فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:19,958

کاربران حاضر:201

 
 

خرید و فروش آپارتمان در دروس

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
223248 دروس آپارتمان فروش 98 2 8,330,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
223073 دروس آپارتمان فروش 110 2 14,300,000,000ریال 130,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
223073 دروس آپارتمان فروش 144 3 14,300,000,000ریال 130,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
223073 دروس آپارتمان فروش 128 3 14,300,000,000ریال 130,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
223066 دروس آپارتمان فروش 280 3 49,000,000,000ریال 175,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
222489 دروس آپارتمان فروش 300 4 45,000,000,000ریال 150,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
222486 دروس آپارتمان فروش 160 3 16,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
221935 دروس آپارتمان فروش 120 2 1395/12/04 ادامه
221768 دروس آپارتمان فروش 68 1 5,848,000,000ریال 86,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
221765 دروس آپارتمان فروش 100 2 8,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
221350 دروس آپارتمان فروش 170 3 65,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
221109 دروس آپارتمان فروش 102 2 8,000,000,000ریال 78,400,000ریال 1395/12/02 ادامه
221108 دروس آپارتمان فروش 170 3 11,050,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
221102 دروس آپارتمان فروش 100 2 11,000,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
221101 دروس آپارتمان فروش 207 3 27,000,000,000ریال 130,400,000ریال 1395/12/02 ادامه
221067 دروس آپارتمان فروش 170 3 11,050,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
221062 دروس آپارتمان فروش 150 3 21,000,000,000ریال 140,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
220402 دروس آپارتمان فروش 197 3 24,625,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
220402 دروس آپارتمان فروش 185 3 24,625,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
220402 دروس آپارتمان فروش 185 3 24,625,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
220400 دروس آپارتمان فروش 123 2 15,990,000,000ریال 130,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
219567 دروس آپارتمان فروش 107 2 9,095,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219545 دروس آپارتمان فروش 135 3 16,875,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219151 دروس آپارتمان فروش 270 3 44,550,000,000ریال 165,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218950 دروس آپارتمان فروش 49 1 3,000,000,000ریال 61,224,490ریال 1395/11/27 ادامه
218504 دروس آپارتمان فروش 180 3 27,000,000,000ریال 150,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218503 دروس آپارتمان فروش 130 2 12,350,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218503 دروس آپارتمان فروش 160 3 12,350,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218503 دروس آپارتمان فروش 0 12,350,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218502 دروس آپارتمان فروش 215 3 17,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
217863 دروس آپارتمان فروش 240 3 19,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217861 دروس آپارتمان فروش 295 4 36,875,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217087 دروس آپارتمان فروش 190 3 17,000,000,000ریال 89,473,680ریال 1395/11/24 ادامه
216184 دروس آپارتمان فروش 160 3 17,600,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216034 دروس آپارتمان فروش 135 2 11,475,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29