فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:55,739

کاربران حاضر:201

 
 

خرید آپارتمان در بلوار مرزداران

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
314337 مرزداران آپارتمان فروش 190 3 20,900,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
314279 مرزداران آپارتمان فروش 83 2 5,300,000,000ریال 63,855,420ریال 1396/07/02 ادامه
314093 مرزداران آپارتمان فروش 115 2 9,300,000,000ریال 80,869,570ریال 1396/07/02 ادامه
314091 مرزداران آپارتمان فروش 98 2 7,350,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
314090 مرزداران آپارتمان فروش 90 2 6,300,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
313171 مرزداران آپارتمان فروش 0 85,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
313539 مرزداران آپارتمان فروش 186 3 26,040,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
313370 مرزداران آپارتمان فروش 90 2 6,750,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
313368 مرزداران آپارتمان فروش 109 2 7,085,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
313318 مرزداران آپارتمان فروش 91 2 6,097,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
313248 مرزداران آپارتمان فروش 93 2 6,184,500,000ریال 66,500,000ریال 1396/07/01 ادامه
312969 مرزداران آپارتمان فروش 180 3 11,700,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312954 مرزداران آپارتمان فروش 200 4 13,000,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312940 مرزداران آپارتمان فروش 183 3 16,470,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312386 مرزداران آپارتمان فروش 103 2 7,313,000,000ریال 71,000,000ریال 1396/06/29 ادامه
312339 مرزداران آپارتمان فروش 103 2 6,901,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/06/29 ادامه
312323 مرزداران پيش فروش فروش 102 2 7,140,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/06/29 ادامه
312314 مرزداران پيش فروش فروش 105 2 7,245,000,000ریال 69,000,000ریال 1396/06/29 ادامه
312025 مرزداران آپارتمان فروش 102 2 6,500,000,000ریال 63,725,490ریال 1396/06/29 ادامه
311996 مرزداران آپارتمان فروش 100 2 6,500,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/06/29 ادامه
311699 مرزداران آپارتمان فروش 98 2 1396/06/29 ادامه
311550 مرزداران آپارتمان فروش 113 2 7,119,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/06/29 ادامه
311417 مرزداران آپارتمان فروش 110 2 7,260,000,000ریال 66,000,000ریال 1396/06/29 ادامه
311346 مرزداران آپارتمان فروش 64 2 4,500,000,000ریال 70,312,500ریال 1396/06/29 ادامه
311505 مرزداران آپارتمان فروش 112 2 8,960,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/06/28 ادامه
310920 مرزداران آپارتمان فروش 130 3 1396/06/28 ادامه
310920 مرزداران آپارتمان فروش 100 2 1396/06/28 ادامه
310918 مرزداران آپارتمان فروش 70 2 1396/06/28 ادامه
310912 مرزداران آپارتمان فروش 0 80,000,000ریال 1396/06/28 ادامه
310895 مرزداران آپارتمان فروش 110 2 1396/06/28 ادامه
310609 مرزداران آپارتمان فروش 100 2 9,000,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/06/27 ادامه
310262 مرزداران آپارتمان فروش 116 2 9,280,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/06/26 ادامه
309834 مرزداران آپارتمان فروش 0 140,000,000ریال 1396/06/26 ادامه
309781 مرزداران آپارتمان فروش 196 3 1396/06/26 ادامه
309770 مرزداران آپارتمان فروش 125 3 1396/06/26 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29