فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:5,105

کاربران حاضر:183

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهرک غرب

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
230625 شهرک غرب آپارتمان فروش 80 2 3,600,000,000ریال 45,000,000ریال 1395/12/28 ادامه
230624 شهرک غرب آپارتمان فروش 86 2 4,730,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/28 ادامه
230851 شهرک غرب آپارتمان فروش 190 2 1395/12/26 ادامه
230842 شهرک غرب آپارتمان فروش 159 4 15,900,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/12/25 ادامه
229849 شهرک غرب آپارتمان فروش 350 4 244,800,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229828 شهرک غرب آپارتمان فروش 127 3 9,000,000,000ریال 70,800,000ریال 1395/12/24 ادامه
229764 شهرک غرب آپارتمان فروش 115 2 9,775,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229978 شهرک غرب آپارتمان فروش 0 1395/12/24 ادامه
229948 شهرک غرب آپارتمان فروش 350 4 1395/12/24 ادامه
230331 شهرک غرب آپارتمان فروش 141 3 9,870,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230215 شهرک غرب آپارتمان فروش 153 3 11,016,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230213 شهرک غرب آپارتمان فروش 168 3 8,300,000,000ریال 49,404,760ریال 1395/12/24 ادامه
230199 شهرک غرب آپارتمان فروش 112 2 8,960,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229283 شهرک غرب آپارتمان فروش 129 3 12,255,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
228842 شهرک غرب آپارتمان فروش 141 3 9,870,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
228832 شهرک غرب آپارتمان فروش 235 4 30,550,000,000ریال 130,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
228817 شهرک غرب آپارتمان فروش 135 3 10,125,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
228755 شهرک غرب آپارتمان فروش 129 3 9,030,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228427 شهرک غرب آپارتمان فروش 134 3 9,648,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228377 شهرک غرب آپارتمان فروش 100 4 8,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228373 شهرک غرب آپارتمان فروش 127 3 9,000,000,000ریال 70,866,140ریال 1395/12/19 ادامه
228370 شهرک غرب آپارتمان فروش 66 1 10,000,000,000ریال 151,515,150ریال 1395/12/19 ادامه
227998 شهرک غرب آپارتمان فروش 107 2 9,095,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227998 شهرک غرب آپارتمان فروش 95 9,095,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227997 شهرک غرب آپارتمان فروش 117 2 7,020,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227996 شهرک غرب آپارتمان فروش 135 3 7,425,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227995 شهرک غرب آپارتمان فروش 130 2 15,000,000,000ریال 115,384,620ریال 1395/12/18 ادامه
227974 شهرک غرب آپارتمان فروش 80 1 6,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227959 شهرک غرب آپارتمان فروش 184 3 26,680,000,000ریال 145,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227821 شهرک غرب آپارتمان فروش 211 3 25,320,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227565 شهرک غرب آپارتمان فروش 500 5 1395/12/18 ادامه
227553 شهرک غرب آپارتمان فروش 80 1 350,000,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227552 شهرک غرب آپارتمان فروش 100 226,800,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227539 شهرک غرب آپارتمان فروش 112 2 15,000,000,000ریال 133,928,570ریال 1395/12/17 ادامه
227537 شهرک غرب آپارتمان فروش 134 3 9,648,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29