فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:37,208

کاربران حاضر:184

 
 

خرید آپارتمان در نیاوران

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
374416 نیاوران آپارتمان فروش 98 2 16,660,000,000ریال 170,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374414 نیاوران آپارتمان فروش 145 3 23,200,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374414 نیاوران آپارتمان فروش 150 3 23,200,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374414 نیاوران آپارتمان فروش 170 3 23,200,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374273 نیاوران آپارتمان فروش 202 3 1396/12/26 ادامه
374238 نیاوران آپارتمان فروش 98 2 16,660,000,000ریال 170,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374236 نیاوران آپارتمان فروش 145 3 23,200,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374236 نیاوران آپارتمان فروش 150 3 23,200,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374236 نیاوران آپارتمان فروش 170 3 23,200,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374095 نیاوران آپارتمان فروش 202 3 1396/12/24 ادامه
374060 نیاوران آپارتمان فروش 190 3 22,800,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
374048 نیاوران آپارتمان فروش 180 3 32,000,000,000ریال 177,777,780ریال 1396/12/24 ادامه
373973 نیاوران آپارتمان فروش 124 2 12,000,000,000ریال 96,774,190ریال 1396/12/23 ادامه
373787 نیاوران آپارتمان فروش 186 3 27,900,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/12/23 ادامه
373755 نیاوران آپارتمان فروش 190 3 30,400,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/12/23 ادامه
373726 نیاوران آپارتمان فروش 136 2 20,400,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/12/23 ادامه
373715 نیاوران آپارتمان فروش 140 3 23,800,000,000ریال 170,000,000ریال 1396/12/23 ادامه
373617 نیاوران آپارتمان فروش 85 2 8,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/12/22 ادامه
373130 نیاوران آپارتمان فروش 200 3 40,000,000,000ریال 200,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
373129 نیاوران آپارتمان فروش 185 3 38,850,000,000ریال 210,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
373124 نیاوران آپارتمان فروش 100 2 11,500,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
373122 نیاوران آپارتمان فروش 224 3 33,120,000,000ریال 180,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
373122 نیاوران آپارتمان فروش 184 3 33,120,000,000ریال 180,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372867 نیاوران آپارتمان فروش 440 4 250,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
373005 نیاوران آپارتمان فروش 63 1 5,922,000,000ریال 94,000,000ریال 1396/12/20 ادامه
372657 نیاوران آپارتمان فروش 100 2 12,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/12/17 ادامه
372478 نیاوران آپارتمان فروش 117 2 18,750,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/12/17 ادامه
372478 نیاوران آپارتمان فروش 125 2 18,750,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/12/17 ادامه
372469 نیاوران آپارتمان فروش 201 3 24,120,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/12/17 ادامه
372168 نیاوران آپارتمان فروش 167 3 21,710,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/12/15 ادامه
371863 نیاوران آپارتمان فروش 140 3 11,900,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/15 ادامه
371836 نیاوران آپارتمان فروش 165 3 14,850,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/12/15 ادامه
371536 نیاوران آپارتمان فروش 145 3 19,140,000,000ریال 132,000,000ریال 1396/12/13 ادامه
371472 نیاوران آپارتمان فروش 130 3 11,050,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/12/13 ادامه
371469 نیاوران آپارتمان فروش 47 1 5,875,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/12/13 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29