فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:51,569

کاربران حاضر:332

 
 

خرید آپارتمان در بلوار مرزداران

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
240844 مرزداران آپارتمان فروش 81 2 4,860,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240843 مرزداران آپارتمان فروش 98 2 7,448,000,000ریال 76,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240154 مرزداران آپارتمان فروش 110 2 1396/02/03 ادامه
240046 مرزداران آپارتمان فروش 110 2 4,950,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
240043 مرزداران آپارتمان فروش 132 3 8,184,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
240011 مرزداران آپارتمان فروش 95 2 6,650,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239621 مرزداران آپارتمان فروش 185 3 12,950,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239319 مرزداران آپارتمان فروش 118 3 7,080,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
239317 مرزداران آپارتمان فروش 103 3 9,785,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
238817 مرزداران آپارتمان فروش 107 2 7,276,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238790 مرزداران آپارتمان فروش 87 1 6,090,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238788 مرزداران آپارتمان فروش 100 2 6,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
237860 مرزداران آپارتمان فروش 130 3 1396/01/29 ادامه
238340 مرزداران آپارتمان فروش 111 3 6,105,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
237337 مرزداران آپارتمان فروش 110 2 8,690,000,000ریال 79,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
237013 مرزداران آپارتمان فروش 80 1 85,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
236471 مرزداران آپارتمان فروش 60 1 4,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
235460 مرزداران آپارتمان فروش 196 3 1396/01/23 ادامه
235917 مرزداران آپارتمان فروش 99 2 5,000,000,000ریال 50,505,050ریال 1396/01/23 ادامه
234893 مرزداران آپارتمان فروش 83 1 55,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
235383 مرزداران آپارتمان فروش 0 27,430,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
234719 مرزداران آپارتمان فروش 117 2 6,903,000,000ریال 59,000,000ریال 1396/01/19 ادامه
234691 مرزداران آپارتمان فروش 100 2 7,300,000,000ریال 73,000,000ریال 1396/01/19 ادامه
233952 مرزداران آپارتمان فروش 0 28,475,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/01/16 ادامه
233888 مرزداران آپارتمان فروش 175 1 13,300,000,000ریال 76,000,000ریال 1396/01/15 ادامه
233802 مرزداران آپارتمان فروش 83 2 4,797,400,000ریال 57,800,000ریال 1396/01/15 ادامه
233801 مرزداران آپارتمان فروش 117 2 4,680,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/01/15 ادامه
233782 مرزداران آپارتمان فروش 103 2 6,695,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/01/15 ادامه
233569 مرزداران آپارتمان فروش 186 3 16,740,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/01/14 ادامه
233568 مرزداران آپارتمان فروش 185 3 15,170,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/01/14 ادامه
233567 مرزداران آپارتمان فروش 145 3 11,600,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/01/14 ادامه
233561 مرزداران آپارتمان فروش 240 3 24,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/01/14 ادامه
233355 مرزداران آپارتمان فروش 90 2 5,760,000,000ریال 64,000,000ریال 1396/01/14 ادامه
233127 مرزداران آپارتمان فروش 45 100,000,000ریال 1396/01/16 ادامه
233127 مرزداران آپارتمان فروش 150 3 100,000,000ریال 1396/01/16 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29