فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:31,026

کاربران حاضر:291

 
 

خرید و فروش آپارتمان در دیباجی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
240439 دیباجی شمالی آپارتمان فروش 250 4 30,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240304 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 110 2 7,480,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
239912 دیباجی آپارتمان فروش 50 1 3,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239656 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 172 4 14,620,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239616 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 145 3 10,150,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239576 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 148 3 9,176,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
239575 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 156 3 9,176,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
239397 دیباجی آپارتمان فروش 90 2 7,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
239258 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 59 2 5,900,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
239185 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 90 2 7,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
238363 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 0 13,200,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
238245 دیباجی آپارتمان فروش 112 2 7,840,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
238193 دیباجی آپارتمان فروش 100 2 8,500,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
238175 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 112 2 7,840,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
237702 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 160 3 12,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237346 دیباجی آپارتمان فروش 58 1 3,900,000,000ریال 67,241,380ریال 1396/01/26 ادامه
237345 دیباجی آپارتمان فروش 115 2 10,925,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
236936 دیباجی آپارتمان فروش 165 3 12,375,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
236914 دیباجی آپارتمان فروش 135 3 12,420,000,000ریال 92,000,000ریال 1396/01/26 ادامه
236767 دیباجی شمالی آپارتمان فروش 125 2 13,125,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
236395 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 165 3 12,375,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
236344 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 75 2 4,125,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235947 دیباجی آپارتمان فروش 245 3 33,075,000,000ریال 135,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235877 دیباجی آپارتمان فروش 130 2 12,350,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235873 دیباجی آپارتمان فروش 114 3 7,638,000,000ریال 67,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235718 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 65 1 10,000,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235281 دیباجی آپارتمان فروش 185 3 15,725,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
235228 دیباجی آپارتمان فروش 145 3 10,875,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
235121 دیباجی شمالی آپارتمان فروش 186 3 15,810,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
234393 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 140 3 12,180,000,000ریال 87,000,000ریال 1396/01/17 ادامه
234351 دیباجی شمالی آپارتمان فروش 185 3 15,725,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/01/17 ادامه
234286 دیباجی آپارتمان فروش 74 2 3,500,000,000ریال 47,297,300ریال 1396/01/17 ادامه
233979 دیباجی آپارتمان فروش 155 3 18,600,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/01/16 ادامه
233979 دیباجی آپارتمان فروش 223 4 18,600,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/01/16 ادامه
233979 دیباجی آپارتمان فروش 175 3 18,600,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/01/16 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29