فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:43,193

کاربران حاضر:981

 
 

خرید و فروش آپارتمان در صادقیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
230733 صادقیه آپارتمان فروش 0 30,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/12/25 ادامه
229740 صادقیه آپارتمان فروش 95 2 4,275,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229740 صادقیه آپارتمان فروش 65 1 4,275,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230181 صادقیه آپارتمان فروش 84 2 4,680,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230181 صادقیه آپارتمان فروش 90 2 4,680,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229253 صادقیه آپارتمان فروش 220 2 11,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
228731 صادقیه آپارتمان فروش 125 2 6,000,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
227341 صادقیه آپارتمان فروش 130 3 6,890,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
227099 صادقیه آپارتمان فروش 100 2 1395/12/17 ادامه
227066 صادقیه آپارتمان فروش 150 3 1395/12/17 ادامه
227066 صادقیه آپارتمان فروش 135 3 1395/12/17 ادامه
226472 صادقیه آپارتمان فروش 140 3 7,280,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
226305 صادقیه آپارتمان فروش 108 3 4,860,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/12/15 ادامه
226112 صادقیه آپارتمان فروش 142 3 6,390,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/12/15 ادامه
226094 صادقیه آپارتمان فروش 146 3 5,500,000,000ریال 37,671,230ریال 1395/12/14 ادامه
225978 صادقیه آپارتمان فروش 117 3 4,680,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
224651 صادقیه آپارتمان فروش 160 3 1395/12/10 ادامه
224476 صادقیه آپارتمان فروش 132 3 6,072,000,000ریال 46,000,000ریال 1395/12/09 ادامه
224453 صادقیه آپارتمان فروش 108 3 5,940,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/09 ادامه
223771 صادقیه آپارتمان فروش 100 2 3,700,000,000ریال 37,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223751 صادقیه آپارتمان فروش 80 1 4,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223744 صادقیه آپارتمان فروش 78 2 3,300,000,000ریال 42,307,690ریال 1395/12/08 ادامه
223743 صادقیه آپارتمان فروش 64 1 3,000,000,000ریال 46,875,000ریال 1395/12/08 ادامه
223684 صادقیه آپارتمان فروش 177 3 8,319,000,000ریال 47,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223433 صادقیه آپارتمان فروش 138 3 102,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223399 صادقیه آپارتمان فروش 160 60,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223383 صادقیه آپارتمان فروش 150 2 50,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223357 صادقیه آپارتمان فروش 65 1 1395/12/08 ادامه
223319 صادقیه آپارتمان فروش 145 3 5,800,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
223307 صادقیه آپارتمان فروش 117 2 7,020,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
221966 صادقیه آپارتمان فروش 60 1 60,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
222312 صادقیه آپارتمان فروش 100 2 6,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
221708 صادقیه آپارتمان فروش 98 2 4,900,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
221575 صادقیه آپارتمان فروش 107 3 4,815,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
221346 صادقیه آپارتمان فروش 107 2 40,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29