فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:4,741

کاربران حاضر:195

 
 

خرید و فروش آپارتمان در توحید

 
تعداد رکورد یافت شده : 634
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
223741 توحید آپارتمان فروش 128 2 6,000,000,000ریال 46,875,000ریال 1395/12/08 ادامه
223397 میدان توحید آپارتمان فروش 88 2 50,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
222418 میدان توحید آپارتمان فروش 60 1 2,940,000,000ریال 49,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
222411 میدان توحید آپارتمان فروش 110 2 3,850,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
221567 میدان توحید آپارتمان فروش 104 2 6,000,000,000ریال 57,692,310ریال 1395/12/03 ادامه
221091 میدان توحید آپارتمان فروش 0 11,952,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
220051 توحید آپارتمان فروش 205 3 7,175,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219772 میدان توحید آپارتمان فروش 79 2 4,500,000,000ریال 56,962,020ریال 1395/11/30 ادامه
217917 میدان توحید آپارتمان فروش 190 3 9,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217215 میدان توحید آپارتمان فروش 101 2 1395/11/25 ادامه
216801 توحید آپارتمان فروش 65 1 2,925,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216244 میدان توحید آپارتمان فروش 112 4 1395/11/23 ادامه
216236 توحید آپارتمان فروش 101 2 1395/11/23 ادامه
216123 میدان توحید آپارتمان فروش 153 3 10,404,000,000ریال 68,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
215621 میدان توحید آپارتمان فروش 117 2 6,552,000,000ریال 56,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215407 میدان توحید آپارتمان فروش 58 2 2,350,000,000ریال 40,517,240ریال 1395/11/20 ادامه
215392 میدان توحید آپارتمان فروش 96 1 5,376,000,000ریال 56,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215212 میدان توحید آپارتمان فروش 101 2 4,747,000,000ریال 47,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
214871 میدان توحید آپارتمان فروش 157 3 10,500,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
213454 میدان توحید آپارتمان فروش 240 6 85,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
213088 میدان توحید آپارتمان فروش 84 2 2,520,000,000ریال 30,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
213067 میدان توحید آپارتمان فروش 96 2 5,472,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
213066 میدان توحید آپارتمان فروش 117 2 6,669,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
212509 توحید آپارتمان فروش 99 2 4,950,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/16 ادامه
212062 میدان توحید آپارتمان فروش 92 2 2,760,000,000ریال 30,000,000ریال 1395/11/14 ادامه
211909 میدان توحید آپارتمان فروش 101 2 5,555,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/11/14 ادامه
211888 میدان توحید آپارتمان فروش 74 1 4,070,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/11/14 ادامه
211659 میدان توحید آپارتمان فروش 0 1 64,000,000ریال 1395/11/14 ادامه
211408 میدان توحید آپارتمان فروش 103 2 5,356,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/11/13 ادامه
211144 میدان توحید آپارتمان فروش 98 2 4,410,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/13 ادامه
211135 میدان توحید آپارتمان فروش 85 1 4,675,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/11/13 ادامه
210779 میدان توحید آپارتمان فروش 74 1 4,070,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/11/13 ادامه
210760 میدان توحید آپارتمان فروش 61 1 3,050,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/13 ادامه
210912 میدان توحید آپارتمان فروش 138 3 7,176,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/11/12 ادامه
210890 میدان توحید آپارتمان فروش 182 3 8,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/11/12 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19