فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:7,053

کاربران حاضر:969

 
 

خرید و فروش آپارتمان در قیطریه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
231096 قیطریه آپارتمان فروش 103 2 8,755,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/28 ادامه
230575 قیطریه آپارتمان فروش 85 2 6,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/12/28 ادامه
230817 قیطریه آپارتمان فروش 150 3 13,750,000,000ریال 91,666,670ریال 1395/12/25 ادامه
229723 قیطریه آپارتمان فروش 150 3 16,500,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230337 قیطریه آپارتمان فروش 182 2 11,830,000,640ریال 65,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230301 قیطریه آپارتمان فروش 55 1 4,300,000,000ریال 78,181,820ریال 1395/12/24 ادامه
230150 قیطریه آپارتمان فروش 32 2,150,000,000ریال 57,100,000ریال 1395/12/24 ادامه
229188 قیطریه آپارتمان فروش 129 2 8,385,000,000ریال 65,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
229187 قیطریه آپارتمان فروش 125 3 12,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
229173 قیطریه آپارتمان فروش 104 3 7,280,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
228495 قیطریه آپارتمان فروش 170 3 17,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228401 قیطریه آپارتمان فروش 145 3 15,950,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228394 قیطریه آپارتمان فروش 182 3 13,650,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228390 قیطریه آپارتمان فروش 151 3 12,080,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
228099 قیطریه آپارتمان فروش 170 3 1395/12/19 ادامه
228022 قیطریه آپارتمان فروش 170 3 12,500,000,000ریال 73,529,410ریال 1395/12/18 ادامه
227880 قیطریه آپارتمان فروش 170 3 12,500,000,000ریال 73,500,000ریال 1395/12/18 ادامه
227781 قیطریه آپارتمان فروش 67 1 4,690,000,000ریال 70,000,000ریال 1395/12/18 ادامه
226933 قیطریه آپارتمان فروش 151 3 12,080,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
226931 قیطریه آپارتمان فروش 182 3 13,650,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
226930 قیطریه آپارتمان فروش 145 3 15,950,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
226869 قیطریه آپارتمان فروش 146 3 18,396,000,000ریال 126,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
226844 قیطریه آپارتمان فروش 210 3 151,470,000,000ریال 170,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
226787 قیطریه آپارتمان فروش 170 3 18,700,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/12/16 ادامه
226426 قیطریه آپارتمان فروش 150 3 11,000,000,000ریال 73,333,330ریال 1395/12/15 ادامه
226070 قیطریه آپارتمان فروش 132 3 10,956,000,000ریال 83,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
226056 قیطریه آپارتمان فروش 155 3 17,825,000,000ریال 115,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
226052 قیطریه آپارتمان فروش 124 3 10,912,000,000ریال 88,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
226050 قیطریه آپارتمان فروش 178 3 15,130,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225916 قیطریه آپارتمان فروش 112 2 11,536,000,000ریال 103,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225396 قیطریه آپارتمان فروش 61 1 20,740,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
225390 قیطریه آپارتمان فروش 180 3 16,740,000,000ریال 93,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
225577 قیطریه آپارتمان فروش 194 3 15,520,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
225062 قیطریه آپارتمان فروش 112 2 11,536,000,000ریال 103,000,000ریال 1395/12/11 ادامه
225026 قیطریه آپارتمان فروش 560 6 67,200,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/12/10 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29