فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:8,288

کاربران حاضر:345

 
 

خرید آپارتمان در ستارخان

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
324618 ستارخان آپارتمان فروش 107 2 5,671,000,000ریال 53,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324590 ستارخان آپارتمان فروش 113 2 6,497,500,000ریال 57,500,000ریال 1396/07/30 ادامه
324582 ستارخان آپارتمان فروش 107 2 4,922,000,000ریال 46,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324757 ستارخان آپارتمان فروش 78 2 5,460,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324799 ستارخان آپارتمان فروش 119 2 5,800,000,000ریال 48,739,500ریال 1396/07/29 ادامه
324689 ستارخان آپارتمان فروش 0 105,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324678 ستارخان آپارتمان فروش 100 2 1396/07/29 ادامه
324415 ستارخان آپارتمان فروش 0 250,000,000ریال 1396/07/27 ادامه
324419 ستارخان آپارتمان فروش 0 110,000,000ریال 1396/07/27 ادامه
324411 ستارخان آپارتمان فروش 0 100,000,000ریال 1396/07/27 ادامه
324372 ستارخان آپارتمان فروش 0 1396/07/27 ادامه
324157 ستارخان آپارتمان فروش 94 2 3,300,000,000ریال 35,106,380ریال 1396/07/27 ادامه
324265 پل ستارخان آپارتمان فروش 124 3 4,960,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324222 ستارخان آپارتمان فروش 110 3 6,000,000,000ریال 54,545,450ریال 1396/07/26 ادامه
323589 ستارخان آپارتمان فروش 0 240,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323996 ستارخان آپارتمان فروش 28 5,700,000,000ریال 41,304,350ریال 1396/07/26 ادامه
323996 ستارخان آپارتمان فروش 138 3 5,700,000,000ریال 41,304,350ریال 1396/07/26 ادامه
323945 ستارخان آپارتمان فروش 64 2 3,000,000,000ریال 46,875,000ریال 1396/07/26 ادامه
323848 ستارخان آپارتمان فروش 135 3 8,235,000,000ریال 61,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323847 ستارخان آپارتمان فروش 115 2 7,015,000,000ریال 61,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323834 ستارخان آپارتمان فروش 125 3 7,625,000,000ریال 61,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323820 ستارخان آپارتمان فروش 130 3 7,930,000,000ریال 61,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323819 ستارخان آپارتمان فروش 107 2 6,527,000,000ریال 61,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323816 ستارخان آپارتمان فروش 120 2 7,320,000,000ریال 61,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323815 ستارخان آپارتمان فروش 95 2 5,795,000,000ریال 61,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323713 ستارخان آپارتمان فروش 60 1 2,350,000,000ریال 39,166,670ریال 1396/07/25 ادامه
323581 ستارخان آپارتمان فروش 0 270,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323391 ستارخان آپارتمان فروش 150 3 8,500,000,000ریال 56,666,670ریال 1396/07/24 ادامه
323247 ستارخان آپارتمان فروش 116 2 8,120,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323237 ستارخان آپارتمان فروش 115 2 5,980,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323221 ستارخان آپارتمان فروش 116 3 7,366,000,000ریال 63,500,000ریال 1396/07/24 ادامه
323133 ستارخان آپارتمان فروش 117 3 6,200,000,000ریال 52,991,450ریال 1396/07/24 ادامه
323115 ستارخان آپارتمان فروش 0 14,000,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323042 ستارخان آپارتمان فروش 62 1 2,400,000,000ریال 38,709,680ریال 1396/07/24 ادامه
323041 ستارخان آپارتمان فروش 92 2 4,140,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29