فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:28,995

کاربران حاضر:417

 
 

خرید و فروش آپارتمان در دیباجی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
219787 دیباجی جنوبی1 آپارتمان فروش 125 3 13,125,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219719 دیباجی آپارتمان فروش 105 2 6,825,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219586 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 114 2 8,436,000,000ریال 74,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219572 دیباجی شمالی آپارتمان فروش 150 3 9,750,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219234 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 140 3 11,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219154 دیباجی آپارتمان فروش 135 3 10,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
219154 دیباجی آپارتمان فروش 115 2 10,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
219152 دیباجی آپارتمان فروش 110 2 9,000,000,000ریال 81,818,180ریال 1395/11/27 ادامه
218526 دیباجی آپارتمان فروش 160 3 12,500,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218462 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 132 3 10,560,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218460 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 65 1 10,000,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218359 دیباجی آپارتمان فروش 141 3 9,870,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218334 دیباجی آپارتمان فروش 108 2 8,640,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218241 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 94 3 6,016,000,000ریال 64,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218230 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 85 2 6,500,000,000ریال 76,470,590ریال 1395/11/26 ادامه
218219 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 88 2 6,336,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217903 دیباجی آپارتمان فروش 130 2 10,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217902 دیباجی آپارتمان فروش 230 3 18,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217671 دیباجی آپارتمان فروش 102 2 6,630,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217742 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 150 3 10,500,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217084 دیباجی آپارتمان فروش 131 2 9,825,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
215997 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 0 2 4,600,000,000ریال 1395/11/23 ادامه
216033 دیباجی آپارتمان فروش 132 3 10,560,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216031 دیباجی آپارتمان فروش 85 2 6,500,000,000ریال 76,470,590ریال 1395/11/21 ادامه
216029 دیباجی آپارتمان فروش 94 3 6,016,000,000ریال 64,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216026 دیباجی آپارتمان فروش 88 2 6,336,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216026 دیباجی آپارتمان فروش 150 3 6,336,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216026 دیباجی آپارتمان فروش 70 1 6,336,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
215674 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 160 3 80,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
215535 دیباجی آپارتمان فروش 150 3 18,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215535 دیباجی آپارتمان فروش 180 18,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
215456 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 165 3 12,375,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
214984 دیباجی شمالی آپارتمان فروش 130 3 60,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
214681 دیباجی آپارتمان فروش 280 4 47,600,000,000ریال 170,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
213745 دیباجی آپارتمان فروش 114 2 8,436,000,000ریال 74,000,000ریال 1395/11/18 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29