فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:40,957

کاربران حاضر:400

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهرآرا

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360922 شهر آرا آپارتمان فروش 110 2 6,500,000,000ریال 59,090,910ریال 1396/10/27 ادامه
361191 شهرآرا آپارتمان فروش 137 3 13,015,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/10/27 ادامه
361003 شهر آرا آپارتمان فروش 95 2 4,275,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/10/27 ادامه
360435 شهر آرا آپارتمان فروش 116 2 6,496,000,000ریال 56,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360266 شهرآرا آپارتمان فروش 85 2 4,250,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359837 شهرآرا آپارتمان فروش 57 2 3,150,000,000ریال 55,263,160ریال 1396/10/25 ادامه
359791 شهرآرا آپارتمان فروش 134 2 10,050,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359707 شهر آرا آپارتمان فروش 150 4 6,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
358769 شهرآرا آپارتمان فروش 86 2 7,760,000,000ریال 90,232,560ریال 1396/10/24 ادامه
358260 شهرآرا آپارتمان فروش 155 3 9,300,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
357946 شهر آرا آپارتمان فروش 0 140,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357399 شهرآرا آپارتمان فروش 150 3 7,200,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356987 شهرآرا آپارتمان فروش 217 2 23,870,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356509 شهر آرا آپارتمان فروش 0 110,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356483 شهر آرا آپارتمان فروش 0 180,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356368 شهرآرا آپارتمان فروش 80 2 4,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
354282 شهرآرا آپارتمان فروش 115 2 10,350,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/10/10 ادامه
354221 شهرآرا آپارتمان فروش 85 2 6,690,000,000ریال 78,705,880ریال 1396/10/10 ادامه
354220 شهرآرا آپارتمان فروش 100 2 4,800,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/10/10 ادامه
353629 شهرآرا آپارتمان فروش 105 2 6,000,000,000ریال 57,142,860ریال 1396/10/07 ادامه
352672 شهرآرا آپارتمان فروش 105 3 1396/10/05 ادامه
350327 شهرآرا آپارتمان فروش 75 2 3,250,000,000ریال 43,333,330ریال 1396/09/28 ادامه
350209 شهر آرا آپارتمان فروش 140 3 11,900,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/09/28 ادامه
348802 شهر آرا آپارتمان فروش 110 2 6,500,000,000ریال 59,090,910ریال 1396/09/25 ادامه
347935 شهرآرا آپارتمان فروش 130 3 5,400,000,000ریال 41,538,460ریال 1396/09/22 ادامه
347466 شهرآرا آپارتمان فروش 95 2 4,275,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/09/21 ادامه
346269 شهر آرا آپارتمان فروش 63 1 4,500,000,000ریال 71,428,570ریال 1396/09/19 ادامه
346016 شهرآرا آپارتمان فروش 117 3 1396/09/19 ادامه
345605 شهر آرا آپارتمان فروش 116 2 6,496,000,000ریال 56,000,000ریال 1396/09/20 ادامه
345582 شهرآرا آپارتمان فروش 63 1 4,500,000,000ریال 71,428,570ریال 1396/09/20 ادامه
345048 شهرآرا آپارتمان فروش 116 2 6,496,000,000ریال 56,000,000ریال 1396/09/19 ادامه
344997 شهرآرا آپارتمان فروش 60 1 2,500,000,000ریال 41,666,670ریال 1396/09/18 ادامه
344692 شهر آرا آپارتمان فروش 117 3 4,200,000,000ریال 35,897,440ریال 1396/09/16 ادامه
344578 شهر آرا آپارتمان فروش 0 180,000,000ریال 1396/09/16 ادامه
344291 شهرآرا آپارتمان فروش 109 2 5,000,000,000ریال 45,871,560ریال 1396/09/14 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29