فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:25,559

کاربران حاضر:150

 
 

خرید و فروش آپارتمان در پاسدارن

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
281582 پاسداران آپارتمان فروش 108 2 6,696,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/05/03 ادامه
281460 پاسداران آپارتمان فروش 90 2 8,500,000,000ریال 94,444,440ریال 1396/05/02 ادامه
281439 پاسداران آپارتمان فروش 200 3 60,000,000,000ریال 1396/05/02 ادامه
281438 پاسداران آپارتمان فروش 200 3 60,000,000,000ریال 1396/05/02 ادامه
281306 پاسداران آپارتمان فروش 95 2 5,500,000,000ریال 57,894,740ریال 1396/05/02 ادامه
280888 پاسداران آپارتمان فروش 1000 40 380,000,000,000ریال 1396/05/02 ادامه
280866 پاسداران آپارتمان فروش 110 2 9,900,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/05/02 ادامه
280860 پاسداران آپارتمان فروش 187 3 14,960,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/05/02 ادامه
280859 پاسداران آپارتمان فروش 150 2 13,500,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/05/02 ادامه
280738 پاسداران آپارتمان فروش 150 3 15,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/05/01 ادامه
280711 پاسداران آپارتمان فروش 115 2 9,430,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/05/01 ادامه
280503 پاسداران آپارتمان فروش 110 2 6,200,000,000ریال 56,363,640ریال 1396/05/01 ادامه
280487 پاسداران آپارتمان فروش 103 2 4,635,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/05/01 ادامه
280278 پاسداران آپارتمان فروش 0 175,000,000ریال 1396/05/01 ادامه
280203 پاسداران آپارتمان فروش 240 3 1396/05/01 ادامه
280124 پاسداران آپارتمان فروش 50 1 3,500,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/05/01 ادامه
280159 پاسداران آپارتمان فروش 160 3 19,200,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/04/31 ادامه
280134 پاسداران آپارتمان فروش 106 2 9,010,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/04/31 ادامه
280124 پاسداران آپارتمان فروش 50 1 3,500,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/04/31 ادامه
279960 پاسداران آپارتمان فروش 130 2 8,190,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/04/31 ادامه
279862 پاسداران آپارتمان فروش 110 2 8,000,000,000ریال 72,727,270ریال 1396/04/28 ادامه
279795 پاسداران آپارتمان فروش 140 3 8,400,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/04/28 ادامه
279791 پاسداران آپارتمان فروش 117 4 10,413,000,000ریال 89,000,000ریال 1396/04/28 ادامه
279702 پاسداران آپارتمان فروش 76 2 2,950,000,000ریال 38,815,790ریال 1396/04/28 ادامه
279508 پاسداران آپارتمان فروش 80 2 4,300,000,000ریال 53,750,000ریال 1396/04/28 ادامه
279188 پاسداران آپارتمان فروش 120 3 8,760,000,000ریال 73,000,000ریال 1396/04/27 ادامه
279187 پاسداران آپارتمان فروش 95 1 6,887,500,000ریال 72,500,000ریال 1396/04/27 ادامه
279175 پاسداران آپارتمان فروش 123 2 8,200,000,000ریال 66,666,670ریال 1396/04/27 ادامه
279145 پاسداران آپارتمان فروش 118 2 11,800,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/04/27 ادامه
279092 پاسداران آپارتمان فروش 95 2 9,405,000,000ریال 99,000,000ریال 1396/04/27 ادامه
279033 پاسداران آپارتمان فروش 117 3 11,700,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/04/27 ادامه
278472 پاسداران آپارتمان فروش 311 4 49,760,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/04/27 ادامه
278471 پاسداران آپارتمان فروش 217 3 24,955,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/04/27 ادامه
278470 پاسداران آپارتمان فروش 117 3 11,700,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/04/27 ادامه
278440 پاسداران آپارتمان فروش 140 3 14,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/04/27 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29