فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:49,059

کاربران حاضر:178

 
 

خرید و فروش آپارتمان در صادقیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360293 صادقیه آپارتمان فروش 77 2 3,800,000,000ریال 49,350,650ریال 1396/10/26 ادامه
359315 صادقیه آپارتمان فروش 200 3 12,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359282 صادقیه آپارتمان فروش 59 1 2,900,000,000ریال 49,152,540ریال 1396/10/24 ادامه
358239 صادقیه آپارتمان فروش 95 2 5,700,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
357952 صادقیه آپارتمان فروش 0 120,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357447 صادقیه آپارتمان فروش 80 2 5,480,000,000ریال 68,500,000ریال 1396/10/18 ادامه
357388 صادقیه آپارتمان فروش 100 2 5,500,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
357031 صادقیه آپارتمان فروش 0 130,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356877 صادقیه آپارتمان فروش 126 3 8,500,000,000ریال 67,460,320ریال 1396/10/17 ادامه
356844 صادقیه آپارتمان فروش 115 3 6,440,000,000ریال 56,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356668 صادقیه آپارتمان فروش 152 3 7,296,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356392 صادقیه آپارتمان فروش 88 2 5,700,000,000ریال 64,772,730ریال 1396/10/16 ادامه
355640 صادقیه آپارتمان فروش 0 110,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355199 صادقیه آپارتمان فروش 112 2 6,400,000,000ریال 57,142,860ریال 1396/10/12 ادامه
355197 صادقیه آپارتمان فروش 116 2 5,800,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/10/12 ادامه
355065 فلکه دوم صادقیه آپارتمان فروش 95 2 8,550,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/10/11 ادامه
355060 فلکه دوم صادقیه آپارتمان فروش 75 2 6,750,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/10/11 ادامه
354748 صادقیه آپارتمان فروش 107 2 6,500,000,000ریال 60,747,660ریال 1396/10/11 ادامه
354582 صادقیه آپارتمان فروش 88 2 5,700,000,000ریال 64,772,730ریال 1396/10/10 ادامه
354432 صادقیه آپارتمان فروش 0 155,000,000ریال 1396/10/10 ادامه
354223 صادقیه آپارتمان فروش 100 2 7,800,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/10/10 ادامه
354222 صادقیه آپارتمان فروش 133 2 7,000,000,000ریال 52,631,580ریال 1396/10/10 ادامه
353778 صادقیه آپارتمان فروش 165 3 9,075,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
353811 صادقیه آپارتمان فروش 0 36,000,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
353318 صادقیه آپارتمان فروش 128 3 9,600,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/10/06 ادامه
352472 صادقیه آپارتمان فروش 230 3 14,950,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/10/04 ادامه
351889 صادقیه آپارتمان فروش 0 75,000,000ریال 1396/10/04 ادامه
351729 صادقیه آپارتمان فروش 80 2 5,000,000,000ریال 62,500,000ریال 1396/10/03 ادامه
351390 صادقیه آپارتمان فروش 68 2 3,500,000,000ریال 51,470,590ریال 1396/10/02 ادامه
351350 صادقیه آپارتمان فروش 100 2 5,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/10/02 ادامه
351018 صادقیه آپارتمان فروش 205 3 13,735,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/09/29 ادامه
350601 فلکه دوم صادقیه آپارتمان فروش 0 120,000,000ریال 1396/09/29 ادامه
350460 صادقیه آپارتمان فروش 0 62,000,000,000ریال 1396/09/28 ادامه
350357 صادقیه آپارتمان فروش 136 3 5,712,000,000ریال 42,000,000ریال 1396/09/28 ادامه
350237 صادقیه آپارتمان فروش 159 3 9,500,000,000ریال 59,700,000ریال 1396/09/28 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29