فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:6,377

کاربران حاضر:269

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهرک غرب

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
385010 شهرک غرب آپارتمان فروش 113 2 1397/02/30 ادامه
384768 شهرک غرب آپارتمان فروش 108 2 13,500,000,000ریال 125,000,000ریال 1397/02/27 ادامه
384391 شهرک غرب آپارتمان فروش 165 3 26,400,000,000ریال 160,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
384381 شهرک غرب آپارتمان فروش 251 4 40,160,000,000ریال 160,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
384380 شهرک غرب آپارتمان فروش 138 3 13,800,000,000ریال 100,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
383710 شهرک غرب آپارتمان فروش 130 3 28,000,000,000ریال 215,384,620ریال 1397/02/23 ادامه
383701 شهرک غرب آپارتمان فروش 85 2 10,200,000,000ریال 120,000,000ریال 1397/02/23 ادامه
383430 شهرک غرب آپارتمان فروش 157 3 23,550,000,000ریال 150,000,000ریال 1397/02/23 ادامه
383426 شهرک غرب آپارتمان فروش 120 3 14,400,000,000ریال 120,000,000ریال 1397/02/23 ادامه
382919 شهرک غرب آپارتمان فروش 83 2 8,300,000,000ریال 100,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382673 شهرک غرب آپارتمان فروش 131 2 23,580,000,000ریال 180,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382054 شهرک غرب آپارتمان فروش 143 3 1397/02/18 ادامه
382053 شهرک غرب آپارتمان فروش 100 2 1397/02/18 ادامه
382324 شهرک غرب آپارتمان فروش 72 2 8,500,000,000ریال 118,055,560ریال 1397/02/17 ادامه
382313 شهرک غرب آپارتمان فروش 155 3 30,000,000,000ریال 193,548,390ریال 1397/02/17 ادامه
381908 شهرک غرب آپارتمان فروش 117 2 7,605,000,000ریال 65,000,000ریال 1397/02/16 ادامه
382035 شهرک غرب آپارتمان فروش 150 3 21,000,000,000ریال 140,000,000ریال 1397/02/16 ادامه
382026 شهرک غرب آپارتمان فروش 240 3 36,000,000,000ریال 150,000,000ریال 1397/02/16 ادامه
380656 شهرک غرب آپارتمان فروش 108 3 1397/02/10 ادامه
380557 شهرک غرب آپارتمان فروش 107 2 13,000,000,000ریال 121,495,330ریال 1397/02/09 ادامه
380444 شهرک غرب آپارتمان فروش 61 1 4,270,000,000ریال 70,000,000ریال 1397/02/09 ادامه
380246 شهرک غرب آپارتمان فروش 100 2 10,500,000,000ریال 105,000,000ریال 1397/02/09 ادامه
380267 شهرک غرب آپارتمان فروش 146 3 16,500,000,000ریال 113,013,700ریال 1397/02/09 ادامه
379909 شهرک غرب آپارتمان فروش 202 3 46,460,000,000ریال 230,000,000ریال 1397/02/06 ادامه
379892 شهرک غرب آپارتمان فروش 153 3 16,830,000,000ریال 110,000,000ریال 1397/02/06 ادامه
379891 شهرک غرب آپارتمان فروش 72 2 5,800,000,000ریال 80,555,560ریال 1397/02/06 ادامه
379844 شهرک غرب آپارتمان فروش 110 2 14,500,000,000ریال 131,818,180ریال 1397/02/06 ادامه
379790 شهرک غرب آپارتمان فروش 98 2 1397/02/05 ادامه
379743 شهرک غرب آپارتمان فروش 146 3 21,900,000,000ریال 150,000,000ریال 1397/02/05 ادامه
379742 شهرک غرب آپارتمان فروش 145 3 20,300,000,000ریال 140,000,000ریال 1397/02/05 ادامه
379721 شهرک غرب آپارتمان فروش 130 2 40,000,000,000ریال 1397/02/05 ادامه
379006 شهرک غرب آپارتمان فروش 89 2 6,230,000,000ریال 70,000,000ریال 1397/02/03 ادامه
378753 شهرک غرب آپارتمان فروش 101 2 24,240,000,000ریال 240,000,000ریال 1397/02/02 ادامه
378460 شهرک غرب آپارتمان فروش 126 3 17,010,000,000ریال 135,000,000ریال 1397/02/02 ادامه
378459 شهرک غرب آپارتمان فروش 159 4 15,900,000,000ریال 100,000,000ریال 1397/02/02 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29