فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:24,041

کاربران حاضر:328

 
 

خرید و فروش آپارتمان در سعادت آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
240786 سعادت آباد آپارتمان فروش 110 2 7,700,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240444 سعادت آباد آپارتمان فروش 175 3 19,250,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240345 سعادت آباد آپارتمان فروش 122 2 7,076,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
240315 سعادت آباد آپارتمان فروش 132 2 9,500,000,000ریال 71,900,000ریال 1396/02/03 ادامه
240174 سعادت آباد آپارتمان فروش 75 2 65,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
240157 سعادت آباد آپارتمان فروش 180 3 1396/02/03 ادامه
240044 سعادت آباد آپارتمان فروش 107 2 7,490,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
240042 سعادت آباد آپارتمان فروش 52 1 8,424,000,000ریال 162,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
240039 سعادت آباد آپارتمان فروش 205 3 29,725,000,000ریال 145,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
240018 سعادت آباد آپارتمان فروش 117 3 13,455,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
240017 سعادت آباد آپارتمان فروش 110 2 6,000,000,000ریال 54,545,450ریال 1396/02/02 ادامه
239996 سعادت آباد آپارتمان فروش 123 3 7,995,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239974 سعادت آباد آپارتمان فروش 69 1 7,590,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239674 سعادت آباد آپارتمان فروش 153 3 15,000,000,000ریال 98,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239671 سعادت آباد آپارتمان فروش 138 3 11,730,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239655 سعادت آباد آپارتمان فروش 150 3 12,900,000,000ریال 86,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239649 سعادت آباد آپارتمان فروش 125 3 11,000,000,000ریال 88,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239615 سعادت آباد آپارتمان فروش 115 3 9,430,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239614 سعادت آباد آپارتمان فروش 142 3 8,946,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239609 سعادت آباد آپارتمان فروش 144 3 9,792,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239586 سعادت آباد آپارتمان فروش 140 3 9,800,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
239276 سعادت آباد آپارتمان فروش 96 2 7,680,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
239275 سعادت آباد آپارتمان فروش 71 1 4,899,000,000ریال 69,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
239203 سعادت آباد آپارتمان فروش 98 2 7,448,000,000ریال 76,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
238826 سعادت آباد آپارتمان فروش 110 2 9,900,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238826 سعادت آباد آپارتمان فروش 100 2 9,900,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238820 سعادت آباد آپارتمان فروش 78 2 5,460,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238767 سعادت آباد آپارتمان فروش 96 2 10,080,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238759 سعادت آباد آپارتمان فروش 175 3 15,400,000,000ریال 88,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238739 سعادت آباد آپارتمان فروش 65 1 9,100,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238729 سعادت آباد آپارتمان فروش 121 2 12,100,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238692 سعادت آباد آپارتمان فروش 124 2 8,680,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238675 سعادت آباد آپارتمان فروش 110 2 9,240,000,000ریال 84,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
237875 سعادت آباد آپارتمان فروش 122 2 90,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238395 سعادت آباد آپارتمان فروش 155 3 17,050,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29