فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:3,620

کاربران حاضر:419

 
 

خرید و فروش آپارتمان در کامرانیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 848
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
204938 کامرانیه آپارتمان فروش 135 3 20,250,000,000ریال 150,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204629 کامرانیه آپارتمان فروش 195 2 165,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204461 کامرانیه آپارتمان فروش 80 2 13,600,000,000ریال 170,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
203928 کامرانیه آپارتمان فروش 195 3 31,200,000,000ریال 160,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203910 کامرانیه آپارتمان فروش 135 3 20,250,000,000ریال 150,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203803 کامرانیه آپارتمان فروش 161 3 13,685,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203794 کامرانیه آپارتمان فروش 155 3 17,825,000,000ریال 115,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203296 کامرانیه آپارتمان فروش 244 3 1395/10/27 ادامه
202613 کامرانیه آپارتمان فروش 200 3 32,000,000,000ریال 160,000,000ریال 1395/10/25 ادامه
202265 کامرانیه آپارتمان فروش 250 3 37,500,000,000ریال 150,000,000ریال 1395/10/25 ادامه
201893 کامرانیه آپارتمان فروش 185 3 135,000,000ریال 1395/10/23 ادامه
201890 کامرانیه آپارتمان فروش 300 4 170,000,000ریال 1395/10/23 ادامه
201883 کامرانیه آپارتمان فروش 185 3 135,000,000ریال 1395/10/23 ادامه
201349 کامرانیه آپارتمان فروش 295 4 165,000,000ریال 1395/10/22 ادامه
201105 کامرانیه آپارتمان فروش 116 2 18,560,000,000ریال 160,000,000ریال 1395/10/22 ادامه
201292 کامرانیه آپارتمان فروش 106 2 15,000,000,000ریال 141,500,000ریال 1395/10/20 ادامه
201243 کامرانیه آپارتمان فروش 132 2 13,860,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
200836 کامرانیه آپارتمان فروش 200 3 1395/10/20 ادامه
200654 کامرانیه آپارتمان فروش 120 2 16,200,000,000ریال 135,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200428 کامرانیه آپارتمان فروش 194 3 140,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200063 کامرانیه آپارتمان فروش 200 3 22,000,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/10/16 ادامه
200030 کامرانیه آپارتمان فروش 142 3 17,750,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/10/16 ادامه
199507 کامرانیه آپارتمان فروش 120 2 135,000,000ریال 1395/10/15 ادامه
199419 کامرانیه آپارتمان فروش 228 3 43,320,000,000ریال 190,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
199048 کامرانیه آپارتمان فروش 185 3 135,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
199025 کامرانیه آپارتمان فروش 300 4 170,000,000ریال 1395/10/14 ادامه
198938 کامرانیه آپارتمان فروش 132 2 13,860,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/10/13 ادامه
198209 کامرانیه آپارتمان فروش 120 2 7,800,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/10/12 ادامه
197914 کامرانیه آپارتمان فروش 500 200,000,000ریال 1395/10/12 ادامه
197613 کامرانیه آپارتمان فروش 160 4 170,000,000ریال 1395/10/11 ادامه
197363 کامرانیه آپارتمان فروش 113 2 7,910,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/10/09 ادامه
197018 کامرانیه آپارتمان فروش 106 2 13,000,000,000ریال 122,641,500ریال 1395/10/08 ادامه
196361 کامرانیه آپارتمان فروش 120 2 7,800,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/10/07 ادامه
195269 کامرانیه آپارتمان فروش 95 2 15,675,000,000ریال 165,000,000ریال 1395/10/05 ادامه
195028 کامرانیه آپارتمان فروش 68 2 11,220,000,000ریال 165,000,000ریال 1395/10/05 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25