فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:7,701

کاربران حاضر:275

 
 

خرید آپارتمان در ستارخان

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
240818 ستارخان آپارتمان فروش 93 2 5,580,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240815 پل ستارخان آپارتمان فروش 112 3 4,480,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240812 پل ستارخان آپارتمان فروش 160 2 14,400,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240791 پل ستارخان آپارتمان فروش 56 1,900,000,000ریال 33,928,570ریال 1396/02/04 ادامه
240782 ستارخان آپارتمان فروش 135 2 9,500,000,000ریال 70,370,370ریال 1396/02/04 ادامه
240426 ستارخان آپارتمان فروش 0 41,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
240399 پل ستارخان آپارتمان فروش 146 3 5,400,000,000ریال 36,986,300ریال 1396/02/03 ادامه
240398 پل ستارخان آپارتمان فروش 75 2 3,900,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
240397 ستارخان آپارتمان فروش 92 2 3,680,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
240382 ستارخان آپارتمان فروش 103 3 5,400,000,000ریال 52,427,180ریال 1396/02/03 ادامه
240363 ستارخان آپارتمان فروش 97 2 3,000,000,000ریال 30,927,840ریال 1396/02/03 ادامه
240051 ستارخان آپارتمان فروش 75 2 4,275,000,000ریال 57,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
240028 ستارخان آپارتمان فروش 140 3 6,160,000,000ریال 44,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239890 ستارخان آپارتمان فروش 68 1 3,200,000,000ریال 47,058,820ریال 1396/02/02 ادامه
239888 ستارخان آپارتمان فروش 90 2 3,492,000,000ریال 38,800,000ریال 1396/02/02 ادامه
239323 ستارخان آپارتمان فروش 84 2 3,300,000,000ریال 39,285,710ریال 1396/01/30 ادامه
239321 ستارخان آپارتمان فروش 87 2 4,000,000,000ریال 45,977,010ریال 1396/01/30 ادامه
239318 ستارخان آپارتمان فروش 135 3 7,500,000,000ریال 55,555,560ریال 1396/01/30 ادامه
239281 ستارخان آپارتمان فروش 65 2 2,925,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
239224 ستارخان آپارتمان فروش 135 3 7,500,000,000ریال 55,500,000ریال 1396/01/30 ادامه
238933 ستارخان آپارتمان فروش 115 2 1396/01/30 ادامه
238822 ستارخان آپارتمان فروش 95 2 3,610,000,000ریال 38,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238818 ستارخان آپارتمان فروش 125 3 6,700,000,000ریال 53,600,000ریال 1396/01/29 ادامه
238781 پل ستارخان آپارتمان فروش 75 2 2,850,000,000ریال 38,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238764 ستارخان آپارتمان فروش 91 2 5,460,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238341 پل ستارخان آپارتمان فروش 118 3 6,726,000,000ریال 57,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
238339 پل ستارخان آپارتمان فروش 154 3 5,950,000,000ریال 38,636,360ریال 1396/01/28 ادامه
238311 ستارخان آپارتمان فروش 87 2 4,785,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
238310 ستارخان آپارتمان فروش 160 3 4,800,000,000ریال 30,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
238294 ستارخان آپارتمان فروش 109 2 4,142,000,000ریال 38,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
238115 ستارخان آپارتمان فروش 149 3 8,493,000,000ریال 57,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
237610 ستارخان آپارتمان فروش 205 3 10,250,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237603 ستارخان آپارتمان فروش 127 3 6,900,000,000ریال 54,300,000ریال 1396/01/27 ادامه
237715 ستارخان آپارتمان فروش 110 3 12,800,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237340 ستارخان آپارتمان فروش 80 2 3,600,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29