فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:25,604

کاربران حاضر:521

 
 

خرید و فروش آپارتمان در سعادت آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
268908 سعادت آباد آپارتمان فروش 72 1 8,640,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268893 سعادت آباد آپارتمان فروش 62 1 7,440,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268888 سعادت آباد آپارتمان فروش 125 1 15,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268472 سعادت آباد آپارتمان فروش 114 3 10,000,000,000ریال 62,500,000ریال 1396/04/03 ادامه
268443 سعادت آباد آپارتمان فروش 139 3 19,500,000,000ریال 140,200,000ریال 1396/04/03 ادامه
268377 سعادت آباد آپارتمان فروش 115 3 9,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268370 سعادت آباد آپارتمان فروش 128 3 10,880,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268354 سعادت آباد آپارتمان فروش 130 2 18,000,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268352 سعادت آباد آپارتمان فروش 145 3 14,210,000,000ریال 98,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268346 سعادت آباد آپارتمان فروش 145 3 13,050,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268338 سعادت آباد آپارتمان فروش 131 2 13,755,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268331 سعادت آباد آپارتمان فروش 135 3 10,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268326 سعادت آباد آپارتمان فروش 112 2 8,400,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268325 سعادت آباد آپارتمان فروش 158 3 14,500,000,000ریال 91,770,000ریال 1396/04/01 ادامه
268303 سعادت آباد آپارتمان فروش 128 2 9,600,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268296 سعادت آباد آپارتمان فروش 112 3 9,500,000,000ریال 84,800,000ریال 1396/04/01 ادامه
268534 سعادت آباد آپارتمان فروش 160 3 10,000,000,000ریال 62,500,000ریال 1396/04/01 ادامه
267972 سعادت آباد آپارتمان فروش 0 250,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267916 سعادت آباد آپارتمان فروش 84 1 250,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267831 سعادت آباد آپارتمان فروش 63 1 150,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267844 سعادت آباد آپارتمان فروش 220 4 150,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267521 سعادت آباد آپارتمان فروش 126 3 8,050,000,000ریال 63,888,890ریال 1396/03/31 ادامه
267364 سعادت آباد آپارتمان فروش 210 2 6,000,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267346 سعادت آباد آپارتمان فروش 110 2 6,380,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267718 سعادت آباد آپارتمان فروش 141 3 11,985,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267696 سعادت آباد آپارتمان فروش 180 3 19,800,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267690 سعادت آباد آپارتمان فروش 128 3 11,776,000,000ریال 92,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267681 سعادت آباد آپارتمان فروش 165 3 15,180,000,000ریال 92,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267678 سعادت آباد آپارتمان فروش 146 3 13,432,000,000ریال 92,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267676 سعادت آباد آپارتمان فروش 105 2 14,700,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267673 سعادت آباد آپارتمان فروش 110 2 15,400,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267668 سعادت آباد آپارتمان فروش 135 3 12,420,000,000ریال 92,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267633 سعادت آباد آپارتمان فروش 130 3 11,050,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267610 سعادت آباد آپارتمان فروش 0 10,440,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267607 سعادت آباد آپارتمان فروش 125 3 10,600,000,000ریال 84,800,000ریال 1396/03/31 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29