فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:42,180

کاربران حاضر:219

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهرآرا

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
385074 شهرآرا آپارتمان فروش 127 3 9,800,000,000ریال 77,165,350ریال 1397/02/29 ادامه
384390 شهرآرا آپارتمان فروش 140 3 17,360,000,000ریال 124,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
383912 شهرآرا آپارتمان فروش 117 3 5,850,000,000ریال 50,000,000ریال 1397/02/24 ادامه
383703 شهرآرا آپارتمان فروش 115 2 13,800,000,000ریال 120,000,000ریال 1397/02/23 ادامه
383415 شهرآرا آپارتمان فروش 55 1 5,100,000,000ریال 92,727,270ریال 1397/02/23 ادامه
383360 شهرآرا آپارتمان فروش 140 3 14,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1397/02/22 ادامه
382884 شهرآرا آپارتمان فروش 120 3 7,000,000,000ریال 58,333,330ریال 1397/02/19 ادامه
382204 شهرآرا آپارتمان فروش 139 3 8,000,000,000ریال 57,553,960ریال 1397/02/17 ادامه
381577 شهرآرا آپارتمان فروش 125 3 1397/02/15 ادامه
381681 شهرآرا آپارتمان فروش 70 2 5,600,000,000ریال 80,000,000ریال 1397/02/15 ادامه
380908 شهرآرا آپارتمان فروش 116 3 7,600,000,000ریال 65,517,240ریال 1397/02/11 ادامه
380902 شهرآرا آپارتمان فروش 155 3 15,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1397/02/11 ادامه
380545 شهرآرا آپارتمان فروش 88 2 6,600,000,000ریال 75,000,000ریال 1397/02/09 ادامه
380241 شهرآرا آپارتمان فروش 84 2 5,460,000,000ریال 65,000,000ریال 1397/02/09 ادامه
378649 شهرآرا آپارتمان فروش 116 2 6,148,000,000ریال 53,000,000ریال 1397/02/02 ادامه
378605 شهرآرا آپارتمان فروش 70 2 5,950,000,000ریال 85,000,000ریال 1397/02/02 ادامه
378600 شهرآرا آپارتمان فروش 90 2 6,500,000,000ریال 72,222,220ریال 1397/02/02 ادامه
378430 شهرآرا آپارتمان فروش 100 2 7,600,000,000ریال 76,000,000ریال 1397/02/02 ادامه
378397 شهرآرا آپارتمان فروش 90 2 6,500,000,000ریال 72,222,220ریال 1397/02/01 ادامه
378017 شهرآرا آپارتمان فروش 114 3 10,830,000,000ریال 95,000,000ریال 1397/01/29 ادامه
377614 شهرآرا آپارتمان فروش 137 2 8,220,000,000ریال 60,000,000ریال 1397/01/28 ادامه
377283 شهرآرا آپارتمان فروش 140 3 11,340,000,000ریال 100,000,000ریال 1397/01/27 ادامه
376878 شهرآرا آپارتمان فروش 100 2 7,600,000,000ریال 76,000,000ریال 1397/01/26 ادامه
375748 شهرآرا آپارتمان فروش 85 2 1397/01/21 ادامه
375602 شهرآرا آپارتمان فروش 97 2 10,010,000,000ریال 110,000,000ریال 1397/01/19 ادامه
375602 شهرآرا آپارتمان فروش 91 2 10,010,000,000ریال 110,000,000ریال 1397/01/19 ادامه
375463 شهرآرا آپارتمان فروش 85 2 1397/01/19 ادامه
375451 شهرآرا آپارتمان فروش 130 3 11,960,000,000ریال 92,000,000ریال 1397/01/18 ادامه
375450 شهرآرا آپارتمان فروش 121 2 11,495,000,000ریال 95,000,000ریال 1397/01/18 ادامه
373072 شهرآرا آپارتمان فروش 115 2 12,075,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372333 شهرآرا آپارتمان فروش 95 2 4,700,000,000ریال 49,473,680ریال 1396/12/16 ادامه
372327 شهرآرا آپارتمان فروش 105 3 5,500,000,000ریال 52,380,950ریال 1396/12/16 ادامه
372062 شهرآرا آپارتمان فروش 128 3 10,000,000,000ریال 78,125,000ریال 1396/12/15 ادامه
370561 شهرآرا آپارتمان فروش 127 3 9,300,000,000ریال 73,228,350ریال 1396/12/08 ادامه
370560 شهرآرا آپارتمان فروش 120 3 6,800,000,000ریال 56,666,670ریال 1396/12/08 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29