فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:6,167

کاربران حاضر:205

 
 

خرید و فروش آپارتمان در مینی سیتی

 
تعداد رکورد یافت شده : 246
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
359961 مینی سیتی آپارتمان فروش 124 2 1396/10/26 ادامه
359900 مینی سیتی آپارتمان فروش 105 2 6,700,000,000ریال 63,809,520ریال 1396/10/25 ادامه
358381 مینی سیتی آپارتمان فروش 141 3 1396/10/21 ادامه
357471 مینی سیتی آپارتمان فروش 151 3 9,500,000,000ریال 62,913,910ریال 1396/10/18 ادامه
356249 مینی سیتی آپارتمان فروش 143 3 10,010,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/16 ادامه
355460 مینی سیتی آپارتمان فروش 125 2 7,500,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
354665 مینی سیتی آپارتمان فروش 107 2 7,490,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/10 ادامه
353724 مینی سیتی آپارتمان فروش 70 1 65,000,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
351474 مینی سیتی آپارتمان فروش 96 2 8,600,000,000ریال 89,583,330ریال 1396/10/03 ادامه
349649 مینی سیتی آپارتمان فروش 95 2 6,840,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/09/27 ادامه
349646 مینی سیتی آپارتمان فروش 128 3 9,600,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/09/27 ادامه
349645 مینی سیتی آپارتمان فروش 110 2 8,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/09/27 ادامه
349240 مینی سیتی آپارتمان فروش 162 3 11,340,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/09/27 ادامه
347824 مینی سیتی آپارتمان فروش 122 2 7,320,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/09/22 ادامه
347396 مینی سیتی آپارتمان فروش 118 3 6,136,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/09/21 ادامه
347386 مینی سیتی آپارتمان فروش 140 3 9,800,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/09/21 ادامه
347381 مینی سیتی آپارتمان فروش 82 2 19,000,000,000ریال 1396/09/21 ادامه
347381 مینی سیتی آپارتمان فروش 129 2 19,000,000,000ریال 1396/09/21 ادامه
345895 مینی سیتی آپارتمان فروش 97 2 5,335,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/09/20 ادامه
345893 مینی سیتی آپارتمان فروش 115 2 9,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/09/20 ادامه
345891 مینی سیتی آپارتمان فروش 120 2 10,800,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/09/20 ادامه
344939 مینی سیتی آپارتمان فروش 143 3 10,153,000,000ریال 71,000,000ریال 1396/09/18 ادامه
344781 مینی سیتی آپارتمان فروش 72 2 6,480,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/09/16 ادامه
343664 مینی سیتی آپارتمان فروش 120 2 8,300,000,000ریال 69,166,670ریال 1396/09/13 ادامه
342052 مینی سیتی آپارتمان فروش 120 2 16,000,000,000ریال 1396/09/09 ادامه
340714 مینی سیتی آپارتمان فروش 107 2 7,490,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/09/05 ادامه
340594 مینی سیتی آپارتمان فروش 130 3 10,000,000,000ریال 76,923,080ریال 1396/09/04 ادامه
340175 مینی سیتی آپارتمان فروش 265 4 21,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/09/02 ادامه
338996 مینی سیتی آپارتمان فروش 120 3 6,600,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/08/30 ادامه
338587 مینی سیتی آپارتمان فروش 110 2 6,000,000,000ریال 54,545,450ریال 1396/08/27 ادامه
338415 مینی سیتی آپارتمان فروش 90 2 4,850,000,000ریال 53,888,890ریال 1396/08/27 ادامه
336178 مینی سیتی آپارتمان فروش 167 3 10,020,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/08/22 ادامه
334334 مینی سیتی آپارتمان فروش 171 3 22,230,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/08/17 ادامه
333149 مینی سیتی آپارتمان فروش 186 3 13,000,000,000ریال 69,892,470ریال 1396/08/16 ادامه
333379 مینی سیتی آپارتمان فروش 212 3 30,000,000,000ریال 141,509,430ریال 1396/08/15 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8