فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:4,525

کاربران حاضر:413

 
 

خرید آپارتمان در فرمانیه

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
219826 فرمانیه آپارتمان فروش 264 4 52,800,000,000ریال 200,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219822 فرمانیه آپارتمان فروش 200 3 22,000,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219803 فرمانیه آپارتمان فروش 150 3 21,000,000,000ریال 140,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219784 فرمانیه آپارتمان فروش 150 3 18,000,000,000ریال 120,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219741 فرمانیه آپارتمان فروش 112 2 15,680,000,000ریال 140,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219736 فرمانیه آپارتمان فروش 140 3 14,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/11/30 ادامه
219340 فرمانیه آپارتمان فروش 240 4 90,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219198 فرمانیه آپارتمان فروش 116 3 9,280,000,000ریال 80,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219189 فرمانیه آپارتمان فروش 150 3 16,500,000,000ریال 110,000,000ریال 1395/11/28 ادامه
219122 فرمانیه آپارتمان فروش 160 3 20,000,000,000ریال 125,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
219115 فرمانیه آپارتمان فروش 137 2 13,015,000,000ریال 95,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218675 فرمانیه آپارتمان فروش 180 3 140,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218674 فرمانیه آپارتمان فروش 200 3 140,000,000ریال 1395/11/27 ادامه
218467 فرمانیه آپارتمان فروش 85 1 18,000,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218041 فرمانیه آپارتمان فروش 160 3 140,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218040 فرمانیه آپارتمان فروش 180 3 200,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
218039 فرمانیه آپارتمان فروش 150 3 200,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217928 فرمانیه آپارتمان فروش 140 3 14,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/11/26 ادامه
217695 فرمانیه آپارتمان فروش 90 2 6,750,000,000ریال 75,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217661 فرمانیه آپارتمان فروش 83 2 8,300,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217729 فرمانیه پيش فروش فروش 100 2 11,400,000,000ریال 114,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217330 فرمانیه آپارتمان فروش 275 4 150,000,000ریال 1395/11/25 ادامه
217136 فرمانیه آپارتمان فروش 171 2 27,360,000,000ریال 160,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
217111 فرمانیه آپارتمان فروش 270 3 43,200,000,000ریال 160,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
217111 فرمانیه آپارتمان فروش 200 3 43,200,000,000ریال 160,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
217110 فرمانیه آپارتمان فروش 210 3 46,200,000,000ریال 220,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
217110 فرمانیه آپارتمان فروش 220 3 46,200,000,000ریال 220,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216653 فرمانیه آپارتمان فروش 185 3 135,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216638 فرمانیه آپارتمان فروش 274 3 140,000,000ریال 1395/11/24 ادامه
216534 فرمانیه آپارتمان فروش 105 2 15,750,000,000ریال 150,000,000ریال 1395/11/23 ادامه
216227 فرمانیه آپارتمان فروش 135 2 13,770,000,000ریال 102,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216216 فرمانیه آپارتمان فروش 270 3 48,600,000,000ریال 180,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216093 فرمانیه آپارتمان فروش 66 2 4,200,000,000ریال 63,636,360ریال 1395/11/21 ادامه
216081 فرمانیه آپارتمان فروش 40 1 4,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1395/11/21 ادامه
216045 فرمانیه آپارتمان فروش 70 2 6,200,000,000ریال 88,571,430ریال 1395/11/21 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29