فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:7,569

کاربران حاضر:299

 
 

خرید و فروش آپارتمان در سازمان آب

 
تعداد رکورد یافت شده : 48
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
237343 سازمان آب آپارتمان فروش 57 1 3,534,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
218425 سازمان آب آپارتمان فروش 57 1 3,534,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
216605 سازمان آب آپارتمان فروش 190 3 100,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
215341 سازمان آب آپارتمان فروش 117 2 4,680,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
210552 سازمان آب آپارتمان فروش 135 3 6,885,000,000ریال 51,000,000ریال 1395/11/12 ادامه
210307 سازمان آب آپارتمان فروش 100 2 6,200,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/11/11 ادامه
201696 سازمان آب آپارتمان فروش 112 3 5,040,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/10/22 ادامه
201180 سازمان آب آپارتمان فروش 130 3 6,240,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
200297 سازمان آب آپارتمان فروش 85 2 3,750,000,000ریال 44,117,650ریال 1395/10/19 ادامه
186434 سازمان آب آپارتمان فروش 78 2 3,588,000,000ریال 46,000,000ریال 1395/09/14 ادامه
184344 سازمان آب آپارتمان فروش 114 2 5,928,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/09/06 ادامه
182219 سازمان آب آپارتمان فروش 190 3 100,000,000ریال 1395/08/29 ادامه
177850 سازمان آب آپارتمان فروش 117 2 4,680,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/08/18 ادامه
175366 سازمان آب آپارتمان فروش 131 3 5,240,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/08/12 ادامه
175365 سازمان آب آپارتمان فروش 100 2 6,200,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/08/12 ادامه
169322 سازمان آب آپارتمان فروش 130 3 6,110,000,000ریال 47,000,000ریال 1395/07/28 ادامه
161589 سازمان آب آپارتمان فروش 109 2 5,014,000,000ریال 46,000,000ریال 1395/07/06 ادامه
156109 سازمان آب آپارتمان فروش 87 2 4,520,000,000ریال 51,954,020ریال 1395/06/23 ادامه
148377 سازمان آب آپارتمان فروش 114 2 5,928,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/06/07 ادامه
147104 سازمان آب آپارتمان فروش 190 3 14,000,000,000ریال 73,684,210ریال 1395/06/03 ادامه
112553 سازمان آب آپارتمان فروش 84 2 2,800,000,000ریال 33,333,330ریال 1395/03/22 ادامه
90419 سازمان آب آپارتمان فروش 100 2 6,200,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/02/06 ادامه
89779 سازمان آب آپارتمان فروش 100 2 6,200,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/02/05 ادامه
32309 سازمان آب آپارتمان فروش 136 2 4,500,000,000ریال 33,088,240ریال 1394/10/09 ادامه
298411 سازمان آب آپارتمان فروش 100 2 6,200,000,000ریال 62,000,000ریال 1394/10/01 ادامه
259938 سازمان آب آپارتمان فروش 80 2 4,640,000,000ریال 58,000,000ریال 1394/07/20 ادامه
253441 سازمان آب آپارتمان فروش 95 3,900,000,000ریال 52,000,000ریال 1394/07/08 ادامه
253441 سازمان آب آپارتمان فروش 75 2 3,900,000,000ریال 52,000,000ریال 1394/07/08 ادامه
252745 سازمان آب آپارتمان فروش 143 3 5,500,000,000ریال 38,461,540ریال 1394/07/07 ادامه
240195 سازمان آب آپارتمان فروش 136 2 4,500,000,000ریال 33,088,240ریال 1394/06/16 ادامه
240139 سازمان آب آپارتمان فروش 85 2 5,270,000,000ریال 62,000,000ریال 1394/06/16 ادامه
233055 سازمان آب آپارتمان فروش 75 2 3,596,000,000ریال 62,000,000ریال 1394/06/02 ادامه
233055 سازمان آب آپارتمان فروش 73 2 3,596,000,000ریال 62,000,000ریال 1394/06/02 ادامه
233055 سازمان آب آپارتمان فروش 58 1 3,596,000,000ریال 62,000,000ریال 1394/06/02 ادامه
232135 سازمان آب آپارتمان فروش 101 2 5,151,000,000ریال 51,000,000ریال 1394/06/01 ادامه
1 2