فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:8,056

کاربران حاضر:225

 
 

خرید آپارتمان در ستارخان

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
295981 ستارخان آپارتمان فروش 49 1 2,400,000,000ریال 48,979,590ریال 1396/05/29 ادامه
296329 ستارخان آپارتمان فروش 97 2 5,900,000,000ریال 60,824,740ریال 1396/05/29 ادامه
295470 ستارخان آپارتمان فروش 130 3 6,825,000,000ریال 52,500,000ریال 1396/05/28 ادامه
295463 ستارخان آپارتمان فروش 101 2 5,858,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295394 ستارخان آپارتمان فروش 128 3 9,216,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295388 ستارخان آپارتمان فروش 103 2 5,000,000,000ریال 48,543,690ریال 1396/05/28 ادامه
295387 ستارخان آپارتمان فروش 127 3 6,500,000,000ریال 51,181,100ریال 1396/05/28 ادامه
295386 ستارخان آپارتمان فروش 124 2 6,820,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295283 ستارخان آپارتمان فروش 94 2 3,700,000,000ریال 39,361,700ریال 1396/05/28 ادامه
295253 ستارخان آپارتمان فروش 78 2 2,745,600,000ریال 35,200,000ریال 1396/05/28 ادامه
295223 ستارخان آپارتمان فروش 95 2 3,700,000,000ریال 38,947,370ریال 1396/05/28 ادامه
295222 ستارخان آپارتمان فروش 115 2 4,450,000,000ریال 38,695,650ریال 1396/05/28 ادامه
295221 ستارخان آپارتمان فروش 100 2 2,950,000,000ریال 29,500,000ریال 1396/05/28 ادامه
295096 ستارخان آپارتمان فروش 125 3 1396/05/28 ادامه
294974 ستارخان آپارتمان فروش 98 2 5,292,000,000ریال 54,000,000ریال 1396/05/26 ادامه
294518 ستارخان آپارتمان فروش 117 2 4,700,000,000ریال 40,170,940ریال 1396/05/25 ادامه
294365 ستارخان آپارتمان فروش 115 2 6,785,000,000ریال 59,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294266 ستارخان آپارتمان فروش 61 1 2,074,000,000ریال 34,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294054 ستارخان آپارتمان فروش 207 4 175,000,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294035 پل ستارخان آپارتمان فروش 108 3 3,780,000,000ریال 35,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
294034 ستارخان آپارتمان فروش 92 2 4,850,000,000ریال 52,717,390ریال 1396/05/24 ادامه
293849 ستارخان آپارتمان فروش 85 2 4,100,000,000ریال 48,235,290ریال 1396/05/24 ادامه
293480 ستارخان پيش فروش فروش 125 2 10,625,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293434 ستارخان آپارتمان فروش 155 3 6,000,000,000ریال 38,709,680ریال 1396/05/23 ادامه
293304 ستارخان پيش فروش فروش 105 2 8,925,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
293265 ستارخان آپارتمان فروش 92 2 6,256,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
293137 ستارخان آپارتمان فروش 90 2 3,600,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
293134 ستارخان آپارتمان فروش 85 2 3,000,000,000ریال 35,294,120ریال 1396/05/23 ادامه
293111 ستارخان آپارتمان فروش 130 2 4,550,000,000ریال 35,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
293015 ستارخان آپارتمان فروش 78 1 2,184,000,000ریال 28,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
292936 ستارخان آپارتمان فروش 75 2 3,900,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
292657 ستارخان آپارتمان فروش 135 3 8,640,000,000ریال 64,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
292616 ستارخان آپارتمان فروش 700 15 44,500,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
292596 ستارخان آپارتمان فروش 116 3 7,366,000,000ریال 63,500,000ریال 1396/05/22 ادامه
292595 ستارخان آپارتمان فروش 0 417,500,000,000ریال 250,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29