فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:23,445

کاربران حاضر:299

 
 

خرید و فروش آپارتمان در پاسدارن

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
240937 پاسداران آپارتمان فروش 192 3 14,400,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240894 پاسداران آپارتمان فروش 74 2 4,810,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240880 پاسداران آپارتمان فروش 50 1 3,500,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240441 پاسداران آپارتمان فروش 200 3 14,000,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240276 پاسداران آپارتمان فروش 135 3 11,475,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
240121 پاسداران آپارتمان فروش 115 3 8,625,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
240102 پاسداران آپارتمان فروش 117 3 11,700,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
240100 پاسداران آپارتمان فروش 110 2 8,000,000,000ریال 72,727,270ریال 1396/02/02 ادامه
240055 پاسداران آپارتمان فروش 167 3 9,352,000,000ریال 56,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
240053 پاسداران آپارتمان فروش 103 2 5,150,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239975 پاسداران آپارتمان فروش 95 2 7,410,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239648 پاسداران آپارتمان فروش 120 2 10,800,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239622 پاسداران آپارتمان فروش 90 2 15,000,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239618 پاسداران آپارتمان فروش 117 3 11,700,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239408 پاسداران آپارتمان فروش 200 3 24,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
239405 پاسداران آپارتمان فروش 117 2 9,945,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
239403 پاسداران آپارتمان فروش 106 2 8,500,000,000ریال 80,188,680ریال 1396/01/31 ادامه
239401 پاسداران آپارتمان فروش 125 2 11,500,000,000ریال 92,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
239401 پاسداران آپارتمان فروش 116 2 11,500,000,000ریال 92,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
239400 پاسداران آپارتمان فروش 180 3 19,800,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
239383 پاسداران آپارتمان فروش 95 2 6,500,000,000ریال 68,421,050ریال 1396/01/31 ادامه
239381 پاسداران آپارتمان فروش 65 2 2,300,000,000ریال 35,384,620ریال 1396/01/31 ادامه
239206 پاسداران آپارتمان فروش 106 2 8,500,000,000ریال 80,100,000ریال 1396/01/30 ادامه
238967 پاسداران آپارتمان فروش 165 4 1396/01/30 ادامه
238458 پاسداران آپارتمان فروش 400 1 120,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238886 پاسداران آپارتمان فروش 215 3 18,275,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238885 پاسداران آپارتمان فروش 165 3 14,025,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238884 پاسداران آپارتمان فروش 90 2 8,500,000,000ریال 94,444,440ریال 1396/01/29 ادامه
238728 پاسداران آپارتمان فروش 137 3 11,645,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238687 پاسداران آپارتمان فروش 90 2 8,500,000,000ریال 94,400,000ریال 1396/01/29 ادامه
238394 پاسداران آپارتمان فروش 176 3 17,600,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238383 پاسداران آپارتمان فروش 125 2 15,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238383 پاسداران آپارتمان فروش 175 3 15,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238383 پاسداران آپارتمان فروش 0 15,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238372 پاسداران آپارتمان فروش 160 3 12,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29