فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:33,906

کاربران حاضر:210

 
 

خرید و فروش آپارتمان در دیباجی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
314248 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 0 150,000,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
313167 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 0 200,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
313471 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 84 2 8,400,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
313463 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 100 2 11,000,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
313412 دیباجی شمالی آپارتمان فروش 125 2 13,125,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
313282 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 88 2 6,336,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
313250 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 90 2 7,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
313066 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 0 160,000,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312924 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 132 3 11,616,000,000ریال 88,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312894 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 165 3 12,375,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312790 دیباجی آپارتمان فروش 70 2 4,550,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312790 دیباجی آپارتمان فروش 70 1 4,550,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312340 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 103 2 8,755,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/06/29 ادامه
312272 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 102 2 6,630,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/06/29 ادامه
312261 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 105 2 6,930,000,000ریال 66,000,000ریال 1396/06/29 ادامه
312229 دیباجی شمالی پيش فروش فروش 140 3 19,600,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/06/29 ادامه
311954 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 100 2 6,500,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/06/29 ادامه
311752 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 0 122,000,000ریال 1396/06/29 ادامه
311575 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 110 2 10,450,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/06/29 ادامه
310938 دیباجی شمالی پيش فروش فروش 160 3 140,000,000ریال 1396/06/28 ادامه
310769 دیباجی آپارتمان فروش 132 3 10,956,000,000ریال 83,000,000ریال 1396/06/28 ادامه
310713 دیباجی آپارتمان فروش 140 3 7,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/06/27 ادامه
310662 دیباجی آپارتمان فروش 135 3 12,150,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/06/27 ادامه
310660 دیباجی آپارتمان فروش 90 2 5,850,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/06/27 ادامه
310828 دیباجی آپارتمان فروش 71 2 4,544,000,000ریال 64,000,000ریال 1396/06/27 ادامه
310280 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 147 3 16,170,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/06/26 ادامه
310083 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 167 3 12,525,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/06/26 ادامه
309643 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 177 4 14,160,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/06/25 ادامه
309315 دیباجی آپارتمان فروش 280 4 42,000,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/06/23 ادامه
309283 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 115 2 10,350,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/06/23 ادامه
309280 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 135 3 12,150,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/06/23 ادامه
309196 دیباجی شمالی آپارتمان فروش 130 2 15,600,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/06/23 ادامه
309088 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 125 2 10,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/06/23 ادامه
309057 دیباجی آپارتمان فروش 71 2 4,970,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/06/23 ادامه
308593 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 205 4 1396/06/23 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29