فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:54,404

کاربران حاضر:148

 
 

خرید آپارتمان در بلوار مرزداران

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
281551 مرزداران آپارتمان فروش 183 3 15,500,000,000ریال 84,699,450ریال 1396/05/03 ادامه
281528 مرزداران آپارتمان فروش 103 2 6,695,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/05/02 ادامه
281456 مرزداران آپارتمان فروش 185 3 12,000,000,000ریال 64,864,860ریال 1396/05/02 ادامه
281357 مرزداران آپارتمان فروش 83 2 5,300,000,000ریال 63,855,420ریال 1396/05/02 ادامه
280869 مرزداران آپارتمان فروش 0 250,000,000,000ریال 1396/05/02 ادامه
280700 مرزداران آپارتمان فروش 110 2 7,260,000,000ریال 66,000,000ریال 1396/05/01 ادامه
280533 مرزداران آپارتمان فروش 90 2 5,985,000,000ریال 66,500,000ریال 1396/05/01 ادامه
280528 مرزداران آپارتمان فروش 120 2 8,220,000,000ریال 68,500,000ریال 1396/05/01 ادامه
280249 مرزداران آپارتمان فروش 240 3 110,000,000ریال 1396/05/01 ادامه
280015 مرزداران آپارتمان فروش 88 2 6,336,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/04/31 ادامه
279879 مرزداران آپارتمان فروش 136 3 8,500,000,000ریال 62,500,000ریال 1396/04/28 ادامه
279858 مرزداران آپارتمان فروش 102 2 6,500,000,000ریال 63,725,490ریال 1396/04/28 ادامه
279827 مرزداران آپارتمان فروش 85 2 6,375,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/04/28 ادامه
279779 مرزداران آپارتمان فروش 146 3 11,680,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/04/28 ادامه
279746 مرزداران آپارتمان فروش 75 2 5,250,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/04/28 ادامه
279728 مرزداران آپارتمان فروش 47 1 3,877,500,000ریال 82,500,000ریال 1396/04/28 ادامه
279579 مرزداران آپارتمان فروش 88 2 3,960,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/04/28 ادامه
279498 مرزداران آپارتمان فروش 53 1 3,445,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/04/28 ادامه
279237 مرزداران آپارتمان فروش 85 2 6,375,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/04/27 ادامه
278998 مرزداران آپارتمان فروش 88 2 3,960,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/04/27 ادامه
278428 مرزداران آپارتمان فروش 115 2 8,500,000,000ریال 73,913,040ریال 1396/04/27 ادامه
277897 مرزداران آپارتمان فروش 0 220,000,000ریال 1396/04/27 ادامه
277483 مرزداران آپارتمان فروش 47 1 2,950,000,000ریال 62,765,960ریال 1396/04/25 ادامه
277453 مرزداران آپارتمان فروش 63 2 3,350,000,000ریال 53,174,600ریال 1396/04/25 ادامه
277346 مرزداران آپارتمان فروش 90 2 5,670,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/04/25 ادامه
276988 مرزداران آپارتمان فروش 145 3 11,600,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/04/25 ادامه
275742 مرزداران آپارتمان فروش 75 2 3,450,000,000ریال 46,000,000ریال 1396/04/21 ادامه
275431 مرزداران آپارتمان فروش 109 3 10,028,000,000ریال 92,000,000ریال 1396/04/21 ادامه
275430 مرزداران آپارتمان فروش 115 2 6,785,000,000ریال 59,000,000ریال 1396/04/21 ادامه
275424 مرزداران آپارتمان فروش 240 3 28,800,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/04/21 ادامه
275178 مرزداران آپارتمان فروش 97 2 4,850,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/04/20 ادامه
275052 مرزداران آپارتمان فروش 97 2 4,850,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/04/20 ادامه
274526 مرزداران آپارتمان فروش 122 3 11,590,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/04/19 ادامه
273081 مرزداران آپارتمان فروش 125 2 8,750,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/04/19 ادامه
273647 مرزداران آپارتمان فروش 78 2 3,354,000,000ریال 43,000,000ریال 1396/04/18 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29