فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:4,994

کاربران حاضر:219

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهرک غرب

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
223779 شهرک غرب آپارتمان فروش 127 3 8,636,000,000ریال 68,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223936 شهرک غرب آپارتمان فروش 143 3 10,725,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223927 شهرک غرب آپارتمان فروش 120 2 11,040,000,000ریال 92,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223911 شهرک غرب آپارتمان فروش 125 2 9,375,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223398 شهرک غرب آپارتمان فروش 117 2 80,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223355 شهرک غرب آپارتمان فروش 147 3 1395/12/08 ادامه
223895 شهرک غرب آپارتمان فروش 140 160,000,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223882 شهرک غرب آپارتمان فروش 115 2 9,000,000,000ریال 78,260,870ریال 1395/12/08 ادامه
223870 شهرک غرب آپارتمان فروش 0 420,000,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223292 شهرک غرب آپارتمان فروش 143 3 14,300,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
223291 شهرک غرب آپارتمان فروش 100 2 5,300,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
223290 شهرک غرب آپارتمان فروش 167 3 17,869,000,000ریال 107,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
223290 شهرک غرب آپارتمان فروش 159 17,869,000,000ریال 107,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
223129 شهرک غرب آپارتمان فروش 125 2 1395/12/07 ادامه
222464 شهرک غرب آپارتمان فروش 215 4 25,800,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
222307 شهرک غرب آپارتمان فروش 123 2 8,856,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
222266 شهرک غرب آپارتمان فروش 110 2 6,800,000,000ریال 61,800,000ریال 1395/12/04 ادامه
222009 شهرک غرب آپارتمان فروش 0 200,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
221845 شهرک غرب آپارتمان فروش 133 3 13,034,000,000ریال 98,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
221820 شهرک غرب آپارتمان فروش 140 2 14,700,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
221818 شهرک غرب آپارتمان فروش 107 2 11,235,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
221817 شهرک غرب آپارتمان فروش 0 4 680,000,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
220575 شهرک غرب آپارتمان فروش 147 3 1395/12/02 ادامه
221157 شهرک غرب آپارتمان فروش 115 2 9,000,000,000ریال 78,260,870ریال 1395/12/02 ادامه
221156 شهرک غرب آپارتمان فروش 154 3 23,000,000,000ریال 149,350,650ریال 1395/12/02 ادامه
221154 شهرک غرب آپارتمان فروش 295 3 70,800,000,000ریال 240,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
221140 شهرک غرب آپارتمان فروش 127 3 12,700,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
220923 شهرک غرب آپارتمان فروش 66 1 4,290,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
220648 شهرک غرب آپارتمان فروش 127 3 100,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
220560 شهرک غرب آپارتمان فروش 93 2 1395/12/02 ادامه
220468 شهرک غرب آپارتمان فروش 154 3 23,000,000,000ریال 149,300,000ریال 1395/12/01 ادامه
220104 شهرک غرب آپارتمان فروش 145 3 17,400,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
220103 شهرک غرب آپارتمان فروش 130 3 19,500,000,000ریال 150,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
220070 شهرک غرب آپارتمان فروش 80 2 6,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
220069 شهرک غرب آپارتمان فروش 103 2 5,150,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29