فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:32,850

کاربران حاضر:149

 
 

خرید و فروش آپارتمان در دیباجی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
281591 دیباجی آپارتمان فروش 147 3 16,170,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/05/03 ادامه
281405 دیباجی آپارتمان فروش 85 2 5,950,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/05/02 ادامه
280935 دیباجی شمالی آپارتمان فروش 250 4 125,000,000ریال 1396/05/02 ادامه
281213 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 85 2 5,950,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/05/02 ادامه
281192 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 57 1 4,275,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/05/02 ادامه
280501 دیباجی آپارتمان فروش 109 2 9,047,000,000ریال 83,000,000ریال 1396/05/01 ادامه
280320 دیباجی شمالی آپارتمان فروش 186 3 150,000,000ریال 1396/05/01 ادامه
280200 دیباجی آپارتمان فروش 148 3 1396/05/01 ادامه
279158 دیباجی آپارتمان فروش 115 2 10,350,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/04/27 ادامه
279012 دیباجی شمالی پيش فروش فروش 110 2 15,400,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/04/27 ادامه
278943 دیباجی آپارتمان فروش 90 2 5,400,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/04/27 ادامه
278483 دیباجی آپارتمان فروش 110 2 15,400,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/04/27 ادامه
278482 دیباجی آپارتمان فروش 140 3 19,600,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/04/27 ادامه
278482 دیباجی آپارتمان فروش 160 3 19,600,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/04/27 ادامه
278382 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 177 4 14,160,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/04/27 ادامه
277899 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 0 200,000,000ریال 1396/04/27 ادامه
278575 دیباجی شمالی پيش فروش فروش 160 3 140,000,000ریال 1396/04/27 ادامه
278526 دیباجی شمالی آپارتمان فروش 248 4 130,000,000ریال 1396/04/27 ادامه
276528 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 110 2 10,450,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/04/22 ادامه
276035 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 102 2 6,630,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/04/21 ادامه
275987 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 96 2 5,664,000,000ریال 59,000,000ریال 1396/04/21 ادامه
275980 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 125 2 10,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/04/21 ادامه
275527 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 0 210,000,000ریال 1396/04/21 ادامه
275477 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 205 4 1396/04/21 ادامه
275792 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 71 1 4,300,000,000ریال 60,563,380ریال 1396/04/21 ادامه
275334 دیباجی آپارتمان فروش 90 2 7,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/04/20 ادامه
275232 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 167 3 12,525,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/04/20 ادامه
274371 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 72 1 5,000,000,000ریال 69,444,440ریال 1396/04/19 ادامه
273903 دیباجی آپارتمان فروش 141 3 10,575,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/04/19 ادامه
273806 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 175 3 19,075,000,000ریال 109,000,000ریال 1396/04/18 ادامه
273678 دیباجی آپارتمان فروش 110 2 6,600,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/04/18 ادامه
273545 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 90 2 5,400,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/04/18 ادامه
273248 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 245 3 135,000,000ریال 1396/04/18 ادامه
273242 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 270 3 180,000,000ریال 1396/04/18 ادامه
273240 دیباجی شمالی آپارتمان فروش 312 4 250,000,000ریال 1396/04/18 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29