فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:3,831

کاربران حاضر:271

 
 

خرید و فروش آپارتمان در کامرانیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 940
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
241563 کامرانیه آپارتمان فروش 70 1 200,000,000ریال 1396/02/07 ادامه
241563 کامرانیه آپارتمان فروش 340 3 200,000,000ریال 1396/02/07 ادامه
241534 کامرانیه آپارتمان فروش 295 3 1396/02/07 ادامه
240941 کامرانیه آپارتمان فروش 140 3 15,400,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240861 کامرانیه آپارتمان فروش 410 5 55,350,000,000ریال 135,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240416 کامرانیه آپارتمان فروش 140 3 15,400,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
239410 کامرانیه آپارتمان فروش 160 3 16,320,000,000ریال 102,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
238385 کامرانیه آپارتمان فروش 195 3 31,200,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
237722 کامرانیه آپارتمان فروش 200 3 32,000,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
236336 کامرانیه آپارتمان فروش 177 3 15,930,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
236285 کامرانیه آپارتمان فروش 110 2 10,000,000,000ریال 90,909,090ریال 1396/01/23 ادامه
235946 کامرانیه آپارتمان فروش 250 4 52,500,000,000ریال 210,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235362 کامرانیه آپارتمان فروش 200 3 168,925,000,000ریال 145,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
234505 کامرانیه آپارتمان فروش 142 3 17,040,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/01/17 ادامه
234504 کامرانیه آپارتمان فروش 270 4 41,850,000,000ریال 155,000,000ریال 1396/01/17 ادامه
234504 کامرانیه آپارتمان فروش 300 4 41,850,000,000ریال 155,000,000ریال 1396/01/17 ادامه
234334 کامرانیه آپارتمان فروش 74 2 5,000,000,000ریال 67,567,570ریال 1396/01/17 ادامه
233866 کامرانیه آپارتمان فروش 132 2 13,200,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/01/15 ادامه
233429 کامرانیه آپارتمان فروش 142 3 17,040,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/01/14 ادامه
233397 کامرانیه آپارتمان فروش 0 1 117,040,000,000ریال 220,000,000ریال 1396/01/14 ادامه
229715 کامرانیه آپارتمان فروش 295 4 48,675,000,000ریال 165,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230320 کامرانیه آپارتمان فروش 160 3 12,160,000,000ریال 76,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230314 کامرانیه آپارتمان فروش 230 3 57,500,000,000ریال 250,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230294 کامرانیه آپارتمان فروش 130 2 11,250,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230294 کامرانیه آپارتمان فروش 125 3 11,250,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
228493 کامرانیه آپارتمان فروش 300 4 48,000,000,000ریال 160,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228445 کامرانیه آپارتمان فروش 120 2 15,600,000,000ریال 130,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
227443 کامرانیه آپارتمان فروش 120 2 15,600,000,000ریال 130,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
225993 کامرانیه آپارتمان فروش 120 2 15,600,000,000ریال 130,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225483 کامرانیه آپارتمان فروش 130 2 13,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
225362 کامرانیه آپارتمان فروش 44 1 2,500,000,000ریال 56,818,180ریال 1395/12/11 ادامه
225153 کامرانیه آپارتمان فروش 300 4 160,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
225011 کامرانیه آپارتمان فروش 260 3 39,000,000,000ریال 150,000,000ریال 1395/12/10 ادامه
225010 کامرانیه آپارتمان فروش 195 3 28,275,000,000ریال 145,000,000ریال 1395/12/10 ادامه
225009 کامرانیه آپارتمان فروش 120 2 15,600,000,000ریال 130,000,000ریال 1395/12/10 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27