فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:25,758

کاربران حاضر:319

 
 

خرید و فروش آپارتمان در دروس

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
384757 دروس آپارتمان فروش 330 3 66,000,000,000ریال 200,000,000ریال 1397/02/27 ادامه
384429 دروس آپارتمان فروش 107 2 15,194,000,000ریال 142,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
384018 دروس آپارتمان فروش 38 1 4,300,000,000ریال 113,157,890ریال 1397/02/24 ادامه
383056 دروس آپارتمان فروش 223 3 37,910,000,000ریال 170,000,000ریال 1397/02/20 ادامه
383029 دروس آپارتمان فروش 197 3 23,000,000,000ریال 116,751,270ریال 1397/02/20 ادامه
382736 دروس آپارتمان فروش 150 3 17,250,000,000ریال 115,000,000ریال 1397/02/18 ادامه
382003 دروس آپارتمان فروش 162 3 24,786,000,000ریال 153,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
381516 دروس آپارتمان فروش 153 2 20,655,000,000ریال 135,000,000ریال 1397/02/13 ادامه
380579 دروس آپارتمان فروش 69 1 6,555,000,000ریال 95,000,000ریال 1397/02/10 ادامه
380113 دروس آپارتمان فروش 142 3 14,000,000,000ریال 98,591,550ریال 1397/02/08 ادامه
379769 دروس آپارتمان فروش 303 4 51,510,000,000ریال 170,000,000ریال 1397/02/05 ادامه
379659 دروس آپارتمان فروش 57 1 7,800,000,000ریال 136,842,110ریال 1397/02/04 ادامه
378826 دروس آپارتمان فروش 220 3 39,600,000,000ریال 180,000,000ریال 1397/02/03 ادامه
378498 دروس آپارتمان فروش 185 3 1397/02/02 ادامه
378041 دروس آپارتمان فروش 340 3 66,300,000,000ریال 195,000,000ریال 1397/01/30 ادامه
377789 دروس آپارتمان فروش 160 3 1397/01/29 ادامه
377788 دروس آپارتمان فروش 138 2 1397/01/29 ادامه
377346 دروس آپارتمان فروش 130 2 10,920,000,000ریال 84,000,000ریال 1397/01/27 ادامه
377344 دروس آپارتمان فروش 200 3 33,490,000,000ریال 170,000,000ریال 1397/01/27 ادامه
377344 دروس آپارتمان فروش 197 3 33,490,000,000ریال 170,000,000ریال 1397/01/27 ادامه
377332 دروس آپارتمان فروش 204 3 24,000,000,000ریال 117,647,060ریال 1397/01/27 ادامه
376663 دروس آپارتمان فروش 150 3 22,500,000,000ریال 150,000,000ریال 1397/01/22 ادامه
376028 دروس آپارتمان فروش 116 2 16,008,000,000ریال 138,000,000ریال 1397/01/21 ادامه
375335 دروس آپارتمان فروش 170 3 13,600,000,000ریال 80,000,000ریال 1397/01/16 ادامه
375305 دروس آپارتمان فروش 150 3 18,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1397/01/16 ادامه
375301 دروس آپارتمان فروش 340 3 66,300,000,000ریال 195,000,000ریال 1397/01/16 ادامه
374067 دروس آپارتمان فروش 135 3 24,300,000,000ریال 180,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
374067 دروس آپارتمان فروش 185 3 24,300,000,000ریال 180,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
373144 دروس آپارتمان فروش 200 3 25,000,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
373141 دروس آپارتمان فروش 176 3 13,200,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372679 دروس آپارتمان فروش 112 2 15,680,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/12/19 ادامه
372622 دروس آپارتمان فروش 116 2 14,848,000,000ریال 128,000,000ریال 1396/12/17 ادامه
372488 دروس آپارتمان فروش 321 4 35,310,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/12/17 ادامه
372483 دروس آپارتمان فروش 100 2 13,000,000,000ریال 1396/12/17 ادامه
372444 دروس آپارتمان فروش 112 2 12,320,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/12/17 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29