فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:13,747

کاربران حاضر:203

 
 

خرید آپارتمان در کاشانک

 
تعداد رکورد یافت شده : 132
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
313176 کاشانک آپارتمان فروش 0 100,000,000ریال 1396/07/01 ادامه
312917 کاشانک آپارتمان فروش 0 10,500,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/06/30 ادامه
312271 کاشانک آپارتمان فروش 104 2 12,480,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/06/29 ادامه
311434 کاشانک آپارتمان فروش 113 2 7,500,000,000ریال 66,371,680ریال 1396/06/29 ادامه
310157 کاشانک آپارتمان فروش 92 2 6,000,000,000ریال 65,217,390ریال 1396/06/26 ادامه
309254 کاشانک آپارتمان فروش 183 3 16,470,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/06/23 ادامه
309002 کاشانک آپارتمان فروش 100 2 6,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/06/23 ادامه
308986 کاشانک آپارتمان فروش 105 2 6,300,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/06/23 ادامه
308972 کاشانک آپارتمان فروش 92 2 5,980,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/06/23 ادامه
307641 کاشانک آپارتمان فروش 130 130 13,650,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/06/22 ادامه
306101 کاشانک آپارتمان فروش 0 113,000,000,000ریال 1396/06/19 ادامه
305513 کاشانک آپارتمان فروش 66 1 4,290,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/06/16 ادامه
303609 کاشانک آپارتمان فروش 190 3 17,100,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/06/13 ادامه
303563 کاشانک آپارتمان فروش 137 3 14,385,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/06/13 ادامه
296415 کاشانک آپارتمان فروش 143 2 14,300,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/05/30 ادامه
296149 کاشانک آپارتمان فروش 130 130 13,650,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/05/29 ادامه
293467 کاشانک آپارتمان فروش 105 2 6,300,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/24 ادامه
293405 کاشانک آپارتمان فروش 90 2 5,400,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
293402 کاشانک آپارتمان فروش 100 2 6,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
293400 کاشانک آپارتمان فروش 92 2 5,980,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
293093 کاشانک آپارتمان فروش 80 2 4,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/05/23 ادامه
291417 کاشانک آپارتمان فروش 0 113,000,000,000ریال 1396/05/21 ادامه
291108 کاشانک آپارتمان فروش 80 2 4,000,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/05/19 ادامه
288103 کاشانک آپارتمان فروش 137 3 14,385,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/05/12 ادامه
287443 کاشانک آپارتمان فروش 0 10,500,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/05/11 ادامه
287373 کاشانک آپارتمان فروش 70 2 5,500,000,000ریال 1396/05/11 ادامه
287373 کاشانک آپارتمان فروش 102 2 5,500,000,000ریال 1396/05/11 ادامه
286343 کاشانک آپارتمان فروش 0 180,000,000ریال 1396/05/10 ادامه
282016 کاشانک آپارتمان فروش 68 2 6,450,000,000ریال 94,852,940ریال 1396/05/03 ادامه
277051 کاشانک آپارتمان فروش 183 3 16,470,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/04/25 ادامه
276159 کاشانک آپارتمان فروش 90 2 5,400,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/04/21 ادامه
276145 کاشانک آپارتمان فروش 92 2 5,980,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/04/21 ادامه
276134 کاشانک آپارتمان فروش 105 2 6,300,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/04/21 ادامه
276024 کاشانک آپارتمان فروش 100 2 6,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/04/21 ادامه
275860 کاشانک آپارتمان فروش 80 2 4,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/04/21 ادامه
1 2 3 4