فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:6,211

کاربران حاضر:187

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهرک غرب

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
374539 شهرک غرب آپارتمان فروش 137 3 23,975,000,000ریال 175,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
373404 شهرک غرب آپارتمان فروش 150 3 15,750,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/12/22 ادامه
373367 شهرک غرب آپارتمان فروش 124 2 9,920,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/12/22 ادامه
372989 شهرک غرب آپارتمان فروش 103 2 5,150,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372957 شهرک غرب آپارتمان فروش 120 2 8,000,000,000ریال 66,666,670ریال 1396/12/20 ادامه
372457 شهرک غرب آپارتمان فروش 145 3 21,460,000,000ریال 148,000,000ریال 1396/12/17 ادامه
372456 شهرک غرب آپارتمان فروش 138 3 16,560,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/12/17 ادامه
372451 شهرک غرب آپارتمان فروش 127 2 30,000,000,000ریال 236,220,470ریال 1396/12/17 ادامه
372147 شهرک غرب آپارتمان فروش 150 3 15,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/12/16 ادامه
372144 شهرک غرب آپارتمان فروش 126 2 14,490,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/12/16 ادامه
371367 شهرک غرب آپارتمان فروش 119 2 10,115,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/13 ادامه
371219 شهرک غرب آپارتمان فروش 130 3 13,390,000,000ریال 103,000,000ریال 1396/12/13 ادامه
371186 شهرک غرب آپارتمان فروش 126 3 9,072,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/12/12 ادامه
371108 شهرک غرب آپارتمان فروش 121 3 1396/12/12 ادامه
370828 شهرک غرب آپارتمان فروش 85 2 11,900,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/12/09 ادامه
370285 شهرک غرب آپارتمان فروش 103 2 18,000,000,000ریال 174,757,280ریال 1396/12/08 ادامه
370201 شهرک غرب آپارتمان فروش 112 2 11,000,000,000ریال 98,214,290ریال 1396/12/07 ادامه
369932 شهرک غرب آپارتمان فروش 70 1 5,810,000,000ریال 83,000,000ریال 1396/12/06 ادامه
369635 شهرک غرب آپارتمان فروش 160 2 36,000,000,000ریال 225,000,000ریال 1396/12/05 ادامه
369634 شهرک غرب آپارتمان فروش 190 3 17,100,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/12/05 ادامه
369633 شهرک غرب آپارتمان فروش 123 3 13,500,000,000ریال 109,756,100ریال 1396/12/05 ادامه
369259 شهرک غرب آپارتمان فروش 200 3 60,000,000,000ریال 300,000,000ریال 1396/12/03 ادامه
369257 شهرک غرب آپارتمان فروش 130 2 16,900,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/12/03 ادامه
369244 شهرک غرب آپارتمان فروش 108 2 19,440,000,000ریال 180,000,000ریال 1396/12/03 ادامه
369242 شهرک غرب آپارتمان فروش 112 3 11,500,000,000ریال 102,678,570ریال 1396/12/03 ادامه
368948 شهرک غرب آپارتمان فروش 85 2 1396/12/02 ادامه
368705 شهرک غرب آپارتمان فروش 104 2 6,240,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/12/02 ادامه
368839 شهرک غرب آپارتمان فروش 116 2 20,300,000,000ریال 175,000,000ریال 1396/11/30 ادامه
368838 شهرک غرب آپارتمان فروش 108 2 12,500,000,000ریال 115,740,740ریال 1396/11/30 ادامه
368833 شهرک غرب آپارتمان فروش 114 2 9,690,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/11/30 ادامه
368518 شهرک غرب آپارتمان فروش 116 2 8,700,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/11/30 ادامه
368362 شهرک غرب آپارتمان فروش 110 2 7,150,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/11/29 ادامه
368217 شهرک غرب آپارتمان فروش 105 2 7,000,000,000ریال 66,666,670ریال 1396/11/29 ادامه
367457 شهرک غرب آپارتمان فروش 132 3 9,900,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/11/25 ادامه
367473 شهرک غرب آپارتمان فروش 303 4 48,480,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/11/25 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29