فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:11,996

کاربران حاضر:326

 
 

خرید آپارتمان در کاشانک

 
تعداد رکورد یافت شده : 77
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
238895 کاشانک آپارتمان فروش 143 2 15,730,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
236487 کاشانک آپارتمان فروش 205 3 26,650,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
235818 کاشانک آپارتمان فروش 68 2 6,450,000,000ریال 94,852,940ریال 1396/01/23 ادامه
235817 کاشانک آپارتمان فروش 130 2 13,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
233771 کاشانک آپارتمان فروش 66 1 5,500,000,000ریال 83,333,330ریال 1396/01/15 ادامه
230574 کاشانک آپارتمان فروش 92 2 5,980,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/28 ادامه
222522 کاشانک آپارتمان فروش 118 2 11,800,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
219728 کاشانک آپارتمان فروش 148 3 17,464,000,000ریال 118,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219179 کاشانک آپارتمان فروش 194 4 15,520,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
218976 کاشانک آپارتمان فروش 90 2 4,950,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
216195 کاشانک آپارتمان فروش 143 2 12,870,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
214822 کاشانک آپارتمان فروش 115 2 8,790,000,000ریال 78,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
210945 کاشانک آپارتمان فروش 0 6,500,000,000ریال 1395/11/12 ادامه
200039 کاشانک آپارتمان فروش 66 1 5,500,000,000ریال 83,333,330ریال 1395/10/16 ادامه
195870 کاشانک آپارتمان فروش 205 3 25,625,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/10/06 ادامه
192840 کاشانک آپارتمان فروش 68 2 6,450,000,000ریال 94,852,940ریال 1395/09/29 ادامه
192387 کاشانک آپارتمان فروش 130 2 1395/09/29 ادامه
188107 کاشانک آپارتمان فروش 100 2 11,000,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/09/17 ادامه
177465 کاشانک آپارتمان فروش 127 2 12,700,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/08/18 ادامه
167324 کاشانک آپارتمان فروش 225 3 29,250,000,000ریال 130,000,000ریال 1395/07/22 ادامه
132880 کاشانک آپارتمان فروش 140 2 15,000,000,000ریال 107,142,860ریال 1395/05/06 ادامه
132103 کاشانک آپارتمان فروش 194 4 15,520,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/05/04 ادامه
125731 کاشانک آپارتمان فروش 225 3 29,250,000,000ریال 130,000,000ریال 1395/04/23 ادامه
118799 کاشانک آپارتمان فروش 148 3 17,464,000,000ریال 118,000,000ریال 1395/04/05 ادامه
106377 کاشانک آپارتمان فروش 168 3 16,632,000,000ریال 99,000,000ریال 1395/03/08 ادامه
104978 کاشانک آپارتمان فروش 168 3 16,632,000,000ریال 99,000,000ریال 1395/03/05 ادامه
88144 کاشانک آپارتمان فروش 194 4 15,520,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/01/31 ادامه
74632 کاشانک آپارتمان فروش 125 2 10,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1394/12/17 ادامه
74538 کاشانک آپارتمان فروش 80 2 4,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1394/12/17 ادامه
73078 کاشانک آپارتمان فروش 140 2 15,000,000,000ریال 107,142,860ریال 1394/12/15 ادامه
73034 کاشانک آپارتمان فروش 125 2 10,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1394/12/13 ادامه
71465 کاشانک آپارتمان فروش 155 3 16,740,000,000ریال 108,000,000ریال 1394/12/11 ادامه
47465 کاشانک آپارتمان فروش 135 3 10,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1394/10/29 ادامه
293156 کاشانک آپارتمان فروش 194 4 15,908,000,000ریال 82,000,000ریال 1394/09/23 ادامه
281178 کاشانک آپارتمان فروش 90 2 4,950,000,000ریال 55,000,000ریال 1394/08/28 ادامه
1 2 3