فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:7,903

کاربران حاضر:350

 
 

خرید و فروش آپارتمان در قیطریه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
324693 قیطریه آپارتمان فروش 273 4 100,000,000ریال 1396/07/29 ادامه
324538 قیطریه آپارتمان فروش 74 1 5,032,000,000ریال 68,000,000ریال 1396/07/27 ادامه
324333 قیطریه آپارتمان فروش 150 3 18,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324329 قیطریه آپارتمان فروش 80 1 8,500,000,000ریال 106,250,000ریال 1396/07/26 ادامه
324045 قیطریه آپارتمان فروش 160 3 19,200,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
324022 قیطریه آپارتمان فروش 0 95,000,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323970 قیطریه آپارتمان فروش 112 2 12,320,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323967 قیطریه آپارتمان فروش 90 2 9,450,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/07/26 ادامه
323885 قیطریه آپارتمان فروش 123 3 15,375,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323479 قیطریه آپارتمان فروش 176 3 10,560,000,000ریال 60,000,000ریال 1396/07/25 ادامه
323358 قیطریه آپارتمان فروش 165 3 14,025,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322727 قیطریه آپارتمان فروش 0 250,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322687 قیطریه آپارتمان فروش 0 165,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322682 قیطریه آپارتمان فروش 183 3 120,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
323155 قیطریه آپارتمان فروش 152 3 16,000,000,000ریال 105,263,160ریال 1396/07/24 ادامه
322527 قیطریه آپارتمان فروش 150 3 15,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/07/24 ادامه
322490 قیطریه آپارتمان فروش 140 2 18,000,000,000ریال 128,500,000ریال 1396/07/23 ادامه
322486 قیطریه آپارتمان فروش 143 3 13,585,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322472 قیطریه آپارتمان فروش 187 3 20,570,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322033 قیطریه آپارتمان فروش 0 150,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
322032 قیطریه آپارتمان فروش 220 3 130,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
321988 قیطریه آپارتمان فروش 0 70,000,000ریال 1396/07/23 ادامه
321691 قیطریه آپارتمان فروش 0 105,000,000,000ریال 1396/07/22 ادامه
321653 قیطریه آپارتمان فروش 105 2 12,000,000,000ریال 114,285,710ریال 1396/07/22 ادامه
321653 قیطریه آپارتمان فروش 105 2 12,000,000,000ریال 114,285,710ریال 1396/07/22 ادامه
321637 قیطریه آپارتمان فروش 130 2 11,000,000,000ریال 84,615,380ریال 1396/07/22 ادامه
321424 قیطریه آپارتمان فروش 0 31,000,000,000ریال 1396/07/20 ادامه
321136 قیطریه آپارتمان فروش 90 2 7,200,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
321135 قیطریه آپارتمان فروش 80 2 6,200,000,000ریال 77,500,000ریال 1396/07/19 ادامه
321133 قیطریه آپارتمان فروش 75 1 9,750,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
321132 قیطریه آپارتمان فروش 185 3 24,050,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
320783 قیطریه آپارتمان فروش 0 175,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
320303 قیطریه آپارتمان فروش 560 6 120,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
320689 قیطریه آپارتمان فروش 168 3 21,000,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
320731 قیطریه آپارتمان فروش 0 130,000,000,000ریال 1396/07/18 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29