فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:5,698

کاربران حاضر:331

 
 

خرید و فروش آپارتمان در مینی سیتی

 
تعداد رکورد یافت شده : 202
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
324330 مینی سیتی آپارتمان فروش 105 2 9,240,000,000ریال 88,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323437 مینی سیتی آپارتمان فروش 150 3 11,250,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
321658 مینی سیتی آپارتمان فروش 127 3 11,430,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/07/22 ادامه
321655 مینی سیتی آپارتمان فروش 180 2 6,500,000,000ریال 1396/07/22 ادامه
321590 مینی سیتی آپارتمان فروش 115 2 6,900,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321588 مینی سیتی آپارتمان فروش 135 2 9,000,000,000ریال 66,666,670ریال 1396/07/20 ادامه
321587 مینی سیتی آپارتمان فروش 140 3 9,200,000,000ریال 65,714,290ریال 1396/07/20 ادامه
321227 مینی سیتی آپارتمان فروش 100 2 85,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321138 مینی سیتی آپارتمان فروش 149 3 8,642,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
321137 مینی سیتی آپارتمان فروش 130 3 7,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
319153 مینی سیتی آپارتمان فروش 107 2 6,955,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/07/15 ادامه
318879 مینی سیتی آپارتمان فروش 200 3 18,000,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/07/15 ادامه
318876 مینی سیتی آپارتمان فروش 180 3 13,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/07/15 ادامه
318770 مینی سیتی آپارتمان فروش 126 3 9,450,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/07/13 ادامه
318500 مینی سیتی آپارتمان فروش 130 3 12,090,000,000ریال 93,000,000ریال 1396/07/12 ادامه
317255 مینی سیتی آپارتمان فروش 130 2 10,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/07/11 ادامه
316434 مینی سیتی آپارتمان فروش 118 3 7,080,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/07/06 ادامه
315794 مینی سیتی آپارتمان فروش 167 3 13,360,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/07/04 ادامه
315791 مینی سیتی آپارتمان فروش 203 3 15,225,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/07/04 ادامه
314185 مینی سیتی آپارتمان فروش 118 3 6,136,000,000ریال 52,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
312993 مینی سیتی آپارتمان فروش 140 3 9,520,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312520 مینی سیتی آپارتمان فروش 120 2 10,800,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
311364 مینی سیتی آپارتمان فروش 80 1 5,360,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/06/29 ادامه
309070 مینی سیتی آپارتمان فروش 120 2 7,500,000,000ریال 62,500,000ریال 1396/06/23 ادامه
308270 مینی سیتی آپارتمان فروش 141 3 8,460,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/06/22 ادامه
307330 مینی سیتی آپارتمان فروش 120 3 9,600,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/06/21 ادامه
307150 مینی سیتی آپارتمان فروش 146 3 7,300,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/06/21 ادامه
305713 مینی سیتی آپارتمان فروش 120 2 16,000,000,000ریال 1396/06/19 ادامه
305641 مینی سیتی آپارتمان فروش 143 3 9,200,000,000ریال 64,335,660ریال 1396/06/16 ادامه
304818 مینی سیتی آپارتمان فروش 107 2 6,420,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/06/15 ادامه
303976 مینی سیتی آپارتمان فروش 50 1 3,500,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/06/14 ادامه
303974 مینی سیتی آپارتمان فروش 130 2 11,000,000,000ریال 84,615,380ریال 1396/06/14 ادامه
303549 مینی سیتی آپارتمان فروش 200 3 17,600,000,000ریال 88,000,000ریال 1396/06/13 ادامه
302690 مینی سیتی آپارتمان فروش 167 3 16,700,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/06/12 ادامه
301199 مینی سیتی آپارتمان فروش 170 3 8,500,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/06/09 ادامه
1 2 3 4 5 6