فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:6,927

کاربران حاضر:406

 
 

خرید و فروش آپارتمان در قیطریه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
220091 قیطریه آپارتمان فروش 139 2 13,344,000,000ریال 96,000,000ریال 1395/12/01 ادامه
219752 قیطریه آپارتمان فروش 113 2 12,995,000,000ریال 115,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219731 قیطریه آپارتمان فروش 107 2 10,593,000,000ریال 99,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219675 قیطریه آپارتمان فروش 130 2 8,450,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219598 قیطریه آپارتمان فروش 103 2 8,240,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219585 قیطریه آپارتمان فروش 158 3 15,010,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219571 قیطریه آپارتمان فروش 112 2 10,864,000,000ریال 97,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219566 قیطریه آپارتمان فروش 114 3 9,690,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219334 قیطریه آپارتمان فروش 175 3 105,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219275 قیطریه آپارتمان فروش 123 3 9,225,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219202 قیطریه آپارتمان فروش 154 3 17,710,000,000ریال 115,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219195 قیطریه آپارتمان فروش 176 3 10,560,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219177 قیطریه آپارتمان فروش 163 3 16,300,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219051 قیطریه آپارتمان فروش 104 2 7,072,000,000ریال 68,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
219035 قیطریه آپارتمان فروش 80 1 6,800,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218980 قیطریه آپارتمان فروش 35 1 2,250,000,000ریال 64,285,710ریال 1395/11/27 ادامه
218458 قیطریه آپارتمان فروش 149 3 12,000,000,000ریال 80,536,910ریال 1395/11/26 ادامه
218361 قیطریه آپارتمان فروش 85 2 5,100,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218003 قیطریه آپارتمان فروش 600 16 450,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217896 قیطریه آپارتمان فروش 130 3 11,440,000,000ریال 88,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217883 قیطریه آپارتمان فروش 182 2 11,830,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217882 قیطریه آپارتمان فروش 152 3 14,000,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217877 قیطریه آپارتمان فروش 168 3 21,000,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217876 قیطریه آپارتمان فروش 210 3 25,200,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217795 قیطریه آپارتمان فروش 165 3 18,975,000,000ریال 115,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217554 قیطریه آپارتمان فروش 80 2 8,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217148 قیطریه آپارتمان فروش 94 2 8,930,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
217122 قیطریه آپارتمان فروش 160 3 10,400,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216916 قیطریه آپارتمان فروش 100 2 7,560,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216635 قیطریه آپارتمان فروش 110 2 195,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
215988 قیطریه آپارتمان فروش 94 2 5,170,000,000ریال 55,000,000ریال 1395/11/23 ادامه
216192 قیطریه آپارتمان فروش 155 3 17,050,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216191 قیطریه آپارتمان فروش 168 3 21,000,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216041 قیطریه آپارتمان فروش 149 3 12,000,000,000ریال 80,536,910ریال 1395/11/21 ادامه
215571 قیطریه آپارتمان فروش 95 2 11,400,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/11/20 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29