فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:7,912

کاربران حاضر:231

 
 

خرید آپارتمان در ستارخان

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
270114 ستارخان آپارتمان فروش 0 35,400,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
269994 ستارخان آپارتمان فروش 0 18,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
269777 ستارخان آپارتمان فروش 0 9,828,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/04/04 ادامه
269659 ستارخان آپارتمان فروش 57 1 3,534,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/04/04 ادامه
269657 ستارخان آپارتمان فروش 75 2 3,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/04/04 ادامه
269600 ستارخان آپارتمان فروش 175 3 1396/04/04 ادامه
268431 ستارخان آپارتمان فروش 126 3 7,560,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
267797 ستارخان آپارتمان فروش 94 2 1396/04/03 ادامه
268357 ستارخان آپارتمان فروش 166 3 8,300,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268398 ستارخان آپارتمان فروش 0 10,000,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268337 ستارخان آپارتمان فروش 138 3 9,936,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267781 ستارخان آپارتمان فروش 114 3 1396/04/01 ادامه
268336 ستارخان آپارتمان فروش 110 2 18,050,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267524 پل ستارخان آپارتمان فروش 106 2 5,500,000,000ریال 51,886,790ریال 1396/03/31 ادامه
267523 ستارخان آپارتمان فروش 99 2 5,940,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267502 ستارخان آپارتمان فروش 125 3 7,500,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267499 ستارخان آپارتمان فروش 80 2 2,800,000,000ریال 35,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267498 ستارخان آپارتمان فروش 88 1 4,576,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267480 ستارخان آپارتمان فروش 126 3 7,560,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267372 ستارخان آپارتمان فروش 136 3 5,712,000,000ریال 42,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267371 ستارخان آپارتمان فروش 85 2 5,950,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267341 ستارخان آپارتمان فروش 147 3 5,800,000,000ریال 39,455,780ریال 1396/03/31 ادامه
267291 ستارخان آپارتمان فروش 103 2 4,841,000,000ریال 47,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267719 ستارخان آپارتمان فروش 135 2 9,500,000,000ریال 70,370,370ریال 1396/03/31 ادامه
267601 ستارخان آپارتمان فروش 125 2 10,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267059 ستارخان آپارتمان فروش 0 1396/03/31 ادامه
267043 ستارخان آپارتمان فروش 92 1 1396/03/31 ادامه
266968 ستارخان آپارتمان فروش 100 2 7,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
266968 ستارخان آپارتمان فروش 140 3 7,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
266961 ستارخان آپارتمان فروش 122 3 7,564,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
266750 ستارخان آپارتمان فروش 122 3 7,564,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266712 ستارخان آپارتمان فروش 54 1 2,300,000,000ریال 42,592,590ریال 1396/03/30 ادامه
266499 ستارخان آپارتمان فروش 0 5 90,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266480 ستارخان آپارتمان فروش 83 2 1396/03/30 ادامه
266404 ستارخان آپارتمان فروش 0 45,000,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29