فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:20,937

کاربران حاضر:302

 
 

خرید و فروش آپارتمان در دروس

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
241857 دروس آپارتمان فروش 158 2 300,000,000,000ریال 1396/02/07 ادامه
241012 دروس آپارتمان فروش 200 3 140,000,000ریال 1396/02/06 ادامه
241500 دروس آپارتمان فروش 157 3 21,980,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/02/06 ادامه
241448 دروس آپارتمان فروش 187 3 17,765,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/02/06 ادامه
241220 دروس آپارتمان فروش 140 3 9,800,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/02/06 ادامه
240933 دروس آپارتمان فروش 100 2 9,000,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
239605 دروس آپارتمان فروش 169 3 10,985,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239436 دروس آپارتمان فروش 225 3 33,750,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
239435 دروس آپارتمان فروش 245 3 30,000,000,000ریال 122,448,980ریال 1396/01/30 ادامه
238882 دروس آپارتمان فروش 197 3 15,000,000,000ریال 76,142,130ریال 1396/01/29 ادامه
238829 دروس آپارتمان فروش 150 3 12,750,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238674 دروس آپارتمان فروش 197 3 15,000,000,000ریال 76,100,000ریال 1396/01/29 ادامه
238382 دروس آپارتمان فروش 163 3 16,000,000,000ریال 98,159,510ریال 1396/01/28 ادامه
238237 دروس آپارتمان فروش 110 2 6,800,000,000ریال 61,818,180ریال 1396/01/28 ادامه
237812 دروس آپارتمان فروش 260 3 42,900,000,000ریال 165,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237811 دروس آپارتمان فروش 100 2 14,000,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237810 دروس آپارتمان فروش 200 3 17,000,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237746 دروس آپارتمان فروش 200 3 17,000,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237740 دروس آپارتمان فروش 125 2 12,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237707 دروس آپارتمان فروش 100 2 21,000,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
236938 دروس آپارتمان فروش 130 3 13,650,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
236901 دروس آپارتمان فروش 165 3 22,275,000,000ریال 135,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
236901 دروس آپارتمان فروش 170 22,275,000,000ریال 135,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
236900 دروس آپارتمان فروش 111 2 14,985,000,000ریال 135,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
236900 دروس آپارتمان فروش 170 14,985,000,000ریال 135,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
236900 دروس آپارتمان فروش 108 14,985,000,000ریال 135,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
236240 دروس آپارتمان فروش 105 2 9,000,000,000ریال 85,714,290ریال 1396/01/23 ادامه
236003 دروس آپارتمان فروش 450 4 180,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
236001 دروس آپارتمان فروش 134 2 85,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235880 دروس آپارتمان فروش 160 3 20,000,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235729 دروس آپارتمان فروش 105 2 9,000,000,000ریال 85,700,000ریال 1396/01/23 ادامه
235410 دروس آپارتمان فروش 385 4 52,000,000,000ریال 135,000,000ریال 1396/01/21 ادامه
235237 دروس آپارتمان فروش 105 2 11,550,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
235231 دروس آپارتمان فروش 170 3 11,900,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
235170 دروس آپارتمان فروش 176 3 13,200,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29