فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:4,788

کاربران حاضر:520

 
 

خرید و فروش آپارتمان در مینی سیتی

 
تعداد رکورد یافت شده : 102
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
268667 مینی سیتی آپارتمان فروش 125 3 6,875,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268666 مینی سیتی آپارتمان فروش 123 2 6,888,000,000ریال 56,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
266375 مینی سیتی آپارتمان فروش 150 3 10,500,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266365 مینی سیتی آپارتمان فروش 180 3 13,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266362 مینی سیتی آپارتمان فروش 93 2 5,580,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
265926 مینی سیتی آپارتمان فروش 117 2 1396/03/29 ادامه
264978 مینی سیتی آپارتمان فروش 124 3 7,192,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
264482 مینی سیتی آپارتمان فروش 127 3 10,795,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/25 ادامه
263562 مینی سیتی آپارتمان فروش 146 3 8,030,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
263558 مینی سیتی آپارتمان فروش 118 3 6,136,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
263552 مینی سیتی آپارتمان فروش 100 2 6,500,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
262155 مینی سیتی آپارتمان فروش 100 2 6,500,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
261642 مینی سیتی آپارتمان فروش 155 3 8,525,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/03/22 ادامه
261641 مینی سیتی آپارتمان فروش 128 3 8,320,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/03/22 ادامه
261640 مینی سیتی آپارتمان فروش 116 2 6,960,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/03/22 ادامه
260620 مینی سیتی آپارتمان فروش 74 1 4,070,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/03/21 ادامه
260619 مینی سیتی آپارتمان فروش 120 3 6,600,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/03/21 ادامه
259743 مینی سیتی آپارتمان فروش 127 3 6,350,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/03/18 ادامه
259167 مینی سیتی آپارتمان فروش 203 3 15,225,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/03/17 ادامه
258128 مینی سیتی آپارتمان فروش 70 2 3,990,000,000ریال 57,000,000ریال 1396/03/16 ادامه
257277 مینی سیتی آپارتمان فروش 120 2 10,800,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/03/13 ادامه
257275 مینی سیتی آپارتمان فروش 156 2 6,708,000,000ریال 43,000,000ریال 1396/03/13 ادامه
256454 مینی سیتی آپارتمان فروش 140 3 9,100,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/03/11 ادامه
256450 مینی سیتی آپارتمان فروش 140 3 9,380,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/03/10 ادامه
256598 مینی سیتی آپارتمان فروش 160 3 11,200,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/03/10 ادامه
256594 مینی سیتی آپارتمان فروش 98 2 6,370,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/03/10 ادامه
256592 مینی سیتی آپارتمان فروش 80 1 5,360,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/03/10 ادامه
256591 مینی سیتی آپارتمان فروش 70 1 3,700,000,000ریال 52,857,140ریال 1396/03/10 ادامه
255793 مینی سیتی آپارتمان فروش 210 3 16,000,000,000ریال 76,190,480ریال 1396/03/09 ادامه
255086 مینی سیتی آپارتمان فروش 253 3 20,240,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/03/08 ادامه
255026 مینی سیتی آپارتمان فروش 123 3 8,610,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/03/08 ادامه
254790 مینی سیتی آپارتمان فروش 115 2 7,475,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/03/08 ادامه
254789 مینی سیتی آپارتمان فروش 90 2 5,850,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/03/08 ادامه
254243 مینی سیتی آپارتمان فروش 265 4 21,995,000,000ریال 83,000,000ریال 1396/03/07 ادامه
253069 مینی سیتی آپارتمان فروش 135 3 6,800,000,000ریال 50,370,370ریال 1396/03/04 ادامه
1 2 3