فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:33,995

کاربران حاضر:293

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهرآرا

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
205673 شهرآرا آپارتمان فروش 150 3 9,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205659 شهرآرا آپارتمان فروش 0 2 5,363,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205405 شهر آرا آپارتمان فروش 100 2 5,500,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205342 شهرآراء آپارتمان فروش 145 3 12,542,500,000ریال 86,500,000ریال 1395/10/30 ادامه
204978 شهرآرا آپارتمان فروش 180 3 10,000,000,000ریال 55,555,560ریال 1395/10/29 ادامه
204795 شهر آرا آپارتمان فروش 110 3 4,000,000,000ریال 36,363,640ریال 1395/10/29 ادامه
204491 شهر آرا آپارتمان فروش 114 2 8,436,000,000ریال 74,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204321 شهر آرا آپارتمان فروش 83 2 2,800,000,000ریال 33,734,940ریال 1395/10/28 ادامه
204226 شهرآراء آپارتمان فروش 69 2 2,760,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204211 شهرآراء آپارتمان فروش 100 2 5,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
203747 شهرآرا آپارتمان فروش 110 3 4,000,000,000ریال 36,363,640ریال 1395/10/27 ادامه
203294 جهان آرا آپارتمان فروش 96 2 1395/10/27 ادامه
203193 شهرآرا آپارتمان فروش 114 2 8,436,000,000ریال 74,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
202963 شهرآرا آپارتمان فروش 83 2 2,800,000,000ریال 33,734,940ریال 1395/10/26 ادامه
202436 شهرآرا آپارتمان فروش 90 3 3,500,000,000ریال 38,888,890ریال 1395/10/25 ادامه
201694 شهرآرا آپارتمان فروش 133 3 8,977,500,000ریال 67,500,000ریال 1395/10/22 ادامه
201671 شهرآرا آپارتمان فروش 95 2 4,275,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/10/22 ادامه
201664 شهرآرا آپارتمان فروش 165 3 7,425,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/10/22 ادامه
201109 جهان آرا آپارتمان فروش 168 3 11,000,000,000ریال 65,476,190ریال 1395/10/22 ادامه
201186 شهرآرا آپارتمان فروش 135 3 8,235,000,000ریال 61,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
200712 شهر آرا آپارتمان فروش 115 2 8,510,000,000ریال 74,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200418 شهرآرا آپارتمان فروش 115 3 1395/10/19 ادامه
200370 شهر آرا آپارتمان فروش 105 2 6,500,000,000ریال 61,904,760ریال 1395/10/19 ادامه
200355 شهر آرا آپارتمان فروش 104 2 4,680,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200314 شهر آرا آپارتمان فروش 100 2 3,850,000,000ریال 38,500,000ریال 1395/10/19 ادامه
200282 شهرآرا آپارتمان فروش 95 2 7,410,000,000ریال 78,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
199771 شهر آرا آپارتمان فروش 118 2 5,664,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/10/15 ادامه
199723 جهان آرا آپارتمان فروش 135 2 16,200,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/10/15 ادامه
199719 شهرآراء آپارتمان فروش 100 2 6,500,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/10/15 ادامه
199290 جهان آرا آپارتمان فروش 140 3 6,300,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
199285 جهان آرا آپارتمان فروش 160 3 7,200,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
199251 جهان آرا آپارتمان فروش 107 2 6,955,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
199449 شهرآرا آپارتمان فروش 120 2 8,640,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
199442 شهرآرا آپارتمان فروش 150 3 6,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
198903 شهرآرا آپارتمان فروش 150 3 10,500,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/13 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29