فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:8,274

کاربران حاضر:211

 
 

خرید و فروش آپارتمان در توحید

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360323 میدان توحید آپارتمان فروش 170 2 6,200,000,000ریال 36,470,590ریال 1396/10/26 ادامه
360302 توحید آپارتمان فروش 103 2 5,974,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
358744 توحید آپارتمان فروش 81 2 3,200,000,000ریال 39,506,170ریال 1396/10/23 ادامه
358518 میدان توحید آپارتمان فروش 146 3 4,964,000,000ریال 34,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
356837 توحید آپارتمان فروش 110 2 3,850,000,000ریال 35,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
355731 توحید آپارتمان فروش 84 2 2,500,000,000ریال 29,761,900ریال 1396/10/13 ادامه
355356 توحید آپارتمان فروش 78 2 5,300,000,000ریال 67,948,720ریال 1396/10/13 ادامه
354768 توحید آپارتمان فروش 100 2 6,300,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/10/11 ادامه
354731 توحید آپارتمان فروش 205 3 13,325,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/10/11 ادامه
354397 میدان توحید آپارتمان فروش 0 105,000,000ریال 1396/10/10 ادامه
354175 توحید آپارتمان فروش 52 2 3,000,000,000ریال 57,692,310ریال 1396/10/10 ادامه
354082 میدان توحید آپارتمان فروش 0 75,000,000ریال 1396/10/09 ادامه
353633 توحید آپارتمان فروش 81 2 4,293,000,000ریال 53,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
353360 توحید آپارتمان فروش 150 2 12,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/10/06 ادامه
353112 توحید آپارتمان فروش 113 3 3,616,000,000ریال 32,000,000ریال 1396/10/05 ادامه
353111 توحید آپارتمان فروش 90 2 4,050,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/10/05 ادامه
352436 میدان توحید آپارتمان فروش 0 14,280,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/04 ادامه
351868 میدان توحید آپارتمان فروش 0 1396/10/04 ادامه
350969 توحید آپارتمان فروش 123 2 8,610,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/09/29 ادامه
350366 توحید آپارتمان فروش 85 2 3,400,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/09/28 ادامه
348878 میدان توحید آپارتمان فروش 0 21,000,000,000ریال 1396/09/25 ادامه
348853 میدان توحید آپارتمان فروش 0 30,000,000,000ریال 1396/09/25 ادامه
348757 میدان توحید آپارتمان فروش 101 2 3,737,000,000ریال 37,000,000ریال 1396/09/25 ادامه
348031 توحید آپارتمان فروش 90 1 12,000,000,000ریال 1396/09/22 ادامه
347629 میدان توحید آپارتمان فروش 165 3 11,220,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/09/22 ادامه
347468 توحید آپارتمان فروش 101 2 3,737,000,000ریال 37,000,000ریال 1396/09/21 ادامه
346279 میدان توحید آپارتمان فروش 90 2 4,200,000,000ریال 46,666,670ریال 1396/09/19 ادامه
345738 میدان توحید آپارتمان فروش 170 2 6,200,000,000ریال 36,470,590ریال 1396/09/20 ادامه
343717 میدان توحید آپارتمان فروش 165 3 11,220,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/09/13 ادامه
343233 میدان توحید آپارتمان فروش 0 73,000,000ریال 1396/09/13 ادامه
342189 میدان توحید آپارتمان فروش 0 450,000,000ریال 1396/09/09 ادامه
341453 میدان توحید آپارتمان فروش 0 75,000,000ریال 1396/09/08 ادامه
341251 توحید آپارتمان فروش 79 2 5,500,000,000ریال 69,620,250ریال 1396/09/07 ادامه
341250 توحید آپارتمان فروش 99 2 4,950,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/09/07 ادامه
340957 توحید آپارتمان فروش 115 3 7,130,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/09/07 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29