فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:21,231

کاربران حاضر:302

 
 

خرید و فروش آپارتمان در پاسدارن

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
205574 پاسداران آپارتمان فروش 130 3 150,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205519 پاسداران آپارتمان فروش 116 3 6,960,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205492 پاسداران آپارتمان فروش 80 2 4,480,000,000ریال 56,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205486 پاسداران آپارتمان فروش 82 2 6,000,000,000ریال 73,170,730ریال 1395/11/02 ادامه
205402 پاسداران آپارتمان فروش 66 2 4,500,000,000ریال 68,100,000ریال 1395/10/30 ادامه
205243 پاسداران آپارتمان فروش 75 2 2,600,000,000ریال 34,666,670ریال 1395/10/30 ادامه
205091 پاسداران آپارتمان فروش 155 3 1395/10/30 ادامه
205050 پاسداران آپارتمان فروش 100 2 8,500,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
205015 پاسداران آپارتمان فروش 151 3 12,835,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
205014 پاسداران آپارتمان فروش 105 2 8,925,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
205012 پاسداران آپارتمان فروش 240 4 26,400,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204588 پاسداران آپارتمان فروش 150 3 16,050,000,000ریال 107,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204011 پاسداران آپارتمان فروش 800 16 200,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204576 پاسداران آپارتمان فروش 149 3 15,645,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204570 پاسداران آپارتمان فروش 260 3 31,200,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204569 پاسداران آپارتمان فروش 102 2 8,874,000,000ریال 87,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204562 پاسداران آپارتمان فروش 207 3 27,000,000,000ریال 130,434,780ریال 1395/10/28 ادامه
204509 پاسداران آپارتمان فروش 142 3 15,000,000,000ریال 105,633,800ریال 1395/10/28 ادامه
203775 پاسداران آپارتمان فروش 92 2 5,800,000,000ریال 63,043,480ریال 1395/10/28 ادامه
203919 پاسداران آپارتمان فروش 145 3 15,080,000,000ریال 104,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203914 پاسداران آپارتمان فروش 158 3 11,060,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203886 پاسداران آپارتمان فروش 160 2 42,000,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203846 پاسداران آپارتمان فروش 150 3 15,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203792 پاسداران آپارتمان فروش 155 3 8,500,000,000ریال 54,838,710ریال 1395/10/27 ادامه
203787 پاسداران آپارتمان فروش 120 3 8,160,000,000ریال 68,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203265 پاسداران آپارتمان فروش 245 4 19,600,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203182 پاسداران آپارتمان فروش 90 2 4,950,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203155 پاسداران آپارتمان فروش 77 2 3,927,000,000ریال 51,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203070 پاسداران آپارتمان فروش 130 2 13,650,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
203058 پاسداران آپارتمان فروش 96 3 6,240,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
203035 پاسداران آپارتمان فروش 150 3 15,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
202661 پاسداران آپارتمان فروش 220 3 24,200,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
202260 پاسداران آپارتمان فروش 220 3 19,800,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/10/25 ادامه
202213 پاسداران آپارتمان فروش 100 200,000,000,000ریال 1395/10/23 ادامه
202193 پاسداران آپارتمان فروش 80 430,000,000,000ریال 1395/10/23 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29