فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:6,610

کاربران حاضر:195

 
 

خرید و فروش آپارتمان در مینی سیتی

 
تعداد رکورد یافت شده : 270
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
373752 مینی سیتی آپارتمان فروش 114 2 15,960,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/12/23 ادامه
373328 مینی سیتی آپارتمان فروش 70 2 5,500,000,000ریال 78,571,430ریال 1396/12/21 ادامه
373054 مینی سیتی آپارتمان فروش 170 3 9,000,000,000ریال 52,941,180ریال 1396/12/20 ادامه
372658 مینی سیتی آپارتمان فروش 121 3 13,915,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/12/17 ادامه
372656 مینی سیتی آپارتمان فروش 147 3 11,760,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/12/17 ادامه
372424 مینی سیتی آپارتمان فروش 125 3 8,125,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/12/16 ادامه
372248 مینی سیتی آپارتمان فروش 140 2 120,000,000ریال 1396/12/16 ادامه
371499 مینی سیتی آپارتمان فروش 150 3 13,350,000,000ریال 89,000,000ریال 1396/12/13 ادامه
371470 مینی سیتی آپارتمان فروش 85 2 7,500,000,000ریال 88,235,290ریال 1396/12/13 ادامه
371248 مینی سیتی آپارتمان فروش 72 2 1396/12/13 ادامه
371081 مینی سیتی آپارتمان فروش 120 2 8,500,000,000ریال 70,833,330ریال 1396/12/12 ادامه
370896 مینی سیتی آپارتمان فروش 108 2 6,200,000,000ریال 57,407,410ریال 1396/12/10 ادامه
369989 مینی سیتی آپارتمان فروش 171 3 23,085,000,000ریال 135,000,000ریال 1396/12/07 ادامه
369215 مینی سیتی آپارتمان فروش 105 2 9,975,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/12/03 ادامه
368526 مینی سیتی آپارتمان فروش 96 2 8,600,000,000ریال 89,583,330ریال 1396/11/30 ادامه
368067 مینی سیتی آپارتمان فروش 212 3 30,000,000,000ریال 141,509,430ریال 1396/11/26 ادامه
363980 مینی سیتی آپارتمان فروش 111 2 7,992,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/11/10 ادامه
363148 مینی سیتی آپارتمان فروش 80 2 9,500,000,000ریال 118,750,000ریال 1396/11/07 ادامه
362532 مینی سیتی آپارتمان فروش 112 2 5,800,000,000ریال 51,785,710ریال 1396/11/04 ادامه
361864 مینی سیتی آپارتمان فروش 203 3 16,240,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/11/01 ادامه
361863 مینی سیتی آپارتمان فروش 167 3 13,861,000,000ریال 83,000,000ریال 1396/11/01 ادامه
361194 مینی سیتی آپارتمان فروش 180 3 14,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/10/27 ادامه
361062 مینی سیتی آپارتمان فروش 95 2 10,450,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/10/27 ادامه
361017 مینی سیتی آپارتمان فروش 118 3 7,080,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/10/27 ادامه
359961 مینی سیتی آپارتمان فروش 124 2 1396/10/26 ادامه
359900 مینی سیتی آپارتمان فروش 105 2 6,700,000,000ریال 63,809,520ریال 1396/10/25 ادامه
358381 مینی سیتی آپارتمان فروش 141 3 1396/10/21 ادامه
357471 مینی سیتی آپارتمان فروش 151 3 9,500,000,000ریال 62,913,910ریال 1396/10/18 ادامه
356249 مینی سیتی آپارتمان فروش 143 3 10,010,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/16 ادامه
355460 مینی سیتی آپارتمان فروش 125 2 7,500,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
354665 مینی سیتی آپارتمان فروش 107 2 7,490,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/10 ادامه
353724 مینی سیتی آپارتمان فروش 70 1 65,000,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
351474 مینی سیتی آپارتمان فروش 96 2 8,600,000,000ریال 89,583,330ریال 1396/10/03 ادامه
349649 مینی سیتی آپارتمان فروش 95 2 6,840,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/09/27 ادامه
349646 مینی سیتی آپارتمان فروش 128 3 9,600,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/09/27 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8