فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:4,830

کاربران حاضر:169

 
 

خرید آپارتمان در فرمانیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
266981 فرمانیه آپارتمان فروش 175 3 24,500,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
266918 فرمانیه آپارتمان فروش 0 2 7,785,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266858 فرمانیه آپارتمان فروش 121 2 16,335,000,000ریال 135,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266848 فرمانیه آپارتمان فروش 93 2 7,440,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266492 فرمانیه آپارتمان فروش 137 3 160,000,000ریال 1396/03/30 ادامه
266447 فرمانیه آپارتمان فروش 165 3 16,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266421 فرمانیه آپارتمان فروش 170 2 17,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266421 فرمانیه آپارتمان فروش 164 2 17,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
266363 فرمانیه آپارتمان فروش 88 2 7,500,000,000ریال 85,227,270ریال 1396/03/29 ادامه
265929 فرمانیه آپارتمان فروش 270 3 180,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
265727 فرمانیه آپارتمان فروش 100 2 11,500,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
265722 فرمانیه آپارتمان فروش 125 3 13,125,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/03/29 ادامه
265362 فرمانیه آپارتمان فروش 165 3 100,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265852 فرمانیه آپارتمان فروش 207 3 31,050,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265772 فرمانیه آپارتمان فروش 52 1 5,720,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265311 فرمانیه آپارتمان فروش 115 2 11,500,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
265234 فرمانیه آپارتمان فروش 87 2 7,830,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/03/27 ادامه
264976 فرمانیه آپارتمان فروش 40 1 2,700,000,000ریال 67,500,000ریال 1396/03/27 ادامه
264617 فرمانیه آپارتمان فروش 200 4 250,000,000ریال 1396/03/25 ادامه
264617 فرمانیه آپارتمان فروش 100 2 250,000,000ریال 1396/03/25 ادامه
264486 فرمانیه آپارتمان فروش 260 4 41,600,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/03/25 ادامه
264485 فرمانیه آپارتمان فروش 212 3 31,800,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/03/25 ادامه
264370 فرمانیه آپارتمان فروش 135 2 14,850,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
264361 فرمانیه آپارتمان فروش 150 3 17,250,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
264333 فرمانیه آپارتمان فروش 0 14,400,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
264326 فرمانیه آپارتمان فروش 170 3 19,550,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/03/24 ادامه
263674 فرمانیه آپارتمان فروش 100 2 8,500,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
263636 فرمانیه آپارتمان فروش 134 2 12,060,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
263605 فرمانیه آپارتمان فروش 114 2 9,120,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
263505 فرمانیه آپارتمان فروش 83 2 7,885,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
262108 فرمانیه آپارتمان فروش 83 2 7,885,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/03/23 ادامه
260994 فرمانیه آپارتمان فروش 275 4 150,000,000ریال 1396/03/22 ادامه
261648 فرمانیه آپارتمان فروش 265 3 47,700,000,000ریال 180,000,000ریال 1396/03/22 ادامه
261647 فرمانیه آپارتمان فروش 225 3 25,875,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/03/22 ادامه
261645 فرمانیه آپارتمان فروش 137 3 21,235,000,000ریال 155,000,000ریال 1396/03/22 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29