فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:32,664

کاربران حاضر:302

 
 

خرید و فروش آپارتمان در سعادت آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
385132 سعادت آباد آپارتمان فروش 168 3 22,848,000,000ریال 136,000,000ریال 1397/02/30 ادامه
385131 سعادت آباد آپارتمان فروش 168 3 22,680,000,000ریال 135,000,000ریال 1397/02/30 ادامه
385126 سعادت آباد آپارتمان فروش 130 3 9,490,000,000ریال 73,000,000ریال 1397/02/30 ادامه
385012 سعادت آباد آپارتمان فروش 90 2 1397/02/30 ادامه
384773 سعادت آباد آپارتمان فروش 108 2 15,000,000,000ریال 138,888,890ریال 1397/02/26 ادامه
384793 سعادت آباد آپارتمان فروش 350 4 87,500,000,000ریال 250,000,000ریال 1397/02/26 ادامه
384127 سعادت آباد آپارتمان فروش 125 3 1397/02/25 ادامه
384398 سعادت آباد آپارتمان فروش 155 3 30,225,000,000ریال 195,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
384394 سعادت آباد آپارتمان فروش 94 2 14,500,000,000ریال 154,255,320ریال 1397/02/25 ادامه
384374 سعادت آباد آپارتمان فروش 250 4 75,000,000,000ریال 300,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
384374 سعادت آباد آپارتمان فروش 300 75,000,000,000ریال 300,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
384056 سعادت آباد آپارتمان فروش 170 3 23,000,000,000ریال 135,294,120ریال 1397/02/25 ادامه
384055 سعادت آباد آپارتمان فروش 151 3 18,120,000,000ریال 120,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
384054 سعادت آباد آپارتمان فروش 163 3 11,410,000,000ریال 70,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
384041 سعادت آباد آپارتمان فروش 175 3 35,000,000,000ریال 200,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
383786 سعادت آباد آپارتمان فروش 151 2 1397/02/24 ادامه
383697 سعادت آباد آپارتمان فروش 180 3 43,200,000,000ریال 240,000,000ریال 1397/02/23 ادامه
383573 سعادت آباد آپارتمان فروش 110 3 9,000,000,000ریال 81,818,180ریال 1397/02/23 ادامه
383433 سعادت آباد آپارتمان فروش 137 3 17,700,000,000ریال 129,197,080ریال 1397/02/23 ادامه
383432 سعادت آباد آپارتمان فروش 125 2 17,000,000,000ریال 136,000,000ریال 1397/02/23 ادامه
383421 سعادت آباد آپارتمان فروش 132 3 18,480,000,000ریال 140,000,000ریال 1397/02/23 ادامه
383421 سعادت آباد آپارتمان فروش 155 3 18,480,000,000ریال 140,000,000ریال 1397/02/23 ادامه
383421 سعادت آباد آپارتمان فروش 145 3 18,480,000,000ریال 140,000,000ریال 1397/02/23 ادامه
383419 سعادت آباد آپارتمان فروش 104 2 8,840,000,000ریال 85,000,000ریال 1397/02/23 ادامه
383416 سعادت آباد آپارتمان فروش 65 1 6,120,000,000ریال 94,153,850ریال 1397/02/23 ادامه
383037 سعادت آباد آپارتمان فروش 200 3 50,000,000,000ریال 250,000,000ریال 1397/02/20 ادامه
383031 سعادت آباد آپارتمان فروش 92 2 11,040,000,000ریال 120,000,000ریال 1397/02/20 ادامه
383010 سعادت آباد آپارتمان فروش 148 3 17,020,000,000ریال 115,000,000ریال 1397/02/20 ادامه
382693 سعادت آباد آپارتمان فروش 324 4 97,200,000,000ریال 300,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382692 سعادت آباد آپارتمان فروش 145 3 31,000,000,000ریال 213,793,100ریال 1397/02/19 ادامه
382688 سعادت آباد آپارتمان فروش 278 3 27,800,000,000ریال 100,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382680 سعادت آباد آپارتمان فروش 102 2 10,500,000,000ریال 102,941,180ریال 1397/02/19 ادامه
382331 سعادت آباد آپارتمان فروش 125 3 30,000,000,000ریال 240,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
382330 سعادت آباد آپارتمان فروش 132 3 18,480,000,000ریال 140,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
382327 سعادت آباد آپارتمان فروش 116 3 9,900,000,000ریال 85,344,830ریال 1397/02/17 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29