فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:50,575

کاربران حاضر:311

 
 

خرید و فروش آپارتمان در صادقیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
385063 صادقیه آپارتمان فروش 107 2 6,400,000,000ریال 59,813,080ریال 1397/02/29 ادامه
384691 صادقیه آپارتمان فروش 75 2 6,200,000,000ریال 82,666,670ریال 1397/02/27 ادامه
382326 صادقیه آپارتمان فروش 120 1 9,200,000,000ریال 76,666,670ریال 1397/02/17 ادامه
380934 صادقیه آپارتمان فروش 88 2 7,000,000,000ریال 79,545,450ریال 1397/02/11 ادامه
380911 صادقیه آپارتمان فروش 150 3 18,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1397/02/11 ادامه
380445 صادقیه آپارتمان فروش 111 2 5,500,000,000ریال 49,549,550ریال 1397/02/09 ادامه
379899 صادقیه آپارتمان فروش 80 2 4,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1397/02/06 ادامه
379116 صادقیه آپارتمان فروش 131 3 60,000,000,000ریال 458,015,270ریال 1397/02/04 ادامه
378840 صادقیه آپارتمان فروش 116 2 1397/02/03 ادامه
378478 صادقیه آپارتمان فروش 115 2 1397/02/02 ادامه
378429 صادقیه آپارتمان فروش 89 3 6,000,000,000ریال 67,415,730ریال 1397/02/02 ادامه
378014 صادقیه آپارتمان فروش 112 2 7,300,000,000ریال 65,178,570ریال 1397/01/29 ادامه
378013 صادقیه آپارتمان فروش 103 2 6,800,000,000ریال 66,019,420ریال 1397/01/29 ادامه
377746 صادقیه آپارتمان فروش 157 3 1397/01/29 ادامه
377643 صادقیه آپارتمان فروش 200 3 14,000,000,000ریال 70,000,000ریال 1397/01/28 ادامه
377162 صادقیه آپارتمان فروش 100 2 5,500,000,000ریال 55,000,000ریال 1397/01/27 ادامه
376922 صادقیه آپارتمان فروش 90 2 6,000,000,000ریال 66,666,670ریال 1397/01/26 ادامه
376921 صادقیه آپارتمان فروش 107 2 4,850,000,000ریال 45,327,100ریال 1397/01/26 ادامه
375911 صادقیه آپارتمان فروش 116 2 6,380,000,000ریال 55,000,000ریال 1397/01/20 ادامه
375350 صادقیه آپارتمان فروش 70 2 1397/01/18 ادامه
375152 صادقیه آپارتمان فروش 150 2 8,000,000,000ریال 53,333,330ریال 1397/01/14 ادامه
374919 صادقیه آپارتمان فروش 165 3 10,725,000,000ریال 65,000,000ریال 1397/01/14 ادامه
374518 صادقیه آپارتمان فروش 95 2 7,125,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374518 صادقیه آپارتمان فروش 85 2 7,125,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
373402 صادقیه آپارتمان فروش 120 2 7,000,000,000ریال 58,333,330ریال 1396/12/22 ادامه
372990 صادقیه آپارتمان فروش 98 2 7,500,000,000ریال 76,530,610ریال 1396/12/20 ادامه
372362 صادقیه آپارتمان فروش 93 2 5,100,000,000ریال 54,838,710ریال 1396/12/16 ادامه
371552 صادقیه آپارتمان فروش 130 3 1396/12/14 ادامه
371384 صادقیه آپارتمان فروش 118 3 8,300,000,000ریال 70,338,980ریال 1396/12/13 ادامه
368180 صادقیه آپارتمان فروش 98 2 5,880,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/11/28 ادامه
368180 صادقیه آپارتمان فروش 115 5,880,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/11/28 ادامه
367356 صادقیه آپارتمان فروش 103 1 7,500,000,000ریال 72,815,530ریال 1396/11/24 ادامه
367170 صادقیه آپارتمان فروش 95 5 9,700,000,000ریال 102,105,260ریال 1396/11/23 ادامه
367076 صادقیه آپارتمان فروش 75 2 5,200,000,000ریال 69,333,330ریال 1396/11/23 ادامه
367073 صادقیه آپارتمان فروش 107 2 4,600,000,000ریال 42,990,650ریال 1396/11/23 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29