فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:56,861

کاربران حاضر:223

 
 

خرید آپارتمان در بلوار مرزداران

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
338104 مرزداران آپارتمان فروش 0 120,000,000,000ریال 1396/08/27 ادامه
338088 مرزداران آپارتمان فروش 125 3 8,500,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/08/27 ادامه
337829 مرزداران آپارتمان فروش 190 3 20,900,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337804 مرزداران آپارتمان فروش 118 2 5,500,000,000ریال 46,610,170ریال 1396/08/25 ادامه
337405 مرزداران آپارتمان فروش 0 125,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
336716 مرزداران آپارتمان فروش 162 3 15,000,000,000ریال 92,592,590ریال 1396/08/24 ادامه
336715 مرزداران آپارتمان فروش 180 3 11,000,000,000ریال 61,111,110ریال 1396/08/24 ادامه
336709 مرزداران آپارتمان فروش 108 2 6,912,000,000ریال 64,000,000ریال 1396/08/24 ادامه
336708 مرزداران آپارتمان فروش 108 3 6,570,000,000ریال 60,833,330ریال 1396/08/24 ادامه
336707 مرزداران آپارتمان فروش 66 2 5,650,000,000ریال 85,606,060ریال 1396/08/24 ادامه
336681 مرزداران آپارتمان فروش 93 2 8,835,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/08/24 ادامه
336540 مرزداران آپارتمان فروش 65 2 3,000,000,000ریال 46,153,850ریال 1396/08/23 ادامه
336218 مرزداران آپارتمان فروش 113 2 10,735,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/08/22 ادامه
335767 مرزداران آپارتمان فروش 0 100,000,000ریال 1396/08/22 ادامه
335585 مرزداران آپارتمان فروش 175 1 13,300,000,000ریال 76,000,000ریال 1396/08/21 ادامه
335484 مرزداران آپارتمان فروش 140 3 12,000,000,000ریال 85,714,290ریال 1396/08/21 ادامه
335480 مرزداران آپارتمان فروش 91 2 6,552,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/08/21 ادامه
335478 مرزداران آپارتمان فروش 97 2 4,947,000,000ریال 51,000,000ریال 1396/08/21 ادامه
335289 مرزداران آپارتمان فروش 185 3 12,000,000,000ریال 64,864,860ریال 1396/08/21 ادامه
334540 مرزداران آپارتمان فروش 0 140,000,000ریال 1396/08/21 ادامه
334869 مرزداران آپارتمان فروش 185 3 12,950,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/08/20 ادامه
334462 مرزداران آپارتمان فروش 185 3 100,000,000ریال 1396/08/20 ادامه
334390 مرزداران آپارتمان فروش 90 2 16,800,000,000ریال 240,000,000ریال 1396/08/17 ادامه
334390 مرزداران آپارتمان فروش 70 1 16,800,000,000ریال 240,000,000ریال 1396/08/17 ادامه
334289 مرزداران آپارتمان فروش 101 2 4,040,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/08/17 ادامه
333056 مرزداران آپارتمان فروش 155 2 17,825,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/08/15 ادامه
332876 مرزداران آپارتمان فروش 0 120,000,000ریال 1396/08/15 ادامه
333344 مرزداران آپارتمان فروش 2800 56 180,000,000,000ریال 1396/08/15 ادامه
332568 مرزداران آپارتمان فروش 128 2 10,496,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/08/14 ادامه
332485 مرزداران آپارتمان فروش 117 3 8,000,000,000ریال 68,376,070ریال 1396/08/14 ادامه
332481 مرزداران آپارتمان فروش 60 1 5,400,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/08/14 ادامه
332059 مرزداران آپارتمان فروش 0 130,000,000ریال 1396/08/14 ادامه
331467 مرزداران آپارتمان فروش 152 3 13,000,000,000ریال 85,526,320ریال 1396/08/11 ادامه
330949 مرزداران آپارتمان فروش 0 18,500,000,000ریال 1396/08/10 ادامه
330891 مرزداران آپارتمان فروش 170 3 14,450,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/08/10 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29