فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:39,487

کاربران حاضر:162

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهرآرا

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
314450 شهر آرا آپارتمان فروش 141 3 9,165,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/03 ادامه
314307 شهر آرا آپارتمان فروش 140 3 10,080,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
314273 شهر آرا آپارتمان فروش 118 2 5,664,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
312629 شهر آرا آپارتمان فروش 0 120,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312827 شهر آرا آپارتمان فروش 140 3 10,080,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312859 شهر آرا آپارتمان فروش 0 31,000,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312388 شهر آرا آپارتمان فروش 100 2 6,700,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/06/29 ادامه
312002 شهر آرا آپارتمان فروش 101 2 3,350,000,000ریال 33,168,320ریال 1396/06/29 ادامه
311957 شهر آرا آپارتمان فروش 103 2 3,800,000,000ریال 36,893,200ریال 1396/06/29 ادامه
311342 شهرآرا آپارتمان فروش 116 2 6,496,000,000ریال 56,000,000ریال 1396/06/29 ادامه
311150 شهر آرا آپارتمان فروش 107 3 4,000,000,000ریال 37,383,180ریال 1396/06/28 ادامه
310948 شهر آرا آپارتمان فروش 0 140,000,000ریال 1396/06/28 ادامه
310891 شهر آرا آپارتمان فروش 107 3 1396/06/28 ادامه
310641 شهرآرا آپارتمان فروش 108 2 7,560,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/06/27 ادامه
310259 شهرآرا آپارتمان فروش 151 4 8,500,000,000ریال 56,291,390ریال 1396/06/26 ادامه
310136 شهر آرا آپارتمان فروش 125 2 9,700,000,000ریال 77,600,000ریال 1396/06/26 ادامه
309606 شهرآرا آپارتمان فروش 107 2 5,500,000,000ریال 51,401,870ریال 1396/06/25 ادامه
308985 شهر آرا آپارتمان فروش 114 2 7,752,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/06/23 ادامه
308981 شهر آرا آپارتمان فروش 95 2 5,400,000,000ریال 56,842,110ریال 1396/06/23 ادامه
308579 شهر آرا آپارتمان فروش 115 3 1396/06/23 ادامه
308226 شهرآرا آپارتمان فروش 137 3 10,069,500,000ریال 73,500,000ریال 1396/06/22 ادامه
308081 شهر آرا آپارتمان فروش 117 3 4,200,000,000ریال 35,897,440ریال 1396/06/22 ادامه
307587 شهر آرا آپارتمان فروش 125 3 10,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/06/22 ادامه
307051 شهرآرا آپارتمان فروش 90 2 7,650,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/06/21 ادامه
306657 شهرآرا آپارتمان فروش 112 2 8,400,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/06/20 ادامه
306656 شهرآرا آپارتمان فروش 148 3 8,880,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/06/20 ادامه
305949 شهرآرا آپارتمان فروش 112 3 3,920,000,000ریال 35,000,000ریال 1396/06/19 ادامه
305134 شهر آرا آپارتمان فروش 145 3 11,310,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/06/16 ادامه
304366 شهر آرا آپارتمان فروش 135 3 11,475,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/06/15 ادامه
304358 شهر آرا آپارتمان فروش 135 3 11,475,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/06/15 ادامه
304226 شهر آرا آپارتمان فروش 140 3 11,900,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/06/14 ادامه
303629 شهرآرا آپارتمان فروش 117 3 1396/06/14 ادامه
303323 شهر آرا آپارتمان فروش 175 3 13,125,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/06/13 ادامه
303099 شهرآرا آپارتمان فروش 80 2 2,700,000,000ریال 33,750,000ریال 1396/06/13 ادامه
303530 شهرآرا آپارتمان فروش 155 3 10,850,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/06/13 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29