فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:3,983

کاربران حاضر:238

 
 

خرید و فروش آپارتمان در کامرانیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 995
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
270120 کامرانیه آپارتمان فروش 200 3 32,000,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
269987 کامرانیه آپارتمان فروش 132 2 13,200,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
269968 کامرانیه آپارتمان فروش 177 3 15,930,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
268353 کامرانیه آپارتمان فروش 172 3 15,480,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268320 کامرانیه آپارتمان فروش 140 3 15,400,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267683 کامرانیه آپارتمان فروش 140 2 22,400,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267680 کامرانیه آپارتمان فروش 160 3 25,600,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
266839 کامرانیه آپارتمان فروش 159 3 13,833,000,000ریال 87,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266758 کامرانیه آپارتمان فروش 95 2 7,600,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266419 کامرانیه آپارتمان فروش 300 4 48,000,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
264542 کامرانیه آپارتمان فروش 0 220,000,000ریال 1396/03/25 ادامه
264481 کامرانیه آپارتمان فروش 195 3 29,250,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/03/25 ادامه
260976 کامرانیه آپارتمان فروش 130 3 1396/03/22 ادامه
260187 کامرانیه آپارتمان فروش 430 4 98,900,000,000ریال 230,000,000ریال 1396/03/21 ادامه
259149 کامرانیه آپارتمان فروش 137 3 12,330,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/03/17 ادامه
258373 کامرانیه آپارتمان فروش 130 3 11,700,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/03/16 ادامه
258370 کامرانیه آپارتمان فروش 125 3 11,250,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/03/16 ادامه
257766 کامرانیه آپارتمان فروش 200 3 110,000,000ریال 1396/03/16 ادامه
258330 کامرانیه آپارتمان فروش 0 1 117,040,000,000ریال 220,000,000ریال 1396/03/16 ادامه
258297 کامرانیه آپارتمان فروش 142 3 17,040,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/03/16 ادامه
258127 کامرانیه آپارتمان فروش 44 1 2,500,000,000ریال 56,818,180ریال 1396/03/16 ادامه
256967 کامرانیه آپارتمان فروش 44 1 2,500,000,000ریال 56,818,180ریال 1396/03/11 ادامه
256737 کامرانیه آپارتمان فروش 200 3 168,925,000,000ریال 145,000,000ریال 1396/03/11 ادامه
256486 کامرانیه آپارتمان فروش 91 1 10,465,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/03/10 ادامه
256583 کامرانیه آپارتمان فروش 200 3 22,000,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/03/10 ادامه
255132 کامرانیه آپارتمان فروش 200 3 110,000,000ریال 1396/03/09 ادامه
255701 کامرانیه آپارتمان فروش 120 2 15,600,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/03/09 ادامه
255693 کامرانیه آپارتمان فروش 192 3 21,000,000,000ریال 109,375,000ریال 1396/03/09 ادامه
255018 کامرانیه آپارتمان فروش 293 4 52,740,000,000ریال 180,000,000ریال 1396/03/08 ادامه
254840 کامرانیه آپارتمان فروش 171 2 27,360,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/03/08 ادامه
254246 کامرانیه آپارتمان فروش 135 2 12,150,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/03/07 ادامه
253146 کامرانیه آپارتمان فروش 430 4 98,900,000,000ریال 230,000,000ریال 1396/03/06 ادامه
253065 کامرانیه آپارتمان فروش 120 2 15,600,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/03/04 ادامه
253023 کامرانیه آپارتمان فروش 210 3 15,750,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/03/04 ادامه
253022 کامرانیه آپارتمان فروش 105 2 15,750,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/03/04 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29