فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:35,717

کاربران حاضر:218

 
 

خرید و فروش آپارتمان در دیباجی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360993 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 57 1 4,000,000,000ریال 70,175,440ریال 1396/10/28 ادامه
361027 دیباجی آپارتمان فروش 110 2 10,450,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/10/27 ادامه
360605 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 116 2 10,500,000,000ریال 90,517,240ریال 1396/10/26 ادامه
360597 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 119 2 18,445,000,000ریال 155,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359092 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 177 4 14,160,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359344 دیباجی شمالی آپارتمان فروش 183 3 15,725,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359331 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 175 3 17,850,000,000ریال 102,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358573 دیباجی آپارتمان فروش 104 2 9,880,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358572 دیباجی آپارتمان فروش 169 3 16,055,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358572 دیباجی آپارتمان فروش 159 16,055,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358572 دیباجی آپارتمان فروش 158 16,055,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358552 دیباجی آپارتمان فروش 115 2 11,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358549 دیباجی آپارتمان فروش 104 2 8,500,000,000ریال 81,730,770ریال 1396/10/21 ادامه
358172 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 0 150,000,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357977 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 0 170,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357956 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 0 122,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357938 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 0 160,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357682 دیباجی آپارتمان فروش 113 2 5,500,000,000ریال 1396/10/19 ادامه
356508 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 0 122,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356492 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 0 200,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356548 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 0 300,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356239 دیباجی آپارتمان فروش 147 3 17,640,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/10/16 ادامه
356083 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 0 105,000,000,000ریال 1396/10/14 ادامه
355638 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 0 150,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
354847 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 0 250,000,000ریال 1396/10/11 ادامه
354718 دیباجی آپارتمان فروش 123 2 10,000,000,000ریال 81,300,810ریال 1396/10/10 ادامه
354717 دیباجی آپارتمان فروش 123 2 10,393,500,000ریال 84,500,000ریال 1396/10/10 ادامه
353735 دیباجی آپارتمان فروش 142 3 11,360,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
353661 دیباجی آپارتمان فروش 100 2 8,400,000,000ریال 84,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
352596 دیباجی آپارتمان فروش 252 3 33,880,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/10/05 ادامه
352596 دیباجی آپارتمان فروش 242 3 33,880,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/10/05 ادامه
352464 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 165 3 15,675,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/10/04 ادامه
351939 دیباجی شمالی آپارتمان فروش 250 4 125,000,000ریال 1396/10/04 ادامه
352293 دیباجی آپارتمان فروش 57 1 4,000,000,000ریال 70,175,440ریال 1396/10/04 ادامه
351417 دیباجی آپارتمان فروش 107 2 8,800,000,000ریال 82,242,990ریال 1396/10/02 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29