فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:58,781

کاربران حاضر:186

 
 

خرید آپارتمان در بلوار مرزداران

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
374546 مرزداران آپارتمان فروش 147 2 13,000,000,000ریال 88,435,370ریال 1396/12/27 ادامه
374515 مرزداران آپارتمان فروش 93 2 11,625,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374043 مرزداران آپارتمان فروش 150 3 15,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
373703 مرزداران آپارتمان فروش 116 2 13,920,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/12/23 ادامه
373610 مرزداران آپارتمان فروش 62 1 4,250,000,000ریال 68,548,390ریال 1396/12/22 ادامه
373089 مرزداران آپارتمان فروش 180 3 12,300,000,000ریال 68,333,330ریال 1396/12/20 ادامه
373086 مرزداران آپارتمان فروش 100 2 11,000,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372824 مرزداران آپارتمان فروش 100 2 1396/12/20 ادامه
372808 مرزداران آپارتمان فروش 0 2 5,250,000,000ریال 70,469,800ریال 1396/12/20 ادامه
372373 مرزداران آپارتمان فروش 86 2 7,350,000,000ریال 85,465,120ریال 1396/12/16 ادامه
372370 مرزداران آپارتمان فروش 73 2 5,300,000,000ریال 72,602,740ریال 1396/12/16 ادامه
371888 مرزداران آپارتمان فروش 125 3 1396/12/15 ادامه
371832 مرزداران آپارتمان فروش 185 3 19,500,000,000ریال 105,405,410ریال 1396/12/15 ادامه
371225 مرزداران آپارتمان فروش 78 2 6,650,000,000ریال 85,256,410ریال 1396/12/13 ادامه
370916 مرزداران آپارتمان فروش 171 4 14,877,000,000ریال 87,000,000ریال 1396/12/10 ادامه
370833 مرزداران آپارتمان فروش 86 2 7,310,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/09 ادامه
370650 مرزداران آپارتمان فروش 152 3 17,500,000,000ریال 115,131,580ریال 1396/12/09 ادامه
370646 مرزداران آپارتمان فروش 90 2 11,000,000,000ریال 122,222,220ریال 1396/12/09 ادامه
370572 مرزداران آپارتمان فروش 52 1 5,500,000,000ریال 105,769,230ریال 1396/12/08 ادامه
370351 مرزداران آپارتمان فروش 140 3 1396/12/08 ادامه
370351 مرزداران آپارتمان فروش 140 2 1396/12/08 ادامه
370351 مرزداران آپارتمان فروش 86 1 1396/12/08 ادامه
370287 مرزداران آپارتمان فروش 178 3 24,208,000,000ریال 136,000,000ریال 1396/12/08 ادامه
370287 مرزداران آپارتمان فروش 178 3 24,208,000,000ریال 136,000,000ریال 1396/12/08 ادامه
370281 مرزداران آپارتمان فروش 190 3 26,600,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/12/08 ادامه
370028 مرزداران آپارتمان فروش 125 3 1396/12/07 ادامه
370027 مرزداران آپارتمان فروش 102 2 1396/12/07 ادامه
369918 مرزداران آپارتمان فروش 90 2 17,550,000,000ریال 195,000,000ریال 1396/12/06 ادامه
369147 مرزداران آپارتمان فروش 120 2 7,200,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/12/02 ادامه
368845 مرزداران آپارتمان فروش 162 3 20,500,000,000ریال 126,543,210ریال 1396/11/30 ادامه
368841 مرزداران آپارتمان فروش 120 3 10,500,000,000ریال 87,500,000ریال 1396/11/30 ادامه
368423 مرزداران آپارتمان فروش 90 2 7,920,000,000ریال 88,000,000ریال 1396/11/29 ادامه
368391 مرزداران آپارتمان فروش 81 2 5,300,000,000ریال 65,432,100ریال 1396/11/29 ادامه
368230 مرزداران آپارتمان فروش 172 3 15,480,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/11/29 ادامه
368228 مرزداران آپارتمان فروش 90 2 8,600,000,000ریال 95,555,560ریال 1396/11/29 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29