فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:23,938

کاربران حاضر:172

 
 

خرید و فروش آپارتمان در قلهک

 
تعداد رکورد یافت شده : 632
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
266889 قلهک آپارتمان فروش 52 1 3,650,000,000ریال 70,192,310ریال 1396/03/30 ادامه
266836 قلهک آپارتمان فروش 115 2 8,000,000,000ریال 69,565,220ریال 1396/03/30 ادامه
266335 قلهک آپارتمان فروش 70 1 5,040,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266332 قلهک آپارتمان فروش 64 1 3,000,000,000ریال 46,875,000ریال 1396/03/29 ادامه
265911 قلهک آپارتمان فروش 0 125,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
265759 قلهک آپارتمان فروش 100 2 7,900,000,000ریال 79,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265299 قلهک آپارتمان فروش 125 3 11,250,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265301 قلهک آپارتمان فروش 0 10,000,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
264992 قلهک آپارتمان فروش 100 2 8,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
264992 قلهک آپارتمان فروش 200 4 8,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
264806 قلهک آپارتمان فروش 142 3 16,330,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
264759 قلهک آپارتمان فروش 70 1 4,200,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/03/25 ادامه
264537 قلهک آپارتمان فروش 0 220,000,000ریال 1396/03/25 ادامه
264066 قلهک آپارتمان فروش 105 2 7,035,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
263615 قلهک آپارتمان فروش 142 3 16,472,000,000ریال 116,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
263506 قلهک آپارتمان فروش 42 1 3,300,000,000ریال 78,571,430ریال 1396/03/23 ادامه
262109 قلهک آپارتمان فروش 42 1 3,300,000,000ریال 78,571,430ریال 1396/03/23 ادامه
261632 قلهک آپارتمان فروش 166 3 16,600,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/03/22 ادامه
261629 قلهک آپارتمان فروش 128 3 9,000,000,000ریال 70,312,500ریال 1396/03/22 ادامه
261020 قلهک آپارتمان فروش 0 120,000,000ریال 1396/03/22 ادامه
259736 قلهک آپارتمان فروش 92 2 6,440,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/03/18 ادامه
259602 قلهک آپارتمان فروش 82 2 4,510,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/03/18 ادامه
258884 قلهک آپارتمان فروش 84 2 7,000,000,000ریال 83,333,330ریال 1396/03/17 ادامه
258843 قلهک آپارتمان فروش 0 6,000,000,000ریال 1396/03/17 ادامه
258407 قلهک آپارتمان فروش 112 2 10,864,000,000ریال 97,000,000ریال 1396/03/16 ادامه
257232 قلهک آپارتمان فروش 95 2 6,800,000,000ریال 71,578,950ریال 1396/03/11 ادامه
254655 قلهک آپارتمان فروش 80 2 5,380,000,000ریال 67,250,000ریال 1396/03/08 ادامه
254538 قلهک آپارتمان فروش 92 2 6,256,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/03/08 ادامه
254166 قلهک آپارتمان فروش 0 32,000,000,000ریال 1396/03/08 ادامه
253445 قلهک آپارتمان فروش 95 2 7,600,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/03/06 ادامه
252662 قلهک آپارتمان فروش 0 120,000,000ریال 1396/03/04 ادامه
252184 قلهک آپارتمان فروش 140 3 15,400,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/03/03 ادامه
251630 قلهک آپارتمان فروش 0 10,800,000,000ریال 156,500,000ریال 1396/03/01 ادامه
251589 قلهک آپارتمان فروش 155 3 11,780,000,000ریال 76,000,000ریال 1396/03/01 ادامه
250388 قلهک آپارتمان فروش 66 2 4,300,000,000ریال 65,151,520ریال 1396/02/28 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19