فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:26,920

کاربران حاضر:137

 
 

خرید و فروش آپارتمان در سعادت آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
296381 سعادت آباد آپارتمان فروش 230 3 35,650,000,000ریال 155,000,000ریال 1396/05/30 ادامه
296369 سعادت آباد آپارتمان فروش 100 2 6,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
295633 سعادت آباد آپارتمان فروش 265 3 200,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
295617 سعادت آباد آپارتمان فروش 117 2 120,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
295616 سعادت آباد آپارتمان فروش 332 3 120,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
295598 سعادت آباد آپارتمان فروش 190 3 165,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296368 سعادت آباد آپارتمان فروش 113 2 8,475,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296367 سعادت آباد آپارتمان فروش 100 2 9,500,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296366 سعادت آباد آپارتمان فروش 120 2 14,000,000,000ریال 116,666,670ریال 1396/05/29 ادامه
296306 سعادت آباد آپارتمان فروش 170 3 27,200,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296305 سعادت آباد آپارتمان فروش 220 4 35,200,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296276 سعادت آباد آپارتمان فروش 143 3 17,160,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296244 سعادت آباد آپارتمان فروش 82 1 4,920,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296190 سعادت آباد آپارتمان فروش 156 2 18,720,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296134 سعادت آباد آپارتمان فروش 107 2 7,200,000,000ریال 67,289,720ریال 1396/05/29 ادامه
296120 سعادت آباد آپارتمان فروش 94 2 7,800,000,000ریال 82,900,000ریال 1396/05/29 ادامه
296082 سعادت آباد آپارتمان فروش 140 2 12,600,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296077 سعادت آباد آپارتمان فروش 115 2 7,475,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
296046 سعادت آباد آپارتمان فروش 108 2 6,696,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
295528 سعادت آباد آپارتمان فروش 97 2 9,215,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
295454 سعادت آباد آپارتمان فروش 100 2 10,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295450 سعادت آباد آپارتمان فروش 145 3 14,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295445 سعادت آباد آپارتمان فروش 120 2 12,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295429 سعادت آباد آپارتمان فروش 163 3 7,987,000,000ریال 49,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295426 سعادت آباد آپارتمان فروش 120 2 10,800,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295425 سعادت آباد آپارتمان فروش 120 2 9,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295419 سعادت آباد آپارتمان فروش 150 3 18,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295384 سعادت آباد آپارتمان فروش 120 3 12,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295383 سعادت آباد آپارتمان فروش 112 2 12,320,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295381 سعادت آباد آپارتمان فروش 122 2 19,000,000,000ریال 155,737,700ریال 1396/05/28 ادامه
295380 سعادت آباد آپارتمان فروش 140 3 19,600,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295357 سعادت آباد آپارتمان فروش 140 3 18,200,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295137 سعادت آباد آپارتمان فروش 162 3 160,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295136 سعادت آباد آپارتمان فروش 175 3 160,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
295135 سعادت آباد آپارتمان فروش 138 3 160,000,000ریال 1396/05/28 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29