فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:48,082

کاربران حاضر:397

 
 

خرید آپارتمان در بلوار مرزداران

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
220061 مرزداران آپارتمان فروش 73 2 4,015,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
220058 مرزداران آپارتمان فروش 87 2 5,655,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
220058 مرزداران آپارتمان فروش 90 2 5,655,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
219969 مرزداران آپارتمان فروش 150 3 12,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219253 مرزداران آپارتمان فروش 197 3 12,870,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219095 مرزداران آپارتمان فروش 84 2 9,520,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
219094 مرزداران آپارتمان فروش 140 3 9,520,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
219088 مرزداران آپارتمان فروش 198 3 12,870,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
219087 مرزداران آپارتمان فروش 100 2 14,500,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218851 مرزداران آپارتمان فروش 67 1 3,750,000,000ریال 55,970,150ریال 1395/11/27 ادامه
218847 مرزداران آپارتمان فروش 130 3 5,850,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218421 مرزداران آپارتمان فروش 83 2 3,500,000,000ریال 42,168,670ریال 1395/11/26 ادامه
218417 مرزداران آپارتمان فروش 87 2 6,264,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218060 مرزداران آپارتمان فروش 110 2 92,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218058 مرزداران آپارتمان فروش 115 3 72,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217616 مرزداران آپارتمان فروش 123 3 6,396,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217564 مرزداران آپارتمان فروش 80 2 4,640,000,000ریال 58,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217537 مرزداران آپارتمان فروش 92 2 8,280,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217519 مرزداران آپارتمان فروش 88 2 5,544,000,000ریال 63,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217500 مرزداران آپارتمان فروش 123 2 8,364,000,000ریال 68,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
216817 مرزداران آپارتمان فروش 66 2 4,422,000,000ریال 67,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216816 مرزداران آپارتمان فروش 125 3 8,125,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216973 مرزداران آپارتمان فروش 104 2 6,240,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216580 مرزداران آپارتمان فروش 101 2 65,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216413 مرزداران آپارتمان فروش 78 1 3,500,000,000ریال 44,871,790ریال 1395/11/23 ادامه
216407 مرزداران آپارتمان فروش 74 2 4,440,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/23 ادامه
216406 مرزداران آپارتمان فروش 98 2 7,056,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/11/23 ادامه
215998 مرزداران آپارتمان فروش 83 2 4,800,000,000ریال 57,831,330ریال 1395/11/23 ادامه
215980 مرزداران آپارتمان فروش 115 2 8,740,000,000ریال 76,000,000ریال 1395/11/23 ادامه
215480 مرزداران آپارتمان فروش 123 2 8,610,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215466 مرزداران آپارتمان فروش 114 2 7,000,000,000ریال 61,403,510ریال 1395/11/20 ادامه
215320 مرزداران آپارتمان فروش 73 2 4,100,000,000ریال 56,164,380ریال 1395/11/20 ادامه
215309 مرزداران آپارتمان فروش 104 2 6,240,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215273 مرزداران آپارتمان فروش 95 2 6,270,000,000ریال 66,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215000 مرزداران آپارتمان فروش 101 2 65,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29