فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:25,047

کاربران حاضر:189

 
 

خرید و فروش آپارتمان در دروس

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
374067 دروس آپارتمان فروش 135 3 24,300,000,000ریال 180,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
374067 دروس آپارتمان فروش 185 3 24,300,000,000ریال 180,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
373144 دروس آپارتمان فروش 200 3 25,000,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
373141 دروس آپارتمان فروش 176 3 13,200,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372679 دروس آپارتمان فروش 112 2 15,680,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/12/19 ادامه
372622 دروس آپارتمان فروش 116 2 14,848,000,000ریال 128,000,000ریال 1396/12/17 ادامه
372488 دروس آپارتمان فروش 321 4 35,310,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/12/17 ادامه
372483 دروس آپارتمان فروش 100 2 13,000,000,000ریال 1396/12/17 ادامه
372444 دروس آپارتمان فروش 112 2 12,320,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/12/17 ادامه
372443 دروس آپارتمان فروش 101 2 12,120,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/12/17 ادامه
372129 دروس آپارتمان فروش 120 3 10,200,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/16 ادامه
372188 دروس آپارتمان فروش 240 4 30,000,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/12/15 ادامه
372185 دروس آپارتمان فروش 106 2 12,508,000,000ریال 118,000,000ریال 1396/12/15 ادامه
371279 دروس آپارتمان فروش 120 2 170,000,000ریال 1396/12/13 ادامه
371279 دروس آپارتمان فروش 103 2 170,000,000ریال 1396/12/13 ادامه
371529 دروس آپارتمان فروش 74 2 15,000,000,000ریال 202,702,700ریال 1396/12/13 ادامه
370947 دروس آپارتمان فروش 250 3 46,250,000,000ریال 185,000,000ریال 1396/12/10 ادامه
370946 دروس آپارتمان فروش 160 3 20,000,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/12/10 ادامه
370945 دروس آپارتمان فروش 100 2 13,000,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/12/10 ادامه
369980 دروس آپارتمان فروش 197 3 23,000,000,000ریال 116,751,270ریال 1396/12/07 ادامه
369434 دروس آپارتمان فروش 171 3 11,115,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/12/03 ادامه
368890 دروس آپارتمان فروش 260 3 42,900,000,000ریال 165,000,000ریال 1396/12/02 ادامه
368592 دروس آپارتمان فروش 140 3 1396/11/30 ادامه
368052 دروس آپارتمان فروش 100 2 16,000,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/11/26 ادامه
368029 دروس آپارتمان فروش 163 3 17,930,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/11/26 ادامه
367855 دروس آپارتمان فروش 350 4 78,200,000,000ریال 1396/11/26 ادامه
367854 دروس آپارتمان فروش 320 4 48,000,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/11/26 ادامه
367851 دروس آپارتمان فروش 160 3 16,800,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/11/26 ادامه
367849 دروس آپارتمان فروش 140 3 12,138,000,000ریال 86,700,000ریال 1396/11/26 ادامه
367786 دروس آپارتمان فروش 76 2 7,600,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/11/26 ادامه
367780 دروس آپارتمان فروش 57 1 6,498,000,000ریال 114,000,000ریال 1396/11/26 ادامه
367516 دروس آپارتمان فروش 170 3 20,400,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/11/24 ادامه
367513 دروس آپارتمان فروش 240 3 24,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/11/24 ادامه
367409 دروس آپارتمان فروش 65 1 5,950,000,000ریال 91,538,460ریال 1396/11/24 ادامه
367105 دروس آپارتمان فروش 140 3 18,900,000,000ریال 135,000,000ریال 1396/11/23 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29