فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:32,420

کاربران حاضر:250

 
 

خرید و فروش آپارتمان در دیباجی

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
266857 دیباجی آپارتمان فروش 98 2 7,644,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266451 دیباجی آپارتمان فروش 172 3 25,800,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266346 دیباجی آپارتمان فروش 132 3 11,880,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
265657 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 132 3 11,880,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265609 دیباجی جنوبی دوبلکس فروش 210 4 14,000,000,000ریال 66,666,670ریال 1396/03/28 ادامه
265368 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 132 3 90,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265365 دیباجی شمالی آپارتمان فروش 172 3 150,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
264787 دیباجی جنوبی دوبلکس فروش 210 4 13,500,000,000ریال 64,200,000ریال 1396/03/27 ادامه
264446 دیباجی آپارتمان فروش 177 3 14,160,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/03/25 ادامه
264430 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 175 3 14,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/03/25 ادامه
264322 دیباجی شمالی آپارتمان فروش 125 2 13,125,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
264315 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 175 3 14,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
264309 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 115 2 10,925,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
264113 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 103 2 8,755,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
264088 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 140 3 8,400,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
264062 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 88 2 6,336,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
263049 دیباجی آپارتمان فروش 170 3 14,960,000,000ریال 88,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
261653 دیباجی آپارتمان فروش 280 4 42,000,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/03/22 ادامه
261415 دیباجی آپارتمان فروش 71 1 4,300,000,000ریال 60,563,380ریال 1396/03/22 ادامه
260825 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 117 2 13,455,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/03/21 ادامه
260773 دیباجی شمالی آپارتمان فروش 183 3 15,725,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/21 ادامه
260770 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 0 91,000,000,000ریال 1396/03/21 ادامه
260750 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 167 3 12,525,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/03/21 ادامه
260338 دیباجی شمالی آپارتمان فروش 280 4 150,000,000ریال 1396/03/21 ادامه
259843 دیباجی شمالی آپارتمان فروش 140 3 70,000,000,000ریال 1396/03/18 ادامه
259768 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 175 3 14,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/03/18 ادامه
259693 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 115 2 8,280,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/03/18 ادامه
259534 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 75 2 4,125,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/03/18 ادامه
259509 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 110 2 9,000,000,000ریال 81,800,000ریال 1396/03/18 ادامه
259137 دیباجی آپارتمان فروش 255 3 34,425,000,000ریال 135,000,000ریال 1396/03/17 ادامه
259067 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 140 3 12,600,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/03/17 ادامه
259038 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 0 163,080,000,000ریال 180,000,000ریال 1396/03/17 ادامه
258875 دیباجی آپارتمان فروش 105 2 7,140,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/03/17 ادامه
258448 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 132 2 1396/03/17 ادامه
258379 دیباجی جنوبی آپارتمان فروش 180 3 22,500,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/03/17 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29