فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:59,753

کاربران حاضر:267

 
 

خرید آپارتمان در بلوار مرزداران

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
385120 مرزداران آپارتمان فروش 65 1 13,000,000,000ریال 200,000,000ریال 1397/02/30 ادامه
385011 مرزداران آپارتمان فروش 110 2 1397/02/30 ادامه
384792 مرزداران آپارتمان فروش 185 3 21,275,000,000ریال 115,000,000ریال 1397/02/26 ادامه
384248 مرزداران آپارتمان فروش 120 2 7,200,000,000ریال 60,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
383955 مرزداران آپارتمان فروش 73 2 8,000,000,000ریال 109,589,040ریال 1397/02/24 ادامه
383911 مرزداران آپارتمان فروش 100 2 1,200,000,000ریال 12,000,000ریال 1397/02/24 ادامه
383705 مرزداران آپارتمان فروش 197 3 16,745,000,000ریال 85,000,000ریال 1397/02/23 ادامه
382748 مرزداران آپارتمان فروش 101 2 1397/02/19 ادامه
382748 مرزداران آپارتمان فروش 101 2 1397/02/19 ادامه
382682 مرزداران آپارتمان فروش 95 2 11,400,000,000ریال 120,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382332 مرزداران آپارتمان فروش 250 3 35,000,000,000ریال 140,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
382328 مرزداران آپارتمان فروش 100 2 11,500,000,000ریال 115,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
382325 مرزداران آپارتمان فروش 96 2 9,500,000,000ریال 125,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
382325 مرزداران آپارتمان فروش 76 2 9,500,000,000ریال 125,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
382215 مرزداران آپارتمان فروش 55 2 4,000,000,000ریال 72,727,270ریال 1397/02/17 ادامه
382046 مرزداران آپارتمان فروش 100 2 1397/02/17 ادامه
382012 مرزداران آپارتمان فروش 198 3 17,000,000,000ریال 85,858,590ریال 1397/02/17 ادامه
381951 مرزداران آپارتمان فروش 86 2 7,100,000,000ریال 82,558,140ریال 1397/02/16 ادامه
381758 مرزداران آپارتمان فروش 92 2 1397/02/16 ادامه
381694 مرزداران آپارتمان فروش 185 3 22,200,000,000ریال 120,000,000ریال 1397/02/15 ادامه
380946 مرزداران آپارتمان فروش 182 3 24,570,000,000ریال 135,000,000ریال 1397/02/11 ادامه
380941 مرزداران آپارتمان فروش 84 2 7,140,000,000ریال 85,000,000ریال 1397/02/11 ادامه
380901 مرزداران آپارتمان فروش 147 3 17,000,000,000ریال 115,646,260ریال 1397/02/11 ادامه
380453 مرزداران آپارتمان فروش 62 2 5,250,000,000ریال 84,677,420ریال 1397/02/09 ادامه
380312 مرزداران آپارتمان فروش 80 1 145,000,000ریال 1397/02/09 ادامه
380272 مرزداران آپارتمان فروش 185 3 24,050,000,000ریال 130,000,000ریال 1397/02/09 ادامه
380271 مرزداران آپارتمان فروش 172 3 17,200,000,000ریال 100,000,000ریال 1397/02/09 ادامه
379915 مرزداران آپارتمان فروش 215 4 31,175,000,000ریال 145,000,000ریال 1397/02/06 ادامه
379210 مرزداران آپارتمان فروش 140 3 1397/02/05 ادامه
379592 مرزداران آپارتمان فروش 79 2 5,200,000,000ریال 65,822,780ریال 1397/02/04 ادامه
379105 مرزداران آپارتمان فروش 145 3 15,950,000,000ریال 110,000,000ریال 1397/02/04 ادامه
379105 مرزداران آپارتمان فروش 130 15,950,000,000ریال 110,000,000ریال 1397/02/04 ادامه
379018 مرزداران آپارتمان فروش 85 2 10,200,000,000ریال 120,000,000ریال 1397/02/03 ادامه
378475 مرزداران آپارتمان فروش 125 3 1397/02/02 ادامه
378450 مرزداران آپارتمان فروش 120 2 13,000,000,000ریال 108,333,330ریال 1397/02/02 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29