فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:3,789

کاربران حاضر:171

 
 

خرید و فروش آپارتمان در کامرانیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 922
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
229715 کامرانیه آپارتمان فروش 295 4 48,675,000,000ریال 165,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230320 کامرانیه آپارتمان فروش 160 3 12,160,000,000ریال 76,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230314 کامرانیه آپارتمان فروش 230 3 57,500,000,000ریال 250,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230294 کامرانیه آپارتمان فروش 130 2 11,250,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230294 کامرانیه آپارتمان فروش 125 3 11,250,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
228493 کامرانیه آپارتمان فروش 300 4 48,000,000,000ریال 160,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228445 کامرانیه آپارتمان فروش 120 2 15,600,000,000ریال 130,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
227443 کامرانیه آپارتمان فروش 120 2 15,600,000,000ریال 130,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
225993 کامرانیه آپارتمان فروش 120 2 15,600,000,000ریال 130,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225483 کامرانیه آپارتمان فروش 130 2 13,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
225362 کامرانیه آپارتمان فروش 44 1 2,500,000,000ریال 56,818,180ریال 1395/12/11 ادامه
225153 کامرانیه آپارتمان فروش 300 4 160,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
225011 کامرانیه آپارتمان فروش 260 3 39,000,000,000ریال 150,000,000ریال 1395/12/10 ادامه
225010 کامرانیه آپارتمان فروش 195 3 28,275,000,000ریال 145,000,000ریال 1395/12/10 ادامه
225009 کامرانیه آپارتمان فروش 120 2 15,600,000,000ریال 130,000,000ریال 1395/12/10 ادامه
225008 کامرانیه آپارتمان فروش 106 2 14,000,000,000ریال 132,075,470ریال 1395/12/10 ادامه
225007 کامرانیه آپارتمان فروش 94 2 10,340,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/12/10 ادامه
224609 کامرانیه آپارتمان فروش 200 3 15,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/10 ادامه
224528 کامرانیه آپارتمان فروش 160 3 12,480,000,000ریال 78,000,000ریال 1395/12/09 ادامه
224086 کامرانیه آپارتمان فروش 270 4 165,000,000ریال 1395/12/09 ادامه
223970 کامرانیه آپارتمان فروش 130 2 13,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223970 کامرانیه آپارتمان فروش 150 3 13,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223955 کامرانیه آپارتمان فروش 115 2 10,925,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223955 کامرانیه آپارتمان فروش 135 2 10,925,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223955 کامرانیه آپارتمان فروش 120 2 10,925,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223416 کامرانیه آپارتمان فروش 230 3 250,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223415 کامرانیه آپارتمان فروش 0 1 190,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223102 کامرانیه آپارتمان فروش 210 3 15,750,000,000ریال 150,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
222663 کامرانیه آپارتمان فروش 0 1 220,000,000ریال 1395/12/05 ادامه
221380 کامرانیه آپارتمان فروش 270 4 165,000,000ریال 1395/12/03 ادامه
221269 کامرانیه آپارتمان فروش 112 2 10,080,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
221223 کامرانیه آپارتمان فروش 100 2 11,000,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
220673 کامرانیه آپارتمان فروش 230 3 250,000,000ریال 1395/12/02 ادامه
220492 کامرانیه آپارتمان فروش 200 3 22,000,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
220428 کامرانیه آپارتمان فروش 105 2 15,750,000,000ریال 150,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27