فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:23,412

کاربران حاضر:981

 
 

خرید و فروش آپارتمان در سعادت آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
230628 سعادت آباد آپارتمان فروش 90 2 4,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/12/28 ادامه
230626 سعادت آباد آپارتمان فروش 92 2 6,164,000,000ریال 67,000,000ریال 1395/12/28 ادامه
230848 سعادت آباد آپارتمان فروش 165 3 14,025,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/25 ادامه
229904 سعادت آباد آپارتمان فروش 112 2 10,080,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229839 سعادت آباد آپارتمان فروش 136 3 9,384,000,000ریال 69,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229825 سعادت آباد آپارتمان فروش 85 3 7,000,000,000ریال 82,300,000ریال 1395/12/24 ادامه
229816 سعادت آباد آپارتمان فروش 153 3 9,945,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229807 سعادت آباد آپارتمان فروش 165 3 14,850,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229776 سعادت آباد آپارتمان فروش 300 4 75,000,000,000ریال 250,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229776 سعادت آباد آپارتمان فروش 250 75,000,000,000ریال 250,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229774 سعادت آباد آپارتمان فروش 90 2 4,700,000,000ریال 52,222,220ریال 1395/12/24 ادامه
229771 سعادت آباد آپارتمان فروش 85 2 6,715,000,000ریال 79,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229770 سعادت آباد آپارتمان فروش 100 2 9,000,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229769 سعادت آباد آپارتمان فروش 150 3 12,750,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229951 سعادت آباد آپارتمان فروش 0 1395/12/24 ادامه
230209 سعادت آباد آپارتمان فروش 156 3 13,260,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230204 سعادت آباد آپارتمان فروش 83 2 5,810,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230203 سعادت آباد آپارتمان فروش 120 3 12,600,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230202 سعادت آباد آپارتمان فروش 110 2 14,500,000,000ریال 131,818,180ریال 1395/12/24 ادامه
229952 سعادت آباد آپارتمان فروش 0 1395/12/24 ادامه
229466 سعادت آباد آپارتمان فروش 135 3 180,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229430 سعادت آباد آپارتمان فروش 120 2 1395/12/24 ادامه
229282 سعادت آباد آپارتمان فروش 100 2 7,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
229280 سعادت آباد آپارتمان فروش 163 3 8,000,000,000ریال 49,079,750ریال 1395/12/23 ادامه
229266 سعادت آباد آپارتمان فروش 110 2 9,240,000,000ریال 84,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
229264 سعادت آباد آپارتمان فروش 72 1 6,120,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
229222 سعادت آباد آپارتمان فروش 127 2 7,620,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
229218 سعادت آباد آپارتمان فروش 90 2 4,700,000,000ریال 52,200,000ریال 1395/12/22 ادامه
229210 سعادت آباد آپارتمان فروش 117 1 12,870,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
229209 سعادت آباد آپارتمان فروش 85 2 6,715,000,000ریال 79,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
229134 سعادت آباد آپارتمان فروش 96 2 12,600,000,000ریال 140,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
229131 سعادت آباد آپارتمان فروش 115 2 8,280,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
229127 سعادت آباد آپارتمان فروش 68 1 5,100,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
228928 سعادت آباد آپارتمان فروش 300 4 250,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
228927 سعادت آباد آپارتمان فروش 150 3 250,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29