فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:23,488

کاربران حاضر:354

 
 

خرید و فروش آپارتمان در دروس

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
324637 دروس آپارتمان فروش 197 3 14,972,000,000ریال 76,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324600 دروس آپارتمان فروش 111 2 12,210,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324597 دروس آپارتمان فروش 114 2 10,659,000,000ریال 93,500,000ریال 1396/07/30 ادامه
324802 دروس آپارتمان فروش 240 4 30,000,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324663 دروس آپارتمان فروش 0 87,660,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324663 دروس آپارتمان فروش 0 87,660,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324326 دروس آپارتمان فروش 150 3 17,250,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324063 دروس آپارتمان فروش 163 3 17,000,000,000ریال 104,294,480ریال 1396/07/26 ادامه
323518 دروس آپارتمان فروش 155 3 1396/07/25 ادامه
323569 دروس آپارتمان فروش 150 3 170,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323837 دروس آپارتمان فروش 0 12,300,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323474 دروس آپارتمان فروش 330 3 52,800,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323315 دروس آپارتمان فروش 135 3 16,875,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323305 دروس آپارتمان فروش 118 2 10,856,000,000ریال 92,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323269 دروس آپارتمان فروش 143 3 11,440,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322733 دروس آپارتمان فروش 0 200,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323199 دروس آپارتمان فروش 138 2 13,110,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323142 دروس آپارتمان فروش 130 3 13,650,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322576 دروس آپارتمان فروش 140 3 15,400,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
321872 دروس آپارتمان فروش 0 339,900,000,000ریال 330,000,000ریال 1396/07/22 ادامه
321497 دروس آپارتمان فروش 169 3 11,661,000,000ریال 69,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321230 دروس آپارتمان فروش 260 3 125,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321188 دروس آپارتمان فروش 240 3 1396/07/20 ادامه
321348 دروس آپارتمان فروش 330 3 170,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321124 دروس آپارتمان فروش 197 3 15,000,000,000ریال 76,142,130ریال 1396/07/19 ادامه
321123 دروس آپارتمان فروش 100 2 13,000,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
320722 دروس آپارتمان فروش 340 3 62,900,000,000ریال 185,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
320604 دروس آپارتمان فروش 170 3 23,800,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
319979 دروس آپارتمان فروش 101 2 10,605,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
320057 دروس آپارتمان فروش 147 3 11,319,000,000ریال 77,000,000ریال 1396/07/17 ادامه
320015 دروس آپارتمان فروش 140 3 9,800,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/07/17 ادامه
319633 دروس آپارتمان فروش 162 3 1396/07/17 ادامه
319632 دروس آپارتمان فروش 115 2 1396/07/17 ادامه
319533 دروس آپارتمان فروش 170 3 11,050,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/16 ادامه
319526 دروس آپارتمان فروش 340 3 64,600,000,000ریال 190,000,000ریال 1396/07/16 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29