فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:24,511

کاربران حاضر:195

 
 

خرید و فروش آپارتمان در دروس

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360561 دروس آپارتمان فروش 135 3 16,200,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360069 دروس آپارتمان فروش 108 3 150,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359947 دروس آپارتمان فروش 236 4 23,600,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359086 دروس آپارتمان فروش 176 3 14,000,000,000ریال 79,545,450ریال 1396/10/25 ادامه
359079 دروس آپارتمان فروش 176 3 13,200,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358887 دروس آپارتمان فروش 185 3 180,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358886 دروس آپارتمان فروش 165 3 150,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359392 دروس آپارتمان فروش 220 3 28,600,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359359 دروس آپارتمان فروش 225 3 33,750,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359338 دروس آپارتمان فروش 240 4 30,000,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359335 دروس آپارتمان فروش 160 3 16,800,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359333 دروس آپارتمان فروش 166 3 21,248,000,000ریال 128,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358631 دروس آپارتمان فروش 207 3 28,980,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/10/23 ادامه
358631 دروس آپارتمان فروش 202 3 28,980,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/10/23 ادامه
357961 دروس آپارتمان فروش 233 3 168,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
358353 دروس آپارتمان فروش 138 2 14,490,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357884 دروس آپارتمان فروش 162 3 1396/10/20 ادامه
356998 دروس آپارتمان فروش 205 4 1396/10/18 ادامه
357032 دروس آپارتمان فروش 0 200,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356973 دروس آپارتمان فروش 111 2 16,650,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356966 دروس آپارتمان فروش 135 3 24,300,000,000ریال 180,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356966 دروس آپارتمان فروش 185 3 24,300,000,000ریال 180,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356765 دروس آپارتمان فروش 118 2 11,564,000,000ریال 98,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
355559 دروس آپارتمان فروش 160 3 16,800,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
354860 دروس آپارتمان فروش 217 3 130,000,000ریال 1396/10/11 ادامه
354715 دروس آپارتمان فروش 197 3 16,000,000,000ریال 81,218,270ریال 1396/10/10 ادامه
353235 دروس آپارتمان فروش 150 3 11,250,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/10/05 ادامه
352680 دروس آپارتمان فروش 0 220,000,000ریال 1396/10/05 ادامه
352660 دروس آپارتمان فروش 170 3 1396/10/05 ادامه
352598 دروس آپارتمان فروش 100 2 13,000,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/10/05 ادامه
352521 دروس آپارتمان فروش 163 3 17,000,000,000ریال 104,294,480ریال 1396/10/05 ادامه
351891 دروس آپارتمان فروش 170 3 65,000,000ریال 1396/10/04 ادامه
352435 دروس آپارتمان فروش 170 3 13,940,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/10/04 ادامه
352434 دروس آپارتمان فروش 160 3 20,800,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/10/04 ادامه
352478 دروس آپارتمان فروش 0 10,000,000,000ریال 1396/10/04 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29