فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:28,653

کاربران حاضر:348

 
 

خرید و فروش آپارتمان در سعادت آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
324845 سعادت آباد آپارتمان فروش 135 3 14,175,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324843 سعادت آباد آپارتمان فروش 135 3 10,530,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324839 سعادت آباد آپارتمان فروش 237 4 47,400,000,000ریال 200,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324404 سعادت آباد آپارتمان فروش 0 100,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324404 سعادت آباد آپارتمان فروش 0 100,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324666 سعادت آباد آپارتمان فروش 0 27,000,000,000ریال 1396/07/27 ادامه
324272 سعادت آباد آپارتمان فروش 147 3 12,936,000,000ریال 88,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324271 سعادت آباد آپارتمان فروش 112 2 12,000,000,000ریال 107,142,860ریال 1396/07/26 ادامه
324270 سعادت آباد آپارتمان فروش 85 2 9,520,000,000ریال 112,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324267 سعادت آباد آپارتمان فروش 121 2 6,655,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324232 سعادت آباد آپارتمان فروش 101 2 7,800,000,000ریال 77,227,720ریال 1396/07/26 ادامه
324087 سعادت آباد آپارتمان فروش 215 3 20,150,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324086 سعادت آباد آپارتمان فروش 150 3 17,250,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324044 سعادت آباد آپارتمان فروش 152 3 21,280,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324020 سعادت آباد آپارتمان فروش 0 40,000,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324005 سعادت آباد آپارتمان فروش 127 3 15,240,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324003 سعادت آباد آپارتمان فروش 140 2 14,700,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324002 سعادت آباد آپارتمان فروش 135 3 13,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324001 سعادت آباد آپارتمان فروش 105 2 13,492,500,000ریال 128,500,000ریال 1396/07/26 ادامه
323998 سعادت آباد آپارتمان فروش 50 1 7,000,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323961 سعادت آباد آپارتمان فروش 52 1 8,060,000,000ریال 155,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323961 سعادت آباد آپارتمان فروش 150 8,060,000,000ریال 155,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323961 سعادت آباد آپارتمان فروش 0 8,060,000,000ریال 155,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323917 سعادت آباد آپارتمان فروش 150 3 12,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323866 سعادت آباد آپارتمان فروش 140 2 7,700,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323804 سعادت آباد آپارتمان فروش 145 3 11,000,000,000ریال 75,862,070ریال 1396/07/25 ادامه
323780 سعادت آباد آپارتمان فروش 147 3 13,500,000,000ریال 91,836,730ریال 1396/07/25 ادامه
323772 سعادت آباد آپارتمان فروش 144 3 9,648,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323758 سعادت آباد آپارتمان فروش 90 2 4,900,000,000ریال 54,444,440ریال 1396/07/25 ادامه
323756 سعادت آباد آپارتمان فروش 142 3 13,200,000,000ریال 92,957,750ریال 1396/07/25 ادامه
323418 سعادت آباد آپارتمان فروش 160 3 19,200,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323416 سعادت آباد آپارتمان فروش 130 2 11,700,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323414 سعادت آباد آپارتمان فروش 122 2 10,370,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323413 سعادت آباد آپارتمان فروش 110 2 9,350,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323388 سعادت آباد آپارتمان فروش 142 3 7,952,000,000ریال 56,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29