فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:3,754

کاربران حاضر:202

 
 

خرید و فروش آپارتمان در کامرانیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 903
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
223970 کامرانیه آپارتمان فروش 130 2 13,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223970 کامرانیه آپارتمان فروش 150 3 13,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223955 کامرانیه آپارتمان فروش 115 2 10,925,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223955 کامرانیه آپارتمان فروش 135 2 10,925,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223955 کامرانیه آپارتمان فروش 120 2 10,925,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223416 کامرانیه آپارتمان فروش 230 3 250,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223415 کامرانیه آپارتمان فروش 0 1 190,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223102 کامرانیه آپارتمان فروش 210 3 15,750,000,000ریال 150,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
222663 کامرانیه آپارتمان فروش 0 1 220,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
221380 کامرانیه آپارتمان فروش 270 4 165,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
221269 کامرانیه آپارتمان فروش 112 2 10,080,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
221223 کامرانیه آپارتمان فروش 100 2 11,000,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
220673 کامرانیه آپارتمان فروش 230 3 250,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
220492 کامرانیه آپارتمان فروش 200 3 22,000,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
220428 کامرانیه آپارتمان فروش 105 2 15,750,000,000ریال 150,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
220427 کامرانیه آپارتمان فروش 210 3 15,750,000,000ریال 150,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
220405 کامرانیه آپارتمان فروش 430 4 98,900,000,000ریال 230,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
220370 کامرانیه آپارتمان فروش 295 4 48,675,000,000ریال 165,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
220111 کامرانیه آپارتمان فروش 155 3 17,825,000,000ریال 115,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
219727 کامرانیه آپارتمان فروش 175 3 14,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219356 کامرانیه آپارتمان فروش 0 255 320,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219180 کامرانیه آپارتمان فروش 110 2 9,900,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219174 کامرانیه آپارتمان فروش 161 3 13,685,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
219124 کامرانیه آپارتمان فروش 160 3 12,480,000,000ریال 78,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218042 کامرانیه آپارتمان فروش 200 3 110,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217922 کامرانیه آپارتمان فروش 95 2 15,675,000,000ریال 165,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217828 کامرانیه آپارتمان فروش 200 3 32,000,000,000ریال 160,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217827 کامرانیه آپارتمان فروش 240 4 21,600,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217806 کامرانیه آپارتمان فروش 240 4 21,600,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217240 کامرانیه آپارتمان فروش 161 3 1395/11/25 ادامه
217204 کامرانیه آپارتمان فروش 68 2 11,220,000,000ریال 165,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
217069 کامرانیه آپارتمان فروش 91 1 11,375,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216652 کامرانیه آپارتمان فروش 194 3 140,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
215749 کامرانیه آپارتمان فروش 185 3 170,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
215024 کامرانیه آپارتمان فروش 210 3 120,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26