فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:26,212

کاربران حاضر:216

 
 

خرید و فروش آپارتمان در قلهک

 
تعداد رکورد یافت شده : 964
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
337919 قلهک آپارتمان فروش 110 2 7,700,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337879 قلهک آپارتمان فروش 127 3 12,065,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
336799 قلهک آپارتمان فروش 0 90,000,000,000ریال 1396/08/24 ادامه
335796 قلهک آپارتمان فروش 350 4 160,000,000ریال 1396/08/23 ادامه
336138 قلهک آپارتمان فروش 95 2 10,000,000,000ریال 105,263,160ریال 1396/08/22 ادامه
335712 قلهک آپارتمان فروش 0 88,000,000ریال 1396/08/22 ادامه
334513 قلهک آپارتمان فروش 0 160,000,000ریال 1396/08/21 ادامه
334511 قلهک آپارتمان فروش 0 107,000,000ریال 1396/08/21 ادامه
334746 قلهک آپارتمان فروش 122 2 10,980,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/08/20 ادامه
332621 قلهک آپارتمان فروش 140 2 14,700,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/08/14 ادامه
332500 قلهک آپارتمان فروش 162 3 12,150,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/08/14 ادامه
332131 قلهک آپارتمان فروش 0 170,000,000ریال 1396/08/14 ادامه
332664 قلهک آپارتمان فروش 0 100,000,000,000ریال 1396/08/14 ادامه
330915 قلهک آپارتمان فروش 0 10,800,000,000ریال 1396/08/10 ادامه
329525 قلهک آپارتمان فروش 0 280,000,000ریال 1396/08/10 ادامه
329889 قلهک آپارتمان فروش 52 1 3,650,000,000ریال 70,192,310ریال 1396/08/09 ادامه
328992 قلهک آپارتمان فروش 200 3 120,000,000ریال 1396/08/08 ادامه
328980 قلهک آپارتمان فروش 0 120,000,000ریال 1396/08/08 ادامه
328975 قلهک آپارتمان فروش 0 120,000,000ریال 1396/08/08 ادامه
327309 قلهک آپارتمان فروش 96 2 6,900,000,000ریال 71,875,000ریال 1396/08/04 ادامه
326666 قلهک آپارتمان فروش 109 2 7,200,000,000ریال 66,055,050ریال 1396/08/02 ادامه
325888 قلهک آپارتمان فروش 155 3 11,780,000,000ریال 76,000,000ریال 1396/08/01 ادامه
325580 قلهک آپارتمان فروش 200 3 24,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/08/01 ادامه
325448 قلهک آپارتمان فروش 127 3 12,065,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324593 قلهک آپارتمان فروش 120 3 8,640,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324520 قلهک آپارتمان فروش 80 2 5,760,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324519 قلهک آپارتمان فروش 93 2 5,580,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324595 قلهک آپارتمان فروش 109 2 7,000,000,000ریال 64,220,180ریال 1396/07/29 ادامه
324519 قلهک آپارتمان فروش 93 2 5,580,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/07/27 ادامه
324314 قلهک آپارتمان فروش 100 2 7,800,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324309 قلهک آپارتمان فروش 57 1 4,500,000,000ریال 78,947,370ریال 1396/07/26 ادامه
323922 قلهک آپارتمان فروش 58 1 3,500,000,000ریال 60,344,830ریال 1396/07/25 ادامه
323796 قلهک آپارتمان فروش 0 12,000,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323250 قلهک آپارتمان فروش 0 32,000,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322978 قلهک آپارتمان فروش 62 2 3,400,000,000ریال 54,838,710ریال 1396/07/24 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28