فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:5,332

کاربران حاضر:235

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهرک غرب

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
270132 شهرک غرب آپارتمان فروش 0 174,034,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
270054 شهرک غرب آپارتمان فروش 150 3 15,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
270045 شهرک غرب برج فروش 160 3 20,000,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
269976 شهرک غرب آپارتمان فروش 120 2 16,200,000,000ریال 135,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
269951 شهرک غرب آپارتمان فروش 125 2 25,000,000,000ریال 200,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
269929 شهرک غرب آپارتمان فروش 150 3 18,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
269906 شهرک غرب آپارتمان فروش 135 3 17,550,000,640ریال 130,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
269882 شهرک غرب آپارتمان فروش 151 2 12,000,000,000ریال 79,400,000ریال 1396/04/07 ادامه
269846 شهرک غرب آپارتمان فروش 110 2 18,700,000,000ریال 170,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
269765 شهرک غرب آپارتمان فروش 185 4 11,000,000,000ریال 59,400,000ریال 1396/04/04 ادامه
269764 شهرک غرب آپارتمان فروش 250 4 11,000,000,000ریال 59,400,000ریال 1396/04/04 ادامه
268452 شهرک غرب آپارتمان فروش 165 3 10,164,000,000ریال 77,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268378 شهرک غرب آپارتمان فروش 175 3 220,000,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268316 شهرک غرب آپارتمان فروش 88 2 10,560,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268309 شهرک غرب آپارتمان فروش 157 3 12,560,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268272 شهرک غرب آپارتمان فروش 107 2 9,095,000,320ریال 85,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268547 شهرک غرب آپارتمان فروش 132 3 10,164,000,000ریال 77,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267787 شهرک غرب آپارتمان فروش 1176 24 1396/04/01 ادامه
267777 شهرک غرب آپارتمان فروش 114 3 1396/04/01 ادامه
267967 شهرک غرب آپارتمان فروش 0 350,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267914 شهرک غرب آپارتمان فروش 128 3 350,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267370 شهرک غرب آپارتمان فروش 95 2 6,500,000,000ریال 68,421,050ریال 1396/03/31 ادامه
267715 شهرک غرب آپارتمان فروش 115 3 8,625,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267714 شهرک غرب آپارتمان فروش 125 2 10,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267713 شهرک غرب آپارتمان فروش 140 3 14,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267710 شهرک غرب آپارتمان فروش 127 2 26,000,000,000ریال 204,724,410ریال 1396/03/31 ادامه
267707 شهرک غرب آپارتمان فروش 177 3 23,895,000,000ریال 135,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267697 شهرک غرب آپارتمان فروش 60 1 13,500,000,000ریال 225,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267695 شهرک غرب آپارتمان فروش 116 2 9,860,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267627 شهرک غرب آپارتمان فروش 129 3 15,480,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267088 شهرک غرب آپارتمان فروش 160 3 1396/03/31 ادامه
267061 شهرک غرب آپارتمان فروش 160 3 1396/03/31 ادامه
266957 شهرک غرب آپارتمان فروش 110 3 11,990,000,000ریال 109,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
266723 شهرک غرب آپارتمان فروش 129 3 9,030,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266427 شهرک غرب آپارتمان فروش 160 3 17,920,000,000ریال 112,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29