فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:4,436

کاربران حاضر:331

 
 

خرید و فروش آپارتمان در مینی سیتی

 
تعداد رکورد یافت شده : 55
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
240529 مینی سیتی آپارتمان فروش 70 1 65,000,000ریال 1396/02/06 ادامه
240945 مینی سیتی آپارتمان فروش 107 2 6,741,000,000ریال 63,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240139 مینی سیتی آپارتمان فروش 111 2 6,327,000,000ریال 57,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
239414 مینی سیتی آپارتمان فروش 85 2 6,500,000,000ریال 76,470,590ریال 1396/01/31 ادامه
238254 مینی سیتی آپارتمان فروش 153 3 7,650,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
238253 مینی سیتی آپارتمان فروش 68 1 4,200,000,000ریال 61,764,710ریال 1396/01/28 ادامه
237816 مینی سیتی آپارتمان فروش 170 3 11,050,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237427 مینی سیتی آپارتمان فروش 200 2 26,000,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
236288 مینی سیتی آپارتمان فروش 85 2 4,250,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235269 مینی سیتی آپارتمان فروش 115 2 9,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
234516 مینی سیتی آپارتمان فروش 129 2 15,000,000,000ریال 182,926,830ریال 1396/01/17 ادامه
234516 مینی سیتی آپارتمان فروش 82 2 15,000,000,000ریال 182,926,830ریال 1396/01/17 ادامه
234512 مینی سیتی آپارتمان فروش 162 3 11,340,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/01/17 ادامه
234001 مینی سیتی آپارتمان فروش 167 3 10,020,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/01/16 ادامه
233614 مینی سیتی آپارتمان فروش 95 2 1396/01/15 ادامه
233614 مینی سیتی آپارتمان فروش 170 3 1396/01/15 ادامه
231090 مینی سیتی آپارتمان فروش 111 2 6,882,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/12/28 ادامه
228324 مینی سیتی آپارتمان فروش 68 1 4,100,000,000ریال 60,294,120ریال 1395/12/19 ادامه
226961 مینی سیتی آپارتمان فروش 103 2 6,901,000,000ریال 67,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
224586 مینی سیتی آپارتمان فروش 212 3 30,000,000,000ریال 141,509,430ریال 1395/12/10 ادامه
224420 مینی سیتی آپارتمان فروش 131 2 7,205,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/09 ادامه
223962 مینی سیتی آپارتمان فروش 150 3 11,500,000,000ریال 76,666,670ریال 1395/12/08 ادامه
222575 مینی سیتی آپارتمان فروش 120 3 55,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
221781 مینی سیتی آپارتمان فروش 50 1 3,500,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
219197 مینی سیتی آپارتمان فروش 130 2 10,000,000,000ریال 76,923,080ریال 1395/11/28 ادامه
219191 مینی سیتی آپارتمان فروش 210 3 15,000,000,000ریال 71,428,570ریال 1395/11/28 ادامه
217886 مینی سیتی آپارتمان فروش 125 3 10,625,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217881 مینی سیتی آپارتمان فروش 203 3 15,225,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217663 مینی سیتی آپارتمان فروش 107 2 6,420,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
215573 مینی سیتی آپارتمان فروش 140 3 9,100,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
206474 مینی سیتی آپارتمان فروش 125 2 10,625,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/11/03 ادامه
206295 مینی سیتی آپارتمان فروش 100 2 5,200,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/11/03 ادامه
200802 مینی سیتی آپارتمان فروش 150 3 10,500,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
199483 مینی سیتی آپارتمان فروش 125 3 1395/10/15 ادامه
190853 مینی سیتی آپارتمان فروش 128 3 7,040,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/09/23 ادامه
1 2