فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:9,212

کاربران حاضر:311

 
 

خرید آپارتمان در منظریه

 
تعداد رکورد یافت شده : 75
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
380085 منظریه آپارتمان فروش 87 2 11,310,000,000ریال 130,000,000ریال 1397/02/06 ادامه
378240 منظریه آپارتمان فروش 97 2 12,125,000,000ریال 125,000,000ریال 1397/01/30 ادامه
372687 منظریه آپارتمان فروش 168 3 15,120,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/12/19 ادامه
368036 منظریه آپارتمان فروش 66 1 10,000,000,000ریال 151,515,150ریال 1396/11/26 ادامه
365697 منظریه آپارتمان فروش 97 2 10,670,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/11/16 ادامه
360006 منظریه آپارتمان فروش 97 2 1396/10/26 ادامه
360005 منظریه آپارتمان فروش 111 2 1396/10/26 ادامه
350449 منظریه آپارتمان فروش 168 3 13,440,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/09/28 ادامه
346069 منظریه آپارتمان فروش 0 160,000,000ریال 1396/09/19 ادامه
343849 منظریه آپارتمان فروش 97 2 1396/09/14 ادامه
342366 منظریه آپارتمان فروش 170 3 62,800,000,000ریال 1396/09/09 ادامه
341009 منظریه آپارتمان فروش 111 2 1396/09/07 ادامه
341009 منظریه آپارتمان فروش 97 2 1396/09/07 ادامه
340596 منظریه آپارتمان فروش 130 3 12,350,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/09/04 ادامه
338138 منظریه آپارتمان فروش 181 3 18,100,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/08/27 ادامه
330245 منظریه آپارتمان فروش 155 3 16,275,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/08/09 ادامه
320720 منظریه آپارتمان فروش 170 3 62,800,000,000ریال 1396/07/19 ادامه
318744 منظریه آپارتمان فروش 110 2 9,900,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/07/13 ادامه
314397 منظریه آپارتمان فروش 51 1 5,610,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
314354 منظریه آپارتمان فروش 97 2 10,185,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/07/02 ادامه
306499 منظریه آپارتمان فروش 130 3 12,350,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/06/20 ادامه
304305 منظریه آپارتمان فروش 170 3 62,800,000,000ریال 1396/06/15 ادامه
298843 منظریه آپارتمان فروش 128 2 9,700,000,000ریال 75,781,250ریال 1396/06/05 ادامه
289448 منظریه آپارتمان فروش 97 2 10,185,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/05/16 ادامه
289440 منظریه آپارتمان فروش 111 2 12,210,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/05/16 ادامه
289083 منظریه آپارتمان فروش 51 1 5,610,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/05/16 ادامه
286261 منظریه آپارتمان فروش 135 3 14,175,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/05/10 ادامه
273227 منظریه آپارتمان فروش 165 3 1396/04/18 ادامه
271978 منظریه آپارتمان فروش 51 1 5,610,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/04/13 ادامه
272268 منظریه آپارتمان فروش 97 2 10,185,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/04/13 ادامه
257270 منظریه آپارتمان فروش 78 2 3,744,000,000ریال 48,000,000ریال 1396/03/13 ادامه
254953 منظریه آپارتمان فروش 170 3 62,800,000,000ریال 1396/03/08 ادامه
251266 منظریه آپارتمان فروش 70 1 8,000,000,000ریال 114,285,710ریال 1396/02/31 ادامه
246366 منظریه آپارتمان فروش 130 3 11,700,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/02/19 ادامه
245817 منظریه آپارتمان فروش 135 3 16,875,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/02/18 ادامه
1 2 3