فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:46,674

کاربران حاضر:282

 
 

خرید آپارتمان در بلوار مرزداران

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
205785 مرزداران آپارتمان فروش 186 3 16,740,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205695 مرزداران آپارتمان فروش 85 2 4,675,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205668 مرزداران آپارتمان فروش 127 2 12,500,000,000ریال 98,425,200ریال 1395/11/02 ادامه
205411 مرزداران آپارتمان فروش 110 2 6,600,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205407 مرزداران آپارتمان فروش 107 2 7,490,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/30 ادامه
205003 مرزداران آپارتمان فروش 92 2 6,440,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
205003 مرزداران آپارتمان فروش 107 2 6,440,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204975 مرزداران آپارتمان فروش 170 3 15,640,000,000ریال 92,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204806 مرزداران آپارتمان فروش 69 1 3,900,000,000ریال 56,521,740ریال 1395/10/29 ادامه
204548 مرزداران آپارتمان فروش 130 3 9,750,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204534 مرزداران آپارتمان فروش 122 3 8,500,000,000ریال 69,672,130ریال 1395/10/28 ادامه
204533 مرزداران آپارتمان فروش 170 3 13,430,000,000ریال 79,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204494 مرزداران آپارتمان فروش 120 2 8,400,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204402 مرزداران آپارتمان فروش 77 2 3,080,000,000ریال 40,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204383 مرزداران آپارتمان فروش 60 1 4,000,000,000ریال 66,666,670ریال 1395/10/28 ادامه
204382 مرزداران آپارتمان فروش 115 2 5,500,000,000ریال 47,826,090ریال 1395/10/28 ادامه
204309 مرزداران آپارتمان فروش 80 2 3,650,000,000ریال 45,625,000ریال 1395/10/28 ادامه
203750 مرزداران آپارتمان فروش 91 2 4,550,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
203208 مرزداران آپارتمان فروش 121 2 7,623,000,000ریال 63,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203200 مرزداران آپارتمان فروش 80 2 3,650,000,000ریال 45,625,000ریال 1395/10/27 ادامه
203199 مرزداران آپارتمان فروش 120 2 8,400,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203192 مرزداران آپارتمان فروش 110 2 7,920,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203096 مرزداران آپارتمان فروش 107 2 7,490,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
203055 مرزداران آپارتمان فروش 103 2 7,416,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
203051 مرزداران آپارتمان فروش 170 3 15,300,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
202648 مرزداران آپارتمان فروش 115 2 7,820,000,000ریال 68,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
202609 مرزداران آپارتمان فروش 0 43,500,000,000ریال 1395/10/25 ادامه
202569 مرزداران آپارتمان فروش 107 2 7,490,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/25 ادامه
202569 مرزداران آپارتمان فروش 92 2 7,490,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/25 ادامه
202547 مرزداران آپارتمان فروش 140 3 11,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/10/25 ادامه
202408 مرزداران آپارتمان فروش 91 2 4,732,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/10/25 ادامه
201765 مرزداران آپارتمان فروش 125 2 8,750,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/22 ادامه
201720 مرزداران آپارتمان فروش 110 3 5,250,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/10/22 ادامه
201715 مرزداران آپارتمان فروش 99 2 5,445,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/10/22 ادامه
201685 مرزداران آپارتمان فروش 185 3 20,350,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/10/22 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29