فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:5,196

کاربران حاضر:312

 
 

خرید و فروش آپارتمان در شهرک غرب

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
241816 شهرک غرب آپارتمان فروش 110 3 9,350,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/02/07 ادامه
241778 شهرک غرب آپارتمان فروش 107 2 11,235,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/02/07 ادامه
241365 شهرک غرب آپارتمان فروش 145 3 15,950,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/02/06 ادامه
241302 شهرک غرب آپارتمان فروش 137 3 12,330,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/02/06 ادامه
241295 شهرک غرب آپارتمان فروش 128 3 12,000,000,000ریال 93,700,000ریال 1396/02/06 ادامه
240839 شهرک غرب آپارتمان فروش 105 2 5,491,500,000ریال 52,300,000ریال 1396/02/04 ادامه
240469 شهرک غرب آپارتمان فروش 316 3 23,700,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240467 شهرک غرب آپارتمان فروش 135 3 14,850,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240466 شهرک غرب آپارتمان فروش 120 2 12,960,000,000ریال 108,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240463 شهرک غرب آپارتمان فروش 100 2 12,500,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240453 شهرک غرب آپارتمان فروش 132 3 17,280,000,000ریال 135,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240037 شهرک غرب آپارتمان فروش 86 2 4,730,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
240036 شهرک غرب آپارتمان فروش 108 2 6,480,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
240013 شهرک غرب آپارتمان فروش 127 2 12,700,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239653 شهرک غرب آپارتمان فروش 127 3 12,700,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239646 شهرک غرب آپارتمان فروش 124 2 9,300,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239308 شهرک غرب آپارتمان فروش 107 3 6,420,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
239307 شهرک غرب آپارتمان فروش 134 3 9,000,000,000ریال 67,164,180ریال 1396/01/30 ادامه
239305 شهرک غرب آپارتمان فروش 154 2 16,632,000,000ریال 108,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
239201 شهرک غرب آپارتمان فروش 134 3 9,000,000,000ریال 67,100,000ریال 1396/01/30 ادامه
238813 شهرک غرب آپارتمان فروش 63 2 5,150,000,000ریال 81,746,030ریال 1396/01/29 ادامه
238811 شهرک غرب آپارتمان فروش 116 2 7,800,000,000ریال 67,241,380ریال 1396/01/29 ادامه
238810 شهرک غرب آپارتمان فروش 108 2 10,260,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238810 شهرک غرب آپارتمان فروش 108 2 10,260,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238787 شهرک غرب آپارتمان فروش 120 3 9,600,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238786 شهرک غرب آپارتمان فروش 101 2 20,200,000,000ریال 200,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238709 شهرک غرب آپارتمان فروش 108 2 10,260,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238399 شهرک غرب آپارتمان فروش 120 3 12,600,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238361 شهرک غرب آپارتمان فروش 163 3 11,899,000,000ریال 73,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
238333 شهرک غرب آپارتمان فروش 145 3 10,875,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
238333 شهرک غرب آپارتمان فروش 145 3 10,875,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
238280 شهرک غرب آپارتمان فروش 167 3 7,682,000,000ریال 46,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
237732 شهرک غرب آپارتمان فروش 130 3 12,350,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237730 شهرک غرب آپارتمان فروش 150 3 15,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237328 شهرک غرب آپارتمان فروش 125 2 9,375,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29