فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:7,573

کاربران حاضر:981

 
 

خرید آپارتمان در ستارخان

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
230605 ستارخان آپارتمان فروش 85 2 2,850,000,000ریال 33,529,410ریال 1395/12/28 ادامه
230604 ستارخان آپارتمان فروش 92 2 3,220,000,000ریال 35,000,000ریال 1395/12/28 ادامه
230603 ستارخان آپارتمان فروش 95 2 3,900,000,000ریال 41,052,630ریال 1395/12/28 ادامه
230858 ستارخان آپارتمان فروش 92 1 1395/12/26 ادامه
229889 ستارخان آپارتمان فروش 88 2 4,050,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229625 ستارخان آپارتمان فروش 104 2 2,900,000,000ریال 27,884,620ریال 1395/12/24 ادامه
229553 ستارخان آپارتمان فروش 109 2 3,000,000,000ریال 27,522,940ریال 1395/12/24 ادامه
229983 ستارخان آپارتمان فروش 102 2 60,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229439 ستارخان آپارتمان فروش 87 2 1395/12/24 ادامه
229298 پل ستارخان آپارتمان فروش 89 2 3,200,000,000ریال 35,955,060ریال 1395/12/23 ادامه
229274 پل ستارخان آپارتمان فروش 149 3 8,493,000,000ریال 57,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
229265 ستارخان آپارتمان فروش 143 3 6,800,000,000ریال 47,552,450ریال 1395/12/23 ادامه
229263 ستارخان آپارتمان فروش 114 3 5,600,000,000ریال 49,122,810ریال 1395/12/23 ادامه
229233 ستارخان آپارتمان فروش 59 1 3,127,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
229220 ستارخان آپارتمان فروش 205 3 10,250,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
229211 ستارخان آپارتمان فروش 58 1 2,800,000,000ریال 48,200,000ریال 1395/12/22 ادامه
229167 ستارخان آپارتمان فروش 143 2 6,400,000,000ریال 44,700,000ریال 1395/12/22 ادامه
229120 ستارخان آپارتمان فروش 100 2 5,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
228737 ستارخان آپارتمان فروش 62 1 2,300,000,000ریال 37,096,770ریال 1395/12/21 ادامه
228723 ستارخان آپارتمان فروش 130 2 5,590,000,000ریال 43,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228722 ستارخان آپارتمان فروش 66 2 3,300,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228720 پل ستارخان آپارتمان فروش 73 2 2,650,000,000ریال 36,301,370ریال 1395/12/21 ادامه
228693 ستارخان آپارتمان فروش 88 2 4,050,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228563 ستارخان آپارتمان فروش 92 2 1395/12/21 ادامه
228442 ستارخان آپارتمان فروش 114 2 7,980,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228368 ستارخان آپارتمان فروش 138 3 9,660,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228293 ستارخان آپارتمان فروش 75 2 3,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228278 ستارخان آپارتمان فروش 60 1 1,350,000,000ریال 22,500,000ریال 1395/12/19 ادامه
228141 ستارخان آپارتمان فروش 135 2 80,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
227987 ستارخان آپارتمان فروش 160 3 8,800,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227945 ستارخان آپارتمان فروش 0 68,000,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227897 ستارخان آپارتمان فروش 145 3 7,975,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227755 ستارخان آپارتمان فروش 90 1 2,880,000,000ریال 32,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227726 ستارخان آپارتمان فروش 88 2 4,664,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227726 ستارخان آپارتمان فروش 76 2 4,664,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29