فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:21,785

کاربران حاضر:426

 
 

خرید و فروش آپارتمان در پاسدارن

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
219961 پاسداران آپارتمان فروش 140 3 12,200,000,000ریال 87,100,000ریال 1395/11/30 ادامه
219762 پاسداران آپارتمان فروش 70 2 7,700,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219720 پاسداران آپارتمان فروش 150 3 15,750,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219709 پاسداران آپارتمان فروش 80 2 6,800,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219707 پاسداران آپارتمان فروش 250 4 19,000,000,000ریال 76,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219617 پاسداران آپارتمان فروش 150 3 18,750,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219615 پاسداران آپارتمان فروش 190 3 18,050,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219281 پاسداران آپارتمان فروش 165 3 12,210,000,000ریال 74,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219272 پاسداران آپارتمان فروش 96 2 8,160,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219271 پاسداران دوبلکس فروش 150 3 13,050,000,000ریال 87,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219163 پاسداران آپارتمان فروش 110 2 8,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
219160 پاسداران آپارتمان فروش 137 3 10,275,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
219159 پاسداران آپارتمان فروش 115 2 10,350,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
219055 پاسداران آپارتمان فروش 86 2 7,482,000,000ریال 87,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218958 پاسداران آپارتمان فروش 73 2 5,300,000,000ریال 72,602,740ریال 1395/11/27 ادامه
218957 پاسداران آپارتمان فروش 91 2 5,460,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218956 پاسداران آپارتمان فروش 112 2 6,384,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218937 پاسداران آپارتمان فروش 78 2 4,836,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218510 پاسداران آپارتمان فروش 150 3 18,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218510 پاسداران آپارتمان فروش 160 3 18,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218357 پاسداران آپارتمان فروش 85 2 8,925,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218357 پاسداران آپارتمان فروش 90 2 8,925,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218336 پاسداران آپارتمان فروش 83 1 8,000,000,000ریال 96,385,540ریال 1395/11/26 ادامه
218329 پاسداران آپارتمان فروش 100 2 5,600,000,000ریال 56,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218329 پاسداران آپارتمان فروش 90 2 5,600,000,000ریال 56,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218279 پاسداران آپارتمان فروش 112 2 5,040,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218027 پاسداران آپارتمان فروش 130 3 105,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218229 پاسداران آپارتمان فروش 85 1 7,565,000,000ریال 89,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217907 پاسداران آپارتمان فروش 100 2 11,000,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217906 پاسداران آپارتمان فروش 138 3 11,000,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217871 پاسداران آپارتمان فروش 130 3 12,350,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217847 پاسداران آپارتمان فروش 123 2 10,086,000,000ریال 82,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217785 پاسداران آپارتمان فروش 175 3 14,875,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217659 پاسداران آپارتمان فروش 88 1 6,336,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217658 پاسداران آپارتمان فروش 98 2 6,664,000,000ریال 68,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29