فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:36,527

کاربران حاضر:180

 
 

خرید و فروش آپارتمان در دیباجی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
374374 دیباجی آپارتمان فروش 130 2 11,700,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374392 دیباجی آپارتمان فروش 183 3 19,215,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374392 دیباجی آپارتمان فروش 177 19,215,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374392 دیباجی آپارتمان فروش 147 3 19,215,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374196 دیباجی آپارتمان فروش 130 2 11,700,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374214 دیباجی آپارتمان فروش 183 3 19,215,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374214 دیباجی آپارتمان فروش 177 19,215,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374214 دیباجی آپارتمان فروش 147 3 19,215,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
373996 دیباجی آپارتمان فروش 150 3 12,500,000,000ریال 83,333,330ریال 1396/12/24 ادامه
373145 دیباجی آپارتمان فروش 140 3 25,200,000,000ریال 180,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
373143 دیباجی آپارتمان فروش 175 3 17,850,000,000ریال 102,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372635 دیباجی آپارتمان فروش 280 4 42,000,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/12/17 ادامه
372565 دیباجی آپارتمان فروش 100 2 8,000,000,000ریال 1396/12/17 ادامه
371501 دیباجی آپارتمان فروش 255 3 33,150,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/12/13 ادامه
371460 دیباجی آپارتمان فروش 57 1 4,400,000,000ریال 77,192,980ریال 1396/12/13 ادامه
371048 دیباجی آپارتمان فروش 150 3 20,250,000,000ریال 135,000,000ریال 1396/12/10 ادامه
370366 دیباجی آپارتمان فروش 565 4 280,000,000ریال 1396/12/08 ادامه
370291 دیباجی آپارتمان فروش 210 2 42,000,000,000ریال 200,000,000ریال 1396/12/08 ادامه
370291 دیباجی آپارتمان فروش 205 42,000,000,000ریال 200,000,000ریال 1396/12/08 ادامه
370248 دیباجی آپارتمان فروش 129 2 11,610,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/12/07 ادامه
370239 دیباجی آپارتمان فروش 97 2 8,536,000,000ریال 88,000,000ریال 1396/12/07 ادامه
370212 دیباجی آپارتمان فروش 150 3 12,750,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/07 ادامه
369448 دیباجی آپارتمان فروش 110 3 8,250,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/12/03 ادامه
369207 دیباجی آپارتمان فروش 132 3 12,540,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/12/03 ادامه
369206 دیباجی آپارتمان فروش 115 2 11,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/12/03 ادامه
367523 دیباجی آپارتمان فروش 123 2 11,000,000,000ریال 89,430,890ریال 1396/11/25 ادامه
367094 دیباجی آپارتمان فروش 230 3 34,500,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/11/23 ادامه
366784 دیباجی آپارتمان فروش 130 3 15,600,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/11/23 ادامه
366640 دیباجی آپارتمان فروش 102 2 8,000,000,000ریال 78,431,370ریال 1396/11/21 ادامه
366451 دیباجی آپارتمان فروش 167 3 16,700,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/11/19 ادامه
366450 دیباجی آپارتمان فروش 164 3 16,000,000,000ریال 97,560,980ریال 1396/11/19 ادامه
366447 دیباجی آپارتمان فروش 115 2 10,925,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/11/19 ادامه
366446 دیباجی آپارتمان فروش 120 2 10,320,000,000ریال 86,000,000ریال 1396/11/19 ادامه
366111 دیباجی آپارتمان فروش 158 3 12,640,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/11/18 ادامه
366109 دیباجی آپارتمان فروش 125 2 11,250,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/11/18 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29