فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:24,852

کاربران حاضر:172

 
 

خرید و فروش آپارتمان در پاسدارن

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
266976 پاسداران آپارتمان فروش 0 16,500,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
266928 پاسداران آپارتمان فروش 88 2 6,160,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266902 پاسداران آپارتمان فروش 103 2 8,240,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266869 پاسداران آپارتمان فروش 200 3 14,000,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266861 پاسداران آپارتمان فروش 134 3 8,040,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266769 پاسداران آپارتمان فروش 110 2 7,100,000,000ریال 64,545,450ریال 1396/03/30 ادامه
266721 پاسداران آپارتمان فروش 106 2 8,480,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266715 پاسداران آپارتمان فروش 105 2 8,600,000,000ریال 81,900,000ریال 1396/03/30 ادامه
266539 پاسداران آپارتمان فروش 98 2 230,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266199 پاسداران آپارتمان فروش 110 2 9,900,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266172 پاسداران آپارتمان فروش 150 2 13,500,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266153 پاسداران آپارتمان فروش 150 3 15,750,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266358 پاسداران آپارتمان فروش 130 3 11,050,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266357 پاسداران آپارتمان فروش 130 3 9,100,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266355 پاسداران آپارتمان فروش 105 2 7,200,000,000ریال 68,571,430ریال 1396/03/29 ادامه
266352 پاسداران آپارتمان فروش 98 2 8,722,000,000ریال 89,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266349 پاسداران آپارتمان فروش 150 3 13,500,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266349 پاسداران آپارتمان فروش 110 2 13,500,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266259 پاسداران آپارتمان فروش 123 2 10,455,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
265924 پاسداران آپارتمان فروش 125 2 1396/03/29 ادامه
265882 پاسداران آپارتمان فروش 125 2 1396/03/29 ادامه
265708 پاسداران آپارتمان فروش 98 2 6,664,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
265669 پاسداران آپارتمان فروش 80 2 4,300,000,000ریال 53,750,000ریال 1396/03/28 ادامه
265853 پاسداران آپارتمان فروش 235 4 23,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265770 پاسداران آپارتمان فروش 197 3 21,670,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265768 پاسداران آپارتمان فروش 180 3 18,900,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265766 پاسداران آپارتمان فروش 62 2 3,500,000,000ریال 56,451,610ریال 1396/03/28 ادامه
265765 پاسداران آپارتمان فروش 98 2 16,080,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265765 پاسداران آپارتمان فروش 134 3 16,080,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265754 پاسداران آپارتمان فروش 120 3 8,760,000,000ریال 73,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265752 پاسداران آپارتمان فروش 92 2 7,176,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265751 پاسداران آپارتمان فروش 106 2 5,830,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265296 پاسداران آپارتمان فروش 0 13,000,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265268 پاسداران آپارتمان فروش 90 2 8,100,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
265263 پاسداران آپارتمان فروش 140 3 8,400,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29