فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:34,707

کاربران حاضر:407

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهرآرا

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
220053 شهرآرا آپارتمان فروش 105 2 5,040,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219513 شهرآراء آپارتمان فروش 69 2 3,500,000,000ریال 50,724,630ریال 1395/11/28 ادامه
219225 شهر آرا آپارتمان فروش 115 2 8,625,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
218869 شهرآرا آپارتمان فروش 107 3 4,000,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218840 شهرآرا آپارتمان فروش 75 1 2,700,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218439 شهرآرا آپارتمان فروش 90 2 4,950,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218386 جهان آرا آپارتمان فروش 120 3 8,760,000,000ریال 73,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217918 شهرآراء آپارتمان فروش 135 3 9,720,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217692 شهرآراء آپارتمان فروش 95 2 6,840,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217608 شهرآرا آپارتمان فروش 104 2 4,000,000,000ریال 38,461,540ریال 1395/11/25 ادامه
217576 شهرآرا آپارتمان فروش 186 5 7,068,000,000ریال 38,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217511 شهر آرا آپارتمان فروش 86 2 5,117,000,000ریال 59,500,000ریال 1395/11/25 ادامه
217494 شهر آرا آپارتمان فروش 117 3 4,000,000,000ریال 34,188,030ریال 1395/11/25 ادامه
217492 شهر آرا آپارتمان فروش 100 2 4,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217195 شهر آرا آپارتمان فروش 115 2 8,625,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216997 شهر آرا آپارتمان فروش 57 1 2,500,000,000ریال 43,859,650ریال 1395/11/24 ادامه
216996 شهر آرا آپارتمان فروش 90 2 4,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216949 شهر آرا آپارتمان فروش 117 3 4,200,000,000ریال 35,897,430ریال 1395/11/24 ادامه
216461 شهرآرا آپارتمان فروش 100 2 4,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/11/23 ادامه
216444 شهرآرا آپارتمان فروش 86 2 5,117,000,000ریال 59,500,000ریال 1395/11/23 ادامه
216412 شهرآرا آپارتمان فروش 117 3 4,000,000,000ریال 34,188,030ریال 1395/11/23 ادامه
216109 شهرآراء آپارتمان فروش 100 2 3,800,000,000ریال 38,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
215678 شهر آرا آپارتمان فروش 107 2 65,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
215761 شهر آرا آپارتمان فروش 74 2 2,660,000,000ریال 35,945,940ریال 1395/11/21 ادامه
215614 جهان آرا آپارتمان فروش 135 2 16,875,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215607 جهان آرا آپارتمان فروش 107 2 6,955,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215540 شهرآرا آپارتمان فروش 115 2 8,625,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215369 شهرآراء آپارتمان فروش 117 3 4,200,000,000ریال 35,897,430ریال 1395/11/20 ادامه
215274 شهرآرا آپارتمان فروش 57 1 2,500,000,000ریال 43,859,650ریال 1395/11/20 ادامه
214903 جهان آرا آپارتمان فروش 125 3 8,125,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
214592 شهرآرا آپارتمان فروش 170 3 9,000,000,000ریال 52,941,180ریال 1395/11/19 ادامه
214323 شهرآرا آپارتمان فروش 100 2 3,700,000,000ریال 37,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
213919 جهان آرا آپارتمان فروش 130 3 9,490,000,000ریال 73,000,000ریال 1395/11/18 ادامه
213844 شهر آرا آپارتمان فروش 123 3 5,400,000,000ریال 43,902,440ریال 1395/11/18 ادامه
213273 جهان آرا آپارتمان فروش 130 3 9,750,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29