فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:9,211

کاربران حاضر:314

 
 

خرید و فروش آپارتمان در توحید

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
383781 توحید آپارتمان فروش 85 2 1397/02/24 ادامه
382219 توحید آپارتمان فروش 116 2 8,120,000,000ریال 70,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
380650 توحید آپارتمان فروش 79 2 1397/02/10 ادامه
380263 توحید آپارتمان فروش 160 3 13,600,000,000ریال 85,000,000ریال 1397/02/09 ادامه
380196 توحید آپارتمان فروش 110 2 8,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1397/02/08 ادامه
379860 توحید آپارتمان فروش 75 2 6,375,000,000ریال 85,000,000ریال 1397/02/06 ادامه
379860 توحید آپارتمان فروش 85 2 6,375,000,000ریال 85,000,000ریال 1397/02/06 ادامه
379500 توحید آپارتمان فروش 123 2 9,471,000,000ریال 77,000,000ریال 1397/02/04 ادامه
378647 توحید آپارتمان فروش 90 2 4,300,000,000ریال 47,777,780ریال 1397/02/02 ادامه
377742 توحید آپارتمان فروش 170 3 1397/01/29 ادامه
376362 توحید آپارتمان فروش 94 2 1397/01/22 ادامه
376071 توحید آپارتمان فروش 180 2 80,000,000ریال 1397/01/21 ادامه
375613 توحید آپارتمان فروش 101 2 5,400,000,000ریال 53,465,350ریال 1397/01/19 ادامه
374470 توحید آپارتمان فروش 104 2 4,160,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
373358 توحید آپارتمان فروش 52 2 3,000,000,000ریال 57,692,310ریال 1396/12/22 ادامه
372997 توحید آپارتمان فروش 78 2 4,400,000,000ریال 56,410,260ریال 1396/12/20 ادامه
372692 توحید آپارتمان فروش 113 3 1396/12/19 ادامه
371689 توحید آپارتمان فروش 97 2 5,200,000,000ریال 53,608,250ریال 1396/12/14 ادامه
371371 توحید آپارتمان فروش 90 2 4,950,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/12/13 ادامه
370493 توحید آپارتمان فروش 85 2 3,825,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/12/08 ادامه
369911 توحید آپارتمان فروش 123 2 9,225,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/12/06 ادامه
368392 توحید آپارتمان فروش 85 2 5,500,000,000ریال 64,705,880ریال 1396/11/29 ادامه
366045 توحید آپارتمان فروش 123 2 8,856,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/11/18 ادامه
365603 توحید آپارتمان فروش 75 2 4,875,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/11/16 ادامه
365603 توحید آپارتمان فروش 85 2 4,875,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/11/16 ادامه
365602 توحید آپارتمان فروش 160 3 11,040,000,000ریال 69,000,000ریال 1396/11/16 ادامه
365053 توحید آپارتمان فروش 115 3 7,245,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/11/15 ادامه
364673 توحید آپارتمان فروش 110 2 7,480,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/11/11 ادامه
363598 توحید آپارتمان فروش 78 2 4,400,000,000ریال 56,410,260ریال 1396/11/08 ادامه
362074 توحید آپارتمان فروش 94 2 3,900,000,000ریال 1396/11/02 ادامه
361597 توحید آپارتمان فروش 300 2 80,000,000ریال 1396/11/01 ادامه
360323 میدان توحید آپارتمان فروش 170 2 6,200,000,000ریال 36,470,590ریال 1396/10/26 ادامه
360302 توحید آپارتمان فروش 103 2 5,974,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
358744 توحید آپارتمان فروش 81 2 3,200,000,000ریال 39,506,170ریال 1396/10/23 ادامه
358518 میدان توحید آپارتمان فروش 146 3 4,964,000,000ریال 34,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29