فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:7,370

کاربران حاضر:350

 
 

خرید و فروش آپارتمان در توحید

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
324751 توحید آپارتمان فروش 110 2 3,850,000,000ریال 35,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324794 توحید آپارتمان فروش 65 1 4,225,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324794 توحید آپارتمان فروش 70 4,225,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
323817 میدان توحید آپارتمان فروش 146 3 4,964,000,000ریال 34,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323290 میدان توحید آپارتمان فروش 123 2 7,995,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323283 میدان توحید آپارتمان فروش 123 2 7,440,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323043 توحید آپارتمان فروش 84 2 2,600,000,000ریال 30,952,380ریال 1396/07/24 ادامه
322979 میدان توحید آپارتمان فروش 86 2 3,150,000,000ریال 36,627,910ریال 1396/07/24 ادامه
322626 میدان توحید آپارتمان فروش 0 75,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322426 توحید آپارتمان فروش 81 2 3,000,000,000ریال 37,037,040ریال 1396/07/23 ادامه
321870 میدان توحید آپارتمان فروش 220 6 23,650,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/07/22 ادامه
321713 میدان توحید آپارتمان فروش 1220 10 1396/07/22 ادامه
320923 توحید آپارتمان فروش 116 2 3,500,000,000ریال 30,172,410ریال 1396/07/20 ادامه
320777 میدان توحید آپارتمان فروش 0 95,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
319072 توحید آپارتمان فروش 52 2 2,800,000,000ریال 53,846,150ریال 1396/07/15 ادامه
318913 توحید آپارتمان فروش 113 3 1396/07/15 ادامه
317279 توحید آپارتمان فروش 97 2 4,200,000,000ریال 43,298,970ریال 1396/07/11 ادامه
317278 توحید آپارتمان فروش 90 2 3,500,000,000ریال 38,888,890ریال 1396/07/11 ادامه
315801 توحید آپارتمان فروش 205 3 13,325,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/04 ادامه
314029 میدان توحید آپارتمان فروش 105 3 4,095,000,000ریال 39,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
314028 میدان توحید آپارتمان فروش 94 2 3,760,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
313861 توحید آپارتمان فروش 101 2 3,737,000,000ریال 37,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
311948 میدان توحید آپارتمان فروش 102 2 3,500,000,000ریال 34,313,730ریال 1396/06/29 ادامه
311610 توحید آپارتمان فروش 123 2 8,241,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/06/29 ادامه
311312 توحید آپارتمان فروش 58 3,770,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/06/28 ادامه
311312 توحید آپارتمان فروش 65 3,770,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/06/28 ادامه
311278 میدان توحید آپارتمان فروش 108 3 4,860,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/06/28 ادامه
311273 میدان توحید آپارتمان فروش 110 2 6,930,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/06/28 ادامه
310331 توحید آپارتمان فروش 90 1 14,000,000,000ریال 1396/06/27 ادامه
309607 توحید آپارتمان فروش 146 3 4,964,000,000ریال 34,000,000ریال 1396/06/25 ادامه
307923 توحید آپارتمان فروش 125 2 3,600,000,000ریال 1396/06/22 ادامه
308528 میدان توحید آپارتمان فروش 123 2 7,995,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/06/22 ادامه
308310 میدان توحید آپارتمان فروش 220 6 23,650,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/06/22 ادامه
308176 میدان توحید آپارتمان فروش 66 1 4,422,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/06/22 ادامه
308133 میدان توحید آپارتمان فروش 58 1 3,886,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/06/22 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29