/07/22 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16