فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:6,355

کاربران حاضر:224

 
 

خرید آپارتمان در فرمانیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
385419 فرمانیه آپارتمان فروش 91 2 22,750,000,000ریال 250,000,000ریال 1397/02/30 ادامه
385413 فرمانیه آپارتمان فروش 180 3 36,000,000,000ریال 200,000,000ریال 1397/02/30 ادامه
384971 فرمانیه آپارتمان فروش 210 3 36,750,000,000ریال 175,000,000ریال 1397/02/27 ادامه
384929 فرمانیه آپارتمان فروش 158 3 26,070,000,000ریال 165,000,000ریال 1397/02/27 ادامه
384831 فرمانیه آپارتمان فروش 150 3 270,000,000ریال 1397/02/27 ادامه
384437 فرمانیه آپارتمان فروش 410 4 82,000,000,000ریال 200,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
384409 فرمانیه آپارتمان فروش 300 4 60,000,000,000ریال 200,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
384161 فرمانیه آپارتمان فروش 128 2 125,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
384079 فرمانیه آپارتمان فروش 200 3 45,500,000,000ریال 260,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
384079 فرمانیه آپارتمان فروش 175 3 45,500,000,000ریال 260,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
384060 فرمانیه آپارتمان فروش 128 3 12,500,000,000ریال 97,656,250ریال 1397/02/25 ادامه
384059 فرمانیه آپارتمان فروش 160 3 25,600,000,000ریال 160,000,000ریال 1397/02/25 ادامه
384106 فرمانیه آپارتمان فروش 245 4 28,175,000,000ریال 115,000,000ریال 1397/02/24 ادامه
384105 فرمانیه آپارتمان فروش 165 3 18,975,000,000ریال 115,000,000ریال 1397/02/24 ادامه
383738 فرمانیه آپارتمان فروش 150 3 21,750,000,000ریال 145,000,000ریال 1397/02/24 ادامه
383726 فرمانیه آپارتمان فروش 260 4 52,000,000,000ریال 200,000,000ریال 1397/02/24 ادامه
383230 فرمانیه آپارتمان فروش 150 3 23,250,000,000ریال 155,000,000ریال 1397/02/20 ادامه
383210 فرمانیه آپارتمان فروش 250 3 62,500,000,000ریال 250,000,000ریال 1397/02/20 ادامه
383210 فرمانیه آپارتمان فروش 700 5 62,500,000,000ریال 250,000,000ریال 1397/02/20 ادامه
383210 فرمانیه آپارتمان فروش 350 3 62,500,000,000ریال 250,000,000ریال 1397/02/20 ادامه
383062 فرمانیه آپارتمان فروش 143 3 23,595,000,000ریال 165,000,000ریال 1397/02/20 ادامه
383059 فرمانیه آپارتمان فروش 128 2 17,024,000,000ریال 133,000,000ریال 1397/02/20 ادامه
383057 فرمانیه آپارتمان فروش 213 3 23,430,000,000ریال 110,000,000ریال 1397/02/20 ادامه
383054 فرمانیه آپارتمان فروش 145 3 15,225,000,000ریال 105,000,000ریال 1397/02/20 ادامه
382687 فرمانیه آپارتمان فروش 123 2 15,375,000,000ریال 125,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382686 فرمانیه آپارتمان فروش 205 3 29,725,000,000ریال 145,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382684 فرمانیه آپارتمان فروش 195 4 31,200,000,000ریال 160,000,000ریال 1397/02/19 ادامه
382234 فرمانیه آپارتمان فروش 75 2 6,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1397/02/17 ادامه
381960 فرمانیه آپارتمان فروش 290 4 43,500,000,000ریال 150,000,000ریال 1397/02/16 ادامه
381508 فرمانیه آپارتمان فروش 135 3 17,550,000,000ریال 130,000,000ریال 1397/02/13 ادامه
380958 فرمانیه آپارتمان فروش 125 3 16,250,000,000ریال 130,000,000ریال 1397/02/11 ادامه
380828 فرمانیه آپارتمان فروش 40 1 4,500,000,000ریال 112,500,000ریال 1397/02/10 ادامه
380827 فرمانیه آپارتمان فروش 64 1 5,950,000,000ریال 92,968,750ریال 1397/02/10 ادامه
380610 فرمانیه آپارتمان فروش 210 3 48,300,000,000ریال 230,000,000ریال 1397/02/10 ادامه
380610 فرمانیه آپارتمان فروش 220 3 48,300,000,000ریال 230,000,000ریال 1397/02/10 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29