فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:34,988

کاربران حاضر:201

 
 

خرید آپارتمان در نیاوران

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
324645 نیاوران آپارتمان فروش 150 3 15,940,000,000ریال 106,266,670ریال 1396/07/30 ادامه
324549 نیاوران آپارتمان فروش 73 2 7,200,000,000ریال 1396/07/30 ادامه
324707 نیاوران آپارتمان فروش 350 4 180,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324647 نیاوران آپارتمان فروش 204 3 18,360,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324645 نیاوران آپارتمان فروش 150 3 15,940,000,000ریال 106,266,670ریال 1396/07/29 ادامه
324549 نیاوران آپارتمان فروش 73 2 7,200,000,000ریال 1396/07/27 ادامه
324539 نیاوران آپارتمان فروش 59 1 7,375,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/07/27 ادامه
324423 نیاوران آپارتمان فروش 0 300,000,000ریال 1396/07/27 ادامه
324422 نیاوران آپارتمان فروش 0 140,000,000ریال 1396/07/27 ادامه
324375 نیاوران آپارتمان فروش 0 1396/07/27 ادامه
324357 نیاوران آپارتمان فروش 185 3 23,125,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/07/27 ادامه
324357 نیاوران آپارتمان فروش 125 3 23,125,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/07/27 ادامه
324336 نیاوران آپارتمان فروش 142 3 19,880,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324327 نیاوران آپارتمان فروش 127 2 12,700,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324074 نیاوران آپارتمان فروش 215 4 21,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324072 نیاوران آپارتمان فروش 146 3 15,768,000,000ریال 108,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324070 نیاوران آپارتمان فروش 121 3 19,118,000,000ریال 158,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324070 نیاوران آپارتمان فروش 176 3 19,118,000,000ریال 158,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324069 نیاوران آپارتمان فروش 215 3 43,000,000,000ریال 200,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324069 نیاوران آپارتمان فروش 235 3 43,000,000,000ریال 200,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324048 نیاوران آپارتمان فروش 226 4 31,000,000,000ریال 137,168,140ریال 1396/07/26 ادامه
324047 نیاوران آپارتمان فروش 200 4 19,000,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324026 نیاوران آپارتمان فروش 140 3 18,900,000,000ریال 135,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324023 نیاوران آپارتمان فروش 0 24,500,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323971 نیاوران آپارتمان فروش 121 3 13,310,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323962 نیاوران آپارتمان فروش 60 1 7,600,000,000ریال 126,666,670ریال 1396/07/26 ادامه
323867 نیاوران آپارتمان فروش 158 3 12,956,000,000ریال 82,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323483 نیاوران آپارتمان فروش 226 4 31,000,000,000ریال 137,168,140ریال 1396/07/25 ادامه
323480 نیاوران آپارتمان فروش 120 2 12,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323476 نیاوران آپارتمان فروش 116 2 16,240,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323320 نیاوران آپارتمان فروش 0 875,000,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323268 نیاوران آپارتمان فروش 78 1 8,580,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323248 نیاوران آپارتمان فروش 132 2 23,100,000,000ریال 175,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322776 نیاوران آپارتمان فروش 180 3 180,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322766 نیاوران آپارتمان فروش 380 4 180,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29