فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:8,476

کاربران حاضر:197

 
 

خرید آپارتمان در ستارخان

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360465 ستارخان آپارتمان فروش 121 3 6,000,000,000ریال 49,586,780ریال 1396/10/26 ادامه
360436 ستارخان آپارتمان فروش 93 2 6,045,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360377 ستارخان آپارتمان فروش 85 2 3,900,000,000ریال 45,882,350ریال 1396/10/26 ادامه
360363 ستارخان آپارتمان فروش 102 2 5,000,000,000ریال 49,019,610ریال 1396/10/26 ادامه
360312 ستارخان آپارتمان فروش 144 3 5,760,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359850 ستارخان آپارتمان فروش 73 2 3,400,000,000ریال 46,575,340ریال 1396/10/25 ادامه
359849 ستارخان آپارتمان فروش 53 1 3,300,000,000ریال 62,264,150ریال 1396/10/25 ادامه
359803 ستارخان آپارتمان فروش 112 2 7,840,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359775 ستارخان آپارتمان فروش 117 2 6,400,000,000ریال 54,700,850ریال 1396/10/25 ادامه
359724 ستارخان آپارتمان فروش 125 3 7,625,000,000ریال 61,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359719 ستارخان آپارتمان فروش 130 3 7,930,000,000ریال 61,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359711 ستارخان آپارتمان فروش 135 3 8,235,000,000ریال 61,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359706 ستارخان آپارتمان فروش 125 2 10,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359678 ستارخان آپارتمان فروش 146 3 6,400,000,000ریال 43,835,620ریال 1396/10/25 ادامه
359151 ستارخان آپارتمان فروش 160 3 4,800,000,000ریال 30,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359115 ستارخان آپارتمان فروش 150 3 9,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
358835 ستارخان آپارتمان فروش 62 1 1396/10/24 ادامه
359374 ستارخان آپارتمان فروش 204 3 17,340,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359374 ستارخان آپارتمان فروش 204 17,340,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359325 ستارخان آپارتمان فروش 114 3 7,200,000,000ریال 63,157,890ریال 1396/10/24 ادامه
359323 ستارخان آپارتمان فروش 117 2 6,400,000,000ریال 54,700,850ریال 1396/10/24 ادامه
359321 پل ستارخان آپارتمان فروش 130 2 4,950,000,000ریال 38,076,920ریال 1396/10/24 ادامه
359256 ستارخان آپارتمان فروش 130 3 8,840,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359254 ستارخان آپارتمان فروش 65 1 3,770,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358784 ستارخان آپارتمان فروش 70 2 2,550,000,000ریال 36,428,570ریال 1396/10/24 ادامه
358783 ستارخان آپارتمان فروش 47 1 2,500,000,000ریال 53,191,490ریال 1396/10/24 ادامه
358671 ستارخان آپارتمان فروش 64 2 48,000,000ریال 1396/10/23 ادامه
358510 ستارخان آپارتمان فروش 122 3 7,564,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358206 ستارخان آپارتمان فروش 0 36,000,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358204 ستارخان آپارتمان فروش 0 25,000,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358180 ستارخان آپارتمان فروش 165 3 7,590,000,000ریال 46,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358265 ستارخان آپارتمان فروش 83 2 2,850,000,000ریال 34,337,350ریال 1396/10/20 ادامه
357925 ستارخان آپارتمان فروش 0 100,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357892 ستارخان آپارتمان فروش 115 2 1396/10/20 ادامه
357797 ستارخان آپارتمان فروش 56 1 1,568,000,000ریال 28,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29