فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:5,757

کاربران حاضر:408

 
 

خرید آپارتمان در فرمانیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
361200 فرمانیه آپارتمان فروش 158 3 26,860,000,000ریال 170,000,000ریال 1396/10/27 ادامه
361196 فرمانیه آپارتمان فروش 140 2 16,800,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/10/27 ادامه
361169 فرمانیه آپارتمان فروش 186 4 31,620,000,000ریال 170,000,000ریال 1396/10/27 ادامه
360657 فرمانیه آپارتمان فروش 150 3 160,000,000ریال 1396/10/27 ادامه
360483 فرمانیه آپارتمان فروش 111 2 17,760,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
360474 فرمانیه آپارتمان فروش 170 3 18,190,000,000ریال 107,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359475 فرمانیه آپارتمان فروش 150 3 170,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359460 فرمانیه آپارتمان فروش 400 5 1396/10/26 ادامه
359920 فرمانیه آپارتمان فروش 130 2 20,150,000,000ریال 155,000,000ریال 1396/10/26 ادامه
359901 فرمانیه آپارتمان فروش 68 2 4,760,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359890 فرمانیه آپارتمان فروش 188 3 17,860,000,000ریال 95,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
359782 فرمانیه آپارتمان فروش 124 2 14,880,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
358884 فرمانیه آپارتمان فروش 270 4 180,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358881 فرمانیه آپارتمان فروش 250 3 300,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358852 فرمانیه آپارتمان فروش 231 3 115,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
358851 فرمانیه آپارتمان فروش 213 3 108,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359381 فرمانیه آپارتمان فروش 150 3 37,500,000,000ریال 250,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359381 فرمانیه آپارتمان فروش 180 37,500,000,000ریال 250,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359379 فرمانیه آپارتمان فروش 200 3 32,000,000,000ریال 160,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359372 فرمانیه آپارتمان فروش 210 3 26,250,000,000ریال 175,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359372 فرمانیه آپارتمان فروش 150 3 26,250,000,000ریال 175,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359354 فرمانیه آپارتمان فروش 174 3 21,600,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/10/24 ادامه
359339 فرمانیه آپارتمان فروش 300 4 57,000,000,000ریال 189,999,990ریال 1396/10/24 ادامه
358515 فرمانیه آپارتمان فروش 0 14,400,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/10/23 ادامه
357965 فرمانیه آپارتمان فروش 210 3 180,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
358356 فرمانیه آپارتمان فروش 142 3 15,000,000,000ریال 105,633,800ریال 1396/10/20 ادامه
358340 فرمانیه آپارتمان فروش 145 3 26,100,000,000ریال 180,000,000ریال 1396/10/20 ادامه
357725 فرمانیه آپارتمان فروش 65 2 5,600,000,000ریال 86,153,850ریال 1396/10/19 ادامه
357533 فرمانیه آپارتمان فروش 350 3 87,500,000,000ریال 250,000,000ریال 1396/10/19 ادامه
357472 فرمانیه آپارتمان فروش 125 2 11,250,000,000ریال 90,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
357024 فرمانیه آپارتمان فروش 410 4 150,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
357022 فرمانیه آپارتمان فروش 410 200,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356977 فرمانیه آپارتمان فروش 130 2 22,100,000,000ریال 170,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356919 فرمانیه آپارتمان فروش 0 850,000,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
356827 فرمانیه آپارتمان فروش 121 2 15,730,000,000ریال 130,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29