فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:49,769

کاربران حاضر:200

 
 

خرید و فروش آپارتمان در صادقیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
374518 صادقیه آپارتمان فروش 95 2 7,125,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374518 صادقیه آپارتمان فروش 85 2 7,125,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
373402 صادقیه آپارتمان فروش 120 2 7,000,000,000ریال 58,333,330ریال 1396/12/22 ادامه
372990 صادقیه آپارتمان فروش 98 2 7,500,000,000ریال 76,530,610ریال 1396/12/20 ادامه
372362 صادقیه آپارتمان فروش 93 2 5,100,000,000ریال 54,838,710ریال 1396/12/16 ادامه
371552 صادقیه آپارتمان فروش 130 3 1396/12/14 ادامه
371384 صادقیه آپارتمان فروش 118 3 8,300,000,000ریال 70,338,980ریال 1396/12/13 ادامه
368180 صادقیه آپارتمان فروش 98 2 5,880,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/11/28 ادامه
368180 صادقیه آپارتمان فروش 115 5,880,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/11/28 ادامه
367356 صادقیه آپارتمان فروش 103 1 7,500,000,000ریال 72,815,530ریال 1396/11/24 ادامه
367170 صادقیه آپارتمان فروش 95 5 9,700,000,000ریال 102,105,260ریال 1396/11/23 ادامه
367076 صادقیه آپارتمان فروش 75 2 5,200,000,000ریال 69,333,330ریال 1396/11/23 ادامه
367073 صادقیه آپارتمان فروش 107 2 4,600,000,000ریال 42,990,650ریال 1396/11/23 ادامه
365963 صادقیه آپارتمان فروش 102 2 7,894,800,000ریال 77,400,000ریال 1396/11/17 ادامه
365637 صادقیه آپارتمان فروش 77 2 5,898,200,000ریال 76,600,000ریال 1396/11/16 ادامه
365339 صادقیه آپارتمان فروش 110 2 7,500,000,000ریال 68,181,820ریال 1396/11/15 ادامه
364694 صادقیه آپارتمان فروش 126 3 4,950,000,000ریال 39,285,710ریال 1396/11/11 ادامه
364659 صادقیه آپارتمان فروش 139 2 12,510,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/11/11 ادامه
364257 صادقیه آپارتمان فروش 90 2 6,660,000,000ریال 74,000,000ریال 1396/11/10 ادامه
362898 صادقیه آپارتمان فروش 240 5 15,000,000,000ریال 1396/11/04 ادامه
362585 صادقیه آپارتمان فروش 120 2 9,600,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/11/04 ادامه
361839 صادقیه آپارتمان فروش 150 3 11,730,000,000ریال 78,200,000ریال 1396/11/02 ادامه
360293 صادقیه آپارتمان فروش 77 2 3,800,000,000ریال 49,350,650ریال 1396/10/26 ادامه
359315 صادقیه آپارتمان فروش 200 3 12,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359282 صادقیه آپارتمان فروش 59 1 2,900,000,000ریال 49,152,540ریال 1396/10/24 ادامه
358239 صادقیه آپارتمان فروش 95 2 5,700,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
357952 صادقیه آپارتمان فروش 0 120,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357447 صادقیه آپارتمان فروش 80 2 5,480,000,000ریال 68,500,000ریال 1396/10/18 ادامه
357388 صادقیه آپارتمان فروش 100 2 5,500,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
357031 صادقیه آپارتمان فروش 0 130,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356877 صادقیه آپارتمان فروش 126 3 8,500,000,000ریال 67,460,320ریال 1396/10/17 ادامه
356844 صادقیه آپارتمان فروش 115 3 6,440,000,000ریال 56,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356668 صادقیه آپارتمان فروش 152 3 7,296,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356392 صادقیه آپارتمان فروش 88 2 5,700,000,000ریال 64,772,730ریال 1396/10/16 ادامه
355640 صادقیه آپارتمان فروش 0 110,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29