فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:28,273

کاربران حاضر:294

 
 

خرید و فروش آپارتمان در دیباجی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
205738 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 145 3 13,050,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205735 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 125 2 10,875,000,000ریال 87,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205039 دیباجی آپارتمان فروش 145 3 13,775,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204955 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 103 2 7,000,000,000ریال 67,900,000ریال 1395/10/29 ادامه
204928 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 115 2 10,925,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204867 دیباجی جنوبی1 آپارتمان فروش 70 2 5,200,000,000ریال 74,285,710ریال 1395/10/29 ادامه
204826 دیباجی آپارتمان فروش 58 1 3,700,000,000ریال 63,793,100ریال 1395/10/29 ادامه
204021 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 0 200,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204575 دیباجی آپارتمان فروش 100 2 8,400,000,000ریال 84,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204485 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 99 2 7,821,000,000ریال 79,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204284 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 60 1 4,320,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
203660 دیباجی شمالی آپارتمان فروش 103 2 7,000,000,000ریال 67,900,000ریال 1395/10/27 ادامه
203927 دیباجی آپارتمان فروش 115 2 10,925,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203233 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 0 4 45,000,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203157 دیباجی آپارتمان فروش 60 1 4,320,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203154 دیباجی آپارتمان فروش 99 2 7,821,000,000ریال 79,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203092 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 125 3 7,500,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
201813 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 165 3 20,625,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/10/23 ادامه
201792 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 108 2 8,640,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/10/22 ادامه
201742 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 85 2 6,120,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/10/22 ادامه
201216 دیباجی شمالی آپارتمان فروش 100 2 7,500,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
201125 دیباجی آپارتمان فروش 145 3 10,875,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
201121 دیباجی آپارتمان فروش 240 4 21,600,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
201120 دیباجی آپارتمان فروش 100 2 9,000,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
200813 دیباجی آپارتمان فروش 150 3 15,750,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
200813 دیباجی آپارتمان فروش 135 15,750,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
200813 دیباجی آپارتمان فروش 130 15,750,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
200706 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 165 3 15,675,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200424 دیباجی آپارتمان فروش 91 2 1395/10/19 ادامه
200158 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 147 3 62,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200141 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 86 2 53,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200322 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 140 3 11,900,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200048 دیباجی آپارتمان فروش 145 2 13,775,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/10/16 ادامه
199815 دیباجی آپارتمان فروش 140 3 12,180,000,000ریال 87,000,000ریال 1395/10/15 ادامه
199349 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 105 2 12,445,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/10/15 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29