فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:53,704

کاربران حاضر:161

 
 

خرید آپارتمان در بلوار مرزداران

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
267024 مرزداران آپارتمان فروش 90 2 27,500,000,000ریال 305,555,560ریال 1396/03/31 ادامه
267024 مرزداران آپارتمان فروش 70 1 27,500,000,000ریال 305,555,560ریال 1396/03/31 ادامه
266986 مرزداران آپارتمان فروش 0 18,500,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
266963 مرزداران آپارتمان فروش 130 3 6,400,000,000ریال 49,230,770ریال 1396/03/31 ادامه
266960 مرزداران آپارتمان فروش 150 3 12,750,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
266826 مرزداران آپارتمان فروش 150 3 12,750,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266820 مرزداران آپارتمان فروش 120 3 7,500,000,000ریال 62,500,000ریال 1396/03/30 ادامه
266147 مرزداران آپارتمان فروش 112 2 8,960,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266437 مرزداران آپارتمان فروش 185 3 21,275,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266340 مرزداران آپارتمان فروش 69 1 5,244,000,000ریال 76,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266254 مرزداران آپارتمان فروش 152 3 12,500,000,000ریال 82,236,840ریال 1396/03/29 ادامه
266234 مرزداران آپارتمان فروش 96 2 6,750,000,000ریال 70,312,500ریال 1396/03/29 ادامه
266207 مرزداران آپارتمان فروش 114 2 9,120,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
265358 مرزداران آپارتمان فروش 185 3 100,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265837 مرزداران آپارتمان فروش 58 1 3,248,000,000ریال 56,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265836 مرزداران آپارتمان فروش 60 1 4,320,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265784 مرزداران آپارتمان فروش 200 4 12,600,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265240 مرزداران آپارتمان فروش 146 3 11,680,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
265228 مرزداران آپارتمان فروش 94 2 6,204,000,000ریال 66,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
264519 مرزداران آپارتمان فروش 0 100,000,000ریال 1396/03/25 ادامه
264501 مرزداران آپارتمان فروش 115 3 10,250,000,000ریال 89,130,430ریال 1396/03/25 ادامه
264501 مرزداران آپارتمان فروش 87 2 10,250,000,000ریال 89,130,430ریال 1396/03/25 ادامه
264395 مرزداران آپارتمان فروش 135 3 14,850,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
264314 مرزداران آپارتمان فروش 115 3 9,890,000,000ریال 86,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
264276 مرزداران آپارتمان فروش 109 2 5,300,000,000ریال 48,623,850ریال 1396/03/24 ادامه
264273 مرزداران آپارتمان فروش 102 2 7,140,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
264231 مرزداران آپارتمان فروش 100 2 6,300,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
264230 مرزداران آپارتمان فروش 108 3 7,560,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
264115 مرزداران پيش فروش فروش 102 2 7,140,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
263690 مرزداران آپارتمان فروش 128 3 10,880,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
263655 مرزداران آپارتمان فروش 128 3 10,240,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
263629 مرزداران آپارتمان فروش 0 11,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
263582 مرزداران آپارتمان فروش 55 2 2,800,000,000ریال 50,909,090ریال 1396/03/23 ادامه
263547 مرزداران آپارتمان فروش 108 2 6,480,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
263448 مرزداران آپارتمان فروش 81 2 5,427,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29