فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:36,387

کاربران حاضر:174

 
 

خرید آپارتمان در نیاوران

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360555 نیاوران آپارتمان فروش 0 13,000,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360553 نیاوران آپارتمان فروش 177 3 14,160,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360491 نیاوران آپارتمان فروش 156 3 17,628,000,000ریال 113,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360482 نیاوران آپارتمان فروش 143 3 14,300,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359949 نیاوران آپارتمان فروش 160 3 20,640,000,000ریال 129,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359896 نیاوران آپارتمان فروش 143 3 17,160,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359734 نیاوران آپارتمان فروش 148 3 18,500,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359665 نیاوران پيش فروش فروش 135 2 11,475,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359154 نیاوران آپارتمان فروش 82 2 9,430,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
358885 نیاوران آپارتمان فروش 440 4 220,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359373 نیاوران آپارتمان فروش 270 4 48,600,000,000ریال 180,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359343 نیاوران آپارتمان فروش 212 3 29,500,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358680 نیاوران آپارتمان فروش 0 110,000,000ریال 1396/10/23 ادامه
358658 نیاوران آپارتمان فروش 235 3 47,000,000,000ریال 200,000,000ریال 1396/10/23 ادامه
358167 نیاوران آپارتمان فروش 213 3 21,300,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
358026 نیاوران آپارتمان فروش 0 200,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357966 نیاوران آپارتمان فروش 200 3 120,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
358341 نیاوران آپارتمان فروش 270 3 36,450,000,000ریال 135,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
358337 نیاوران آپارتمان فروش 152 3 15,200,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
358335 نیاوران آپارتمان فروش 125 2 13,125,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357880 نیاوران آپارتمان فروش 0 1396/10/20 ادامه
357837 نیاوران آپارتمان فروش 130 3 15,600,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357828 نیاوران آپارتمان فروش 124 2 10,292,000,000ریال 83,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357822 نیاوران آپارتمان فروش 130 2 18,200,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357821 نیاوران آپارتمان فروش 150 3 13,500,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357816 نیاوران آپارتمان فروش 136 3 12,920,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357476 نیاوران آپارتمان فروش 118 2 21,830,000,000ریال 185,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356962 نیاوران آپارتمان فروش 188 3 21,620,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356950 نیاوران آپارتمان فروش 0 300,000,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356946 نیاوران آپارتمان فروش 0 230,000,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356928 نیاوران آپارتمان فروش 930 4 260,400,000,000ریال 280,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356689 نیاوران آپارتمان فروش 440 9 6,000,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356491 نیاوران آپارتمان فروش 0 180,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356413 نیاوران آپارتمان فروش 0 1396/10/17 ادامه
356557 نیاوران آپارتمان فروش 0 280,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29