فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:37,993

کاربران حاضر:268

 
 

خرید آپارتمان در نیاوران

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
384970 نیاوران آپارتمان فروش 165 3 33,000,000,000ریال 200,000,000ریال 1397/02/27 ادامه
384729 نیاوران آپارتمان فروش 110 3 30,800,000,000ریال 280,000,000ریال 1397/02/27 ادامه
384728 نیاوران آپارتمان فروش 225 3 27,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1397/02/27 ادامه
384727 نیاوران آپارتمان فروش 184 3 26,000,000,000ریال 141,304,350ریال 1397/02/27 ادامه
384726 نیاوران آپارتمان فروش 115 3 13,800,000,000ریال 120,000,000ریال 1397/02/27 ادامه
384717 نیاوران آپارتمان فروش 240 4 60,000,000,000ریال 1397/02/27 ادامه
384717 نیاوران آپارتمان فروش 50 60,000,000,000ریال 1397/02/27 ادامه
384716 نیاوران آپارتمان فروش 195 3 25,350,000,000ریال 130,000,000ریال 1397/02/27 ادامه
384485 نیاوران آپارتمان فروش 300 380,000,000ریال 1397/02/26 ادامه
384480 نیاوران آپارتمان فروش 350 400,000,000ریال 1397/02/26 ادامه
384436 نیاوران آپارتمان فروش 198 3 39,600,000,000ریال 200,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
384420 نیاوران آپارتمان فروش 200 3 22,000,000,000ریال 140,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
384354 نیاوران آپارتمان فروش 85 3 3,300,000,000ریال 38,823,530ریال 1397/02/25 ادامه
384071 نیاوران آپارتمان فروش 110 1 14,300,000,000ریال 150,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
383987 نیاوران آپارتمان فروش 178 3 3,000,000,000ریال 15,000,000ریال 1397/02/24 ادامه
384109 نیاوران آپارتمان فروش 124 2 13,020,000,000ریال 105,000,000ریال 1397/02/24 ادامه
384107 نیاوران آپارتمان فروش 176 3 32,560,000,000ریال 185,000,000ریال 1397/02/24 ادامه
383740 نیاوران آپارتمان فروش 170 3 30,000,000,000ریال 176,470,590ریال 1397/02/24 ادامه
383736 نیاوران آپارتمان فروش 150 2 25,500,000,000ریال 170,000,000ریال 1397/02/24 ادامه
383725 نیاوران آپارتمان فروش 185 3 18,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1397/02/24 ادامه
383259 نیاوران آپارتمان فروش 216 3 33,480,000,000ریال 155,000,000ریال 1397/02/20 ادامه
383254 نیاوران آپارتمان فروش 100 2 9,000,000,000ریال 90,000,000ریال 1397/02/20 ادامه
383253 نیاوران آپارتمان فروش 68 1 8,840,000,000ریال 130,000,000ریال 1397/02/20 ادامه
383215 نیاوران آپارتمان فروش 185 3 46,250,000,000ریال 250,000,000ریال 1397/02/20 ادامه
383063 نیاوران آپارتمان فروش 178 3 25,000,000,000ریال 140,449,440ریال 1397/02/20 ادامه
382423 نیاوران آپارتمان فروش 105 2 1397/02/18 ادامه
382423 نیاوران آپارتمان فروش 96 2 1397/02/18 ادامه
382422 نیاوران آپارتمان فروش 138 3 1397/02/18 ادامه
382371 نیاوران آپارتمان فروش 172 3 30,000,000,000ریال 174,418,600ریال 1397/02/18 ادامه
382369 نیاوران آپارتمان فروش 107 2 15,515,000,000ریال 145,000,000ریال 1397/02/18 ادامه
382368 نیاوران آپارتمان فروش 80 2 9,200,000,000ریال 115,000,000ریال 1397/02/18 ادامه
381988 نیاوران آپارتمان فروش 265 3 42,400,000,000ریال 160,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
381967 نیاوران آپارتمان فروش 170 3 18,700,000,000ریال 110,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
381869 نیاوران آپارتمان فروش 95 2 5,500,000,000ریال 57,894,740ریال 1397/02/16 ادامه
381559 نیاوران آپارتمان فروش 320 4 64,000,000,000ریال 200,000,000ریال 1397/02/13 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29