فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:6,867

کاربران حاضر:287

 
 

خرید و فروش آپارتمان در قیطریه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
205832 قیطریه آپارتمان فروش 85 1 18,000,000,000ریال 1395/11/03 ادامه
205825 قیطریه آپارتمان فروش 163 3 21,190,000,000ریال 130,000,000ریال 1395/11/03 ادامه
205821 قیطریه آپارتمان فروش 150 3 20,250,000,000ریال 135,000,000ریال 1395/11/03 ادامه
205814 قیطریه آپارتمان فروش 0 105,000,000,000ریال 1395/11/03 ادامه
205718 قیطریه آپارتمان فروش 135 2 13,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205485 قیطریه آپارتمان فروش 145 3 14,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/11/02 ادامه
205057 قیطریه آپارتمان فروش 120 2 9,000,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/10/29 ادامه
204563 قیطریه آپارتمان فروش 190 3 19,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
204506 قیطریه آپارتمان فروش 150 3 20,250,000,000ریال 135,000,000ریال 1395/10/28 ادامه
203697 قیطریه آپارتمان فروش 50 1 3,000,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203881 قیطریه آپارتمان فروش 170 3 17,340,000,000ریال 102,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203850 قیطریه آپارتمان فروش 145 3 21,750,000,000ریال 150,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203273 قیطریه آپارتمان فروش 150 3 20,250,000,000ریال 135,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203256 قیطریه آپارتمان فروش 300 4 30,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203244 قیطریه آپارتمان فروش 0 115,000,000,000ریال 1395/10/27 ادامه
203144 قیطریه آپارتمان فروش 128 3 13,440,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
203087 قیطریه آپارتمان فروش 108 2 10,260,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
203057 قیطریه آپارتمان فروش 90 2 6,660,000,000ریال 74,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
202647 قیطریه پيش فروش فروش 193 3 17,370,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/10/26 ادامه
202184 قیطریه آپارتمان فروش 130 2 11,440,000,000ریال 88,000,000ریال 1395/10/23 ادامه
202156 قیطریه آپارتمان فروش 75 2 4,500,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/10/23 ادامه
202124 قیطریه آپارتمان فروش 105 2 11,550,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/10/23 ادامه
201882 قیطریه آپارتمان فروش 700 16 150,000,000ریال 1395/10/23 ادامه
201837 قیطریه آپارتمان فروش 1400 24 224,999,997,440ریال 150,000,000ریال 1395/10/23 ادامه
201764 قیطریه آپارتمان فروش 115 2 13,225,000,000ریال 115,000,000ریال 1395/10/22 ادامه
201709 قیطریه آپارتمان فروش 98 2 8,330,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/10/22 ادامه
201282 قیطریه آپارتمان فروش 0 1 30,000,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
201123 قیطریه آپارتمان فروش 110 2 8,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/10/20 ادامه
200699 قیطریه آپارتمان فروش 161 3 18,515,000,000ریال 115,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200691 قیطریه پيش فروش فروش 200 3 25,000,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200133 قیطریه آپارتمان فروش 148 3 1395/10/19 ادامه
200390 قیطریه آپارتمان فروش 125 3 15,625,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200336 قیطریه آپارتمان فروش 147 3 14,700,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/10/19 ادامه
200016 قیطریه آپارتمان فروش 65 2 5,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/10/16 ادامه
199843 قیطریه آپارتمان فروش 90 2 8,370,000,000ریال 93,000,000ریال 1395/10/15 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29