فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:4,722

کاربران حاضر:196

 
 

خرید و فروش آپارتمان در کامرانیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360475 کامرانیه آپارتمان فروش 94 2 10,340,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359778 کامرانیه آپارتمان فروش 74 2 5,500,000,000ریال 74,324,320ریال 1396/10/25 ادامه
358185 کامرانیه پنت هاوس فروش 191 2 54,530,000,000ریال 285,497,390ریال 1396/10/21 ادامه
357814 کامرانیه آپارتمان فروش 110 2 11,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357581 کامرانیه آپارتمان فروش 430 4 240,000,000ریال 1396/10/19 ادامه
357510 کامرانیه آپارتمان فروش 430 4 98,900,000,000ریال 230,000,000ریال 1396/10/19 ادامه
356476 کامرانیه آپارتمان فروش 0 200,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
355125 کامرانیه آپارتمان فروش 161 3 14,490,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/10/12 ادامه
354312 کامرانیه آپارتمان فروش 240 4 21,600,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/10/10 ادامه
352696 کامرانیه آپارتمان فروش 200 3 110,000,000ریال 1396/10/05 ادامه
352690 کامرانیه آپارتمان فروش 200 3 110,000,000ریال 1396/10/05 ادامه
352588 کامرانیه آپارتمان فروش 240 3 38,400,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/10/05 ادامه
352580 کامرانیه آپارتمان فروش 126 3 15,120,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/10/05 ادامه
351990 کامرانیه آپارتمان فروش 0 220,000,000ریال 1396/10/04 ادامه
351669 کامرانیه آپارتمان فروش 44 1 2,500,000,000ریال 56,818,180ریال 1396/10/04 ادامه
351463 کامرانیه آپارتمان فروش 300 4 52,500,000,000ریال 175,000,000ریال 1396/10/03 ادامه
351462 کامرانیه آپارتمان فروش 160 3 28,000,000,000ریال 175,000,000ریال 1396/10/03 ادامه
351461 کامرانیه آپارتمان فروش 145 2 25,375,000,000ریال 175,000,000ریال 1396/10/03 ادامه
350507 کامرانیه آپارتمان فروش 230 3 57,500,000,000ریال 250,000,000ریال 1396/09/29 ادامه
349420 کامرانیه آپارتمان فروش 400 4 180,000,000ریال 1396/09/27 ادامه
349329 کامرانیه پيش فروش فروش 145 3 165,000,000ریال 1396/09/27 ادامه
349196 کامرانیه آپارتمان فروش 105 2 15,750,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/09/26 ادامه
348973 کامرانیه آپارتمان فروش 210 3 150,000,000ریال 1396/09/26 ادامه
348198 کامرانیه آپارتمان فروش 420 4 56,700,000,000ریال 135,000,000ریال 1396/09/23 ادامه
347945 کامرانیه آپارتمان فروش 100 2 12,500,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/09/22 ادامه
347362 کامرانیه آپارتمان فروش 95 2 7,600,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/09/21 ادامه
344926 کامرانیه آپارتمان فروش 192 3 20,000,000,000ریال 1396/09/18 ادامه
344576 کامرانیه آپارتمان فروش 0 200,000,000ریال 1396/09/16 ادامه
342587 کامرانیه آپارتمان فروش 190 3 33,250,000,000ریال 175,000,000ریال 1396/09/09 ادامه
341319 کامرانیه آپارتمان فروش 150 3 17,700,000,000ریال 118,000,000ریال 1396/09/07 ادامه
341276 کامرانیه آپارتمان فروش 236 3 25,960,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/09/07 ادامه
341273 کامرانیه آپارتمان فروش 190 3 31,350,000,000ریال 165,000,000ریال 1396/09/07 ادامه
340585 کامرانیه آپارتمان فروش 236 3 25,960,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/09/04 ادامه
340584 کامرانیه آپارتمان فروش 137 3 17,810,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/09/04 ادامه
339889 کامرانیه آپارتمان فروش 241 3 150,000,000ریال 1396/09/02 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29