فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:28,364

کاربران حاضر:222

 
 

خرید و فروش آپارتمان در پاسدارن

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
338155 پاسداران آپارتمان فروش 110 2 9,460,000,000ریال 86,000,000ریال 1396/08/27 ادامه
338153 پاسداران آپارتمان فروش 100 2 6,800,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/08/27 ادامه
338152 پاسداران آپارتمان فروش 124 2 14,880,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/08/27 ادامه
338151 پاسداران آپارتمان فروش 148 3 17,760,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/08/27 ادامه
338092 پاسداران آپارتمان فروش 104 2 10,920,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/08/27 ادامه
338066 پاسداران آپارتمان فروش 128 3 10,880,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
338030 پاسداران آپارتمان فروش 140 3 13,300,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
338029 پاسداران آپارتمان فروش 0 35,000,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
338025 پاسداران آپارتمان فروش 0 62,000,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337980 پاسداران آپارتمان فروش 134 2 9,715,000,000ریال 72,500,000ریال 1396/08/25 ادامه
337972 پاسداران آپارتمان فروش 150 3 15,750,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337971 پاسداران آپارتمان فروش 128 3 11,520,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337906 پاسداران آپارتمان فروش 140 3 11,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337900 پاسداران آپارتمان فروش 0 200,000,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337783 پاسداران آپارتمان فروش 50 1 3,700,000,000ریال 74,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337370 پاسداران آپارتمان فروش 0 150,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337248 پاسداران آپارتمان فروش 240 3 32,400,000,000ریال 135,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337195 پاسداران آپارتمان فروش 125 2 15,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337173 پاسداران آپارتمان فروش 190 3 16,150,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337150 پاسداران آپارتمان فروش 137 2 9,384,500,000ریال 68,500,000ریال 1396/08/25 ادامه
337148 پاسداران آپارتمان فروش 140 3 17,500,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337130 پاسداران آپارتمان فروش 157 3 8,949,000,000ریال 57,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337107 پاسداران آپارتمان فروش 170 3 16,150,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337100 پاسداران آپارتمان فروش 0 48,000,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337088 پاسداران آپارتمان فروش 0 350,000,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
336370 پاسداران آپارتمان فروش 265 3 95,000,000ریال 1396/08/24 ادامه
336789 پاسداران آپارتمان فروش 150 2 18,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/08/24 ادامه
336744 پاسداران آپارتمان فروش 172 3 21,500,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/08/24 ادامه
336728 پاسداران آپارتمان فروش 135 3 11,475,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/08/24 ادامه
336647 پاسداران آپارتمان فروش 110 2 6,600,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/08/24 ادامه
336838 پاسداران آپارتمان فروش 0 110,000,000ریال 1396/08/24 ادامه
336650 پاسداران آپارتمان فروش 176 3 19,360,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/08/23 ادامه
336647 پاسداران آپارتمان فروش 110 2 6,600,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/08/23 ادامه
335662 پاسداران آپارتمان فروش 139 3 17,375,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/08/23 ادامه
335662 پاسداران آپارتمان فروش 155 3 17,375,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/08/23 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29