فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:7,437

کاربران حاضر:224

 
 

خرید و فروش آپارتمان در قیطریه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
270060 قیطریه آپارتمان فروش 124 3 11,408,000,000ریال 92,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
270051 قیطریه آپارتمان فروش 112 2 11,200,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
269957 قیطریه آپارتمان فروش 135 3 13,000,000,000ریال 96,200,000ریال 1396/04/07 ادامه
269926 قیطریه آپارتمان فروش 170 3 12,500,000,000ریال 73,500,000ریال 1396/04/07 ادامه
269925 قیطریه آپارتمان فروش 145 3 15,950,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
269842 قیطریه آپارتمان فروش 103 2 10,815,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/04/07 ادامه
269803 قیطریه آپارتمان فروش 124 3 10,912,000,000ریال 88,000,000ریال 1396/04/04 ادامه
269799 قیطریه آپارتمان فروش 145 3 10,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/04/04 ادامه
269792 قیطریه آپارتمان فروش 97 2 9,700,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/04/04 ادامه
269788 قیطریه آپارتمان فروش 110 2 10,450,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/04/04 ادامه
269760 قیطریه آپارتمان فروش 90 1 7,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/04/04 ادامه
269601 قیطریه آپارتمان فروش 70 1 1396/04/04 ادامه
268450 قیطریه آپارتمان فروش 165 3 13,345,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268576 قیطریه آپارتمان فروش 182 3 13,650,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268571 قیطریه آپارتمان فروش 125 3 13,750,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268546 قیطریه آپارتمان فروش 157 3 13,345,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267881 قیطریه آپارتمان فروش 0 380,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267666 قیطریه آپارتمان فروش 125 2 16,800,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267656 قیطریه آپارتمان فروش 188 3 15,980,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267632 قیطریه آپارتمان فروش 110 2 9,350,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267618 قیطریه آپارتمان فروش 115 2 9,350,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
266920 قیطریه آپارتمان فروش 120 3 10,800,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266413 قیطریه آپارتمان فروش 200 3 29,000,000,000ریال 145,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266167 قیطریه آپارتمان فروش 200 4 15,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
265702 قیطریه آپارتمان فروش 137 3 14,385,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
265644 قیطریه آپارتمان فروش 100 2 12,000,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265602 قیطریه آپارتمان فروش 110 2 11,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265839 قیطریه آپارتمان فروش 220 3 28,600,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265774 قیطریه آپارتمان فروش 75 1 9,375,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265290 قیطریه آپارتمان فروش 90 2 9,900,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265285 قیطریه آپارتمان فروش 100 2 10,500,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
264575 قیطریه آپارتمان فروش 0 250,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
264899 قیطریه آپارتمان فروش 180 3 13,750,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
264461 قیطریه آپارتمان فروش 130 3 11,050,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/25 ادامه
264410 قیطریه آپارتمان فروش 100 2 9,900,000,000ریال 99,000,000ریال 1396/03/25 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29