فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:7,035

کاربران حاضر:267

 
 

خرید و فروش آپارتمان در مینی سیتی

 
تعداد رکورد یافت شده : 287
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
384968 مینی سیتی آپارتمان فروش 140 3 12,000,000,000ریال 85,714,290ریال 1397/02/27 ادامه
384926 مینی سیتی آپارتمان فروش 185 3 19,425,000,000ریال 105,000,000ریال 1397/02/27 ادامه
383232 مینی سیتی آپارتمان فروش 122 2 7,320,000,000ریال 60,000,000ریال 1397/02/20 ادامه
383061 مینی سیتی آپارتمان فروش 167 3 18,370,000,000ریال 110,000,000ریال 1397/02/20 ادامه
382970 مینی سیتی آپارتمان فروش 142 3 9,230,000,000ریال 65,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
380611 مینی سیتی آپارتمان فروش 127 3 12,700,000,000ریال 100,000,000ریال 1397/02/10 ادامه
380088 مینی سیتی آپارتمان فروش 115 2 10,350,000,000ریال 90,000,000ریال 1397/02/06 ادامه
379683 مینی سیتی آپارتمان فروش 95 2 10,000,000,000ریال 105,263,160ریال 1397/02/04 ادامه
379200 مینی سیتی آپارتمان فروش 118 3 1397/02/04 ادامه
378780 مینی سیتی آپارتمان فروش 107 2 8,560,000,000ریال 80,000,000ریال 1397/02/02 ادامه
378306 مینی سیتی آپارتمان فروش 105 2 12,600,000,000ریال 120,000,000ریال 1397/01/30 ادامه
377670 مینی سیتی آپارتمان فروش 103 2 12,500,000,000ریال 121,359,220ریال 1397/01/29 ادامه
376945 مینی سیتی آپارتمان فروش 120 2 18,000,000,000ریال 1397/01/27 ادامه
376419 مینی سیتی آپارتمان فروش 100 2 85,000,000ریال 1397/01/23 ادامه
376281 مینی سیتی آپارتمان فروش 127 3 6,985,000,000ریال 55,000,000ریال 1397/01/22 ادامه
375286 مینی سیتی آپارتمان فروش 175 3 13,125,000,000ریال 75,000,000ریال 1397/01/16 ادامه
375211 مینی سیتی آپارتمان فروش 130 3 8,450,000,000ریال 65,000,000ریال 1397/01/14 ادامه
373752 مینی سیتی آپارتمان فروش 114 2 15,960,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/12/23 ادامه
373328 مینی سیتی آپارتمان فروش 70 2 5,500,000,000ریال 78,571,430ریال 1396/12/21 ادامه
373054 مینی سیتی آپارتمان فروش 170 3 9,000,000,000ریال 52,941,180ریال 1396/12/20 ادامه
372658 مینی سیتی آپارتمان فروش 121 3 13,915,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/12/17 ادامه
372656 مینی سیتی آپارتمان فروش 147 3 11,760,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/12/17 ادامه
372424 مینی سیتی آپارتمان فروش 125 3 8,125,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/12/16 ادامه
372248 مینی سیتی آپارتمان فروش 140 2 120,000,000ریال 1396/12/16 ادامه
371499 مینی سیتی آپارتمان فروش 150 3 13,350,000,000ریال 89,000,000ریال 1396/12/13 ادامه
371470 مینی سیتی آپارتمان فروش 85 2 7,500,000,000ریال 88,235,290ریال 1396/12/13 ادامه
371248 مینی سیتی آپارتمان فروش 72 2 1396/12/13 ادامه
371081 مینی سیتی آپارتمان فروش 120 2 8,500,000,000ریال 70,833,330ریال 1396/12/12 ادامه
370896 مینی سیتی آپارتمان فروش 108 2 6,200,000,000ریال 57,407,410ریال 1396/12/10 ادامه
369989 مینی سیتی آپارتمان فروش 171 3 23,085,000,000ریال 135,000,000ریال 1396/12/07 ادامه
369215 مینی سیتی آپارتمان فروش 105 2 9,975,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/12/03 ادامه
368526 مینی سیتی آپارتمان فروش 96 2 8,600,000,000ریال 89,583,330ریال 1396/11/30 ادامه
368067 مینی سیتی آپارتمان فروش 212 3 30,000,000,000ریال 141,509,430ریال 1396/11/26 ادامه
363980 مینی سیتی آپارتمان فروش 111 2 7,992,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/11/10 ادامه
363148 مینی سیتی آپارتمان فروش 80 2 9,500,000,000ریال 118,750,000ریال 1396/11/07 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9