فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:57,922

کاربران حاضر:216

 
 

خرید آپارتمان در بلوار مرزداران

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
361205 مرزداران آپارتمان فروش 130 1 14,300,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/10/27 ادامه
361124 مرزداران آپارتمان فروش 105 3 6,300,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/10/27 ادامه
360544 مرزداران آپارتمان فروش 171 3 16,245,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360509 مرزداران آپارتمان فروش 121 3 10,406,000,000ریال 86,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360509 مرزداران آپارتمان فروش 120 10,406,000,000ریال 86,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360455 مرزداران آپارتمان فروش 110 3 7,000,000,000ریال 63,636,360ریال 1396/10/26 ادامه
360319 مرزداران آپارتمان فروش 98 2 7,497,000,000ریال 76,500,000ریال 1396/10/26 ادامه
359851 مرزداران آپارتمان فروش 65 2 4,200,000,000ریال 64,615,380ریال 1396/10/25 ادامه
359666 مرزداران آپارتمان فروش 147 3 12,500,000,000ریال 85,034,010ریال 1396/10/25 ادامه
358504 مرزداران آپارتمان فروش 120 2 8,160,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/10/23 ادامه
358199 مرزداران آپارتمان فروش 0 165,000,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
357978 مرزداران آپارتمان فروش 0 132,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357917 مرزداران آپارتمان فروش 0 90,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357869 مرزداران آپارتمان فروش 138 3 10,000,000,000ریال 72,463,770ریال 1396/10/20 ادامه
357850 مرزداران آپارتمان فروش 150 3 14,400,000,000ریال 96,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357760 مرزداران آپارتمان فروش 88 2 4,048,000,000ریال 46,000,000ریال 1396/10/19 ادامه
357465 مرزداران آپارتمان فروش 185 3 16,650,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356944 مرزداران آپارتمان فروش 0 48,500,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356884 مرزداران آپارتمان فروش 125 3 8,500,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356510 مرزداران آپارتمان فروش 0 130,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356344 مرزداران آپارتمان فروش 100 2 7,700,000,000ریال 77,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
355971 مرزداران آپارتمان فروش 80 1 4,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355651 مرزداران آپارتمان فروش 0 155,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355473 مرزداران آپارتمان فروش 115 2 9,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355473 مرزداران آپارتمان فروش 110 2 9,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355206 مرزداران آپارتمان فروش 90 2 6,750,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/10/12 ادامه
355203 مرزداران آپارتمان فروش 63 2 5,350,000,000ریال 84,920,630ریال 1396/10/12 ادامه
355142 مرزداران آپارتمان فروش 109 2 7,630,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/12 ادامه
354751 مرزداران آپارتمان فروش 100 2 7,950,000,000ریال 79,500,000ریال 1396/10/11 ادامه
354427 مرزداران آپارتمان فروش 0 155,000,000ریال 1396/10/10 ادامه
354235 مرزداران آپارتمان فروش 72 2 5,400,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/10/10 ادامه
354161 مرزداران آپارتمان فروش 55 2 3,300,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/10/10 ادامه
354100 مرزداران آپارتمان فروش 0 160,000,000ریال 1396/10/09 ادامه
353727 مرزداران آپارتمان فروش 137 3 8,000,000,000ریال 58,394,160ریال 1396/10/07 ادامه
353721 مرزداران آپارتمان فروش 186 3 26,040,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29