فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:4,280

کاربران حاضر:952

 
 

خرید و فروش آپارتمان در مینی سیتی

 
تعداد رکورد یافت شده : 39
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
231090 مینی سیتی آپارتمان فروش 111 2 6,882,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/12/28 ادامه
228324 مینی سیتی آپارتمان فروش 68 1 4,100,000,000ریال 60,294,120ریال 1395/12/19 ادامه
226961 مینی سیتی آپارتمان فروش 103 2 6,901,000,000ریال 67,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
224586 مینی سیتی آپارتمان فروش 212 3 30,000,000,000ریال 141,509,430ریال 1395/12/10 ادامه
224420 مینی سیتی آپارتمان فروش 131 2 7,205,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/12/09 ادامه
223962 مینی سیتی آپارتمان فروش 150 3 11,500,000,000ریال 76,666,670ریال 1395/12/08 ادامه
222575 مینی سیتی آپارتمان فروش 120 3 55,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
221781 مینی سیتی آپارتمان فروش 50 1 3,500,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
219197 مینی سیتی آپارتمان فروش 130 2 10,000,000,000ریال 76,923,080ریال 1395/11/28 ادامه
219191 مینی سیتی آپارتمان فروش 210 3 15,000,000,000ریال 71,428,570ریال 1395/11/28 ادامه
217886 مینی سیتی آپارتمان فروش 125 3 10,625,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217881 مینی سیتی آپارتمان فروش 203 3 15,225,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217663 مینی سیتی آپارتمان فروش 107 2 6,420,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
215573 مینی سیتی آپارتمان فروش 140 3 9,100,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
206474 مینی سیتی آپارتمان فروش 125 2 10,625,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/11/03 ادامه
206295 مینی سیتی آپارتمان فروش 100 2 5,200,000,000ریال 52,000,000ریال 1395/11/03 ادامه
200802 مینی سیتی آپارتمان فروش 150 3 10,500,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
199483 مینی سیتی آپارتمان فروش 125 3 1395/10/15 ادامه
190853 مینی سیتی آپارتمان فروش 128 3 7,040,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/09/23 ادامه
190850 مینی سیتی آپارتمان فروش 140 3 8,680,000,000ریال 62,000,000ریال 1395/09/23 ادامه
189740 مینی سیتی آپارتمان فروش 103 2 6,901,000,000ریال 67,000,000ریال 1395/09/21 ادامه
188623 مینی سیتی آپارتمان فروش 120 3 6,360,000,000ریال 53,000,000ریال 1395/09/18 ادامه
187557 مینی سیتی آپارتمان فروش 100 2 6,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/09/17 ادامه
181583 مینی سیتی آپارتمان فروش 125 3 6,875,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/08/26 ادامه
172296 مینی سیتی آپارتمان فروش 96 2 4,800,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/08/05 ادامه
170974 مینی سیتی آپارتمان فروش 103 2 6,695,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/08/03 ادامه
149787 مینی سیتی آپارتمان فروش 157 3 8,500,000,000ریال 54,140,130ریال 1395/06/09 ادامه
148516 مینی سیتی آپارتمان فروش 143 3 9,200,000,000ریال 64,335,660ریال 1395/06/08 ادامه
148354 مینی سیتی آپارتمان فروش 118 2 5,074,000,000ریال 43,000,000ریال 1395/06/07 ادامه
133363 مینی سیتی آپارتمان فروش 104 2 5,200,000,000ریال 50,000,000ریال 1395/05/06 ادامه
130325 مینی سیتی آپارتمان فروش 116 2 6,960,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/05/02 ادامه
127945 مینی سیتی آپارتمان فروش 165 3 14,850,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/04/28 ادامه
124388 مینی سیتی آپارتمان فروش 90 2 6,300,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/04/20 ادامه
121895 مینی سیتی آپارتمان فروش 106 2 5,194,000,000ریال 49,000,000ریال 1395/04/13 ادامه
114851 مینی سیتی آپارتمان فروش 125 2 6,750,000,000ریال 54,000,000ریال 1395/03/26 ادامه
1 2