فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:30,084

کاربران حاضر:971

 
 

خرید آپارتمان در نیاوران

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
231092 نیاوران آپارتمان فروش 81 2 6,885,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/28 ادامه
230576 نیاوران آپارتمان فروش 72 1 7,500,000,000ریال 104,166,670ریال 1395/12/28 ادامه
231089 نیاوران آپارتمان فروش 53 1 6,360,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/12/26 ادامه
231088 نیاوران آپارتمان فروش 50 1 3,700,000,000ریال 74,000,000ریال 1395/12/26 ادامه
230838 نیاوران آپارتمان فروش 200 3 28,000,000,000ریال 140,000,000ریال 1395/12/25 ادامه
230820 نیاوران آپارتمان فروش 125 2 8,750,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/25 ادامه
230816 نیاوران آپارتمان فروش 140 2 14,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/12/25 ادامه
230815 نیاوران آپارتمان فروش 142 2 14,200,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/12/25 ادامه
230814 نیاوران آپارتمان فروش 215 3 25,800,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/12/25 ادامه
229915 نیاوران آپارتمان فروش 85 1 10,200,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229841 نیاوران آپارتمان فروش 103 2 11,330,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229796 نیاوران آپارتمان فروش 80 2 6,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229729 نیاوران آپارتمان فروش 260 4 36,400,000,000ریال 140,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229728 نیاوران آپارتمان فروش 225 3 31,500,000,000ریال 140,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229726 نیاوران آپارتمان فروش 205 3 20,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229719 نیاوران آپارتمان فروش 124 2 11,000,000,000ریال 88,709,680ریال 1395/12/24 ادامه
230344 نیاوران آپارتمان فروش 114 2 12,000,000,000ریال 105,200,000ریال 1395/12/24 ادامه
230297 نیاوران آپارتمان فروش 162 3 20,000,000,000ریال 123,456,790ریال 1395/12/24 ادامه
229489 نیاوران آپارتمان فروش 200 7 400,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229451 نیاوران آپارتمان فروش 140 3 100,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229247 نیاوران آپارتمان فروش 124 2 11,000,000,000ریال 1395/12/23 ادامه
228958 نیاوران آپارتمان فروش 49 1 120,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
228905 نیاوران آپارتمان فروش 180 3 110,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
228836 نیاوران آپارتمان فروش 107 2 10,165,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
228548 نیاوران آپارتمان فروش 145 3 13,775,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228543 نیاوران آپارتمان فروش 200 3 23,600,000,000ریال 118,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228496 نیاوران آپارتمان فروش 185 3 24,050,000,000ریال 130,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228473 نیاوران آپارتمان فروش 75 2 6,750,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228463 نیاوران آپارتمان فروش 103 2 9,785,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228297 نیاوران آپارتمان فروش 60 1 3,400,000,000ریال 56,666,670ریال 1395/12/19 ادامه
228083 نیاوران آپارتمان فروش 112 2 520,000,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228020 نیاوران آپارتمان فروش 120 3 10,200,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
228020 نیاوران آپارتمان فروش 11 10,200,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227927 نیاوران آپارتمان فروش 120 3 10,200,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
227888 نیاوران آپارتمان فروش 95 2 11,000,000,000ریال 115,700,000ریال 1395/12/18 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29