فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:22,599

کاربران حاضر:248

 
 

خرید و فروش آپارتمان در دروس

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
296413 دروس آپارتمان فروش 197 3 23,640,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/05/30 ادامه
296406 دروس آپارتمان فروش 143 2 13,299,000,000ریال 93,000,000ریال 1396/05/30 ادامه
294934 دروس آپارتمان فروش 74 2 11,100,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/05/26 ادامه
294687 دروس آپارتمان فروش 225 3 150,000,000ریال 1396/05/26 ادامه
294610 دروس آپارتمان فروش 340 3 62,900,000,000ریال 185,000,000ریال 1396/05/26 ادامه
294605 دروس آپارتمان فروش 135 3 16,200,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/05/26 ادامه
294584 دروس آپارتمان فروش 156 3 15,000,000,000ریال 96,153,850ریال 1396/05/25 ادامه
294357 دروس آپارتمان فروش 114 2 10,659,000,000ریال 93,500,000ریال 1396/05/25 ادامه
294161 دروس آپارتمان فروش 340 3 180,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294134 دروس آپارتمان فروش 340 3 175,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294074 دروس آپارتمان فروش 189 3 20,790,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
293332 دروس آپارتمان فروش 87 2 6,500,000,000ریال 74,712,640ریال 1396/05/23 ادامه
292588 دروس آپارتمان فروش 176 3 14,000,000,000ریال 79,545,450ریال 1396/05/22 ادامه
292554 دروس آپارتمان فروش 197 3 14,972,000,000ریال 76,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
292552 دروس آپارتمان فروش 163 3 17,000,000,000ریال 104,294,480ریال 1396/05/22 ادامه
292546 دروس آپارتمان فروش 143 3 11,440,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
291520 دروس آپارتمان فروش 260 3 125,000,000ریال 1396/05/21 ادامه
291855 دروس آپارتمان فروش 133 2 11,305,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/05/21 ادامه
291838 دروس آپارتمان فروش 169 3 11,661,000,000ریال 69,000,000ریال 1396/05/21 ادامه
291799 دروس آپارتمان فروش 143 3 12,000,000,000ریال 83,916,080ریال 1396/05/21 ادامه
291257 دروس آپارتمان فروش 0 80,000,000,000ریال 1396/05/21 ادامه
291465 دروس آپارتمان فروش 160 3 16,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/05/21 ادامه
291300 دروس آپارتمان فروش 0 87,660,000,000ریال 1396/05/19 ادامه
291290 دروس آپارتمان فروش 160 3 18,000,000,000ریال 112,500,000ریال 1396/05/19 ادامه
291288 دروس آپارتمان فروش 140 1 12,600,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/05/19 ادامه
291238 دروس آپارتمان فروش 84 2 8,232,000,000ریال 98,000,000ریال 1396/05/19 ادامه
291235 دروس آپارتمان فروش 118 2 10,856,000,000ریال 92,000,000ریال 1396/05/19 ادامه
291195 دروس آپارتمان فروش 85 2 6,460,000,000ریال 76,000,000ریال 1396/05/19 ادامه
290705 دروس آپارتمان فروش 285 3 48,450,000,000ریال 170,000,000ریال 1396/05/19 ادامه
290487 دروس آپارتمان فروش 150 3 13,500,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/05/18 ادامه
289598 دروس آپارتمان فروش 180 3 140,000,000ریال 1396/05/17 ادامه
289569 دروس آپارتمان فروش 330 3 170,000,000ریال 1396/05/17 ادامه
290144 دروس آپارتمان فروش 115 2 16,100,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/05/17 ادامه
290048 دروس آپارتمان فروش 136 3 11,000,000,000ریال 80,882,350ریال 1396/05/17 ادامه
290033 دروس آپارتمان فروش 153 3 13,923,000,000ریال 91,000,000ریال 1396/05/17 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29