فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:37,304

کاربران حاضر:261

 
 

خرید و فروش آپارتمان در دیباجی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
384930 دیباجی آپارتمان فروش 240 4 25,200,000,000ریال 105,000,000ریال 1397/02/27 ادامه
384418 دیباجی آپارتمان فروش 250 3 35,000,000,000ریال 140,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
384343 دیباجی آپارتمان فروش 70 2 8,750,000,000ریال 125,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
384058 دیباجی آپارتمان فروش 150 3 23,250,000,000ریال 155,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
383229 دیباجی آپارتمان فروش 102 2 9,690,000,000ریال 95,000,000ریال 1397/02/20 ادامه
383050 دیباجی آپارتمان فروش 110 2 12,980,000,000ریال 118,000,000ریال 1397/02/20 ادامه
382389 دیباجی آپارتمان فروش 110 2 12,980,000,000ریال 118,000,000ریال 1397/02/18 ادامه
380116 دیباجی آپارتمان فروش 150 3 22,500,000,000ریال 150,000,000ریال 1397/02/08 ادامه
379719 دیباجی آپارتمان فروش 183 3 19,215,000,000ریال 105,000,000ریال 1397/02/05 ادامه
379696 دیباجی آپارتمان فروش 165 3 26,400,000,000ریال 160,000,000ریال 1397/02/04 ادامه
379682 دیباجی آپارتمان فروش 100 2 11,000,000,000ریال 110,000,000ریال 1397/02/04 ادامه
379127 دیباجی آپارتمان فروش 110 2 12,100,000,000ریال 110,000,000ریال 1397/02/04 ادامه
378815 دیباجی آپارتمان فروش 120 2 13,200,000,000ریال 110,000,000ریال 1397/02/03 ادامه
378291 دیباجی آپارتمان فروش 110 2 12,980,000,000ریال 118,000,000ریال 1397/01/30 ادامه
378247 دیباجی آپارتمان فروش 104 2 10,192,000,000ریال 98,000,000ریال 1397/01/30 ادامه
378246 دیباجی آپارتمان فروش 169 3 16,562,000,000ریال 98,000,000ریال 1397/01/30 ادامه
378246 دیباجی آپارتمان فروش 159 16,562,000,000ریال 98,000,000ریال 1397/01/30 ادامه
378246 دیباجی آپارتمان فروش 158 16,562,000,000ریال 98,000,000ریال 1397/01/30 ادامه
377345 دیباجی آپارتمان فروش 120 2 10,000,000,000ریال 83,333,330ریال 1397/01/27 ادامه
376949 دیباجی آپارتمان فروش 133 2 14,364,000,000ریال 108,000,000ریال 1397/01/27 ادامه
376691 دیباجی آپارتمان فروش 140 2 1397/01/23 ادامه
376660 دیباجی آپارتمان فروش 135 3 14,850,000,000ریال 110,000,000ریال 1397/01/22 ادامه
376594 دیباجی آپارتمان فروش 75 1 5,250,000,000ریال 70,000,000ریال 1397/01/22 ادامه
375983 دیباجی آپارتمان فروش 115 2 13,800,000,000ریال 120,000,000ریال 1397/01/20 ادامه
375703 دیباجی آپارتمان فروش 85 2 9,520,000,000ریال 112,000,000ریال 1397/01/19 ادامه
375336 دیباجی آپارتمان فروش 178 3 16,020,000,000ریال 90,000,000ریال 1397/01/16 ادامه
375223 دیباجی آپارتمان فروش 102 2 11,000,000,000ریال 107,843,140ریال 1397/01/14 ادامه
374374 دیباجی آپارتمان فروش 130 2 11,700,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374392 دیباجی آپارتمان فروش 183 3 19,215,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374392 دیباجی آپارتمان فروش 177 19,215,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374392 دیباجی آپارتمان فروش 147 3 19,215,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374196 دیباجی آپارتمان فروش 130 2 11,700,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374214 دیباجی آپارتمان فروش 183 3 19,215,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374214 دیباجی آپارتمان فروش 177 19,215,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374214 دیباجی آپارتمان فروش 147 3 19,215,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29