فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:48,031

کاربران حاضر:204

 
 

خرید و فروش آپارتمان در صادقیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
324424 صادقیه آپارتمان فروش 0 102,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324371 صادقیه آپارتمان فروش 0 1396/07/29 ادامه
324424 صادقیه آپارتمان فروش 0 102,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324371 صادقیه آپارتمان فروش 0 1396/07/29 ادامه
324376 فلکه دوم صادقیه آپارتمان فروش 110 2 50,000,000ریال 1396/07/27 ادامه
324371 صادقیه آپارتمان فروش 0 1396/07/27 ادامه
324226 صادقیه آپارتمان فروش 240 5 15,000,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323999 صادقیه آپارتمان فروش 165 3 9,075,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323950 صادقیه آپارتمان فروش 136 3 5,712,000,000ریال 42,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323743 صادقیه آپارتمان فروش 66 2 2,800,000,000ریال 42,424,240ریال 1396/07/26 ادامه
323748 صادقیه آپارتمان فروش 30 1 1,600,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
322315 صادقیه آپارتمان فروش 110 2 6,050,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322171 صادقیه آپارتمان فروش 60 1 2,700,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322012 صادقیه آپارتمان فروش 154 70,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322012 صادقیه آپارتمان فروش 93 2 70,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
321932 صادقیه آپارتمان فروش 143 3 8,720,000,000ریال 60,979,020ریال 1396/07/23 ادامه
321892 صادقیه آپارتمان فروش 67 2 4,100,000,000ریال 61,194,030ریال 1396/07/22 ادامه
321560 صادقیه آپارتمان فروش 150 3 5,250,000,000ریال 35,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
320742 صادقیه آپارتمان فروش 0 65,000,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
319904 صادقیه آپارتمان فروش 80 2 4,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/07/17 ادامه
319735 صادقیه آپارتمان فروش 0 130,000,000ریال 1396/07/17 ادامه
320030 صادقیه آپارتمان فروش 150 3 11,730,000,000ریال 78,200,000ریال 1396/07/17 ادامه
319449 صادقیه آپارتمان فروش 126 2 6,300,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/07/16 ادامه
318569 صادقیه آپارتمان فروش 0 100,000,000ریال 1396/07/15 ادامه
318534 فلکه دوم صادقیه آپارتمان فروش 0 1396/07/13 ادامه
318573 صادقیه آپارتمان فروش 0 100,000,000ریال 1396/07/13 ادامه
318203 صادقیه آپارتمان فروش 160 3 8,500,000,000ریال 53,125,000ریال 1396/07/13 ادامه
318201 صادقیه آپارتمان فروش 136 3 5,712,000,000ریال 42,000,000ریال 1396/07/13 ادامه
318419 صادقیه آپارتمان فروش 159 3 9,500,000,000ریال 59,700,000ریال 1396/07/12 ادامه
317303 صادقیه آپارتمان فروش 139 2 9,035,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/11 ادامه
317104 صادقیه آپارتمان فروش 78 2 3,000,000,000ریال 38,461,540ریال 1396/07/10 ادامه
316928 صادقیه آپارتمان فروش 116 2 1396/07/10 ادامه
316255 صادقیه آپارتمان فروش 100 2 4,350,000,000ریال 43,500,000ریال 1396/07/05 ادامه
315833 صادقیه آپارتمان فروش 130 3 12,000,000,000ریال 92,307,690ریال 1396/07/04 ادامه
315774 صادقیه آپارتمان فروش 142 2 6,390,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/07/04 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29