فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:19,186

کاربران حاضر:428

 
 

خرید و فروش آپارتمان در دروس

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
204956 دروس آپارتمان فروش 145 3 16,240,000,000ریال 112,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204559 دروس آپارتمان فروش 90 2 11,250,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204559 دروس آپارتمان فروش 94 11,250,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204559 دروس آپارتمان فروش 0 11,250,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
203943 دروس آپارتمان فروش 211 3 1395/10/28 ادامه
203935 دروس آپارتمان فروش 134 2 20,000,000,000ریال 149,253,730ریال 1395/10/27 ادامه
203075 دروس آپارتمان فروش 105 2 8,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
203066 دروس آپارتمان فروش 143 3 12,870,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
202742 دروس آپارتمان فروش 211 3 1395/10/26 ادامه
202617 دروس آپارتمان فروش 155 3 11,470,000,000ریال 74,000,000ریال 1395/10/25 ادامه
201662 دروس آپارتمان فروش 150 3 12,750,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/10/22 ادامه
201370 دروس آپارتمان فروش 792 12 190,000,000ریال 1395/10/22 ادامه
201158 دروس آپارتمان فروش 170 3 12,750,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
200831 دروس آپارتمان فروش 125 2 11,875,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
200687 دروس آپارتمان فروش 155 3 15,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
199805 دروس آپارتمان فروش 172 3 18,920,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/10/15 ادامه
199803 دروس آپارتمان فروش 106 2 11,448,000,000ریال 108,000,000ریال 1395/10/15 ادامه
199374 دروس آپارتمان فروش 100 1 14,000,000,000ریال 140,000,000ریال 1395/10/15 ادامه
199350 دروس آپارتمان فروش 105 2 18,200,000,000ریال 140,000,000ریال 1395/10/15 ادامه
199337 دروس آپارتمان فروش 162 3 18,630,000,000ریال 115,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
199314 دروس آپارتمان فروش 120 2 16,800,000,000ریال 140,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
199310 دروس آپارتمان فروش 160 3 16,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
199308 دروس آپارتمان فروش 163 3 14,500,000,000ریال 88,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
199412 دروس آپارتمان فروش 170 3 21,250,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
199366 دروس آپارتمان فروش 83 2 8,400,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
199355 دروس آپارتمان فروش 0 12,495,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
198936 دروس آپارتمان فروش 108 2 9,720,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/10/13 ادامه
198866 دروس آپارتمان فروش 175 3 13,125,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/10/13 ادامه
198843 دروس آپارتمان فروش 211 3 16,880,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/10/13 ادامه
198458 دروس آپارتمان فروش 185 3 17,575,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/10/13 ادامه
198457 دروس آپارتمان فروش 125 3 10,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/10/13 ادامه
198440 دروس آپارتمان فروش 100 2 14,000,000,000ریال 140,000,000ریال 1395/10/13 ادامه
198377 دروس آپارتمان فروش 145 3 17,110,000,000ریال 118,000,000ریال 1395/10/12 ادامه
198368 دروس آپارتمان فروش 185 3 23,124,999,680ریال 125,000,000ریال 1395/10/12 ادامه
198200 دروس آپارتمان فروش 72 1 6,048,000,000ریال 84,000,000ریال 1395/10/12 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29