فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:6,013

کاربران حاضر:195

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهرک غرب

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360556 شهرک غرب آپارتمان فروش 119 2 9,520,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360543 شهرک غرب آپارتمان فروش 160 3 15,000,000,000ریال 93,750,000ریال 1396/10/26 ادامه
360003 شهرک غرب آپارتمان فروش 103 2 1396/10/26 ادامه
359467 شهرک غرب آپارتمان فروش 0 280,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359781 شهرک غرب آپارتمان فروش 107 2 9,095,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359780 شهرک غرب آپارتمان فروش 159 4 15,900,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359363 شهرک غرب آپارتمان فروش 130 2 38,000,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359340 شهرک غرب آپارتمان فروش 167 3 18,370,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359314 شهرک غرب آپارتمان فروش 131 3 11,135,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359233 شهرک غرب آپارتمان فروش 151 2 13,590,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358775 شهرک غرب آپارتمان فروش 125 3 7,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358775 شهرک غرب آپارتمان فروش 75 2 7,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358691 شهرک غرب آپارتمان فروش 0 145,000,000ریال 1396/10/23 ادامه
358505 شهرک غرب آپارتمان فروش 151 3 15,000,000,000ریال 99,300,000ریال 1396/10/23 ادامه
358404 شهرک غرب آپارتمان فروش 0 200,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358220 شهرک غرب آپارتمان فروش 115 2 6,900,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358019 شهرک غرب آپارتمان فروش 0 300,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357947 شهرک غرب آپارتمان فروش 0 160,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357939 شهرک غرب آپارتمان فروش 0 200,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357867 شهرک غرب آپارتمان فروش 200 2 44,000,000,000ریال 220,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357866 شهرک غرب آپارتمان فروش 136 3 23,120,000,000ریال 170,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357861 شهرک غرب آپارتمان فروش 117 2 11,700,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357860 شهرک غرب آپارتمان فروش 150 3 20,000,000,000ریال 133,333,330ریال 1396/10/20 ادامه
357803 شهرک غرب آپارتمان فروش 0 160,000,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357772 شهرک غرب آپارتمان فروش 104 2 6,100,000,000ریال 58,653,850ریال 1396/10/19 ادامه
357502 شهرک غرب آپارتمان فروش 0 180,000,000,000ریال 1396/10/19 ادامه
356986 شهرک غرب آپارتمان فروش 300 4 55,000,000,000ریال 183,333,330ریال 1396/10/18 ادامه
356984 شهرک غرب آپارتمان فروش 125 2 26,250,000,000ریال 210,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356955 شهرک غرب آپارتمان فروش 0 200,000,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356936 شهرک غرب آپارتمان فروش 738 4 680,000,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356879 شهرک غرب آپارتمان فروش 85 2 4,500,000,000ریال 52,941,180ریال 1396/10/17 ادامه
356876 شهرک غرب آپارتمان فروش 130 3 14,950,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356499 شهرک غرب آپارتمان فروش 0 200,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356438 شهرک غرب آپارتمان فروش 0 8,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356415 شهرک غرب آپارتمان فروش 720 15 1396/10/17 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29