فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:29,220

کاربران حاضر:217

 
 

خرید و فروش آپارتمان در پاسدارن

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360919 پاسداران آپارتمان فروش 124 2 10,912,000,000ریال 88,000,000ریال 1396/10/28 ادامه
360918 پاسداران آپارتمان فروش 110 2 7,100,000,000ریال 64,545,450ریال 1396/10/28 ادامه
360914 پاسداران آپارتمان فروش 100 2 9,000,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/10/28 ادامه
361184 پاسداران آپارتمان فروش 165 3 18,150,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/10/27 ادامه
361161 پاسداران آپارتمان فروش 137 17,640,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/10/27 ادامه
361161 پاسداران آپارتمان فروش 147 3 17,640,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/10/27 ادامه
361160 پاسداران آپارتمان فروش 125 2 15,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/10/27 ادامه
361146 پاسداران آپارتمان فروش 168 3 19,152,000,000ریال 114,000,000ریال 1396/10/27 ادامه
361144 پاسداران آپارتمان فروش 232 4 20,880,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/10/27 ادامه
361100 پاسداران آپارتمان فروش 160 3 11,200,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/27 ادامه
361047 پاسداران آپارتمان فروش 81 2 6,885,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/27 ادامه
360595 پاسداران آپارتمان فروش 120 2 14,400,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360586 پاسداران آپارتمان فروش 83 1 14,525,000,000ریال 175,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360551 پاسداران آپارتمان فروش 122 2 12,000,000,000ریال 98,360,660ریال 1396/10/26 ادامه
360532 پاسداران آپارتمان فروش 220 3 25,300,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360531 پاسداران آپارتمان فروش 282 4 31,020,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360477 پاسداران آپارتمان فروش 121 2 12,705,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360439 پاسداران آپارتمان فروش 80 2 5,200,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360250 پاسداران آپارتمان فروش 85 2 6,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359895 پاسداران آپارتمان فروش 65 2 4,200,000,000ریال 64,615,380ریال 1396/10/25 ادامه
359894 پاسداران آپارتمان فروش 92 2 7,360,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359893 پاسداران آپارتمان فروش 105 2 9,500,000,000ریال 90,476,190ریال 1396/10/25 ادامه
359891 پاسداران آپارتمان فروش 120 2 10,200,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359785 پاسداران آپارتمان فروش 185 3 12,025,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359763 پاسداران آپارتمان فروش 140 3 14,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359762 پاسداران آپارتمان فروش 128 2 11,136,000,000ریال 87,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359694 پاسداران آپارتمان فروش 150 3 8,850,000,000ریال 59,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359444 پاسداران آپارتمان فروش 152 3 140,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359469 پاسداران آپارتمان فروش 0 220,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359122 پاسداران آپارتمان فروش 160 3 10,400,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359332 پاسداران آپارتمان فروش 173 3 15,570,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359313 پاسداران آپارتمان فروش 98 2 9,016,000,000ریال 92,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359208 پاسداران آپارتمان فروش 160 3 12,800,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359180 پاسداران آپارتمان فروش 81 2 7,695,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358604 پاسداران آپارتمان فروش 75 2 4,350,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/10/23 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29