فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:6,163

کاربران حاضر:301

 
 

خرید آپارتمان در منظریه

 
تعداد رکورد یافت شده : 34
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
239386 منظریه آپارتمان فروش 142 3 10,224,000,000ریال 72,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
217115 منظریه آپارتمان فروش 168 3 14,280,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216190 منظریه آپارتمان فروش 225 3 33,750,000,000ریال 150,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
213991 منظریه آپارتمان فروش 114 3 9,690,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/11/18 ادامه
212777 منظریه آپارتمان فروش 125 2 160,000,000ریال 1395/11/17 ادامه
193571 منظریه آپارتمان فروش 97 2 10,185,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/09/29 ادامه
183879 منظریه آپارتمان فروش 142 3 10,224,000,000ریال 72,000,000ریال 1395/09/03 ادامه
176898 منظریه آپارتمان فروش 260 4 20,800,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/08/16 ادامه
175977 منظریه آپارتمان فروش 82 2 7,380,000,000ریال 90,000,000ریال 1395/08/15 ادامه
165950 منظریه آپارتمان فروش 150 3 16,500,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/07/17 ادامه
160094 منظریه آپارتمان فروش 97 2 10,185,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/07/04 ادامه
160094 منظریه آپارتمان فروش 111 2 10,185,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/07/04 ادامه
160094 منظریه آپارتمان فروش 51 1 10,185,000,000ریال 105,000,000ریال 1395/07/04 ادامه
156693 منظریه آپارتمان فروش 80 2 4,800,000,000ریال 60,000,000ریال 1395/06/24 ادامه
143633 منظریه آپارتمان فروش 170 3 17,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/05/28 ادامه
140654 منظریه آپارتمان فروش 195 3 19,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/05/23 ادامه
140032 منظریه آپارتمان فروش 260 4 22,100,000,000ریال 85,000,000ریال 1395/05/21 ادامه
118197 منظریه آپارتمان فروش 150 3 18,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/04/03 ادامه
118014 منظریه آپارتمان فروش 95 2 10,450,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/04/02 ادامه
101903 منظریه آپارتمان فروش 57 1 3,850,000,000ریال 67,543,860ریال 1395/02/28 ادامه
99909 منظریه آپارتمان فروش 115 2 13,800,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/02/25 ادامه
88160 منظریه آپارتمان فروش 141 3 9,024,000,000ریال 64,000,000ریال 1395/01/31 ادامه
77328 منظریه آپارتمان فروش 113 2 10,170,000,000ریال 90,000,000ریال 1394/12/22 ادامه
63939 منظریه آپارتمان فروش 140 3 12,320,000,000ریال 88,000,000ریال 1394/11/28 ادامه
299297 منظریه آپارتمان فروش 127 2 9,525,000,000ریال 75,000,000ریال 1394/10/02 ادامه
294165 منظریه آپارتمان فروش 260 3 26,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1394/09/24 ادامه
271511 منظریه آپارتمان فروش 150 3 9,900,000,000ریال 90,000,000ریال 1394/08/12 ادامه
271511 منظریه آپارتمان فروش 110 2 9,900,000,000ریال 90,000,000ریال 1394/08/12 ادامه
193846 منظریه آپارتمان فروش 150 3 9,900,000,000ریال 90,000,000ریال 1394/04/08 ادامه
193846 منظریه آپارتمان فروش 110 2 9,900,000,000ریال 90,000,000ریال 1394/04/08 ادامه
184646 منظریه آپارتمان فروش 200 3 20,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1394/03/26 ادامه
178703 منظریه آپارتمان فروش 138 3 13,110,000,000ریال 95,000,000ریال 1394/03/19 ادامه
158908 منظریه آپارتمان فروش 124 3 9,672,000,000ریال 78,000,000ریال 1394/02/21 ادامه
131068 منظریه آپارتمان فروش 150 3 180,000,000ریال 1394/01/17 ادامه
1