فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:14,148

کاربران حاضر:230

 
 

خرید آپارتمان در کاشانک

 
تعداد رکورد یافت شده : 148
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
337283 کاشانک آپارتمان فروش 68 2 6,450,000,000ریال 94,852,940ریال 1396/08/25 ادامه
332879 کاشانک آپارتمان فروش 0 100,000,000ریال 1396/08/15 ادامه
332139 کاشانک آپارتمان فروش 0 180,000,000ریال 1396/08/14 ادامه
331431 کاشانک آپارتمان فروش 130 130 13,650,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/08/11 ادامه
329375 کاشانک آپارتمان فروش 105 2 9,450,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/08/10 ادامه
329263 کاشانک آپارتمان فروش 130 130 13,650,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/08/10 ادامه
328959 کاشانک آپارتمان فروش 137 3 1396/08/08 ادامه
328682 کاشانک آپارتمان فروش 105 2 9,450,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/08/07 ادامه
327796 کاشانک آپارتمان فروش 100 2 11,000,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/08/06 ادامه
325991 کاشانک آپارتمان فروش 137 3 14,385,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/08/01 ادامه
324604 کاشانک آپارتمان فروش 92 2 6,000,000,000ریال 65,217,390ریال 1396/07/30 ادامه
322339 کاشانک آپارتمان فروش 100 2 6,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322293 کاشانک آپارتمان فروش 105 2 6,300,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
321651 کاشانک آپارتمان فروش 105 2 10,200,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/07/22 ادامه
321651 کاشانک آپارتمان فروش 85 2 10,200,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/07/22 ادامه
321213 کاشانک آپارتمان فروش 0 80,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
313176 کاشانک آپارتمان فروش 0 100,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
312917 کاشانک آپارتمان فروش 0 10,500,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312271 کاشانک آپارتمان فروش 104 2 12,480,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/06/29 ادامه
311434 کاشانک آپارتمان فروش 113 2 7,500,000,000ریال 66,371,680ریال 1396/06/29 ادامه
310157 کاشانک آپارتمان فروش 92 2 6,000,000,000ریال 65,217,390ریال 1396/06/26 ادامه
309254 کاشانک آپارتمان فروش 183 3 16,470,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/06/23 ادامه
309002 کاشانک آپارتمان فروش 100 2 6,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/06/23 ادامه
308986 کاشانک آپارتمان فروش 105 2 6,300,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/06/23 ادامه
308972 کاشانک آپارتمان فروش 92 2 5,980,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/06/23 ادامه
307641 کاشانک آپارتمان فروش 130 130 13,650,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/06/22 ادامه
306101 کاشانک آپارتمان فروش 0 113,000,000,000ریال 1396/06/19 ادامه
305513 کاشانک آپارتمان فروش 66 1 4,290,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/06/16 ادامه
303609 کاشانک آپارتمان فروش 190 3 17,100,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/06/13 ادامه
303563 کاشانک آپارتمان فروش 137 3 14,385,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/06/13 ادامه
296415 کاشانک آپارتمان فروش 143 2 14,300,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/05/30 ادامه
296149 کاشانک آپارتمان فروش 130 130 13,650,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
293467 کاشانک آپارتمان فروش 105 2 6,300,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293405 کاشانک آپارتمان فروش 90 2 5,400,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
293402 کاشانک آپارتمان فروش 100 2 6,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
1 2 3 4 5