فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:14,534

کاربران حاضر:220

 
 

خرید آپارتمان در کاشانک

 
تعداد رکورد یافت شده : 171
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360471 کاشانک آپارتمان فروش 125 3 15,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360471 کاشانک آپارتمان فروش 145 15,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
357264 کاشانک آپارتمان فروش 183 3 16,470,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356744 کاشانک آپارتمان فروش 0 8,000,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356485 کاشانک آپارتمان فروش 0 100,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356502 کاشانک آپارتمان فروش 0 175,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
355050 کاشانک آپارتمان فروش 100 2 6,500,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/10/11 ادامه
355048 کاشانک آپارتمان فروش 90 2 5,850,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/10/11 ادامه
355037 کاشانک آپارتمان فروش 80 2 5,200,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/10/11 ادامه
353518 کاشانک آپارتمان فروش 0 100,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
353654 کاشانک آپارتمان فروش 137 3 14,796,000,000ریال 108,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
352579 کاشانک آپارتمان فروش 105 2 10,200,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/10/05 ادامه
352579 کاشانک آپارتمان فروش 85 2 10,200,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/10/05 ادامه
348528 کاشانک آپارتمان فروش 0 200,000,000ریال 1396/09/25 ادامه
348339 کاشانک آپارتمان فروش 0 65,000,000ریال 1396/09/25 ادامه
345171 کاشانک آپارتمان فروش 0 90,000,000ریال 1396/09/20 ادامه
345171 کاشانک آپارتمان فروش 0 90,000,000ریال 1396/09/19 ادامه
343812 کاشانک آپارتمان فروش 214 3 25,252,000,000ریال 118,000,000ریال 1396/09/14 ادامه
343134 کاشانک آپارتمان فروش 143 2 14,300,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/09/12 ادامه
342426 کاشانک آپارتمان فروش 137 3 14,385,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/09/09 ادامه
341430 کاشانک آپارتمان فروش 0 80,000,000ریال 1396/09/08 ادامه
339520 کاشانک آپارتمان فروش 104 2 12,480,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/09/02 ادامه
339623 کاشانک آپارتمان فروش 66 1 4,290,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/09/01 ادامه
337283 کاشانک آپارتمان فروش 68 2 6,450,000,000ریال 94,852,940ریال 1396/08/25 ادامه
332879 کاشانک آپارتمان فروش 0 100,000,000ریال 1396/08/15 ادامه
332139 کاشانک آپارتمان فروش 0 180,000,000ریال 1396/08/14 ادامه
331431 کاشانک آپارتمان فروش 130 130 13,650,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/08/11 ادامه
329375 کاشانک آپارتمان فروش 105 2 9,450,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/08/10 ادامه
329263 کاشانک آپارتمان فروش 130 130 13,650,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/08/10 ادامه
328959 کاشانک آپارتمان فروش 137 3 1396/08/08 ادامه
328682 کاشانک آپارتمان فروش 105 2 9,450,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/08/07 ادامه
327796 کاشانک آپارتمان فروش 100 2 11,000,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/08/06 ادامه
325991 کاشانک آپارتمان فروش 137 3 14,385,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/08/01 ادامه
324604 کاشانک آپارتمان فروش 92 2 6,000,000,000ریال 65,217,390ریال 1396/07/30 ادامه
322339 کاشانک آپارتمان فروش 100 2 6,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
1 2 3 4 5