فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:5,215

کاربران حاضر:139

 
 

خرید و فروش آپارتمان در مینی سیتی

 
تعداد رکورد یافت شده : 157
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
296417 مینی سیتی آپارتمان فروش 101 2 6,060,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/30 ادامه
294593 مینی سیتی آپارتمان فروش 105 2 8,925,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/05/26 ادامه
294591 مینی سیتی آپارتمان فروش 101 2 6,100,000,000ریال 60,396,040ریال 1396/05/26 ادامه
294590 مینی سیتی آپارتمان فروش 73 2 4,526,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/05/25 ادامه
294589 مینی سیتی آپارتمان فروش 73 2 3,760,000,000ریال 51,506,850ریال 1396/05/25 ادامه
293984 مینی سیتی آپارتمان فروش 114 2 10,260,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293983 مینی سیتی آپارتمان فروش 140 3 8,400,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293981 مینی سیتی آپارتمان فروش 107 2 7,420,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293981 مینی سیتی آپارتمان فروش 106 2 7,420,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
291484 مینی سیتی آپارتمان فروش 171 3 21,375,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/05/21 ادامه
291476 مینی سیتی آپارتمان فروش 132 3 7,260,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/05/21 ادامه
290710 مینی سیتی آپارتمان فروش 95 2 10,450,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/05/19 ادامه
290628 مینی سیتی آپارتمان فروش 212 3 30,000,000,000ریال 141,509,430ریال 1396/05/18 ادامه
290208 مینی سیتی آپارتمان فروش 115 2 8,625,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/05/17 ادامه
288210 مینی سیتی آپارتمان فروش 105 2 12,600,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/05/14 ادامه
287692 مینی سیتی آپارتمان فروش 108 2 8,100,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/05/12 ادامه
287421 مینی سیتی آپارتمان فروش 104 2 5,200,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/05/11 ادامه
286746 مینی سیتی آپارتمان فروش 60 1 4,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/05/11 ادامه
286745 مینی سیتی آپارتمان فروش 75 1 4,050,000,000ریال 54,000,000ریال 1396/05/11 ادامه
286864 مینی سیتی آپارتمان فروش 200 14,720,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/05/10 ادامه
286864 مینی سیتی آپارتمان فروش 184 3 14,720,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/05/10 ادامه
286263 مینی سیتی آپارتمان فروش 120 2 10,200,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/05/10 ادامه
286262 مینی سیتی آپارتمان فروش 142 3 8,236,000,000ریال 58,000,000ریال 1396/05/10 ادامه
282037 مینی سیتی آپارتمان فروش 85 1 5,525,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/05/03 ادامه
282037 مینی سیتی آپارتمان فروش 70 1 5,525,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/05/03 ادامه
282264 مینی سیتی آپارتمان فروش 147 3 11,025,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/05/03 ادامه
280741 مینی سیتی آپارتمان فروش 150 3 12,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/05/01 ادامه
279962 مینی سیتی آپارتمان فروش 125 2 9,375,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/04/31 ادامه
279196 مینی سیتی آپارتمان فروش 106 2 9,010,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/04/27 ادامه
279195 مینی سیتی آپارتمان فروش 115 2 8,625,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/04/27 ادامه
279194 مینی سیتی آپارتمان فروش 120 2 7,800,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/04/27 ادامه
278477 مینی سیتی آپارتمان فروش 200 3 12,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/04/27 ادامه
278339 مینی سیتی آپارتمان فروش 120 3 6,600,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/04/27 ادامه
277800 مینی سیتی آپارتمان فروش 163 3 11,000,000,000ریال 67,484,660ریال 1396/04/26 ادامه
277744 مینی سیتی آپارتمان فروش 167 3 10,020,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/04/25 ادامه
1 2 3 4 5