فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:5,514

کاربران حاضر:214

 
 

خرید آپارتمان در فرمانیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
338199 فرمانیه آپارتمان فروش 220 3 26,400,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/08/27 ادامه
338199 فرمانیه آپارتمان فروش 225 3 26,400,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/08/27 ادامه
338172 فرمانیه آپارتمان فروش 232 3 40,600,000,000ریال 175,000,000ریال 1396/08/27 ادامه
338170 فرمانیه آپارتمان فروش 220 3 27,720,000,000ریال 126,000,000ریال 1396/08/27 ادامه
338116 فرمانیه آپارتمان فروش 105 2 26,250,000,000ریال 250,000,000ریال 1396/08/27 ادامه
338102 فرمانیه آپارتمان فروش 140 2 19,600,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/08/27 ادامه
337996 فرمانیه آپارتمان فروش 150 3 19,500,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337820 فرمانیه آپارتمان فروش 135 3 13,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337181 فرمانیه آپارتمان فروش 220 3 26,400,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337181 فرمانیه آپارتمان فروش 225 3 26,400,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
336651 فرمانیه آپارتمان فروش 40 1 4,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/08/24 ادامه
336425 فرمانیه آپارتمان فروش 225 3 120,000,000ریال 1396/08/23 ادامه
335667 فرمانیه آپارتمان فروش 300 4 49,500,000,000ریال 165,000,000ریال 1396/08/23 ادامه
335639 فرمانیه آپارتمان فروش 200 3 32,000,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/08/23 ادامه
335638 فرمانیه آپارتمان فروش 260 4 45,500,000,000ریال 175,000,000ریال 1396/08/23 ادامه
336280 فرمانیه آپارتمان فروش 150 3 22,500,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/08/22 ادامه
336130 فرمانیه آپارتمان فروش 57 1 4,100,000,000ریال 1396/08/22 ادامه
335451 فرمانیه آپارتمان فروش 116 2 12,180,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/08/21 ادامه
335430 فرمانیه آپارتمان فروش 118 3 10,856,000,000ریال 92,000,000ریال 1396/08/21 ادامه
335429 فرمانیه آپارتمان فروش 96 2 8,832,000,000ریال 92,000,000ریال 1396/08/21 ادامه
335163 فرمانیه آپارتمان فروش 275 4 150,000,000ریال 1396/08/21 ادامه
335159 فرمانیه آپارتمان فروش 0 300,000,000ریال 1396/08/21 ادامه
335075 فرمانیه آپارتمان فروش 300 4 107,000,000ریال 1396/08/21 ادامه
335149 فرمانیه آپارتمان فروش 272 3 200,000,000ریال 1396/08/21 ادامه
335143 فرمانیه آپارتمان فروش 300 4 165,000,000ریال 1396/08/21 ادامه
335097 فرمانیه آپارتمان فروش 274 3 140,000,000ریال 1396/08/21 ادامه
334532 فرمانیه آپارتمان فروش 370 4 200,000,000ریال 1396/08/21 ادامه
334492 فرمانیه آپارتمان فروش 730 5 250,000,000ریال 1396/08/20 ادامه
334398 فرمانیه آپارتمان فروش 0 900,000,000,000ریال 1396/08/17 ادامه
334327 فرمانیه آپارتمان فروش 85 2 9,375,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/08/17 ادامه
334327 فرمانیه آپارتمان فروش 75 2 9,375,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/08/17 ادامه
334238 فرمانیه آپارتمان فروش 73 2 6,000,000,000ریال 82,191,780ریال 1396/08/17 ادامه
334218 فرمانیه آپارتمان فروش 145 3 19,575,000,000ریال 135,000,000ریال 1396/08/17 ادامه
333935 فرمانیه آپارتمان فروش 91 2 1396/08/17 ادامه
332925 فرمانیه پيش فروش فروش 320 4 185,000,000ریال 1396/08/15 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29