فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:5,450

کاربران حاضر:254

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهرک غرب

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
296370 شهرک غرب آپارتمان فروش 84 2 4,620,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296360 شهرک غرب آپارتمان فروش 130 3 15,600,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296272 شهرک غرب آپارتمان فروش 105 2 5,775,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296083 شهرک غرب آپارتمان فروش 0 140,000,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296072 شهرک غرب آپارتمان فروش 130 3 28,600,000,000ریال 220,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
295485 شهرک غرب آپارتمان فروش 106 2 5,720,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
295458 شهرک غرب آپارتمان فروش 101 2 5,555,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295374 شهرک غرب آپارتمان فروش 135 3 18,900,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295373 شهرک غرب آپارتمان فروش 154 3 23,000,000,000ریال 149,350,650ریال 1396/05/28 ادامه
295372 شهرک غرب آپارتمان فروش 145 2 32,000,000,000ریال 220,689,660ریال 1396/05/28 ادامه
295349 شهرک غرب آپارتمان فروش 104 2 5,200,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
294957 شهرک غرب آپارتمان فروش 103 2 13,390,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/05/26 ادامه
294954 شهرک غرب آپارتمان فروش 211 3 27,430,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/05/26 ادامه
294513 شهرک غرب آپارتمان فروش 60 1 6,300,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294509 شهرک غرب آپارتمان فروش 120 3 10,200,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294456 شهرک غرب آپارتمان فروش 130 3 12,350,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294360 شهرک غرب آپارتمان فروش 62 1 4,030,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294132 شهرک غرب آپارتمان فروش 300 3 150,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294130 شهرک غرب آپارتمان فروش 180 2 150,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
293835 شهرک غرب آپارتمان فروش 90 2 6,400,000,000ریال 71,111,110ریال 1396/05/24 ادامه
293510 شهرک غرب آپارتمان فروش 0 1,000,000,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293247 شهرک غرب آپارتمان فروش 103 2 5,768,000,000ریال 56,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
293245 شهرک غرب آپارتمان فروش 98 2 5,800,000,000ریال 59,183,670ریال 1396/05/23 ادامه
292993 شهرک غرب آپارتمان فروش 73 2 3,650,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
292784 شهرک غرب آپارتمان فروش 0 200,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
292671 شهرک غرب آپارتمان فروش 113 2 6,780,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
292666 شهرک غرب آپارتمان فروش 114 2 9,690,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
292511 شهرک غرب آپارتمان فروش 140 3 13,020,000,000ریال 93,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
292495 شهرک غرب آپارتمان فروش 167 3 18,369,999,360ریال 110,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
292475 شهرک غرب آپارتمان فروش 130 3 11,700,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
292615 شهرک غرب آپارتمان فروش 75 2 7,125,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
292606 شهرک غرب آپارتمان فروش 125 3 11,875,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
292601 شهرک غرب آپارتمان فروش 140 1 15,400,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
292431 شهرک غرب آپارتمان فروش 65 2 3,900,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/22 ادامه
291915 شهرک غرب آپارتمان فروش 80 2 5,600,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/05/21 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29