فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:40,347

کاربران حاضر:229

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهرآرا

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
338217 شهرآرا آپارتمان فروش 133 3 7,000,000,000ریال 52,631,580ریال 1396/08/27 ادامه
337957 شهر آرا آپارتمان فروش 114 3 8,550,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337904 شهر آرا آپارتمان فروش 140 3 10,080,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337583 شهر آرا آپارتمان فروش 118 2 5,664,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
336753 شهر آرا آپارتمان فروش 140 3 11,900,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
335342 شهرآرا آپارتمان فروش 121 2 7,500,000,000ریال 61,983,470ریال 1396/08/22 ادامه
335373 شهرآرا آپارتمان فروش 90 2 5,000,000,000ریال 55,555,560ریال 1396/08/21 ادامه
335372 شهرآرا آپارتمان فروش 116 3 6,100,000,000ریال 52,586,210ریال 1396/08/21 ادامه
332842 شهر آرا آپارتمان فروش 0 125,000,000ریال 1396/08/15 ادامه
333189 شهرآرا آپارتمان فروش 137 2 6,850,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/08/15 ادامه
332590 شهر آرا آپارتمان فروش 0 31,000,000,000ریال 1396/08/14 ادامه
332165 شهر آرا آپارتمان فروش 0 180,000,000ریال 1396/08/14 ادامه
332390 شهرآرا آپارتمان فروش 100 2 5,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/08/14 ادامه
331952 شهرآرا آپارتمان فروش 175 3 12,250,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/08/15 ادامه
331037 شهرآرا آپارتمان فروش 137 3 13,015,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/08/10 ادامه
331036 شهرآرا آپارتمان فروش 97 2 9,215,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/08/10 ادامه
330843 شهر آرا آپارتمان فروش 175 3 13,125,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/08/10 ادامه
330708 شهرآرا آپارتمان فروش 100 2 4,500,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/08/10 ادامه
330141 شهرآرا آپارتمان فروش 140 3 10,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/08/09 ادامه
330120 شهرآرا آپارتمان فروش 134 2 9,380,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/08/09 ادامه
330103 شهر آرا آپارتمان فروش 141 3 9,165,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/08/09 ادامه
329975 شهر آرا آپارتمان فروش 137 3 10,686,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/08/09 ادامه
329974 شهر آرا آپارتمان فروش 140 3 10,080,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/08/09 ادامه
329769 شهرآرا آپارتمان فروش 100 2 7,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/08/09 ادامه
328554 شهرآرا آپارتمان فروش 95 2 4,845,000,000ریال 51,000,000ریال 1396/08/07 ادامه
328553 شهرآرا آپارتمان فروش 78 2 3,500,000,000ریال 44,871,790ریال 1396/08/07 ادامه
328087 شهرآرا آپارتمان فروش 95 2 4,845,000,000ریال 51,000,000ریال 1396/08/07 ادامه
328059 شهرآرا آپارتمان فروش 85 2 3,400,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/08/06 ادامه
327146 شهر آرا آپارتمان فروش 95 2 4,750,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/08/04 ادامه
326479 شهر آرا آپارتمان فروش 140 3 10,080,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/08/03 ادامه
326475 شهر آرا آپارتمان فروش 118 2 5,664,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/08/03 ادامه
326566 شهرآرا آپارتمان فروش 105 2 5,600,000,000ریال 53,333,330ریال 1396/08/02 ادامه
325912 شهر آرا آپارتمان فروش 175 3 11,375,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/08/01 ادامه
325231 شهر آرا آپارتمان فروش 103 2 3,800,000,000ریال 36,893,200ریال 1396/07/30 ادامه
324257 شهرآرا آپارتمان فروش 117 3 4,200,000,000ریال 35,897,440ریال 1396/07/26 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29