فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:31,435

کاربران حاضر:193

 
 

خرید و فروش آپارتمان در سعادت آباد

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
374542 سعادت آباد آپارتمان فروش 178 3 33,820,000,000ریال 190,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374542 سعادت آباد آپارتمان فروش 204 3 33,820,000,000ریال 190,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374542 سعادت آباد آپارتمان فروش 166 3 33,820,000,000ریال 190,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374541 سعادت آباد آپارتمان فروش 110 2 19,800,000,000ریال 180,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374541 سعادت آباد آپارتمان فروش 180 19,800,000,000ریال 180,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374509 سعادت آباد آپارتمان فروش 300 4 75,000,000,000ریال 250,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374080 سعادت آباد آپارتمان فروش 211 3 26,375,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
374042 سعادت آباد آپارتمان فروش 82 2 8,300,000,000ریال 101,219,510ریال 1396/12/24 ادامه
374039 سعادت آباد آپارتمان فروش 60 1 5,900,000,000ریال 98,333,330ریال 1396/12/24 ادامه
374038 سعادت آباد آپارتمان فروش 112 2 5,800,000,000ریال 51,785,710ریال 1396/12/24 ادامه
373712 سعادت آباد آپارتمان فروش 165 3 18,000,000,000ریال 109,090,910ریال 1396/12/23 ادامه
373711 سعادت آباد آپارتمان فروش 110 2 15,180,000,000ریال 138,000,000ریال 1396/12/23 ادامه
373709 سعادت آباد آپارتمان فروش 113 3 9,040,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/12/23 ادامه
373612 سعادت آباد آپارتمان فروش 83 2 7,950,000,000ریال 95,783,130ریال 1396/12/22 ادامه
373426 سعادت آباد آپارتمان فروش 190 3 45,600,000,000ریال 240,000,000ریال 1396/12/22 ادامه
373412 سعادت آباد آپارتمان فروش 95 2 15,675,000,000ریال 165,000,000ریال 1396/12/22 ادامه
373408 سعادت آباد آپارتمان فروش 109 2 9,500,000,000ریال 87,155,960ریال 1396/12/22 ادامه
373088 سعادت آباد آپارتمان فروش 220 4 60,000,000,000ریال 272,727,270ریال 1396/12/20 ادامه
373076 سعادت آباد آپارتمان فروش 165 3 23,100,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
373075 سعادت آباد آپارتمان فروش 132 3 22,440,000,000ریال 170,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
373000 سعادت آباد آپارتمان فروش 125 3 9,375,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372815 سعادت آباد آپارتمان فروش 265 4 38,425,000,000ریال 145,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372814 سعادت آباد آپارتمان فروش 120 2 26,400,000,000ریال 220,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372812 سعادت آباد آپارتمان فروش 125 2 16,250,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372811 سعادت آباد آپارتمان فروش 140 2 16,100,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372810 سعادت آباد آپارتمان فروش 73 1 8,760,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372767 سعادت آباد آپارتمان فروش 155 3 23,250,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/12/19 ادامه
372459 سعادت آباد آپارتمان فروش 175 3 31,500,000,000ریال 180,000,000ریال 1396/12/17 ادامه
372377 سعادت آباد آپارتمان فروش 81 2 8,500,000,000ریال 104,938,270ریال 1396/12/16 ادامه
372376 سعادت آباد آپارتمان فروش 107 2 8,500,000,000ریال 79,439,250ریال 1396/12/16 ادامه
372374 سعادت آباد آپارتمان فروش 105 2 7,770,000,000ریال 74,000,000ریال 1396/12/16 ادامه
372328 سعادت آباد آپارتمان فروش 107 2 11,500,000,000ریال 107,476,640ریال 1396/12/16 ادامه
372068 سعادت آباد آپارتمان فروش 74 2 5,700,000,000ریال 77,027,030ریال 1396/12/15 ادامه
371831 سعادت آباد آپارتمان فروش 135 3 18,225,000,000ریال 135,000,000ریال 1396/12/15 ادامه
371815 سعادت آباد آپارتمان فروش 70 2 8,400,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/12/15 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29