فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:30,559

کاربران حاضر:196

 
 

خرید و فروش آپارتمان در سعادت آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360594 سعادت آباد آپارتمان فروش 123 2 9,471,000,000ریال 77,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360587 سعادت آباد آپارتمان فروش 125 3 9,300,000,000ریال 74,400,000ریال 1396/10/26 ادامه
360580 سعادت آباد آپارتمان فروش 117 1 12,870,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360558 سعادت آباد آپارتمان فروش 165 3 14,025,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360557 سعادت آباد آپارتمان فروش 130 3 16,250,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360547 سعادت آباد آپارتمان فروش 180 3 22,500,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360546 سعادت آباد آپارتمان فروش 160 3 22,400,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360545 سعادت آباد آپارتمان فروش 150 3 21,750,000,000ریال 145,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360542 سعادت آباد آپارتمان فروش 108 2 9,850,000,000ریال 91,203,700ریال 1396/10/26 ادامه
360541 سعادت آباد آپارتمان فروش 223 4 39,025,000,000ریال 175,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360526 سعادت آباد آپارتمان فروش 120 1 13,200,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360525 سعادت آباد آپارتمان فروش 160 2 17,600,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360514 سعادت آباد آپارتمان فروش 180 32,000,000,000ریال 200,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360514 سعادت آباد آپارتمان فروش 160 3 32,000,000,000ریال 200,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360001 سعادت آباد آپارتمان فروش 135 3 1396/10/26 ادامه
360432 سعادت آباد آپارتمان فروش 107 2 7,490,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360426 سعادت آباد آپارتمان فروش 114 2 8,208,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360327 سعادت آباد آپارتمان فروش 109 2 8,175,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360326 سعادت آباد آپارتمان فروش 113 3 8,475,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360322 سعادت آباد آپارتمان فروش 98 2 6,700,000,000ریال 68,367,350ریال 1396/10/26 ادامه
360303 سعادت آباد آپارتمان فروش 110 2 7,500,000,000ریال 68,181,820ریال 1396/10/26 ادامه
359939 سعادت آباد آپارتمان فروش 110 31,000,000,000ریال 258,333,330ریال 1396/10/26 ادامه
359939 سعادت آباد آپارتمان فروش 120 3 31,000,000,000ریال 258,333,330ریال 1396/10/26 ادامه
359927 سعادت آباد آپارتمان فروش 220 3 46,200,000,000ریال 210,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359685 سعادت آباد آپارتمان فروش 240 4 14,500,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359438 سعادت آباد پيش فروش فروش 130 6 100,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359411 سعادت آباد آپارتمان فروش 180 3 1396/10/25 ادامه
359159 سعادت آباد آپارتمان فروش 63 1 7,700,000,000ریال 122,222,220ریال 1396/10/25 ادامه
359083 سعادت آباد آپارتمان فروش 163 3 8,000,000,000ریال 49,079,750ریال 1396/10/25 ادامه
359399 سعادت آباد آپارتمان فروش 154 3 20,020,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359398 سعادت آباد آپارتمان فروش 135 2 20,000,000,000ریال 148,148,150ریال 1396/10/24 ادامه
359397 سعادت آباد آپارتمان فروش 150 3 15,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359326 سعادت آباد آپارتمان فروش 95 2 7,695,000,000ریال 81,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358809 سعادت آباد آپارتمان فروش 113 2 12,995,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358790 سعادت آباد آپارتمان فروش 0 100,000,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29