فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:7,391

کاربران حاضر:425

 
 

خرید آپارتمان در ستارخان

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
220062 ستارخان آپارتمان فروش 60 1 3,360,000,000ریال 56,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
220056 پل ستارخان آپارتمان فروش 74 2 2,300,000,000ریال 31,081,080ریال 1395/12/01 ادامه
220049 ستارخان آپارتمان فروش 159 3 8,700,000,000ریال 54,716,980ریال 1395/11/30 ادامه
219903 ستارخان آپارتمان فروش 170 3 900,000,000ریال 52,940,000ریال 1395/11/30 ادامه
219790 ستارخان آپارتمان فروش 133 3 6,118,000,000ریال 46,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219669 ستارخان آپارتمان فروش 118 3 7,080,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219610 ستارخان آپارتمان فروش 159 3 8,700,000,000ریال 54,700,000ریال 1395/11/28 ادامه
219519 ستارخان آپارتمان فروش 98 2 3,920,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219428 ستارخان آپارتمان فروش 72 2 4,032,000,000ریال 56,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219321 ستارخان آپارتمان فروش 0 1 110,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219228 ستارخان آپارتمان فروش 0 10,500,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219060 ستارخان آپارتمان فروش 120 1 5,760,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
219046 ستارخان آپارتمان فروش 120 3 5,760,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218921 ستارخان آپارتمان فروش 100 2 6,200,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218914 ستارخان آپارتمان فروش 68 2 3,944,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218908 ستارخان آپارتمان فروش 152 3 6,840,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218904 ستارخان آپارتمان فروش 74 2 2,500,000,000ریال 33,783,780ریال 1395/11/27 ادامه
218903 ستارخان آپارتمان فروش 92 2 5,244,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218868 پل ستارخان آپارتمان فروش 146 3 6,200,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218852 ستارخان آپارتمان فروش 95 2 3,300,000,000ریال 34,700,000ریال 1395/11/27 ادامه
218849 ستارخان آپارتمان فروش 144 3 4,320,000,000ریال 30,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218595 ستارخان آپارتمان فروش 92 2 57,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218429 ستارخان آپارتمان فروش 137 3 7,535,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218426 ستارخان آپارتمان فروش 65 1 3,120,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218426 ستارخان آپارتمان فروش 120 2 3,120,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218426 ستارخان آپارتمان فروش 0 3,120,000,000ریال 48,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218422 ستارخان آپارتمان فروش 96 2 3,300,000,000ریال 34,375,000ریال 1395/11/26 ادامه
218385 ستارخان آپارتمان فروش 68 1 4,488,000,000ریال 66,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218381 ستارخان آپارتمان فروش 145 3 8,120,000,000ریال 56,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218367 ستارخان آپارتمان فروش 145 3 5,800,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218259 ستارخان آپارتمان فروش 85 2 4,420,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218256 ستارخان آپارتمان فروش 160 3 9,600,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218254 ستارخان آپارتمان فروش 72 2 2,500,000,000ریال 34,722,220ریال 1395/11/26 ادامه
218228 ستارخان آپارتمان فروش 95 2 4,940,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217994 ستارخان آپارتمان فروش 165 3 42,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29