فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:35,811

کاربران حاضر:1005

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهرآرا

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
230601 شهرآرا آپارتمان فروش 115 3 7,475,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/28 ادامه
230593 شهرآرا آپارتمان فروش 75 2 3,300,000,000ریال 44,000,000ریال 1395/12/28 ادامه
229914 شهر آرا آپارتمان فروش 104 2 8,240,000,000ریال 79,200,000ریال 1395/12/24 ادامه
229867 شهر آرا آپارتمان فروش 125 3 6,250,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229864 شهر آرا آپارتمان فروش 75 2 4,000,000,000ریال 53,333,330ریال 1395/12/24 ادامه
229852 شهر آرا آپارتمان فروش 75 2 4,875,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229737 شهرآرا آپارتمان فروش 104 2 8,240,000,000ریال 79,230,770ریال 1395/12/24 ادامه
230348 شهر آرا آپارتمان فروش 137 2 10,275,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230225 شهرآرا آپارتمان فروش 73 2 3,000,000,000ریال 41,095,890ریال 1395/12/24 ادامه
230210 شهرآرا آپارتمان فروش 141 3 6,800,000,000ریال 48,226,950ریال 1395/12/24 ادامه
230184 شهرآرا آپارتمان فروش 75 2 4,875,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229290 شهرآرا آپارتمان فروش 108 2 7,020,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
229273 شهرآرا آپارتمان فروش 59 1 3,127,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
228743 شهرآرا آپارتمان فروش 125 3 6,250,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228718 شهرآرا آپارتمان فروش 75 2 4,875,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228717 شهرآرا آپارتمان فروش 75 2 4,000,000,000ریال 53,333,330ریال 1395/12/21 ادامه
228369 شهر آرا آپارتمان فروش 77 2 4,700,000,000ریال 61,038,960ریال 1395/12/19 ادامه
227975 شهرآرا آپارتمان فروش 134 3 7,102,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227893 شهر آرا آپارتمان فروش 175 3 11,200,000,000ریال 64,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227892 شهر آرا آپارتمان فروش 91 2 7,280,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227741 شهرآرا آپارتمان فروش 80 2 4,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
226973 شهرآرا آپارتمان فروش 77 2 4,700,000,000ریال 61,038,960ریال 1395/12/16 ادامه
226500 شهرآرا آپارتمان فروش 175 3 11,200,000,000ریال 64,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
226288 شهر آرا آپارتمان فروش 76 2 4,200,000,000ریال 55,263,160ریال 1395/12/15 ادامه
226280 شهر آرا آپارتمان فروش 112 3 4,144,000,000ریال 37,000,000ریال 1395/12/15 ادامه
226450 شهر آرا آپارتمان فروش 100 2 6,500,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/15 ادامه
226415 شهر آرا آپارتمان فروش 120 2 8,160,000,000ریال 68,000,000ریال 1395/12/15 ادامه
226116 شهرآرا آپارتمان فروش 175 3 12,000,000,000ریال 68,571,430ریال 1395/12/15 ادامه
226089 شهرآرا آپارتمان فروش 94 2 6,500,000,000ریال 69,148,940ریال 1395/12/14 ادامه
225886 شهرآرا آپارتمان فروش 69 2 3,500,000,000ریال 50,724,640ریال 1395/12/14 ادامه
225466 شهر آرا آپارتمان فروش 175 3 12,775,000,000ریال 73,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
225307 شهر آرا آپارتمان فروش 70 2 2,700,000,000ریال 38,571,430ریال 1395/12/11 ادامه
225392 شهر آرا آپارتمان فروش 133 3 6,500,000,000ریال 48,872,180ریال 1395/12/11 ادامه
225160 شهرآرا آپارتمان فروش 141 3 70,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
225095 جهان آرا آپارتمان فروش 120 2 8,520,000,000ریال 71,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29