فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:27,093

کاربران حاضر:205

 
 

خرید و فروش آپارتمان در پاسدارن

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
314429 پاسداران آپارتمان فروش 125 3 9,000,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/07/03 ادامه
314384 پاسداران آپارتمان فروش 185 3 12,025,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
314317 پاسداران آپارتمان فروش 170 3 16,150,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
314283 پاسداران آپارتمان فروش 158 3 14,694,000,000ریال 93,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
314256 پاسداران آپارتمان فروش 140 3 13,300,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
314147 پاسداران آپارتمان فروش 170 3 11,050,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
314116 پاسداران آپارتمان فروش 340 3 68,000,000,000ریال 200,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
313667 پاسداران آپارتمان فروش 217 3 115,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
313656 پاسداران آپارتمان فروش 0 150,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
313648 پاسداران آپارتمان فروش 0 135,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
313514 پاسداران آپارتمان فروش 120 1 10,800,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
313497 پاسداران آپارتمان فروش 122 2 7,564,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
313491 پاسداران آپارتمان فروش 115 2 10,350,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
313444 پاسداران آپارتمان فروش 90 2 8,500,000,000ریال 94,400,000ریال 1396/07/01 ادامه
313397 پاسداران آپارتمان فروش 115 3 13,500,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
313387 پاسداران آپارتمان فروش 115 3 9,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
313038 پاسداران آپارتمان فروش 193 3 21,230,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
313037 پاسداران آپارتمان فروش 135 3 14,850,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
313035 پاسداران آپارتمان فروش 110 2 9,350,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
313034 پاسداران آپارتمان فروش 114 2 7,182,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312615 پاسداران آپارتمان فروش 0 200,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312962 پاسداران آپارتمان فروش 147 2 16,905,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312961 پاسداران آپارتمان فروش 200 3 12,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312960 پاسداران آپارتمان فروش 190 3 18,050,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312943 پاسداران آپارتمان فروش 131 3 15,065,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312907 پاسداران آپارتمان فروش 135 3 14,175,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312927 پاسداران آپارتمان فروش 0 13,000,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312895 پاسداران آپارتمان فروش 235 3 19,975,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312849 پاسداران آپارتمان فروش 160 3 16,800,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312596 پاسداران آپارتمان فروش 220 3 110,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312583 پاسداران آپارتمان فروش 205 3 80,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312524 پاسداران آپارتمان فروش 138 2 14,904,000,000ریال 108,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312510 پاسداران آپارتمان فروش 130 3 12,000,000,000ریال 92,307,690ریال 1396/06/30 ادامه
312509 پاسداران آپارتمان فروش 95 2 10,450,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312508 پاسداران آپارتمان فروش 110 2 12,750,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29