فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:5,711

کاربران حاضر:347

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهرک غرب

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
324838 شهرک غرب آپارتمان فروش 167 3 18,370,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324837 شهرک غرب آپارتمان فروش 154 3 16,940,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324836 شهرک غرب آپارتمان فروش 159 4 15,900,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324834 شهرک غرب آپارتمان فروش 134 3 12,000,000,000ریال 89,552,240ریال 1396/07/29 ادامه
324804 شهرک غرب آپارتمان فروش 800 15 220,000,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324705 شهرک غرب آپارتمان فروش 288 4 210,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324687 شهرک غرب آپارتمان فروش 780 7 1396/07/29 ادامه
324410 شهرک غرب آپارتمان فروش 0 180,000,000ریال 1396/07/27 ادامه
324346 شهرک غرب آپارتمان فروش 300 4 50,000,000,000ریال 166,666,670ریال 1396/07/26 ادامه
324262 شهرک غرب آپارتمان فروش 186 4 16,740,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324261 شهرک غرب آپارتمان فروش 154 2 16,632,000,000ریال 108,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324260 شهرک غرب آپارتمان فروش 140 3 15,000,000,000ریال 107,142,860ریال 1396/07/26 ادامه
324258 شهرک غرب آپارتمان فروش 122 2 7,564,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324027 شهرک غرب آپارتمان فروش 160 3 17,600,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324021 شهرک غرب آپارتمان فروش 150 3 16,500,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324016 شهرک غرب آپارتمان فروش 131 2 19,650,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323959 شهرک غرب آپارتمان فروش 100 2 3,400,000,000ریال 34,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323958 شهرک غرب آپارتمان فروش 78 1 9,600,000,000ریال 123,076,920ریال 1396/07/26 ادامه
323561 شهرک غرب آپارتمان فروش 0 180,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323531 شهرک غرب آپارتمان فروش 0 10,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323567 شهرک غرب آپارتمان فروش 0 145,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323499 شهرک غرب آپارتمان فروش 0 1396/07/25 ادامه
323408 شهرک غرب آپارتمان فروش 135 3 17,550,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323407 شهرک غرب آپارتمان فروش 151 2 13,590,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323376 شهرک غرب آپارتمان فروش 93 2 7,500,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323349 شهرک غرب آپارتمان فروش 153 3 11,016,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323309 شهرک غرب آپارتمان فروش 103 2 12,875,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322731 شهرک غرب آپارتمان فروش 0 400,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322665 شهرک غرب آپارتمان فروش 251 4 140,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322633 شهرک غرب آپارتمان فروش 0 40,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323161 شهرک غرب آپارتمان فروش 0 180,000,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323150 شهرک غرب آپارتمان فروش 0 377,100,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323067 شهرک غرب آپارتمان فروش 67 1 5,695,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322559 شهرک غرب آپارتمان فروش 147 3 19,845,000,000ریال 135,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322558 شهرک غرب آپارتمان فروش 141 3 17,000,000,000ریال 120,567,380ریال 1396/07/24 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29