فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:4,662

کاربران حاضر:294

 
 

خرید آپارتمان در فرمانیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
240513 فرمانیه آپارتمان فروش 550 4 250,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240449 فرمانیه آپارتمان فروش 170 3 16,150,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/02/04 ادامه
240128 فرمانیه آپارتمان فروش 215 3 26,875,000,000ریال 125,000,000ریال 1396/02/03 ادامه
240125 فرمانیه آپارتمان فروش 70 1 8,500,000,000ریال 121,428,570ریال 1396/02/03 ادامه
240082 فرمانیه آپارتمان فروش 96 2 9,120,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/02/02 ادامه
239416 فرمانیه آپارتمان فروش 140 3 21,000,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
239343 فرمانیه آپارتمان فروش 135 3 13,770,000,000ریال 102,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
239338 فرمانیه آپارتمان فروش 193 3 19,300,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/01/31 ادامه
238851 فرمانیه آپارتمان فروش 142 3 14,910,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238756 فرمانیه آپارتمان فروش 150 3 16,500,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238746 فرمانیه آپارتمان فروش 164 2 15,580,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238386 فرمانیه آپارتمان فروش 300 4 54,000,000,000ریال 180,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238386 فرمانیه آپارتمان فروش 240 3 54,000,000,000ریال 180,000,000ریال 1396/01/29 ادامه
238373 فرمانیه آپارتمان فروش 100 2 15,000,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
238347 فرمانیه آپارتمان فروش 61 1 13,420,000,000ریال 200,000,000ریال 1396/01/28 ادامه
237777 فرمانیه آپارتمان فروش 0 450,000,000,000ریال 450,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237681 فرمانیه آپارتمان فروش 93 2 6,510,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237655 فرمانیه آپارتمان فروش 55 1 5,225,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237450 فرمانیه آپارتمان فروش 180 3 1396/01/27 ادامه
237433 فرمانیه آپارتمان فروش 125 2 13,125,000,000ریال 105,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
237428 فرمانیه آپارتمان فروش 176 3 30,800,000,000ریال 175,000,000ریال 1396/01/27 ادامه
236904 فرمانیه آپارتمان فروش 164 2 15,580,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
236884 فرمانیه آپارتمان فروش 145 3 18,850,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
236493 فرمانیه آپارتمان فروش 300 4 34,500,000,000ریال 115,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
236486 فرمانیه آپارتمان فروش 231 3 25,410,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
236481 فرمانیه آپارتمان فروش 350 3 98,000,000,000ریال 280,000,000ریال 1396/01/24 ادامه
236325 فرمانیه آپارتمان فروش 105 2 15,750,000,000ریال 150,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235824 فرمانیه آپارتمان فروش 187 3 17,765,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235823 فرمانیه آپارتمان فروش 170 3 16,150,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235857 فرمانیه آپارتمان فروش 170 3 18,700,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235853 فرمانیه آپارتمان فروش 123 2 9,840,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235746 فرمانیه آپارتمان فروش 110 2 10,000,000,000ریال 90,900,000ریال 1396/01/23 ادامه
235712 فرمانیه آپارتمان فروش 105 2 8,925,000,000ریال 85,000,000ریال 1396/01/23 ادامه
235421 فرمانیه آپارتمان فروش 205 3 28,700,000,000ریال 140,000,000ریال 1396/01/21 ادامه
235300 فرمانیه آپارتمان فروش 130 3 10,400,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/01/20 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29