فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:13,187

کاربران حاضر:153

 
 

خرید آپارتمان در کاشانک

 
تعداد رکورد یافت شده : 103
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
277051 کاشانک آپارتمان فروش 183 3 16,470,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/04/25 ادامه
276159 کاشانک آپارتمان فروش 90 2 5,400,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/04/21 ادامه
276145 کاشانک آپارتمان فروش 92 2 5,980,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/04/21 ادامه
276134 کاشانک آپارتمان فروش 105 2 6,300,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/04/21 ادامه
276024 کاشانک آپارتمان فروش 100 2 6,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/04/21 ادامه
275860 کاشانک آپارتمان فروش 80 2 4,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/04/21 ادامه
271621 کاشانک آپارتمان فروش 137 3 1396/04/13 ادامه
270656 کاشانک آپارتمان فروش 0 10,500,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/04/11 ادامه
268492 کاشانک آپارتمان فروش 125 7,500,000,000ریال 66,371,680ریال 1396/04/03 ادامه
268565 کاشانک آپارتمان فروش 113 2 7,500,000,000ریال 66,371,680ریال 1396/04/01 ادامه
265658 کاشانک آپارتمان فروش 130 130 13,650,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265633 کاشانک آپارتمان فروش 130 130 13,650,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
259741 کاشانک آپارتمان فروش 90 2 4,950,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/03/18 ادامه
256803 کاشانک آپارتمان فروش 75 2 3,000,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/03/11 ادامه
252886 کاشانک آپارتمان فروش 104 2 12,480,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/03/04 ادامه
250446 کاشانک آپارتمان فروش 66 1 4,290,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/02/30 ادامه
248715 کاشانک آپارتمان فروش 153 2 13,005,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/02/26 ادامه
248105 کاشانک آپارتمان فروش 137 3 14,385,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/02/24 ادامه
238895 کاشانک آپارتمان فروش 143 2 15,730,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
236487 کاشانک آپارتمان فروش 205 3 26,650,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
235818 کاشانک آپارتمان فروش 68 2 6,450,000,000ریال 94,852,940ریال 1396/01/23 ادامه
235817 کاشانک آپارتمان فروش 130 2 13,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
233771 کاشانک آپارتمان فروش 66 1 5,500,000,000ریال 83,333,330ریال 1396/01/15 ادامه
230574 کاشانک آپارتمان فروش 92 2 5,980,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/28 ادامه
222522 کاشانک آپارتمان فروش 118 2 11,800,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/12/04 ادامه
219728 کاشانک آپارتمان فروش 148 3 17,464,000,000ریال 118,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219179 کاشانک آپارتمان فروش 194 4 15,520,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
218976 کاشانک آپارتمان فروش 90 2 4,950,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
216195 کاشانک آپارتمان فروش 143 2 12,870,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
214822 کاشانک آپارتمان فروش 115 2 8,790,000,000ریال 78,000,000ریال 1395/11/19 ادامه
210945 کاشانک آپارتمان فروش 0 6,500,000,000ریال 1395/11/12 ادامه
200039 کاشانک آپارتمان فروش 66 1 5,500,000,000ریال 83,333,330ریال 1395/10/16 ادامه
195870 کاشانک آپارتمان فروش 205 3 25,625,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/10/06 ادامه
192840 کاشانک آپارتمان فروش 68 2 6,450,000,000ریال 94,852,940ریال 1395/09/29 ادامه
192387 کاشانک آپارتمان فروش 130 2 1395/09/29 ادامه
1 2 3