فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:30,893

کاربران حاضر:214

 
 

خرید آپارتمان در نیاوران

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
240943 نیاوران آپارتمان فروش 125 2 12,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240884 نیاوران آپارتمان فروش 142 3 19,170,000,000ریال 135,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240877 نیاوران آپارتمان فروش 180 3 14,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240739 نیاوران آپارتمان فروش 85 2 6,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240306 نیاوران آپارتمان فروش 0 8,000,000,000ریال 20,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
240131 نیاوران آپارتمان فروش 194 3 38,800,000,000ریال 200,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
240129 نیاوران آپارتمان فروش 208 3 27,456,000,000ریال 132,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
240124 نیاوران آپارتمان فروش 85 2 7,225,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
240122 نیاوران آپارتمان فروش 200 3 22,000,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
240097 نیاوران آپارتمان فروش 130 2 22,750,000,000ریال 175,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
240075 نیاوران آپارتمان فروش 86 2 6,880,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239929 نیاوران آپارتمان فروش 80 2 3,000,000,000ریال 37,500,000ریال 1396/02/02 ادامه
239672 نیاوران آپارتمان فروش 127 2 12,700,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239645 نیاوران آپارتمان فروش 107 2 8,881,000,000ریال 83,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239588 نیاوران آپارتمان فروش 160 3 12,480,000,000ریال 78,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
239440 نیاوران آپارتمان فروش 225 3 29,250,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
239439 نیاوران آپارتمان فروش 215 3 43,000,000,000ریال 200,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
239439 نیاوران آپارتمان فروش 235 3 43,000,000,000ریال 200,000,000ریال 1396/01/30 ادامه
238450 نیاوران آپارتمان فروش 100 2 10,500,000ریال 105,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238436 نیاوران آپارتمان فروش 440 5 1396/01/29 ادامه
238906 نیاوران آپارتمان فروش 181 3 27,150,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238894 نیاوران آپارتمان فروش 145 3 15,000,000,000ریال 103,448,280ریال 1396/01/29 ادامه
238890 نیاوران آپارتمان فروش 56 1 5,000,000,000ریال 89,285,710ریال 1396/01/29 ادامه
238755 نیاوران آپارتمان فروش 145 3 15,000,000,000ریال 103,400,000ریال 1396/01/29 ادامه
238737 نیاوران آپارتمان فروش 137 3 10,960,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238726 نیاوران آپارتمان فروش 100 2 10,500,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238677 نیاوران آپارتمان فروش 143 2 15,730,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238419 نیاوران آپارتمان فروش 150 3 1396/01/29 ادامه
238390 نیاوران آپارتمان فروش 214 3 21,400,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238355 نیاوران آپارتمان فروش 125 2 12,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
238354 نیاوران آپارتمان فروش 114 2 11,970,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
238190 نیاوران آپارتمان فروش 110 2 11,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
238159 نیاوران آپارتمان فروش 120 2 7,800,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
238156 نیاوران آپارتمان فروش 102 2 11,220,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
237631 نیاوران آپارتمان فروش 126 3 10,710,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29