فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:20,475

کاربران حاضر:181

 
 

خرید و فروش آپارتمان در دروس

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
229907 دروس آپارتمان فروش 87 2 7,700,000,000ریال 98,700,000ریال 1395/12/24 ادامه
229712 دروس آپارتمان فروش 200 3 24,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230356 دروس آپارتمان فروش 147 3 11,760,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230355 دروس آپارتمان فروش 118 2 10,856,000,000ریال 92,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230283 دروس آپارتمان فروش 78 2 7,700,000,000ریال 98,717,950ریال 1395/12/24 ادامه
230281 دروس آپارتمان فروش 117 3 9,360,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230270 دروس آپارتمان فروش 150 3 12,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
228841 دروس آپارتمان فروش 106 2 10,176,000,000ریال 96,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
228555 دروس آپارتمان فروش 300 4 36,900,000,000ریال 123,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228088 دروس آپارتمان فروش 1050 15 92,500,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228086 دروس آپارتمان فروش 170 3 144,000,000,000ریال 180,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228042 دروس آپارتمان فروش 170 3 21,250,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
227957 دروس آپارتمان فروش 170 3 21,250,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227578 دروس آپارتمان فروش 85 2 1395/12/18 ادامه
227469 دروس آپارتمان فروش 138 2 9,900,000,000ریال 71,739,130ریال 1395/12/17 ادامه
227332 دروس آپارتمان فروش 184 4 17,500,000,000ریال 95,108,700ریال 1395/12/17 ادامه
226920 دروس آپارتمان فروش 170 3 18,700,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
226872 دروس آپارتمان فروش 170 3 18,700,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
226839 دروس آپارتمان فروش 172 3 18,920,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
226420 دروس آپارتمان فروش 135 3 11,000,000,000ریال 81,481,480ریال 1395/12/15 ادامه
226408 دروس آپارتمان فروش 184 4 17,500,000,000ریال 95,108,700ریال 1395/12/15 ادامه
225967 دروس آپارتمان فروش 169 3 11,661,000,000ریال 69,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225958 دروس آپارتمان فروش 104 2 9,880,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225950 دروس آپارتمان فروش 115 2 9,085,000,000ریال 79,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225727 دروس آپارتمان فروش 600 4 250,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225601 دروس آپارتمان فروش 158 3 14,536,000,000ریال 92,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
225006 دروس آپارتمان فروش 175 3 23,625,000,000ریال 135,000,000ریال 1395/12/10 ادامه
224998 دروس آپارتمان فروش 198 3 22,015,000,000ریال 119,000,000ریال 1395/12/10 ادامه
224998 دروس آپارتمان فروش 185 3 22,015,000,000ریال 119,000,000ریال 1395/12/10 ادامه
224995 دروس آپارتمان فروش 104 2 9,880,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/12/10 ادامه
224994 دروس آپارتمان فروش 115 2 9,085,000,000ریال 79,000,000ریال 1395/12/10 ادامه
224603 دروس آپارتمان فروش 135 3 11,000,000,000ریال 81,481,480ریال 1395/12/10 ادامه
224041 دروس آپارتمان فروش 170 3 65,000,000ریال 1395/12/09 ادامه
223248 دروس آپارتمان فروش 98 2 8,330,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
223073 دروس آپارتمان فروش 110 2 14,300,000,000ریال 130,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29