فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:34,972

کاربران حاضر:235

 
 

خرید و فروش آپارتمان در دیباجی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
338216 دیباجی آپارتمان فروش 300 4 48,000,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/08/27 ادامه
338145 دیباجی آپارتمان فروش 114 2 9,690,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/08/27 ادامه
338145 دیباجی آپارتمان فروش 120 2 9,690,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/08/27 ادامه
337985 دیباجی شمالی پيش فروش فروش 140 3 19,600,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337978 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 115 2 10,925,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337501 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 0 350,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337278 دیباجی آپارتمان فروش 193 4 13,890,000,000ریال 71,968,910ریال 1396/08/25 ادامه
337190 دیباجی آپارتمان فروش 300 4 48,000,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
336212 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 180 3 18,900,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/08/22 ادامه
336168 دیباجی آپارتمان فروش 84 2 7,140,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/08/22 ادامه
335766 دیباجی شمالی پيش فروش فروش 160 3 140,000,000ریال 1396/08/22 ادامه
335540 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 179 3 19,690,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/08/21 ادامه
335148 دیباجی شمالی آپارتمان فروش 312 4 250,000,000ریال 1396/08/21 ادامه
334463 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 234 2 79,500,000ریال 1396/08/20 ادامه
334344 دیباجی آپارتمان فروش 100 2 7,000,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/08/17 ادامه
332918 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 280 4 170,000,000ریال 1396/08/15 ادامه
333238 دیباجی آپارتمان فروش 150 3 12,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/08/15 ادامه
332595 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 143 2 12,584,000,000ریال 88,000,000ریال 1396/08/14 ادامه
332545 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 0 160,000,000,000ریال 1396/08/14 ادامه
332164 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 0 200,000,000ریال 1396/08/14 ادامه
332140 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 0 300,000,000ریال 1396/08/14 ادامه
332120 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 0 180,000,000ریال 1396/08/14 ادامه
331930 دیباجی شمالی آپارتمان فروش 140 3 70,000,000,000ریال 1396/08/15 ادامه
331647 دیباجی شمالی آپارتمان فروش 172 3 150,000,000ریال 1396/08/14 ادامه
331209 دیباجی آپارتمان فروش 565 4 260,000,000ریال 1396/08/13 ادامه
331563 دیباجی آپارتمان فروش 230 3 32,200,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/08/11 ادامه
331559 دیباجی آپارتمان فروش 150 3 19,500,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/08/11 ادامه
331343 دیباجی شمالی آپارتمان فروش 186 3 15,810,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/08/11 ادامه
330969 دیباجی آپارتمان فروش 110 2 10,450,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/08/10 ادامه
330873 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 165 3 15,675,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/08/10 ادامه
330784 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 175 3 14,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/08/10 ادامه
330696 دیباجی آپارتمان فروش 91 2 6,097,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/08/10 ادامه
330693 دیباجی آپارتمان فروش 103 2 5,665,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/08/10 ادامه
329366 دیباجی آپارتمان فروش 111 2 10,656,000,000ریال 96,000,000ریال 1396/08/10 ادامه
329249 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 177 4 14,160,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/08/10 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29