فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:41,512

کاربران حاضر:383

 
 

خرید و فروش آپارتمان در صادقیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
220075 صادقیه آپارتمان فروش 139 2 8,757,000,000ریال 63,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
219990 صادقیه آپارتمان فروش 130 3 9,000,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219842 صادقیه آپارتمان فروش 84 2 40,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
218420 صادقیه آپارتمان فروش 88 2 3,696,000,000ریال 42,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217508 صادقیه آپارتمان فروش 144 3 5,328,000,000ریال 37,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
216825 صادقیه آپارتمان فروش 103 2 4,429,000,000ریال 43,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
216446 صادقیه آپارتمان فروش 120 3 5,400,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/23 ادامه
216411 صادقیه آپارتمان فروش 144 3 5,328,000,000ریال 37,000,000ریال 1395/11/23 ادامه
215933 صادقیه آپارتمان فروش 140 3 7,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
215465 صادقیه آپارتمان فروش 140 3 12,000,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215304 صادقیه آپارتمان فروش 100 2 5,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215239 صادقیه آپارتمان فروش 108 2 4,100,000,000ریال 37,962,960ریال 1395/11/20 ادامه
215237 صادقیه آپارتمان فروش 90 2 4,050,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215168 صادقیه آپارتمان فروش 94 2 5,400,000,000ریال 57,446,810ریال 1395/11/20 ادامه
213184 صادقیه آپارتمان فروش 108 2 4,100,000,000ریال 37,962,960ریال 1395/11/17 ادامه
213048 صادقیه آپارتمان فروش 93 2 4,000,000,000ریال 43,010,750ریال 1395/11/17 ادامه
212963 صادقیه آپارتمان فروش 100 2 6,200,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
212502 صادقیه آپارتمان فروش 107 2 5,992,000,000ریال 56,000,000ریال 1395/11/16 ادامه
212611 صادقیه آپارتمان فروش 125 3 6,250,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/16 ادامه
212193 صادقیه آپارتمان فروش 126 3 9,450,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/14 ادامه
211509 صادقیه آپارتمان فروش 40 3 9,000,000,000ریال 56,200,000ریال 1395/11/13 ادامه
211392 صادقیه آپارتمان فروش 188 3 6,800,000,000ریال 1395/11/13 ادامه
211002 صادقیه آپارتمان فروش 122 3 7,500,000,000ریال 61,475,410ریال 1395/11/12 ادامه
210954 صادقیه آپارتمان فروش 167 3 6,800,000,000ریال 40,700,000ریال 1395/11/12 ادامه
210887 صادقیه آپارتمان فروش 73 2 3,358,000,000ریال 46,000,000ریال 1395/11/12 ادامه
210883 صادقیه آپارتمان فروش 100 2 5,500,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/11/12 ادامه
210338 صادقیه آپارتمان فروش 80 2 4,560,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/11/11 ادامه
210338 صادقیه آپارتمان فروش 100 2 4,560,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/11/11 ادامه
210300 صادقیه آپارتمان فروش 132 3 5,500,000,000ریال 41,666,670ریال 1395/11/11 ادامه
209760 صادقیه آپارتمان فروش 167 3 9,853,000,000ریال 59,000,000ریال 1395/11/10 ادامه
209499 صادقیه آپارتمان فروش 83 2 2,905,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/11/10 ادامه
208946 صادقیه آپارتمان فروش 63 1 65,000,000ریال 1395/11/09 ادامه
208669 صادقیه آپارتمان فروش 133 3 6,916,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/11/07 ادامه
208211 صادقیه آپارتمان فروش 100 2 4,300,000,000ریال 43,000,000ریال 1395/11/06 ادامه
208197 صادقیه آپارتمان فروش 82 2 3,116,000,000ریال 38,000,000ریال 1395/11/06 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29