فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:38,053

کاربران حاضر:225

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهرآرا

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
269589 شهر آرا آپارتمان فروش 115 3 1396/04/04 ادامه
266824 شهر آرا آپارتمان فروش 135 3 11,475,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266806 شهر آرا آپارتمان فروش 135 3 11,475,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266709 شهرآرا آپارتمان فروش 80 2 3,400,000,000ریال 42,500,000ریال 1396/03/30 ادامه
265354 شهرآرا آپارتمان فروش 85 2 1396/03/28 ادامه
265835 شهرآرا آپارتمان فروش 75 2 4,500,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265060 شهرآرا آپارتمان فروش 80 2 1396/03/27 ادامه
264267 شهرآرا آپارتمان فروش 95 2 4,275,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
264235 شهرآرا آپارتمان فروش 104 2 4,200,000,000ریال 40,384,620ریال 1396/03/24 ادامه
263573 شهرآرا آپارتمان فروش 70 2 2,500,000,000ریال 35,714,290ریال 1396/03/23 ادامه
263532 شهرآرا آپارتمان فروش 75 2 2,500,000,000ریال 33,333,330ریال 1396/03/23 ادامه
263458 شهر آرا آپارتمان فروش 70 2 2,500,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
262061 شهر آرا آپارتمان فروش 70 2 2,500,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
263116 شهرآرا آپارتمان فروش 108 2 1396/03/23 ادامه
261719 شهرآرا آپارتمان فروش 108 2 1396/03/23 ادامه
262135 شهرآرا آپارتمان فروش 75 2 2,500,000,000ریال 33,333,330ریال 1396/03/23 ادامه
258939 شهرآرا آپارتمان فروش 110 2 5,300,000,000ریال 1396/03/17 ادامه
258750 شهر آرا آپارتمان فروش 65 2 4,225,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/03/17 ادامه
258187 شهرآرا آپارتمان فروش 58 1 3,100,000,000ریال 53,448,280ریال 1396/03/16 ادامه
257526 شهرآرا آپارتمان فروش 103 2 6,489,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/03/13 ادامه
256415 شهرآرا آپارتمان فروش 80 3 3,950,000,000ریال 49,375,000ریال 1396/03/10 ادامه
256347 شهرآرا آپارتمان فروش 125 3 6,500,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/03/10 ادامه
255840 شهرآرا آپارتمان فروش 135 3 11,475,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/09 ادامه
254701 شهرآرا آپارتمان فروش 103 2 5,000,000,000ریال 48,543,690ریال 1396/03/09 ادامه
254835 شهر آرا آپارتمان فروش 140 3 11,900,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/08 ادامه
254732 شهرآرا آپارتمان فروش 100 2 5,500,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/03/08 ادامه
254731 شهرآرا آپارتمان فروش 80 2 2,700,000,000ریال 33,750,000ریال 1396/03/08 ادامه
254351 شهر آرا آپارتمان فروش 0 120,000,000ریال 1396/03/08 ادامه
254274 شهرآرا آپارتمان فروش 133 3 8,900,000,000ریال 66,917,290ریال 1396/03/07 ادامه
253996 شهرآرا آپارتمان فروش 102 2 4,080,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/03/07 ادامه
253507 شهرآرا آپارتمان فروش 79 2 5,688,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/03/07 ادامه
253506 شهرآرا آپارتمان فروش 115 2 8,625,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/03/07 ادامه
252761 شهر آرا آپارتمان فروش 110 3 650,000,000ریال 8,000,000ریال 1396/03/04 ادامه
252594 شهرآرا آپارتمان فروش 175 3 11,200,000,000ریال 64,000,000ریال 1396/03/03 ادامه
252134 شهرآرا آپارتمان فروش 175 3 13,125,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/03/03 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29