فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:8,278

کاربران حاضر:197

 
 

خرید و فروش آپارتمان در قیطریه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
360552 قیطریه آپارتمان فروش 110 2 10,500,000,000ریال 95,454,550ریال 1396/10/26 ادامه
360484 قیطریه آپارتمان فروش 178 3 17,800,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360480 قیطریه آپارتمان فروش 154 3 19,250,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359148 قیطریه آپارتمان فروش 99 3 8,500,000,000ریال 85,858,590ریال 1396/10/25 ادامه
359376 قیطریه آپارتمان فروش 160 3 20,000,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358616 قیطریه آپارتمان فروش 155 3 17,825,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/10/23 ادامه
358534 قیطریه آپارتمان فروش 111 3 12,210,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
358179 قیطریه آپارتمان فروش 0 16,000,000,000ریال 1396/10/21 ادامه
357940 قیطریه آپارتمان فروش 200 3 110,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
356478 قیطریه آپارتمان فروش 0 150,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356235 قیطریه آپارتمان فروش 125 3 13,750,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/10/16 ادامه
356234 قیطریه آپارتمان فروش 140 2 18,000,000,000ریال 128,571,430ریال 1396/10/16 ادامه
356169 قیطریه آپارتمان فروش 111 2 9,435,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/16 ادامه
356106 قیطریه آپارتمان فروش 561 6 1396/10/16 ادامه
356041 قیطریه آپارتمان فروش 165 3 21,450,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/10/14 ادامه
356038 قیطریه آپارتمان فروش 100 2 12,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/10/14 ادامه
356035 قیطریه آپارتمان فروش 111 3 7,770,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/14 ادامه
355571 قیطریه آپارتمان فروش 0 1396/10/13 ادامه
355395 قیطریه آپارتمان فروش 50 1 4,500,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/10/13 ادامه
355554 قیطریه آپارتمان فروش 130 2 10,500,000,000ریال 80,769,230ریال 1396/10/13 ادامه
355501 قیطریه آپارتمان فروش 142 3 19,000,000,000ریال 133,802,820ریال 1396/10/13 ادامه
355152 قیطریه آپارتمان فروش 172 3 15,480,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/10/12 ادامه
355143 قیطریه آپارتمان فروش 170 3 21,250,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/10/12 ادامه
355131 قیطریه آپارتمان فروش 115 3 8,500,000,000ریال 73,913,040ریال 1396/10/12 ادامه
355126 قیطریه آپارتمان فروش 169 3 19,311,000,000ریال 123,000,000ریال 1396/10/12 ادامه
355126 قیطریه آپارتمان فروش 157 3 19,311,000,000ریال 123,000,000ریال 1396/10/12 ادامه
355074 قیطریه آپارتمان فروش 145 3 17,400,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/10/11 ادامه
355073 قیطریه آپارتمان فروش 110 2 12,750,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/11 ادامه
355072 قیطریه آپارتمان فروش 150 3 12,750,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/10/11 ادامه
354673 قیطریه آپارتمان فروش 145 3 16,675,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/10/10 ادامه
353956 قیطریه آپارتمان فروش 100 2 13,000,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
353802 قیطریه آپارتمان فروش 0 62,000,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
353807 قیطریه آپارتمان فروش 0 20,000,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
353717 قیطریه آپارتمان فروش 200 3 29,000,000,000ریال 145,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
353517 قیطریه آپارتمان فروش 0 170,000,000ریال 1396/10/07 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29